04.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście łabędziami, które zbierają perły. Wasza grupa jest grupą łabędzi (hans mandli). Jesteście szczęśliwymi gwiazdami, ponieważ Ojciec, Słońce Wiedzy, osobiście was uczy.

Pytanie:
Dzieci, jakie oświecenie dał wam wszystkim Ojciec, dzięki któremu wasze wysiłki stały się intensywne?

Odpowiedź:
Ojciec dał wam to oświecenie: Dzieci, teraz to jest koniec tego dramatu. Macie pójść do nowego świata. Nie myślcie, że otrzymacie to, co macie otrzymać. Najpierw musi być wysiłek. Stać się czystym i oczyszczać innych jest bardzo wielką usługą. Dzieci, jak tylko otrzymałyście to oświecenie wasze wysiłki stały się intensywne.

Piosenka:
Jesteś Oceanem Miłości. Jesteśmy spragnieni jednej kropli.

Om śanti.
Dzieci, wiecie, że Ojciec, Ocean Miłości, Ocean Spokoju i Ocean Błogości osobiście siedzi przed wami i was uczy. Jesteście takimi szczęśliwymi gwiazdami, ponieważ Ojciec, Słońce Wiedzy, osobiście was uczy. Grupa bocianów teraz stała się grupą łabędzi. Stałyście się tymi, którzy zbierają perły. Wszyscy wy, bracia i siostry, jesteście łabędziami a więc to jest zwane także grupą łabędzi. W tym czasie i w tym życiu rozpoznają się nawzajem tylko ci z poprzedniego cyklu. Duchowy Matka i Ojciec z poza, a także bracia i siostry rozpoznają się nawzajem. Pamiętacie, że spotkałyście się 5000 lat temu, z tym samym imieniem i w tej samej postaci. Teraz możecie tak powiedzieć. W żadnym innym życiu nie będziecie w stanie tego powiedzieć. Wszyscy, którzy stali się Brahma Kumarami i Kumari rozpoznają się wzajemnie. Baba, jesteś Tym samym. Jesteśmy tymi samymi Twoimi dziećmi. My, bracia i siostry, ponownie bierzemy nasze dziedzictwo od naszego Ojca. Obecnie Ojciec i dzieci siedzą twarzą w twarz. Potem to imię i forma itp. zmienią się. Lakszmi i Narajan nie powiedzą, że są tymi samymi Lakszmi i Narajanem z poprzedniego cyklu. Nawet poddani nie powiedzieliby, że ci Lakszmi i Narajan są tymi samymi z poprzedniego cyklu. Dzieci, tylko obecnie o tym wiecie. Teraz bardzo dużo o tym wiecie. Wcześniej nie wiedzieliście zupełnie nic. Ja Sam przychodzę w zbieżnym wieku i się przedstawiam. Tylko Nieograniczony Ojciec może to powiedzieć. Założenie nowego świata i zniszczenie starego świata na pewno musi się odbyć. To jest zbieg, spotkanie dwóch. To jest bardzo dobroczynny wiek. Ani złoty wiek, ani żelazny wiek nie mogą być zwane dobroczynnymi wiekami. Wasze obecne życie jest zapamiętane jako cenne życie. To w tym życiu macie stać się diamentami z łusek. Dzieci, jesteście prawdziwymi pomocnikami Boga. Jesteście bożą armią zbawienia. Bóg przychodzi i wyzwala was od Mai. Wiecie, że On wyzwala was z łańcuchów Mai w szczególności, a świat ogólnie. To również jest ustalone w sztuce życia. Czyja to byłaby chwała? Sławieni są Ci, których czyny są wielkie. Dlatego jest to chwała Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Teraz, na tej ziemi, istnieje wielki ciężar grzesznych dusz. Ludzkich istot jest tak wiele, jak nasion gorczycy. Ojciec przychodzi i usuwa ciężar. Tam będzie tylko kilka tysięcy, a więc to nie jest nawet ćwierć procenta. Dlatego bardzo dobrze macie zrozumieć tę sztukę życia. Bóg jest zwany Wszechmocnym Autorytetem. To jest Jego rola w sztuce życia. Ojciec mówi: Ja także jestem uwiązany w sztuce życia. Jest zapisane: Kiedy jest największa niereligijność, Ja przychodzę... Teraz naprawdę w Bharacie jest zniewaga religii. Ludzie znieważają Mnie, a także znieważają bóstwa i dlatego stali się grzesznymi duszami. Oni muszą się tacy stać. Muszą przejść poprzez stany sato, radżo i tamo. Teraz zrozumiałyście tę sztukę życia. Cykl stale obraca się w waszych intelektach. Ojciec przybył i was