04.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, na każdym kroku przestrzegajcie wzniosłych wskazówek Ojca. Słuchajcie tylko jednego Ojca, a nie będziecie atakowane przez Maję.

Pytanie:
Co jest podstawą osiągnięcia wzniosłej pozycji?

Odpowiedź:
Aby osiągnąć wzniosłą pozycję, stale przestrzegaj każdej wskazówki Ojca. Dzieci, gdy tylko otrzymujecie od Ojca wskazówkę, akceptujcie ją bez żadnych dalszych myśli. 2. Zaangażujcie się w te duchowe studia. Nie wolno wam pamiętać nikogo innego. Gdy umierasz, cały świat jest dla ciebie martwy, tylko wtedy możesz otrzymać wysoką pozycję.

Piosenka:
Odnalazłszy Ciebie, znaleźliśmy cały świat.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci usłyszały piosenkę, którą śpiewa się na ścieżce czczenia. Dzieci, Ojciec wyjaśnia wam jej znaczenie. Dzieci, zrozumiałyście także, że teraz bierzecie od Ojca swoje nieograniczone dziedzictwo. Nikt nie może zabrać nam tego królestwa. Wielu podbiło królestwo Bharatu. Muzułmanie je podbili, a także Brytyjczycy. W rzeczywistości, to Rawan pierwszy je zabrał, ponieważ oni przestrzegali diabelskich wskazówek. Wizerunek małp, które pokazują: „Nie słuchaj zła, nie patrz na zło, nie mów źle”, musi mieć jakieś znaczenie. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, z jednej strony jest diabelska społeczność Rawana, która nie zna Ojca, a z drugiej wy. Wcześniej wy także tego nie rozumieliście. Ojciec mówi także o tym, ponieważ on także bardzo dużo czcił. To jest ostatnie z jego wielu żyć. Na początku on był czysty, a teraz stał się nieczysty. Ja znam go. Nie wolno wam już dłużej słuchać nikogo innego. Ojciec mówi: Dzieci, mówię do was. Ale kiedy przyprowadzacie przyjaciół czy krewnych, Ja także mówię trochę do nich. Najważniejsze to stać się czystym, bo tylko wtedy wasze intelekty będą mogły cokolwiek wpoić. Tutaj zasady są bardzo surowe. Wcześniej zostało wam powiedziane, że macie pozostawać w bhatti przez 7 dni i nie pamiętać nikogo innego. Nie mogliście także do nikogo pisać listów. Nie ma znaczenia, gdzie byliście, mieliście pozostawać w bhatti cały dzień. Teraz uczycie się w bhatti, a potem wychodzicie na zewnątrz. Niektórzy są zadziwieni tą wiedzą, słuchają jej, przekazują innym, a potem przychodzi Maja i uciekają. Ten cel jest bardzo wysoki. Oni nie słuchają Ojca. On mówi: Jesteście na emeryturze. Dlaczego mielibyście dać się schwytać w pułapkę przez innych? Zaangażujcie się w tych duchowych studiach. W ogóle nikogo nie powinniście pamiętać. Gdy umieracie, świat jest dla was martwy. Tylko wtedy możecie osiągnąć wysoką pozycję. Wasz wysiłek polega na zmianie ze zwykłego człowieka w Narajana. Na każdym kroku macie postępować według wskazówek Ojca, ale to wymaga także odwagi. Nie polega to tylko na mówieniu o tym. Sznury przywiązania są mocne. Macie zniszczyć całe przywiązanie. „Moim jest tylko Śiw Baba i nikt inny! Schroniłam się u Baby, nigdy nie dam trucizny”. Gdy przyszliście do Boga, Maja nie zostawi was w spokoju. Ona będzie bardzo się starać, abyście upadli. Zielarze mówią, że gdy bierzecie jakieś lekarstwo, na początku choroba wzmaga się. Nie wolno się wam tego bać. Tak samo jest tutaj. Maja będzie wam bardzo dokuczać i sprowadzi występne myśli, choć jesteście na