04.02.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, bądźcie skupione i myślcie o wnoszeniu sobie korzyści. Gdy udajesz się w podróż, siadaj w samotności i ubijaj ocean wiedzy. Pytaj siebie: Czy zawsze jestem wesoły?

Pytanie:
Jakie miłosierdzie powinnyście mieć dla siebie wy, dzieci Miłosiernego Ojca?

Odpowiedź:
Dzieci, tak jak Ojciec ma miłosierdzie i chce swoje dzieci zmienić z kolców w kwiaty i czyni tyle wysiłku, aby uczynić was, dzieci, pięknymi, wy także powinnyście mieć miłosierdzie dla siebie. Wzywamy Babę: O, Oczyścicielu przyjdź i uczyń nas kwiatami. On teraz przyszedł, a więc czy nie staniecie się kwiatami? Jeśli mielibyście miłosierdzie dla siebie, wówczas bylibyście świadome duszy i wdrażałybyście sobie wszystko, co Ojciec wam mówi.

Om śanti.
Dzieci, rozumiecie, że Ten jest Ojcem, Nauczycielem, a także Satguru. A więc Ojciec pyta was, dzieci: Gdy przychodzicie tutaj, czy patrzycie na te obrazy Lakszmi i Narajana oraz schodów? Gdy patrzycie na oba obrazy, widzicie swój cel i przedmiot nauki. Rozumiecie intelektami cały cykl, w jaki sposób stałyście się bóstwami, a potem stale schodziliście w dół tych schodów. Tylko wy, dzieci otrzymujecie tę wiedzę. Jesteście studentami. Wasz cel i przedmiot nauki jest przed wami. Kiedy ktoś przychodzi, wyjaśniajcie mu, że to jest wasz cel i przedmiot nauki. Dzięki tej wiedzy stajecie się bóstwami. Następnie schodzicie w dół schodów 84 żyć, a potem musicie to powtarzać. Ta wiedza jest bardzo łatwa, ale mimo to, dlaczego ludzie idąc tą duchową ścieżką, nie zdają? Ta boża nauka jest całkowicie łatwa w porównaniu z ziemską nauką. Wasz cel i przedmiot nauki oraz cykl 84 żyć są przed wami. Oba te obrazy powinny także być powieszone w pokoju dla odwiedzających. Potrzebujecie także materiałów do usługi, aby służyć. Cała wiedza jest w nich zawarta. Ten wysiłek czynimy obecnie. Musimy czynić dużo wysiłku, aby stać się sathopradhan. Macie stać się skupieni i ubijać ocean wiedzy. Gdy udajecie się w podróż, powinniście pamiętać o tym w swoich intelektach. Baba wie, że to jest w kolejności. Niektórzy rozumieją to bardzo dobrze, a więc muszą z pewnością czynić wysiłek dla swojej korzyści. Każdy z was, studentów rozumie, że taka i taka osoba uczy się dobrze. Jeżeli nie uczysz się, ponosisz stratę. Powinieneś w jakimś stopniu uczynić siebie wartościowym. Jesteście także studentami nieograniczonego Ojca. Ten Brahma także się uczy. Ta Lakszmi i Narajan są symbolem pozycji w złotym wieku, a schody życia to cykl 84 żyć. Jest pierwsze życie, a to jest ostatnie życie. Stajecie się bóstwami. Gdy ludzie tu przychodzą, wyjaśniajcie im obrazy waszego celu i przedmiotu nauki oraz schodów. Przyjdź i siadaj przed nimi każdego dnia, a będziesz to pamiętać. W intelektach wiecie, że nieograniczony Ojciec wam wyjaśnia. Macie pełną wiedzę o całym cyklu, więc powinniście być bardzo weseli. Pytaj siebie: Dlaczego nie potrafię utrzymać tego stanu? Jaka jest przyczyna, że mam problem z byciem wesołym. Ci, którzy tworzą te obrazy, w intelekcie będą wiedzieć, że tamto to przyszła pozycja, ich cel i przedmiot nauki, a to jest cykl 84 żyć. Zapamiętano, że to jest łatwa radża joga. Baba każdego dnia stale wam wyjaśnia: Jesteście dziećmi nieograniczonego Ojca, a więc z pewnością powinniście wziąć dziedzictwo nieba, a