04.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, w obecnym czasie, to wasze życie, jest najcenniejsze, ponieważ wyszliście z ograniczoności i weszliście w nieograniczoność. Wiecie, że jesteście tymi, którzy wnoszą korzyść całemu światu.

Pytanie:
W oparciu o jaki wysiłek bierzecie prawo do dziedzictwa Ojca?

Odpowiedź:
Jedynie stale utrzymując wizję braterstwa i usuwając wszelką świadomość mężczyzny i kobiety, możecie wziąć pełne prawo do dziedzictwa Ojca. Jednakże, bardzo trudno jest usunąć świadomość i wizję mężczyzny i kobiety. Dlatego musicie praktykować bycie świadomymi duszy. Kiedy stajesz się dzieckiem Ojca, otrzymujesz dziedzictwo. Tylko ci, którzy stają się satopradan, dzięki pamiętaniu jednego Ojca mogą wziąć dziedzictwo wyzwolenia i wyzwolenia w życiu.

Piosenka:
Nareszcie nadszedł dzień na który czekaliśmy.

Om śanti.
Dzieci, wiecie co oznacza „Om”: Jestem duszą, a to jest moje ciało. Teraz znacie dramat, cykl świata i Ojca, który posiada wiedzę o tym cyklu świata. Nazywacie Tego, który posiada wiedzę o cyklu świata Stwórcą. Nikt inny nie zna Stwórcy ani Jego stworzenia. Pomimo, że jest bardzo wielu bardzo wykształconych uczonych i kapłanów, którzy są dumni ze swojej wiedzy, nikt z nich nie wie tego, co wy wiecie. Oni mówią o wiedzy, czczeniu i braku zainteresowania. To są te trzy aspekty ale oni nie rozumieją co one znaczą. Sanjasini mają brak zainteresowania do swojej rodziny. Oni także są zazdrośni o posiadanie wysokiej pozycji. Oni tworzą tak wiele zamieszania z powodu, że ktoś należy do wysokiego a ktoś inny do średniego klanu. Nawet w trakcie kumba meli bardzo się kłócą, czyj powóz powinien jechać pierwszy. Bardzo walczą o to pomiędzy sobą i wtedy policja musi przybyć i ich rozdzielać. To także jest świadomość ciała, prawda? Wszystkie ludzkie istoty na świecie są świadome ciała. Teraz macie się stać świadomi duszy. Ojciec mówi: Wyrzeknij się świadomości ciała i uważaj się za duszę. To dusza stała się nieczysta i ma w sobie domieszkę. To dusze stają się satopradan i tamopradan. Jaka jest dusza, takie otrzymuje ciało. Dusza Kriszny jest piękna, a więc jego ciało jest bardzo piękne. Jego ciało ma wielkie przyciąganie. Czysta dusza ma siłę przyciągania. Nie ma tyle chwały dla Lakszmi i Narajana ile jest chwały dla Kriszny, ponieważ jest małym, czystym dzieckiem. Tutaj także oni mówią, że dziecko i mahatma są równi. Nawet mahatmy wyrzekają się występku dopiero po doświadczeniu życia. Wtedy mają niechęć do tego, natomiast dzieci są tak czy inaczej czyste. Dzieci są uważane za wzniosłe, wielkie dusze. Dlatego Ojciec wyjaśnia, że sanjasini ścieżki izolacji byli oparciem przez jakiś czas. Tak jak budynek staje się w połowie stary i jest odnawiany, tak samo sanjasini odnawiają Bharat swoją czystością i powodują, że jeszcze stoi. Żaden inny ląd, nie może być tak czysty i bogaty, jak był Bharat. Ojciec teraz przypomina wam o Stwórcy, początku, środku i końcu stworzenia, ponieważ On jest Ojcem, Nauczycielem i Przewodnikiem. W Gicie jest napisane, że mówi Bóg Kriszna. Czy kiedykolwiek nazwalibyście go Babą, czy Oczyścicielem? Kiedy ludzie wołają do Oczyściciela, to nie pamiętają Kriszny, pamiętają Boga. A potem mówią, że Oczyścicielem jest Rama Sity, Rama z klanu Raghaw. Jest tyle zamieszania. Ojciec mówi: Dzieci, Ja przychodzę i dokładnie przekazuję wam treść Wed i pism. Pierwszą i główną kwestią, którą On wyjaśnia jest: Uważaj się za duszę, pamiętaj Ojca i oczyścisz się. Jesteście wszyscy braćmi. Potem jako dzieci Brahmy jesteście synami i córkami, dlatego jesteście braćmi i siostrami. Zachowajcie to w swoich intelektach. Oryginalnie, dusze są braćmi. Potem, kiedy wchodzą w ciało, stają się braćmi i siostrami. Ludzie nie mają intelektów, nawet by to zrozumieć. On jest Ojcem nas dusz, a więc my jesteśmy braćmi. W jaki sposób On może być wszechobecny? Tylko dzieci otrzymują dziedzictwo. Ojciec nie może otrzymać dziedzictwa. Dzieci otrzymują dziedzictwo od Ojca. Brahma także jest dzieckiem Śiw Baby. On także otrzymuje dziedzictwo od Tego. Wy stajecie się Jego wnukami. Także macie to prawo. Jako dusze wszyscy jesteście synami. Potem jak wchodzicie w ciało, jesteście nazywani braćmi i