03.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, to jest sztuka na temat cmentarza (kabristanu) i lądu aniołów (Paristanu). Obecnie jest to cmentarz, a później on stanie się Paristanem. Wasze serca nie powinny być przywiązane do tego cmentarza.

Pytanie:
Dzięki poznaniu jakiej jednej rzeczy, wszystkie wątpliwości ludzkich istot zostaną usunięte?

Odpowiedź:
Wszystkie ich wątpliwości zostaną usunięte, gdy dowiedzą się, kto jest Ojcem i w jaki sposób On przychodzi. Ich wątpliwości nie mogą się skończyć dopóki nie poznają Ojca. Mając wiarę w intelektach, stajecie się częścią różańca zwycięstwa, ale musi być pełna wiara we wszystko w jednej sekundzie.

Piosenka:
Opuść Swój tron w niebie i zejdź na Ziemię!

Om śanti.
Ojciec jest tutaj i wyjaśnia dzieciom. To jest nieograniczony, duchowy Ojciec. Wszystkie dusze z całą pewnością zmieniają swoją postać: z bezcielesnego świata przychodzą do cielesnego świata, aby grać swoje role na polu czynów. Dzieci mówią: Baba, zmień także Swoją formę tak jak my zmieniamy. On z całą pewnością przyjmuje fizyczną formę, aby dać wiedzę. On weźmie postać ludzkiego ciała. Dzieci, wiecie, że wy także jesteście bezcielesne, a potem stajecie się cielesne; na pewno tak jest. Tamten świat to bezcielesny świat. Ojciec jest tutaj i mówi. On wyjaśnia: Nie znacie historii swoich 84 żyć. Ja wchodzę w tego i wyjaśniam mu. On tego nie wiedział. Kriszna był księciem w złotym wieku, podczas gdy Ten jeden musi przyjść do nieczystego świata, w nieczyste ciało. Kriszna był piękny, ale nikt nie wie, w jaki sposób on stał się brzydki. Oni mówią, że ukąsił go wąż; w rzeczywistości jest to kwestia 5 występków. Siedząc na stosie żądzy, staliście się brzydcy. Kriszna jest zwany siam sundar (brzydkim i pięknym). Ja nie mam ciała i nie mogę stać się brzydki lub piękny. Ja zawsze jestem czysty. Przychodzę w zbiegu każdego cyklu, gdy jest koniec żelaznego wieku i początek złotego wieku. Ja muszę przyjść, aby założyć niebo. Złoty wiek jest lądem szczęścia, żelazny wiek jest lądem cierpienia. Obecnie, wszystkie ludzkie istoty są nieczyste. Nie nazwiecie rządu Lakszmi i Narajana, cesarzowej i cesarza złotego wieku zepsutym. Tutaj, wszyscy są nieczyści. Gdy Bharat był niebem, był królestwem bóstw. Była tylko jedna religia i wszyscy byli całkowicie czyści i wzniośli. Tutaj, ci, którzy są zepsuci, czczą wzniosłych. Gdy sannjasini stają się czyści, nieczyści się im kłaniają. Ludzie rodziny nie naśladują sannjasinów, ale po prostu mówią: Jestem naśladowcą takiego, a takiego sannjasina. Jednak tylko gdy ci ludzie naprawdę naśladują, mogą być zwani naśladowcami. Jeśli sam stajesz się sannjasinem, możesz być zwany naśladowcą. Ludzie rodziny stają się naśladowcami, ale nie żyją w czystości. Ani sannjasini im tego nie wyjaśniają, ani też ludzie rodziny nie rozumieją, że nie są prawdziwie naśladowcami sannjasinów. Tutaj, macie w pełni naśladować matkę i ojca. Mówi się: „Naśladuj matkę i ojca.” Oderwij jogę intelektu od wszystkich cielesnych istot, połącz ją ze Mną, z Ojcem i przyjdziesz do Ojca, a potem pójdziesz do złotego wieku. Jesteście wszechstronni, bierzecie 84 wcielenia. Rozumiecie, że gracie wszechstronną rolę od początku do końca i od końca do początku. Role tych z innych religii nie trwają od początku do końca. Oryginalną, wieczną religią jest tylko religia bóstw. Najpierw była dynastia słońca. Obecnie rozumiecie, że gracie wszechstronną rolę i przechodzicie dookoła cyklu 84 żyć, a ci, którzy przychodzą później, nie mogą być wszechstronni. To wymaga zrozumienia. Nikt z wyjątkiem Ojca nie może tego wyjaśniać. Najpierw jest religia bóstw. Przez połowę cyklu są królestwa dynastii słońca i księżyca. Zbieżny wiek jest