03.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przychodzicie do Ojca, by zostać odświeżonymi. Będąc tutaj, znajdujecie się daleko od wibracji świata i otrzymujecie towarzystwo Prawdy.

Pytanie:
Dzieci, jaką radę Baba stale wam daje dla waszego postępu?

Odpowiedź:
Słodkie dzieci, nigdy nie plotkujcie między sobą o ziemskich sprawach. Gdy ktoś chce wam coś opowiedzieć, słuchaj, ale nie słysz. Dobre dzieci wypełniają swój obowiązek służenia oraz są pochłonięte pamiętaniem Baby. Jednak niektóre dzieci, z wielkim szczęściem rozmawiają o bezużytecznych kwestiach oraz słuchają ich. Wiele czasu jest na to marnowane i wtedy nie zachodzi żaden postęp.

Om śanti.
Nawet jeśli powie się „Podwójne Om szanti”, to jest to właściwe. Dzieci, znaczenie tego zostało wam wyjaśnione. Jestem spokojną duszą. Ponieważ moją religią jest spokój, nie mogę odnaleźć spokoju wędrując po lasach. Ojciec mówi: Ja jestem spokojem. To jest bardzo łatwe, ale z powodu wojny z Mają, pojawia się trochę trudności. Dzieci, wiecie, że nikt oprócz Nieograniczonego Ojca nie może przekazać wam tej wiedzy. Tylko jeden Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Cielesne istoty nigdy nie mogą być nazwane oceanami wiedzy. Tylko Stwórca daje wiedzę o początku, środku i końcu stworzenia. Dzieci, otrzymujecie ją teraz. Nawet niektóre bardzo dobre, specjalne dzieci zapominają o tym, ponieważ pamiętanie Ojca jest jak rtęć. Uczniowie w szkole na pewno są w kolejności. W szkole zawsze podawane są numery (tłum. „number”oznacza tutaj numer/ miejsce w postępie w nauce). W złotym wieku nie będzie numerów. To jest szkoła i potrzebny jest rozległy intelekt, aby zrozumieć te kwestie. Przez pół cyklu zachodzi czczenie, a potem, po czczeniu, Ocean Wiedzy przychodzi, aby przekazać wiedzę. Ci na ścieżce czczenia nigdy nie mogą dać wiedzy, ponieważ są istotami cielesnymi. Nie powiecie, że Śiw Baba wykonuje czczenie. Kogo On miałby czcić? Tylko jeden Ojciec nie posiada własnego ciała. On nie czci nikogo, ale każda ludzka istota czci kogoś, ponieważ oni są stworzeniem. Tylko jeden Ojciec jest Stwórcą, natomiast wszystko wokół, co widzicie swoimi oczami, wszystkie obrazy itp., wszystko jest stworzeniem. Te kwestie są stale zapominane. Ojciec wyjaśnia: Bez Ojca nie możecie otrzymać nieograniczonego dziedzictwa. Otrzymujecie zwierzchnictwo raju. Królestwo istniało w Bharacie, 5000 lat temu. Dynastia słońca i księżyca trwały przez 2500 lat. Dzieci, tylko wy wiecie, że jest to kwestia zaledwie wczorajszego dnia. Nikt oprócz Ojca nie może ci nic powiedzieć. Tylko jeden Ojciec jest Oczyścicielem. Wyjaśnienie tego zajmuje dużo czasu. Ojciec Sam mówi: Tylko garstka z multimilionów zrozumie. Ten cykl został wam wyjaśniony. Ta wiedza jest dla całego świata. Pomimo to, że obraz schodów także jest bardzo dobry, niektórzy nie zostawiają swojej arogancji (gdy im wyjaśniacie). Baba radził wam, żeby wyjaśniać i dawać driśti tym, którzy wynajmują sale na wesela. Wraz z waszym rozwojem, te kwestie zaczną się podobać wszystkim. Dzieci, musicie wyjaśniać innym. Baba nie pójdzie do innych. Bóg mówi: Ci, którzy są czcicielami, nie mogą zostać nazwani godnymi czczenia. W żelaznym wieku ani jedna osoba nie jest czysta. Religia godnych czczenia bóstw jest zakładana przez tych, którzy są najwyżsi, godni czczenia. Oni są godni czczenia przez połowę cyklu i czcicielami przez połowę cyklu. Ten Baba przyjął wielu guru i teraz rozumie, że przyjmowanie guru było ścieżką czczenia. Teraz odnalazł Satguru, który czyni go godnym czczenia. On nie czyni takim tylko jednej osoby, ale was wszystkich. Wszystkie dusze stają się godne czczenia, satopradhan. Teraz one są tamopradhan czcicielami. Te punkty trzeba zrozumieć. Baba mówi: w żelaznym wieku nie może być nikogo, kto jest czysty i godny czczenia. Każdy rodzi się poprzez