03.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Dawca Wyzwolenia w życiu, który zapewnia wszystkim zbawienie, teraz stał się waszym Ojcem. Jesteście Jego dziećmi. Dlatego powinniście mieć wielkie upojenie.

Pytanie:
Intelekty których dzieci nie potrafią utrzymywać stale pamiętanie Baby?

Odpowiedź:
Ci, którzy nie mają pełnej wiary, nie mogą mieć w swoich intelektach pamiętania Baby. Jeżeli one nie wiedzą, kto je uczy, to kogo będą pamiętać? Grzechy tych, którzy dokładnie Go rozpoznają i pamiętają, są usuwane. Ojciec Sam przychodzi i dokładnie przedstawia Siebie oraz Swój dom.

Om śanti.
Dzieci, wy wszystkie stale pamiętacie znaczenie „om śanti”. Jestem duszą, a moim domem jest ląd nirwany, świat bezcielesny. Pomimo że na ścieżce czczenia ludzie czynią starania, nie wiedzą dokąd mają pójść. Nie wiedzą, co daje szczęście, a co daje cierpienie. Zapalają ofiarne ognie, wykonują tapasję, dają dary, zajmują się charytatywnością itp., to jednak wciąż schodzą po schodach. Obecnie otrzymaliście wiedzę, dlatego wasze czczenie skończyło się. Głośne bicie w dzwony itp. skończyło się. Z całą pewnością istnieje różnica pomiędzy nowym światem a starym. Nowy świat jest czystym światem. Dzieci, teraz w swoich intelektach macie ziemię szczęścia. Ziemia szczęścia jest zwana niebem, a ląd cierpienia jest zwany piekłem. Ludzkie istoty pragną pokoju, ale nikt nie może pójść do rejonu spokoju. Ojciec mówi: Dzieci, dopóki Ja nie przyjdę tutaj, w Bharacie, nie możecie powrócić do domu. Tylko w Bharacie są pamiętane narodziny Śiwy. Bezcielesny z całą pewnością wchodzi w cielesną formę. Czy dusza może dokonać czegokolwiek bez ciała? Dopóki dusza nie ma ciała, wciąż błądzi. Ona może wejść w ciało kogoś innego. Niektóre dusze są dobre, podczas gdy inne są bardzo złośliwe i mogą drugą duszę doprowadzić do szaleństwa. Dusza z całą pewnością potrzebuje ciała. W taki sam sposób, jeżeli Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza nie posiadałby ciała, w jaki inny sposób mógłby przyjść i czegoś dokonać w Bharacie? Bharat jest niezniszczalnym lądem. W wieku złotym istnieje tylko ląd Bharatu. Wszystkie inne lądy zostaną zniszczone. Zostało zapamiętane, że istniała oryginalna, wieczna, religia bóstw. Tamci ludzie mówią o oryginalnej, wiecznej hinduskiej religii. W rzeczywistości na początku nie było żadnych Hindusów; istniały tylko bóstwa. Ci, którzy mieszkają w Europie, nazywają siebie chrześcijanami. Wy nie powiedzielibyście, że oni należą do religii europejskiej. Ludzie, którzy mieszkają w Hindustanie mówią, że należą do religii hinduskiej. Ci, którzy należeli do wzniosłej, religii bóstw, stali się zepsuci w swojej religii, przechodząc przez cykl 84 żyć. Tutaj przyjdą tylko ci, którzy należeli do religii bóstw. Jeżeli oni nie mają wiary, możecie zrozumieć, że oni nie należą do tej religii. Pomimo, że mogą siedzieć tutaj, nie będą w stanie tego zrozumieć. Oni mogą być tymi, którzy tam osiągną niską pozycję wśród poddanych. Każdy pragnie spokoju i szczęścia, ale one istnieją tylko w złotym wieku. Nie każdy może pójść do ziemi szczęścia. Wszystkie religie zaistnieją w swoim własnym czasie. Jest niezliczona ilość religii i drzewo wciąż rośnie. Główną częścią, pniem jest religia bóstw, a następnie są 3 konary. W niebie nie mogą istnieć te inne religie. Nowe religie zaczynają się pojawiać, kiedy zaczyna się miedziany wiek. To jest nazywane ludzkim drzewem różnorodności. Obraz przedstawiający różnorodność form, jest odrębny od tego drzewa różnorodności