03.12.18           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wraz z wiedzą i jogą, wasze zachowanie także musi być bardzo dobre. Niech nie będzie w was żadnych złych duchów, ponieważ to wy jesteście egzorcystami, którzy wypędzają złe duchy.

Pytanie:
Jakiego upojenia mogą stale doświadczać godne i posłuszne dzieci?

Odpowiedź:
Bierzemy od Baby swoje dziedzictwo bycia podwójnie ukoronowanymi panami świata. Tylko godne i posłuszne dzieci mogą stale doświadczać takiego upojenia. Jeśli jednak jest w tobie zły duch żądzy lub gniewu, nie może być takiego upojenia. Takie dzieci nie potrafią nawet szanować Ojca. Dlatego, przede wszystkim, musisz wypędzić złe duchy i uczynić swój stan mocnym.

Piosenka:
Kto przybył do drzwi mojego umysłu z dźwiękiem dzwonków na stopach?

Om śanti.
Dzieci, nikt oprócz was nie może zrozumieć znaczenia tej piosenki. Ale nawet u was jest to w kolejności z powodu wysiłku, jaki czynicie, ponieważ nie ma ani fizycznej, ani subtelnej postaci Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Bóstwa są subtelne i ich jest tylko trzech, ale o wiele bardziej subtelny od nich jest Bóg. Kto mówi: Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo? Dusze. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest zwany Bogiem. Dusza nie może swojego fizycznego ojca nazwać Najwyższym Ojcem. Gdy pamiętasz Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę, wówczas można to nazwać byciem świadomym duszy. Pamiętacie ojca, który jest związany z ciałem. Ale innym Ojcem, jest Ten, który ma związek z duszą. On teraz tutaj przybył. Dusza wie o tym dzięki swojemu intelektowi, ponieważ dusza ma intelekt. A więc Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza na pewno jest Parlokik Ojcem. On jest zwany Bogiem. Baba obecnie polecił stworzenie tego kwestionariusza i dzięki temu będzie wam łatwo wyjaśniać. Tak, jak wypełniane są inne formularze, podobnie dajcie im do wypełnienia ten kwestionariusz. Oczywiście, osoba układająca pytania do wypełniania w kwestionariuszu powinna być pełna wiedzy, a więc na pewno będzie to nauczyciel. To dusza bierze ciało i wyjaśnia używając organów. Tak więc dzieci, ten kwestionariusz został stworzony tak, aby było wam łatwo wyjaśniać. Jednak stany tych dzieci, które przekazują wiedzę, także mają być bardzo dobre. Pomimo że niektórzy z was mają bardzo dobrą wiedzę i wasza joga także jest bardzo dobra, to oprócz tego wymagane jest bardzo dobre zachowanie. Zachowanie tych, którzy nie mają złych duchów żądzy, gniewu, chciwości, ego i przywiązania, będzie boskie. To są bardzo duże złe duchy. Dzieci, nie powinnyście mieć żadnych złych duchów. Jesteśmy egzorcystami, którzy wypędzają złe duchy. Nieczyste dusze, które błądzą, są zwane duchami. Egzorcyści, którzy wypędzają te duchy są bardzo bystrzy. Nikt oprócz Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy nie może usunąć złych duchów pięciu występków. Tylko Jeden wypędza z każdego złe duchy. Tylko Jeden zbawia wszystkich. Tylko Jeden wyzwala was z niewoli Rawana. To są duże złe duchy. Mówi się: Ta osoba ma złego ducha żądzy; ta ma złego ducha przywiązania i nieczystej arogancji. Wyzwoliciel, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest jedynym, który może każdego wyzwolić od tych złych duchów. Wiecie, że obecnie