04.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ten świat teraz jest beznadziejnym przypadkiem. Każdy ma umrzeć i dlatego wasze przywiązanie do tego świata ma się skończyć. Stale pamiętajcie tylko Mnie!

Pytanie:
Co jest powodem braku entuzjazmu do służenia?

Odpowiedź:
1. Jeżeli twój charakter nie jest dobry i nie pamiętasz Ojca, nie możesz mieć entuzjazmu do służenia. Będziesz wciąż wykonywać taki lub inny zły czyn i dlatego nie będziesz w stanie służyć. 2. Pierwsza wskazówka Ojca to: Gdy umierasz, świat jest dla ciebie martwy. Nie wprowadzasz tej wskazówki w praktykę. Z tego powodu twój intelekt jest uwięziony w ciele i cielesnych związkach, dlatego nie jesteś w stanie służyć.

Piosenka:
Pokłony dla Śiwy.

Om śanti.
Usłyszeliście piosenkę ze ścieżki czczenia. Ludzie mówią: Pokłony dla Śiwy. Oni wciąż wypowiadają imię Śiwy. Codziennie chodzą do świątyni Śiwy i świętują wszystkie święta, które są co roku. Istnieje najbardziej wzniosły miesiąc dobroczynności (miesiąc przestępny), a także najbardziej wzniosły rok dobroczynności. Każdego dnia oni mówią „Pokłony dla Śiwy”. Jest dużo czcicieli Śiwy. Stwórcą jest Śiwa, Bóg, Najwyższy ze Wszystkich. Oni mówią: Oczyścicielem jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Śiwa. Oni codziennie Go czczą. Dzieci, wiecie, że to jest zbieżny wiek, wiek, aby stać się najwznioślejszymi ze wszystkich. Ludzie dzięki ziemskiemu wykształceniu zdobywają taką lub inną wysoką pozycję. W jaki sposób Lakszmi i Narajan zdobyli swoje pozycje? W jaki sposób oni stali się panami świata? Nikt tego nie wie. Oni mówią: Pokłony dla Śiwy. Jesteś Matką i Ojcem. Śpiewają tę chwałę codziennie, ale nie wiedzą, kiedy On przychodzi, staje się Matką i Ojcem oraz daje nam nasze dziedzictwo. Wiecie, że ludzie na świecie niczego nie wiedzą. Tak bardzo błądzą na ścieżce czczenia. Tak dużo grup udaje się do Amarnath. Oni tak bardzo błądzą! Gdybyście powiedzieli im o tym, zezłościliby się. Dzieci, bardzo niewiele z was posiada takie wewnętrzne szczęście. Oni stale piszą: Baba, od chwili, gdy Cię poznałem, moje szczęście nie ma granic. Nawet, gdy są jakieś trudności, macie być szczęśliwi. Nigdy nie wolno wam zapomnieć, że teraz należycie do Ojca. Dzieci, teraz, gdy wiecie, że dotarliście do Śiw Baby, wasze szczęście nie powinno mieć granic. Maja wciąż sprawia, że zapominacie. Pomimo że piszecie, iż macie wiarę i znacie Babę, to stajecie się opieszali w posuwaniu się naprzód. Gdy niektórzy nie przychodzą przez 6 do 8 miesięcy lub przez 2 do 3 lat, Baba rozumie, że nie mają pełnej wiary w intelektach i że nie są w pełni upojeni. On jest takim nieograniczonym Ojcem, który daje wam dziedzictwo na 21 żyć. Jeżeli uwierzylibyście w to, bylibyście bardzo szczęśliwi i upojeni. Gdy król chce zaadoptować dziecko i to dziecko dowiaduje się, że król już rozmawia o adopcji, że uczyni je swoim dziedzicem, wtedy to dziecko byłoby tak bardzo szczęśliwe. Ono czułoby: Stanę się dzieckiem króla! Albo jeżeli biedne dziecko jest adoptowane przez bogatą osobę, to jest tak szczęśliwe. Gdy ono sobie uświadamia, że będzie zaadoptowane przez taką a taką osobę, wtedy znika poczucie, że jest biedne. Ta sytuacja jest kwestią tylko jednego życia. Dzieci, tutaj macie szczęście z powodu zdobywania dziedzictwa na 21 żyć. Pamiętajcie Nieograniczonego Ojca, a także pokazujcie ścieżkę innym. Śiw Baba, Oczyściciel przyszedł. On wyjaśnia, że jest waszym Ojcem. Żadna ludzka istota nie może powiedzieć, że jest waszym nieograniczonym Ojcem. Tylko Ojciec wyjaśnia to, że przyszedł 5000 lat temu. On powiedział wam to samo: Pamiętajcie stale tylko Mnie. Tylko