03.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tylko wy jesteście prawdziwymi, unikalnymi czarodziejami. Macie wykonywać czar zmieniania ludzi w bóstwa.

Pytanie:
Jakie są oznaki studentów, którzy czynią dobre wysiłki?

Odpowiedź:
Oni mają cel zdania z wyróżnieniem, to znaczy wejścia do różańca zwycięstwa. W swoich intelektach oni mają tylko pamiętanie jednego Ojca. Odsuwają jogę swojego intelektu od wszystkich cielesnych związków oraz od swojego ciała i kochają tylko Jednego. Tylko ci, którzy czynią takie starania stają się paciorkami różańca.

Om śanti.
Duchowy Ojciec siada tutaj i wyjaśnia duchowym dzieciom. Wy, duchowe dzieci, stałyście się teraz czarodziejami. Dlatego Ojciec nazywany jest Czarodziejem. Nie ma żadnych innych czarodziejów, którzy mogą zmienić ludzkie istoty w bóstwa. To czary, prawda? Pokazujecie ścieżkę, aby zarobić duży dochód. Nauczyciele w szkole mówią wam jak zarabiać dochód. Te studia także są dochodem. Opowieści i pisma ścieżki czczenia nie są nazywane studiami. Nie ma dzięki nim żadnego dochodu, są tylko wydatki. Ojciec wyjaśnia: Na ścieżce czczenia bardzo dużo wydawaliście tworząc obrazy, budując świątynie i czcząc. Nauczyciel przynajmniej umożliwia wam zarabianie dochodu; tam są środki utrzymania. Dzieci, wasza nauka jest bardzo wzniosła. Każdy musi się uczyć. Dzieci, czynicie ludzkie istoty bóstwami. Dzięki innym studiom możecie stać się prawnikami itp. To trwa przez jedno życie. Jest to taka różnica jak różnica pomiędzy dniem i nocą. Dlatego wy, dusze, powinnyście mieć czyste upojenie. Jest to incognito upojenie. To jest cud nieograniczonego Ojca. To są takie duchowe czary! Pamiętając Ducha macie stać się satopradhan. Jeden sannjasin powiedział komuś: Uważaj się za byka. Osoba ta usiadła w małym pomieszczeniu i myślała tak o sobie. Potem powiedziała: Jestem bykiem, jak mogę stąd wyjść? Ojciec mówi: Byliście czystymi duszami, ale teraz staliście się nieczyści. Teraz dzięki pamiętaniu Ojca staniecie się czyści. Dzieki słuchaniu tej wiedzy zmienicie się z ludzkich istot w Narajana, to znaczy z ludzkich istot w bóstwa. To jest boskie zwierzchnictwo. Dzieci, ustanawiacie teraz nad Bharatem zwierzchnictwo bóstw, na podstawie postępowania według śrimatu. Ojciec pyta: Co jest właściwe, śrimat jaki wam daję, czy wskazówki z pism? Sami osądźcie. W Gicie zostało specjalnie napisane: Śrimat Bhagawad Gita, klejnot wszystkich pism. Kim jest Ten, którego nazywa się Bogiem? Powinniście odpowiedzieć, że jest to bezcielesny Śiwa. Jesteśmy duszami, Jego dziećmi; braćmi. On jest jedynym Ojcem. Ojciec mówi: Wszyscy jesteście zakochani. Pamiętacie Mnie, Umiłowanego, ponieważ uczę was radża jogi, dzięki której, w praktyce zmieniacie się z ludzkich istot w Narajana. Tamci ludzie tylko mówią, że słuchają historii o prawdziwym Narajana. Nie wierzą, że robiąc to mogą zmienić się z ludzkich istot w Narajana. Dusze, Ojciec daje wam trzecie oko wiedzy, poprzez które poznajecie duszę. Dusza nie może mówić bez ciała. Miejsce przebywania dusz jest zwane Lądem Nirwany. Dzieci, teraz macie pamiętać rejon spokoju i ląd szczęścia. Usuńcie