04.04.21    Avyakt Bapdada     Polish Murli     06.12.87     Om Shanti     Madhuban


Podstawą sukcesu jest wzniosła postawa.


Dzisiaj BapDada patrzy na zebranie swoich świętych łabędzi. Każdy święty łabędź siedzi na tronie swojego wzniosłego stanu. To spotkanie świętych łabędzi, które siedzą na swoich tronach, jest alokik i unikalne w całym cyklu. Każdy święty łabędź jest bardzo pięknie ozdobiony swoimi specjalnościami. Specjalności są wzniosłą ozdobą. Ozdobione święte łabędzie wyglądają tak pięknie. BapDada z przyjemnością widzi ozdobę specjalności każdego. Wszyscy jesteście ozdobieni, ponieważ gdy tylko urodziliście się jako brahminowie, BapDada dał wam błogosławieństwo „Bądź specjalną duszą”. Chociaż jest to w kolejności, nawet ostatnia dusza jest specjalną duszą. Wejście w brahmińskie życie oznacza, że jesteś wśród tych, którzy są zaliczani do specjalnych dusz. Nawet jeśli masz ostatni numer w brahmińskiej rodzinie, w porównaniu z wieloma duszami świata jesteś zapamiętany jako specjalna dusza. Dlatego jest pamiętane „Garstka z wielu milionów i kilku z tej garstki”. Zatem zebranie brahminów oznacza zebranie specjalnych dusz.

Dzisiaj BapDada widział, że chociaż Ojciec ozdabia każdego jednakowo specjalnościami, niektórzy przyswajają tę ozdobę i używają jej w stosownym czasie, podczas gdy inni albo nie są w stanie jej przyswoić, albo nie są w stanie jej użyć w odpowiednim czasie. Na przykład, ci z rodzin królewskich obecnie ozdabiają siebie odpowiednio do czasu i wygląda to tak dobrze. Jaki jest czas, taka jest ich ozdoba; nazywa się to byciem pełnym wiedzy. W dzisiejszych czasach ludzie mają różne zestawy ozdób (biżuterii). BapDada również dał wam tak wiele różnych zestawów wielu specjalności i wzniosłych cnót. Ozdoba może być bezcenna, ale jeśli nie jest stosowna do czasu, to jak to będzie wyglądać? Podobnie, Ojciec dał każdemu ozdoby specjalności, cnót, potęg i klejnotów wiedzy, ale stajecie się w kolejności, jeśli chodzi o używanie ich we właściwym czasie. Wszyscy macie wszystkie te ozdoby. Każda specjalność i cnota ma swoje znaczenie odpowiednio do czasu. Jeśli mając je, nie używasz ich, to chociaż są bezcenne, nie mają wartości. W każdym zadaniu, w którym jest potrzeba przyswojenia specjalności, ta szczególna specjalność jest w tym czasie cenna. Np. łabędzie rozróżniają kamienie i klejnoty, oddzielają klejnoty i wchłaniają tylko je. Odkładają kamienie, a przyswajają klejnoty i perły. Takie święte łabędzie to ci, którzy wybierają specjalności i cnoty stosowne do czasu i używają ich w tym czasie. Jest to znane jako bycie świętym łabędziem, który ma potęgę rozróżniania i potęgę decydowania. Te dwie potęgi – rozróżniania i decydowania – są dwiema potęgami, które prowadzą was do przodu. Po przyswojeniu obu tych potęg możecie wykonać zadanie we właściwym czasie, dzięki tej specjalności. Dlatego każdy z was, świętych łabędzi, musi sprawdzać obie te potęgi. Czy któraś z tych dwóch potęg oszukuje cię? Jeśli rozróżniasz lub decydujesz po czasie, kiedy trzeba było to zrobić, to ten czas już minął. Obie te potęgi zawsze działają zgodnie z czasem dla tych, którzy są świętymi łabędziami numer jeden. Jeśli te potęgi działają po przeminięciu czasu, stajesz się częścią drugiego numeru. Nawet nie pytajcie o trzeci numer! Tylko łabędzie, których intelekty są zawsze święte (czyste), potrafią wykonać zadanie we właściwym czasie.

