03.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, stale się rozwijajcie przez sygnalizowanie sobie nawzajem, aby pamiętać Ojca i być ostrożnym.

Pytanie:
Jaką główną rzecz mają wprowadzić w życie dzieci, które stają się oświecone jak Ojciec?

Odpowiedź:
One stale się uśmiechają i nie płaczą w żadnej sytuacji. Wszystko co się wydarza nie jest niczym nowym. Ci, którzy mają taką wiedzę, to znaczy ci, którzy nigdy nie płaczą, w żadnej sytuacji nie będą niespokojni. To oni otrzymują zwierzchnictwo nieba. Ci, którzy płaczą, tracą wszystko i tracą swoją pozycję.

Piosenka:
Znalazłszy Ciebie, znalazłem cały świat. Ziemia i niebo, wszystko należy do mnie.

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, usłyszałyście piosenkę, którą same śpiewacie. Dzieci, wiecie, że siedzicie przed nieograniczonym Ojcem i mówicie: Baba, my jeszcze raz osiągamy zwierzchnictwo nad światem, które otrzymaliśmy od Ciebie. Nie będziecie śpiewać tego w złotym wieku. Tylko w zbieżnym wieku możecie śpiewać tę piosenkę. Kiedy jesteście w domu czy w pracy wiecie, że jeszcze raz uzyskujecie swoje nieograniczone dziedzictwo od nieograniczonego Ojca. Także w ośrodkach zwraca się wam uwagę, byście pamiętali Ojca i to, że macie stać się panami świata. To nie jest nic nowego. W każdym cyklu zdobywamy zwierzchnictwo nad światem od Ojca. Jeśli usłyszy to nowa osoba, pomyśli, że tego (Brahmę) nazywacie Śiw Babą. Śiw Baba jest Ojcem bezcielesnych dusz. Dusza jest bezcielesna i Ojciec, Najwyższa Dusza, jest także bezcielesny. O duszy mówi się, że jest bezcielesna, kiedy nie wzięła fizycznej postaci. Dzieci, wiecie, że słuchacie tej wiedzy od nieograniczonego Ojca. Duchowy Nauczyciel uczy was, abyście mogli ostrzegać siebie nawzajem. Najpierw wy otrzymujecie to duchowe ostrzeżenie. Wszyscy pozostajecie w pamiętaniu nieograniczonego Ojca i sygnalizujecie (innym): Bądźcie w pamiętaniu Ojca i nie pozwólcie swoim intelektom błąkać się gdzie indziej. Dlatego mówi się: Bądź świadomy duszy i pamiętaj Ojca! On jest Ojcem Oczyścicielem. Osobiście jest przed wami i mówi wam, byście Go pamiętali. To jest bardzo łatwa metoda. Jest także określenie „manmanabhaw”, ale należy to rozumieć. Tylko Ojciec uczy was pielgrzymki pamiętania. Dzieci, tylko wy wiecie, że jesteście na duchowej pielgrzymce. Tamte pielgrzymki są fizyczne, ale wy już nie jesteście fizycznymi pielgrzymami. Jesteście duchowymi pielgrzymami. Tylko poprzez to pamiętanie wasze grzechy będą usunięte, a wy staniecie się zwycięzcami grzesznych czynów. Nie ma żadnej innej metody, by pokonać grzeszne czyny. W jednym okresie są ci, którzy są zwycięzcami grzesznych czynów, a w drugim okresie są ci, którzy wykonują grzeszne czyny, i to w tym okresie zaczyna się wykonywanie grzesznych czynów. Występki zaczynają się, jak tylko zaczyna się królestwo Rawana. Teraz czynicie starania, aby zwyciężyć grzech. Tam (w złotym wieku) nie ma grzesznych czynów, ponieważ Rawan tam nie istnieje. Nikt na świecie tego nie wie. Teraz przybyliście, aby dowiedzieć się wszystkiego od Ojca. Tylko Ojca nazywa się oświeconym i tylko wam, dzieci, On przekazuje wiedzę. Bóg Ojciec także musi mieć imię. On nie jest ponad imieniem i formą. Ludzie czczą Go, a Jego imię to Śiwa. Tylko On jest Oczyścicielem, Oceanem Wiedzy. Dusze pamiętają Ojca, Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Dusze śpiewają chwałę Ojca. On jest Oceanem Spokoju i Szczęścia. Ojciec z pewnością daje swoim dzieciom dziedzictwo. Ludzie tworzą pamiątki po tych, którzy byli i odeszli. Tylko Śiw Baba jest sławiony oraz czczony. On na pewno działa poprzez ciało i dlatego jest pamiętany. On jest wiecznie czysty. Ojciec nigdy nie staje się czcicielem, On jest zawsze godny czczenia. Ojciec mówi: Nigdy nie staję się czcicielem, Ja jestem czczony. Czciciele Mnie czczą. W złotym wieku nie czcicie Mnie. Pamiętacie Mnie, Ojca Czyściciela, na ścieżce czczenia. Na początku jest niezafałszowane czczenie Jego Jednego, a potem czczenie staje się fałszywe. Śiw Baba czyni także Brahmę i Saraswati panami świata. Czczenie bardzo się rozprzestrzenia. Nasiono nie rozprzestrzenia się. