03.10.21    Avyakt Bapdada     Polish Murli     31.03.88     Om Shanti     Madhuban


Boży plan gromadzenia potęgi słów i potęgi czynów.


Dzisiaj duchowy Płomień widzi swoje duchowe ćmy. Ćmy ze wszystkich stron zakochały się, to znaczy poświęciły się Płomieniowi. Jest niezliczona ilość ciem, które się poświęcają, to znaczy, które się zakochują. Jednak po poświęceniu się, to poświęcenie, w którym dusze stają się takie jak Płomień, z powodu ich miłości do Płomienia, jest w kolejności. W rzeczywistości poświęcenie odbywa się, ponieważ w ich sercach jest miłość. Jest różnica między głęboką miłością w sercu a tylko posiadaniem miłości. Każdy ma miłość i to z powodu miłości odbywa się poświęcenie. Ci, którzy mają miłość w swoich sercach, to ci, którzy rozumieją, co jest w sercu Ojca oraz Jego nadzieje, i którzy je spełniają. Ci, którzy mają miłość w swoich sercach, spełniają nadzieje i pragnienia serca Ojca. Kochać sercem oznacza, że wszystko, co zostało wypowiedziane z serca Ojca, jest zanurzone w sercach dzieci. To, co jest zanurzone w ich sercach, automatycznie będzie w ich działaniach. U tych dusz, które tylko mają miłość, niektóre rzeczy są zanurzone w ich sercach, a niektóre w ich głowach. Cokolwiek jest zanurzone w ich sercach, jest wprowadzane w czyn. Z tego, co jest zanurzone w ich głowach, powstaje wiele myśli, takich jak „Czy możemy to zrobić, czy nie?” lub „To musi być zrobione, to się wydarzy w odpowiednim czasie”. Z powodu wielu myśli takich jak te, to pozostaje tylko na poziomie myśli i nie jest wprowadzane w czyn.

Tak więc dzisiaj BapDada zobaczył, że wszyscy jesteście tymi, którzy poświęcili się. Gdybyście siebie nie poświęcili, nie moglibyście być nazywani brahminami. Z miłości do Ojca musicie złożyć ofiarę wykonywania tego, co Ojciec powiedział, to znaczy musicie wyrzec się świadomości „ja”. Czy to jest „ja” arogancji, czy „ja” słabości, obu należy się wyrzec. To jest nazywane poświęceniem, ofiarą. Jest wielu, którzy poświęcają się, ale ci, którzy mają odwagę dokonać tej ofiary, są w kolejności.

Dzisiaj BapDada widzi wynik tylko tego jednego miesiąca. W tym sezonie BapDada specjalnie dawał sygnały tak wiele razy na wiele różnych sposobów, abyście, dusze, stały się równe Ojcu (Bap samaan). To jest specjalne, wzniosłe pragnienie w sercu BapDady. Otrzymaliście tak wiele skarbów i tak wiele błogosławieństw. Przybiegliście tutaj, aby otrzymać błogosławieństwa. Ojciec jest również zadowolony, że dzieci przybyły spotkać się z Nim z taką miłością i że są zadowolone, otrzymując błogosławieństwa. Jednak kim są ci, którzy mają zamiar spełnić nadzieje i pragnienia serca Ojca? Do jakiego stopnia wprowadziliście w życie to, o czym powiedział wam Ojciec? Jaki jest wynik wszystkich trzech: myśli, słów i czynów? W jakim stopniu wasze umysły są potężne w związkach i relacjach? Jeśli po prostu usiedliście i ubijaliście wszystkie te rzeczy, to jest bardzo dobre dla własnego postępu i trzeba to zrobić. Jednak dla was, wzniosłych dusz, których umysły są wzniosłe, to znaczy, których myśli są potężne i które mają dobre życzenia i czyste uczucia, co jest lustrem potęgi waszych umysłów? Lustrem tego są wasze słowa i czyny. Czy to z duszami agjani, czy z duszami gjani, wasze słowa i czyny w waszych związkach i relacjach z obydwoma rodzajami dusz są lustrem. Jeżeli wasze słowa i czyny nie są napełnione dobrymi życzeniami i czystymi uczuciami, jak można zrozumieć praktyczną formę waszych umysłów? Ci, którzy mają czyste i potężne umysły, automatycznie będą mieć potężne i czyste słowa i czyny; one będą napełnione dobrymi życzeniami. Potężny umysł oznacza, że potęga ich pamiętania będzie wzniosła i potężna, a oni będą łatwymi joginami. Będą nie tylko łatwymi joginami, ale będą łatwymi karma joginami.