bardzo krótki. Jest to zwane zbiegiem (sangam), a także spotkaniem (kumbh). Każdy Go pamięta: Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo, przyjdź i uczyń nas czystymi z nieczystych. Ludzie tak bardzo wszędzie błądzą, aby spotkać Ojca. Tworzą ofiarne ognie, wykonują tapasję, dają dary, zajmują się dobroczynnością itp., ale nie ma w tym żadnej korzyści. Teraz uwolniliście się od błądzenia. Tamte to są rytuały ścieżki czczenia, a to są rytuały wiedzy. Ścieżka czczenia trwa przez połowę cyklu. To jest ścieżka wiedzy i jest wam mówione obecnie, abyście mieli brak zainteresowania starym światem. Ponieważ wiecie, że cały świat ma się stać cmentarzem, dlatego wasz brak zainteresowania jest nieograniczony. Teraz to jest cmentarz, później stanie się to lądem aniołów; to jest sztuka na temat kabristanu i Paristhanu. Ojciec zakłada ląd aniołów, który każdy pamięta. Nikt nie pamięta Rawana. Dzięki zrozumieniu pierwszego głównego punktu, wszystkie ich wątpliwości się kończą. Dopóki oni nie rozpoznają najpierw Ojca, będą mieć wątpliwości w swoich intelektach. Ci, którzy mają wątpliwości w intelekcie ulegają zniszczeniu. On na pewno jest Ojcem nas, dusz. On daje nieograniczone dziedzictwo. Tylko dzięki wierze możecie być nanizani na różaniec zwycięstwa. W jednej sekundzie powinniście mieć wiarę w każde słowo. Jeśli mówisz „Baba”, powinieneś mieć pełną wiarę. Bezcielesny jest zwany Ojcem. W rzeczywistości oni nazywają Gandhiego „Bapudżi” (ojcem), ale tutaj jest potrzebny Babudżi świata. On jest Bogiem, Ojcem świata. Bóg, Ojciec świata musi być wspaniały. Otrzymujecie królestwo świata od Niego. Królestwo Wisznu jest zakładane poprzez Brahmę. Rozumiecie także, że byliście panami świata. Byliście bóstwami, a potem staliście się tymi, którzy należą do dynastii księżyca, potem do dynastii kupców, a następnie dynastii siudrów. Dzieci, tylko wy rozumiecie to wszystko. Ojciec mówi: Będzie dużo przeszkód w Moim ofiarnym ogniu wiedzy. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry, z którego wyłaniają się płomienie zniszczenia. Cały stary świat będzie zniszczony, a będzie założona jedna religia bóstw. Ojciec wam wyjaśnia i On mówi prawdę. On przekazuje wam prawdziwą historię stawania się Narajanem ze zwykłego człowieka. Tylko wy teraz słuchacie tej historii; ona nie trwa od początku czasu. Ojciec mówi: Teraz zakończyliście 84 wcielenia. Następnie, w nowym świecie, będzie wasze królestwo. To jest wiedza radża jogi. Tylko Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza ma wiedzę łatwej radża jogi. Ona jest również zwana starożytną radża jogą Bharatu. Żelazny wiek z całą pewnością został zmieniony w złoty wiek. Zniszczenie także się odbyło; była to kwestia pocisków. W złotym i srebrnym wieku nie było kwestii walki; ona zaczyna się później. Ostatnia wojna będzie przy użyciu pocisków. Wcześniej oni używali do walki mieczy, a później zaczęli używać strzelb, następnie zostały wynalezione armaty, a teraz są bomby. W jaki inny sposób cały świat mógłby być zniszczony? Razem z tym są również naturalne klęski. Są ulewne deszcze, głód itd. Wszystko to są naturalne klęski. Na przykład trzęsienia ziemi są naturalnymi klęskami. Co ktoś może z tym zrobić? Chociaż ludzie ubezpieczyli się, kto im zapłaci? Wszyscy umrą; nikt niczego nie otrzyma. Teraz macie ubezpieczyć wszystko u Ojca. Oni także ubezpieczają się na ścieżce czczenia, ale otrzymują zwrot tylko na krótki okres czasu. Tutaj wy ubezpieczacie się bezpośrednio. Ci, którzy wszystko ubezpieczają, otrzymają królestwo. Baba podaje własny przykład: on oddał wszystko, ubezpieczył wszystko w pełni u Ojca i dlatego otrzymał pełne zwierzchnictwo. Jednak cała reszta świata będzie