najpotężniejsi są chrześcijanie. Słowa ich języka angielskiego są również bardzo dobre. Kimkolwiek jest król, posługuje się własnym językiem. Nikt nie zna języka bóstw. Moje córki wchodziły w trans i wracały, opowiadając wszystko, co zobaczyły podczas transu. One potrafiły przebywać w transie 2 do 4 dni. Powinien to być bystry posłannik transu, który będzie mógł mówić w tym języku, który rozumie w transie. Dzieci, powinnyście każdemu opowiadać historię Bharatu. Bharat był satopradhan, ale teraz stał się tamopradhan. Stał się czcicielem z bycia godnym czczenia. W Bharacie jest wiele wizerunków bóstw. Ludzie czczą je ze ślepą wiarą, ponieważ nie znają ich biografii. Jesteśmy wszyscy aktorami, a więc powinniśmy znać Reżysera itd. sztuki życia. Z tych względów został przygotowany kwestionariusz. Powinniście także napisać do papieża, mówiąc: Zwracasz się do swoich naśladowców, aby przestali produkować to, co służy zniszczeniu, a więc, dlaczego ciebie nie słuchają i dalej tak postępują? Jesteś przewodnikiem każdego, jesteś bardzo chwalony, więc dlaczego oni ciebie nie słuchają? Nie znasz powodu, a więc my ci powiemy, dlaczego oni nie słuchają twoich poleceń. Oni produkują wszystko zgodnie z poleceniami Boga. Niebo jest zakładane poprzez Adama i Ewę. Bóg posiada pełną wiedzę i On jest incognito. Jego armia na pewno będzie przestrzegać Jego poleceń. Powinniście wyjaśniać w ten sposób. Jednak dzieci nie mają takich rozległych i nieograniczonych intelektów. Śruba więc musi być dokręcona. Gdy lokomotywa stygnie, dorzucają więcej węgla, aby ją rozgrzać. Tutaj jest węgiel wiedzy. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest najwspanialszy ze wszystkich i każdy się Jemu pokłoni. Każdy uważa, że papież jest potężny. Ludzie nikogo innego tak nie szanują jak papieża. Oni nie znają Ojca. On jest incognito. Dzieci, tylko wy Go znacie i nadajecie Mu ważność. Jednak Maja jest taka, że nie pozwala nawet Jego dzieciom szanować takiego Ojca. Gdy tylko stąd idziesz, upojenie, które masz, z powodu tego, że Baba czyni cię panem świata, kończy się. Dlaczego nie mielibyśmy wziąć swojego dziedzictwa podwójnej korony? Takie jest upojenie godnych i posłusznych dzieci. Jednak jest dużo dzieci, które mają złe duchy żądzy, gniewu i chciwości. Baba wypowiada murli, a ty czujesz wewnętrznie, że nadal istnieje mały wpływ żądzy. Jeśli w małżeństwie jedna strona jest silna, to nic się nie wydarzy. Czasami żona jest silna, a czasami mąż. Baba otrzymuje wszelkiego rodzaju wiadomości. Niektórzy piszą z uczciwym sercem. Musicie mieć wielką uczciwość i czystość, wewnętrznie i zewnętrznie. Niektórzy są uczciwi zewnętrznie, ale fałszywi wewnętrznie. Wielu doświadcza sztormów. Oni piszą: Baba, dzisiaj doświadczyłem sztormu żądzy, ale zostałem uratowany. Jeśli oni nie napiszą, to po pierwsze, doświadczana jest kara, a po drugie, ten zwyczaj się pogłębi. Ostatecznie tacy upadają. Baba pokłada nadzieję w dzieciach. Nawet, jeśli jest kilka złych omenów, oni mogą je usunąć. Jest dużo dzieci, które np. dzisiaj bardzo dobrze się rozwijają, jednak jutro stają się nieprzytomne albo ich gardła się krztuszą. Takie dzieci z całą pewnością w jakimś aspekcie są nieposłuszne względem Ojca. Powinieneś być uczciwy w każdej sytuacji, gdyż tylko wtedy staniesz się panem lądu