03.05.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     06.01.86     Om Shanti     Madhuban


Wiek zbieżny – wiekgromadzenia.


Dzisiaj Trikaldarszi BapDada, Ten, który zna wszystkie trzy aspekty czasu wszystkich dzieci, patrzy na konta gromadzenia wszystkich dzieci. Wszyscy wiecie, że jedynym czasem z całego cyklu, aby nagromadzić na wzniosłym koncie, jest wiek zbieżny. Jest to krótki wiek i krótkie życie. Jednak specjalnością tego wieku i życia jest to, że każdy może nagromadzić obecnie tyle, ile chce. Zgodnie ze wzniosłym kontem tego czasu osiągacie pozycję bycia godnymi czczenia, a następnie, z bycia godnymi czczenia, stajecie się czcicielami. Tylko teraz gromadzisz na wzniosłym koncie wzniosłych czynów, wzniosłej wiedzy, wzniosłych związków, wzniosłych potęg i wzniosłych cnót. Od miedzianego wieku zaczyna się tymczasowe konto bhakti, na którym robisz coś i natychmiast otrzymujesz owoc tego, a wtedy to jest zakończone. Konto bhakti jest na przemijający czas, ponieważ zarabiasz, a następnie natychmiast zużywasz. Czas na gromadzenie na swoim niezniszczalnym koncie, aby to trwało życie po życiu, jest teraz. Dlatego ten wzniosły czas jest zwany najbardziej pomyślnym wiekiem i wiekiem dobroczynności. Ten wiek jest zwany wiekiem inkarnacji Boga. To zostało zapamiętane jako wiek, w którym otrzymujesz potęgi bezpośrednio od Ojca. To w tym wieku Ojciec gra rolę Dawcy Fortuny i Dawcy Błogosławieństw. Dlatego ten wiek jest zwany wiekiem błogosławieństw. W tym wieku, z powodu miłości, Ojciec staje się Niewinnym Skarbnikiem i daje wam multimiliony w zamian za jeden. Tylko w obecnym czasie otrzymujecie specjalną fortunę gromadzenia multimilionów w zamian za jeden. W innych wiekach są konta otrzymywania tyle, ile robisz lub dajesz. Jest ta różnica, ponieważ obecnie Ojciec staje się instrumentem umożliwiającym wam bezpośrednie osiągnięcia, zarówno w formie dziedzictwa, jak i błogosławieństw. Na ścieżce bhakti otrzymujesz owoc swojej wiary i bhakti, podczas gdy tutaj otrzymujesz owoc dziedzictwa i błogosławieństw. Zatem, czy stale stawiasz każdy krok, będąc trikaldarszi i znając znaczenie tego czasu, znając osiągnięcia i znając konto gromadzenia? Czy wiesz, jak wzniosła jest nawet jedna sekunda obecnego czasu, w porównaniu ze zwykłym czasem? Czy bardzo dobrze znasz konto tego, ile możesz zarobić w sekundę i ile tracisz w sekundę? A może jest tak, że trochę zarabiasz i trochę tracisz w zwykły sposób? Nie marnujecie w ten sposób takiego bezcennego czasu, prawda? Staliście się Brahma Kumarami i Kumari, ale czy wzięliście prawo do niezniszczalnego dziedzictwa i specjalnych błogosławieństw? Ci, którzy mają prawo w obecnym czasie, zdobywają prawo na życie po życiu. Dusza, która w tym czasie pozostaje zależna od jakiegoś rodzaju natury, sanskar czy związku, staje się tą, która ma prawo do pozycji poddanego, zamiast mieć prawo do królestwa, na życie po życiu. Taka dusza nie ma prawa do królestwa, ale ma prawo do pozycji poddanego. Przyszliście tutaj, aby stać się radża joginami, tymi, którzy mają prawo do królestwa. Jednak zamiast tego, z powodu sanskary bycia zależnym, nawet mimo że jesteście dziećmi Dawcy Fortuny, nie potraficie wziąć prawa do królestwa. Dlatego zawsze sprawdzaj, w jakim stopniu stałeś się tym, który ma prawo do panowania nad sobą. Jak ktoś, kto nie był w stanie osiągnąć prawa do panowania nad sobą, może wziąć królestwo świata? Tylko dzięki staniu się obecnie samo-zwierzchnikiem, możesz przygotować żywy model tego, kto ma prawo do królestwa świata. Kiedy tworzycie jakiś wynalazek, najpierw przygotowujecie model tego, prawda? Zatem, przede wszystkim popatrz na ten model.