Powiedziano wam, co oznacza słowo „Holi”. Ten, który jest holy (święty), jest czysty. W języku hindi słowo „ho li” oznacza przeszłość, czyli czas, który minął. Ci, których intelekty są holy, tzn. czyste i przejrzyste, i ci, którzy zawsze mają praktykę pozostawiania przeszłości, tzn. w każdej sekundzie i w każdej sytuacji uważają przeszłość za przeszłość, są zawsze holy (święci), tzn. są zabarwieni duchowym kolorem. Oni są zawsze kolorowani towarzystwem Ojca. Tak więc jedno słowo „holy” jest używane na trzy sposoby. Ci, którzy mają specjalność wszystkich trzech znaczeń tego słowa, tzn. te łabędzie, które znają tę metodę, osiągają sukces w każdej chwili. Dzisiaj BapDada przyglądał się tej specjalności świętych łabędzi na tym zgromadzeniu świętych łabędzi. Niezależnie od tego, czy jest to zadanie fizyczne, czy duchowe, podstawą sukcesu każdego zadania są te dwie potęgi - rozróżniania i decydowania. Kiedy wchodzisz w kontakt z kimś, jeżeli nie rozpoznasz motywów i uczuć, a po rozpoznaniu ich, jeśli nie podejmiesz dokładnej decyzji, to nie możesz odnieść sukcesu w żadnym zadaniu, czy to odnosi się do ludzi, czy sytuacji. Macie wchodzić w związki z ludźmi, a także macie pokonywać sytuacje. W życiu trzeba stawić czoła i sytuacjom, i ludziom. Zatem święty łabędź numer jeden to ten, kto jest pełen obu specjalności. To była wiadomość z dzisiejszego zebrania. To zebranie nie oznacza tylko tych, którzy siedzą tutaj przed Babą. Przed BapDadą, razem z wami wszystkimi, pojawiły się wszystkie dzieci zewsząd. BapDada świętuje spotkanie i prowadzi szczerą rozmowę z całą nieograniczoną rodziną. Wszystkie dusze brahmińskie, dzięki potędze swojego pamiętania, są obecne w Madhubanie. BapDada szczególnie patrzył, jak wyraźna jest linia metody i linia sukcesu każdego dziecka, jak metoda była stosowana od początku do chwili obecnej i jaki sukces został osiągnięty dzięki zastosowaniu tej metody. Jak jasne są obie linie? Jak długie są? To znaczy jak dużo zostało nagromadzone na koncie w dokładny sposób, dzięki stosowaniu metody i odniesieniu sukcesu? Podstawą metody jest wzniosła postawa. Jeśli postawa jest wzniosła, to metoda jest dokładna, a jeśli metoda jest dokładna, to sukces również na pewno jest wzniosły. Zatem nasionem metody i sukcesu jest twoja postawa. Zawsze miej wzniosłą, opartą na świadomości duszy postawę braterstwa. To jest najważniejsze, ale wraz z tym, kiedy wchodzisz w relację z każdą duszą, niech zawsze będzie postawa dobroczynności, miłości, współdziałania, bezinteresowności i wolności od grzesznych myśli. Niech będzie postawa wolna od bezużytecznych myśli. Czasami masz postawę bezużytecznych lub grzesznych myśli wobec jakiejś duszy, a jaka jest twoja postawa i sposób patrzenia, tak będziesz widzieć świat zadań i działań tej duszy. Czasami Baba to słyszy, a także widzi to u dzieci. Z powodu tej postawy, wy też mówicie o tym. Bez względu na to, jak dobre zadanie może wykonywać ta osoba, z powodu twojej postawy bezużyteczności, słowa, które pojawiają się dla tej duszy, są zawsze takie: „Ona tak czy inaczej jest zawsze taka. Ona zawsze taka jest”. Ten rodzaj postawy sprawi, że będziesz doświadczać, że taki właśnie jest świat działania, pole czynów, tej duszy. W tym świecie wszyscy dajecie przykład okularów. Jakiego koloru nosisz okulary, to jest kolor, w jakim zobaczysz wszystko. Podobnie, jaka jest twoja postawa, ta postawa zmienia twój sposób patrzenia, a twój sposób patrzenia zmienia świat. Jeśli nasiono postawy jest zawsze wzniosłe, wówczas metoda i wynik są na pewno napełnione sukcesem. Przede wszystkim sprawdź więc podstawę swojej postawy. To jest zwane wzniosłą postawą. W jakimś związku czy relacji, jeśli zamiast wzniosłej postawy jest mieszana postawa, to bez względu na to, ile metod przyjmiesz, nie będzie sukcesu. Jest tak, ponieważ nasionem jest postawa, drzewem jest metoda, a owocem jest wynik. Jeśli nasiono jest słabe, to bez względu na to, jak rozłożyste (szeroko rozprzestrzenione) jest drzewo, nie będzie owocu sukcesu. Bap i Dada mieli specjalną z serca rozmowę na temat postawy i metody stosowanych przez dzieci.