prawdy. Jeżeli kłamiesz, ta choroba się powiększy i ci zaszkodzi. Dzieci, powinnyście bardzo taktownie tworzyć kwestionariusz, np.: Jaki jest twój związek z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą? Jeśli On jest Ojcem, to nie ma kwestii wszechobecności.On jest Zbawicielem wszystkich, Oczyścicielem i Bogiem Gity. Dlatego On na pewno musiał przyjść w jakimś czasie i dać wiedzę. Jeśli to jest słuszne, to czy znasz Jego biografię? Jeśli nie znasz, nie możesz otrzymać dziedzictwa. Od Ojca z całą pewnością otrzymujesz dziedzictwo. Następnie zadajcie drugie pytanie: Czy znasz ojca ludzkości i jego ustami zrodzone stworzenie? Ta, która jest zwana Saraswati, jest boginią wiedzy. Ona jest zwana boginią wiedzy. Ona jest Dżagadambą. Dlatego na pewno będą istnieć jej dzieci, a także jej Ojciec. To Ojciec daje wiedzę. A więc kim są ci – ojciec ludzkości i matka świata? Ona jest także zwana boginią bogactwa. W tamtym czasie ona nie jest boginią wiedzy. Brahma i Saraswati następnie stają się królem i królową. Dlatego ich dzieci także na pewno stają się panami nieba. Teraz jest czas zbieżny (kumbh). Popatrzcie, co wydarza się na tamtych kumbha melach! Istnieje taka różnica pomiędzy znaczeniem ścieżki czczenia a znaczeniem, jakie jest tutaj, jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Tamto jest spotkaniem rzek i oceanu. To jest spotkanie ludzkich gangesów, które wypływają z Oceanu Wiedzy. Można również zadać takie pytanie: Kim jest Ten, który czyni cię czystym z nieczystego? O tym trzeba wiedzieć i dlatego pytamy cię. Mając wiedzę od tej Matki i Ojca możecie się stać królami i królowymi. Czy wasze usta zostaną osłodzone stwierdzeniem, że Bóg jest wszechobecny? Teraz otrzymujecie wiedzę jako owoc waszego czczenia. Teraz was uczy Bóg, a więc przestaliście już błądzić. Baba mówi: Dzieci, bądźcie bezcielesne! Dusza otrzymała wiedzę. Dusza teraz mówi, że obecnie mamy wracać do domu, do Baby. Potem jest nagroda. Jest zakładane królestwo. Te kwestie trzeba zrozumieć. Ten kwestionariusz jest bardzo dobry. Każdy powinien go mieć w swojej kieszeni. Tylko usłużne dzieci będą myśleć o takich aspektach. Dzieci, Baba musi czynić dla was dużo wysiłku. Baba mówi: Dzieci, czyńcie swoją przyszłość wzniosłą, bo inaczej wasze pozycje będą zmniejszone cykl po cyklu. Tak jak ten Baba i Mama stają się cesarzem i cesarzową, podobnie dzieci powinny także stać się takie. Jednak musi być wiara w siebie. Król także ma bardzo dużo potęgi. Tam, nie istnieje nic oprócz szczęścia. Inni, którzy stają się królami stają się nimi dzięki temu, że dają dary i wykonują charytatywność w imię Boga. Wszyscy poddani żyją według rozkazów króla. Obecnie ludzie Bharatu nie mają żadnych królów. Jest to władanie ludzi nad ludźmi. Dlatego oni stali się tak słabi. Baba wie, że wiele dzieci doświadcza sztormów, ale nie mówią tego Babie. Powinieneś napisać do Baby: Doświadczam takich sztormów, a więc Baba, proszę, doradź mi! Baba poradzi ci zgodnie z twoją sytuacją. Nie piszecie ani wasi towarzysze również nie piszą, ani nie mówicie: Baba, taki jest stan moich towarzyszy. Takie wiadomości powinny być przekazywane Babie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry, od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Lekcja wieczorna z 11 stycznia 1969 r.:

Nieograniczony Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam. On czyni was Swoimi, daje wam nauki w celu zdobycia królewskiej pozycji, a także czyni was czystymi. Ojciec Sam daje wam wskazówki i dziedzictwo w bardzo łatwy sposób. Sami nie potrafilibyście tego zrozumieć. Z pewnością od nieograniczonego Ojca otrzymalibyście nieograniczone dziedzictwo. Tylko ci z bardzo dobrymi intelektami zrozumieliby, jakie dziedzictwo daje Ojciec. On daje dziedzictwo domu, nauki i zwierzchnictwa nad niebem. Ci, którzy stają się czystym społeczeństwem bóstw, przychodzą do królestwa. Ci, którzy się uczą i uczą innych, zgodnie z tym wezmą wysoką pozycję. Istnieje dużo dzieci i one biorą swoje dziedzictwo od Ojca. Ojciec czyni was panami nieba, Narajanem ze zwykłego człowieka. Ten jest panem królestwa. Tak więc nieograniczony Ojciec jest Stwórcą nieba, a my, Jego dzieci, weźmiemy od Niego zwierzchnictwo nieba. Jaki jest król i królowa, tacy są poddani. Ile wysiłku czynisz, tak zgodnie z tym weźmiesz wysoką pozycję. Jest to wysiłek dla królestwa. W złotym wieku nie każdy otrzymuje królestwo. Ile wysiłku czynisz, tak zgodnie z tym weźmiesz wysoką pozycję. Twoja nagroda zależy od wysiłku, który czynisz. Dzieci, wiecie, że zgodnie z tym ile wysiłku czynicie, tak zgodnie z tym otrzymacie zwierzchnictwo. Jeśli uważasz się za duszę i pamiętasz Ojca, staniesz się z tamopradhan satopradhan i staniesz się czystym złotem. Otrzymasz także królestwo. Tutaj ludzie mówią, że są panami Bharatu. Wszyscy staniecie się panami, ale jaką pozycję weźmiecie? Jaka będzie twoja pozycja w niebie po zakończeniu nauki? Teraz uczycie się w zbieżnym wieku. Następnie, w złotym wieku, będziecie władać. Ojciec uczy was jogi, a także uczy was wiedzy. Rozumiecie, że uczycie się radża jogi. Dzięki pamiętaniu Ojca stajecie się czyści. Potem nie będziemy się rodzić w królestwie Rawana, ale w królestwie Ramy. Teraz uczymy się: manmanabhaw i madjadżibhaw. Teraz jest koniec żelaznego wieku, a następnie na pewno nadejdzie złoty wiek, niebo. Ojciec przychodzi tylko w zbieżnym wieku i otwiera tę nieograniczoną szkołę, w której odbywa się nieograniczona nauka, aby wziąć nieograniczone zwierzchnictwo. Wiecie, że staniecie się panami nowego świata. Nowy świat jest zwany niebem. Czujecie z tego powodu upojenie, prawda? Naprawdę po starym świecie jest nowy świat. Dzieci, pamiętajcie o tym! W sercach wszystkich dzieci jest to, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza uczy nas, aby uczynić nas panami nieba. Dzieci, powinnyście pamiętać, że Bóg was uczy. Stajemy się najwyższymi ze wszystkich królami i królowymi nieba. Otrzymujemy królestwo dzięki radża jodze, a w tym zawarta jest czystość, spokój i szczęście, wszystko. Śiw Baba teraz wszedł w tego Babę. On jest Najwyższy ze Wszystkich. Dusza zabiera ze sobą to doświadczenie. Gdy ona idzie tam, sposób siedzenia będzie królewski. Wszyscy studenci będą mieć własne miejsca do siedzenia. Student nie usiądzie na miejscu innego studenta. Dwie dusze nie mogą mieć takiej samej roli. Ojciec wyjaśnia: Dusze mają w sobie nagraną rolę. Nasze wysiłki są zgodne z planem sztuki życia. Niektórzy staną się królami, a inni królowymi. Na końcu wyniki wysiłków zostaną ogłoszone, tak by można było stworzyć różaniec. Ci, którzy wezmą wysoką pozycję na pewno będą znani. Kiedy ktoś umiera, można powiedzieć, że dusza pójdzie i weźmie następne życie zgodnie z jej karmą. Ci, którzy wykonali dobre czyny, dzięki potędze jogi otrzymają dobre życie. Jeśli ktoś nie czyni wysiłku, otrzyma niższą pozycję. Dzięki myśleniu w ten sposób, będzie szczęście. Jaki jest maharati, taka jest jego chwała. Nie każdy przekazuje wiedzę w ten sam sposób. Każdy przekazuje wiedzę w różny sposób. Ta sztuka jest z góry ustalona. Dzieci, teraz zwracacie uwagę na swoje postępowanie. Dzieci uczą się tego, co robi ojciec i matka. Teraz wykonujecie wzniosłe czyny. Można zrozumieć, jakie są twoje czyny, patrząc na usługę, jaką wykonujesz. Nie można ukryć wysiłków maharati. Możecie zrozumieć, kto czyni wysiłki, aby wziąć wysoką pozycję. Wszystkie dzieci mają szansę. Aby wziąć wysoką pozycję, otrzymaliście także lekcję manmanabhaw, łącznie z jej znaczeniem. Dzieci, rozumiecie, że sam pełen wiedzy Ojciec przychodzi i daje wam wiedzę Gity, a więc On z całą pewnością da wam dokładną wiedzę. Następnie, na ile wkładasz w praktykę to, co słyszysz, na tyle sobie to wdrażasz. To nie jest trudne. Macie pamiętać Ojca i poznać cykl. To jest nauka waszego ostatniego życia. Zdacie, a potem pójdziecie do nowego świata złotego wieku. Pamiętane jest określenie: W wierze jest zwycięstwo. Tak więc, dzieci zrozumiałyście swoimi kochającymi intelektami, że Bóg was uczy. Dzieci, wiecie, że jesteście duszami i że macie to wdrażać. To dusza uczy się poprzez ciało; dusza pracuje. To wymaga zrozumienia. Pamiętacie Ojca, a Maja, Rawan przerywa waszą jogę. Macie być ostrożni jeśli chodzi o Maję. Im bardziej się rozwijacie, tym większy będzie wasz wpływ i tym bardziej wzrośnie wasze szczęście. Gdy narodzicie się na nowo, pokażecie to bardzo jasno. Aćća.

