04.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście synami i córkami Kamdenu (krowy, która spełnia wszystkie pragnienia), Dżagadamby. Macie spełniać pragnienia każdego i pokazywać swoim braciom i siostrom prawdziwą ścieżkę.

Pytanie:
Dzieci, jaka odpowiedzialność została dana wam przez Ojca?

Odpowiedź:
Dzieci, nieograniczony Ojciec przyszedł, aby dać nieograniczone szczęście, a więc waszym obowiązkiem jest przekazywać to posłannictwo każdemu. Stańcie się pomocnikami Ojca i czyńcie każdy dom niebem. Służcie zmieniając kolce w kwiaty. Stańcie się bez egoizmu i bezcieleśni tak jak Ojciec i służcie każdemu. Dzieci, waszą największą odpowiedzialnością jest wyzwolenie całego świata ze szponów Rawana, wroga.

Piosenka:
Matko, o Matko, jesteś twórcą fortuny dla wszystkich.

Om śanti.
Chwała matki jest śpiewana tylko w Bharacie. Dżagadamba jest prawdziwym twórcą fortuny, a więc jej zostało nadane imię Kamdenu, tej która spełnia wszystkie pragnienia. Od kogo ona otrzymała to dziedzictwo? Zarówno Dżagadamba jak i Dżagadpita otrzymują dziedzictwo od Śiw Baby. Dzieci, wierzycie, że jesteście duszami. Nie możecie zobaczyć duszy, ale możecie ją zrozumieć. Jest dusza i ludzka istota. Dusza jest niezniszczalna, ale ciało, które widzicie tymi oczami, jest zniszczalne. Można otrzymać wizję duszy. Mówi się, że Wiwekananda (wielka dusza) miał wizję duszy. Jednak nie potrafił tego zrozumieć. Dzieci, rozumiecie, że kiedy macie wizję duszy, to jest tak, jakbyście miały wizję Ojca. Jaka jest dusza, taki jest Ojciec dusz; nie ma różnicy. Możesz zrozumieć intelektem: To jest Ojciec, a to są dzieci. Wszystkie dusze pamiętają Ojca. Tymi oczami ani nie możecie zobaczyć własnej duszy, ani duszy Ojca. On jest Bogiem, Najwyższym, Najwyższą Duszą, mieszkańcem najwyższej siedziby. Ci, którzy intensywnie czczą na ścieżce czczenia otrzymują wizje. To nie jest tak, że dusza jest w tym czasie w ciele. Nie, ta dusza odeszła do innego życia. Na ścieżce czczenia ludzie mają wizję tego, kogo czczą w zależności od uczuć, z jakimi czczą. Oni zrobili niezliczoną ilość wizerunków. To jest zwane czczeniem lalek. Oni otrzymują małą nagrodę czasowego szczęścia za wiarę w nie. Aspekt waszego nieograniczonego szczęścia jest unikalny. Wiecie, że bierzecie zwierzchnictwo nieba. Nikt nie może pójść do nieba wykonując czczenie. Tylko kiedy kończy się ścieżka czczenia, tzn. kiedy świat staje się stary po żelaznym wieku, nadchodzi złoty wiek, nowy świat. Nie ma tego w niczyim intelekcie. Sannjasini mówią, że taka i taka osoba scaliła się ze światłem, ale tak nie jest. Obecnie otrzymaliście bożą mądrość, która jest zwana śrimatem. Słowa są bardzo dobre. Śri Śri Bóg mówi. Tylko Jeden czyni was panami nieba, tzn. zmienia ze zwykłego człowieka w Narajana. Bierzemy królestwo świata przestrzegając śrimatu. Jest wielka chwała różańca śri, śri 108. Jest również różaniec 8 klejnotów. Sannjasini także mantrują przesuwając paciorki różańca. Oni mają torebkę z materiału, którą nazywają gaumuk (pyskiem krowy), trzymają rękę w tej torebce i przesuwają paciorki różańca. Baba powiedział: Stale pamiętaj Mnie, ale oni zrozumieli znaczenie tego, jako przesuwanie paciorków różańca. Dzieci, wiecie, że Parlokik Ojciec teraz przyszedł