03.11.19    Avyakt Bapdada     Polish Murli     02.03.85     Om Shanti     Madhuban


Obecne boże życie jest bezcennym życiem.


Dzisiaj Ojciec, Kupiec Klejnotów, patrzy na swoje bezcenne klejnoty. To jest dwór bezcennych, alokik klejnotów. Każdy klejnot jest bezcenny. Jeśli zgromadzilibyście cały majątek obecnego świata, jeśli zgromadzilibyście wszystkie skarby świata, to w porównaniu z nimi każdy boży klejnot jest o wiele bardziej wartościowy. Przy każdym z was, klejnotów, wszystkie skarby świata są niczym. Jesteście takimi bezcennymi klejnotami. Was, bezcenne klejnoty, nie można znaleźć w żadnym innym czasie cyklu, tylko w wieku zbieżnym. Role złoto-wiecznych dusz bóstw są na drugim miejscu, za rolami zbieżno-wiecznych, bezcennych bożych klejnotów. Obecnie jesteście dziećmi Boga, podczas gdy w złotym wieku będziecie dziećmi bóstw. Tak jak imię, chwała, narodziny i dzieło Boga są najwznioślejsze z wszystkich, podobnie wartość bożych klejnotów, czyli dusz, które są dziećmi Boga, jest najwznioślejsza. Memoriał tej wzniosłej chwały i wzniosłej wartości jest nawet dziś pamiętany i czczony w postaci dziewięciu klejnotów. Dziewięć klejnotów zostało zapamiętanych jako niszczyciele różnych przeszkód. W zależności od przeszkody, którą napotykają, odpowiednio robią pierścień i noszą go, albo robią medalion, albo umieszczają ten szczególny klejnot w formie jakiejś ozdoby w swoim domu. Nawet teraz, w waszym ostatnim życiu, możecie zobaczyć pamięć o sobie jako tych, którzy niszczą przeszkody. Z całą pewnością jesteście w kolejności, ale będąc w kolejności wszyscy jesteście bezcenni i jesteście niszczycielami przeszkód. Nawet dzisiaj dusze okazują szacunek wam, klejnotom, w waszych wzniosłych formach. Opiekują się waszymi postaciami starannie, z wielką miłością i czystością, ponieważ nawet jeśli wy wszyscy nie uważacie siebie za tak godnych, Ojciec uczynił wszystkich was, dusze, godnymi i sprawił, że należycie do Niego. On zaakceptował: Jesteś mój, a Ja jestem twój. Dusza, na którą pada wzrok Boga, z całą pewnością staje się bezcenna dzięki temu, że wzrok Boga na niej spoczywa. Z powodu driszti Boga, taka dusza z całą pewnością staje się wzniosłą duszą, należącą do duchowego świata, do stworzenia Boga. Kiedy wchodzicie w towarzystwo Pana Boskości (Parasnatha, Alchemika), z całą pewnością jesteście zabarwieni kamieniem (paras – kamień alchemika). Ponieważ otrzymujecie driszti miłości Boga, wasz memoriał istnieje przez cały cykl. Czy w formie żywych bóstw, czy w formie martwych wizerunków przez połowę cyklu, czy w formie różnych memoriałów, czy w jakiejkolwiek formie waszego memoriału jako klejnotów, wasz memoriał istnieje, nawet w formie gwiazd. Bez względu na to, w jakiej formie istnieje pamięć po was, przez cały cykl jesteście przez każdego kochani, ponieważ kochające driszti niezniszczalnego Oceanu Miłości sprawiło, że macie prawo do otrzymywania miłości przez cały cykl. Dlatego czciciele mają największe pragnienie, aby móc spojrzeć na was choć przez minutę czy nawet pół minuty, aby patrząc na was mogli przejść ponad. Driszti miłości, które otrzymujecie obecnie, czyni was godnymi niezniszczalnej miłości. Automatycznie macie niezniszczalne osiągnięcie. Ojciec pamięta was z miłością, utrzymuje was miłością i patrzy na was z miłością.

