03.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie stać się tak słodkie jak Ojciec. Nie sprawiajcie nikomu cierpienia. Nigdy się nie złośćcie.

Pytanie:
Po poznaniu głębokiej filozofii karmy, jakich grzesznych czynów, dzieci, nie powinnyście wykonywać?

Odpowiedź:
Do dzisiaj myśleliście, że dawanie darów jest dobroczynnym czynem, ale teraz rozumiecie, że nawet, gdy coś dajecie czasami gromadzony jest grzech,ponieważ jeśli dajesz pieniądze osobie, która użyje ich dla popełnienia grzechu, niewątpliwie wpłynie to na twój stan. Dlatego, gdy dajecie róbcie to ze zrozumieniem.

Piosenka:
Zabierz nas daleko od tego świata grzechu do miejsca wypoczynku i komfortu!

Om śanti.
Dzieci, teraz siedzicie przed Babą. Ojciec mówi: O żywe dusze, czy słuchacie? On mówi do dusz. Wy, dusze, wiecie, że nasz nieograniczony Ojciec zabiera nas ze Sobą do miejsca, gdzie nie ma wzmianki o cierpieniu. W piosence mówi się: Zabierz nas z tego świata grzechu do czystego świata. Świat nie wie, który świat jest nieczysty. Popatrzcie! Obecnie ludzie mają w sobie tak silną żądzę i gniew. Pod wpływem gniewu mówią: Zniszczę ich kraj. Ludzie mówią: O Boże, zabierz nas z tej największej ciemności do największego światła, ponieważ to jest stary świat. Żelazny wiek jest zwany starym wiekiem, a złoty wiek jest zwany nowym wiekiem. Nikt oprócz Ojca nie może stworzyć nowego wieku. Nasz słodki Baba zabiera nas teraz z lądu cierpienia do lądu szczęścia. Baba, nikt oprócz Ciebie, nie może zabrać nas do nieba. Baba wyjaśnia tak jasno, a mimo to nie pozostaje to w intelektach ludzi. Obecnie otrzymujecie wzniosłe wskazówki Baby. Dzięki wzniosłym wskazówkom stajemy się wzniośli. Jeśli staniecie się wzniośli tutaj, zdobędziecie wysoką pozycję we wzniosłym świecie. To jest zepsuty świat Rawana. Przestrzeganie wskazówek własnego umysłu jest zwane „manmatem”. Ojciec mówi: Przestrzegaj śrimatu. Diabelskie wskazówki wciąż na nowo wtrącają was do piekła. Złościć się to także przestrzeganie diabelskich wskazówek. Baba mówi: Nie złośćcie się na siebie nawzajem. Odnoście się do siebie z miłością. Każdy z was ma wziąć dla siebie radę. Ojciec mówi: Dzieci, dlaczego popełniacie grzech? Wszystko, co robicie powinno być dobroczynne. Zmniejszcie swoje wydatki. Wydajecie tak dużo pieniędzy na błądzenie do miejsc pielgrzymek, błądzenie do sannjasinów i wykonywanie wszystkich fizycznych rytuałów. Baba sprawia, że wyrzekacie się tego wszystkiego. Ludzie urządzają ślubne ceremonie i tak bardzo je świętują. Oni nawet biorą pożyczki, aby wyprawićwesele. Najpierw oni zaciągają dług, a następnie stają się nieczyści. Ci, którzy chcą stać się nieczyści, mogą pójść i tak robić, ale dlaczego ktoś miałby uniemożliwiać tym, którzy chcą przestrzegać śrimatu i stawać się czystymi, zrobienie tego? Jeżeli twoi przyjaciele i rodzina kłócą się z tobą, macie to tolerować. Mira także wszystko tolerowała. Nieograniczony Ojciec przyszedł, aby uczyć was radża jogi i umożliwić wam zdobycie pozycji bogów i bogiń. Lakszmi i Narajan są zwani boginią i bogiem. Na końcu żelaznego wieku wszyscy są nieczyści, a więc kto ich zmienił? Wy, dzieci, teraz wiecie, jak Baba przychodzi i zakłada niebo, które oznacza królestwo Ramy. Przyszliśmy tutaj, aby zdobyć pozycję dynastii słońca i