ląd cierpienia ze swojego intelektu. Dusze, teraz otrzymałyście zrozumienie co jest dobre, a co jest złe. Zostało wam również wyjaśnione znaczenie czynów, neutralnych czynów i grzesznych czynów. Dzieci, Ojciec wyjaśnia tylko wam i tylko wy to rozumiecie. Żadna ludzka istota nawet nie zna Ojca. Ojciec mówi: Ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. W królestwie Rawana wszystkie czyny są grzeszne. W złotym wieku wszystkie czyny są neutralne. Niektórzy pytają: Czy tam nie rodzą się dzieci? Powiedzcie im: Tamten świat jest zwany światem bez występku. Skąd więc mogłoby się pojawić pięć występków? To jest bardzo proste. Ojciec siada tutaj i tłumaczy to. Dlatego ci, którzy zrozumieją, że to jest prawda, szybko staną się bardzo uważni. Ci, którzy nie rozumieją tego, mogą to zrobić kiedy uczynią większy postęp. Ćmy lecą do płomienia, odlatują, a potem wracają. Ten jest Płomieniem. Każdy ma się spalić w Płomieniu. To jest tylko wyjaśnienie. Nie ma żadnego Płomienia. Tamto to jest coś zwykłego. Wiele ciem spala się w płomieniu. W czasie Dipawali pojawia się tak dużo maleńkich owadów i potem one giną. One rodzą się i umierają. Ojciec wyjaśnia: Niektórzy przyjdą na końcu, urodzą się i umrą. Są tacy jak owady. Ojciec przybył, aby dać wam wasze dziedzictwo. Dlatego, macie czynić starania, aby zdać z wyróżnieniem. Dobrzy studenci czynią wielki wysiłek. To jest różaniec tych, którzy zdają z wyróżnieniem. Stale czyńcie takie starania jakie tylko są możliwe. Mówi się: Są ci, których intelekty nie mają miłości w czasie zniszczenia... Możecie to wyjaśnić. Nasze intelekty zwracają się z miłością ku Ojcu. Nie pamiętamy nikogo tylko Ojca. Ojciec mówi: Wyrzeknij się swojego ciała, wszystkich związków ciała i stale pamiętaj tylko Mnie. Na ścieżce czczenia bardzo dobrze Mnie pamiętaliście mówiąc: O, Ty, który usuwasz cierpienie! Dawco Szczęścia! Dlatego Ojciec jest na pewno Dawcą Szczęścia. Niebo nazywane jest ziemią szczęścia. Ojciec mówi: Przychodzę, aby was oczyścić. Przychodzę i skrapiam deszczem wiedzy dzieci, które spalały się siedząc na stosie żądzy. Dzieci, uczę was jogi. Pamiętajcie Ojca a wasze grzechy będą usunięte i staniecie się panami lądu aniołów. Jesteście także czarodziejami. Dzieci, powinnyście być upojone swoimi prawdziwymi czarami. Niektórzy czarodzieje są bardzo dobrzy i sprytni. Mogą spowodować, że pojawia się wiele rzeczy. Jednak ta magia jest wyjątkowa. Nikt inny tylko On jeden może tego nauczyć. Wiecie, że zmieniacie się z ludzkich istot w bóstwa. Te nauki są dla nowego świata. Jest on zwany złotym wiekiem, nowym światem. Teraz jesteście w zbieżnym wieku. Nikt nie wie o tym najbardziej wzniosłym zbieżnym wieku. Stajecie się wzniosłymi ludźmi. Ojciec wyjaśnia tylko wam, dusze. Gdy wy, bramińscy nauczyciele jesteście w klasie, przede wszystkim waszym obowiązkiem jest ostrzec każdego. Powiedzcie: Bracia i siostry, siedząc tutaj uważajcie siebie za dusze. Ja, dusza, słucham poprzez te narządy ciała. Ojciec wyjaśnił wam tajemnice 84 żyć. Które ludzkie istoty biorą 84 wcielenia? Nie każdy je bierze. Nikt nawet o tym nie myśli. Oni tylko