i uczynił was swoimi poprzez Brahmę. Jest Pradżapita (Ojciec Ludzi), a także Pradżamata (Matka Ludzi). Dżagadamba jest zwana Matką Ludzi, a Lakszmi jest zwana cesarzową świata. Czy nazwiecie ją matką świata, czy Dżagadambą, to jest to samo. Jesteście dziećmi, a więc to jest rodzina. Dzieci, wy również spełniacie pragnienia każdego. Jesteście synami i córkami Dżagadamby. Powinniście mieć upojenie w intelektach, że pokazujecie ścieżkę swoim braciom i siostrom. Jest to bardzo łatwe. Na ścieżce czczenia jest dużo trudności. Jest dużo takich, którzy wykonują hatha jogę i pranajamę (ćwiczenia oddechowe). Idą i kąpią się w rzekach. Przechodzą przez tak dużo trudności. Ojciec teraz mówi: Zmęczyliście się. Jest to wyjaśniane tylko braminom, którzy rozumieją, jaki jest ich związek z bezcielesnym Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Właściwe jest powiedzieć „Śiw Baba”. Nie powiecie „Rudra Baba”, tylko powiecie „Śiw Baba”. Jest to bardzo łatwe. On ma również wiele innych imion, jednak Śiw Baba jest dokładnym imieniem. Śiwa tzn. punkt. Rudra nie oznacza punktu. Chociaż oni mówią Śiw Baba, niczego nie rozumieją. Jest Śiw Baba i wy, saligramy. Dzieci, obecnie macie odpowiedzialność. Gandhi uważał, że Bharat musi być wyzwolony od cudzoziemców. Jest to ograniczona kwestia. Dzieci, Ojciec daje wam odpowiedzialność. Bharat w szczególności, a cały świat ogólnie muszą być wyzwolone od wroga Mai, Rawana. Ten wróg sprawiał światu bardzo dużo cierpienia i wy macie odnieść nad nim zwycięstwo. Gandhi sprawił, że wszyscy cudzoziemcy opuścili Bharat. Rawan jest także wielkim cudzoziemcem. Rawan wciska się do miedzianego wieku w taki sposób, że nikt sobie nawet tego nie uświadamia. Rawan przychodzi i kradnie całe królestwo. On jest najstarszym cudzoziemcem, który doprowadził Bharat do bankructwa. Bharat tak się zdegradował poprzez przestrzeganie jego wskazówek. Ten wróg powinien być stąd wypędzony. Otrzymujecie śrimat na temat tego, w jaki sposób wypędzić Rawana. Macie stać się pomocnikami Ojca. Jeżeli po przynależeniu do Mnie przestrzegasz wskazówek innych osób, upadniesz. Nie będziesz mógł wziąć wysokiej pozycji. Śpiewa się, że dzieci, które mają odwagę otrzymują pomoc od Ojca. Wy jesteście pomocnikami Boga. Bóg (Khuda) przychodzi i pomaga wam. Ludzie Go pamiętają i mówią: O, Oczyścicielu przyjdź! Ktoś, kto służy jest zwany sługą. Baba jest tak bez egoizmu! On jest bezcielesny. On uczy was, w jaki sposób stać się bez egoizmu i bez występku. Macie czynić innych takimi samymi jak wy, tzn. zmieniać kolce w kwiaty. Gwarantujecie, że nie będziecie wchodzić w występek. To jest najstarszy wróg. Macie go pokonać. Niektórzy piszą: Baba, zostałem pokonany, podczas gdy inni nawet nie mówią Babie. Oni znieważają wtedy własne imię, a także znieważają Satguru i wnoszą sobie stratę. Dzieci, wiecie, że teraz jesteście wnukami Śiw Baby i dziećmi Pradżapity Brahmy. Brahma bierze dziedzictwo od Śiw Baby i wy dzieci także bierzecie je od Niego. Dzieci, wiecie, że w poprzednim cyklu także wzięliście swoje dziedzictwo od Baby. To dusza to rozumie. Dusza zostawia ciało i bierze następne. Imię jest nadawane ciału. Śiw Baba po prostu pożycza ciało i przekazuje wam wiedzę. Bóg Śiwa mówi poprzez usta