księżyca. Ci, którzy są godnymi dziećmi dynastii słońca, będą się bardzo dobrze uczyć. Ojciec wyjaśnia wszystkim: Czyń wysiłki i naśladuj matkę i ojca. Czyńcie taki wysiłek, że staniecie się ich dziedzicami. Odkąd mówicie Mama i Baba, stańcie się godni bycia posadzonymi na przyszłych tronach. Ojciec mówi: Uczcie się tak dużo, że Mnie wyprzedzicie. Jest dużo dzieci, które zdobywają więcej niż ich ojcowie. Nieograniczony Ojciec mówi: Czynię was panami świata. Ja się tym nie staję. Ojciec jest tak słodki! Jego śrimat jest bardzo dobrze znany. Byliście wzniosłymi bóstwami, a następnie, po wzięciu 84 żyć, teraz staliście się nieczyści. Jest to sztuka zwycięstwa i klęski. Ci, którzy są pokonywani przez Maję, są pokonywani przez wszystko, a ci, którzy pokonują Maję, zdobywają wszystko . Powiedzieć, że chcesz pokonać umysł jest niewłaściwe. Umysł nie może przestać myśleć. Umysł będzie tworzyć myśli. Możesz chcieć nie mieć żadnych myśli, ale przez jak długo? Masz wykonywać czyny. Tamci ludzie myślą, że nie powinni mieszkać w domu z rodziną i wykonywać takich czyny. Sannjasini hatha jogi mają swoje role. Oni mają swoją religię ścieżki odosobnienia. W żadnej innej religii nie pozostawiają swoich domów oraz rodzin i nie odchodzą do lasów. Jeśli ktoś opuścił swój dom i rodzinę, to dlatego, że widział sannjasinów, którzy to robili. Baba nie inspiruje was, byście nie interesowali się swoją rodziną. Ojciec mówi: Możesz mieszkać w domu, ale stań się czysty. Zapominaj stary świat. Ja tworzę dla was nowy świat. Śankaraczaria nie mówi sannjasinom, że tworzy dla nich nowy świat. Ich wyrzeczenie, poprzez które oni otrzymują krótkotrwałe szczęście, jest ograniczone. Nieczyści ludzie chodzą i kłaniają się im. Popatrzcie, jak dużo szacunku oni oddają czystości. Popatrzcie, jak wiele dużych mieszkań oni mają obecnie! Ludzie dają dary, ale nie ma w tym dobroczynności (miłosierdzia). Oni myślą, że cokolwiek oni zrobią w imię Boga jest dobroczynnością. Ojciec pyta: Dla jakich zadań w Moim imieniu używacie tego daru? Dary powinny być dawane tym, którzy nie popełniają grzechów. Jeżeli oni popełnią grzech dzięki waszemu datkowi, to wpłynie na was, ponieważ to wy daliście pieniądze. Dając nieczystym, staliście się całkowicie zubożałymi. Wszystkie pieniądze zostały zmarnowane. Być może otrzymacie tymczasowe szczęście, ale to także jest dramatem. Teraz stajecie się czyści dzięki przestrzeganiu śrimatu Ojca. Tam będziecie mieć dużo pieniędzy. Tam nikt nie będzie nieczysty. Te kwestie muszą być dobrze zrozumiane. Jesteście dziećmi Boga. Powinniście mieć w sobie wielką królewskość. Mówi się, że ci, którzy zniesławiają swojego przewodnika, nie mogą osiągnąć swojego przeznaczenia. Tam, ojciec, nauczyciel i przewodnik, wszyscy, są oddzielni. Tutaj, wszyscy trzej, Ojciec, Nauczyciel i Prawdziwy Przewodnik są tym samym. Jeżeli wykonujecie jakieś złe czyny, zniesławiacie wszystkich trzech. Tylko dzięki przestrzeganiu wskazówek prawdziwego Ojca, prawdziwego Nauczyciela i prawdziwego Przewodnika, stajecie się wzniośli. Ciało musi być pozostawione, więc dlaczego nie użyć go dla bożej duchowej usługi i nie wziąć swojego dziedzictwa od Ojca? Ojciec mówi: Co zrobiłbym z tym, gdybym to wziął od was? Ja daję wam zwierzchnictwo nieba. Ja ani nie mieszkam