zniszczona. To jest ląd śmierci. Bogactwo niektórych zostanie pogrzebane w błocie, podczas gdy bogactwo innych zostanie skonfiskowane przez rząd. Gdy gdzieś wybuchnie pożar lub wydarzą się klęski, złodzieje idą tam i kradną dużo rzeczy. Teraz jest czas końca. Dlatego macie pamiętać Ojca i pomagać. Obecnie wszyscy są nieczyści, więc nikt nie może założyć czystego świata. Jest to zadanie Ojca. Oni wzywają Ojca: Przyjdź z bezcielesnego świata, przyjdź i przyjmij postać. Ojciec mówi: Ja przychodzę do cielesnego świata i przyjmuję postać, ale Ja nie przebywam zawsze w nim; nie możecie powozić cały dzień! Oni pokazują ktoś, kto jeździ na byku. Oni także pokazują fortunny powóz ludzkiej istoty. Teraz, czy jest to właściwe, czy tamto? Oni pokazują oborę, jak również Gaumuk (pysk krowy). Oni pokazują, że ktoś jeździ na byku i że wiedza przekazywana jest przez pysk krowy. Jest to nektar wiedzy, który się wyłania i to także ma znaczenie. Jest nawet świątynia Gaumuk. Wielu przychodzi, aby zobaczyć tę świątynię. Oni wierzą, że nektar kapie z pyska krowy i uważają, że powinni tam pójść i napić się tego nektaru. Aby tam dotrzeć, trzeba pokonać 700 stopni schodów. W rzeczywistości, ten jest największym Gaumuk. Oni również czynią dużo wysiłku, aby udać się do Amarant, nawet pomimo że nic tam nie ma. Oni wszyscy kłamią. Oni pokazują Śankara przekazującego historię Parwati, ale Parwati nie była tak zdegradowana, że on musiał przekazywać jej religijne historie. Ludzie wydają tak dużo pieniędzy na budowanie świątyń. Ojciec mówi: Wydając tak dużo swoich pieniędzy, zmarnowaliście wszystko. Byliście tak wypłacalni, a teraz staliście się niewypłacalni. Jednak Ja przyszedłem, aby ponownie uczynić was wypłacalnymi. Dzieci, rozumiecie, że przyszłyście do Ojca, aby wziąć prawo do swojego dziedzictwa. Ojciec teraz daje wam to dziedzictwo. Bharat jest miejscem narodzin Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, więc to jest największe miejsce pielgrzymek. Ojciec przychodzi i oczyszcza wszystkich nieczystych. Jeśli imię Ojca byłoby w Gicie, wszyscy przyszliby tutaj i ofiarowaliby kwiaty. Nikt za wyjątkiem Ojca nie może zbawić. Bharat jest największym miejscem pielgrzymek, ale nikt sobie tego nie uświadamia. Poza tym, tak jak chwała Ojca jest bezgraniczna, taka sama jest chwała Bharatu. To Bharat staje się niebem i piekłem. Bezgraniczna chwała jest chwałą nieba, podczas gdy bezgraniczne zniesławienie dotyczy piekła. Dzieci, teraz stajecie się panami lądu prawdy. Przyszłyście tutaj, aby wziąć swoje nieograniczone dziedzictwo od Baby. Ojciec mówi: Manmanabhaw! Odsuń jogę swojego intelektu od wszystkich i stale pamiętaj tylko Mnie. Dzięki pamiętaniu staniesz się czysty. Bierz swoje dziedzictwo poprzez wiedzę. Każdy otrzymuje dziedzictwo wyzwolenia w życiu, ale tylko ci, którzy studiują radża jogę otrzymują także dziedzictwo nieba. Każdy będzie zbawiony. On zabierze każdego z powrotem do domu. Ojciec mówi: Jestem Śmiercią Wszystkich Śmierci. Jest również świątynia Mahakal (Wielkiej Śmierci). Ojciec wyjaśnia: Na końcu, gdy nastąpi gloryfikacja, ludzie zrozumieją, że to naprawdę nieograniczony Ojciec przekazuje wam to wszystko. Gdy ktoś teraz przekazuje historię (na religijnych spotkaniach) i mówi: „Bogiem Gity nie jest Kriszna, ale Śiwa”, każdy wtedy powie, że ta osoba jest pod wpływem Brahma Kumaris. To oznacza, że nie jest jeszcze ich czas. Oni zrozumieją później. Gdyby uwierzyli we wszystko obecnie, cały ich interes skończyłby się. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Przerwij wszystkie związki i całkowicie naśladuj matkę i ojca. Twój intelekt powinien mieć nieograniczony brak zainteresowania tym starym światem. Masz go zapomnieć.