Drugim aspektem jest czystość. Obecnie osiągacie od Ojca wrodzone prawo czystości. Wiecie, że waszą oryginalną religią jest czystość. Ponieważ przyjęliście czystość, wszędzie tam, gdzie istnieje wasz memoriał, czystość zawsze występuje jako pamięć po was. Przez połowę cyklu jest czyste utrzymanie i czysty świat. Zatem przez połowę cyklu rodzicie się poprzez czystość i jesteście utrzymywani czystością, a przez drugą połowę cyklu jesteście czczeni z czystością.

Po trzecie, w drugiej połowie kalpy oni opiekują się wami z wielką miłością z serca; opiekują się wami, uważając was za wzniosłych i bezcennych. Tak jest, ponieważ obecnie Bóg sam w formie Matki i Ojca opiekuje się wami, dzieci, tzn. On was utrzymuje. Zatem, ponieważ wasze utrzymanie jest niezniszczalne i ponieważ Baba opiekuje się wami z niezniszczalną miłością, otrzymujecie opiekę przez cały cykl z wielką królewskością, miłością i szacunkiem. Stajecie się godni, by się wami opiekować wiecznie z taką miłością, czystością i czułością. Czy rozumiecie, jak bezcenni jesteście? Każdy klejnot ma taką wielką wartość! Dlatego dzisiaj Ojciec, Kupiec Klejnotów, parzył na wartość każdego klejnotu. Wszystkie niezliczone dusze świata są po jednej stronie, ale wy, pięciu Pandawów, jesteście bardziej potężni niż tamci niezliczeni. Tamci niezliczeni nie są równi nawet jednemu z was. Jesteście tak potężni. Staliście się tak wartościowi. Czy znacie swoją wartość? Czy też czasami zapominacie siebie? Gdy zapominacie siebie, stajecie się nieszczęśliwy. Nie zapominajcie siebie. Zawsze idźcie do przodu uważając siebie za bezcennych, ale nie popełniajcie małego błędu. Jesteście bezcenni, ale jesteście bezcenni, ponieważ macie towarzystwo Ojca. Jeśli zapominacie Ojca i tylko myślicie o sobie, to jest niewłaściwe. Nie zapominajcie Tego, który was stworzył. Staliście się tym, ale zostaliście tym uczynieni przez Tego, który was stworzył. To jest sposób rozumienia tego. Jeżeli zapominacie metodę, wówczas zrozumienie zmienia się w rodzaj nieprzytomności. Jest wtedy świadomość „ja”. Zapominając metodę, nie doświadczacie sukcesu. Dlatego znajcie siebie jako bezcennych we właściwy sposób i stańcie się przodkami świata. Również nie bądźcie nieszczęśliwi uważając, że jesteście niczym. Ani nie myślcie „Jestem niczym”, ani nie myślcie „Tylko ja jestem wszystkim”. Jedno i drugie jest niewłaściwe. „Ja jestem tym, ale uczynił mnie tym Ten, który mnie stworzył.” Gdy usuwacie Ojca, to staje się grzechem. Tam, gdzie jest Ojciec, nie ma grzechu. Tam, gdzie jest imię Ojca, nie ma nazwy ani śladu grzechu, a tam, gdzie jest grzech, nie ma nazwy ani śladu Ojca. Zatem, czy rozumiecie swoją wartość?

