04.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, stańcie się czyste przestrzegając śrimatu, a będziecie uwolnione od kary Dharamradża. Aby stać się takim jak diament pij nektar wiedzy i wyrzeknij się trucizny.

Pytanie:
Na czym jest oparta złotowieczna pozycja?

Odpowiedź:
Ona oparta jest na czystości. Przebywaj w pamiętaniu, a z pewnością staniesz się czysty. Tylko stając się czystym, otrzymasz zbawienie. Ci, którzy nie stają się czyści doświadczają kary i powrócą do swojej religii. Możesz mieszkać w domu ze swoją rodziną, ale nie pamiętaj żadnej cielesnej istoty. Pozostawaj czysty, a weźmiesz wysoką pozycję.

Piosenka:
Znalazłszy Ciebie, znaleźliśmy wszystko. Cała ziemia i niebo należą do nas...

Om śanti.
Bóg Śiwa mówi. Nikogo innego nie można nazwać Bogiem. Tylko jednego Bezcielesnego, Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę nazywa się Śiw Babą. On jest Ojcem wszystkich dusz. Najpierw powinieneś mieć wiarę, że z pewnością jesteśmy dziećmi Śiw Baby. W czasie cierpienia ludzie wzywają: O, Najwyższa Duszo chroń nas! Miej miłosierdzie nad nami! Oni nawet nie rozumieją, że to ich dusze pamiętają Najwyższą Duszę. On jest Ojcem nas dusz. Obecnie świat jest pełen nieczystych dusz. Ludzie śpiewają :Jesteśmy zdegradowanymi grzesznikami podczas, gdy Ty jesteś całkowicie bez występku,” a mimo to nie uważają, że sami tacy są. Ojciec wyjaśnia: Ponieważ mówicie, że Bóg jest tylko jeden, a więc wszyscy jesteście braćmi. Potem, odnośnie ciała, wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Jesteście dziećmi Śiw Baby, a także dziećmi Pradżapity Brahmy. Baba jest twoim nieograniczonym Ojcem, Nauczycielem i Guru. On mówi: Ja nie czynię was nieczystymi. Ja przyszedłem, aby uczynić was czystymi, ale tylko jeśli będziecie przestrzegać Moich wskazówek. Tutaj, wszystkie ludzkie istoty przestrzegają wskazówek Rawana. Pięć występków jest w każdym. Ojciec mówi: Dzieci teraz stańcie się bez występku, przestrzegajcie śrimatu. Jednak one ciągle nie wyrzekają się występków, a więc nie stają się panami nieba. Wszyscy stali się grzesznikami takimi jak Adżamil. To jest społeczeństwo Rawana, chata cierpienia i każdy doświadcza tak dużo cierpienia. Ojciec przychodzi i tworzy królestwo Ramy. A więc wy dzieci rozumiecie, że to jest prawdziwe pole walki. W Gicie Bóg mówi: Żądza jest największym wrogiem. Pokonaj ją. Jednak ludzie jej nie zwyciężają. Ojciec teraz jest tutaj i wyjaśnia wam. Wy, dusze słuchacie zmysłami i potem przekazujecie to innym. To dusza działa. Jestem duszą i przyjmuję ciało oraz gram rolę. Jednak zamiast być świadomym duszy, ludzkie istoty stały się świadome ciała. Ojciec mówi: Teraz stań się świadomy duszy. W złotym wieku jesteś stale świadomy duszy; nie znasz Najwyższej Duszy. Tutaj jesteś świadomy ciała i nie znasz Najwyższej Duszy. Dlatego stałeś się zdegradowany. Ludzie nawet nie rozumieją czym jest degradacja. Ci którzy mają dużo bogactwa myślą, że są w niebie. Ojciec mówi: Oni wszyscy staną się biedni, ponieważ musi nastąpić zniszczenie. To dobrze, że zniszczenie ma miejsce, ponieważ możemy wtedy pójść do lądu wyzwolenia. Dlatego powinniście być szczęśliwi