dzięki pamiętaniu Mnie, Oczyściciela Ojca, staniecie się czyści. Nie ma żadnego innego sposobu, aby stać czystym z nieczystego. Tylko jeden Ojciec jest Oczyścicielem. Kriszna nie może być zwany Bogiem. Bogiem Gity jest Oczyściciel. On jest poza narodzinami i śmiercią. To jest najważniejsza kwestia, którą ludzie powinni zapisać. Gdy inni zobaczą, że ważni ludzie to napisali, wówczas poczują, że jest to słuszne. Jeżeli zobaczą, że napisała to zwykła osoba, powiedzą, że Brahma Kumaris rzucili na nią czar i dlatego ona to napisała. Nie powiedzą tak, jeżeli napisała to ważna osoba. Gdy coś mówicie, to oni mówią, że macie „małe usta”, a mówicie o wielkich kwestiach, mówiąc, że Bóg przyszedł. Dzieci, nie wolno wam mówić tak po prostu, że Bóg przyszedł. Nikt tego nie zrozumie, a nawet będą się z was śmiać. Wyjaśniajcie im, że jest dwóch ojców. Nie mówcie im na samym początku, że Bóg przyszedł, ponieważ w obecnym czasie wielu na świecie nazywa siebie Bogiem. Oni wszyscy uważają siebie za inkarnację Boga. A więc taktownie wyjaśniajcie im tajemnicę na temat dwóch ojców: Jeden jest ograniczonym ojcem, a drugi jest nieograniczonym Ojcem. Imię Ojca to Śiwa. On jest Ojcem wszystkich dusz, a więc On niewątpliwie musi dać Swoim dzieciom dziedzictwo. Ludzie świętują narodziny Śiwy. On przychodzi i ustanawia niebo. Dlatego piekło z całą pewnością ma być zniszczone. Znakiem tego jest Mahabharadzka wojna. Gdy będziecie mówić po prostu, że Bóg przyszedł, nikt niczego nie zrozumie. Wciąż uderzacie w bębny. Jeżeli będziecie służyć w zły sposób, usługa jeszcze bardziej zwolni. Z jednej strony mówisz, że Bóg przyszedł i że cię uczy, a potem idziesz i się żenisz! Ludzie wtedy zapytają: Co z tobą? Mówiłeś, że Bóg cię uczy. Wtedy oni odpowiadają, że mówili tylko to, co usłyszeli. Jest wiele rodzajów przeszkód ze strony swoich dzieci. Na przykład Hindusi sami siebie spoliczkowali. Tak naprawdę należą do religii bóstw, ale mówią, że są Hindusami. W ten sposób sami siebie spoliczkowali. Wiecie teraz, że gdy byliście godni czci, mieliście wzniosłą religię i wykonywaliście wzniosłe czyny. Przestrzegając diabelskich wskazówek upadliście w swojej religii i czynach. Zaczynamy znieważać własną religię, gdy przestrzegamy diabelskich poleceń Mai. Dlatego Baba powiedział: Tamto społeczeństwo jest diabelskim społeczeństwem. To jest boskie społeczeństwo, które Ja uczę radża jogi. Teraz jest żelazny wiek. Ci, którzy słuchają tej wiedzy staną się bóstwami z diabłów. Ta wiedza jest w celu stania się bóstwami. Stajecie się bóstwami dzięki pokonywaniu pięciu występków. Pomiędzy diabłami a bóstwami nie odbyła się żadna wojna. Oni popełnili ten błąd, ale pokazali, że ci, którzy mieli Boga po swojej stronie, odnieśli zwycięstwo. Oni wymieniają w tym imię Kriszny. Tak naprawdę, wasza wojna jest z Mają. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam tak dużo kwestii, ale niektórzy są tak tamopradhan, że niczego w ogóle nie rozumieją. Nie potrafią pamiętać Ojca. Rozumieją, że ich intelekty są tamopradhan, a więc nie potrafią pamiętać Ojca i dlatego wciąż wykonują złe czyny. Nawet bardzo dobre dzieci w ogóle nie pamiętają Ojca. One w ogóle nie poprawiają swojego charakteru! Dlatego nie czują entuzjazmu do służenia. Ojciec mówi: Uśmierć ciało i wszystkie cielesne związki! To znaczy zapomnijcie to wszystko! Tak naprawdę nie mówi się „uśmierć”, mówi się: Gdy umierasz, świat jest dla ciebie martwy. Ojciec siada tutaj i to wyjaśnia. Usuńcie to wszystko ze swoich intelektów. Teraz, gdy należycie do Mnie, zapomnijcie o tym wszystkim. Pamiętajcie jednego Ojca. Gdy ktoś jest chory i jest to