04.09.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, gdy staniecie się kwiatami, ten Bharat zmieni się z lasu kolców w ogród pełen kwiatów. Baba przybył, aby uczynić was kwiatami.

Pytanie:
Na jakie aspekty powinniście zwracać specjalną uwagę, abyście stali się godni bycia w świątyni?

Odpowiedź:
Aby stać się godnymi bycia w świątyni, zwracajcie pełną uwagę na swoje zachowanie. Zachowanie powinno być bardzo słodkie i królewskie. Powinna być taka słodycz, żeby inni mogli poczuć słodycz. Przedstawiajcie Ojca wielu innym. Aby wnieść korzyść sobie, czyńcie bardzo dobre starania i zaangażujcie się w usłudze.

Piosenka:
Nawet jeśli świat się zmieni, my nie zmienimy się nigdy.

Om śanti.
Duchowe dzieci wiecie, że Ojciec wyjaśnia nam poprzez Brahmę. On stale wyjaśnia poprzez powóz Brahmy. Obiecaliśmy Mu, że będziemy postępować według śrimatu, zmienimy ten nieczysty ląd Bharatu i uczynimy go czystym. Pokażemy każdemu ścieżkę, w szczególności do zmiany Bharatu, a całego świata ogólnie, z nieczystego w czysty. Każdy z was ma utrzymywać taką troskę w swoim intelekcie. Ojciec mówi: Gdy nadejdzie czas, zgodnie ze sztuką życia, staniecie się kwiatami, wasz ogród będzie całkowicie gotowy. Pan Ogrodu, Ogrodnik, jest Bezcielesny, nie jest cielesny. Ogrodnik jest duszą, nie ciałem. Pan Ogrodu jest duszą. Ojciec z pewnością musi wyjaśniać poprzez ciało. Gdy jest On w tym ciele, jest zwany Ogrodnikiem i Panem Ogrodu, ponieważ On czyni ten świat ogrodem kwiatów. Tam, gdzie mieszkały bóstwa istniał ogród. Nie było tam żadnego smutku. Tutaj, w tym lesie kolców panuje smutek. To jest królestwo Rawana, las kolców. Nikt nagle nie staje się kwiatem. Oni idą przed posągi i śpiewają: Życie po życiu byliśmy grzesznikami. Jesteśmy jak Adżamil (bardzo wielki grzesznik). Modlą się do Boga, aby przyszedł i uczynił ich dobroczynnymi duszami. Rozumieją, że obecnie są grzesznymi duszami i że kiedyś byli dobroczynnymi duszami. Teraz, w tym starym świecie, istnieją tylko wizerunki dobroczynnych dusz. Istnieją wizerunki zwierzchników królestwa. To bezcielesny Śiwa uczynił ich takimi. Istnieją tylko ich wizerunki, nikogo innego. Ludzie stworzyli wielkie ligam, aby przedstawić Śiwę. Oni mówią, że dusza jest jak gwiazda. Dlatego Ojciec z pewnością jesttaki sam. Jednak oni nie rozpoznają Go w pełni. Na całym świecie było królestwo Lakszmi i Narajana. Ludzie nigdzie nie piszą niczego zniesławiającego o Lakszmi i Narajanie. Jednak Krisznę przedstawiają czasami w miedzianym wieku, a czasami gdzie indziej. Każdy mówi, że Lakszmi i Narajan byli panami nieba. To jest wasz cel nauki. Kim są Radhe i Kriszna? Biedni, bezradni ludzie są w całkowitym zamieszaniu. Niczego nie rozumieją. Ci, którzy rozumieją to dzięki Ojcu, są w stanie wyjaśniać innym. Bo inaczej bez względu na to jak dużo im wyjaśniacie, oni nie potrafią stać się godnymi ani nie są w stanie wdrażać sobie boskich cnót. Jednak zgodnie ze sztuką życia tak musi się wydarzać. Dzieci, możecie zrozumieć dla samych siebie, że wszyscy macie postępować według śrimatu Ojca i służyć duchowo Bharatowi swoim ciałem, umysłem i bogactwem. Na waszych wystawach i w muzeach ludzie pytają was, w jaki sposób służycie Bharatowi. Wiecie, że bardzo dobrze służycie Bharatowi, zmieniając go z lasu w ogród. Złoty wiek jest ogrodem, podczas gdy to jest las kolców, w którym ludzie wciąż sprawią