w pałacach tam, ani nie mieszkam w pałacach tutaj. Ludzie śpiewają: O, Wielkie Bóstwo, napełnij nasze fartuchy! Jednak nikt nie wie, kiedy i w jaki sposób On napełnia fartuch każdego. On napełnił wasze fartuchy, a więc z pewnością musiał istnieć w żywej postaci. Stajecie się bardzo szczęśliwi i bogaci na 21 żyć. Przestrzegajcie wskazówek takiego Ojca na każdym kroku. Cel jest bardzo wysoki. Jeśli ktoś mówi, że nie jest w stanie ich przestrzegać, Baba powie: To dlaczego mówisz „Baba”? Jeżeli śrimat nie jest przestrzegany, będzie duża kara i pozycja będzie zniszczona. Słyszeliście piosenkę. Są w niej słowa: Zabierz mnie do świata, gdzie panuje szczęście i spokój. Tylko Ojciec może wam to dać. Jeśli nie przestrzegasz wskazówek Ojca, wnosisz sobie stratę. Tu nie ma kwestii wydatków. Wam się nie mówi, byście przynieśli słodycze lub kokosa dla guru, albo zapłacili czesne za szkołę. Nie ma w ogóle nic takiego. Możecie zatrzymać pieniądze, ale po prostu uczcie się tej wiedzy. Nie ma żadnej straty w zmienianiu swojej przyszłości. Tutaj nie jesteście nawet uczeni, by się kłaniać. Przez połowę cyklu dawaliście pieniądze oraz kłanialiście się i wciąż stawaliście się coraz biedniejsi. Ojciec teraz zabiera was do lądu spokoju. Stamtąd On was pośle do lądu szczęścia. Teraz ma nadejść nowy wiek i nowy świat. Złoty wiek jest zwany nowym wiekiem. Potem stopnie będą się stale zmniejszać. Ojciec teraz czyni was godnymi. Istnieje przykład Narada. Jeśli są w tobie jakieś złe duchy, nie będziesz mógł poślubić Lakszmi. Dzieci, wy macie opiekować się swoim domem, a także wykonywać usługę. Ci ludzie przybiegli tutaj na początku, ponieważ byli bardzo bici. Wiele niewinnych było napastowanych. Jednak nie przejmowali się tym biciem. W piecu niektórzy stali się bardzo silni, a niektórzy słabi odeszli. W ten sposób tworzone jest przeznaczenie dramatu. Cokolwiek się wydarzyło, musiało się wydarzyć i wydarzy się ponownie. Oni nadal będą was znieważać. To Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Śiwa, jest najbardziej znieważany. Oni mówią, że Bóg jest wszechobecny i że jest w kotach, psach, rybach i krokodylach itp. Ojciec mówi: Podźwigam tych, którzy mnie zniesławiają. Czynię was panami świata. Śri Kriszna był księciem nieba. Oni mówią, że on był ukąszony przez węża i przez to stał się niebieski. Jak on mógłby tam być ukąszony przez węża? Czy Kans mógłby istnieć w lądzie Kriszny? Wszystko to są niewiarygodne historie (duby smalone). Są to szczegóły ścieżki czczenia, przez które wciąż schodziliście w dół. Baba czyni was pięknymi kwiatami. Niektórzy są bardzo dużymi kolcami. Oni mówią o Bogu, Ojcu, ale niczego nie wiedzą. Wiedzą, że On jest Ojcem, ale nie wiedzą, jakie dziedzictwo otrzymaliby od Niego. Nieograniczony Ojciec mówi: Przyszedłem, aby dać wam nieograniczone dziedzictwo. Jeden jest waszym ziemskim ojcem, drugi to niefizycznym (alokik) ojcem, Ojciec ludzi, Brahma, a trzeci to Ojciec spoza tego świata, Śiwa. Macie trzech ojców. Wiecie, że otrzymujecie dziedzictwo swojego Dziadka poprzez Brahmę. Dlatego macie przestrzegać śrimatu, ponieważ tylko wtedy staniecie się wzniośli. Otrzymujecie nagrodę w złotym wieku. Tam wy ani nie znacie Ojca Ludzi Brahmy ani nie znacie Śiwy. Tam znacie tylko swojego fizycznego