04.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz jest to czas wyrównywania. Rawan pogrzebał każdego na cmentarzu. Ojciec przybył, aby spryskać was nektarem i zabrać z powrotem ze Sobą.

Pytanie:
Dlaczego Śiw Baba jest nazywany Niewinnym Panem Skarbca?

Odpowiedź:
Ponieważ kiedy Śiwa, Niewinny Pan, przychodzi, wnosi korzyść tym, którzy nie posiadają żadnych cnót, tym z kamiennymi intelektami oraz garbatym i czyni ich panami świata. On przychodzi do nieczystego świata i wchodzi w nieczyste ciało. On jest tak niewinny! Wskazówką Niewinnego Pana jest: Słodkie dzieci, pijcie nektar i zostawcie truciznę występków.

Piosenka:
Mieszkaniec odległego lądu przybył do obcego lądu.

Om śanti.
Duchowe dzieci, słyszałyście piosenkę, to znaczy wy dusze słuchałyście piosenki poprzez fizyczne organy zmysłów waszych uszu. Podróżnik przybywa z odległego lądu. Wy również jesteście podróżnikami. Tutaj wszystkie ludzkie dusze są podróżnikami. Dusze nie mają domu, dusze są bezcielesne. Bezcielesne dusze zamieszkują w bezcielesnym świecie. Tamto miejsce jest zwane domem, krajem, czy światem bezcielesnych dusz. To miejsce jest zwane krajem ludzkich dusz. Tamto to kraj dusz. Następnie, kiedy dusze przychodzą tutaj i wchodzą w ciała stają się z bezcielesnych cielesnymi. To nie jest tak, że dusze nie posiadają formy. One na pewno maja formę, jak również nazwę. Tak malutka dusza odgrywa tak ogromną rolę poprzez ciało. Wszystkie dusze posiadają tak rozległe nagranie roli wewnątrz każdej z nich. Skoro nagranie zostało nagrane, ono powtarza się w taki sam sposób tyle razy jak tylko chcecie. Dusza w tym ciele także posiada nagranie, które zawiera w sobie nagraną rolę 84 żyć. Tak jak Ojciec jest bezcielesny tak samo dusze są również bezcielesne. W niektórych częściach pism (religijnych) jest napisane, że dusza jest poza imieniem i formą. Jednak nie istnieje nic, co jest poza imieniem i formą. Niebo (fizyczne) jest przestrzenią; jednak ono posiada nazwę – niebo. Nie istnieje nic, co nie miałoby nazwy. Ludzkie istoty mówią: Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Wszystkie dusze zamieszkują w odległym lądzie. Ten cielesny ląd jest władany przez dwóch. Istnieją królestwa Ramy i Rawana. Przez pół cyklu jest królestwo Ramy i królestwo Rawana przez drugie pół. Ojciec nie stwarzałby królestwa cierpienia dla swoich dzieci, czyż nie tak? Oni mówią, że to Bóg daje cierpienie i szczęście. Ojciec wyjaśnia: Ja nigdy nie sprawiam cierpienia dzieciom. Moje imię to Ten, który Usuwa Cierpienie i Dawca Szczęścia. Ten błąd został popełniony przez ludzkie istoty. Bóg nigdy nie sprawia cierpienia. Obecnie jest to ląd cierpienia. Przez pół cyklu w królestwie Rawana jest tylko cierpienie, nie ma śladu szczęścia. Jednak, w lądzie szczęścia nie ma cierpienia. Ojciec stwarza niebo. Wy teraz jesteście w wieku zbieżnym. Nikt nie nazwałby tego nowym światem. Nazwą nowego świata jest złoty wiek. Kiedy on staje się stary wtedy jest nazywany wiekiem żelaznym. Nowe rzeczy wyglądają dobrze, a stare źle. Stare rzeczy są potem niszczone. Ludzkie istoty uważają truciznę za szczęście. Jest pamiętane, „Dlaczego mielibyśmy wyrzec się nektaru i pić zamiast niego truciznę?” Następnie mówi się: „Każdy korzysta dzięki Tobie. Kiedy Ty przybywasz, to bez względu na to co robisz to wniesie korzyść.”W przeciwnym