występek. To jest królestwo Rawana. Nawet Lakszmi i Narajan biorą kolejne wcielenie, ale oni są godni czczenia, ponieważ Rawan tam nie istnieje. Ludzie mówią o tych kwestiach, ale nie mają pojęcia, kiedy istnieje królestwo Ramy ani kiedy istnieje królestwo Rawana. Zobaczcie tylko, ile sabh (partii politycznych) istnieje w obecnym czasie: jest taka Sabha i taka Sabha. Kiedy ludzie otrzymują coś od kogoś, zostawiają jednego i idą do drugiego. Teraz stajecie się tymi, którzy mają boskie intelekty. W tym również, niektórzy osiągają 20%, inni 50%. Ojciec wyjaśnił, że zakładane jest królestwo. Dusze, które jeszcze pozostały na górze, teraz również schodzą w dół. W cyrku niektórzy są bardzo dobrymi aktorami (artystami), a inni są przeciętni. To jest kwestia nieograniczoności. Dzieci, wszystko jest wam tak dobrze wyjaśniane. Dzieci, przybywacie tutaj, aby się odświeżyć, a nie po to, by tylko bezczynnie siedzieć. Niektórzy przywożą takich, którzy mają tak kamienne intelekty, że bez przerwy przebywają w tamtych ziemskich wibracjach. Dzieci, teraz odnosicie zwycięstwo nad Mają dzięki przestrzeganiu śrimatu Ojca. Maja wielokrotnie sprawia, że twój intelekt ucieka w innych kierunkach. Tutaj Baba go pociąga. Baba nigdy nie powiedziałby niczego niewłaściwego. Ojciec jest Prawdą. Tutaj przebywacie w towarzystwie Prawdy. Wszyscy inni są w towarzystwie fałszu. Wielkim błędem jest nazywać tamte spotkania satsangiem (towarzystwem prawdy, duchowym spotkaniem). Wiecie, że tylko jeden Ojciec jest Prawdą. Ludzie czczą Najwyższą Duszę, ale nie wiedzą, kogo czczą. Dlatego nazywa się to ślepą wiarą. Popatrzcie, ilu naśladowców ma Aga Khan. Gdziekolwiek on się udaje, otrzymuje wiele darów. Jest nawet ważony diamentami. Zazwyczaj nie waży się kogoś używając diamentów. W złotym wieku klejnoty i diamenty są dla was jak zwykłe kamienie i umieszczacie je na budynkach. Tutaj nie przekazuje się darów w postaci diamentów. Niektórzy posiadają dużo pieniędzy i dlatego właśnie je przekazują w darze. Jednak, ponieważ jest to przekazywane tym, którzy są grzesznymi duszami, to ci, którzy przekazują, również gromadzą jakąś karmę. Stają się grzesznymi duszami tak jak Adżamil. To Bóg, nie ludzka istota, zasiada tutaj i wam wyjaśnia. Dlatego na waszych obrazach powinno być zawsze napisane: Bóg mówi. Zawsze piszcie: Trimurti Bóg Śiwa mówi. Gdy powiecie tylko „Bóg”, ludzie zdezorientowani. Bóg jest bezcielesny i dlatego na pewno powinniście pisać: Trimurti. W tym nie jest zawarty tylko Śiw Baba, są trzy imiona: Brahma, Wisznu i Śankar. Mówią ”Pokłony dla bóstwa Brahmy”, a potem także nazywają go Guru. Mówią o Śiwie i Śankarze jako o jednym. Jak Śankar mógłby dać wam wiedzę? Istnieje także historia nieśmiertelności. Wszyscy jesteście Parwati. Ojciec przekazuje wiedzę wam wszystkim uważając was za dusze. Sam Bóg daje wam owoc waszego czczenia. Istnieje tylko Śiw Baba, nawet nie Iśwar czy Bhagwan itp. Słowa „Śiw Baba” są bardzo słodkie. Sam Ojciec mówi „Słodkie dzieci”, a więc On jest Babą, prawda? Ojciec wyjaśnia, że dusza jest napełniona sanskarami. Dusza nie jest odporna na efekt czynu. Gdyby dusza była odporna, w jaki sposób stawałaby się nieczysta? Z pewnością wchodzi pod wpływy i dlatego staje się nieczysta; ona także degraduje się. Bóstwa są wzniosłe. Śpiewana jest ich chwała: Jesteście pełni wszystkich cnót, a my jesteśmy zdegradowanymi grzesznikami. Dlatego nie możecie nazywać siebie bóstwami. Ojciec teraz jest tutaj i zmienia ludzkie istoty w bóstwa. Ta chwała jest w piśmie Granth dzięki Guru Nanakowi. Sikhowie mówią: Sat Śri Akaal. Ten, który jest Nieśmiertelnym Wizerunkiem jest prawdziwym Satguru. Dlatego powinniście wierzyć tylko Jemu. Ludzie mówią jedno, a robią coś innego. Nie znają znaczenia niczego. Ojciec, który jest Satguru, Nieśmiertelny, jest tutaj i wyjaśnia