03.12.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wasze płyty z piosenkami są jak dające życie zioło. Gdy będziecie odtwarzać te piosenki, będą usunięte wszelkie wasze uczucia więdnięcia (słabego samopoczucia).

Pytanie:
Dlaczego wasz stan się psuje? Jakiej metody powinniście używać, aby utrzymywać dobry stan?

Odpowiedź:
1) Zamiast tańczyć w wiedzy, marnujecie swój czas plotkując i dlatego wasz stan się psuje. 2) Kiedy sprawiacie, że innych stają się nieszczęśliwi, to wpływa na wasz stan. Wasz stan będzie dobry, gdy będziecie bardzo słodcy i będziecie zwracać pełną uwagę na pamiętanie. Wieczorem, przed pójściem spać, siadajcie w pamiętaniu przynajmniej na pół godziny. Następnie rano, gdy się budzicie, ponownie siadajcie w pamiętaniu. To będzie utrzymywać wasz stan dobrym.

Piosenka:
Kto przyszedł do drzwi mojego umysłu we wczesnych, porannych godzinach nektaru?

Om śanti.
Dzieci, Baba sprawił, że została dla was stworzona ta płyta. Dzieci, nikt poza wami nie może zrozumieć jej znaczenia. Baba mówił wam wiele razy, że powinniście mieć w domu takie dobre płyty. Wówczas, kiedy więdniecie, możecie odtwarzać te płyty, ich sens natychmiast wejdzie do waszych intelektów i nie będziecie więdnąć. Te płyty są jak dające życie zioło. Baba daje wskazówki, ale powinniście czynić je czymś praktycznym. Kto w piosence mówi: Kto przyszedł do mojego, twojego – do umysłu każdego? Kto przyszedł? Ten, który przychodzi teraz i tańczy taniec wiedzy. Mówi się, że gopi sprawiały, że Kriszna tańczył ale to nie było tak. Baba teraz mówi: O, dzieci, saligramy! On mówi to do każdego. Szkoła tzn. miejsce nauki gdzie odbywa się edukacja. To również jest szkoła. Dzieci, wiecie, kogo utrzymujecie w swoich sercach. Tego nie ma w intelektach innych ludzkich istot. Dzieci, to jest jedyny czas, kiedy Go pamiętacie. Nikt inny Go nie pamięta. Ojciec mówi: Pamiętajcie Mnie każdego dnia i będziecie w stanie bardzo dobrze wpajać sobie wiedzę. Nie pamiętacie Mnie zgodnie ze wskazówkami jakie wam daję. Maja nie pozwala wam Mnie pamiętać. W bardzo niewielkim stopniu przestrzegacie Moich wskazówek, podczas gdy bardzo przestrzegacie wskazówki Mai. Mówiłem wam wiele razy, że przed snem powinniście siadać w pamiętaniu Baby na pół godziny. Jeśli jesteście parą, możecie siadać razem lub osobno, ale utrzymujcie tylko jednego Ojca w swoich intelektach. Jednak prawie nikt z was nie pamięta Baby. Maja sprawia, że zapominacie. W jaki sposób będziecie w stanie wziąć pozycję, jeżeli nie przestrzegacie rozkazów Baby? Macie bardzo pamiętać Babę: Śiw Baba, Ty jesteś Ojcem wszystkich dusz. Każdy ma otrzymać dziedzictwo od Ciebie, nawet ci, którzy nie czynią żadnego wysiłku, otrzymają dziedzictwo. Każdy stanie się panem Brahmandu. Zgodnie ze sztuką życia, nawet pomimo że nic nie robią, wszystkie dusze pójdą do nirwany. Jednak nawet ci, którzy czczą przez pół cyklu, nie mogą pójść do domu, dopóki Ja nie przyjdę jako Przewodnik. Nikt nie widział drogi do domu. Jeśli ktoś by ją widział, wówczas inni jak chmara komarów polecieliby w ślad za nim. Nikt nie wie, czym jest bezcielesny świat. Wiecie, że to jest w dramacie z góry ustalone. To musi się powtórzyć. Masz być karma joginem i prowadzić swój interes w ciągu dnia. Masz gotować, wykonywać wszelkie prace w domu itp. W rzeczywistości niewłaściwym jest mówić o wyrzeczeniu się czynu. Nikt nie może żyć bez wykonywania czynów. Tytuł „Ci, którzy wyrzekli się czynu”, który oni sobie nadają jest fałszywy. Rób wszystko w ciągu dnia, ale także bardzo dobrze pamiętaj Ojca rano i wieczorem. Jeśli pamiętasz Tego, który do ciebie należy otrzymasz pomoc. W przeciwnym razie nie otrzymasz pomocy. Kiedy zamożni ludzie słyszą, że oni teraz mają należeć do Ojca, ich serca się kurczą. Dlatego oni nie otrzymają pozycji. Bardzo łatwo jest Go pamiętać. On jest naszym Ojcem, Nauczycielem i Guru. On przekazał nam wszystkie tajemnice dotyczące tego, w jaki sposób powtarzają się historia i geografia świata. Macie pamiętać Ojca a także obracać dyskiem samouświadomienia. Tylko Ojciec zabiera każdego do domu. Powinniście mieć takie myśli. Przed pójściem spać wieczorem, powinieneś obracać tą wiedzą w swoim intelekcie. Potem, gdy obudzisz się rano, będziesz pamiętać tę samą wiedzę. Najpierw jesteśmy braminami, potem stajemy się bóstwami, następnie wojownikami, kupcami, a na końcu siudrami. Następnie Baba przychodzi i my zmieniamy się z siudrów w braminów. Baba jest Trimurti, Trikaldarsi i Trinetri. On także otwiera zamki na naszych intelektach. Otrzymujemy 3 oko wiedzy. Nikt inny nie mógłby być takim Ojcem. Ojciec stwarza stworzenie, więc On jest także naszą Matką. On czyni Dżagadambę (matkę świata) instrumentem opiekującym się wszystkimi. Ojciec wchodzi w to ciało i w formie Brahmy, bawi się z nami, dziećmi. On także zabiera nas na spacery. Pamiętamy Babę. Wiecie, że On przychodzi i wchodzi w powóz tego. Mówicie, że BapDada bawi się z nami. Nawet bawiąc się, Baba czyni wysiłek, aby pozostawać w pamiętaniu. Baba mówi: Ja bawię się z wami poprzez tego. On jest świadomą Istotą. Powinniście w ten sposób myśleć. Masz także oddać siebie Ojcu. Na ścieżce czczenia, mówiłeś, że oddałbyś się Mu. Ojciec mówi: Teraz uczyń Mnie swoim