03.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, oczyszczajcie atmosferę potęgą gjan (wiedzy) i jogi. Pokonujcie Maję dyskiem samouświadomienia.

Pytanie:
Który aspekt udowadnia, że dusza nigdy nie scala ze światłem?

Odpowiedź:
Mówi się: Odbywa się to, co jest z góry wyznaczone. Dlatego dusza z całą pewnością powtarza swoją rolę. Jeżeli mówicie, że światło łączy się ze światłem, rola także kończyłaby się. W takim razie czymś niewłaściwym byłoby mówić, że sztuka jest wieczna. Dusza zostawia stary kostium i bierze nowy. Ona nie scala się z niczym.

Piosenka:
O Podróżniku z odległego lądu!

Om śanti.
Dzieci, które są joginami i są gjani oraz potrafią wyjaśniać znaczenie tej piosenki innym, muszą zrozumieć dokładnie jej znaczenie. Wszystkie ludzkie istoty są pogrzebane na cmentarzu. Ci, których światło zostało wygaszone i którzy są tamopradhan, o nich mówi się, że są pogrzebani na cmentarzu. Ci, którzy przeprowadzili założenie, którzy byli instrumentami utrzymania życie po życiu, teraz zakończyli wszystkie swoje życia. Możecie obliczyć, które religie były zakładane od początku do końca. W ograniczonych sztukach (przedstawieniach) jest szacunek dla stwórcy, reżysera i dla głównego aktora w przedstawieniu. Oni otrzymują dużo nagród. Pokazują ich wspaniałość. Waszą wspaniałością jest wspaniałość wiedzy i jogi. Ludzie nie wiedzą, że śmierć jest tuż przed nimi ani też, ile wcieleń biorą w tej sztuce, czy też skąd przybyli. Wy i Ja nie możemy znać szczegółów wszystkich wcieleń. Jednak obecnie czynimy wysiłek dla przyszłości. Staniecie się bóstwami, ale jaką pozycję osiągniecie? Dlatego macie czynić wysiłek. Wiecie, że Lakszmi i Narajan biorą 84 wcielenia. Oni na pewno staną się królem i królową. Znacie ich rysy. Baba daje wam wizje w praktyczny sposób. Nawet na ścieżce czczenia ludzie mają wizje. Oni mają wizję kogoś na kim się skupiają w czasie medytacji. Jeżeli patrzą na obraz niebieskiego Kriszny i medytują myśląc o nim, wizja, którą mają będzie wizją tego Kriszny. Jednak Kriszna taki nie jest. Ludzie nie mają żadnej wiedzy o tym. Jesteście tutaj obecnie w praktycznej formie. Widzicie go w subtelnym rejonie, a także w raju. Macie wiedzę o duszach, a także o Bogu. Ludzie mają tylko wizję duszy. Wy macie wiedzę o wszystkim, co widzicie w wizjach. Pomimo że ludzie na zewnątrz mają wizję duszy, nie mają o niej wiedzy. Oni mówią, że dusza jest Najwyższą Duszą. Dusza jest prawdziwie gwiazdą. Wiele z nich jest widocznych. Jest tak wiele dusz, jak wiele jest ludzkich istot. Ciało kogoś jest widoczne tymi oczami, ale duszę można zobaczyć za pomocą boskiej wizji. Ludzie mają różne rysy, ale dusze nie są różne. Wszystkie są takie same. Tylko, że rola każdej duszy jest inna. Ludzkie istoty są duże lub małe, podczas gdy dusze nie są większe lub mniejsze. Rozmiar dusz jest taki sam. Jeżeli dusza miałaby połączyć się ze światłem, w jaki sposób ona powtórzyłaby swoją rolę? Jest pamiętane, że odbywa się to, co było z góry wyznaczone. Ta wieczna sztuka świata wciąż się obraca. Dzieci, znacie to. Dusze powracają do domu jak komary. Komary można zobaczyć tymi oczami. Dusz nie można zobaczyć inaczej jak za pomocą boskiej wizji. W złotym wieku nie ma żadnej