Z myślą o rozwoju własnym i sukcesie w usłudze, Bap i Dada w swojej szczerej rozmowie dzielili się zabawnym hasłem. Wy wszyscy też używacie tego hasła między sobą. Pamiętacie w każdym zadaniu hasło „Ty pierwszy”, prawda? Jedno hasło to „Ty pierwszy”, a drugie „Ja pierwszy”. Oba hasła, „Ty pierwszy” i „Ja pierwszy”, są niezbędne. Jednak podczas swojej szczerej rozmowy Bap i Dada uśmiechali się. Tam, gdzie powinno być „Ja pierwszy”, mówicie „Ty pierwszy”, a tam, gdzie powinniście powiedzieć „Ty pierwszy”, mówicie „Ja pierwszy”. Odwracacie to. Kiedy trzeba coś zrobić dla własnego rozwoju, mówicie „Ty pierwszy”. „Jeśli ta osoba się zmieni, ja się zmienię.” Więc to jest „Ty pierwszy”, prawda? A kiedy pojawia się jakaś szansa na służenie lub znalezienie się w jakiejś dobrej sytuacji, próbujecie zmienić to na „Ja pierwszy”. „Ja też jestem kimś.” „Ja też powinienem coś otrzymać.” Tam, gdzie macie powiedzieć „Ty pierwszy”, mówicie „Ja pierwszy”. Być stale stabilnym w swoim szacunku dla siebie i okazywać szacunek innym, to znaczy mówić „Ty pierwszy”. Nie powinno być tak, że mówisz słowami „Ty pierwszy”, ale następnie twoje działania są inne. Masz być stabilny w swoim szacunku dla samego siebie oraz okazywać szacunek. Jakie są oznaki okazywania szacunku i bycia stabilnym w szacunku dla siebie? Zawsze sprawdzaj w tym dwa aspekty.

Jeden to postawa arogancji, a drugi to postawa braku szacunku. Ktoś, kto jest stabilny w swoim szacunku dla siebie i jest dawcą, kto okazuje szacunek innym, nie ma ani postawy braku szacunku, ani arogancji. „On zawsze robi to w ten sposób. On zawsze taki jest.” To także jest brak szacunku dla tej duszy w królewski sposób. Bycie stabilnym w swoim szacunku dla siebie i okazywanie szacunku jest znane jako mówienie „Ty pierwszy”. Czy rozumiecie? W każdej sytuacji własnego rozwoju, jeśli zawsze pamiętasz hasło „Ja pierwszy”, jaki będzie rezultat? „Ja pierwszy” oznacza, że ten, kto ma inicjatywę, jest Ardżuną. Ardżuna to specjalna dusza, unikalna dusza, alokik dusza, specjalna alokik dusza. Ojciec Brahma stał się Ardżuną, tzn. duszą numer jeden, ponieważ zawsze żył zgodnie z hasłem „Ja pierwszy”. Powiedziano wam o pierwszym numerze, co oznacza dywizję numer jeden. W rzeczywistości tylko jedna osoba zajmuje pierwszy numer. A więc oba hasła są niezbędne. Powiedziano wam, na jakiej podstawie tworzona jest kolejność. Kiedy ktoś nie używa żadnej ze specjalności we właściwym czasie, jego numer zmienia się. Ci, którzy używają ich we właściwym czasie, wygrywają, tzn. stają się numer jeden. Sprawdźcie to, ponieważ w tym roku BapDada mówi wam o sprawdzaniu siebie. Wasz Baba powiedział wam wiele różnych rzeczy, prawda? Więc dzisiaj sprawdźcie te rzeczy: czy mówię „ty”, zamiast „ja” i „ja” zamiast „ty”? Nazywa się to dokładną metodą. Kiedy używasz dokładnej metody, na pewno odniesiesz sukces. Powiedziano wam o metodzie postawy. Sprawdźcie dwa aspekty: niech nie będzie postawy braku szacunku ani arogancji. Jeśli tego nie będzie, otrzymasz szacunek. Niezależnie od tego, czy o to prosisz, czy nie, czy o tym myślisz, czy nie, ludzie i natura zawsze automatycznie będą okazywać ci szacunek. Jeśli masz najmniejsze pragnienie, aby otrzymać szacunek, nawet w myślach, to nie otrzymasz go. Być pokornym to powiedzieć „Ty pierwszy”. Stan pokory automatycznie sprawi, że inni okażą ci szacunek. W sytuacjach, które podważają twój szacunek dla siebie, powiedzieć „Ty pierwszy” oznacza stać się równym Ojcu. Okazując szacunek, Ojciec Brahma zawsze utrzymywał z przodu Matkę Świata, Dżagadambę, Matkę Saraswati, a potem był Ojciec Brahma. Chociaż był Matką Brahmą, dla okazania szacunku postawił Matkę Dżagadambę z przodu. W każdym zadaniu stawiał dzieci z przodu, a jeśli chodzi o wysiłek, trzymał się z przodu w formie silnika. Silnik jest zawsze z przodu. W życiu sakar Baby zawsze widzieliście: „Cokolwiek robię, inni, którzy mnie zobaczą, zrobią to samo”. Jeśli chodzi o metodę, własny rozwój i linię intensywnego wysiłku, on zawsze był pierwszy. Zatem dzisiaj Baba sprawdzał linie metody i sukcesu. Czy rozumiecie? Więc nie zmieniajcie tego. Zmienić to oznacza zmienić swoją fortunę. Bądźcie świętymi łabędziami i zawsze bądźcie tymi, którzy mają szerokie i nieograniczone intelekty z potęgą rozróżniania i decydowania we właściwym czasie. Niech zawsze nasiono waszej postawy będzie wzniosłe i stale doświadczajcie wzniosłej metody oraz sukcesu.