sobie nawzajem cierpienie. Możecie tłumaczyć to bardzo dobrze. Powinniście stworzyć bardzo dobry obraz Lakszmi i Narajana. W świątyniach stworzono bardzo piękne ich obrazy. Czasami obrazy są bardzo piękne, a czasami ciemnoniebieskawe, ale ludzie nie rozumieją znaczenia tego. Dzieci, teraz macie całą tę wiedzę. Ojciec mówi: Przyszedłem, by uczynić was wszystkich godnymi bycia w świątyni. Jednak nie każdy stanie się godny bycia w świątyni. O poddanych nie mówi się, że są godni bycia w świątyni. Tylko ci, którzy czynią starania i dużo służą będą mieli poddanych. Dzieci, macie także wykonywać duchową społeczną usługę. W takiej usłudze czyń swoje życie godnym. Wasze zachowanie ma być tak słodkie i przyjemne, abyście mogli wyjaśniać innym ze słodyczą. Jeśli sam jesteś kolcem, to jak możesz innych czynić kwiatami? Twoja strzała nie będzie mogła trafić do celu. Jeśli nie pamiętacie Ojca, to jak strzała może trafić do celu? Aby wnieść korzyść sobie, czyńcie bardzo dobre starania i bądźcie zaangażowani w usłudze. Ojciec zawsze służy, prawda? Dzieci, macie także służyć dzień i noc. Po drugie, Baba wyjaśnia, że dużo dzieci wysyła telegramy z okazji Śiw Dżajanti. W nich także powinny być dobre wyjaśnienia, żeby każdy, kto je przeczyta zrozumiał znaczenie Śiw Dżajanti. Wysiłek musi być czyniony dla przyszłości. Odbywają się także seminaria, by zdecydować, jaka usługa może być wykonana tak, aby wielu przedstawić Ojca. Jest tutaj dużo przykładów telegramów, możecie z nich korzystać. Pisze się adres: Śiw Baba na ręce Brahmy. Jest także Pradżapita Brahma (Ojciec Ludzi). Ten jest duchowym Ojcem, a tamten jest fizycznym ojcem. Fizyczne stworzenie stwarzane jest przez tego. Ojciec jest Stwórcą ludzkiego świata. Nikt na całym świecie nie wie, jak On tworzy stworzenie. Ojciec teraz tworzy nowy świat poprzez Brahmę. Bramini są kokiem na głowie. Przede wszystkim Bramini są niewątpliwie potrzebni. Na obrazie różnorodnych form, gdzie są Bramini, bóstwa, wojownicy, kupcy i siudrowie, oni są kokiem na głowie. Siudrowie nie mogą być pierwsi. Ojciec stwarza Braminów poprzez Brahmę. Jak i poprzez kogo stworzyłby siudrów? Dzieci, rozumiecie jak tworzone jest nowe stworzenie. To dzieje się poprzez Ojca, który adoptuje was. Ojciec przychodzi w każdym cyklu, by zmienić was z siudrów w Braminów. Potem z Braminów czyni was bóstwami. Usługa Braminów jest bardzo wzniosła. Tamci bramini nie są czyści, jak więc mogą kogokolwiek oczyszczać? Bramiński kapłan nie zawiązuje rakhi sannjasinowi. Sannjasin powiedziałby: Ja jestem czysty! Najpierw spójrz na swoją twarz! Wam dzieci także nie może zawiązywać rakhi nikt inny. W świecie na zewnątrz ludzie wiążą rakhi sobie nawzajem. System, że to siostra wiąże rakhi swojemu bratu pojawił się niedawno. Teraz czynicie starania, by zmienić się z siudrów w Braminów. Macie wyjaśniać, że zarówno mężczyźni jak i kobiety składają obietnicę czystości. Oboje mogąopowiedzieć, jak żyją w czystości, postępując według śrimatu Ojca. Będziemy zwycięzcy nad występkiem żądzy aż do końca, tak że staniemy się panami czystego świata. Złoty wiek jest zwany czystym światem, który jest teraz zakładany. Wszyscy jesteście czyści. Rakhi może być zawiązane tym, którzy ulegli występkowi. Do kogoś, kto składa obietnicę, a potem staje się nieczysty, mówi się: Przyszedłeś i zawiązano ci rakhi. Co więc się stało? On