razie, ludzkie istoty wciąż będą wykonywać złe czyny w królestwie Rawana. Dzieci, teraz wiecie, że przeminęło 500 lat odkąd przybył guru Nanak. Kiedy on przybędzie ponownie? Oni mówi, że jego dusza połączyła się ze światłem. Dlatego, w jaki sposób ona mogłaby powrócić? Wy mówicie im, że guru Nanak przybędzie ponownie po 4500 latach. Historia i geografia całego świata wciąż obracają się w waszym intelekcie. Obecnie każdy jest tamopradan. To jest zwane czasem wyrównania. To jest tak, jakby wszystkie ludzkie istoty były prawie martwe. Światło każdej duszy jest wygaszone. Ojciec przychodzi, aby zbudzić każdego. Ojciec spryskujenektarem i budzi dzieci, które spaliły się siedząc na stosie żądzy, a potem On zabierze je z powrotem ze sobą. Maja, Rawan sprawiła, że usiedliście na stosie żądzy i pogrzebała was na cmentarzu. Każdy śpi. Ojciec teraz sprawia, że pijecie nektar wiedzy. Jest ogromna różnica między nektarem wiedzy, a tamtą wodą. Kiedy dla Sikhów jest ważny dzień, oczyszczają jezioro i usuwają błoto z wielką pompą i pokazem. Dlatego jest to zwane Amritsarem, czyli Jeziorem Nektaru. Guru Nanak także chwalił Ojca. On sam powiedział „On jest jedyny, który zawsze mówi prawdę.” Istnieje historia stawania się prawdziwym Narajanem, czyż nie tak? Ludzkie istoty słuchały tak wiele historii na ścieżce czczenia: historii nieśmiertelności, historii trzeciego oka. Oni mówią, że Śankar opowiedział historie Parwati. On jest mieszkańcem subtelnego rejonu. Jaką historię on by tam przekazywał? Ojciec siada tutaj i wyjaśnia to wszystko. W rzeczywistości Ja przybyłem by opowiedzieć wam historię nieśmiertelności i zabrać was do lądu nieśmiertelności. Ja zabieram was z lądu śmierci do lądu nieśmiertelności. Jaki błąd miałaby popełnić Parwati w subtelnym rejonie, że musiała być jej opowiadana historia nieśmiertelności? Oni zapisali w pismach wiele historii. Historia stawania się prawdziwym Narajanem nie jest prawdziwą historią. Musieliście słyszeć historie stawania się prawdziwym Narajanem wiele razy. Czy uczyniło to kogokolwiek prawdziwym Narajanem? Zamiast tego oni ciągle schodzą w dół. Wy teraz rozumiecie, że stajemy się Narajanem z mężczyzny i Lakszmi z kobiety. To jest prawdziwa historia stawania się prawdziwym Narajanem, by pójść do lądu nieśmiertelności. To jest prawdziwa historia trzeciego oka. Dusze, otrzymałyście trzecie oko wiedzy. Ojciec wyjaśnia: Byłyście piękne i godne czci. W czasie brania 84 żyć staliście się czcicielami. Dlatego pamiętane jest: Jesteście godni czci i stajecie się czcicielami. Ojciec mówi: Ja zawsze jestem godny czci. Ja przychodzę i zmieniam was z czcicieli w godnych czci. To jest nieczysty świat. W wieku złotym ludzkie istoty są czyste i godne czci. Obecnie wszystkie ludzkie istoty są nieczystymi czcicielami. Sannjasini i święci mężowie śpiewali, „O Ramo Sito, Oczyścicielu!” Te słowa są właściwe. Wszyscy są Sitami, pannami młodymi. Oni mówią, „O Ramo! Przyjdź i oczyść nas!” Wszyscy czciciele, dusze wołają, „O Ramo!” Kiedy Gandhi kończył czytanie Gity mówił, „O Oczyścicielu Sita Ram!” Wy teraz rozumiecie, że to nie Kriszna wypowiedział Gitę. Baba mówi: Pamiętajcie opinię, że Bóg nie jest wszechobecny. Śiwa, a nie Kriszna jest Bogiem Gity. Najpierw pytajcie, kto powinien być Bogiem Gity. Kto powinien być nazywany Bogiem – Bezcielesny czy