beznadziejny przypadek, to on musi przerwać wszystkie swoje przywiązania. Jemu mówi się, aby pamiętał Ramę (Boga). Ojciec także mówi: Ten świat jest całkowicie beznadziejnym przypadkiem. Świat będzie zniszczony. Każdy umrze i dlatego macie usunąć swoje przywiązanie do niego. Oni wciąż mantrują imię Ramy. To nie jest kwestia, która dotyczy tylko jednej osoby. Cały świat będzie zniszczony. Dlatego daję wam tylko jedną mantrę: Stale pamiętajcie tylko Mnie. On stale wyjaśnia wam na tak dużo różnych sposobów. Teraz nadchodzi miesiąc dobroczynności, a więc On stale wyjaśnia o najbardziej pomyślnym wieku, w którym stajecie się najwznioślejszymi istotami. Aby to wyjaśniać, macie być bardzo mądrzy. Macie dobrze wdrażać sobie boskie cnoty. Nie wolno wam wykonywać żadnych grzesznych czynów. Wziąć coś bez pozwolenia lub zjeść coś bez pozwolenia, to także incognito grzech. Prawa są bardzo surowe. Gdy ktoś popełnia grzech i nie mówi o tym Babie, ten grzech będzie stale wzrastał. Dzieci, tutaj macie się stać dobroczynnymi duszami. Ja kocham dobroczynne dusze, a nie podobają mi się grzeszne dusze. Na ścieżce czczenia także, oni są świadomi tego, że gdy wykonują dobre czyny, otrzymują za to dobry owoc. Dlatego wykonują dobre czyny w postaci dawania darów i wykonywania dobroczynności. To jest sztuka życia. Jednak oni mówią, że to Bóg daje dobry owoc za dobre czyny. Ojciec mówi: To nie jest tak, że Ja przychodzę i prowadzę taki interes. Wszystko to jest ustalone w sztuce życia. Zgodnie ze sztuką życia Ojciec z całą pewnością musi przyjść. Ojciec mówi: Ja muszę przyjść i pokazać każdemu drogę. Nie ma w tym kwestii miłosierdzia. Niektórzy piszą: Baba, jeżeli będziemy mieli Twoje błogosławieństwa, nigdy Cię nie zapomnimy. Ojciec mówi: Ja nie jestem w ten sposób miłosierny. To należy do ścieżki czczenia. Bądź sam dla siebie miłosierny. Dzięki pamiętaniu Ojca, twoje grzechy będą usunięte. To, co należy do ścieżki czczenia nie trwa na ścieżce wiedzy. Ścieżka wiedzy to uczenie się. Nauczyciel nie będzie miał dla nikogo miłosierdzia. Każdy ma się uczyć. Ojciec daje śrimat. Powinieneś więc przestrzegać go, prawda? Jednak, ponieważ przestrzegasz własnych wskazówek, w ogóle nie służysz. Dzieci mają stać się w pełni dobroczynnymi duszami. Najmniejszy grzech nie powinien być popełniany. Niektóre dzieci nigdy nie mówią o grzechach, które popełniły. Ojciec mówi: One nigdy nie wezmą wysokiej pozycji. Zostało zapamiętane, że ci, którzy się wznoszą, smakują słodyczy nieba. Dzieci, wiecie, że pozycja jest bardzo wysoka. Gdy upadasz, stajesz się całkowicie bezużyteczny. Nieczysta arogancja jest najgorsza. Żądza, gniew i przywiązanie nie są mniejsze. Chciwość i przywiązanie także całkowicie niszczą wszystko. Gdy masz przywiązanie do swoich dzieci, stale je pamiętasz. Dusza mówi: Moim jest tylko jeden Śiw Baba, nikt inny. Czyń takie starania, że nikt inny nie jest pamiętany. Wszystko tamto ma się skończyć. Przed wami stoi zniszczenie. Potem nie będziecie już mogli brać prawa do swojego dziedzictwa. Dlaczego mielibyście być przywiązani do tego świata? Rozmawiaj ze sobą w ten sposób. Usuń cały świat ze swojego intelektu. Wszystko to zostanie zniszczone. Przyjdą takie sztormy, że one zniszczą wszystko. Gdy gdzieś wybucha ogień i są mocne wiatry, wszystko jest bardzo szybko niszczone. W ciągu pół godziny 100 do 150 domów jest niszczone. Wiecie, że ten stóg siana ma być podpalony. Jak inaczej wszystkie te ludzkie istoty umarłyby? Dobre dzieci, które mają dobry charakter będą dobrze służyły. Dzieci, powinnyście być upojone. Będziecie w pełni upojone na końcu, gdy osiągniecie swoje