BapDada zobaczył, że większość dzieci zwraca uwagę, aby uczynić pamiętanie potężnym i że one mają zapał i entuzjazm, by uczynić swoje pamiętanie łatwym i stałym. One posuwają się naprzód w tym i będą stale posuwać się naprzód. Mają dobrą miłość do Ojca i dlatego zwracają dobrą uwagę na pamiętanie, ponieważ podstawą pamiętania jest miłość. Wszyscy są bardzo dobrzy, jeśli chodzi o prowadzenie szczerej rozmowy z Ojcem. Czasami jednak patrzą srogim okiem, kiedy złoszczą się na siebie, a potem skarżą się Ojcu „Dlaczego nie naprawisz tego?”. To oko jest wypełnione miłością i uczuciem, ale kiedy wchodzą w zgromadzenie, kiedy zaczynają wykonywać działania i wchodzić w interakcje z rodziną, wtedy w zgromadzeniu jest dużo marnowania słów, to znaczy jest to widoczne w potędze słów.

Ponieważ potęga słów jest marnowana, następuje zmniejszenie potęgi czy specjalnego składnika, który sprawia, że inni doświadczają ujawnienia Ojca. Im podoba się to, co słyszą; to jest coś innego, ponieważ powtarzacie to, co powiedział Ojciec, a więc z pewnością to im się podoba. Ponieważ jednak potęga słów jest marnowana, siła nie jest gromadzona. Dlatego wciąż jest opóźnienie w rozprzestrzenianiu dźwięku ujawnienia Ojca. Wypowiadanych jest tak wiele zwykłych słów. Zamiast tego niech będą słowa alokik, słowa aniołów. W tym roku podkreślcie to szczególnie. Widzieliście ojca Brahmę. Jego słowa były słowami anioła – niewiele słów i słodkie słowa. Słowa, które są owocne, są dokładne, podczas gdy słowa, które nie są owocne, są marnotrawstwem. Nawet jeśli są to słowa określające działania biznesowe, a wy musicie mówić z powodu tych działań, nie pozwólcie, aby było ich zbyt wiele. Musicie teraz zgromadzić potęgę. Tak jak gromadzicie potęgę umysłu dzięki pamiętaniu, a kiedy siedzicie w ciszy gromadzicie potęgę myśli, w ten sam sposób gromadźcie potęgę słów.

Baba powie wam coś zabawnego. W świecie BapDady jest skarbonka każdego. Macie też skarbonkę (skarbonkę Baby) w swoich ośrodkach, prawda? W świecie Ojca są skarbonki dzieci. Przez cały dzień każdy z was oszczędza i gromadzi trzy potęgi: myśli, słów i czynów. To jest wasza skarbonka. Jest pełne konto tego, ile zgromadziliście potęgi umysłu, potęgi słów i potęgi działań. Przesyłacie także konto swoich oszczędności i wydatków, prawda? BapDada patrzył na wasze skarbonki. Co się pojawiło? Ile zostało zaoszczędzone na twoim koncie? Wynik każdego jest indywidualny. Wiele skarbonek było pełnych, ale zawierały dużo groszy. Kiedy małe dzieci oszczędzają grosze w swoich skarbonkach, ich skarbonki stają się bardzo ciężkie. Baba szczególnie zauważył to, jeśli chodzi o słowa. Zwracacie uwagę na pamiętanie, ale nie zwracacie tyle uwagi na słowa. W tym roku stwórzcie plan, aby oszczędzać zarówno potęgę słów, jak i czynów. Rząd też tworzy różne programy oszczędnościowe, czyż nie tak? Oczywiście wszyscy wiecie, że najważniejsza jest potęga myśli. Jednak z potęgą myśli szczególnie połączone są również słowa i czyny, ponieważ są wyraźnie widoczne w związkach i relacjach. Myśli są incognito, podczas gdy słowa i czyny są jasno widoczne. Metoda na oszczędzanie słów to: Mów mniej, mów słodko i mów z szacunkiem. Ojciec Brahma sprawił, że młodzi i starzy należeli do niego, ponieważ mówił do nich z szacunkiem. Im bardziej posuwacie się naprzód tą metodą, tym szybciej różaniec zwycięstwa będzie gotowy. Zatem, co zamierzacie robić w tym roku? Oprócz służenia, podczas wykonywania usługi musicie specjalnie gromadzić te potęgi.