Staliście się godni driszti Boga. To nie jest zwykła rzecz. Staliście się godni utrzymania. Wzięliście prawo do niezniszczalnego, wrodzonego prawa czystości. Dlatego wasze wrodzone prawo nigdy nie jest trudne do osiągnięcia. Jest osiągane łatwo. Wy sami macie doświadczenie, że jesteście dziećmi, które mają prawo i dlatego nie jest wam trudno przestrzegać czystości. Ci, dla których czystość jest trudna, bardzo się chwieją. Czystość jest religią duszy. Jest to wasze wrodzone prawo, a więc zawsze będzie wydawać się łatwe. Dlaczego ludzie tego świata uciekają od was? Ponieważ czystość jest dla nich trudna. Dla dusz, które nie mają tego prawa, z całą pewnością jest to trudne. Natomiast dusze, które mają prawo, gdy tylko tu się pojawiają, natychmiast mają zdecydowaną myśl, że czystość jest ich prawem od Ojca i że dlatego z całą pewnością mają stać się czyste. Ich serca będą stale przyciągane czystością. Jeżeli, podczas gdy idą naprzód, Maja przychodzi w jakiejś formie, by je sprawdzić w ich myślach lub snach, wówczas, ponieważ dusze, które mają prawo są pełne wiedzy, one nie będą się tego obawiać, ale potęgą wiedzy zmienią swoje myśli. Mając jedną myśl nie stworzą wielu myśli. Nie przekształcą śladu czegoś w formę potomstwa tego. „Co się stało? Stało się to i to…” To jest potomstwo. Zostało wam powiedziane, że zadając pytania, tworzycie całą kolejkę pytań. W ten sposób tworzycie potomstwo. Coś przychodzi, a potem odchodzi na zawsze. Przychodzi, by was sprawdzić, a jak tylko zdacie, kończy się. „Dlaczego Maja przyszła? Skąd ona przyszła? Przyszła stąd, przyszła stamtąd. Nie powinna przyjść. Dlaczego przyszła?” Nie powinno być takiego potomstwa. OK, przyszła. Nie dawaj jej miejsca, aby usiadła! Wypędź ją! Jeżeli myślisz „Dlaczego przyszła?”, ona usiądzie. Ona przyszła, aby posunąć cię do przodu i sprawdzić cię. Ona przyszła, aby posunąć cię dalej do następnej klasy i uczynić cię doświadczonym. „Dlaczego ona przyszła? Przyszła w takiej formie, przyszła w innej formie.” Nie myśl tak. Następnie myślisz „Czy Maja też ma taką formę? Ta forma jest czerwona, jest zielona, jest żółta!” Wchodzisz w taką ekspansję. Dlaczego się obawiasz? Po prostu pokonaj to. Po prostu zdaj z honorem. Posiadasz potęgę wiedzy, swoją broń. Wy jesteście tak jak Ojciec wszechmocnymi autorytetami, jesteście trikaldarsi, triweni (zbiegiem trzech rzek). Czego wam brakuje? Nie obawiajcie się tak szybko! Wy obawiacie się nawet gdy przychodzi mrówka. Za dużo myślicie. Myśleć tzn. okazać gościnność Mai. Ona wtedy zrobi tam swój dom. Co robisz, jeżeli idąc drogą zobaczysz coś brudnego? Czy zatrzymujesz się przy tym i myślisz „Kto to tutaj wyrzucił? Co się stało? Tego tu nie powinno być.” Czy będziesz myśleć w ten sposób, czy odsuniesz się i pójdziesz dalej? Nie pozwól, aby zostało stworzone potomstwo zbyt wielu bezużytecznych myśli. Zakończ to na samym początku. Na początku to jest kwestia tylko sekundy, a ty rozbudowujesz to w coś, co wymaga godzin, dni, albo nawet miesięcy. Jeśli po miesiącu zostaniesz zapytany, co się stało, dojdziesz do wniosku, że była to kwestia tylko sekundy. Zatem, nie bój się. Wchodź w głębię – wchodź w głębię wiedzy, nie w głębię sytuacji. Kiedy BapDada widzi takie wzniosłe, bezcenne klejnoty bawiące się małymi pyłkami kurzu, On myśli, że te klejnoty, ci, którzy powinni bawić się klejnotami, bawią się kurzem. Jesteście klejnotami, a więc powinniście bawić się klejnotami.

