04.01.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, bądźcie w pamiętaniu Ojca, a będziecie stale weseli. Ci, którzy pamiętają Ojca, są bardzo weseli i słodcy. Oni są szczęśliwi i służą.

Pytanie:
Wraz z upojeniem wiedzą, jaki rodzaj sprawdzania jest bardzo ważny?

Odpowiedź:
Mając upojenie wiedzą, sprawdzaj także, w jakim stopniu stałeś się świadomy duszy. Wiedza jest bardzo łatwa, ale to w jodze Maja stwarza przeszkody. Mieszkając w domu ze swoją rodziną, macie być wolni od przyciągania. Nie powinno być tak, że Maja, mysz, wciąż gryzie cię wewnętrznie, a ty jesteś tego nieświadomy. Stale sprawdzaj swój puls, aby przekonać się, czy posiadasz głęboką miłość do Baby. Jak długo przebywasz w pamiętaniu?

Piosenka:
Dlaczego ćma nie powinna się spalić?

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, usłyszałyście jedną linijkę piosenki. Skoro Ojciec pokazał tak dużo splendoru, a wy stajecie się tak piękni, dlaczego nie mielibyście należeć do takiego Ojca, który czyni was pięknymi z brzydkich? Dzieci, rozumiecie, że stajecie się piękne z brzydkich. To nie jest kwestia, że takim staje się tylko jeden. Tamci ludzie mówią o Krisznie jako o Śam-Sundar. W ten sam sposób oni także przedstawiają go na obrazach. Na niektórych obrazach on jest jasny, a na niektórych ciemny. Ludzie nie rozumieją, jak to jest możliwe. Kriszna, książę złotego wieku, nie może być brzydki. Niektórzy mówią, że chcieliby mieć dziecko lub męża takiego jak Śri Kriszna. A więc, jak on może być brzydki? Ludzie w ogóle nic nie rozumieją. Musi być przyczyna, dla której oni zrobili Krisznę brzydkim. Oni przedstawili Krisznę tańczącego na wężu, ale nie może być nic takiego. Oni usłyszeli o tym z pism, a więc mówią o tym. W rzeczywistości nie ma nic takiego. Oni pokazują Narajana siedzącego na łożu z węża. Nie ma łoża z węża. Czy wąż może mieć sto głów? Tylko popatrzcie na różnego rodzaje obrazy, które oni stworzyli. Ojciec wyjaśnia: Nic w nich nie ma. Wszystko to są obrazy ze ścieżki czczenia. Jednak to także jest ustalone w sztuce życia. Bez względu na to jak długa sztuka została nakręcona od początku aż do teraz, ona musi się powtórzyć. Po prostu jest wam wyjaśniane, co ludzie robią na ścieżce czczenia. Oni wydają tak dużo pieniędzy. Tworzą tak dużo różnych rodzajów obrazów. Wcześniej, kiedy to wszystko widzieliście, nigdy nie byliście zdumieni. Teraz, ponieważ Ojciec wyjaśnił wam, w waszych intelektach jest to, że naprawdę to są kwestie ścieżki czczenia. Cokolwiek wydarza się na ścieżce czczenia, z pewnością wydarzy się powtórnie. Nikt, za wyjątkiem was, nie potrafi tego zrozumieć. Wiecie, że to co wcześniej jest ustalone w dramacie, stale będzie się wydarzać. Jest zniszczenie niezliczonych religii, a założenie jednej religii. W tym jest wielka korzyść. Teraz nie modlicie się itp. Ludzie wszystko to robią, aby otrzymać owoc od Boga. Owocem jest wyzwolenie w życiu. A więc wszystko to jest wam wyjaśniane. Tutaj to jest władanie ludzi. W Gicie mówi się: O, ludzie Bharatu, Kurawowie i Pandawowie, co robicie? W rzeczywistości Jadawowie wynaleźli pociski. Oni zniszczyli własny klan. Oni wszyscy są dla siebie nawzajem wrogami. Wy nie słuchacie wiadomości itp. Ci, którzy ich słuchają, potrafią to bardzo dobrze zrozumieć. Dzień po dniu między nimi jest bardzo dużo konfliktów. Wszyscy oni są chrześcijanami, ale między nimi jest tak dużo konfliktów. Nie ruszając się z domu, mogliby pozabijać się nawzajem. Uczycie się radża jogi, a więc stary świat z pewnością musi być oczyszczony dla królestwa. Potem, w nowym świecie, wszystko będzie nowe. Nawet pięć żywiołów będzie satopradhan. Ocean nie będzie miał siły, aby wylewać i powodować szkody. Obecnie pięć żywiołów powoduje tak dużo szkód. Wszystkie te żywioły staną się waszymi sługami, dlatego nie będzie żadnej kwestii cierpienia. To jest sztuka wyznaczonego z góry dramatu. Złoty wiek jest nazywany niebem. Chrześcijanie także mówią, że najpierw było niebo. Bharat jest niezniszczalnym lądem. Oni po prostu nie znają Ojca, który wyzwala ich i który przychodzi w Bharacie. Oni świętują narodziny Śiwy, ale niczego nie rozumieją. Teraz wyjaśniacie, że narodziny Śiwy są świętowane w Bharacie, a więc Śiw