Wszyscy stworzyliście najlepsze z możliwych plany służenia. Nawet teraz usługa, która odbywa się wszędzie zgodnie z planami, czy to w Bharacie, czy za granicą, jest dobra i nadal będziecie wykonywać dobrą usługę. Tak jak stale posuwacie się naprzód z dobrymi życzeniami stworzenia wyniku lepszego niż kolejny, tak samo w usłudze też miejcie specjalną myśl jako grupa, aby być zadowolonym z siebie i sprawiać, że inni są zadowoleni, ponieważ trzy rodzaje służenia zachodzą równocześnie. 1. Zadowolenie z siebie, którym jest służenie samemu sobie. 2. Zadowolenie ze zgromadzenia (grupy), którym jest służenie rodzinie. 3. Służenie duszom świata poprzez język (słowa) lub inną metodą. Trzy rodzaje służenia odbywają się jednocześnie. Niezależnie od tego, jaki program tworzycie, on łączy w sobie trzy rodzaje służenia. Tak jak zwracacie uwagę na metodę i wynik służenia światu, tak samo w pozostałych dwóch rodzajach służenia – sobie i zgromadzeniu – niech wszystkie trzy (myśli, słowa i czyny) będą wolne od przeszkód, ponieważ tylko wtedy można powiedzieć, że odnosicie numer jeden sukces w służeniu. Odnieść sukces we wszystkich trzech to znaczy zdobyć numer. W tym roku niech będzie sukces jednocześnie we wszystkich trzech rodzajach służenia. Niech te bębny brzmią. Jeżeli bębny brzmią tylko w jednym zakątku, dźwięk nie dociera do uszu Kumbhakarny (śpiącego olbrzyma). Kiedy te bębny będą brzmieć ze wszystkich stron, wszystkie Kumbhakarny się zbudzą. Obecnie jeden budzi się, a drugi idzie spać. Gdy budzi się drugi, trzeci idzie spać. Oni budzą się trochę i mówią, że to jest dobre, a potem wracają do snu. Jednak tylko wtedy, gdy obudzą się i powiedzą „Oho Prabhu” (Jak wspaniały jest Bóg!) słowami lub w swoich umysłach i wezmą swoje dziedzictwo wyzwolenia, nastąpi zakończenie. Tylko gdy się obudzą, mogą ubiegać się o swoje dziedzictwo wyzwolenia. Czy rozumiecie, co musicie zrobić? Współdziałajcie ze sobą. Chroniąc innych, ochronisz siebie, czyli będziesz mógł oszczędzać na swoim koncie.

Jak blisko sprowadzicie innych w kontakt dzięki planom usługi, tak duży wynik usługi będzie widoczny praktycznie. Wykonywaliście usługę przekazywania posłannictwa i musicie wciąż to robić, ale w tym roku musicie nie tylko dawać posłannictwo, ale także sprawić, by współdziałali, to znaczy nawiązać z nimi bliski kontakt. Dajecie im formularz do wypełnienia i to będzie kontynuowane, ale w tym roku pójdźcie naprzód. Niech wypełnią formularz, ale nie poprzestańcie na tym; wprowadźcie ich w związek. Twórzcie plany zależnie od rodzaju osoby, aby nawiązać relację z nimi. Nawet jeśli macie małe programy, niech to będzie waszym celem. Nie czyńcie ich współdziałającymi tylko na godzinę lub tylko na czas wypełniania formularza, ale dzięki współdziałaniu przybliżcie ich. Nawiążcie z nimi relację lub związek. Wtedy, w miarę waszych postępów, zmieni się forma usługi. Niczego nie będziecie musieli wykonywać sami. Osoby, które są w związku z wami, będą mówić w waszym imieniu. Wy tylko będziecie musieli dać błogosławieństwa i driszti. Tak jak obecnie oni sadzają Szankaraczarię na fotelu, tak samo posadzą was, nie na srebrnym fotelu – na fotelu bycia godnymi czczenia. Oni staną się instrumentami do przygotowania pola, a wy będziecie musieli tylko zasiać nasiona swoim driszti, wypowiedzieć kilka słów błogosławieństwa, a wtedy nastąpi ujawnienie. Dzięki temu Ojciec będzie widoczny poprzez was, a dzięki doświadczeniu driszti Ojca i Jego miłości, zacznie być słyszany dźwięk ujawnienia.

