04.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ta sztuka jest z góry wyznaczona. Ani jedna dusza nie może być uwolniona od tej sztuki. Nikt nie może otrzymać wiecznego wyzwolenia.

Pytanie:
W jaki sposób najwyższy ze wszystkich Oczyściciel Ojciec jest Niewinnym Panem?

Odpowiedź:
Dzieci, wy dajecie Mu garść ryżu, a w zamian otrzymujecie pałac i dlatego Ojciec jest zwany Niewinnym Panem. Mówicie: Śiw Baba jest moim Dzieckiem. On jest takim Dzieckiem, które nigdy nie bierze niczego od ciebie, ale zawsze ci daje. Na ścieżce czczenia mówi się: Jakiekolwiek czyny ktoś wykonuje, otrzymuje ich owoc. Jednak, cokolwiek się otrzymuje na ścieżce czczenia, jest tymczasowe. Na ścieżce wiedzy robicie wszystko ze zrozumieniem i dlatego otrzymujecie na zawsze.

Om śanti.
Duchowy Ojciec prowadzi rozmowę z serca z wami, duchowymi dziećmi lub moglibyście powiedzieć, że duchowy Ojciec uczy was, dzieci, radża jogi. Przybyliście, aby uczyć się radża jogi u nieograniczonego Ojca. Dlatego wasze intelekty powinny zwracać się do Ojca. To jest wiedza Boga dla dusz. Bóg mówi do saligramów. To wy, dusze, macie słuchać i dlatego macie stać się świadome duszy. Wcześniej byliście świadomi ciała. Dzieci, Ojciec przychodzi tylko w tym najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku i czyni was świadomymi duszy. Teraz zrozumiałyście różnicę pomiędzy byciem świadomym duszy a byciem świadomym ciała. Ojciec wyjaśnił wam, że to dusza odgrywa swoją rolę poprzez ciało. To dusza, nie ciało, uczy się. Jednak, z powodu świadomości ciała, oni myślą, że taka i taka osoba ich uczy. Dzieci, ten, który was uczy, jest Bezcielesny. Jego imię to Śiwa. Śiw Baba nie posiada ciała na własność. Każdy inny mógłby powiedzieć: To jest moje ciało. Kto to powiedział? Dusza powiedziała: To jest moje ciało. Jednak to wszystko to są ziemskie, fizyczne nauki i jest w nich dużo różnych przedmiotów. Jest tak dużo różnych tytułów takich jak licencjat itd. Tutaj jest tylko jedno imię i jest tylko Jeden, który was uczy. Tylko jeden Ojciec przychodzi i uczy was. Macie więc pamiętać Ojca. Nieograniczony Ojciec uczy nas. Jakie jest Jego imię? Jego imię to Śiwa. To nie jest tak, że On jest poza nazwą i postacią. Imiona są nadawane ciałom ludzkich istot. Można by powiedzieć: To jest ciało takiej i takiej osoby. Jednak Śiw Baba nie posiada imienia dla ciała. Ludzkim istotom nadawane są imiona dla ich ciał, podczas gdy jest tylko jeden bezcielesny Ojciec, którego imię to Śiwa. Gdy On przychodzi tutaj, aby was uczyć, Jego imieniem jest nadal Śiwa. To ciało nie należy do Niego. Jest tylko jeden Bóg, nie dziesięciu czy dwunastu. On jest tylko jeden, a jednak ludzie mówią, że On posiada 24 inkarnacje. Ojciec mówi: Uczyniliście ze Mnie kogoś, kto bardzo błądzi. Mówiliście, że Najwyższa Dusza jest w kamieniach i w kamyczkach. Tak, jak wy błądziliście bardzo na ścieżce czczenia, w ten sam sposób Mnie uczyniliście bardzo błądzącym. Zgodnie z dramatem Jego sposób mówienia jest tak opanowany. On wyjaśnia: Wszyscy tak bardzo zniesławiali i znieważali Mnie. Ludzie mówią, że służą altruistycznie, podczas gdy Ojciec mówi: Nikt za wyjątkiem Mnie