potrzeby, aby mieć wizję dusz. Tam rozumiesz, że ty, dusza musisz pozostawić stare ciało i wziąć nowe. Oni zupełnie nie znają Boga. Gdyby znali Boga, znaliby także cykl świata. W piosence mówi się: Zabierz mnie także ze sobą. Na końcu oni bardzo żałują. Każdy otrzymuje zaproszenie. Wiele metod jest wynajdywanych, aby dawać im zaproszenie. Każdy mówi o pokoju, ale nikt nie rozumie znaczenia pokoju. Wiecie, w jaki sposób można osiągnąć pokój. Tak jak nasiona gorczycy są kruszone w moździerzu przy użyciu tłuczka, w taki sam sposób ciało każdego zostanie zniszczone podczas zniszczenia. Dusze nie będą zniszczone. One powrócą do domu. Zostało zapisane, że dusze uciekają tak jak komary. To nie jest tak, że wszystkie Najwyższe Dusze uciekną. Ludzie niczego nie rozumieją. Oni nie wiedzą, jaka jest różnica pomiędzy duszami a Najwyższą Duszą. Oni mówią, że są braćmi, a więc powinni żyć tak jak bracia. Oni nie wiedzą, że w wieku złotym wszyscy bracia i siostry żyją razem tak jak mleko i cukier. Tam nie ma żadnej kwestii słonej wody. Tutaj w jednej chwili oni są jak mleko i cukier, a w następnej chwili stają się tacy jak słona woda. Z jednej strony mówią, że Chińczycy i Hindusi są braćmi, a następnie tworzą ich postacie i stale je palą. Popatrzcie na stan nawet fizycznych braci. Oni zupełnie nie wiedzą o duchowych związkach. Ojciec wyjaśnia ci: Masz uważać się za duszę. Nie wolno ci być schwytanym w świadomość ciała. Niektórzy ludzie są schwytani w świadomość ciała. Ojciec mówi: Masz wyrzec się wszystkich związków ciała, włącznie z własnym ciałem. Zapomnij te budynki itp. Oryginalnie jesteście mieszkańcami najwyższej siedziby. Teraz macie powrócić tam, skąd przybyliście, aby odgrywać swoją rolę. Potem Ja wyślę was do szczęścia. Tak więc Ojciec mówi: Masz stać się godny. Bóg zakłada królestwo. Chrystus nie miał królestwa. To później, kiedy były setki tysięcy chrześcijan, oni stworzyli swoje królestwo. Tutaj złotowieczne królestwo jest stwarzane natychmiast. To jest łatwa kwestia. Naprawdę Bóg przybył i przeprowadził założenie. Gdy oni wstawili imię Kriszny, wszystko pomieszali. Starożytna radża joga i wiedza są wspomniane w Gicie. One zanikły. Angielskie określenia są dobre. Powiecie, że Baba nie zna angielskiego. Baba mówi: W jaki sposób Ja siedziałbym i mówiłbym we wszystkich językach? Głównym językiem jest hindi. Tak więc wypowiadam murli w hindi. Ten, którego ciało zaadoptowałem także mówi w hindi. Dlatego Ja także mówię w tym samym języku, w jakim on (Brahma) mówi. Ja nie uczyłbym was w żadnym innym języku. Gdybym miał mówić po francusku, w jaki sposób ten (Brahma) by zrozumiał. Główna kwestia dotyczy tego (Brahmy). On musi zrozumieć jako pierwszy. Ja nie brałbym ciała nikogo innego. W piosence także mówi się: Zabierz mnie ze sobą. Nikt nie zna Ojca lub Jego domu. Oni wciąż kłamią. Jest niezliczona ilość opinii wszystkich ludzi i dlatego nić została poplątana. Popatrzcie, w jaki sposób Ojciec siedzi tutaj. Czyje to są stopy? (Śiw Baby). To są Moje stopy; Ja je wypożyczyłem. Śiw Baba używa ich tylko tymczasowo, ale to są moje stopy. Oni nie pokazują stopy w świątyni Śiwy. Pokazują stopę Kriszny. Śiwa jest Najwyższy ze wszystkich, a więc skąd