religii. Istnieje wiele rodzajów ludzkich istot. Wiecie, jak dużo religii istnieje. Na początku złotego wieku była tylko jedna religia. To był nowy świat. Ci, którzy mieszkają zagranicą także wiedzą, że starożytny Bharat był rajem i że on był bardzo bogaty. Dlatego Bharatowi okazywany jest duży szacunek. Kiedy zamożna osoba staje się biedna, inni współczują jej. Popatrzcie, jak biedny stał się Bharat obecnie! To także jest częścią dramatu. Oni nawet mówią: Bóg jest najbardziej miłosierny i On przychodzi w Bharacie. Z całą pewnością to bogaci są miłosierni w stosunku do biednych. Ojciec posiada nieograniczone bogactwo i czyni nas najwznioślejszymi ze wszystkich. Powinniście także mieć upojenie z tego powodu czyimi dziećmi się staliście. Jesteśmy dziećmi Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, Śiwy, Tego, który jest nazwany Dawcą wyzwolenia w życiu i Dawcą zbawienia. Wyzwolenie w życiu najpierw istnieje w złotym wieku. Tutaj jest niewola w życiu. Ludzie na ścieżce czczenia wołają: Baba, wyzwól mnie z niewoli. Wy nie możecie dłużej w ten sposób wzywać. Wiecie, że Ojciec jest Oceanem Wiedzy. On wyjaśnia esencję historii i geografii świata. On jest pełen wiedzy. Ten mówi o sobie: Ja nie jestem Bogiem. Macie stać się niezależni od swoich ciał i stać się świadomi duszy. Macie zapomnieć cały świat, włączając w to własne ciała. Ten nie jest Bogiem. Jesteśmy zwani BapDadą. Ojciec jest Najwyższym ze wszystkich. To jest stare, nieczyste ciało. Istnieje chwała tylko Jednego. Macie mieć jogę z Nim, tylko wtedy staniecie się czyści. W przeciwnym razie nigdy nie staniecie się czyści. Wówczas na końcu będzie kara, poprzez którą twoje grzechy będą wyrównane i powrócisz do domu. Na ścieżce czczenia słuchaliście wciąż mantry „Hum-so, so-hum”: Ja, dusza, jestem Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, która jest duszą. Ta niewłaściwa mantra odwróciła was od Boga, Najwyższej Duszy. Ojciec mówi: Dzieci, jest całkowicie niewłaściwe powiedzieć: „Ja dusza, jestem Najwyższą Duszą”. Dzieci, zostało wam wyjaśnione znaczenie innych kast. Jesteśmy braminami i czynimy wysiłek, aby stać się bóstwami. Potem po staniu się bóstwami, wchodzimy do klanu wojowników. Nikt inny nie wie, w jaki sposób bierzemy 84 wcielenia i w jakiej kaście. Obecnie wiecie, że jesteście braminami. Baba nie jest braminem. Tylko wy wchodzicie w tamte kasty. Obecnie zostaliście przyjęci do bramińskiej religii. Staliście się dziećmi Pradżapity Brahmy dzięki Śiw Babie. Wiecie także, że bezcielesne dusze oryginalnie należą do rodziny Boga. My, dusze, jesteśmy mieszkańcami bezcielesnego świata, a potem wchodzimy do cielesnego świata. Przychodzimy tutaj, by odgrywać nasze role. Kiedy przychodzimy tutaj z góry, bierzemy 8 wcieleń w klanie bóstw. Następnie wchodzimy do klanu wojowników. Potem do klanu kupców. Ojciec wyjaśnia: Wzięliście tyle wcieleń w klanie bóstw, a następnie tyle wcieleń w klanie wojowników. Cykl składa się z 84 wcieleń. Nikt oprócz was nie może otrzymać tej wiedzy. Ci, którzy należą do tej religii, przyjdą tutaj. Zakładane jest królestwo. Niektórzy staną się królami i królowymi, a inni staną się poddanymi. Dynastia słońca jest dynastią ośmiu – Lakszmi i Narajan I, potem Lakszmi i Narajan II, III itd. Następnie także będą I, II, III itd. w religii wojowników. Ojciec wyjaśnia wszystkie te aspekty. Kiedy Ocean Wiedzy przychodzi, kończy się czczenie. Noc się kończy i zaczyna się dzień. Tam nie ma żadnego błądzenia. Tam jest tylko wypoczynek i wygoda; tam nie ma żadnych zaburzeń. Ta sztuka jest z góry wyznaczona. Ojciec przychodzi w czasie końca kultu czczenia. Każdy z całą pewnością musi powrócić do domu. Następnie każdy w kolejności schodzi w dół. Gdy przybywa Chrystus, ci którzy należą do jego religii także wciąż przychodzą. Popatrzcie, jak dużo jest chrześcijan! Chrystus jest nasionem chrześcijaństwa. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza Śiwa jest Nasionem religii bóstw. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza zakłada waszą religię. Kto wprowadził was do bramińskiej religii? Ojciec was zaadoptował. Dlatego poprzez to założona została mała bramińska religia. Został zapamiętany kok braminów. Kok jest tylko symbolem. Następnie inne kasty przychodzą i powiększają się. Tylko Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wszystkie te aspekty. Ojciec jest Dobroczyńcą i On przybywa, aby wnieść korzyść Bharatowi. Dzieci, największą korzyść On wnosi wam. Popatrzcie, kim stałyście się, a kim byliście! Stajecie się panami lądu nieśmiertelności. Teraz odnosicie zwycięstwo nad żądzą. Tam nie ma żadnej nagłej śmierci. Tam nie ma żadnej kwestii umierania, tylko zmieniacie swoje kostiumy. Tak jak wąż pozostawia swoją skórę i bierze następną, tak ty także pozostawiasz tutaj swoją starą skórę i bierzesz nową w nowym świecie. Złoty wiek jest zwany ogrodem kwiatów. Tam nigdy nie są wypowiadane złe słowa. Tutaj istnieje tylko złe towarzystwo; towarzystwo Mai. Dlatego to jest zwane największymi głębiami piekła. Gdy budynek jest bardzo stary, władze miejskie nakazują go opuścić. Ojciec także mówi: Przyszedłem, kiedy świat się zestarzał. Zbawienie zachodzi poprzez wiedzę. Jesteście uczeni radża jogi. Nie ma niczego w czczeniu. Tak, dzięki dawaniu darów i wykonywaniu dobroczynności otrzymujecie przemijające szczęście. Sannjasini zachęcają królów, aby mieli brak zainteresowania do świata. Szczęście tutaj jest takie jak odchody wrony. Dzieci, jesteście teraz uczone, aby mieć nieograniczony brak zainteresowania. Ten świat jest stary; teraz pamiętajcie ziemię szczęścia. Następnie przyjdziecie tutaj poprzez rejon spokoju. Waszym dokładnym memoriałem obecnego czasu jest świątynia Dilwala. Jesteście pokazani jako siedzący w tapasji, a ponad wami przedstawione jest niebo. Inaczej, gdzie indziej można by pokazać niebo? Gdy osoba umiera mówią, że ona odeszła do nieba, ponieważ uważają, że niebo jest ponad. Jednak tam ponad nie ma niczego. Bharat staje się niebem i Bharat staje się piekłem. Tamta świątynia jest dokładnym memoriałem. Wszystkie te świątynie są budowane później. W niebie nie istnieje czczenie. Tam nie ma niczego oprócz szczęścia. Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam wszystkie tajemnice. Imiona dusz wciąż się zmieniają; imię Śiwy, nigdy się nie zmienia. On nie posiada własnego ciała. W jaki sposób On mógłby uczyć bez ciała? Nie ma w tym żadnej kwestii natchnienia. Natchnienie tzn. myśli. To nie znaczy, że On zsyła natchnienie z góry i że to do was dociera. W tym nie istnieje żadna kwestia natchnienia. Dzieci, które nie mają pełnego rozpoznania Ojca; te, które nie posiadają pełnej wiary, nie są w stanie utrzymać w swoich intelektach pamiętania o Nim. One nie wiedzą, kto je uczy. Dlatego kogo one mogłyby pamiętać? Grzechy będą usunięte tylko wtedy, gdy będziecie pamiętać Ojca. Ludzie pamiętali owalny wizerunek życie po życiu, ponieważ uważali go za Boga. Tamten wizerunek symbolizuje Go jako bezcielesnego, a nie cielesnego. Ojciec mówi: Ja także muszę wziąć