z tego powodu. Przygotowujecie się aby umrzeć. Ludzkie istoty boją się umierać. Ojciec czyni was godnymi aby zabrać was do raju. Nieczyści ciągle odradzają się w nieczystym świecie. Nikt z nich nie staje się mieszkańcem nieba. Ojciec mówi: Główną kwestią jest oczyścić się. Jeśli się nie oczyszczasz, nie możesz pójść do czystego świata. To z powodu czystości niewinni są bici. Oni uważają, że trucizna jest nektarem. Ojciec mówi: Ja czynię was takimi jak diamenty, przy pomocy nektaru wiedzy. A więc dlaczego pijesz truciznę, stajesz się tak bezwartościowy jak łuska. Piliście truciznę przez połowę cyklu. Teraz słuchajcie Moich wskazówek. W przeciwnym razie będzie musiała być kara od Dharamradża. Nawet światowy ojciec mówi: Dzieci nie wykonujcie takich czynów, które znieważają imię rodziny. Nieograniczony Ojciec mówi: Przestrzegaj śrimatu i oczyszczaj się. Jeśli usiądziesz na stosie żądzy, wtedy staniesz się nawet jeszcze brzydszy niż już jesteś. Teraz siadasz na stosie wiedzy i stajesz się piękny. Siedząc na stosie żądzy nie będziesz mógł zobaczyć oblicza nieba. To dlatego Ojciec mówi: Teraz przestrzegaj śrimatu. Ojciec mówi tylko do dzieci. Dzieci, tylko wy wiecie, że Ojciec przyszedł, aby dać wam dziedzictwo nieba. Żelazny wiek ma wkrótce się skończyć. Zbawienie będzie tylko dla tych, którzy przestrzegają śrimatu Ojca. Jeśli się nie oczyścisz, doświadczysz kary i powrócisz do swojej religii. Mieszkańcy Bharatu byli mieszkańcami nieba. Oni teraz stali się nieczyści. Oni nawet nie znają nieba. Ojciec mówi: Jeśli nie przestrzegasz Moich wskazówek ale zamiast tego przestrzegasz wskazówek innych i pogrążasz się w występku, umierasz. Potem, chociaż pójdziesz do nieba na końcu, pozycja jaką weźmiesz będzie bardzo niska. Ci, którzy są teraz bogaci staną się biedni. Ci którzy są tutaj biedni, staną się tam bogaci. Ojciec jest Panem Biednych, wszystko zależy od czystości. Oczyścisz się mając jogę z Ojcem. Ojciec wyjaśnia dzieciom: Ja uczę was radża jogi. Ja nie skłaniam was do wyrzeczenia się swojego domu i rodziny. Żyj w domu ze swoją rodziną, ale nie żyj w występku i nie pamiętaj żadnych cielesnych istot. Obecnie, wszyscy są nieczyści, podczas gdy w złotym wieku są czyste bóstwa. Teraz one również stały się nieczyste. Biorąc ponowne narodziny teraz dotarliście do ostatniego życia. Wszyscy z was jesteście Parwati. Teraz Ojciec, Nieśmiertelny Pan przekazuje wam historię nieśmiertelności aby uczynić was panami lądu nieśmiertelności. Dlatego pamiętaj teraz Ojca, Pana Nieśmiertelności. Tylko przez pamiętanie twoje grzechy będą usunięte. To nie jest tak, że Śiwa, Śankar czy Parwati siedzą w górach. To wszystko jest potykaniem się na ścieżce czczenia. Przez połowę cyklu bardzo potykaliście się. Teraz Baba mówi: Zabiorę cię do nieba. W złotym wieku jest tylko szczęście. Ani nie potykasz się, ani nie upadasz. Główną kwestią jest żyć w czystości. Kiedy tutaj jest dużo przemocy, urna grzechów staje się pełna i następuje zniszczenie. Teraz oczyść się przez jedno życie i staniesz się panem czystego świata. Jednak to odnosi się tylko do tych, którzy przestrzegają śrimatu. Ci, którzy nie przestrzegali