wzięłaby się jego stopa? Tak, Śiw Baba wypożyczył je, ale to są stopy Brahmy. W świątyniach oni pokazują byka. W jaki sposób On mógłby jeździć na byku? W jaki sposób Śiw Baba zasiadłby na byku? Dusza, saligram jeździ w ludzkim ciele. Ojciec mówi: Wiedza, którą wam przekazuję, zanikła. Pozostało jej tyle, co szczypty soli w worku mąki. Nikt nie potrafi tego zrozumieć. Ja Sam przychodzę i przekazuję wam jej esencję. Dałem wam śrimat i wyjaśniłem tajemnice o cyklu świata, a oni potem dali dysk samouświadomienia bóstwom. One nie mają żadnej wiedzy. Wszystko to są aspekty wiedzy. Dusze otrzymują wiedzę o cyklu świata, dzięki której głowa Mai jest odcinana. Oni potem pokazali, że dysk samouświadomienia jest rzucany w diabły. Osiągacie zwycięstwo nad Mają dzięki dyskowi samouświadomienia. Oni następnie wzięli rzeczy z jednego okresu czasu i włożyli to w inny. Wśród was również zaledwie kilkoro jest w stanie wpajać to sobie i potem przekazywać to innym. Wiedza jest wzniosła i ona wymaga czasu. Na końcu będą w was tylko potęgi wiedzy i jogi. To jest ustalone w sztuce życia. Ich intelekty stale są zmiękczane. Wy oczyszczacie atmosferę. Ta wiedza jest incognito. Zostało napisane, że grzesznicy tacy jak Adżamil także byli podźwignięci, ale nikt nie rozumie znaczenia tego. Oni wierzą, że dusze scalają się ze światłem lub też że scalają się z oceanem, że pięciu Pandawów stopiło się w Himalajach i że nastąpiło zniszczenie. Z jednej strony pokazali, że studiowali radża jogę, a potem pokazują także zniszczenie. Następnie pokazali Krisznę przypływającego na liściu figowca i ssącego swój kciuk. Oni nie rozumieją także znaczenia tego. To był pałac łona. Dziecko ssałoby swój kciuk. Oni przenieśli aspekty z jednego miejsca w inne. Ludzie stale mówią „To prawda, to prawda” na to, co jest mówione. Nikt nie zna złotego wieku. O wszystkim, co nie istnieje mówi się, że jest fałszywe. Na przykład, oni mówią, że Bóg nie ma imienia i formy, ale stale go czczą. Tak więc Bóg jest w najwyższym stopniu subtelny. Nie ma niczego tak subtelnego jak On. On jest bardzo małym punktem. Ponieważ on jest tak subtelny, nikt go nie zna. Pomimo że o niebie (fizycznym) także mówi się, że jest subtelne, jest nazywane przestrzenią. Istnieje pięć żywiołów. On przychodzi i wchodzi w ciało z pięciu żywiołów. On jest bardzo subtelny. On jest bardzo małym punktem. Gwiazda jest bardzo mała. Tylko gdy Bóg, Gwiazda przychodzi i siada obok tego (Brahmy), może mówić. To są bardzo subtelne kwestie. Ci z grubym intelektem nie potrafią niczego zrozumieć. Ojciec wyjaśnia dobre aspekty. Zgodnie ze sztuką życia, jaką rolę On odgrywał w poprzednim cyklu, On odgrywa tę rolę teraz. Dzieci, rozumiecie, że Baba przychodzi każdego dnia i mówi nam nowe punkty. Dlatego to byłaby nowa wiedza, prawda? Tak więc macie studiować każdego dnia. Kiedy student nie chodzi na lekcję, codziennie pyta swojego przyjaciela, co wydarzyło się w tym dniu na lekcji. Tutaj niektórzy całkowicie zaprzestają studiować. To wszystko. Oni po prostu mówią, że nie chcą swojego dziedzictwa niezniszczalnych klejnotów wiedzy. Och, ale co się z tobą stanie, jeżeli zaprzestaniesz studiować? Jakie dziedzictwo otrzymasz od Ojca? To wszystko! To