Brahmy. Nie musicie wchodzić w większe szczegóły czegoś takiego jak: co się dzieje, gdy dusza zostawia ciało lub w jaki sposób ona przychodzi. Nie ma korzyści wchodzenia w te kwestie. Jest to tylko wizja. Cokolwiek się wydarza, jest to tylko wizja. Droga do subtelnego rejonu jest teraz otwarta. Wielu przychodzi i idzie tam. W tym nie ma kwestii wiedzy ani jogi. Oni ofiarowują bhog, dusza przychodzi i jest karmiona, dawane jest jej picie. Wszystko to jest pogawędką. Dzieci, Baba bardzo was kocha. Dzieci mówią: BapDada, przybyliśmy do Ciebie. Jest Śiwa i Pradżapita Brahma. Tylko Brahma jest zwany pra-pra-pradziadkiem. Genealogiczne drzewo jest tak duże. Tego (Brahmy) nie można nazwać Śiw Babą. Tutaj jest ludzkie genealogiczne drzewo. Jest to kwestia fizycznego świata. Spośród wszystkich pokoleń, pierwsze pokolenie jest znane jako główne. To jest wielka sztuka życia. Dzieci, teraz dokładnie rozumiecie, chociaż są także tacy, którzy nie rozumieją. Przynajmniej powinniście zrozumieć, że Śiw Baba jest Ojcem wszystkich. Otrzymujecie dziedzictwo od Dziadka. Ten również od Niego je otrzymuje. Aćća, zapomnij Brahmę. Co się dzieje po zaręczynach? Nie pamięta się dłużej pośrednika. Ten jest pośrednikiem, który cię zaręczył. Baba mówi: O, dzieci. On mówi do dusz. Dusze Go pamiętają: Baba, przyjdź i oczyść nas. Baba mówi: Pamiętaj Mnie i będziesz stawał się czysty. Nie ma innego sposobu. Ja poślę was z lądu ciszy do nieba. To jest dom rodziców, a drugi to dom teściów. Nie ma takiego prawa, aby w domu rodziców nosić biżuterię, ale obecnie to stało się modą. Teraz wiecie, że gdy pójdziecie do domu swoich teściów, będziecie to wszystko nosić. Kumari przed wyjściem za mąż zabiera się wszystko; ona nosi stare ubrania. Wiecie, że Baba was ozdabia, aby posłać was do domu teściów. Będziecie żyć wiecznie ze swoimi teściami przez 21 żyć. Jednak, w tym celu macie czynić wysiłek, macie stać się czyści. Żyjąc w domu, macie być tak czyści jak lotos. To jest wasze ostatnie życie. Ojciec wyjaśnia: Wcześniej czczenie było niesfałszowane i satopradhan, a teraz stało się tamopradhan. W Bombaju oni czczą Ganesia i wydają na to setki tysięcy rupii. Tworzą postacie bóstw, utrzymują je, a potem topią; niszczą je. Dzieci, teraz jesteście tym wszystkim zadziwione, ale możecie wyjaśniać, jakie są systemy i zwyczaje. Oni dają narodziny bogini, czczą ją, karmią, świętują, a potem ją topią. To jest cud! Oni pokazują zaślubiny Tulsi z Kriszną (Tulsi to święte zioło). Świętują ceremonię zaślubin z wielkim pokazem. Gdy cudzoziemcy słyszą takie historie myślą, że być może takie rzeczy się wydarzają. Oni stworzyli wiele historii. Tutaj nie ma kwestii hazardu, chociaż oni mówią, że Pandawowie uprawiali hazard i że Draupadi była stawką w zakładzie. Oni napisali tak wiele historii. Z powodu tego wszystkiego radża joga całkowicie zanikła. Teraz Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie! To jest bardzo łatwe. To powinno wchodzić do waszych intelektów, że idziecie do nieba, tzn. do oceanu mleka na 21 żyć. To jest ocean trucizny. Wychodzicie z oceanu trucizny i idziecie do oceanu mleka. Wasze aspekty są nowe. Gdy ludzie to słyszą, są zdumieni. Dzieci, rozumiecie, że naprawdę będziecie w niebie bardzo