Teraz zakończyliście Złoty Jubileusz usługi. Teraz inni będą służyć, a wy będziecie szczęśliwi, będąc tylko obserwatorami. Na przykład, co robi papież? Po prostu daje driszti i wypowiada kilka słów błogosławieństwa na tak wielkim zgromadzeniu. Inni będą instrumentami do wygłaszania długich wykładów. Wy powiecie, że Ojciec powiedział wam o tych rzeczach, a inni powiedzą „Cokolwiek ci ludzie powiedzieli, to są słowa Ojca, nikogo innego takiego nie ma”. Tak więc takie ręce będą stopniowo przygotowywane. Ręce są już gotowe do opiekowania się ośrodkami, czyż nie? W ten sam sposób pojawią się inni, którzy zdobędą doświadczenie, a następnie będą mówić ze sceny w waszym imieniu. Oni nie będą tylko was chwalić, ale staną się instrumentami wyjaśniania głębokich punktów wiedzy, a także udowodnią, że ta Boża wiedza jest słuszna. Aby jednak tak się stało, wprowadźcie takich kochających i współdziałających ludzi w kontakt, a następnie stwórzcie związek z nimi. Celem całego tego projektu jest uczynienie ich współdziałającymi w taki sposób, abyście wy stali się mocą, a oni mikrofonami. Celem tej usługi współdziałania jest przygotowanie mikrofonów, które na podstawie swojego własnego doświadczenia ujawnią waszą i Ojca wiedzę. Przygotujcie mikrofony, które łatwo i automatycznie wywrą wrażenie na innych. Czy rozumiecie, jaki jest cel usługi? Co jest masłem, które zostanie wydobyte ze wszystkich tych programów, które mieliście? Wykonujcie dużo usługi. Jednak w tym roku, wraz z dawaniem posłannictwa, dodajcie jeszcze to. Miejcie oczy otwarte, aby zobaczyć, którzy są tak godni i od czasu do czasu wprowadzajcie ich w kontakt na różne sposoby. Niech nie będzie tak, że mieliście jeden program, potem kolejny, a potem kolejny, i ta pierwsza grupa ludzi po prostu została pozostawiona, a ci z ostatniego programu wysunęli się na pierwszy plan. Tutaj również będziecie musieli eksperymentować z potęgą gromadzenia (kontaktów). Stale gromadźcie z każdego programu, aby na końcu powstał różaniec tych, którzy są w kontakcie i mają związek z wami. Czy rozumiecie? Co jeszcze pozostaje? Program spotkania z Babą.

W tym roku BapDada pragnie zobaczyć wynik półrocznej usługi, Jakiekolwiek plany usługi stworzyliście, współdziałajcie z każdym wszędzie i podróżujcie, by służyć. Wzbudźcie zapał i entuzjazm u każdego, młodego czy starego oraz sprawcie, by podążali naprzód we wszystkich trzech aspektach służenia. To dlatego BapDada służył wam w tym roku całkowicie, zmieniając noc w dzień. Teraz jest to rok na spożywanie owocu wszystkich trzech rodzajów służenia. Ten rok nie jest na przybywanie tutaj, to jest czas na zjadanie owoców. (Nie planowano sezonu w Madhubanie.) W tym roku nic nie jest ustalone na wasz przyjazd tutaj. Sakasz (subtelne promienie światła i mocy) od Ojca jest stale z wami. Powiedziano wam, co jest ustalone w dramacie. To, co jest akceptowane w dramacie, musi być również zaakceptowane przez was. Wykonujcie dużo usługi. Wyniki będą widoczne po sześciu miesiącach. Teraz stwórzcie plan, aby spełnić pragnienia Ojca. Gdziekolwiek spojrzycie, kogokolwiek zobaczycie, niech myśli, słowa i czyny każdego zapalą lampę nadziei Ojca. Najpierw pokażcie przykład tego w Madhubanie. Najpierw stwórzcie model planu oszczędzania w Madhubanie. Przede wszystkim gromadźcie w tym banku. Wszyscy mieszkańcy Madhubanu otrzymali błogosławieństwa. Nadal są tacy, którzy muszą spotkać się z Babą i to również zostanie zakończone wkrótce w tym roku, ponieważ Ojciec ma miłość do wszystkich swoich dzieci. W rzeczywistości każde dziecko otrzymuje błogosławieństwa od Ojca na każdym kroku. Dzieci, które mają miłość w swoich sercach, posuwają się naprzód dzięki błogosławieństwom na każdym kroku. Błogosławieństwa Ojca są nie tylko w słowach, ale także są z serca, a błogosławieństwa z serca zawsze dają doświadczenia szczęścia, zapału i entuzjazmu w sercu. To jest oznaka błogosławieństw z serca. Oznaką tych, którzy wchłonęli błogosławieństwa serca do swoich serc, jest to, że stale posuwają się naprzód ze szczęściem, zapałem i entuzjazmem. Oni nigdy nie utykają ani nie są w zamieszaniu z jakiegoś powodu. Nigdy nie zatrzymują się na niczym. Dzięki błogosławieństwom stale fruną, a wszystko inne zostaje na dole. Nawet sceny poboczne nie mogą zatrzymać tych, którzy fruwają.