oparcie materii. W jaki inny sposób mógłbym wyjaśniać wam tajemnice świata? To jest duchowa wiedza. Tylko wy, duchy, otrzymujecie tę wiedzę. Tylko jeden Ojciec może dać tę wiedzę. Musicie rodzić się ponownie. Wszyscy aktorzy otrzymują własne role do odegrania. Nikt nie może powrócić do lądu nirwany. Nikt nie może zdobyć wiecznego wyzwolenia. Ci, którzy stają się pierwszymi panami świata są tymi, którzy przechodzą wokół cyklu 84 wcieleń. Oni z całą pewnością muszą wędrować wokół cyklu. Ludzkie istoty wierzą,że mogą otrzymać wieczne wyzwolenie. Istnieje tak wiele różnorodnych opinii. Wciąż zachodzi ekspansja. Nikt nie może powrócić do domu. Ojciec opowiada wam historię 84 żyć. Dzieci, macie uczyć się, a potem uczyć innych. Nikt poza wami, nie może przekazywać tej duchowej wiedzy. Ani siudrowie, ani bóstwa nie mogą dawać tej wiedzy. W złotym wieku nie ma żadnego zepsucia, dlatego tam nikt nie otrzymuje tej wiedzy. Ta wiedza jest po to, aby otrzymać zbawienie. Dawcą Zbawienia, Wyzwolicielem i Przewodnikiem jest tylko Jeden. Nikt nie może stać się czysty w inny sposób, jak tylko poprzez pielgrzymkę pamiętania. Z całą pewnością doświadczacie kary i pozycja jest niszczona. Konta każdego muszą być wyrównane. Mówi wam się wszystko, co was dotyczy. Jaka jest potrzeba, aby zagłębiać się w inne religie? Tylko ludzie Bharatu otrzymują tę wiedzę. Ojciec przychodzi tylko w Bharacie i zakłada 3 religie. Obecnie jesteście zabierani z religii siudrów do religii wzniosłego klanu. Tamten to zepsuty, nieczysty klan. Wy, bramini, obecnie stajecie się instrumentami oczyszczania każdego. To jest nazwane ofiarnym ogniem wiedzy Rudry. Ten ofiarny ogień stworzył Rudra Śiw Baba. W tym nieograniczonym, ofiarnym ogniu zostanie poświęcony cały stary, nieczysty świat. Następnie zostanie założony nowy świat, a stary będzie zniszczony. Uczycie się tej wiedzy dla nowego świata. Nawet cień bóstw nie może paść na stary świat. Dzieci, teraz wiecie, że ci, którzy przyszli w poprzednim cyklu, przyjdą ponownie i wezmą tę wiedzę. One będą ją studiować w kolejności, zgodnie z czynionymi staraniami. Tutaj ludzkie istoty pragną pokoju. Jednak dusze są mieszkańcami rejonu spokoju. W jaki sposób może tutaj zapanować spokój? Obecnie jest niepokój w każdym domu. To jest królestwo Rawana. W złotym wieku istnieje królestwo całkowitego spokoju. Tam jest jedna religia i jeden język. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Miej nieograniczony brak zainteresowania do tego starego świata, zapomnij nawet własne ciało, pamiętaj rejon spokoju i ziemię szczęścia. Miej wiarę w intelekcie i pozostawaj na pielgrzymce pamiętania.

2. Macie dokładnie zrozumieć mantrę „hum-so, so-hum” i czynić starania, aby zmienić się z braminów w bóstwa. Każdemu przekazujcie dokładne znaczenie tej mantry.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem cnót i doświadczaj wszystkich cnót, utrzymując równowagę trzech rodzajów usługi.

Dzieci, które są zawsze zaangażowane w usługę, każdą swoją myślą, słowem i czynem stają się uosobieniem sukcesu. Gdy mają takie same stopnie we wszystkich trzech rodzajach i utrzymują równowagę wszystkich trzech w ciągu dnia, zdadzą z honorem (wyróżnieniem) i staną się uosobieniem cnót. Widoczna w nich jest piękna ozdoba wszystkich boskich cnót. Dawać innym współdziałanie cnót Ojca i cnót, które sobie wdrożyłeś, oznacza stać się uosobieniem cnót, ponieważ dar cnót jest wielkim darem.

Hasło:
Gdy fundament wiary jest mocny, automatycznie doświadczasz wzniosłego życia.