cielesny? Kriszna jest cielesny. Śiwa jest bezcielesny. On tylko wypożycza ciało. On nie rodzi się poprzez łono matki. Śiwa nie posiada własnego ciała. To tutaj w ludzkim świecie istnieją fizyczne ciała. Ojciec przychodzi i opowiada wam prawdziwą historię stawania się prawdziwym Narajanem. Ojciec jest chwalony jako Oczyściciel, Dawca Zbawienia dla wszystkich, Wyzwoliciel wszystkich, Ten, który Usuwa Cierpienie i Dawca Szczęścia. Aćća, gdzie istnieje szczęście? Ono nie może istnieć tutaj. Wy otrzymujecie szczęście w następnym życiu, kiedy niebo jest założone, a stary świat zniszczony. Aćća, od czego jesteście wyzwalani? Od cierpienia, Rawana. To jest ląd cierpienia. Aćća, On także staje się Przewodnikiem. Ciała są tutaj niszczone, a dusze zabierane z powrotem. Pan Młody idzie jako pierwszy, a w ślad za Nim Jego panny młode. On jest nieśmiertelnym, pięknym Panem Młodym. On każdego wyzwala z cierpienia, czyni czystymi i zabiera z powrotem ze sobą do domu. W orszaku ślubnym to mąż idzie na przedzie, w ślad za nim podąża panna młoda, jego żona, a następnie cała reszta orszaku. Wasz różaniec teraz jest taki. Na szczycie jest Śiw Baba, który jest reprezentowany przez kwiat i jemu są oddawane honory. Następnie jest podwójny paciorek Brahmy i Saraswati. Następnie jesteście wy paciorki, które stajecie się pomocnikami Baby. Mając pamiętanie kwiatu (zwieńczenie różańca), Śiw Baby, stajecie się częścią dynastii słońca i częścią różańca Wisznu. To Saraswati i Brahma stają się Lakszmi i Narajanem. Lakszmi i Narajan stają się Saraswati i Brahmą. Dlatego, że oni uczynili wysiłek, stają się godnymi czci. Nikt nie rozumie tego, co przedstawia różaniec. Oni po prostu wciąż przesuwają różaniec. Istnieje nawet różaniec 16108. On jest przechowywany w wielkiej świątyni, gdzie każdy go przesuwa z innego miejsca. Kiedy Baba udawał się do świątyni Lakszmi i Narajana w Bombaju on przesuwał różaniec i powtarzał imię Ramy, ponieważ jest jeden Ojciec (Rama), który jest kwiatem (zwieńczeniem). Kwiat jest nazywany Ramą. Ludzie skłaniają głowy przed różańcem. Oni nie posiadają żadnej wiedzy. Księża (chrześcijańscy) także przesuwają w ręku różaniec. Spytajcie ich, czyj różaniec oni przesuwają. Oni tego nie wiedzą. Mówią, że przesuwają różaniec w pamiętaniu Chrystusa. Oni nie wiedzą gdzie znajduje się dusza Chrystusa. Wy rozumiecie, że dusza Chrystusa teraz jest tamopradan. Wy również byliście tamopradan żebrakami. Teraz stajecie się z żebraków książętami. Bharat był księciem, teraz jest żebrakiem. On ponownie staje się księciem. Ojciec czyni was takimi. Stajecie się z ludzkich istot książętami. Istniała „Książęca uczelnia”, gdzie książęta i księżniczki udawały się by się uczyć. Studiując tutaj stajecie się księżniczkami i książętami w niebie na 21 żyć. Ten śri Kriszna jest księciem. Historia jego 84 żyć została zapisana. Co wiedzą ludzkie istoty? Tylko wy to rozumiecie. Bóg mówi! On jest Ojcem wszystkich. Wy słuchacie Boga, Ojca, który zakłada niebo. Tamten ląd jest nazywany lądem prawdy. To jest ląd fałszu. Ojciec zakłada ląd prawdy. Rawan zakłada ląd fałszu. Oni tworzą wizerunek Rawana, ale niczego nie rozumieją. Nikt tak naprawdę nie wie, kim jest Rawan, którego oni zabijają i który ponownie staje się żywy. To w rzeczywistości jest pięć występków mężczyzny i pięć występków kobiety, które są