ojca. W złotym wieku macie tylko jednego ojca. Na ścieżce czczenia macie dwóch ojców: ziemskiego i Tego spoza. Teraz, w tym wieku zbieżnym, macie trzech ojców. Nikt inny nie może wyjaśnić tych rzeczy. Powinniście mieć wiarę. Nie powinno tak być, że w jednej chwili macie wiarę, a w następnej chwili macie wątpliwości. Jest to jak rodzenie się w jednej chwili i umieranie w następnej. Gdy umierasz, kończy się dziedzictwo. Nigdy nie rozwódźcie się z takim Ojcem! Im więcej stale będziesz pamiętać Ojca i będziesz służyć, tym wyższą pozycję otrzymasz. Ojciec także wyjaśnia: Przestrzegajcie Moich wskazówek i zostaniecie uratowani. W przeciwnym razie będzie duża kara. Będą wam dane wizje wszystkich grzechów, jakie popełniliście i śrimatu, którego nie przestrzegaliście. Kara jest wam dawana przez sprawienie, że adoptujecie subtelne ciało. Wizje są dawane także, gdy jesteście w więzieniu łona: To są grzechy, które popełniliście, a więc to jest kara za nie. Drzewo będzie stale rosnąć. Ci, którzy należeli do tej religii, zostali nawróceni na inne religie. Wszyscy oni ponownie się wyłonią. Cała reszta pójdzie do swoich sekcji. Istnieją różne sekcje. Popatrzcie jak rośnie drzewo! Małe gałęzie wciąż będą się wyłaniać. Wiecie, że słodki Baba przyszedł, aby zabrać nas z powrotem do domu i że to dlatego On jest zwany Wyzwolicielem. On jest Tym, który usuwa cierpienie i jest Dawcą szczęścia. On staje się naszym Przewodnikiem i zabiera nas do lądu szczęścia. On nawet mówi: Posłałem was w związki szczęścia także 5000 lat temu. Potem wzięliście 84 wcielenia. Teraz bierzecie swoje dziedzictwo od Ojca. Każdy kocha Śri Krisznę. Oni nie kochają Lakszmi czy Narajana tak bardzo jak Krisznę. Ludzie nie wiedzą, że to Radhe i Kriszna stają się Lakszmi i Narajanem. Nikt tego nie wie. Wiecie, że Radhe i Kriszna pochodzili z odrębnych królestw, a następnie, po swoim ślubie, stali się Lakszmi i Narajanem. Oni namalowali portret Kriszny w miedzianym wieku. Nikt nie może powiedzieć, że Kriszna jest Oczyścicielem. Nikt, nie może otrzymać wysokiej pozycji bez regularnego uczenia się. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Niech twoje zachowanie będzie bardzo królewskie. Mów bardzo mało i bardzo słodko. Aby być uratowanym od kary, na każdym kroku przestrzegaj śrimatu Ojca.

2. Ucz się bardzo dobrze z wielką uwagą. Naśladuj matkę i ojca oraz stań się godny, aby usiąść na tronie; stań się dziedzicem. Nie wchodź pod wpływ gniewu i nie sprawiaj przez to cierpienia.

Błogosławieństwo:
Bądź najwznioślejszym sługą, który ujawnia swoją wzniosłą świadomość i stan, podczas wykonywania zwyczajnych czynów.

Bez względu na to, jak dużo kurzu jest na prawdziwym diamencie, jego blask niewątpliwie będzie widoczny. W ten sam sposób, twoje życie jest jak diament; bez względu, jaka jest atmosfera lub jaka jest grupa, twój blask, to znaczy, twój blask i twoje upojenie powinno być widoczne dla każdego. Możesz wykonywać swoją zwykłą pracę, ale niech twoja świadomość oraz twój stan będą wzniosłe w takim stopniu, że ludzie, którzy będą cię widzieć, poczują, że nie jesteś zwykłą osobą, ale że pomimo iż jesteś sługą, jesteś najwznioślejszy.

Hasło:
Prawdziwy Radź Risi to ten, kto nie ma najmniejszego przywiązania do nikogo, nawet w swoich myślach.