nie może służyć altruistycznie. Ktokolwiek coś robi, z całą pewnością otrzymuje owoc za to. Teraz otrzymujecie owoc. Zapamiętano, że Bóg daje owoc czczenia, ponieważ Bóg jest Oceanem Wiedzy. Przez połowę cyklu na ścieżce czczenia wykonywaliście rytuały. Ta wiedza to jest nauka. Tylko raz otrzymujecie tę naukę od jednego Ojca. Ojciec przychodzi tylko raz w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku i wraca z powrotem po uczynieniu was najwznioślejszymi ludzkimi istotami. To jest wiedza, a tamto to czczenie. Czciliście przez połowę cyklu. Ci, którzy nie czczą, myślą, że może taka i taka osoba umarła lub zachorowała, ponieważ nie czciła. Jednak tak nie jest. Ojciec mówi: Dzieci, wzywałyście Mnie, abym przyszedł i uczynił każdego czystym z nieczystego oraz wszystkich obdarzył zbawieniem. A więc Ja teraz przyszedłem. Czczenie jest oddzielne od wiedzy. Dzięki czczeniu przez połowę cyklu jest noc, a dzięki wiedzy przez połowę cyklu jest dzień. Zarówno królestwo Ramy jak i królestwo Rawana są nieograniczone. Czas trwania obu jest równy. Obecnie, ponieważ ludzie są bhoginami (tymi, którzy ulegają zmysłowym przyjemnościom), populacja świata jest większa, a czas trwania ludzkiego życia jest krótszy. Oni próbują znaleźć sposoby, by populacja tak bardzo nie wzrastała. Dzieci, wiecie, że tylko obowiązkiem Ojca jest uczynić taki duży świat małym (pod względem populacji). Ojciec przychodzi, aby uczynić go małym. Wzywaliście: Baba, przyjdź i zniszcz niereligijność, to znaczy, uczyń ten świat mniejszym. Świat nie wie, jak małym Ojciec go czyni. Tylko niewiele ludzkich istot pozostanie. Cała reszta dusz odejdzie z powrotem do domu, a potem przyjdzie w kolejności w dół, aby odgrywać swoje role. Im późniejsza ich rola jest w sztuce, tym później oni przyjdą tu z domu. Ci, którzy są w tej sztuce, kontynuują swoją pracę itd. i potem przychodzą, by grać swoje role w swoim czasie. Tak samo jest z wami. Ci, którzy później mają rolę do zagrania, przyjdą później. Ci, którzy są aktorami na początku sztuki, przychodzą tutaj na początku złotego wieku. Jeżeli popatrzysz, to zobaczysz, że ci, którzy mieli przyjść później, stale przychodzą. Gałęzie i gałązki będą stale przychodzić aż do końca. Obecnie są wam wyjaśniane aspekty wiedzy. Gdy siedzisz w pamiętaniu rano, to jest musztra. Dusza ma pamiętać swojego Ojca. Zapomnij słowo „joga”. Ludzie są z tego powodu w zamieszaniu. Oni mówią: Nie jestem w stanie mieć jogi. Ojciec mówi: Och! Czy nie możesz pamiętać swojego Ojca? Czy to jest dobrze? Jeżeli Mnie nie pamiętasz, w jaki sposób staniesz się czysty? Ojciec jest Oczyścicielem. Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam tajemnice początku, środka i końca sztuki życia. To jest drzewo różnorodności religii i różnorodności ludzkich istot. Wszystkie ludzkie istoty całego świata są aktorami. Jest tak dużo ludzkich istot. Ludzie robią obliczenie i mówią: W ciągu roku urodzi się tyle milionów. Jednak, tutaj nie ma tak dużo miejsca. Dlatego Ojciec mówi: Przychodzę tutaj, aby ograniczyć tę liczbę. Kiedy wszystkie dusze przychodzą z ponad, Mój dom staje się pusty. Te, które wciąż tam są, także