karmatyczne stany. Jednak, do tego czasu będziecie musieli nadal czynić starania. Wielu ludzi idzie do świątyni Śiwy w Benaresie, ponieważ On jest Bogiem, Najwyższym ze Wszystkich. Oni tam bardzo czczą Śiwę. Baba wciąż mówi, abyście poszli tam i wyjaśniali im: Bóg Śiwa daje Lakszmi i Narajanowi to dziedzictwo. Oni otrzymali swoje dziedzictwo od Niego w zbieżnym wieku. Gdy wyjaśniacie im to, w to także jest włączone wyjaśnienie o Brahmie i Saraswati. Gdy używacie obrazów, możecie bardzo jasno wyjaśniać, w jaki sposób oni otrzymali swoje królestwo. Ścieżka czczenia nie istniała w królestwie Lakszmi i Narajana. Oni mówią, że czczenie trwało wieczne. Teraz otrzymaliście tak dużo wiedzy, że powinniście być upojeni: Bóg uczy nas, aby dać nam naszą fortunę królestwa na 21 żyć! Jesteście studentami. Ci, którzy mają wiarę, będą się zastanawiać: Jaki jest Ten, od którego Brahma Kumaris słyszą wszystko i który wpaja nam tę wiarę, byśmy stali się tacy jak On? Oni przede wszystkim chcieliby przyjść i spotkać takiego Ojca! Dopóki nie mają pełnej wiary, nie będą mogli iść do przodu. Ci, którzy mają wiarę, będą szybko iść do przodu. Pójdziemy i spotkamy takiego Ojca. Nie pozostawimy Go. Baba, należę tylko do Ciebie. Nie pójdę teraz nigdzie indziej. Jest taka piosenka: Czy mnie będziesz kochać, czy mnie odrzucisz, ja tak bardzo Cię kocham, że nie odejdę od Twoich drzwi. Nie każdy może tutaj pozostać. Macie być wysłani na usługę. Mieszkając w domu ze swoją rodziną, bądź lotosem. Niektórzy nawet zapisują to, ale gdy wychodzą na zewnątrz, Maja bierze ich w obroty. Maja jest tak potężna! Maja stwarza dużo przeszkód. Taka mała lampa ma tak dużo sztormów Mai! Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam znaczenie wszystkich tych piosenek. To jest wasz najbardziej pomyślny, zbieżny wiek. Przeminął miesiąc dobroczynności dla czcicieli. Ojciec mówi: Ja przychodzę tylko w tym zbieżnym wieku, aby oczyścić nieczystych. To wyjaśnienie jest tak dobre! Dzień po dniu, będą pojawiać się nowe metody, aby usługa mogła się rozwijać. Tworzonych jest wciąż dużo dobrych obrazów. Mówi się: Pomimo, że jakieś zadanie zabiera dużo czasu, ono jest dobrze zrealizowane. Otrzymujecie gotowe skarby, dzięki którym każdy może natychmiast zrozumieć. Obraz schodów jest bardzo dobry. Nikt nie mógłby powiedzieć teraz, że jest czysty. Tylko złoty wiek jest zwany czystym światem. Lakszmi i Narajan są panami czystego świata. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zwracajcie wielką uwagę na to, abyście nie popełniali nawet najmniejszego subtelnego grzechu lub grzechu w grubej formie. Niczego nie bierz w tajemnicy. Uważaj na chciwość i przywiązanie.

2. Wyrzeknij się nieczystej arogancji, która zniszczyłaby cię całkowicie. Czyń starania, aby nie pamiętać o nikim innym, jak tylko o jednym Ojcu.

Błogosławieństwo:
Stań się wolny od niewoli i doświadczaj wysokiego stanu, poprzez uwolnienie się od wszelkiej subtelnej niewoli myśli.

W jakim stopniu dzieci są wolne od niewoli, tak zgodnie z tym mogą być stabilne w wysokim stanie. Dlatego sprawdzaj: Czy nadal jest przywiązana jakaś nić, nawet w subtelnej formie, w moich myślach, słowach lub czynach? Nie pamiętaj nikogo oprócz jednego Ojca. Jeśli pamiętasz nawet swoje ciało, wówczas razem z ciałem, jedno po drugim, pojawią się twoje związki ciała, twoje fizyczne posiadłości i świat. Jestem wolny od niewoli. Utrzymuj to błogosławieństwo w swojej świadomości i wykonuj usługę uwalniania całego świata z pułapki Mai.

Hasło:
Ci, którzy stanem świadomości duszy kończą ze wszystkimi kłopotami swoich ciał i umysłów, mogą być niezachwiani.