Być samo-zwierzchnikiem, panem siebie, oznacza być królem wszystkich swoich narządów fizycznych – twoich poddanych. Czy poddani rządzą, czy król? Możesz to wiedzieć, prawda? Jeżeli poddani rządzą, nie możesz być zwany królem. Rządy poddanych kończą dynastię królów. Jeśli któryś z fizycznych narządów oszukuje cię, nie możesz być zwany panem siebie. Nigdy nie myśl, że zawsze jest jedna czy dwie słabości i że na koniec staniesz się doskonały. Nawet jedna słabość, którą masz przez długi czas, może oszukać cię w krytycznym momencie. Sanskara bycia zależnym przez długi czas nie pozwoli ci stać się tym, kto ma prawo. Dlatego bycie kimś, kto ma prawo, oznacza mieć prawo do panowania nad sobą. Nie bądź oszukiwany, będąc pod wrażeniem tego, że staniesz się doskonały na końcu. Sanskara posiadania prawa do panowania nad sobą przez długi czas umożliwi ci posiadanie prawa do świata przez długi czas. Ci, którzy stają się panami siebie na krótko, wezmą także na krótko prawo do królestwa świata. Ci, którzy znajdują się na tronie serca Ojca, zgodnie z rozkazem Ojca, by stać się Jemu równymi, biorą prawo do tronu królestwa. Stać się równym Ojcu tzn. zasiąść na tronie serca Ojca. Tak jak Ojciec Brahma stał się doskonały i równy, tak i wy stajecie się doskonali i równi. Weź prawo do tronu królestwa. Nie osiągaj niczego niższego w swoim prawie do dziedzictwa i błogosławieństw z powodu jakiegoś rodzaju niedbałości. Dlatego sprawdzaj swoje konto gromadzenia. Właśnie zaczął się Nowy Rok. Sprawdź swoje konto przeszłości i gromadź na swoim nowym koncie z pomocą tego czasu i błogosławieństw Ojca. Nie twórz konta, na którym zarabiasz i natychmiast zużywasz to. W amrit weli masz jogę i gromadzisz. Podczas lekcji uczysz się i gromadzisz. Potem w ciągu dnia, pod wpływem okoliczności i sytuacji, pod wpływem ataku Mai albo pod wpływem swoich własnych sanskar, zużywasz to, aby zwyciężyć podczas walki. Jaki jest wynik? Zarobiłeś i skonsumowałeś to, a więc co zostało zgromadzone? Dlatego zawsze sprawdzaj swoje konto gromadzenia i wciąż powiększaj je. Podobnie w swoim dzienniku, nie odznaczaj tylko tak po prostu. Czy byłeś na lekcji? Tak. Czy miałeś jogę? Ale czy twoja joga była tak potężna, jak powinna być zgodnie z czasem? Czy dobrze spędziłeś czas? Bardzo ci się podobało i stworzyłeś coś na teraźniejszość, ale oprócz teraźniejszości czy także nagromadziłeś coś? Czy miałeś takie potężne doświadczenie? Nie sprawdzaj tylko tego, czy idziesz. Ilekroć pytacie kogoś, w jaki sposób idzie, mówi, że bardzo dobrze. Jednak sprawdź, z jaką prędkością idziesz. Czy idziesz z prędkością mrówki, czy z prędkością rakiety? W tym roku sprawdzaj swoją prędkość i procent stawania się potężnym we wszystkim. W jakim procencie gromadzisz? Jeśli nagromadziłeś 5 rupii, to powiesz, że nagromadziłeś, a jeśli nagromadziłeś 500 rupii, to też powiesz, że nagromadziłeś. Tak, nagromadziłeś, ale ile nagromadziłeś? Czy rozumiecie, co macie robić?