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i pamiętaj swoje dziedzictwo. To wszystko! Tak jak drzewo się rozrasta, tak samo czczenie bardzo się rozrasta. Wiedza jest nasionem. Kiedy otrzymujecie wiedzę, otrzymujecie zbawienie. Nie musicie z niczym się zmagać. Jest wiedza i czczenie. Drzewo czczenia nie istnieje w złotym i srebrnym wieku. Drzewo czczenia rośnie przez połowę cyklu. Wszystkie religie mają swoje własne systemy i obyczaje. Ścieżka czczenia jest tak ogromna! Wiedza jest taka sama dla każdego: manmanabhaw, to wszystko! Pamiętaj Ojca, Alfę. Kiedy pamiętacie Ojca, z pewnością pamiętacie swoje dziedzictwo. Dziedzictwo także się rozprzestrzenia. Tamta posiadłość jest ograniczona. Tutaj pamiętacie swoje nieograniczone posiadłości. Nieograniczony Ojciec przychodzi i daje wam, ludziom Bharatu, nieograniczone dziedzictwo. Jego narodziny pamięta się tutaj. To jest wiecznie ustalone w tym dramacie. Tak jak Bóg jest Najwyższy ze Wszystkich, tak samo Bharat jest najwyższy ze wszystkich. To tu Ojciec przychodzi i daje zbawienie całemu światu. Dlatego to jest największe ze wszystkich miejsce pielgrzymek. Mówicie: O Boże Ojcze, zabierz nas do domu! Każdy kocha Bharat. Ojciec także przychodzi w Bharacie. Teraz czynicie starania. Jesteście gopami i gopi Gopiwallabh. W złotym wieku nie ma gopów i gopi (zakochanych w Bogu). Tam królestwo trwa systematycznie. Nie ma żadnych boskich działań Kriszny, ale są boskie działania Ojca. Jego boskie działania są tak wzniosłe! On oczyszcza cały nieczysty świat. Jak mądry On jest! Obecnie wszystkie ludzkie istoty są grzesznikami takimi jak Adżamil. Ludzie uważają mędrców za wzniosłych. Ojciec mówi: Ja muszę nawet ich podźwignąć. Jesteście aktorami i Ojciec także jest aktorem. Bierzecie 84 wcielenia i odgrywacie swoje role. On jest Stwórcą, Reżyserem i Głównym Aktorem. On jest Karankarawanhar. Co On robi? Oczyszcza nieczystych. Ojciec mówi: Wzywacie Mnie abym przyszedł i oczyścił was. Ja także jestem związany tą rolą. Nikt nie może pytać dlaczego i kiedy ten dramat został stworzony. Ten dramat jest z góry na wieczność wyznaczony, on nie ma początku, środka ani końca. Nie ma całkowitego zniszczenia. Dusze są niezniszczalne i nigdy nie mogą zostać zniszczone. One otrzymały niezniszczalne role. Ten dramat jest nieograniczony. Ojciec zasiada tutaj i wyjaśnia wam w esencji jaka jest rola dramatu. To nie jest tak, że ponieważ On jest Bogiem, to może ożywić martwą osobę. Tutaj nie ma ślepej wiary ani potęg okultystycznych. Wzywacie Mnie: Oczyścicielu przyjdź! Przyjdź i uczyń nas czystymi z nieczystych! Więc On na pewno przychodzi. Gita jest najwznioślejszym klejnotem pośród wszystkich pism. To Bóg wypowiedział Gitę. Dobrze, kiedy On uczył łatwej radża jogi? Tylko wy to wiecie. Ojciec przychodzi w zbieżnym wieku cyklu, kiedy ustanawia nowe królestwo czystego świata. On nie ustanawia tego w złotym wieku. Tamten świat jest czysty. To wielkie spotkanie (kumbh mela) odbywa się tylko w zbieżnym wieku. Tamta kumbh mela odbywa się co każde 12 lat. Ta wielka kumbh mela odbywa się co 5000 lat. To jest spotkanie dusz z Najwyższą Duszą, kiedy Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przychodzi