Baba musiał z pewnością przyjść w Bharacie i założyć niebo, a teraz czyni to ponownie. Nic z tego nie pozostanie w intelektach tych, którzy mają stać się poddanymi. Ci, którzy należą do królestwa zrozumieją, że są naprawdę dziećmi Śiw Baby. Jest także Pradżapita Brahma. Baba sam jest Wyzwolicielem i Oceanem Wiedzy. Brahma nie mógłby być tak nazwany. Nawet Brahma jest wyzwalany przez Niego. Jeden Ojciec wyzwala każdego, ponieważ wszyscy są tamopradan. Stale powinno być takie wewnętrzne przeżuwanie oceanu wiedzy. Powinniśmy dawać wiedzę w taki sposób, że ludzie szybko mogą ją zrozumieć. Dzieci są w kolejności. To jest wiedza. Macie studiować ją każdego dnia. Nie jest dobrze, jeśli nie uczysz się z powodu lęku. Wówczas powie się, że to jest twoja karmiczna niewola. Popatrzcie, jak wielu uwolniło się i przyszło tutaj, a potem, jak niektórzy odeszli. Tak dużo córek przyszło w Sindh, a potem z powodu zaburzenia, stały się wrogami. Na początku im bardzo podobała się wiedza. One myślały, że wszyscy dostaliście dar od Boga. Nawet teraz one rozumieją, że tutaj jest potęga. One nie rozumieją, że to sam Bóg inkarnował. Obecnie wielu ludzi posiada okultystyczne potęgi. Studiują Gitę i stale ją przekazują. Ojciec mówi: Wszystkie tamte księgi są ze ścieżki czczenia. Jestem Oceanem Wiedzy. To Ja jestem pamiętany przez wszystkich na ścieżce czczenia. Zgodnie z planem sztuki życia to jest w niej ustalone. Oni nawet mają wizje. On zadowala także tych na ścieżce czczenia. Jeśli niektórzy ludzie nie biorą wiedzy, czczenie jest dobre dla nich, ponieważ oni przynajmniej mogą siebie przekształcić. Oni nie będą kraść itp. Nikt nie zrobi nic złego tym, którzy są pochłonięci śpiewaniem pieśni, w których czczą Boga (czczeniem). Oni przecież są czcicielami. Obecnie, nawet jeśli ktoś jest czcicielem, on nadal może stać się bankrutem. To nie jest tak, że ponieważ zostałeś dzieckiem Śiw Baby, nie zbankrutujesz. Są czyny z przeszłości, a więc niektórzy mogą stać się bankrutami. Niektórzy bankrutują nawet po przyjściu do wiedzy, ale to nie ma związku z wiedzą. Dzieci, teraz jesteście zaangażowane w usługę. Wiecie, że dzięki waszemu zaangażowaniu w usłudze zgodnie ze śrimatem, otrzymacie tego owoc. Mamy przenieść wszystko tam. Mamy przenieść wszystko, wszystkie nasze torby i bagaże. Baba tak bardzo się rozkoszował na początku. Gdy on przybył stamtąd (po tych doświadczeniach), skomponował piosenkę: Pierwszy odnalazł Allacha, a drugi znalazł królestwo. On miał wizję Śri Kriszny i postaci Wisznu z czterema rękami oraz rozumiał, że on może stać się cesarzem Dwarki. On czuł się tak upojony. Co zrobię z tymi zniszczalnymi pieniędzmi? A więc, wy dzieci, także powinnyście mieć takie szczęście. Baba daje nam zwierzchnictwo nieba. Jednak dzieci nie czynią tak dużego wysiłku. Idąc tą ścieżką, one upadają. Bardzo dobre dzieci, które zapraszały Babę, nigdy nie pamiętają Baby. Baba powinien otrzymywać listy mówiące: Baba, jestem bardzo szczęśliwy. Jestem upojony pamiętaniem Ciebie. Jest wielu, którzy nigdy nie pamiętają Baby. Tylko dzięki pielgrzymce pamiętania wasze szczęście będzie rosło. Bez względu na to, jak upojony jesteś wiedzą, wciąż jest tak dużo świadomości ciała. Gdzie jest stan świadomości duszy? Wiedza jest bardzo łatwa. To w jodze Maja stwarza przeszkody. Mieszkając w domu, macie uwolnić się od przyciągania. To nie powinno być tak, że Maja cię ustrzela. Maja gryzie cię jak mysz. Mysz gryzie w taki sposób, że nawet gdy zaczynasz krwawić, nie jesteś tego świadomy. Dzieci są nieświadome, jak dużo szkody jest wyrządzanej, gdy one stają się świadome ciała. Nie będziecie mogły wziąć wysokiej pozycji. Macie zdobyć swoje pełne dziedzictwo od Ojca. Powinniście także usiąść na tronie tak jak Mama i Baba. Ojciec zdobywa wasze serce. Istnieje pełny memoriał w świątyni Dilwala. Wewnątrz świątyni maharati siedzą na słoniach. Wśród was także są jeźdźcy na słoniach, jeźdźcy na koniach i piechota. Każdy z was ma sprawdzać własny puls. Dlaczego Baba miałby go sprawdzać? Powinniście sprawdzać siebie, aby zobaczyć, czy pamiętacie Babę i wykonujecie usługę tak jak Baba. Czy mam jogę z Babą? Czy nie śpię w nocy i pamiętam Babę? Czy służę wielu innym? Powinniście