siostrami. Nie ma żadnego innego związku. Powinniście stale mieć wizję braterstwa. Usuń wszelką świadomość mężczyzny i kobiety. Kiedy kobieta i mężczyzna mówią: O, Boże Ojcze, znaczy, że muszą być bratem i siostrą. Kiedy w zbieżnym wieku przychodzi Ojciec i stwarza stworzenie, jesteście braćmi i siostrami. Jednak bardzo trudno usuwa się świadomość mężczyzny i kobiety. Ojciec mówi: Macie stać się świadomi duszy. Tylko wtedy, kiedy staniecie się dziećmi Ojca, otrzymacie dziedzictwo. Stale pamiętaj tylko Mnie i staniesz się satopradan. Dopóki nie staniesz się satopradan, nie możesz wejść w wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Sanjasini i im podobni, nigdy nie pokażą wam tej metody. Oni nigdy nie powiedzą: Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Ojciec jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, Najwyższym. Wszyscy inni są zwani duszami, ale On jest Najwyższą Duszą. Ten Ojciec mówi: O dzieci, Ja przyszedłem do was, dzieci. By do was mówić, potrzebne są usta. Obecnie wszędzie są tworzone Gaumukh (pysk krowy). Potem mówią, że nektar wynurzył się z Gaumukh. Naprawdę to wiedza jest zwana nektarem. Nektar wiedzy wyłania się z ust; to nie jest kwestią wody. Ten Brahma jest tą matką krową. Baba wszedł w niego. Ojciec poprzez niego uczynił was swoimi. Wiedza wypływa przez niego. Oni rzeźbią postać krowy z kamienia, tworzą pysk, z którego wypływa woda. To jest system ścieżki czczenia. Wy dokładnie wszystko wiecie. To wy kumari wystrzeliłyście strzały do Biszampitameja. Jesteście Brahma Kumars i Kumaris, a więc kumari z całą pewnością muszą do kogoś należeć. Są świątynie dla obydwu, dla półkumari i kumari. Świątynie są praktyczną pamiątką po was, prawda? Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia, że jesteście Brahma Kumars i Kumaris i nie może być między wami żadnego zbrodniczego zachowania. W przeciwnym razie, będzie poważna kara. Kiedy stajecie się świadomi ciała, zapominacie, że jesteście braćmi i siostrami. Ten jest B.K. i ty jesteś B.K., a więc nie może być występnego sposobu patrzenia. Jednak, ludzkie istoty, które należą do diabelskiego społeczeństwa nie mogą żyć bez występku i dlatego stwarzają przeszkody. Wy, Brahma Kumars i Kumaris, teraz otrzymujecie od Ojca dziedzictwo. Macie przestrzegać śrimatu Ojca: Macie się oczyszczać. To jest wasze ostatnie życie w tym występnym lądzie śmierci. O tym także nikt nie wie. Nie ma żadnego występku w lądzie nieśmiertelności. Oni są zwani satopradan, całkowicie wolnymi od występku, podczas, gdy ludzie tutaj są tamopradan i całkowicie występni. Oni także śpiewają, że oni (bóstwa) są całkowicie czyści, a oni sami są występnymi grzesznikami. Czczą tych, którzy są całkowicie wolni od występku. Ojciec wyjaśnił: Wy, ludzie Bharatu, byliście godni czci, a potem staliście się czcicielami. Obecnie czczenie ma wielką siłę; jest wielki wpływ czczenia. Czciciele pamiętają Boga i mówią: Przyjdź i daj nam owoc naszego czczenia. Jaki stan osiągnęli czcząc? Ojciec wyjaśnił, że są cztery główne religijne pisma. Jedna to religia bóstw i w niej zawarci są braminowie, bóstwa i wojownicy. Wszystkie trzy klany. Ojciec zakłada Bramińską religię. Braminowie, jesteście szczytowym kokiem zbieżnego wieku. Stajecie się najwznioślejszymi z ludzkich istot. Stajecie się Braminami, a potem bóstwami. Tamci braminowie są występni. Oni przychodzą i kłaniają się wam Braminom i mówią wam namaste. Oni także mówią: Pokłony Braminom i bóstwom, ponieważ rozumieją, że jesteście dziećmi Brahmy. Oni sami nie są dziećmi Brahmy. Teraz jesteście dziećmi Brahmy. Każdy będzie was chwalił. Potem staniecie się bóstwami. Jesteście teraz Brahma Kumars i Kumaris, a potem staniecie się kumarami i kumari bóstawami. To wasze obecne życie jest bardzo cenne, ponieważ jesteście pamiętani jako matki świata. Wyszliście z ograniczoności i weszliście w nieograniczoność. Wiecie, że to wy wnosicie korzyść dla całego świata, dlatego każde z was jest matką i ojcem świata. Ludzie w tym piekle są bardzo nieszczęśliwi. Przyszliśmy, by służyć im duchowo. Z całą pewnością uczynimy ich mieszkańcami nieba. Jesteście armią, to także jest zwane polem bitwy. Jadawowie, Kurawowie i Pandawowie