emeryturze. Potem rozwinie się przywiązanie. Baba wcześniej wam mówi, że to wszystko się wydarzy. Mecz bokserski z Mają będzie trwał tak długo, jak żyjecie. Maja stanie się bardzo silna i nie zostawi was w spokoju. To jest ustalone w dramacie. Nie powiem Mai, aby nie sprowadzała do was występnych myśli. Wielu z was pisze: Baba, miej miłosierdzie! W taki sposób nie będę miał miłosierdzia dla nikogo. Tutaj macie przestrzegać śrimatu. Gdybym miał miłosierdzie, wtedy każdy stałby się cesarzem. Tego nie ma w dramacie. Przychodzą wszyscy z innych religii. Ujawnią się ci, którzy przeszli do innych religii. Sadzona jest sadzonka młodego drzewa. To wymaga wielkich starań. Kiedy przychodzą nowi, mówicie im tylko, aby pamiętali Ojca. Bóg Śiwa mówi. Kriszna nie jest Bogiem. On przechodzi przez cykl 84 żyć. Są niezliczone opinie i historie. Macie to bardzo dobrze wpoić sobie w intelekcie. Byliście nieczyści. Ojciec teraz mówi wam, jak możecie stać się czyści. Cykl temu On także powiedział wam: Stale pamiętajcie tylko Mnie! Uważajcie siebie za dusze, odrzućcie wszystkie religie ciała i umrzyjcie za życia! Pamiętajcie tylko Mnie, jedynego Ojca. Przyszedłem, aby każdemu dać zbawienie. Tylko ludzie Bharatu stają się wzniośli. Oni biorą 84 wcielenia i upadają. Powiedzcie im: Wy, ludzie Bharatu, czcicie te bóstwa. Kim one były? One byłe władcami nieba, prawda? Gdzie są teraz? Kto bierze 84 wcielenia? Te bóstwa były tylko w złotym wieku. Teraz każdy będzie zniszczony w tej wielkiej Mahabharackiej wojnie. Każdy jest nieczysty i tamopradhan. Ja przychodzę i wchodzę w tego w ostatnim z jego wielu żyć. On był wielkim czcicielem. Czcił Narajana. Wchodzę w niego i czynię go Narajanem. Wy także macie teraz czynić wysiłek. Zakładane jest królestwo bóstw. Tworzony jest różaniec. Na szczycie jest bezcielesny Kwiat, a za nim jest podwójny paciorek. Oni są tuż poniżej Śiw Baby: Ojciec Świata Brahma i Matka Świata Saraswati. Teraz czynicie starania, by stać się panami lądu Wisznu. Ludzie Bharatu mówią: Bharat należy do nas! Rozumiecie także, że stajecie się panami świata. Gdy będziemy władać królestwem, nie będzie żadnych innych religii. Nie powiecie: To jest moje królestwo. Tam nie będzie żadnego innego królestwa. Tutaj jest ich wiele. Ludzie mówią „moje” i „twoje”. Coś takiego tam nie istnieje. Dlatego Ojciec mówi: Dzieci, wyrzeknijcie się wszystkiego i stale pamiętajcie tylko Mnie, a wasze grzechy będą usunięte. Nie powinno być tak, że ktoś będzie specjalnie siadał przed wami i prowadził medytację oraz dawał wam driszti. Ojciec mówi: Pamiętaj Ojca podczas wszystkiego co robisz. Prowadź dziennik. Jak długo w ciągu dnia pozostawałem w pamiętaniu? Jak długo rozmawiałem z Ojcem po obudzeniu się rano? Czy dzisiaj siedziałem w pamiętaniu Ojca? W taki sposób czyńcie dla siebie starania. W swoich intelektach macie wiedzę. W takim przypadku, wyjaśniajcie także innym. Do żadnego intelektu nie wchodzi to, że żądza jest największym wrogiem. Ludzie pozostają tutaj przez 2 do 4 lat, a potem, kiedy z wielką siłą są uderzeni przez Maję, upadają. Potem piszą: Baba zabrudziłem swoją twarz! Baba odpowiada: Tym, którzy zabrudzili swoje twarze nie wolno przychodzić tutaj przez 12 miesięcy. Złożyliście Ojcu obietnicę, a