BapDada utrzymywał i utrzymuje was takimi kochającymi uczuciami, tak wielką miłością, a więc jak On może znieść, widząc was bawiących się drobinkami kurzu? Brudzicie się i mówicie: Teraz nas oczyść, oczyść nas! A także boicie się. „Co teraz powinienem zrobić? Jak powinienem to teraz zrobić?” Dlaczego bawicie się błotem? Te kawałki błota znajdują się na ziemi. Dlatego zawsze znajcie swoją wartość. Aćća.

Duszom, które są bezcenne przez cały cykl; duszom, które są godne miłości Boga; duszom, które są godne bycia utrzymywanymi przez Boga; duszom, które mają prawo do wrodzonego prawa czystości; duszom, które zawsze odnoszą sukces dzięki tej metodzie, że są razem z Ojcem; królewskim dzieciom, które stają się bezcennymi klejnotami i zawsze bawią się klejnotami, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada spotyka się z grupami:
1). Czy zawsze uważacie się za dusze, które są zanurzone w oczach Ojca, te, które są bardzo lekkimi punktami? Jesteście stale punktami i stajecie się punktami, które są zawsze zanurzone w oczach Ojca. BapDada jest zanurzony w waszych oczach, a wy wszyscy jesteście zanurzeni w oczach BapDady. Kiedy masz tylko BapDadę w swoich oczach, nie będziesz mógł widzieć nic innego. Zawsze bądź światłem i bądź lekki (double light) mając świadomość: Ja zawsze jestem punktem. Punkt nie ma żadnego ciężaru. Ta forma świadomości zawsze będzie umożliwiać wam ciągłe posuwanie się naprzód. Gdy patrzysz na środek oka, jest tylko punkt (źrenica). To źrenica widzi. Gdy tego punktu tam nie ma, to nawet mimo że masz oko, nie widzisz. Zatem zawsze utrzymuj formę punktu w swojej świadomości i doświadczaj stanu fruwającego. BapDada jest zadowolony widząc fortunę dzieci, obecną i przyszłą. Teraźniejszość jest piórem, którym tworzycie swoją przyszłą fortunę. Sposobem na uczynienie swojej teraźniejszości wzniosłą jest akceptowanie sygnałów od seniorów i przekształcanie siebie. Dzięki tej specjalnej cnocie, wasza teraźniejsza i przyszła fortuna stają się wzniosłe.

2). Gwiazdy fortuny jaśnieją na waszych czołach, prawda? Czy zawsze jaśnieją? Nie migoczą czasami, prawda? Wraz z Wiecznie Zapalonym Światłem, Ojcem, wy też staliście się gwiazdami, które są zawsze zapalone. Macie takie doświadczenie? Wiatr nie powoduje, że lampa czy gwiazda czasami fluktuuje, prawda? Tam, gdzie jest pamiętanie Ojca, gwiazda wiecznie jaśnieje, ona nie migocze. Gdy światło migocze, jest wyłączane, ponieważ nikt tego nie lubi. Tutaj jesteście stale jaśniejącymi gwiazdami. Stale bierzecie światło od Ojca, Słońca Wiedzy, i dajecie światło innym. Zawsze macie zapał i entuzjazm do usługi. Wszyscy jesteście wzniosłymi duszami, wzniosłymi duszami wzniosłego Ojca.