są razem. Oni, także są wszyscy braćmi. Wasza bitwa nie jest z waszymi braćmi i siostrami, ona jest z Rawanem. Wyjaśniacie swoim braciom i siostrom po to, by zmienić ich z ludzi w bóstwa. Ojciec wyjaśnia: Macie się wyrzec wszelkich cielesnych związków, ze swoim ciałem włącznie. Ten świat jest stary. Ponieważ nie ma wody, budują ogromne zapory i kanały. Populacja bardzo wzrosła. W złotym wieku jest was bardzo niewielu. Rzeki mają bardzo dużo wody. Jest też bardzo dużo jedzenia. Obecnie na ziemi są miliardy ludzi. Na samym początku jest dziewięćset tysięcy do miliona ludzi na całej ziemi. W tym czasie nie ma żadnego innego lądu, tylko niewielu z was tam mieszka. Nie potrzebujecie nigdzie wędrować. Jest stała wiosna. Nawet pięć żywiołów nie sprawia wam trudności; działają zgodnie z rozkazami. Nie ma nawet wzmianki o cierpieniu. Jest to niebo. Teraz jest piekło. Ono zaczyna się w środku cyklu. Królestwo Rawana zaczyna się, kiedy bóstwa upadają na ścieżkę grzechu. Teraz zrozumieliście, że stajecie się godni czci, tymi z podwójną koroną, a potem macie tylko pojedynczą koronę. Korona światła jest symbolem czystości w złotym wieku. Wszystkie bóstwa są czyste. Tutaj nikt nie jest czysty. Każdy stale rodzi się poprzez grzech, dlatego, jest to zepsuty świat. Wiek złoty jest wzniosłym światem. Występek jest zwany zepsuciem. Dzieci, wiecie, że czysta ścieżka rodzinna była w złotym wieku, a teraz ona stała się nieczystą. Świat teraz staje się czysty i wzniosły. Cykl świata stale się kręci, prawda? Tylko Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest Oczyścicielem. Ludzie mówią, że Bóg daje natchnienia. Natchnienia to znaczy myśli. Nie ma kwestii natchnień. On sam mówi: Ja muszę wziąć oparcie ciała. Jak ja mógłbym dawać wam nauki bez ust? Czy nauki są dawane kiedykolwiek poprzez natchnienia? Bóg niczego nie czyni poprzez natchnienia, inspiracje. Dzieci, uczy was Ojciec. Nauka nie może odbywać się poprzez natchnienie. Nikt, oprócz Ojca nie może wam przekazać tajemnic początku, środka i końca świata. Oni nie znają Ojca. Niektórzy mówią, że On ma postać lingam, a inni, że jest wiecznym światłem. Niektórzy mówią, że pierwiastek brahm jest Bogiem. Są ci, którzy nazywają się brahm gjani i tattwa gjani (ci, którzy mają wiedzę o pierwiastku brahm). W pismach jest mowa o ośmiu milionach czterystu tysiącach gatunków. Jeżeli by było 8,4 mln wcieleń, to cykl trwałby bardzo długo. Nie można by go wtedy dokładnie obliczyć. Mówią, że czas trwania złotego wieku, to setki tysięcy lat. Cały cykl świata ma pięć tysięcy lat. By przejść przez 84 tys. wcieleń, potrzebny byłby bardzo długi czas. Ojciec mówi: Cały cykl świata trwa pięć tysięcy lat. Wszystkie te pisma należą do ścieżki czczenia. Ojciec mówi: Ja przychodzę i wyjaśniam wam treść wszystkich pism. One wszystkie są szczegółami ścieżki czczenia. Nikt nie może poprzez nie do Mnie dotrzeć. Tylko, kiedy Ja przychodzę, wtedy zabieram każdego ze sobą. Wołacie do Mnie: Oczyścicielu przyjdź! Uczyń nas czystymi i zabierz do czystego świata! Więc dlaczego błądzą, szukając Mnie? Wędrują tak daleko w góry i w podobne miejsca. Obecnie jest wiele pustych świątyń, których nikt nie odwiedza. Dzieci, teraz znacie biografię Najwyższego Ojca. Zazwyczaj, kiedy ojciec ma sześćdziesiąt lat, oddaje wszystko swoim dzieciom, a sam przechodzi na emeryturę. Ten system jest także z obecnego czasu. Wszystkie święta odnoszą się do obecnego czasu. Wiecie, że teraz jesteście w zbieżnym wieku. Po nocy jest dzień. Teraz jest największa ciemność. Oni śpiewają: Kiedy wstaje słońce wiedzy, cała ciemność ignorancji jest usunięta. Teraz znacie Ojca, początek, środek i koniec stworzenia. Tak jak Ojciec posiada pełną wiedzę, wy także staliście się mistrzami pełnymi wiedzy. Dzieci, otrzymujecie od Ojca dziedzictwo nieograniczonego szczęścia. Od swojego ziemskiego ojca, otrzymujecie ograniczone dziedzictwo i ono wam daje ograniczone szczęście. Sanjasini nazywają to szczęście tym, co spuszcza wrona. Sanjasini nie mogą przyjść tutaj, by czynić wysiłki, by zdobyć szczęście. Oni są hatha joginami. Wy jesteście radża joginami. Wasza joga jest z Ojcem, a oni mają jogę z żywiołami. To także jest w dramacie. Aćća.

