03.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, po używaniu 84 pojazdów, akumulator duszy osłabł. Teraz, naładujcie go w pełni przebywając na pielgrzymce pamiętania.

Pytanie:
Które dzieci Baba uważa za bardzo, bardzo fortunne?

Odpowiedź:
Baba mówi tym dzieciom, które nie mają żadnych komplikacji i są wolne od niewoli: Dzieci, jesteście bardzo, bardzo fortunne. Przebywając w pamiętaniu, możecie w pełni naładować swoje akumulatory. Jeśli tylko przekazujecie wiedzę, ale nie ma żadnej jogi, strzała nie może trafić do celu. Bez względu na to jak wspaniale opowiadacie o swoim doświadczeniu, jeśli nie praktykujecie tego, o czym mówicie, sumienie będzie was stale gryzło.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia najsłodszym, duchowym dzieciom. Jak ma na imię duchowy Ojciec? Śiw Baba. On jest Bogiem, nieograniczonym Ojcem. Ludzkiej istoty nigdy nie można nazwać nieograniczonym Ojcem, Iśwarem lub Bogiem. Chociaż wielu ludzi ma imię Śiwa, oni wszyscy są cielesnymi istotami. Dlatego nie mogą być zwani Bogiem. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia to dzieciom. To jest ostatnie z wielu wcieleń tego, w którego ciało wszedłem. Wielu ludzi pyta was, dlaczego nazywacie jego Bogiem. Od początku Ojciec wyjaśniał,że żadna fizyczna lub subtelna istota nie może być nazywana Bogiem. Istoty mające subtelne ciała są mieszkańcami subtelnego rejonu; są zwane bóstwami. Najwyższy ze Wszystkich to Bóg, Najwyższy Ojciec. Jego imię jest najwyższe ze wszystkich i Jego miejsce zamieszkania jest najwyższe ze wszystkich. Ojciec mieszka tam ze wszystkimi duszami. Miejsce, w którym On zasiada jest także najwyższe. W rzeczywistości On nie ma miejsca, w którym siada. Czy gwiazdy gdzieś siedzą? One tylko są zawieszone, prawda? Dusze, wy także pozostajecie tam dzięki swojej potędze. Dusze, otrzymujecie taką potęgę, że idziecie i pozostajecie tam. Imię Ojca to Wszechmocny Autorytet; od Niego otrzymujecie potęgę. Gdy wy, dusze pamiętacie Ojca, wasze akumulatory ładują się, tak jak silnik samochodu ma akumulator i samochód pracuje dzięki niemu. Gdy akumulator jest ładowany prądem, samochód działa. Potem akumulator stopniowo się rozładowuje. Akumulator musi być podłączony do sieci elektrycznej, aby był naładowany ponownie, a potem wkłada się go do samochodu. To są ograniczone kwestie. Tutaj to jest nieograniczony aspekt. Wasze akumulatory wystarczają na 5000 lat. Stopniowo w czasie pracy słabną. Możecie powiedzieć, że on nie rozładował się całkowicie, jest jeszcze trochę naładowany tak jak latarka, która przygasa. Dusza jest akumulatorem tego ciała. Ona także słabnie. Ten akumulator pozostawia jedno ciało i przechodzi do drugiego i trzeciego pojazdu. Dusza przechodzi przez 84 pojazdy. Ojciec więc mówi: Staliście się takimi z przytępionymi głowami i kamiennymi intelektami! Teraz naładujcie znowu swoje akumulatory. Dusze nie mogą stać się czyste, jeśli nie pamiętają Ojca. Macie mieć jogę tylko z Ojcem, Wszechmocnym Autorytetem. Ojciec Sam przedstawia się tobie, jaki jest, i mówi ci, w jaki sposób osłabł akumulator twojej duszy. Teraz radzę wam, abyście pamiętali Mnie tak, by wasze akumulatory mogły stać się satopradhan i pierwszej klasy. Dusze stają się 24 karatowe, gdy stają się czyste. Obecnie są w was domieszki, wasza siła zużyła się całkowicie. Nie ma już tamtego piękna. Ojciec teraz wam wyjaśnia: Dzieci, główną kwestią jest pozostawać w jodze i stać się czystym. Inaczej akumulator nie naładuje się. Nie będziecie mogli mieć jogi. Wielu daje wiedzę tak jak koguciki. Chociaż przekazują wiedzę, nie mają tego stanu. Oni mówią o swoim doświadczeniu z wielką okazałością. Gryzie ich jednak wewnętrznie sumienie, ponieważ ich stany nie są równe temu, o czym mówią. Istnieją dzieci, które są joginami. Ojciec bardzo chwali dzieci. Ojciec mówi: Dzieci, jesteście bardzo, bardzo fortunne. Nie macie dużo komplikacji. Ci, którzy mają dużo dzieci, mają także dużo więzów. Baba ma bardzo dużo