śrimatu w poprzednim cyklu, nie będą przestrzegać go teraz i nie wezmą wysokiej pozycji. Jesteście dziećmi Jednego Ojca, jesteście braćmi i siostrami pomiędzy sobą. Jednak, jeśli po należeniu do Ojca upadasz, wchodzisz w głębie piekła i stajesz się nawet jeszcze bardziej grzeszną duszą. To jest Boży Rząd. Jeśli nie oczyścisz się przestrzegając Moich wskazówek, będziesz musiał być bardzo surowo ukarany przez Dharamradża. Kara będzie musiała być doświadczana za każdy grzech jakikolwiek popełniałeś życie po życiu i konta będą w ten sposób wyrównane. Albo zniszczysz swoje grzechy potęgą jogi, albo doświadczając bardzo surowej kary. Jest tak wielu Brahma Kumarów i Kumari i oni wszyscy żyją w czystości. Oni zmieniają Bharat w niebo. Jesteście Śiw Śakti, Armią Pandawów; dotyczy to gop i gopi. Bóg was uczy. Lakszmi i Narajana nazywa się boginią i bogiem. Bóg z pewnością musiał dać im dziedzictwo. Tylko Bóg przychodzi i czyni was bóstwami. W złotym wieku byli król, królowa i poddani i wszyscy z nich byli wzniośli. Teraz jest królestwo Rawana. Jeśli chcesz pójść do królestwa Ramy, oczyszczaj się i przestrzegaj wskazówek Ramy. Przestrzegając wskazówek Rawana stałeś się zdegradowany. Zapamiętano: bogactwo niektórych ludzi zostanie pogrzebane pod ziemią, a bogactwo innych będzie skonfiskowane. Ludzie ukrywają złoto pod ziemią lub w ścianach. Jeśli nagle umierają, wszystko po prostu tam pozostaje. Zniszczenie musi nastąpić. Kiedy są trzęsienia ziemi, to w tym czasie pojawia się wielu złodziei. Ojciec, Pan i Mistrz przyszedł teraz aby uczynić cię Swoim i uczynić cię panem świata. Obecnie, nawet ludzie starsi nie mogą żyć bez występku. Oni stali się całkowicie tamopradan. Oni nawet nie rozpoznają Ojca. Ojciec mówi: Ja przyszedłem aby was oczyścić. Jeśli żyjesz w występku, będziesz bardzo surowo ukarany. Ja przyszedłem aby uczynić cię czystym i ustanowić czysty świat. Potem stajesz się nieczysty i stwarzasz przeszkody. Tworzycie przeszkody w stworzeniu nieba, więc będzie musiała być bardzo surowa kara. Ja przyszedłem aby uczynić cię mieszkańcem nieba. Jeśli nie wyrzekniesz się występku będziesz bardzo ukarany przez Dharamradża. Będziesz potem płakać z rozpaczy. To jest dwór Indry. Jest opowieść o aniołach wiedzy. Kiedy nieczysta osoba została przyprowadzona na spotkanie, odczuwało się taką wibrację. Tutaj nie pozwala się przebywać żadnej nieczystej osobie. Nikomu nie pozwala się siedzieć tutaj bez złożenia obietnicy czystości. W przeciwnym razie ten, który przyprowadza taką osobę także ponosi winę. Ojciec wie wszystko. Dlatego jeśli ktoś z was przyprowadza taką osobę, On da wam nauki. Gdy dusza pamięta Śiw Babę, staje się czysta i atmosfera staje się atmosferą ciszy. Ojciec jest tutaj i sam się przedstawia: Jestem twoim Ojcem. Przyszedłem, aby uczynić cię bóstwem z ludzkiej istoty, tak samo jak zrobiłem to 5000 lat temu. Bierz swoje dziedzictwo nieograniczonego szczęścia od Nieograniczonego Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady, Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wyrównaj wszystkie swoje karmiczne konta potęgą jogi, oczyszczaj duszę i czyń atmosferę spokojną.