wam. Jesteście w kolejności. Pomimo że niektórzy osobiście siedzą tutaj, niczego nie rozumieją. Jak tylko stąd wychodzą, wszystko zapominają. Dzieci, Baba zakazuje wam słuchania plotek ze świata. Niektóre dzieci z wielkim szczęściem słuchają i rozmawiają o takich sprawach. Zapominają o wzniosłych wersetach Ojca. W rzeczywistości ci, którzy są dobrymi dziećmi, wypełniają swoje zadanie służenia, a następnie pozostają w upojeniu. Baba wyjaśnił, że Kriszna i chrześcijanie mają bardzo dobry związek. Istnieje królestwo Kriszny. Potem ich imiona zmieniane są na Lakszmi i Narajana. Gdy tylko wypowiadacie słowo „raj”, natychmiast pamiętacie Krisznę. Nawet nie pamiętacie Lakszmi czy Narajana, ponieważ Kriszna to jest małym dzieckiem. Małe dzieci są czyste. Mieliście wizje tego, w jaki sposób tam rodzi się dziecko. Są tam pielęgniarki, które szybko biorą dziecko i zajmują się nim. Okresy dzieciństwa, młodości, starego wieku itd. są odrębne. O tym, co się wydarza, mówi się, że to jest sztuka życia. Nie ma potrzeby, żeby o tym myśleć. Ta sztuka życia jest z góry ustalona. Ja także odgrywam swoją rolę zgodnie z planem sztuki życia. Istnieje inkarnacja Mai, a także inkarnacja Ojca. Niektórzy przestrzegają wskazówek Ojca, natomiast inni przestrzegają wskazówek Rawana. Czym jest Rawan? Czy widzieliście go kiedykolwiek? Widzieliście go tylko na obrazach. To jest postać Śiw Baby (punkt). Jaka jest postać Rawana? Gdy przychodzą złe duchy pięciu występków, one nazywane są Rawanem. Ten świat jest światem złych duchów, światem diabłów. Dusze, wiecie, że teraz jesteście formowane na nowo. Tutaj nawet ciała są diabelskie. Dusze, stajecie się czyste, w miarę jak się zmieniacie. Potem porzucicie te ciała i otrzymacie satopradhan ciała. Otrzymacie czyste ciała. To nastąpi wtedy, gdy dusza będzie czysta. Jeśli złoto jest czyste, to biżuteria wykonana z niego także jest czysta. Ludzie dodają domieszki do złota. Dzieci, wiedza o początku, środku i końcu cyklu wciąż obraca się w waszych intelektach. Ludzie kompletnie nic nie wiedzą. Opowiadają, że nawet mędrcy i święci mężowie odchodzili mówiąc „Neti, neti” (ani to, ani tamto). Mówimy: jeśli zapytalibyście Lakszmi i Narajana, oni też odpowiedzieliby „Neti, neti”. Jednak to pytanie nigdy nie może zostać im zadane. Kto by ich zapytał? Tylko guru to pytanie jest zadawane. Możecie zadać im to pytanie. Tak bardzo się staracie, aby im wyjaśniać. Nawet wasze gardła stają się obolałe. Ojciec mówi tylko do Jego dzieci, które Go rozumieją. On nie będzie zasiadał i niepotrzebnie marnował czas dla innych. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wypełniaj swój obowiązek służenia i pozostawaj w upojeniu. Nie rozmawiaj na temat bezużytecznych kwestii ani nie słuchaj ich. W swoim intelekcie miej tylko wzniosłe wersety jednego Ojca. Nie zapominaj Go.

2. Abyś był wciąż szczęśliwy, niech w twoim intelekcie stale obraca się wiedza o Stwórcy i stworzeniu, to znaczy wciąż ubijaj ją w samotności. Nie miej żadnych myśli na temat czegokolwiek. W tym celu zrozum bardzo dobrze sztukę życia i graj swoją rolę.


Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem, który przyciąga i pozostawaj całkowicie wolny od przywiązania, zachowując w świadomości dar, otrzymany od Dawcy.

Niektóre dzieci mówią, że nie mają żadnego przywiązania do kogoś, ale że lubią zalety tej osoby lub że ma ona wiele specjalności w służeniu. Jednak kierowanie myśli do osoby lub przedmiotu jest formą przyciągania. Kiedy widzisz czyjąś specjalność, cnoty lub usługę, nie zapominaj Dawcy, to jest daru od Dawcy. Ta świadomość uwolni cię od przywiązania i wizerunku, który przyciąga. Wtedy nikt na ciebie nie wpłynie.

Hasło:
Zostań takim duchowym pracownikiem społecznym, abyś mógł pokazać błądzącym duszom ich przeznaczenie i umożliwić im spotkanie z Bogiem.