odpowiedziałby: Zostałem pokonany przez Maję. To jest pole bitwy. Żądza seksualna jest wielkim wrogiem. Poprzez zwyciężenie tego występku staniecie się zwycięzcami świata, to znaczy królami i królowymi. O poddanych nie mówi się, że są zwycięzcami świata. To ci, którzy stają się królami i królowymi są tymi, którzy czynią teraz starania. Niektórzy mówią, że staną się tacy jak Lakszmi i Narajan. Potem stają się tacy jak Rama i Sita. To dzieci Lakszmi i Narajana przychodzą i biorą prawo do swojego tronu. Lakszmi i Narajan w następnym życiu stają się niżsi. Ich dzieci, które otrzymują tron, a oni mają inne imiona i postacie. Dlatego o ich pozycji mówi się, że jest wyższa. Oni biorą kolejne wcielenie. Gdy ich syn siada na tronie, oni schodzą na drugi poziom. Ci, którzy byli wyżej schodzą niżej, a ci, którzy byli niżej, stają się wyżsi. Jeśli wy, dzieci, chcecie stać się tak samo wzniośli jak tamci, musicie zaangażować się w usłudze. Najważniejsze jest stać się czystym. Ojciec mówi: Ja tworzę czysty świat. Bardzo niewielu czyni dobry wysiłek. Jednak, tak czy inaczej cały świat staje się czysty. Niebo zakładane jest dla was. To musi wydarzyć się zgodnie ze sztuką życia. Ta sztuka jest z góry wyznaczona. Gdy staniecie się czyści i złoty wiek będzie założony, zacznie się zniszczenie. Możecie zrozumieć sztukę życia. W złotym wieku było królestwo bóstw. Teraz ono nie istnieje, ale będzie istniało ponownie. Jesteście duchową armią. Zwyciężycie nad światem, gdy zwyciężycie pięć występków. Ojciec stale pokazuje wam sposoby, by usunąć wasze grzechy wielu żyć. Ojciec przychodzi tylko raz, by powiedzieć wam o tych metodach. Zniszczenie nie odbędzie się dopóki nie będzie założone królestwo. Wy, wojownicy jesteście bardzo incognito. Złoty wiek będzie istniał po żelaznym wieku. W złotym wieku nie będzie żadnej walki. Dzieci, wiecie, że rola, jaką każda dusza odgrywa jest ustalona w sztuce życia. Dusze stale tańczą jak marionetki. To także jest sztuka życia. Każdy ma rolę w sztuce życia. Staliście się tamopradhan, odgrywając swoje role. Teraz stajecie się wzniośli i satopradhan. Ta wiedza jest kwestią tylko sekundy. Staliście się satopradhan, a potem upadliście i staliście się tamopradhan. Potem Ojciec zabiera was z powrotem. W rzeczywistości zamiast ryby, która wisi na żyłce (dziecięca zabawka), to ludzie powinni wisieć na żyłce. W taki sposób został pokazany stan schodzenia i wznoszenia się. Wy także podźwigacie się, a potem stopniowo schodzicie. Po podźwignięciu się, ponowne zejście w dół zabiera wam 5000 lat. Ten cykl 84 żyć jest w waszych intelektach. Ojciec wyjaśnił wam tajemnicę stanu wznoszenia się i stanu schodzenia. Rozumiecie to w kolejności, zgodnie z tym, jaki wysiłek czynicie. Ci, którzy pamiętają Ojca bardzo szybko wzniosą się. To jest ścieżka rodzinna. Czasami oni mają wyścigi trzech nóg, w których związuje się razem po jednej nodze dwojga ludzi, którzy potem biorą udział w wyścigu. To także jest wasz wyścig. Gdy ktoś nie ma w tym praktyki, upada. Tak samo jest tutaj. Jedna osoba biegnie, a druga ją hamuje. Czasami obie upadają. Baba jest zdumiony! Nawet starzy ludzie są dotknięci ogniem żądzy, a więc upadają. Nie możecie powiedzieć, że to ktoś spowodował wasz upadek. To w twoich rękach jest to, czy upadniesz, czy nie. Nikt cię nie popycha, dlaczego więc upadasz? Musicie myśleć: Nie ma