ponieważ zostały wam wyjaśnione tajemnice całego cyklu, z pewnością powinniście je pamiętać. Potrzebujecie także dobrych manier, gdy mówicie do ludzi. Wasze zachowanie musi być bardzo dobre. Idąc tą ścieżką i wykonując całą swoją pracę, w twoim intelekcie powinno być to, że przyszedłeś do Ojca, aby się uczyć. Macie zabrać ze sobą tylko tę wiedzę. Nauka jest łatwa. Jeżeli studenci nie uczą się dobrze, ich nauczyciel może pomyśleć, że jest wiele tępych dzieci w jego klasie, że jego imię będzie zniesławione i że nie otrzyma nagrody. Rząd także niczego mu nie da. To także jest szkoła. Tutaj nie ma kwestii otrzymania nagrody itp. Jednak jesteście inspirowani do czynienia wysiłku. Macie poprawiać swoje zachowanie, wdrażać sobie boskie cnoty, a także macie mieć dobry charakter. Ojciec przyszedł, aby wnieść wam korzyść, ale nie jesteście w stanie przestrzegać śrimatu Ojca. Jeśli został wam dany śrimat, żeby dokądś pójść, wy nie idziecie tam. Mówicie: Tam jest gorąco lub: Tam jest zimno. Nie rozpoznajecie tego, że to Ojciec mówi do was. Macie tylko ten zwykły powóz (Brahmy) w swoich intelektach. Zupełnie nie wchodzi do waszych intelektów, że to jest Ojciec. Każdy bardzo obawia się wielkich królów. Oni mają wielki autorytet. Tutaj Ojciec mówi: Jestem Panem Biednych. Nikt nie zna Mnie, Stwórcy ani początku, środka i końca stworzenia. Jest bardzo dużo ludzi. Popatrzcie, o czym oni rozmawiają. Nawet nie wiedzą, kim jest Bóg. To jest niezwykłe. Ojciec mówi: Ja wchodzę w to zwykłe ciało i przedstawiam wam Siebie oraz początek, środek i koniec stworzenia. Te schody 84 żyć są tak jasne. Ojciec mówi: Uczyniłem was takimi i teraz czynię ponownie was takimi. Mieliście boskie intelekty. A więc, kto uczynił was tymi z kamiennymi intelektami? Przez pół cyklu wciąż upadacie w królestwie Rawana. Teraz z pewnością macie stać się satopradhan z tamopradhan. Sumienie także mówi, że Ojciec jest Prawdą. On z pewnością będzie mówił wam tylko prawdę. Ten Brahma uczy się i wy także się uczycie. On mówi: Ja także jestem studentem i zwracam uwagę na naukę. Jeszcze nie osiągnąłem dokładnego karmatycznego stanu. Kto nie zwracałby uwagi na taką naukę, aby wziąć wysoką pozycję? Każdy powie: Z pewnością powinniśmy wziąć taką pozycję. Jesteśmy dziećmi Ojca, a więc powinniśmy z pewnością być panami. Jednak zawsze w nauce są „wzloty i upadki”. Teraz otrzymaliście samą esencję wiedzy. Na początku otrzymaliście tylko starą wiedzę. Stopniowo rozumieliście coraz więcej. Teraz rozumiecie, że tylko obecnie otrzymujecie wiedzę. Ojciec także mówi: Dzisiaj przekazuję wam najgłębsze aspekty. Nikt nie może otrzymać wyzwolenia w życiu natychmiast. Ludzie nie potrafią wziąć całej wiedzy. Wcześniej nie mieliście tego obrazu schodów. Teraz rozumiecie, że naprawdę w ten sposób przechodzicie dookoła cyklu. Obracamy dyskiem samouświadomienia. Baba wyjaśnił nam, duszom, tajemnice całego cyklu. Ojciec mówi: Wasza religia daje dużo szczęścia. Ojciec Sam przychodzi i czyni was panami nieba. Czas szczęścia innych jest teraz, gdy śmierć jest tuż tuż. Samoloty, elektryczność itp. wcześniej nie istniały. Dla tamtych ludzi jest tak, jakby niebo było teraz. Oni budują dużo wielkich pałaców. Uważają, że mają teraz dużo szczęścia. Mogą tak szybko udać się do Londynu. Uważają, że to jest niebo. Ktoś musi