dzieci. On musi opiekować się każdym. Baba także musi pozostawać w pamiętaniu. Pamiętanie Ukochanego powinno stać się bardzo mocne. Na ścieżce czczenia bardzo pamiętaliście Ojca: O, Boże! To Jego czciliście na początku. Na początku czczony jest bezcielesny Bóg. W tamtym czasie nie stajecie się świadomi duszy. Ci, którzy byliby świadomi duszy, nie czciliby nikogo. Ojciec wyjaśnia: Gdy zaczyna się czczenie, to na początku czczony jest jeden Ojciec. Tylko Śiwa jest czczony. Poddani są tacy jak król i królowa. Najwyższy ze Wszystkich jest Bóg. Tylko On ma być pamiętany. Wszyscy poniżej Niego, jak Brahma, Wisznu i Śankar, nie muszą być pamiętani. Tylko Najwyższy ze Wszystkich Ojciec ma być pamiętany. Jednak rola w dramacie jest taka, że wy jesteście zobowiązani do zejścia w dół. Ojciec wyjaśnia, w jaki sposób schodzicie. Ojciec wyjaśnia wszystko od początku do końca, od szczytu do dna. Czczenie jest także na początku satopradhan, a potem staje się sato, radżo i tamo. Teraz jeszcze raz stajecie się satopradhan. To wymaga wysiłku. Macie stać się czyści. Sprawdzajcie siebie, by zobaczyć, czy Maja was nie oszukuje. Czy mam zbrodnicze oczy? Czy mam myśli, by popełnić grzech? Skoro jest zapamiętany Pradżapita Brahma, jego dzieci muszą być braminami, braćmi i siostrami. Ziemscy bramini także uważają siebie za dzieci Brahmy. Wy, bramini jesteście braćmi i siostrami. Dlaczego więc macie występny sposób patrzenia? Możecie dawać bardzo dobre driszti fizycznym braminom. Dzieci, teraz rozumiecie, że dzieci Brahmy stają się braminami, a potem bóstwami. Mówi się, że Ojciec przychodzi i ustanawia religię braminów i religię bóstw. To trzeba zrozumieć. Wy, dzieci Brahmy, stałyście się braćmi i siostrami. Dlatego nie powinno być żadnego pociągnięcia do złego sposobu patrzenia. Macie się przed tym chronić. Ona jest moją słodką siostrą. Powinna być taka miłość. Miłość, która wynika z więzów krwi powinna się zmienić w duchową miłość. Nawet, pomimo że nazywa się to łatwym pamiętaniem, wymaga to wielkiego wysiłku. Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. Nie wolno wam mieć żadnej wizji występku. Baba wyjaśnił, że wasze oczy bardzo was oszukują i one muszą być przekształcone. Jestem duszą. Obecnie jesteśmy dziećmi Śiw Baby. My, bracia i siostry zostaliśmy zaadoptowani. Nazywamy siebie córkami i synami Brahmy. Wtedy będzie różnica w zachowaniu. Obowiązkiem nauczyciela jest pytać każdego na lekcji: Czy myślisz, że widzisz innych jako braci i siostry, czy jest jakieś oszustwo? Jeśli ktoś nie mówi prawdy przed prawdziwym Ojcem, ale kłamie, będzie doświadczona wielka kara. W sądzie ludzie muszą składać przysięgę, że będą mówili prawdę przed Bogiem, Prawdą. Dziecko prawdziwego Ojca będzie także prawdziwe. Ojciec jest Prawdą. On mówi tylko prawdę. Cała reszta to kłamstwa. Oni nazywają siebie Śri, Śri 108. W rzeczywistości to jest różaniec paciorków które są przesuwane. Oni nawet nie wiedzą, dlaczego przesuwają paciorki różańca. Chrześcijanie także mają różaniec. Buddyści także mają różaniec. Oni wszyscy przesuwają paciorki swoich różańców każdy na swój sposób. Dzieci, teraz otrzymałyście wiedzę. Powiedzcie im: Ozdoba (pędzelek) na szczycie różańca 108 symbolizuje Bezcielesnego. Każdy Go pamięta. To dzięki pamiętaniu Go stajemy się królowymi nieba, to znaczy stajemy się cesarzowymi. Stać się Lakszmi lub Narajanem ze zwykłej kobiety lub mężczyzny, to stać się aksamitnym królem i królową dynastii słońca. Później oni stają się bawełnianymi (o mniejszej wartości). Dlatego utrzymujcie w swoich intelektach takie punkty, byście mogli wyjaśniać je innym. Wtedy wasza nazwa będzie gloryfikowana. Mówcie jak lwice. Jesteście armią Śiw Śakti. Jest wiele rodzajów armii. Idźcie do innych miejsc i zobaczcie, czego oni uczą każdego. Przychodzi tam setki tysięcy ludzi. Baba wyjaśnił, że zbrodnicze oczy bardzo was oszukują. Powinniście mówić o waszym stanie. Przekaż swoje doświadczenia, jak żyjecie w domu i jak