prowadzić swój dziennik. Jak głęboko pamiętam Babę? Niektórzy uważają, że stale pamiętają Ojca, ale to nie jest możliwe. Niektórzy uważają, że stali się dziećmi Baby, a więc to wszystko! Jednak macie uważać siebie za duszę i pamiętać Ojca. Jeśli robicie coś bez pamiętania Baby, to oznacza, że nie pamiętacie Baby. Powinniście zawsze być weseli w pamiętaniu Babę. Ci, którzy przebywają w pamiętaniu, są zawsze radośni i weseli. Wyjaśniają innym z wielkim szczęściem i w zabawiający sposób. Jest bardzo niewielu takich, którzy mają głębokie zainteresowanie służeniem. Bardzo łatwo jest wyjaśniać przy użyciu obrazów. To jest Bóg, Najwyższy ze wszystkich, a następnie jest Jego stworzenie, tzn. my dusze, i wszystkie jesteśmy braćmi. To jest braterstwo. Tamci ludzie mówią o Ojcostwie. Przede wszystkim macie wyjaśniać obraz Śiw Baby. To jest Bezcielesny Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Ojciec wszystkich dusz. My, dusze, także jesteśmy bezcielesne. Zamieszkujemy pośrodku czoła. Śiw Baba jest także Gwiazdą, ale jak Gwiazda mogłaby być czczona? Dlatego oni zrobili duży wizerunek. Jednak dusza nie bierze 8,4 miliona wcieleń. Ojciec wyjaśnia, że dusze najpierw schodzą w dół bezcielesne, a następnie biorą ciało i grają swoją role. Satopradan dusze odradzają się i wchodzą do żelaznego wieku. Ci, którzy przyszli później nie biorą 84 wcieleń. Nie każdy może wziąć 84 życia. Dusza zostawia ciało i bierze następne. Jej imię, forma, czas i miejsce, wszystkie się zmieniają. Powinniście dawać takie wykłady. Oni mówią o samorealizacji, ale kto może wam to dać? Czy samouświadomieniem jest powiedzieć, że dusza jest Najwyższą Duszą? To jest nowa wiedza. Ojciec, który jest Oceanem Wiedzy, jest także Oczyścicielem i Dawcą Zbawienia Wszystkim. On siedzi tutaj i wam wyjaśnia. Więc tak bardzo Go chwalcie. Usłyszeliście Jego chwałę. Usłyszeliście o tym, co to jest dusza, a teraz przedstawimy wam Boga. On jest nazywany Ojcem wszystkich dusz. On nie może być ani trochę mniejszy lub większy. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza to znaczy Najwyższa Dusza. Dusza to znaczy atma. Bóg przebywa ponad. On nigdy nie odradza się i dlatego jest nazywany Najwyższym Ojcem. Rola jest nagrana w tak malutkiej duszy. Tylko On jest nazywany Oczyścicielem. Jego imię jest zawsze Śiw Baba. Nie Rudra Baba. Na ścieżce czczenia było Mu nadawanych wiele imion. Każdy pamięta Go i mówi: O, Oczyścicielu przyjdź i uczyń nas czystymi! A więc On z pewnością musi przyjść. On przychodzi wtedy, gdy ma być założona jedna, oryginalna, wieczna religia bóstw. Teraz jest żelazny wiek i jest tak dużo ludzkich istot. W złotym wieku będzie bardzo mało ludzkich istot. Zapamiętano, że założenie zachodzi poprzez Brahmę, a zniszczenie poprzez Śankara... Oryginalna, wieczna religia była założona poprzez Gitę. To właśnie w tym oni popełnili błąd i wstawili imię Kriszny. Ojciec mówi: On (Kriszna) odradza się, Ja jestem poza odradzaniem się. Więc teraz osądźcie: Czy to jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, bezcielesny Śiwa, czy to jest Śri Kriszna? Kto jest Bogiem Gity? Tylko Jeden jest nazywany Bogiem. Następnie, jeśli oni w to nie wierzą, powinniście zrozumieć, że nie należą do waszej religii. Ci, którzy maja pójść do złotego wieku, szybko w to uwierzą i zaczną czynić wysiłek. To jest najważniejszy aspekt. W tym jest dla was zwycięstwo, ale gdzie jest ten stan świadomości duszy? Łapiecie się nawzajem w pułapkę imienia i kształtu. Na ścieżce czczenia śpiewaliście: O nich troszczyła się Najwyższa Dusza, która mieszka w pierwiastku ponad, w pierwiastku Brahm. A więc dlaczego macie się bać (obawiać) czegokolwiek? Potrzeba dużo odwagi. Ci, którzy dają wykłady, powinni przekazywać wiedzę o duszy z wielkim upojeniem. Następnie oni powinni wyjaśniać, kto jest nazywany Najwyższą Duszą. Chwała Ojca to: Ocean Miłości, Ocean Wiedzy. W rzeczywistości to jest także chwała was dzieci. Złościć się na kogoś, oznacza branie prawa w swoje ręce. Baba jest tak słodki. Kiedy dzieci mówią „nie”, gdy są proszone o zrobienie czegoś, nie mogą stać się takie jak Kriszna. Macie stać się bardzo słodcy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.
 