mówią „To prawda” o tym co słyszą. Kiedy ktoś mówi, że Hanuman pojawił się z wiatru, oni mówią „to prawda”! Potem przekazują te opowieści innym, którzy powtarzają „prawda, prawda”. Dzieci, teraz każdy z was otrzymał trzecie oko wiedzy dzięki któremu rozumiecie co jest dobre, a co złe. Dlatego macie wykonywać tylko dobre czyny. Macie także wyjaśniać, że otrzymujecie to dziedzictwo od nieograniczonego Ojca. Wszyscy macie czynić wysiłek. Ten Ojciec jest Ojcem wszystkich dusz. Dusze, Ojciec teraz wam mówi: Teraz pamiętajcie Mnie! Uważajcie siebie za dusze! Sanskary są w duszy. Dusze niosą ze sobą sanskary. Gdy czyjeś imię jest sławione od dzieciństwa, można zrozumieć, że on wykonał takie czyny w poprzednim życiu. Jeśli ktoś w poprzednim życiu zbudował szkołę, otrzymuje dobre wykształcenie w tym życiu. To są karmiczne konta czynów. W złotym wieku nie ma kwestii grzesznych czynów. Tam z pewnością wykonujecie czyny. Wy tam władacie, także tam jecie, ale nie wykonujecie żadnych złych czynów. Tamto nazywa się królestwem Ramy. To jest królestwo Rawana. Teraz postępując zgodnie ze śrimatem zakładacie królestwo Ramy. Tamten świat jest nowy. W starym świecie nie istnieje nawet cień bóstw. Gdybyście postawili tutaj figurę Lakszmi, byłby jej cień, ale nie może być nawet cienia żywej Lakszmi. Dzieci, wiecie, że każdy musi brać wcielenia. Wodne koło stale się obraca. Ten wasz cykl stale się obraca. Te rzeczy są wyjaśniane na przykładach. Czystość jest najlepsza. Ponieważ kumari jest czysta, każdy się jej kłania. Jesteście Pradżapita Brahma Kumars i Kumaris. Większość z was to kumari, dlatego zostało zapamiętane, że strzały zostały wystrzelone przez kumari. Tamte strzały były strzałami wiedzy. Siadacie i wyjaśniacie im z wielką miłością. Ojciec, Satguru jest tylko jeden. On jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich. Bóg mówi: Manmanabhaw! To jest także mantra. Uważać siebie za duszę i pamiętać Ojca także wymaga wysiłku. Ten wysiłek jest incognito. Dusze stały się tamopradhan i jeszcze raz mają stać się satopradhan. Ojciec wyjaśnił: Dusze i Najwyższa Dusza były rozdzielone przez długi czas. Ci, którzy oddzielili się pierwsi, to ci, którzy spotkają Go pierwsi. Dlatego Ojciec mówi: Ukochane, dawno zagubione i teraz odnalezione dzieci. Ojciec wie kiedy zaczęło się czczenie. Jest to pół na pół. Przez połowę cyklu jest wiedza, a przez połowę cyklu czczenie. Jest dzień i noc. W ciągu 24 godzin jest 12 godzin przed południem i 12 godzin po południu. Cykl jest także podzielony na dwie części. Jest dzień Brahmy i noc Brahmy. Dlaczego więc ludzie tak bardzo wydłużyli trwanie żelaznego wieku? Teraz możecie im wyjaśniać co jest dobre, a co złe. Wszystkie pisma należą do ścieżki czczenia. Bóg przychodzi i daje owoc czczenia. On jest zwany Obrońcą Czcicieli. Gdy uczynicie dalszy postęp, pójdziecie do sannjasinów i wyjaśnicie to im z wielką miłością. Oni nie wypełnią formularzy, o które ich poprosicie. Nie napiszą imion swoich matek i ojców. Niektórzy może to zrobią. Baba chodził i pytał ich dlaczego wyrzekli się wszystkiego. Wyrzekli się występków i wyrzekli