Dziedzicem na to jedno życie, a Ja dam ci twoją fortunę królestwa na 21 żyć. Powinieneś przestrzegać wskazówek, które Ten Jeden tobie daje. On daje wskazówki zgodnie z tym co widzi. Gdy przestrzegasz Jego wskazówek, wszelkie twoje przywiązanie się kończy. Jednak niektóre dzieci się obawiają. Baba mówi: Nie oddajecie się Mnie, dlatego jak mogę dać wam dziedzictwo. Ja nie wezmę waszych pieniędzy. Baba mówi: Jeżeli macie jakieś pieniądze, użyjcie je na drukowanie literatury. Jesteście skarbnikami. Baba stale wam doradza. Dzieci, wszystko co Baba posiada jest dla was. Dzieci, On niczego od was nie bierze. On wyjaśnia wam taktownie tak, że całe wasze przywiązanie może się skończyć. Przywiązanie jest bardzo silnym występkiem. Baba mówi: Dlaczego jesteście przywiązani do nich tak jak małpy? W jaki sposób mogłaby wtedy być świątynia w każdym domu? Ja wyzwalam was z tego małpiego życia i czynię was godnymi czci w świątyni. Dlaczego jesteście przywiązani do tamtych śmieci? Baba po prostu daje wam wskazówki w jaki sposób opiekować się wszystkim. Mimo tego, to nie pozostaje w waszych intelektach na zawsze. Macie używać swoich intelektów, aby wszystko zrozumieć. Baba także doradza wam w jaki sposób rozmawiać z Babą w amrit weli. Baba, jesteś naszym Nieograniczonym Ojcem i Nauczycielem. Tylko Ty, możesz opowiedzieć nam nieograniczoną historię i geografię świata. Nikt na świecie nie zna historii 84 żyć Lakszmi i Narajana. Dżagadamba także jest nazywana matką. Kim ona jest? Ona nie może istnieć w złotym wieku. Tam cesarzową i cesarzem są Lakszmi i Narajan. Oni mają własne dziecko, które zasiądzie na tronie. W jaki sposób możemy stać się ich dziećmi, które mogłyby następnie zasiąść na tronie. Teraz wiemy, że Dżagadamba jest braminem. Ona jest Saraswati, córką Brahmy. Ludzie nie znają tej tajemnicy. Bardzo dobrze jest utrzymywać dyscyplinę pamiętania Baby wieczorem. Kiedy uczynisz to swoją dyscypliną, poziom twojego szczęścia będzie pozostawać wysoko. I nie będziesz doświadczać żadnej trudności. Mówicie, że jesteście braćmi i siostrami; dziećmi jednego Ojca, w takim razie mieć brudne spojrzenie, to jest tak, jak popełnić zbrodniczą napaść. Istnieją sato, radżo i tamo rodzaje upojenia. Jeśli twoje upojenie jest tamoguni, umrzesz. Uczyń pamiętanie Baby swoją dyscypliną, nawet przez krótki czas. A potem idź i wykonuj usługę Baby. Postępując w ten sposób nie będziesz doświadczać żadnych sztormów Mai. Stale będziesz upojony przez cały dzień i twój stan będzie bardzo subtelny, czysty. Linia twojej jogi także stanie się jasna. Takie płyty są bardzo dobre. Gdy będziesz słuchać takich nagrań, zaczniesz tańczyć i będziesz odświeżony. Są 4 czy 5 płyt, które są bardzo dobre. Kiedy biedni są zajęci tym służeniem, oni otrzymają pałace. Możesz otrzymać wszystko ze skarbca Śiw Baby. Dlaczego Baba miałby nie dać czegoś swoim usłużnym dzieciom? Skarbiec Śiw Baby jest zawsze pełen. W piosence, która została odegrana, taniec jest tańcem wiedzy. Baba przychodzi i sprawia, że wy gops i gopis tańczycie taniec wiedzy. Gdziekolwiek się znajdujesz wciąż pamiętaj Ojca, a twój stan będzie bardzo dobry. Tak jak Baba jest upojony tą wiedzą i jogą, tak samo On uczy was tego samego. Dlatego powinniście być szczęśliwi, będąc tak upojeni. Inaczej tylko plotkujecie i wasz stan się psuje. Bardzo dobrze jest budzić się wcześnie rano. Siedząc w pamiętaniu Baby, bardzo słodko rozmawiaj z Babą. Nawet ci, którzy dają wykłady muszą przeżuwać ocean wiedzy i myśleć o sposobach wyjaśniania poszczególnych punktów. Wiele dzieci mówi Babie, że one pragną opuścić swoją pracę. Jednak Baba mówi: Najpierw daj jakiś dowód usługi, którą wykonujesz. Baba daje wam bardzo dobre metody jak mieć pamiętanie, ale spośród multimilionów pojawia się tylko garstka takich dusz, które wdrażają sobie ten nawyk. Prawie nikt z was nie pozostaje w pamiętaniu. Kumari, jesteście bardzo sławne, każdy kłania się do stóp kumari. Umożliwiacie Bharatowi uzyskanie samozwierzchnictwa na 21 żyć. Istnieje także świątynia jako pamiątka po was. Nazwa Brahma Kumars i Kumaris stała się bardzo znana. Kumari jest tą, która podźwiga 21 pokoleń, dlatego macie zrozumieć znaczenie tego. Dzieci, wiecie, że ta rolka (filmu) trwa przez 5000 lat. Cokolwiek przemija jest dramatem. Kiedy wydarza się błąd, taka jest rola w dramacie. Jednak musisz naprawić swój rejestr i nie pozwalać na to, aby ponownie w przyszłości był psuty. Wymaga to dużo wysiłku, ponieważ tylko wtedy możesz wziąć tak wysoką pozycję. Baba da ci twoje dziedzictwo, dlatego, że należysz do Niego. On nie daje tego dziedzictwa pasierbom. Jego obowiązkiem jest pomagać. Ci, którzy są rozsądni pomagają pod każdym względem. Popatrzcie, jak bardzo Baba wam pomaga! Gdy jesteście odważni, otrzymujecie od Ojca pomoc. Potrzebujecie także siły, aby pokonać Maję. Pamiętaj jednego, duchowego Ojca. Przełam całe swoje przywiązanie do wszystkich innych i połącz się tylko z Jednym. Baba jest Oceanem Wiedzy. On mówi: Wchodzę w tego i mówię. Nikt inny nie mógłby twierdzić, że jest waszym Ojcem, Nauczycielem i Przewodnikiem, że jest Stwórcą Brahmy, Wisznu i Śankara. Dzieci, tylko wy teraz to rozumiecie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom .

Esencja dla dharny:
1. Skończ z całym swoim przywiązaniem do starych śmieci. Przestrzegaj wskazówek Ojca i skończ ze swoim przywiązaniem. Żyj jako skarbnik.

2. W tym ostatnim życiu uczyń Boga swoim Dziedzicem i oddaj się Jemu, ponieważ tylko wtedy otrzymasz swoją fortunę królestwa na 21 żyć. Pamiętaj Ojca i służ. Utrzymuj upojenie i zwracaj uwagę na swój rejestr tak, aby on nigdy nie był psuty.

Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem tapasji, który uwalnia siebie i świat od przeszkód swoją miłością do Boga.

Mieć miłość do jednego Boga jest tapasją. To potęga tapasji potrafi uwolnić ciebie i świat na wszystkie czasy. Być wolnym od przeszkód i uwalniać innych od nich jest waszą prawdziwą usługą wyzwalania wszystkich dusz od wielu rodzajów przeszkód. Na bazie tapasji usłużne dzieci uzyskują od Ojca błogosławieństwo posiadania wyzwolenia w życiu, stawania się instrumentami dla dawania oraz przekazywania tego innym.

Hasło:
Zbierz miłość, rozrzuconą wszędzie i miej miłość do jednego Ojca, a zostaniesz wyzwolony od konieczności ciężkiej pracy.