znane jako Rawan. Oni go zabijają. Po zabiciu Rawana kradną złoto (biorą żółte, pasożytnicze kwiaty z drzew). Dzieci, rozumiecie, że to jest dżungla kolców. W Bombaju istnieje świątynia Pana Kolców (Babulnath). Ojciec przychodzi i zmienia kolce w kwiaty. To jest nazywane lasem kolców, ponieważ wszyscy wciąż kłują siebie nawzajem występkiem żądzy. Złoty wiek jest nazywany Ogrodem Allaha. Te same kwiaty potem stają się kolcami. Kolce ponownie stają się kwiatami. Teraz odnosicie zwycięstwo nad pięcioma występkami. To królestwo Rawana na pewno musi być zniszczone. Ostatecznie odbędzie się główna wojna. Musi odbyć się prawdziwa Dusiera. Kiedy królestwo Rawana będzie zniszczone wy okradniecie Lankę. Będziecie posiadać pałace ze złota. Wy teraz odnosicie zwycięstwo nad Rawanem i stajecie się panami nieba. Baba jest nazywany Śiwą, Niewinnym Panem Skarbca, ponieważ On daje wam całe królestwo. Ojciec czyni tych bez cnót, tych z kamiennymi intelektami, garbatych, ich wszystkich czyni panami świata. On jest tak niewinny. On przychodzi do nieczystego świata i wchodzi w nieczyste ciało. Ci, którzy nie są godni pójścia do nieba nie zaprzestaną picia trucizny. Ojciec mówi: Dzieci, teraz stańcie się czyste na to ostatnie wasze życie. Doświadczałyście cierpienia z powodu występków od początku poprzez środek, aż do końca. Czy nie możecie zaprzestać picia trucizny przez to jedno wasze życie? Ja daję wam nektar i czynię was nieśmiertelnymi. Pomimo tego nie stajecie się czyste. Nie potraficie wytrzymać bez trucizny, papierosów i alkoholu. Ja, nieograniczony Ojciec, mówię wam: Dzieci, stańcie się czyste na to jedno życie, a Ja uczynię was panami nieba. To jest zadanie tylko Ojca by zniszczyć stary świat i założyć nowy. Ojciec przybył, aby wyzwolić cały świat od cierpienia i każdego zabrać do rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Teraz wszystkie religie będą zniszczone. Oryginalna, wieczna, religia bóstw jest ponownie zakładana. Nawet w Granth (w piśmie Sików) oni nazywają Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę Nieśmiertelnym Wizerunkiem. Ojciec jest Panem Śmierci, Śmiercią Śmierci. Tamta śmierć zabierze jednego czy dwóch. Ponieważ Ja zabieram wszystkie dusze z powrotem, dlatego jestem nazywany Panem Śmierci. Ojciec przybywa i czyni was dzieci tak mądrymi. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wyrzeknij się picia trucizny w tym ostatnim życiu. Pij nektar i umożliwiaj również innym picie nektaru! Masz stać się czysty. Wykonuj usługę zmieniania kolców w kwiaty.

2. Aby stać się paciorkiem różańca wokół szyi Wisznu bądź w pamiętaniu Ojca. W pełni współdziałaj i stań się tym, który usuwa cierpienie tak jak Ojciec.

Błogosławieństwo:
Bądź stale potężny, trzymając przed sobą tarczę dramatu i spożywając pokarm szczęścia.

Pokarm szczęścia czyni duszę potężną. Mówi się: Nie ma takiego pokarmu jak szczęście. Dlatego bardzo dobrze używaj tarczy dramatu. Jeśli będziesz stale świadomy sztuki życia, nigdy nie będziesz więdnąć, a twoje szczęście nigdy nie zniknie, ponieważ ten dramat jest dobroczynny. W związku z tym każda scena, która nie jest dobroczynna, ma również zanurzoną w sobie korzyść. Rozumiejąc to, będziesz stale szczęśliwy.

Hasło:
Ci, którzy pozostają oddaleni od kurzu myślenia i patrzenia na innych, są prawdziwie cennymi diamentami.