się swojej rodziny. Teraz wy wyrzekacie się całego starego świata. Dostaliście wizję nowego świata. Tamten świat jest bez występków. Niebiański Bóg, Ojciec ustanawia niebo. On stwarza ogród kwiatów. On zmienia kolce w kwiaty. Kolcem numer jeden jest miecz żądzy. Żądzę nazwalibyście mieczem a gniew złym duchem. Bóstwa są podwójnie bez przemocy. Wszystkie występne ludzkie istoty kłaniają się postaciom czystych bóstw. Dzieci, rozumiecie, że przybyłyście tutaj, aby się uczyć. Pójść na duchowe zgromadzenie jest czymś zwykłym. Oni mówią, że Bóg jest wszechobecny. Czy Ojciec może być wszechobecny. Dzieci, otrzymujecie swoje dziedzictwo od Ojca. Ojciec przychodzi i czyni stary świat nowym światem nieba. Niektórzy ludzie nie uważają nawet piekła za piekło. Bogaci ludzie myślą: Cóż może nam ofiarować niebo? Mamy bogactwo, pałace, samoloty itp. Mamy wszystko, niebo dla nas jest tutaj. Piekło jest dla tych, którzy żyją w slumsach. Bharat jest bardzo biedny i zubożały. Historia musi się znowu powtórzyć. Powinniście być upojeni, że Ojciec jeszcze raz czyni was podwójnie ukoronowanymi. Znacie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Baba opowiedział wam historię złotego wieku i srebrnego wieku. Potem, w środku cyklu zaczyna się wasz upadek. Ścieżka grzechu jest ścieżką upadku. Ojciec teraz jeszcze raz przyszedł. Uważacie siebie za swadarsianczakradhari. Nie jest tak, że obracacie dyskiem i podcinacie czyjeś gardła. Ludzie przedstawili Krisznę obracającego dyskiem i powiedzieli, że on tym zabijał diabły. Nie ma niczego takiego. Bramini, rozumiecie, że to wy jesteście swadarśanczakradhari. Macie wiedzę o początku, środku i końcu świata. Bóstwa tam nie mają tej wiedzy. Tam jest zbawienie, dlatego mówi się, że tam jest dzień. W nocy są trudności. W czasie czczenia ludzie robią dużo (ćwiczeń) hatha jogi, aby otrzymać wizję. Ci, którzy są wielkimi czcicielami są gotowi poświęcić życie. Tylko wtedy są nagradzani wizjami. Zgodnie z dramatem ich pragnienia są na krótko spełniane. Jednak, Bóg nie robi niczego. Rola czczenia trwa przez połowę cyklu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Przebywaj w duchowym upojeniu, że Baba czyni cię podwójnie ukoronowanym. My, bramini jesteśmy swadarśanczakradhari. Stale się rozwijajcie mając w intelektach wiedzę o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

2. Aby zdać z honorami prawdziwie kochajcie Ojca. Czyńcie incognito wysiłek pamiętania Ojca.

Błogosławieństwo:
Stań się wizerunkiem doświadczenia i ujawniaj Ojca, dzięki doświadczeniu przez siebie wszystkich cnót.

Stań się doświadczonym we wszystkich cnotach, które śpiewasz o Ojcu. Ponieważ Ojciec jest Oceanem Błogości idź naprzód w falach Oceanu Błogości. Każdemu, kto wchodzi z tobą w kontakt, dawaj doświadczenie błogości, miłości, szczęścia oraz wszystkich cnót. W ten sposób stań się uosobieniem wszystkich cnót, a wizerunek Ojca zostanie ujawniony poprzez ciebie. To dlatego tylko wielkie dusze mogą ujawnić Najwyższą Duszę swoim wizerunkiem doświadczenia.

Hasło:
Przekształć wymówki w rozwiązania i przyjmuj niepomyślne rzeczy, jako pomyślne.