oświecił. Teraz jest koniec tej sztuki. Obecnie macie czynić wysiłek dla nowego świata. Nie sądźcie, że otrzymacie to, co macie otrzymać. Nie. Najpierw jest wysiłek. Cała potęga jest zawarta w czystości. Na tym polega wielkość czystości. Bóstwa są czyste i dlatego nieczyste, ludzkie istoty idą i skłaniają się przed ich wizerunkami. Oni skłaniają się nawet przed sannjasinami. Ponieważ oni żyli w czystości, po ich śmierci są tworzone ich memoriały. Niektórzy ludzie wykonują wiele fizycznej pracy. Otwierają szpitale i szkoły, a więc ich imiona także są sławione. Najsłynniejsze jest imię Tego, który każdego oczyszcza, oraz tych, którzy stają się Jego pomocnikami. Stajecie się czyści mając jogę z Tym Jednym, który jest wiecznie czysty. Im więcej macie jogi, tym bardziej będziecie się stawać czyści. Potem, wasze końcowe myśli poprowadzą was do waszego przeznaczenia. Wtedy pójdziecie do Ojca. Kiedy tamci ludzie udają się na pielgrzymkę, oni nie uważają, że idą do Ojca. Tym niemniej nadal żyją w czystości. Tutaj, Ojciec oczyszcza każdego. Jest tak łatwo zrozumieć sztukę życia. On stale wyjaśnia wam wiele punktów. Potem mówi: Po prostu pamiętaj Ojca i swoje dziedzictwo. Kiedy ktoś umiera, każdy przypomina mu o Bogu. Aćća. Co uczyniłby Bóg? Następnie, kiedy ta osoba pozostawia swoje ciało oni mówią, że stała się mieszkańcem nieba; oznacza to, że zrzucając swoje ciało w pamiętaniu Boga, pójdziesz do nieba. Tamci ludzie nawet nie znają Ojca. To nie jest w niczyim intelekcie, że oni pójdą do nieba, pamiętając Ojca. Oni tylko mówią: Pamiętaj Najwyższą Duszę. W języku angielskim mówią: Bóg, Ojciec. Tutaj mówcie: Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Tamci ludzie najpierw mówią: Bóg, a potem Ojciec. My najpierw mówimy: Najwyższy Ojciec, a potem Najwyższa Dusza. On jest Ojcem wszystkich. Gdyby wszyscy byli Ojcem, nie mogliby powiedzieć: Bóg, Ojciec. Oni nie potrafią zrozumieć takiej małej rzeczy. Ojciec wyjaśnił wam wszystko i uczynił dla was łatwym. Kiedy ludzie są nieszczęśliwi, pamiętają Najwyższą Duszę. Ludzie są świadomi ciała a dusza ma pamięć. Gdyby Najwyższa Dusza była wszechobecna, dlaczego dusze miałyby Go pamiętać? Jeżeli dusze są odporne na wpływ czynu, to co dusze pamiętają? Na ścieżce czczenia to dusze pamiętają Boga, ponieważ są nieszczęśliwe. Macie pamiętać Go w takim stopniu, w jakim otrzymałyście szczęście. To są wasze studia. Wasz cel i przedmiot nauki są jasne. Nie ma w tym mowy o ślepej wierze. Znacie tych z wszystkich religii. Teraz wszyscy są obecni. Teraz historia religii bóstw ma się powtórzyć. To nie jest nic nowego. My zdobywamy królestwo w każdym cyklu. Tak jak powtarza się ograniczona sztuka, w podobny sposób jest to nieograniczona sztuka. Kto jest naszym wrogiem przez pół cyklu? Rawan. Nie zdobywamy królestwa walcząc. Nie walczymy w gwałtownej wojnie, ani nie powołujemy żadnej armii, by kogoś podbić. To jest gra zwycięstwa i klęski. Klęska jest subtelna i zwycięstwo także jest subtelne. Ci, którzy są pokonywani przez Maję, są pokonywani przez wszystko. Ci, którzy pokonują Maję, pokonują wszystko. Oni wstawili słowo „umysł” zamiast „Maja”, zatem to stało się czymś niewłaściwym. Ta gra jest z góry w tej sztuce życia zaplanowana. Ojciec osobiście tutaj siada i przedstawia się wam. Żadna ludzka istota nie zna Stwórcy, a więc w jaki sposób oni mogą Go przedstawić? Stwórca jest jedynym Ojcem, a my wszyscy jesteśmy stworzeniem. Zatem powinniśmy otrzymać fortunę królestwa. Ludzie mówią, że Bóg jest wszechobecny, co sprawia, że każdy staje się Stwórcą; Oni odrzucili stworzenie. Oni są nieszczęśliwi a ich intelekty stały się tak kamienne. Oni po prostu wciąż chwalą siebie, że są wajsznawami, tzn., że