szczęśliwe. Stajecie się panami nieba. Nikt nie może zabrać naszego królestwa. Teraz jest tak dużo podziałów, oni stale walczą. Dzieci, macie wyjaśniać: Waszym prawdziwym wrogiem jest Rawan. W każdym cyklu pokonujecie go. Gdy pokonujecie Maję, stajecie się zwycięzcami świata. To jest sztuka zwycięstwa i klęski. Wiecie, że z całą pewnością będziecie zwycięzcy. Nie możecie upaść. Zniszczenie jest tuż przed wami. Popłyną rzeki krwi. Tak wielu umrze bez przyczyny. To jest zwane piekłem, to znaczy nieczystym, zepsutym światem. Wszyscy śpiewają: O, Oczyścicielu przyjdź. Ojciec mówi: Tak jak wy dusze jesteście gwiazdami, Ja także jestem gwiazdą. Także jestem w niewoli sztuki życia. Nikt nie może się od niej uwolnić. Po co miałbym przyjść do tego nieczystego świata? Ja jestem mieszkańcem najwyższej siedziby. Każdy gra swoją rolę w tej sztuce życia. Nie ma kwestii martwienia się o to. Tutaj jesteście upojeni i dlatego jesteście całkowicie wolni od trosk. Jesteście bardzo prości. Ojciec nie sprawia wam trudności. Po prostu, pozostawaj w pamiętaniu i inspiruj innych do tego, aby pamiętali Babę. Nieograniczony Ojciec przyszedł, aby dać nieograniczone szczęście. Macie przekazywać takie zaproszenie w każdym domu. Bardzo dużo macie służyć w ten sposób. Dzieci, macie wielką odpowiedzialność. Tylko popatrzcie na Maję; ona całkowicie zniszczyła całą prawdę. Bharat stał się tak nieszczęśliwy. Maja sprawiała wam cierpienie. Dzieci, teraz macie pomóc Ojcu i zmienić kolce w kwiaty. Wiecie, jakie rodzaje kwiatów są w waszym bramińskim klanie. Jeśli służysz weźmiesz pozycję, bo inaczej staniesz się poddanym. To wymaga wysiłku. Jest wiele dzieci, które angażują się w usłudze. Niektóre córki nie mają pozwolenia, aby tutaj przybyć; one są bardzo bite. W tym celu potrzebna jest odwaga. Nie powinniście mieć lęku. Macie być dzielne. Macie także uwolnić się od wszelkiego przywiązania. Przywiązanie nie jest mniejsze. Ono jest bardzo silne. Jeżeli ktoś przychodzi z bogatej rodziny, wówczas dla przełamania świadomości ciała, Baba powie takiej osobie, aby zamiatała podłogę i myła naczynia. Baba w ten sposób sprawdzi tę osobę. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Macie stać się prawdziwymi pomocnikami Ojca zgodnie ze śrimatem. Nie przestrzegajcie wskazówek własnych umysłów lub wskazówek innych. Uwolnijcie się od przywiązania, miejcie odwagę i zaangażujcie się w usłudze.

2. Teraz jesteśmy w domu rodziców, a więc tutaj nie możemy podążać za żadnym rodzajem mody. Ozdabiajcie siebie klejnotami wiedzy. Żyjcie w czystości.

Błogosławieństwo:
Bądź dobroczynną duszą, która przekształca cierpienie w szczęście i zniewagę w chwałę.

Dobroczynną duszą jest ten, kto nigdy nie powoduje cierpienia ani nie przyjmuje cierpienia od nikogo. Zamiast tego, przyjmuje cierpienie w formie szczęścia i uważa zniewagę za chwałę. Można zrozumieć, że to jest dobroczynna dusza. Uczyń mocną lekcję patrzenia na duszę, która cię znieważa lub powoduje cierpienie, poprzez swoją miłosierną formę i wizję miłosierdzia, a nie wizję krytyki. Ktoś może cię obrażać, ale ty obdarzaj go kwiatami: wówczas nazwie się ciebie dobroczynną duszą.

Hasło:
Ci, którzy zanurzają BapDadę w swoich oczach, są światłem świata, oczami świata.