Zbliżacie się do Złotego Jubileuszu. Ten cały rok jest rokiem Złotego Jubileuszu, prawda? Dlatego sprawdzaj, czy jesteś złoto-wieczny tzn. czy w każdym aspekcie masz satopradhan stan, czy jesteś sato, co oznacza stan srebrno-wieczny. Twój wysiłek też ma być satopradhan, złoto-wieczny. Twoje służenie również powinno być złoto-wieczne. Niech nie będzie najmniejszej domieszki starych sanskar. Nie powinno być nawet tak, jak w dzisiejszych czasach, że robią srebro pozłacane. Zewnętrznie to wygląda jak złoto, ale co jest w środku? Powie się, że jest to mieszanka, prawda? W służeniu nie powinno być domieszki arogancji i braku szacunku. Takie służenie nie jest zwane złoto-wiecznym. W twojej naturze nie powinno być żadnych uczuć zazdrości, uporu ani prób udowodnienia swojej racji. To jest domieszka. Skończcie z tą domieszką i stańcie się tymi, którzy mają złoto-wieczną naturę. Zawsze miej sanskary „ha dżi”. Masz ukształtować siebie zgodnie z tym, czego wymaga czas i służenie, tzn. masz stać się prawdziwym złotem. „Mam ukształtować siebie.” Jeżeli uważasz, że uformujesz siebie, kiedy inni to zrobią, to jest bycie upartym. To nie jest prawdziwe złoto. Zakończ tę domieszkę i stań się złoto-wieczny. Niech w twoich związkach zawsze będą dobre życzenia i uczucia dobroczynności dla każdego. Niech będą uczucia miłości i współdziałania. Bez względu na to, jakie motywacje czy naturę ktoś ma, niech twoje uczucia zawsze będą wzniosłe. Wprowadzić przekształcenie siebie we wszystkich tych aspektach jest świętowaniem Złotego Jubileuszu. Spalić domieszkę oznacza świętować Złoty Jubileusz. Czy rozumiecie? Zacznijcie Nowy Rok z takim złoto-wiecznym stanem. Jest to łatwe, prawda? Gdy tego słuchacie, wszyscy rozumiecie, że macie to zrobić, ale gdy jakiś problem staje przed wami, wtedy uważacie, że jest to coś bardzo trudnego. Czas, gdy jest problem, to czas, by pokazać swój autorytet bycia panem siebie. Tylko podczas ataku masz być zwycięski. Tylko w czasie egzaminu masz zdobyć numer jeden. Nie stawaj się uosobieniem problemów, ale stań się uosobieniem rozwiązań. Czy rozumiecie, co macie robić w tym roku? Tylko wtedy zakończenie Złotego Jubileuszu będzie nazwane Złotym Jubileuszem stania się kompletnym. Jaką inną nowość wprowadzicie? Myśli wszystkich dzieci dotarły do BapDady. Jaką nowość wprowadzicie w programach? Wybraliście temat posiadania złotych myśli, prawda? „Złote myśli i złote idee, które czynią cię złotym i wprowadzają wiek złota.” To jest temat, który wybraliście, prawda? Aćća. Dzisiaj w subtelnym rejonie była rozmowa na ten temat. Baba powie wam o tym innym razem. Aćća.

Wszystkim fortunnym duszom, które mają podwójne prawo do dziedzictwa i błogosławieństw; wzniosłym duszom, które są stale panami siebie; prawdziwie złotym dzieciom, które zawsze umacniają siebie w złoto-wiecznym stanie; specjalnym duszom, które dzięki swojej głębokiej miłości do przekształcania siebie robią postępy dla przekształcenia świata, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Awjakt BapDada spotyka się z lekarzami, którzy przybyli na spotkanie:

Jesteście zajęci służeniem, aby czynić wszystkie dusze stale szczęśliwymi poprzez wasz wzniosły zapał i entuzjazm, prawda? Specjalnym obowiązkiem lekarzy jest dawać każdej duszy szczęście. Pierwszym lekarstwem jest szczęście. Szczęście usuwa połowę choroby. Duchowi lekarze to ci, którzy dają lekarstwo szczęścia. Jesteście takimi lekarzami, prawda? Jeżeli dusza doświadczy choć raz światła szczęścia, to ta dusza będzie stale fruwać dzięki światłu szczęścia. Jesteście lekarzami, którzy czynią każdego lekkim i świetlanym i umożliwiają fruwanie. Tamci lekarze sprawiają, że pacjenci opuszczają łóżko. Potrafią sprawić, że pacjenci, którzy są złożeni chorobą, opuszczają łóżko i zaczynają chodzić. Wy zabieracie ich ze starego świata i sadzacie ich w nowym świecie. Czy zrobiliście takie plany? Zrobiliście plany używania duchowych instrumentów, prawda? Co to jest zastrzyk? Co to są tabletki? Co to jest transfuzja krwi? Stworzyliście wszystkie te duchowe udogodnienia. Jeżeli komuś trzeba podać krew, jaką duchową krew mu podacie? Jakie lekarstwo podacie komuś choremu na serce? Pacjent, który ma problemy z sercem tzn. pacjent zniechęcony. Dlatego wam są potrzebne duchowe instrumenty. Wszystkie nowe wynalazki, które oni tworzą, są wynalazkami stworzonymi za pomocą udogodnień nauki. Wy na zawsze uwalniacie ich od chorób dzięki udogodnieniom ciszy. Oni mają całą listę różnych instrumentów. Tak samo wy też powinniście mieć długą listę. Wy jesteście takimi lekarzami, którzy powinni mieć takie dobre środki, aby czynić dusze na zawsze zdrowymi. Czy uczyniliście to swoim zawodem? Czy wy wszyscy, lekarze, wystawiliście takie tablice w swoich miejscach, że czynicie każdego na zawsze zdrowym i na zawsze bogatym? Tak jak ludzie piszą o swojej profesji, wy też powinniście mieć taki napis, aby ludzie, jak tylko to zobaczą, mogli zrozumieć co to jest i wchodzili do środka, aby się z tym zapoznać. To powinna być bardzo atrakcyjna tablica. Treść napisu powinna być taka, żeby nikt nie mógł się powstrzymać od wejścia do wewnątrz, aby się z tym zapoznać. Tablica powinna być taka, żeby nie było potrzeby przywoływać pacjentów, ale żeby sami byli przyciągani do was, nawet wbrew swojej chęci. Ludzie piszą swoje nazwisko i stopień naukowy, ale wy macie mieć tablice, na których widnieje wasza duchowa profesja, dzięki czemu oni sobie uświadomią, że to miejsce jest konieczne. Czy stworzyliście taki duchowy stopień naukowy, czy tylko piszecie swoje ziemskie stopnie naukowe?