Najsłodszym, duchowym dzieciom, miłość, pamiętanie i dobranoc od duchowego BapDady.

Esencja dla dharny:

1. Bądź stale uczciwy i czysty wewnętrznie i zewnętrznie. Uczciwym sercem przekazuj Ojcu wiadomości. Niczego nie ukrywaj.

2. Macie teraz wracać do domu, a więc ciągle praktykujcie bezcielesność. Przebywajcie w ciszy.

Błogosławieństwo:
Wyrzeknij się jakiejkolwiek świadomości „moje” i służ jako powiernik oraz stań się stale zadowoloną duszą.

Gdy mieszkasz ze swoją rodziną i służysz, zawsze pamiętaj, że jesteś powiernikiem i sługą. Gdy służysz, niech nie będzie żadnej świadomości „moje”, ponieważ tylko wtedy będziesz mógł być zadowolony. Gdy jest świadomość „moje”, stajesz się zmartwiony i myślisz: „Mój syn zachowuje się tak.” A więc tam, gdzie jest świadomość „moje”, stajesz się zmartwiony, podczas, gdy jest: „Wszystko jest Twoje”, zaczynasz płynąć. Powiedzieć „Twoje” oznacza utrzymywać szacunek do siebie, a mówić „moje, moje…” oznacza mieć arogancję.

Hasło:
Niech twój intelekt zawsze ma świadomość Ojca i śrimatu, a wtedy będziesz nazywany duszą, której serce jest oddane.