Esencja dla dharny:

1. Przenieś wszystkie swoje torby oraz bagaże i bądź bardzo upojony oraz szczęśliwy. Usiądź na tronie tak jak Mama i Baba. Przebywaj w głębokim, z serca płynącym pamiętaniu.

2. Nigdy nie przestawaj się uczyć z powodu bania się kogoś. Uwolnij się od karmicznych niewoli za pomocą pamiętania. Nigdy nie złość się, ani nie bierz prawa w swoje ręce. Nie mów „nie”, kiedy jesteś proszony o wykonanie jakiegoś rodzaju usługi.

Błogosławieństwo:
Bądź specjalną duszą, która doświadcza i umożliwia innym doświadczenie posiadłości (właściwości) i osobowości bramińskiego życia.

BapDada przypomina wam, wszystkim bramińskim dzieciom, że wielką fortuną jest to, że stałyście się braminami. Jednakże dziedzictwem i posiadłością (właściwością) bramińskiego życia jest zadowolenie, a osobowością bramińskiego życia jest szczęście. Nigdy nie stawaj się pozbawiony tego doświadczenia. Posiadasz prawo. Ponieważ Dawca Błogosławieństw daje ci skarby osiągnięć, otwartym sercem doświadczaj ich, a także umożliwiaj innym ich doświadczanie, a wtedy będzie można powiedzieć, że jesteś specjalną duszą.

Hasło:
Zamiast myśleć o ostatnich chwilach pomyśl o swoim końcowym (ostatecznym) stanie.


Specjalny wysiłek na stanie się równym Ojcu Brahmie.
Aby pokazać praktyczny owoc usługi, tak jak Ojciec Brahma służył swoim duchowym stanem, w ten sam sposób, wy, dzieci, również macie teraz ujawnić swój duchowy stan. Mówi się, że dusza jest "ruh" (duchem) i mówi się, że jest esencją. Tak więc, pozostając w swoim duchowym (ruhani) stanie, staniecie się obojgiem. Przyciąganie boskich cnót, tzn. esencji bycia duchem i świadomą duszy formą, także będzie widoczne.