(Jakie powinny być wzniosłe udogodnienia dla służenia?) Najszybszym sposobem służenia jest służenie potężnymi myślami. Powinniście mieć potężne myśli, słowa i czyny. Niech wszystkie trzy działają jednocześnie. To jest potężne narzędzie. Kiedy wchodzicie w słowa, zmniejsza się procent potężnych myśli lub pozostaje taki sam procent a zmniejsza się potęga słów. Niech wszystkie trzy będą jednakowo potężne. Pacjenta ktoś operuje, a inna osoba sprawdza jego puls w tym samym czasie. Wszystko odbywa się równocześnie. Co by się wydarzyło, gdyby ktoś operował, ale ten, kto sprawdza puls, zrobił to później? Podczas operacji tak wiele zadań przeprowadzanych jest równocześnie. Podobnie duchowe narzędzia służenia również mają działać jednocześnie. Stworzyliście plany usługi i to jest bardzo dobre. Teraz macie wynaleźć taką metodę, aby każdy zrozumiał, że ten duchowy lekarz uzdrowi go na zawsze. Aćća.

BapDada mówi do grup:

Czym odznaczają się ci, którzy wielokrotnie odnieśli zwycięstwo? Oni czują, że wszystko jest bardzo łatwe i lekkie. Dla tych, którzy nie są zwycięscy cykl po cyklu, nawet błahe zadanie jest trudne. Nie będą uważać go za łatwe. Ci, którzy wielokrotnie odnieśli zwycięstwo, przed rozpoczęciem jakiegoś zadania będą czuć, że to zadanie jest już wykonane. Oni nigdy nie kwestionują, czy to się wydarzy, czy nie. Zawsze czują, że to zadanie jest już wykonane. Wiedzą, że zawsze odnoszą sukces i że odniosą zwycięstwo. Mają taką wiarę w intelekcie. Dla nich nic nie jest nowe, czują, że wszystko jest im bardzo dobrze znane. Mając tę świadomość, stale idą do przodu.

Jakie są oznaki bycia światłem i lekkim (double-light)? Świetlane i lekkie dusze stale i łatwo doświadczają stanu fruwającego. Nie jest tak, że czasami się zatrzymują, a czasami fruną. Tylko te dusze, które stale doświadczają stanu fruwającego, biorą prawo do podwójnej korony. Świetlane i lekkie dusze automatycznie doświadczają najwyższego stanu. Kiedykolwiek powstaje jakaś sytuacja, pamiętajcie, że jesteście światłem i jesteście lekkie. Stać się dziećmi to znaczy, że stajecie się lekkie. Wy nie możecie dźwigać żadnych ciężarów. Aćća.

Błogosławieństwo:
Bądź tak jak Ojciec dawcą oraz doświadczaj stanu czystych i pozytywnych myśli dla siebie i innych, jak Ojciec Brahma.

Żeby stać się dawcą, jak Ojciec Brahma, bądź wolny od trzech rzeczy – zazdrości, niechęci i krytykowania – miej czyste i pozytywne myśli dla wszystkich i doświadczaj stanu posiadania jedynie czystych i pozytywnych myśli. Ci, którzy mają w sobie ogień zazdrości, palą siebie, a także dręczą innych. Ci, którzy czują niechęć, upadają i sprawiają, że inni też upadają, a ci, którzy nawet żartując krytykują innych, sprawiają, że tamci tracą odwagę i są nieszczęśliwi. Dlatego bądź wolny od tych wszystkich trzech rzeczy i doświadczaj stanu czystych i pozytywnych myśli oraz stań się dawcą jak Ojciec, dzieckiem Dawcy.

Hasło:
Ci, którzy mają całkowite zwierzchnictwo nad swoimi umysłami, intelektami i sanskarami, są panami siebie, samo-zwierzchnikami.