to wpływa na wasz stan. Prowadź dziennik: Jak długo przebywam w takim stanie? Ojciec wyjaśnia: Maja staje się bardzo potężna i walczy z potężnymi. To jest pole bitwy, prawda? Maja jest bardzo potężna. Maja to znaczy pięć występków. Pieniądze są zwane bogactwem. Ci, którzy mają wielkie bogactwo stają się tacy jak Adżamil (wielki grzesznik). Ojciec mówi: Przede wszystkim macie uratować prostytutki. One wtedy stworzą własne stowarzyszenie. Chcemy zasłużyć na nasze dziedzictwo od Ojca. Ojciec mówi: Przyszedłem, aby uczynić was panami lądu Śiwy (Śiwalai). To jest wasze ostatnie życie. Powiedzcie prostytutkom: To przez was Bharat stracił swój honor. Ojciec teraz przyszedł, aby zabrać was do lądu Śiwy. Zgodnie ze śrimatem przyszliśmy do was. Teraz macie się stać panami świata i sławić imię Bharatu, tak jak my to robimy. My także stajemy się czyści dzięki pamiętaniu Ojca. Macie przestać prowadzić brudny interes w tym jednym życiu. Miejcie miłosierdzie i wasze imię będzie bardzo sławione. Ludzie wtedy powiedzą: Macie taką potęgę, że powstrzymaliście je od prowadzenia brudnego interesu. Każdy należy do stowarzyszenia. Wy także możecie stworzyć własne stowarzyszenie i wziąć wszystko, co chcecie od rządu. Dlatego teraz służcie tym, które prowadzą brudny interes i zniesławiają imię Bharatu. Wasz związek musi być także bardzo silny. Ludzie, dziesięciu do dwunastu z was, może pójść i wyjaśnić im. Powinny to być bardzo dobre matki. Jeśli przychodzi nowa para, powiedzcie im: My żyjemy w czystości. Tylko gdy staniecie się czyści, staniecie się panami świata. Dlaczego więc nie być czystym? Cała wasza grupa powinna pójść i wyjaśniać. Mówcie z wielką pokorą: Przyszliśmy, by dać wam posłannictwo od Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Zniszczenie jest przed nami. Ojciec mówi: Przyszedłem, by podźwignąć każdego. W tym jednym życiu nie wolno wam wchodzić w występek. Powiedzcie im: My, Brahma Kumar i Kumari służymy Bharatowi naszymi ciałami, umysłami i bogactwem. Nie prosimy o jałmużnę. Jesteśmy dziećmi Boga. Twórzcie takie plany. To nie jest tak, że nie możecie pomóc. Wykonujcie taką pracę, że będziecie chwaleni. Tysiące pojawią się, by wam pomóc. Stwórzcie własne zgromadzenie. Wybierzcie najważniejszych. Organizujcie seminaria. Wielu pojawi się, by opiekować się dziećmi. Bądźcie zajęci tylko bożą usługą. Powinniście mieć takie szczodre serca, że możecie pójść szybko i służyć. Z jednej strony służcie w ten sposób, a z drugiej służcie poprzez Gitę. Podejmijcie te kwestie razem jako grupa. Studiujecie, by stać się Lakszmi i Narajanem. Dzieci, dlatego tutaj nie wolno wam mieć ze sobą konfliktów. Jeśli ukrywacie coś przed Ojcem i nie mówicie Mu prawdy, ponosicie dla siebie straty. Zgromadzicie większą niż stukrotną karę. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Jesteśmy dziećmi słodkiego Ojca. Mamy żyć razem jak słodcy bracia i siostry. Nigdy nie miejcie występnego sposobu patrzenia. Jeśli jest jakieś oszustwo w waszym sposobie patrzenia, powiedzcie prawdę duchowemu Chirurgowi.

2. Nigdy między sobą nie miejcie żadnych konfliktów opinii. Miejcie szczodre serca i z wielką pokorą służcie ciałem, umysłem i bogactwem oraz dawajcie każdemu posłannictwo Ojca.

Błogosławieństwo:
Stań się odporny na Maję i dawaj praktyczny dowód wiedzy Boga poprzez swoje wzniosłe życie.

Uważając siebie za praktyczny przykład i dowód wiedzy Boga, stań się odporny na Maję. Praktycznym dowodem jest twoje wzniosłe, czyste życie. Najważniejszą sprawą, która staje się możliwa z niemożliwej, jest życie w rodzinie (gospodarstwie) z postawą bycia ponad i pozostawania ponad świadomością ciał i związków fizycznego świata. Kiedy patrzysz oczami starego ciała, nie widząc rzeczy starego świata, to znaczy, że prowadzisz życie w całkowitej czystości. To jest łatwy sposób ujawnienia Boga i stania się odpornym na Maję.

Hasło:
Gdy strażnicy uwagi pracują dobrze, nie możesz stracić skarbu ponadzmysłowej radości.