schodzą. Drzewo nigdy całkowicie nie usycha. Ono stale rośnie. Na końcu, kiedy nikt tam nie pozostanie, wszyscy powrócą. W nowym świecie było tak mało ludzi, a teraz jest ich tak dużo. Ciało każdego stale się zmienia. Tylko ci, którzy wzięli to życie w każdym cyklu, wezmą to samo życie teraz. Nikt oprócz Ojca nie może wyjaśnić, w jaki sposób ta ziemska sztuka życia się toczy. Dzieci, rozumiecie to także w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, który czynicie. Ta nieograniczona sztuka jest tak duża. Jest tak dużo kwestii do zrozumienia. Nieograniczony Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Wszyscy inni są ograniczeni. Oni piszą Wedy, pisma itd., ale nie są w stanie stworzyć ich tak dużo. Jeżeli stale zapisywalibyście to od początku, wtedy to stałoby się tak dużą Gitą. Jeżeli wszystko miałoby być wydrukowane, Gita stałaby się nawet większa niż ten budynek. Dlatego oni przypisali jej tak wielką chwałę: Jeżeli zamienilibyście ocean w atrament... Później oni też mówią, że wróble połknęły ocean. Wy jesteście wróblami, które teraz połykają cały ocean wiedzy. Teraz staliście się Braminami. Otrzymaliście wiedzę. Wiecie wszystko dzięki wiedzy. Przychodzicie tutaj w każdym cyklu, aby się uczyć. Nie ma kwestii bycia krócej lub dłużej. Im więcej wysiłku czynicie, tym większą nagrodę tworzycie. Każdy z was może zrozumieć, ile wysiłku czyni i w jakim stopniu staje się godny. Uczniowie zdają egzaminy w szkole w kolejności. Zarówno dynastia słońca jak i księżyca są stwarzane. Ci, którzy nie zdają, stają się dynastią księżyca. Nikt nie wie, dlaczego Rama został pokazany z łukiem i strzałą. Oni całą historię uczynili historią przemocy. Obecnie nie ma niczego, tylko przemoc. Wiecie, że jaki czyn każdy z was wykonuje, zgodnie z tym otrzymuje owoc za to. Na przykład, gdy ktoś zbuduje szpital, będzie miał długie życie i będzie zdrowy w swoim następnym życiu. Ci, którzy budują dharamśale lub szkoły, otrzymują tymczasowe szczęście. Kiedy dzieci przychodzą tutaj, Baba pyta: Ile dzieci masz? Mówisz: Troje fizycznych dzieci i jednego Śiw Babę, ponieważ On daje ci dziedzictwo, a także bierze dziedzictwo. To jest konto. Tak naprawdę On nie chce wziąć niczego, ponieważ On jest Dawcą. On jest Niewinnym Panem, ponieważ dajesz Mu garść ryżu, a otrzymujesz pałac jako zwrot. On jest Oczyścicielem i Oceanem Wiedzy. Teraz Ojciec mówi: Wyjaśniam wam esencję pism ze ścieżki czczenia. Owoc czczenia trwa przez połowę cyklu. Sannjasini mówią, że szczęście jest jak odchody wrony. Dlatego oni opuszczają swoje domy oraz rodziny i odchodzą do lasów. Oni mówią, że nie chcą szczęścia nieba, ponieważ później musieliby pójść do piekła. Zamiast tego chcą wiecznego wyzwolenia. Jednak, macie pamiętać, że ta sztuka jest nieograniczona. Ani jedna dusza nie może być wyzwolona z tej gry. Ona jest z góry wyznaczona. Dlatego zostało zapamiętane: „To, co jest przeznaczone, wydarzy się”. Dlatego oni martwią się na ścieżce czczenia. Cokolwiek zdarzyło się w przeszłości, wydarzy się ponownie. Przechodzicie przez cykl 84 żyć. Ten cykl nigdy się nie kończy. Jest z góry wyznaczony. Jak możecie zatrzymać swoje