wyjaśnić im, że złoty wiek jest zwany niebem. Żelazny wiek nie może być nazwany niebem. Jeśli ktoś pozostawia swoje ciało w piekle, z pewnością także narodzi się ponownie w piekle. Wcześniej także nie rozumieliście tych kwestii. Teraz je rozumiecie. Gdy rozpoczyna się królestwo Rawana, zaczynamy upadać, a potem pojawiają się wszystkie występki. Teraz otrzymaliście całą wiedzę, a więc wasze zachowanie itp. powinno być bardzo królewskie. Teraz jesteście bardziej wartościowi niż w złotym wieku. Ojciec, który jest Oceanem Wiedzy daje wam obecnie całą wiedzę. Żadna ludzka istota nie może zrozumieć wiedzy i czczenia. Oni pomieszali wiedzę i czczenie. Ludzie uważają, że czytanie pism jest wiedzą, a odprawianie praktyk religijnych jest czczeniem. A więc Ojciec czyni teraz dużo wysiłku, aby uczynić was pięknymi. Dzieci, powinnyście także czuć miłosierdzie, ponieważ wzywacie Babę, aby przyszedł oraz uczynił nieczystych czystymi i kwiatami. Ojciec teraz przyszedł, a więc powinniście mieć teraz miłosierdzie dla siebie. Czy nie możemy stać się takimi kwiatami? Dlaczego jeszcze nie zdobyliśmy tronu serca Baby? Nie jesteście uważni. Ojciec jest miłosierny. Wzywacie Ojca, aby przyszedł do nieczystego świata i uczynił was czystymi. Dlatego, tak jak Ojciec jest miłosierny, tak wy, dzieci także powinnyście być miłosierne. W przeciwnym razie, ci, którzy znieważają Satguru, nie mogą osiągnąć wysokiej pozycji. Nikt nawet nie śnił, kim jest Satguru. Ludzie wierzą, że ich guru może ich przekląć i wtedy poniosą stratę. Gdy mają dziecko, wierzą, że to stało się z powodu błogosławieństwa ich guru. Jest to kwestia czasowego szczęścia. Ojciec mówi: Dzieci, teraz miejcie miłosierdzie dla siebie. Stańcie się świadome duszy i będziecie także mogły sobie wpajać. To dusza robi wszystko. Ja także uczę was, dusze. Uważaj siebie za duszę. Uczyń to silnym, a także pamiętaj Ojca. Jeżeli nie pamiętasz Ojca, to w jaki sposób twoje grzechy mogą być usunięte? Na ścieżce czczenia ludzie także Go pamiętają: O, Boże miej miłosierdzie! Ojciec jest Wyzwolicielem, a także Przewodnikiem. To także jest Jego incognito chwała. Ojciec przychodzi i mówi wam o wszystkim: Pamiętaliście Mnie na ścieżce czczenia. Gdy przychodzę, z pewnością muszę przyjść w swoim czasie. To nie jest tak, że Ja mogę przyjść, kiedy chcę. Przychodzę, gdy jest to dla Mnie ustalone w sztuce życia, aby przyjść. Jednak, ja nie mam takich myśli. To ten Ojciec was uczy. Ten Brahma także uczy się z Nim. Baba nigdy nie popełnia żadnych błędów ani nie sprawia żadnego cierpienia nikomu. Wszyscy nauczyciele są w kolejności. Tamten prawdziwy Ojciec uczy was prawdy. Dzieci Prawdy są prawdziwe. Następnie przez stanie się dziećmi kogoś fałszywego, stajecie się fałszywe na pół cyklu. Nawet zapominacie o prawdziwym Ojcu. Przede wszystkim, pytajcie, czy to jest złotowieczny, nowy świat, czy stary świat. Wtedy ludzie pomyślą, że zadajecie bardzo dobre pytania. Obecnie każdy ma 5 występków. Tam nie istnieje 5 występków. To jest coś bardzo łatwego do zrozumienia. Jednak, jeżeli ktoś z was tego nie rozumie, jak może wyjaśniać na wystawach? Zamiast służyć cofniesz się w rozwoju z powodu szkodzenia w usłudze. Wyjść na zewnątrz i służyć, to nie jest tak łatwe, jak pójść do domu swojej cioci! Jest wymagane duże zrozumienie. Baba rozumie