potem wpadliście w występek. Nie przychodźcie do Mnie! Cel jest bardzo wysoki. Ojciec przyszedł, aby oczyścić nieczystych. Dużo dzieci bierze ślub i żyje w czystości. Gdy dziewczyna jest bita, aranżuje się jej czyste małżeństwo, aby ją obronić. Wtedy także, Maja chwyta niektórych za nos i zwycięża. Kobiety także są pokonywane! Ojciec mówi: Jesteś Supnakhą (kobietą diabłem). Wszystkie te imiona odnoszą się do tego czasu. Baba nie pozwala występnym ludziom przebywać tutaj. Macie brać radę od Ojca na każdym kroku. Gdy oddajecie siebie, Ojciec mówi: Teraz stańcie się powiernikami i postępujcie według rad Baby. Baba może wam poradzić tylko wtedy, gdy pokażecie Mu swój dziennik. To ma być bardzo dobrze zrozumiane. Możecie ofiarowywać bhog, ale Ja tego nie jem. Ja jestem Dawcą. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Lekcja wieczorna: 15/06/68
Kiedy ci, którzy mają słabe serce, przypominają sobie przeszłość, słabość ich serca także jest przypominana i dlatego dzieci są umacniane na torach sztuki życia. Tylko poprzez pamiętanie jest maksymalna korzyść. Tylko poprzez pamiętanie wzrośnie rozpiętość twojego życia. Jeżeli dzieci rozumiałyby sztukę życia, to nie miałyby żadnych innych myśli. W obecnym czasie w tej sztuce życia studiujecie i uczycie innych wiedzy. Potem ta rola się skończy. Nie pozostaną, ani rola Ojca, ani wasze role. Nie będzie ani Jego roli dawania, ani też waszych ról otrzymywania. Tak więc, oba rodzaje ról staną się jednym. Następnie, nasze role będą w nowym świecie, a rola Baby będzie w lądzie ciszy. Rolka naszych ról jest nagrywana, nasze role są rolami naszej nagrody, a rola Baby będzie w rejonie ciszy. Nasze role są nagrane: Nasze role to role nagrody, a rola Baby jest w rejonie ciszy. Role dawania i otrzymywania są nagrane; sztuka życia teraz kończy się. Następnie pójdziemy i będziemy władać w naszym królestwie. Ta rola wtedy się zmieni. Wiedza skończy się, a my staniemy siętacy. Gdy role skończą się, nie pozostanie żadna różnica. Nie będzie ról Ojca i dzieci. Ten także bierze pełną wiedzę. Również u Tamtego Ojca nic nie pozostaje. Nic nie pozostaje u Tego, który daje i niczego nie brakuje u tych, którzy biorą, a więc oni stają się równi. W tym celu potrzebujecie intelektów, które będą przeżuwać ocean wiedzy. Na pielgrzymce pamiętania potrzebny jest specjalny wysiłek. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia. Podczas przekazywania tego, to wydaje się być czymś wielkim, ale jest to coś bardzo subtelnego, kiedy jest to w intelekcie.Wewnętrznie wiecie, jaka jest forma Śiw Baby. W czasie kiedy to wyjaśniacie, to przybiera wielką formę. Na ścieżce czczenia oni stwarzają ogromne lingamy. Sama dusza jest bardzo mała. To jest zdumiewające! Kiedy moglibyście dotrzeć do jej końca? Ostatecznie oni mówią tylko „niekończący się”.Baba wyjaśnił, że cała rola jest nagrana w duszy. To jest cud. Nie możecie dotrzeć do jej końca. Możecie osiągnąć koniec cyklu świata. Tylko wy znacie Stwórcę oraz początek, środek i koniec stworzenia. Baba jest pełen wiedzy. Potem my także staniemy się pełni. Nie będzie niczego więcej do osiągnięcia. Ojciec wchodzi w tego i uczy nas. On jest tylko punktem. Gdy ma się wizje duszy lub Boga, nie ma takiego szczęścia. Masz