2. Teraz jest czas końca i wszystko ma być zniszczone. Dlatego, zanim wszystko się skończy, ubezpiecz wszystko, co masz i bierz prawo do pełnego przyszłego zwierzchnictwa.

Błogosławieństwo:
Miej wzniosłą fortunę i stale jedz oraz służ innym, pokarmem szczęścia bramińskiego życia.

Jesteśmy dziećmi i panami Pana Świata. Stale miej to boże upojenie i szczęście. O, jak wspaniała jest moja wzniosła fortuna! To jest moje przeznaczenie. Stale huśtaj się na tej huśtawce szczęścia. Jestem stale fortunny, ponieważ stale jem i służę innym, pokarmem szczęścia. Dajesz innym wielki dar szczęścia i czynisz ich fortunnymi. Szczęście jest twoim życiem. Być szczęśliwym oznacza żyć. To jest wzniosłe błogosławieństwo bramińskiego życia.

Hasło:
Bądź tolerancyjny w każdej sytuacji i stale będziesz doświadczać przyjemności.

Bezcenne wzniosłe wersety Mateśwaridżi

1. Ta boska wiedza nie wyłoniła się z naszych intelektów, ani z naszego własnego zrozumienia, z naszej wyobraźni lub myśli, ale my usłyszeliśmy tę wiedzę od Stwórcy tego świata. Wraz z tym, opowiadamy wam czego doświadczyliśmy w praktyczny sposób i co przyjęliśmy do naszej świadomości. Gdyby to była kwestia tylko naszej świadomości, to by działało tylko dla nas, ale my to usłyszeliśmy od Boga, doświadczyliśmy tego w naszej świadomości i wdrażamy to. Cokolwiek wdrożymy, to jest zdecydowanie w naszej świadomości i w naszym doświadczeniu, ponieważ tylko wtedy jest to uważane za nasze własne. Wiemy to poprzez tego Jedynego. Zatem, co jest stworzeniem Boga? Kim jest Bóg? To nie jest kwestia naszych własnych myśli. Gdyby tak było, wówczas to pojawiłoby się w naszych umysłach. To jest moja myśl i dlatego otrzymałam od Boga główny punkt wart wdrożenia. Główną kwestią jest joga, ale przed jogą, musimy mieć wiedzę. Dlaczego jest powiedziane, że wiedza jest potrzebna przed jogą? Mówi się, że zrozumienie jest potrzebne, w przeciwnym razie, nasze działania byłyby niewłaściwe. Dlatego wiedza jest konieczna jako pierwsza. Wiedza jest wysokim stanem dla którego potrzebujemy by intelekt zrozumiał ją, ponieważ Bóg, Najwyższy z Najwyższych, nas uczy.

2. Ta boska wiedza jest dla oderwania się od jednej strony i dla połączenia się z drugą stroną. Musimy połączyć się z Bogiem. Poprzez ten czysty związek dojdziemy wyżej na drabinie wiedzy, ponieważ w obecnym czasie dusze są pod wpływem niewoli karmy. Na początku dusze były wolne od wszelkich niewoli karmy. Potem, weszły w niewolę karmy, a teraz, muszą ponownie stać się wolne od swoich karmicznych niewoli. Teraz, nie powinno być żadnych niewoli waszej karmy i teraz w naszych rękach powinny być nasze działania, to znaczy, mamy kontrolować nasze własne działania, ponieważ tylko wtedy nie będziemy związani żadną niewolą karmy. To jest zwane wyzwoleniem w życiu. W przeciwnym razie, będąc w niewoli karmy i wchodząc w cykl nie może być wyzwolenia w życiu na zawsze. Obecnie, cała moc w duszach się wyczerpała i działania są wykonywane bez ich kontroli. Jednakże, dusze muszą działać i dusze muszą otrzymać siłę. Dusze muszą zejść na scenę gdzie nie mają żadnych niewoli karmy. W przeciwnym razie, ludzkie istoty będą uwięzione efektem szczęścia i nieszczęścia, ponieważ ich działania będą je przyciągać. Dusze wykształcają siłę by uwolnić się od jakichkolwiek niewoli karmy. To jest rezultat. Wszystko jest łatwe gdy przyswajane są te rzeczy. To jest cel tych lekcji. Nie musimy uczyć się Wed ani innych pism, ani zdobywać dyplomu, ale musimy używać tej boskiej wiedzy by stworzyć nasze życia. By to uczynić, musimy wziąć potęgę od Boga. Aćća.