są w połowie bóstwami. Oni rozumieją, że bóstwa były wajsznawami. W rzeczywistości podstawową zasadą bycia wegetarianinem jest mieć jako swoją najwyższą religię nieprzemoc. O bóstwach mówi się, że są silnymi wajsznawami. Jest wielu takich, którzy w ten sposób nazywają siebie wajsznawami. Jednak w królestwie Lakszmi i Narajana społeczność wajsznawów była również czysta. Gdzie jest teraz królestwo wajsznawów? Teraz staliście się braminami, jesteście Brahma Kumarami i Kumari, zatem na pewno istniałby też Brahma. Dlatego pamiętana jest nazwa: Dynastia Śiwy, dzieci Pradżapity Brahmy. Jest pamiętane to, że przychodzi Śiw Baba. On stworzył bramińską społeczność, która stała się braminami, a potem bóstwami. Teraz staliście się braminami z siudrów i dlatego jesteście zwani Brahma Kumarami i Kumari. Dobrze jest także wyjaśniać obraz różnorodności form. Oni pokazali obraz różnorodnych form Wisznu. Wisznu i jego królestwo są pokazywane w cyklu różnorodności form. Wszystko to są przemyślenia Baby. Jeżeli wy także będziecie ubijać ocean wiedzy, nie będziecie mogli spać w nocy. Będziecie wciąż myśleć o tym wszystkim. Potem obudzicie się rano i zajmiecie się swoim biznesem itp. Mówi się: Pan Poranka. Gdy siadacie i komuś wyjaśniacie, ta osoba powie: Oho! Przybyłeś, aby zmienić ich z ludzkich istot w bóstwa, z żebraków w książęta. Przede wszystkim wykonuj alokik usługę, a potem fizyczną usługę. Macie się tym interesować. Matki w szczególności mogą bardzo dobrze służyć. Nikt nie odrzuci matek. Macie wyjaśniać każdemu: właścicielom sklepów warzywnych, sklepów spożywczych i służącym. Nikt nie powinien zostać pominięty tak, żeby się nie skarżył. Dla usługi, potrzebna jest uczciwość w sercu. Macie mieć pełną jogę z Ojcem, ponieważ tylko wtedy możecie to wpajać. Napełnijcie parowiec całym zapasem, a potem udajcie się do portu, aby wszystko dostarczyć. Takie dusze nie będą w stanie żyć szczęśliwe siedząc w domu; stale będą biegły, aby służyć. Ten obraz także bardzo pomaga. Jest taki jasny. Śiw Baba przeprowadza założenie lądu Wisznu poprzez Brahmę. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry, a nie ofiarny ogień wiedzy Kriszny. Płomienie zniszczenia wyłoniły się z ofiarnego ognia wiedzy Rudry. Kriszna nie może stworzyć ofiarnego ognia. W trakcie jego 84 żyć, jego imię i forma stale się zmieniają. Kriszna nie może istnieć pod żadnym innym imieniem czy w innej formie. Rola Kriszny powtórzy się tylko wtedy, kiedy on ponownie będzie w tej formie. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Stańcie się prawdziwymi pomocnikami Boga, tzn. stańcie się bożą armią zbawienia i wyzwalajcie każdego od Mai. W tym życiu stań się z łuski diamentem i czyń także innych takimi.

2. Tak jak Baba przeżuwa ocean wiedzy, w taki sam sposób ty przeżuwaj ocean wiedzy. Stań się dobroczynny i bądź zajęty duchową usługą. Służ z uczciwością w swoim sercu.

Błogosławieństwo:
Miej wzniosły charakter i stale bądź potężny, kończąc wszelki ciężar nieposłuszeństwa w sprawie małych rzeczy.

Zostało wam polecone, byście budzili się na amrit welę i siadali do medytacji, zatem tak robicie. Jednakże nie można osiągnąć sukcesu, gdy cisza snu miesza się ze słodką ciszą. 2.Poleceniem Ojca jest: Nie powoduj smutku ani nie bierz smutku od żadnej duszy. Tak więc nie powodujesz smutku, ale bierzesz go. 3. Nie gniewasz się, ale stajesz się apodyktyczny. Nieposłuszeństwo w takich małych rzeczach obciąża cię. Teraz skończcie to i uczyńcie swój charakter obrazem tego, który jest posłuszny, a wtedy będziecie nazywani duszami, które mają stale potężny charakter.

Hasło:
Zamiast prosić o szacunek, okazuj szacunek każdemu i będziesz stale otrzymywać szacunek od każdego.