Najsłodszym , umiłowanym dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie, dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby oczyścić się, umocnij swój sposób patrzenia na innych jako na dusze, które wszystkie są braćmi. Potem, jako dzieci ojca Brahmy, jesteście braćmi i siostrami. Dusza i ciało muszą być oczyszczone. A więc, wyrzeknijcie się świadomości ciała.

2. Bądźcie oświeconymi mistrzami, przekazujcie każdemu wiedzę o Stwórcy i stworzeniu. W ten sposób zabierajcie ich z największej ciemności. Służcie duchowo ludziom, którzy są mieszkańcami piekła, zmieniając ich w mieszkańców nieba.

Błogosławieństwo:
Stań się nieśmiertelny i nienaruszalny dzięki jednej zdecydowanej myśli przynależenia do jednego Ojca i nikogo innego.

Stan dzieci, które mają zdecydowaną myśl przynależenia do jednego Ojca i nikogo innego automatycznie i łatwo staje się stały i stabilny. Gdy one mają te zdecydowanie, niezniszczalna nić wszystkich związków jest zawiązywana i otrzymują błogosławieństwo stawania się stale nieśmiertelnymi i niezniszczalnymi. Posiadając taką zdecydowaną myśl otrzymują specjalne podźwignięcie dla swoich wysiłków. Ci, którzy mają wszystkie związki z jednym Ojcem automatycznie otrzymują wszystkie osiągnięcia.

Hasło:
Niech twoje myślenie, mówienie i czyny, wszystko stanie się równe, a wtedy będziesz nazywany tym, który czyni najwznioślejsze wysiłki.