Powiedziano wam również wcześniej, że BapDada kocha dzieci. Co jest oznaką miłości? Ten, kto kogoś kocha, nie może znieść, że widzi w nim słabość. Zawsze chce widzieć siebie i tego, kogo kocha, jako doskonałych i równych. Rozumiecie? Wasza uwaga jest wciąż do tego przyciągana i jesteście nakłaniani do sprawdzania. To jest prawdziwa miłość, która czyni was doskonałymi. Aćća.

Większość tutaj to starsze dzieci zewsząd. Czy wiecie, co to znaczy „starsi”? BapDada nazywa starszymi tych, którzy są silni we wszystkim. Starsi to znaczy silni. Doświadczenie także czyni was silnymi. Nie jesteście takimi słabymi, którzy boją się choćby trochę, kiedy Maja, kot, przychodzi. Wszyscy, którzy przybyliście, jesteście starzy i silni, prawda? Nie ma znaczenia, że wszyscy powiedzieliście „ja pierwszy”, jeśli chodzi o szansę tego spotkania. Jednak w każdym zadaniu są prawa i korzyści. W świecie cielesnym są prawa, a także korzyści. W subtelnym rejonie nie ma kwestii praw. Tam prawa nie muszą być tworzone. Spotkanie awjakt wymaga wysiłku, podczas gdy cielesne spotkanie jest łatwe. Dlatego wszyscy tu przybiegacie. Jednak zgodnie z czasem, ile jest praw, tyle jest korzyści. Kiedy BapDada daje nawet mały sygnał, czujecie „Nie wiemy, co będzie dalej”. Jeśli cokolwiek ma się wydarzyć, nie zostaniecie poinformowani o tym wcześniej. Kiedy sakar Baba stał się awjakt, czy powiedział wam o tym? Coś, co dzieje się nagle, jest alokik i cudowne. Dlatego BapDada mówi: bądźcie zawsze gotowi. Cokolwiek się wydarzy, będzie najlepsze. Rozumiecie? Aćća.

Wszystkim świętym łabędziom; wszystkim rozumnym dzieciom, które rozwijają szerokie, nieograniczone, wzniosłe i czyste intelekty; wszystkim Szakti; dzieciom, które są duszami gjani i joginami, używającym wszystkich swoich specjalności we właściwym czasie; wszystkim doskonałym dzieciom, które zawsze mają zapał i entuzjazm, aby stać się kompletnymi i doskonałymi, jak Ojciec, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Błogosławieństwo:
Miej połączoną formę i dzięki świadomości, że jesteś panem, doświadczaj najwyższego autorytetu.

Po pierwsze, miej w świadomości swoją połączoną formę ciała i duszy. Ciało jest stworzeniem, a dusza jest stwórcą. W ten sposób automatycznie będziesz mieć świadomość bycia panem. Mając świadomość bycia panem, doświadczysz, że jesteś najwyższym autorytetem. Będziesz sprawiać, że ciało będzie funkcjonować. Po drugie, mając świadomość połączonej formy Ojca i dziecka (SziwSzakti), będziesz w stanie swoim autorytetem pokonać wszelkie przeszkody Mai.

Hasło:
W sekundę scal całą ekspansję, doświadcz esencji wiedzy i daj innym to doświadczenie.