i oczyszcza wszystkie dusze i zabiera je ze Sobą do domu. Ludzie są w zamieszaniu, ponieważ wydłużyli trwanie cyklu. Teraz wszystko rozumiecie. Dzieci, nikt oprócz was nie może zrozumieć magazynów (czasopism), które wydajecie. Ojciec powiedział: Napiszcie tylko, że to, co wydarza się teraz, wydarzyło się także dokładnie w ten sam sposób 5000 lat temu. To nie jest nic nowego. Cokolwiek wydarzyło się 5000 lat temu, teraz jest powtarzane. Każdy, kto chce to zrozumieć, może tu przyjść i to zrobić. Powinniście stwarzać takie metody. Co powinniśmy drukować w gazetach? Możecie napisać tak: Przyjdź i zrozum, jak Mahabharacka Wojna otwiera bramy do czystego świata, jak złoty wiek, królestwo bóstw, jest ustanawiany, tak jak zrobiłeś to w poprzednim cyklu. Jeśli chcesz przyjść i wziąć swoje wrodzone prawo od Boga Ojca, przyjdź i zrób to. W taki sposób powinniście przeżuwać ocean wiedzy. Opowieści, jakie ludzie piszą, są także ustalone w dramacie. Oni stale grają swoje role. Zgodnie z planem dramatu Wijas napisał pisma. On otrzymał taką rolę. Teraz zrozumieliście dramat, że ten sam dramat powtórzy się. Teraz ponownie przyszliście i jeszcze raz słuchacie tej wiedzy. Wiecie, że królestwo Lakszmi i Narajana ponownie zaistnieje i że cała reszta religii będzie zniszczona. Teraz stajecie się pełni wiedzy. Baba czyni was tak oświeconymi jak On Sam. Wiecie, że będziecie spokojni przez połowę cyklu, że nie będzie żadnego rodzaju niepokoju. Dzieci tam nie płaczą, stale się uśmiechają. Tutaj nie wolno wam płakać. Jest zapamiętane, że nawet, jeśli umiera wasza matka, powinniście jeść chałwę. Ci, którzy płaczą, tracą wszystko i ich pozycja jest zniszczona. Odnalazłyście Męża wszystkich mężów, który daje wam zwierzchnictwo nad niebem. On nigdy nie umiera. Dlatego nie ma żadnej potrzeby, aby płakać. Ci, którzy nie płaczą z żadnego powodu (są odporni na płacz), osiągną zwierzchnictwo, a cała reszta stanie się częścią poddanych. Gdyby ktoś z was zapytał Babę, czym stałby się będąc w obecnym stanie, Baba mógłby wam powiedzieć. Dzieci, na końcu będziecie wszystkie miały wizje tego. Tak jak każdy w szkole zna swoje wyniki, tak samo wy na końcu będziecie wiedzieć, kto będzie w różańcu Rudry. Studenci w ostatnich dniach przed egzaminem czynią wielkie starania, ponieważ uświadamiają sobie, że inaczej nie zdaliby z jakiegoś przedmiotu. Wy także będziecie wszystko wiedzieć. Wielu mówi, że ma przywiązanie do swoich dzieci. To musi być usunięte. Powinniście być przywiązani tylko do Jednego. Jednak opiekujcie się dziećmi, jako powiernicy. Mówicie, że wszystko zostało wam dane przez Ojca. Dlatego troszczcie się o nich, jako powiernicy. Usuńcie swoje przywiązanie do nich. Sam Ojciec przychodzi i mówi wam, byście usunęli swoje przywiązanie do nich. Uważaj, że wszystko należy do Niego i postępuj tylko wg Jego wskazówek. Zaangażuj się w Jego zadanie. Stale rozdawaj niezniszczalne klejnoty wiedzy. Tutaj Ojciec ma największy szacunek do kumari. Kumari jest wolna od karmicznych niewoli. Synowie są upojeni z powodu dziedzictwa od swojego fizycznego ojca. Kumari nie otrzymuje dziedzictwa od swojego fizycznego ojca. Tutaj Ojciec nie robi różnicy między mężczyznami i kobietami. Ojciec przychodzi tutaj i wyjaśnia duszom. Wiecie, że wszyscy jesteście braćmi i bierzecie swoje dziedzictwo od Ojca. Dusze, uczycie się i bierzecie swoje dziedzictwo od Ojca. Im większe dziedzictwo bierzecie, tym wyższą pozycję otrzymacie. Baba przychodzi i wyjaśnia wam wszystko. Śiw Baba jest bezcielesny i On jest czczony. Świątynia Somnath została zbudowana dla Niego. Teraz wiecie, co zrobił Śiw