starania w związku z tym? Nie możecie wyjść z niego tylko dlatego, że tak mówicie. Otrzymać wieczne wyzwolenie, scalić się ze światłem i scalić się z żywiołem brahm, to wszystko jest tym samym. Jest niezliczona liczba opinii i niezliczona liczba religii. Następnie ludzie mówią: Tylko Ty znasz swoje sposoby i środki. Otrzymujemy wyzwolenie dzięki śrimatowi, który nam dajesz. Tylko Ty o tym wiesz. Gdy przychodzisz, możemy poznać te kwestie, a także stać się czystymi, możemy uczyć się i otrzymać zbawienie. Gdy otrzymaliście zbawienie, nikt nie wołał do Mnie. Obecnie góry cierpienia spadają na każdego. Oni pokazali rozlew krwi bez przyczyny, a także pokazali górę Gowerdhan i że ta góra została podniesiona jednym palcem. Znacie znaczenie tego. Tylko wy, kilkoro dzieci, usuwacie tę górę cierpienia. Znosicie smutek. Macie dać każdemu mantrę dyscyplinująca umysł. Oni mówią, że Tulsidas tarł drzewo sandałowe, aby dać tilak... Dzieci, otrzymujecie tilaki samozwierzchnictwa dzięki swoim wysiłkom. Uczycie się aby zdobyć królestwo. Tylko jeden Ojciec uczy was radża jogi, dzięki której otrzymujecie królestwo. Teraz pozostajecie w domu. To nie jest dwór. Dwór jest tam, gdzie spotykają się królowie i cesarze. To jest patśala. Zostało wyjaśnione, że żaden brahmiński nauczyciel nie powinien przyprowadzać tutaj nikogo występnego. Ci, którzy są nieczyści, zepsują atmosferę. Dlatego im nie wolno tu przyjść. Oni będą mogli przyjść, gdy staną się czyści. Teraz niektórzy ludzie muszą mieć pozwolenie, by przyjść. Jeśli odejdziecie stąd i staniecie się nieczyści, nie będziecie mogli nic sobie wpoić. To jest przeklinanie samego siebie. Występki są wskazówkami Rawana. Przestajecie przestrzegać wskazówek Ramy; przestrzegacie diabelskich wskazówek Rawana, stajecie się występni i tacy jak kamienie. Jest dużo takich strasznych historii napisanych w Garuda Purana. Ojciec mówi: Ludzka istota staje się tylko ludzką istotą; nie może stać się zwierzęciem itp. W nauce nie ma kwestii ślepej wiary. To jest wasza nauka. Studenci uczą się, zdają i zarabiają pieniądze. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Każdemu dawaj mantrę, która dyscyplinuje umysł. Weź tilak królestwa poprzez czynienie wysiłku i naukę. Daj swój palec, aby usunąć góry cierpienia.

2. W zbieżnym wieku czyńcie starania, aby stać się najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Wykonujcie musztrę, aby pamiętać Ojca. Nie wchodźcie w zamieszanie, mówiąc „joga”.


Błogosławieństwo:
Bądź całkowicie wolny od przywiązania, wpajając sobie nowość wiedzy Boga o czystości.

Nowością tej bożej wiedzy jest czystość. Mówicie z duchowym upojeniem, że ogień i bawełna mogą przebywać razem, nie płonąc. Rzucacie wyzwanie światu mówiąc, że nie stając się czysty, nie możesz stać się duszą joginem i gjani. Tak więc czystość, tzn. być całkowicie wolnym od przywiązania. Niech nie będzie żadnego przywiązania do jakiejkolwiek osoby, czy przedmiotu. Tylko z taką czystością będziecie w stanie wykonywać usługę oczyszczania materii.

Hasło:
Czystość jest głównym fundamentem twojego życia. Nawet, jeżeli byś musiał umrzeć nie pozostawiłbyś swojej religii.