wszystko na podstawie czynów każdego. Ojciec jest Ojcem, a potem Ojciec także powie: Tak było ustalone w sztuce życia. Jeśli ktoś przychodzi to Brahma Kumari, może tej osobie wyjaśnić. Prawdziwą nazwą jest Brahma Kumaris Iśwarija Viśwa Vidjalaja. To nazwa Brahma Kumaris będzie sławiona. Obecnie wszyscy są całkowicie pochłonięci 5 występkami. Jest tak trudno iść i wyjaśniać ludziom. Oni niczego nie rozumieją. Oni powiedzą tylko, że wiedza jest bardzo dobra. Sami nie rozumieją niczego. Stale pojawia się przeszkoda za przeszkodą. Wtedy macie także tworzyć metody na te przeszkody. Zamówcie dla bezpieczeństwa ochronę i ubezpieczcie obrazy. To jest ofiarny ogień i tu z pewnością będą przeszkody. Cały stary świat ma być w nim poświęcany. Z jakiego innego powodu byłby on nazwany ofiarnym ogniem? Wszystko musi być poświęcone w ofiarnym ogniu. To jest zwane ofiarnym ogniem wiedzy Rudry. Wiedza jest także zwana nauką. To jest patśala (miejsce nauki) a także ofiarny ogień. Uczycie się w patśali (miejsu nauki), stajecie się bóstwami, a następnie wszystko zostanie poświęcone w tym ofiarnym ogniu. Tylko ci, którzy stale praktykują to każdego dnia, potrafią wyjaśniać. Jeśli ktoś nie ma tej praktyki, co on będzie mógł wyjaśnić? Dla ludzi świata niebo jest teraz, przez krótki okres. Dla was niebo będzie przez połowę cyklu. Ten dramat jest z góry wyznaczony. Kiedy myślicie o tym, jesteście tym zdumieni. Królestwo Rawana teraz się kończy, a zakładane jest królestwo Ramy. Nie ma w tym kwestii bitwy. Kiedy ludzie widzą obraz schodów, są bardzo zdumieni tym, co Ojciec wam wyjaśnił. Ten Brahma także uczy się od Ojca, a więc stale wyjaśnia innym. Córki także wyjaśniają. Ci, którzy wyjaśniają wielu innym, z pewnością otrzymają większą nagrodę. Ci, którzy nie uczyli się, będą kłaniać się tym, którzy się uczyli. Ojciec każdego dnia wam wyjaśnia: Wnoś sobie korzyść. Kiedy będziesz mieć te obrazy przed sobą, będziesz upojony. Dlatego Baba miał te obrazy w pokojach. Cel i przedmiot nauki są łatwe. Bardzo dobry charakter jest do tego potrzebny. Gdy twoje serce jest czyste, twoje pragnienia mogą być spełnione. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze bądźcie świadomi tego, że jesteście studentami nieograniczonego Ojca, że uczy was Bóg i dlatego musicie dobrze się uczyć i sławić imię Ojca. Niech wasze zachowanie będzie bardzo królewskie.

2. Stańcie się miłosierni jak Ojciec, czyńcie siebie kwiatami z kolców, a także czyńcie innych kwiatami. Bądźcie skupieni i myślcie o wnoszeniu korzyści sobie i innym.


Błogosławieństwo:
Uczyń trującego węża występków girlandą wokół swojej szyi i stań się wizerunkiem tapasji takim jak Śiankar.

Trującym wężem, dla ludzi, jest pięć występków, ale wąż dla was, joginów, którzy eksperymentują z jogą, staje się girlandą wokół szyi. Memoriałem was, braminów i Ojca Brahmy w formie bezcielesnej, w tapaswi formie Śiankara jest czczony nawet dzisiaj. Po drugie wąż staje się dla was sceną, na której tańczycie w szczęściu. Ten duchowy stan jest pokazywany w formie fizycznej sceny. Tak więc, gdy osiągniesz takie zwycięstwo nad występkami, wtedy zostanie powiedziane, że jesteś duszą, która eksperymentuje z jogą i jest wizerunkiem tapasji.

Hasło:
Ci, którzy mają słodką i spokojną naturę nie mogą być atakowani przez złego ducha gniewu.