nie jest w ich fortunie. Tutaj to nie jest kwestia fizycznej posiadłości. Otrzymujecie skarby wiedzy od Ojca. Cała tamta posiadłość zostanie zniszczona. Nikt nie może mieć z tego powodu upojenia. Tylko od Ojca otrzymacie swoje dziedzictwo. Pomimo że masz posiadłość wartą miliony, wszystko to obróci się w kurz. Wszystko to odnosi się do obecnego czasu. Jest także zapisane: Bogactwo niektórych ludzi będzie pogrzebane pod ziemią, bogactwo niektórych zostanie spalone. Rzeczy obecnego czasu potem wydarzają się aż do końca. Zniszczenie teraz musi się odbyć. Po zniszczeniu będzie założenie. Założenie odbywa się teraz. Tamto to jest nasze królestwo. Ty nie robisz niczego dla nikogo innego. To, co robisz, robisz dla samego siebie. Ci, którzy przestrzegają śrimatu, staną się panami. Stajecie się panami nowego Bharatu w nowym świecie. Byliście panami w nowym świecie, to znaczy w złotym wieku. Teraz jest stary wiek i wy jesteście inspirowani, aby czynić wysiłek dla nowego świata. To są bardzo dobre aspekty do zrozumienia. Jest to wiedza o duszy i Najwyższej Duszy: Samouświadomienie. Kto jest moim Ojcem? Ojciec mówi: Przychodzę, aby uczyć was dusze. Teraz uświadomiliście sobie Ojca dzięki Ojcu. Ojciec wyjaśnia: Jesteście Moimi dawno zagubionymi, a teraz odnalezionymi dziećmi. Przyszłyście i spotkałyście Mnie ponownie po upływie cyklu, aby wziąć swoje dziedzictwo. A więc powinniście czynić wysiłek, prawda? W przeciwnym razie będziecie musieli bardzo żałować i będzie musiało być dużo kary. Nawet nie pytajcie o tych, którzy stali się dziećmi, a następnie wykonują złe czyny! Popatrzcie, jak wielką rolę Baba ma w sztuce życia. On oddał wszystko. Następnie Baba mówi: Ja dam wam zwrot w przyszłości na 21 żyć. Wcześnie wy dawaliście pośrednio, a więc Ja dawałem wam zwrot tego tylko na jedno przyszłe życie. Teraz dajecie bezpośrednio, a więc Ja ubezpieczam to dla was na 21 żyć. Jest wielka różnica między bezpośrednim a pośrednim dawaniem. Tamci ludzie ubezpieczają się u Boga na wiek miedziany i żelazny. Wy ubezpieczacie wszystko na wiek złoty i srebrny. Ponieważ to jest bezpośrednie, otrzymujecie zwrot na 21 żyć. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Bierz skarb niezniszczalnych klejnotów wiedzy od wiecznego Ojca i stawaj się fortunny. Każdego dnia studiuj nową wiedzę i nową naukę. Służ oczyszczając atmosferę.

2. Ubezpiecz wszystko, co masz na swoje przyszłe 21 żyć. Gdy zacząłeś przynależeć do Ojca, nie wykonuj żadnych złych czynów.

Błogosławieństwo:
Bądź wolny od niedbałości i stań się przykładem noszenia właściwych okularów dla własnego postępu.

Dzieci, które po prostu sprawdzają siebie dużymi głowami, noszą okulary niedbałości. Wszystko, co widzą to tylko to, że cokolwiek robią, jest to dużo. „Jestem lepszy od tego czy tamtego; nawet dobrze znane dusze mają kilka słabości”;. Jednak ci, którzy sprawdzają siebie z uczciwym sercem noszą właściwe okulary dla własnego postępu. Oni po prostu widzą Ojca i siebie, nie widzą, co robi druga lub trzecia osoba. Po prostu troszczą się o to, że sami muszą się zmienić. Stają się przykładem dla innych.

Hasło:
Zakończ korzenie wszystkich ograniczeń, a będziesz mieć upojenie nieograniczonym zwierzchnictwem.