Sukces jest łatwo osiągany dzięki potędze pamiętania. W takim stopniu, w jakim macie jednocześnie pamiętanie i usługę, ta równowaga pamiętania i usługi automatycznie umożliwia wam otrzymywanie błogosławieństw na stały sukces. Dlatego, poprzez tworzenie atmosfery potężnego pamiętania, potężne dusze są przywoływane i osiągacie sukces. Lokik praca jest po prostu dla niej samej, ale prawdziwa miłość jest do Ojca i usługi. Lokik praca również jest tylko dla usługi, nie jest wykonywana z powodu waszego przywiązania, wykonujecie ją zgodnie ze wskazówkami i dlatego nad takimi dziećmi jest dłoń miłości Ojca. Stale śpiewajcie i tańczcie w szczęściu, to jest sposób na wykonywanie usługi. Gdy inni widzą wasze szczęście, stają się szczęśliwi i dlatego usługa będzie się odbywać. Dzieci, BapDada stale wam mówi: Wasze skarby będą stale wzrastać w takim stopniu, w jakim stajecie się wielkimi dawcami. Stańcie się wielkimi dawcami i powiększcie swoje skarby. Stańcie się wielkimi dawcami i dużo dawajcie. Takie dawanie jest w rzeczywistości otrzymywaniem. Gdy otrzymujecie coś dobrego, nie możecie nie dawać tego innym.

Widząc swoją fortunę, zawsze bądźcie szczęśliwi. Otrzymaliście taką wzniosłą fortunę! Będąc w domu odnaleźliście Boga! Czy może być większa fortuna niż ta? Utrzymujcie w swojej świadomości tę fortunę i bądźcie szczęśliwi! Wtedy na zawsze skończy się cierpienie i niepokój. Staniecie się uosobieniem szczęścia i uosobieniem spokoju. Ci, których fortuna jest tworzona przez samego Boga, są tak wzniośli. Stale doświadczajcie w sobie zapału i nowego entuzjazmu i wciąż idźcie naprzód, ponieważ każdy dzień zbieżnego wieku jest nowym zapałem i nowym entuzjazmem.

Nie bądźcie szczęśliwi tylko dlatego, że idziecie dalej tacy jacy jesteście, ale zawsze miejcie nowy zapał i nowy entuzjazm, które stale umożliwią wam robienie postępów. Każdy dzień jest nowy. Koniecznie, w sobie i w usłudze, zawsze musicie mieć taki lub inny rodzaj nowości. Im więcej macie w sobie zapału i entuzjazmu, tym więcej stale będziecie mieć nowych dotknięć. Gdy zawsze jesteście zajęci innymi sprawami, nie możecie otrzymywać nowych dotknięć. Ubijajcie wiedzę i będziecie mieć nowy entuzjazm.

Dając miłość i pamiętanie tym, które są w niewoli:
Pamiętanie tych, które są w niewoli, zawsze dociera do Ojca i BapDada zawsze mówi tym, które są w niewoli, aby tworzyły swoją jogę, tzn. swoją miłość do pamiętania, taką jak ogień. Gdy miłość staje się jak ogień, wszystko spala się w tym ogniu. Wtedy te niewole skończą się w ogniu miłości, staniecie się też wyzwolonymi duszami i osiągniecie sukces we wszystkich myślach, jakie macie. Jesteście kochające i pamiętanie tych, które mają miłość, dociera do Baby. W odpowiedzi na miłość otrzymujecie miłość, ale teraz niech pamiętanie stanie się jak potężny (silny) ogień. Wtedy nadejdzie dzień, gdy przybędziecie tutaj osobiście.

Błogosławieństwo:
Bądź duchową różą, która zawsze przebywa w duchowym stanie, a także postrzega innych jako dusze.

Duchową różą jest ta, która zawsze ma duchowy zapach. Gdziekolwiek patrzą ci, którzy mają duchowy zapach, na kogokolwiek patrzą, będą widzieć tylko duszę, nie ciało. Dlatego zawsze sam przebywaj w duchowym stanie i postrzegaj innych jako dusze. Tak jak Ojciec jest Najwyższy ze Wszystkich, tak jego ogród również jest najwyższy ze wszystkich, a wy, dzieci, jesteście specjalną ozdobą, duchowymi różami tego ogrodu. Wasz duchowy zapach przyniesie korzyść wielu duszom.

Hasło:
Gdy czynisz kogoś szczęśliwym, łamiąc jeden z kodeksów zachowania, to zostanie nagromadzone na twoim koncie cierpienia.