Dzisiaj BapDada gratuluje dzieciom, które służyły w tym sezonie, tym, które służyły niestrudzenie z głębi swoich serc. Specjalne gratulacje dla sług. Przybyliście do Madhubanu i staliście się ozdobą Madhubanu. BapDada gratuluje dzieciom, które stały się ozdobą Madhubanu. Gratulacje są także przekazywane wzniosłym duszom, które są instrumentami odpowiedzialnymi, które także są stale niestrudzone i tak jak Ojciec odświeżają każdego swoją usługą. Gratulacje również dla powozu. Gratulacje także dla dzieci służących wszędzie; posuwałyście się naprzód, będąc wolnymi od przeszkód i musicie nadal posuwać się naprzód w ten sam sposób. Gratulacje dla wszystkich dzieci tej ziemi i obcych krajów, które przybyły tutaj, gratulacje za wasze odświeżenie. Jednak nie utrzymujcie tego odświeżenia tylko przez sześć miesięcy, zachowajcie je na zawsze. Jeśli chodzi o odświeżenie, wszelkimi sposobami przybądźcie tutaj po więcej odświeżenia, ponieważ wszystkie dzieci mają zawsze prawo do skarbów Ojca. Ojciec i skarby są zawsze z wami i zawsze będą z wami. Po prostu uczyń siebie przykładem w tym, co zostało podkreślone i zdobądź dodatkowe oceny na tym egzaminie. Nie patrz na to, co robią inni, ale uczyń siebie przykładem, ponieważ każdy, kto podejmuje inicjatywę, jest Ardżuną, to znaczy ma numer jeden. Kiedy BapDada przybędzie następnym razem, niech czyny aniołów, słowa aniołów i myśli aniołów zawsze będą widoczne u każdego. Niech takie przekształcenie będzie widoczne w zgromadzeniu. Niech każdy doświadczy, jak unikalne są słowa i czyny aniołów. BapDada chce zobaczyć ceremonię tego przekształcenia. Gdyby każdy z was nagrywał swoje słowa choćby przez jeden dzień, zrozumielibyście to wszystko bardzo jasno. Po prostu sprawdźcie, a będziecie wiedzieć wyraźnie, jak dużo jest marnowane. Sprawdźcie to na taśmie umysłu, nie na fizycznej taśmie. Słowa, które są zwyczajne, są też gromadzone na koncie marnotrawstwa. Jeśli zamiast czterech słów wypowiadasz dwadzieścia cztery, do jakiej kategorii należy dwadzieścia słów? Dlatego oszczędzajcie swoją energię, a wtedy dwa słowa błogosławieństwa, które wypowiadacie, wykonają pracę godzinnego wykładu. Aćća

Wszystkim duchowym ćmom, które całkowicie się poświęcają; wszystkim specjalnym duszom, które posuwają się naprzód ze zdecydowaniem, aby stać się równymi Ojcu; double light dzieciom (lekkim i świetlanym), które stale przechodzą przez wszelkiego rodzaju sceny poboczne dzięki temu, że mają fruwający stan, miłość pamiętanie i namaste od BapDady, duchowego Płomienia.

Błogosławieństwo:
Miej intelekt wypełniony wiarą i swoimi dobroczynnymi uczuciami przekształcaj sanskary wszystkich dusz.

Twój intelekt ma 100% wiary w Ojca, więc bez względu na to, jak bardzo ktoś próbuje tobą potrząsnąć, nie może tego zrobić. W ten sam sposób, bez względu na to, jakie sprawdziany stawiają przed tobą dusze z boskiej rodziny lub światowej społeczności, nawet jeśli wpadają w gniew i sprzeciwiają się tobie, obrażają cię lub zniesławiają, nie mogą tobą wstrząsnąć. W tym celu po prostu miej dobroczynne uczucia dla wszystkich dusz, a te uczucia przekształcą ich sanskary. Nie wolno ci być w tym niecierpliwym. Owoc z pewnością pojawi się we właściwym czasie – to jest ustalone w dramacie.

Hasło:
Potęgą czystości uczyń swoje myśli przejrzystymi i czystymi oraz wypełnionymi wiedzą i skończ ze swoimi słabościami.