Baba, kiedy przyszedł. Dlaczego ku Jego pamięci została zbudowana świątynia? Teraz to rozumiecie. Tak samo będzie w każdym cyklu. Cokolwiek jest ustalone w dramacie, będzie powtórzone. Ojciec musi przyjść i stary świat musi być zniszczony. Nie ma w tym kwestii żalu. To wszystko jest sztuka o rozlewie krwi bez powodu. Każdy będzie zabity bez powodu. W innym razie, gdyby ktoś kogoś zabił, byłby ukarany przez powieszenie na szubienicy. Kogo moglibyście teraz uczynić odpowiedzialnym? Naturalne kataklizmy muszą przyjść i zniszczenie musi się odbyć. Nikt nie rozumie znaczenia lądu nieśmiertelności i lądu śmierci. Wiecie, że dzisiaj jesteście w lądzie śmierci i że jutro będziecie w lądzie nieśmiertelności, dlatego się uczycie. Ludzie są w największych ciemnościach. Kiedy dajecie im do picia nektar wiedzy, potakują w zgodzie na wszystko, co mówicie, a potem z powrotem zasypiają. Oni nawet słyszą, że nieograniczony Ojciec daje wam dziedzictwo i że to jest ta sama Mahabharacka Wojna, poprzez którą otworzyły się bramy nieba. Nawet piszą, że ta wiedza jest bardzo dobra i że nikt inny nie może jej dać. Oni ze wszystkim się zgadzają i to wszystko! Sami nie przyjmują żadnej wiedzy tylko znowu zasypiają. Oni są zwani Kumbakarną. Możecie im powiedzieć: Skoro dajecie nam to na piśmie, to nie wracajcie do domu, żeby znowu spać. Powinniście pokazać im obraz Kumbakarny i powiedzieć, żeby nie zasnęli jak on. Macie być bardzo taktowni, kiedy im wyjaśniacie. Baba mówi: Dzieci, umieśćcie najważniejsze obrazy w swoich sklepach, byście mogli wyjaśniać każdemu, kto przychodzi. Róbcie z nimi interesy, ale także róbcie ten prawdziwy interes. Wielu może poprzez to skorzystać. Nie ma w tym żadnej kwestii wstydzenia się. Niektórzy mówią, że staliście się Brahma Kumar i Kumari. Powiedzcie im: Ale wy także jesteście Kumarami i Kumari Pradżapity Brahmy. Ojciec stwarza nowy świat a stary świat ma stanąć w ogniu. Wy także nie możecie pójść do nieba, dopóki nie staniecie się BK. W taki sposób służcie w sklepach i usługa będzie nieograniczona. Omawiajcie to między sobą. Nawet jeśli sklep jest mały, możecie powiesić obrazy na ścianach. Dobroczynność zaczyna się w domu. Przede wszystkim im musicie przynieść korzyść. Ojciec mówi: Teraz nie pamiętajcie żadnej cielesnej istoty. Pamiętajcie Śiw Babę, od którego otrzymujecie swoje dziedzictwo. Biedne ludzkie istoty są w takim zamieszaniu! Macie im powiedzieć: Jeśli chcecie wziąć zwierzchnictwo boskiego świata i zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana, przyjdźcie i zróbcie to. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Miej prawdziwe, czyste przywiązanie tylko do Ojca. Pamiętaj tylko Jego. Usuń swoje przywiązanie do cielesnych istot. Opiekuj się nimi jako powiernik.

2. Macie stać się zwycięzcami grzesznych czynów, dlatego macie zwracać wielką uwagę, aby nie wykonywać grzesznych czynów poprzez swoje fizyczne zmysły.

Błogosławieństwo:
Stań się trikaldarsi jak Ojciec i przebywaj w miejscu niezależnego obserwatora oraz skończ ze słowem “rozpacz”.

Cokolwiek wydarza się w dramacie, jest wypełnione korzyścią. Ci, którzy są rozsądni, nie mogą mieć pytań takich, jak: Dlaczego? lub Co?. Korzyść zanurzona jest w każdej stracie. Gdy masz towarzystwo i rękę Ojca, nie może być wtedy żadnej straty. Przebywaj na tronie szacunku do siebie, a nie będziesz zrozpaczony. Miejsce niezależnego obserwatora kończy ze słowem “rozpacz”, zatem stań się trikaldarsi i obiecaj, że nie wpadniesz w rozpacz, ani nie będziesz przyczyną niczyjej rozpaczy.

Hasło:
Gdy twoje fizyczne zmysły pracują zgodnie z twoimi rozkazami, to nazywa się byciem panem siebie.