2. Przestrzegaj śrimatu Ojca i obiecaj, że całkowicie się oczyścisz. Nie ulegaj występkom i nie stawaj się przeszkodą w tworzeniu nieba.

Błogosławieństwo:
Podejmuj dokładne decyzje, z przejrzystością swojego umysłu i intelektu oraz stań się pełen sukcesu.

Możesz osiągnąć sukces w każdym zadaniu, gdy twój intelekt podejmuje właściwe decyzje we właściwym czasie. Jednakże potęga decydowania działa, gdy twój umysł i intelekt są przejrzyste i nie ma w nich żadnych śmieci. Dlatego musisz spalić wszystkie śmieci w ogniu jogi i uczynić intelekt przejrzystym. Każda słabość jest śmieciem. Najmniejsza bezużyteczna myśl jest również śmieciem. Gdy ten śmieć zostanie zniszczony, wówczas będziesz w stanie być wolny od trosk. Następnie, dzięki przejrzystemu intelektowi, osiągniesz sukces w każdym zadaniu.

Hasło:
Gdy czyste i wzniosłe myśli będą stale wynurzać się w tobie, cała bezużyteczność automatycznie zostanie zanurzona.

Słodkie wzniosłe wersety Mateśwaridżi

Dlaczego żelaznowieczny świat jest zwany światem bez żadnej esencji (bez mocy)? Ponieważ ten świat nie ma esencji (mocy), to znaczy, nic nie ma mocy; nie ma w nim szczęścia, spokoju ani czystości. Wcześniej istniały na tym świecie szczęście, spokój i czystość, ale nie istnieją teraz ponieważ każdy ma w sobie pięć złych duchów. To dlatego ten świat jest zwany oceanem strachu, to znaczy, oceanem karmicznych niewoli. Każdy na tym świecie jest nieszczęśliwy i woła do Boga: Boże, zabierz nas z tego oceanu. To pokazuje, że zdecydowanie musi istnieć świat bez strachu, świat który jest nieustraszony, do którego chcą pójść. To dlatego ten świat jest zwany oceanem grzechu, przez który chcą przejść i pójść do świata dobroczynnych dusz. Zatem, są dwa światy: złoto-wieczny świat, który ma esencje i żelazno-wieczny świat, który jest bez esencji. Oba światy istnieją na tej ziemi. Ludzie mówią: O Boże, zabierz nas przez ten ocean na drugi brzeg. Co oznacza “na drugi brzeg”? Ludzie myślą, że drugi brzeg oznacza niewchodzenie w cykl narodzin i śmierci, to znaczy, bycie wyzwolonym. To mówią ludzie, ale Bóg mówi: Dzieci, ja zabieram was do tego świata gdzie prawdziwie panują szczęście i spokój, do świata który jest ponad smutkiem i niepokojem. Skoro chcecie szczęścia, ono zdecydowanie powinno być w tym życiu. To było złoto-wieczne Niebo, świat bóstw, gdzie zawsze prowadzili szczęśliwe życia. Mówi się, że te bóstwa były nieśmiertelne. Nieśmiertelność nic tu nie oznacza. To nie znaczy, że długość życia bóstw była tak długa, że one nigdy nie umierały. To jest niewłaściwe, ponieważ tak nie było. Ich życia nie trwają przez cały złoty i miedziany wiek. Bóstwa miały wiele żyć w złotym i srebrnym wieku. One dobrze władały królestwem przez 21 żyć, a potem wzięły 63 życia od miedzianego wieku aż do końca żelaznego wieku. W całości, one miały 21 żyć w stanie wznoszenia się i 63 życia w stanie upadania. Całościowo, ludzkie istoty biorą 84 życia. Błędem jest uważanie, że ludzkie istoty przechodzą przez 8.4 milionów gatunków. Skoro ludzkie istoty mogą odgrywać swoje role szczęścia i smutku jako ludzie, zatem jaka jest potrzeba by doświadczały czegokolwiek w zwierzęcym gatunku? Całościowo, mogą istnieć 8.4 miliony gatunków zwierząt, ptaków itp. ponieważ jest tyle rodzajów stworzeń. Ludzkie istoty wykonują grzeszne i dobroczynne czyny jako ludzie, natomiast zwierzęta doświadczają wszystkiego w obrębie swoich gatunków. Zarówno ludzkie istoty nie mogą wejść w zwierzęce gatunki jak też zwierzęta nie mogą wejść w ludzki gatunek. Ludzkie istoty muszą wszystkiego doświadczyć w obrębie swojego gatunku. To dlatego doświadczają szczęścia i smutku w swoich ludzkich życiach. W ten sam sposób, zwierzęta muszą doświadczyć szczęścia i smutku w obrębie swojego gatunku. Jednakże, one (zwierzęta) nie mają intelektu by zrozumieć za które uczynki cierpią. Ludzkie istoty czują swoje cierpienie, ponieważ są inteligentne, ale to nie jest tak, że ludzkie istoty doświadczają 8.4 milionów gatunków. Mówi się by zasiać strach, że jeśli będziesz wykonywał niewłaściwe czyny to urodzisz się w królestwie zwierząt. Jesteśmy teraz w zbieżnym wieku i przekształcamy swoje życia by zmienić się z grzesznych dusz w dobroczynne dusze. Aćća.