czynić wysiłek, aby pamiętać Ojca, ponieważ tylko wtedy twoje grzechy będą oczyszczone. Ojciec mówi: Wiedza we Mnie skończy się i skończy się u was. Bierzecie wiedzę i stajecie się wzniośli. Bierzecie wszystko; tym niemniej Ojciec jest Ojcem. Wy dusze pozostaniecie duszami; nie staniecie się Ojcem. To jest wiedza. Ojciec jest Ojcem, a dzieci są dziećmi. Jest to kwestia przeżuwania oceanu wiedzy i zanurzania się w nim głęboko. Wiecie także, że każdy ma powrócić do domu. Każdy powróci. Będą tylko dusze. Cały świat skończy się. W tym macie być nieulękli. Macie czynić wysiłek, aby być bez lęku. Nie powinno być żadnej świadomości ciała. Macie osiągnąć taki stan. Ojciec czyni was podobnymi do Siebie. Dzieci, wy także czynicie innych podobnymi do was. Macie czynić wysiłek, by pamiętać tylko jednego Ojca. Nadal macie czas. Macie próbować tego bardzo mocno. Jeżeli tego nie praktykujecie, zatrzymacie się. Twoje nogi zaczną się trząść i będzie nagły atak serca. Tamopradhan ciału nie trzeba wiele, aby doświadczyło ataku serca. Im bardziej stajesz się bezcielesny i pamiętasz Ojca, tym bardziej się zbliżysz. Tylko ci, którzy mają jogę, potrafią być bez lęku. Dzięki jodze otrzymujecie potęgę, a bogactwo dzięki wiedzy. Dzieci, potrzebujecie potęgi, a więc, aby otrzymać potęgę, stale pamiętajcie Ojca. Baba jest wiecznym Chirurgiem. On nigdy nie może stać się pacjentem. Ojciec mówi: Teraz, masz stale brać niezniszczalne lekarstwo dla siebie. Ja daję takie dające życie zioło, że nikt nigdy nie choruje. Po prostu, stale pamiętaj Oczyściciela Ojca, a staniesz się czysty. Bóstwa zawsze są wolne od choroby i są czyste. Dzieci, teraz macie wiarę, że bierzecie swoje dziedzictwo w każdym cyklu. Ojciec, tak jak przyszedł teraz, przyszedł niezliczoną ilość razy. To czego Baba naucza i wyjaśnia, to jest radża joga. Gita itp. należą do ścieżki czczenia. Ojciec teraz pokazuje wam tę ścieżkę wiedzy. Ojciec podźwiga was podnosząc was z dna do góry. Ci, którzy mają mocną wiarę w swoich intelektach, stają się paciorkami różańca. Dzieci, rozumiecie, że zeszłyście z powodu wykonywania czczenia. Ojciec teraz przybył i inspiruje was do zarabiania prawdziwego dochodu. Ziemski ojciec nie umożliwia wam zarobienia takiego dochodu, jak parlokik Ojciec. Aćća. Dobranoc i namaste dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Maja stanie się bardzo silna i pojawi się przed tobą. Nie obawiaj się jej. Stań się zwycięzcą nad Mają. Na każdym kroku przestrzegaj śrimatu i miej dla siebie miłosierdzie.

2. Pokaż prawdziwy dziennik Ojcu. Żyj jako powiernik. Praktykuj pamiętanie podczas wszystkiego co robisz.

Błogosławieństwo:
Własną formą dawaj wizję swojej korony ze światła swoim czcicielom i stań się specjalnie ukochanym bóstwem.

Gdy staliście się dziećmi Ojca i złożyliście obietnicę czystości, w zamian, otrzymaliście koronę ze światła. Korona wysadzana klejnotami jest niczym w porównaniu z tą koroną ze światła. Im więcej będziecie wdrażać czystość w swoich myślach, słowach i czynach, tym jaśniejsza będzie korona ze światła, a wy zostaniecie ujawnieni przed swoimi czcicielami jako specjalnie ukochane bóstwa.

Hasło:
Zawsze przebywaj pod baldachimem ochrony BapDady i staniesz się niszczycielem przeszkód.