znaczenia, co się wydarzy, ja nie upadnę. Jeśli upadacie, wszystko jest niszczone i bardzo mocno jesteście uderzani. Potem żałujecie. Wszystkie wasze kości są łamane. Tak bardzo jesteście kaleczeni. Baba wciąż wyjaśnia wam na wiele różnych sposobów. Zostało także wam wyjaśnione, że na Śiw Dżajanti powinny być wysyłane takie telegramy, żeby ludzie mogli zrozumieć je, gdy tylko je przeczytają. Baba daje wam czas, aby ubijać ocean wiedzy. Gdy ludzie je zobaczą, będą zachwyceni. Tak dużo listów przychodzi do Baby. BapDada odpowiada na wszystkie z nich. Możecie wyjaśniać, że Śiw Baba jest Bap, a Brahma jest Dadą. Czy tylko jedna dusza byłaby nazwana BapDadą? To jest coś cudownego. To zawiera prawdziwą wiedzę (Połączona forma). Jednak, strzała trafi w kogoś tylko wtedy, gdy będziecie w pamiętaniu. Niektórzy bardzo szybko stają się świadomi ciała. Ojciec mówi: Stańcie się świadomi duszy! To dusze przyjmują ciała i odgrywają swoje role. Jeśli ktoś umiera, nie wolno wam mieć na ten temat żadnych myśli. Obserwujemy jako niezależni obserwatorzy rolę, która jest ustalona dla tej duszy. Dusza musi pozostawić swoje ciało i wejść w następne, by odegrać swoją rolę. Co możemy w związku z tym zrobić? W waszych intelektach jest ta wiedza. Ona także jest w kolejności. Ona nie pozostaje w intelektach niektórych. Dlatego oni nie mogą nikomu wyjaśniać. Takie dusze stają się jak gorąca patelnia, całkowicie nieczyste i zdegradowane. Gdy nektar wiedzy dawany jest takim duszom, on nie pozostaje. Tylko ci, którzy dużo czcili, będą przeszyci strzałą. Oni będą mogli szybko to sobie wdrożyć. To jest cudowne konto. Pierwsza, najczystsza dusza, staje się potem najbardziej nieczysta. Te kwestie muszą być zrozumiane. Jeśli nie jest to w czyjejś fortunie, to on przestaje studiować. Gdy ktoś zajmie się wiedzą od dzieciństwa, stale będzie wszystko wpajał. Wtedy można zrozumieć, że tacy dużo czcili i że staną się bardzo mądrzy, ponieważ gdy dorosną, ich organy także urosną i będą mogli zrozumieć więcej. Poprzez zwracanie uwagi zarówno na to, co jest fizyczne jak i duchowe, każdy (negatywny) skutek jest usuwany. To jest Boża nauka. Istnieje różnica. Jednak najpierw musi być głęboka miłość. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stańcie się duchową armią, odnieście zwycięstwo nad pięcioma występkami i z pewnością stańcie się czyści. Służcie, aby uczynić Bharat czystym zgodnie ze śrimatem.

2. Patrzcie na każdą rolę w tej nieograniczonej sztuce, będąc świadomymi duszy. Nigdy nie stawajcie się świadomi ciała. Stańcie się niezależnymi obserwatorami i obserwujcie rolę każdego aktora.

Błogosławieństwo:
Bądź stale pokorny i skończ z arogancją, mając szacunek dla siebie.

Dzieci, które mają szacunek dla siebie, nigdy nie mogą być aroganckie; są zawsze pokorne. W jakim stopniu mają szacunek dla siebie, zgodnie z tym są pokorne w mówieniu “Ha dżi”. Młodzi czy starzy, pełni wiedzy czy ci bez wiedzy, zwycięzcy Mai czy ci, którzy są pod wpływem Mai, cnotliwi czy ci, którzy mają jedną lub dwie wady, to znaczy ci, którzy czynią starania, żeby stać się zwycięskimi – ci wszyscy, którzy mają szacunek dla siebie, są dawcami, którzy zawsze okazują szacunek każdemu. Oznacza to, że ponieważ oni sami są pełni, stale są miłosierni.

Hasło:
Miłość jest metodą na łatwe pamiętanie. Dlatego bądź stale kochający i czyń innych kochającymi.