04.10.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     29.03.86     Om Shanti     Madhuban


Serdeczna rozmowa BapDady z dziećmi – podwójnymi cudzoziemcami.


Dzisiaj BapDada wynurzył w subtelnym rejonie wszystkie podwójnie zagubione dzieci zewsząd i zobaczył specjalności wszystkich dzieci. Dzieci, wy wszystkie jesteście specjalnymi duszami i dlatego teraz należycie do Ojca, tzn. posiadacie wzniosłą fortunę. Wszystkie jesteście specjalne, niemniej jednak jesteście w kolejności. Zatem dzisiaj BapDada szczególnie patrzył na podwójnie zagubione dzieci. Pochodząc z różnych systemów, zwyczajów i wierzeń, w krótkim czasie przyjęliście jedno przekonanie i przestrzegacie poleceń Jednego. BapDada u większości was, dzieci, widzi szczególnie dwie specjalności.

Po pierwsze, bardzo szybko związaliście się związkiem miłości. Związek miłości wam bardzo pomógł w przynależeniu do bożej rodziny i do Ojca. Zatem pierwszą specjalnością jest bycie kochającym, a po drugie, z powodu miłości, z łatwością używacie potęgi przekształcenia w swoim praktycznym życiu. Bardzo dobrze idziecie naprzód z miłością do przekształcania siebie, a wraz z tym do przekształcenia tych, którzy są wam równi. Z odwagą przyswoiliście specjalności zarówno potęgi miłości, jak i potęgi przekształcenia i pokazujecie bardzo dobry dowód tego.

Dzisiaj Bap i Dada przeprowadzili między sobą w subtelnym rejonie rozmowę na temat specjalności dzieci. Obecnie dobiega końca tegoroczny sezon spotkań awjakt w formie wjakt (cielesnej). Zatem BapDada oglądał wynik każdego dziecka. Ogólnie biorąc odbywa się ciągłe spotkanie w formie awjakt poprzez stan awjakt i tak będzie zawsze. Jednak czas spotkań w formie cielesnej musi być ustalony i trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia czasu. Nie ma ograniczeń czasu na spotkaniach w formie awjakt. Każdy z was może świętować spotkanie tak długo, jak zechce. Doświadczając awjakt potęgi, możesz zapewnić nieustanny rozwój sobie, a także usłudze. Zgodnie z ustalonym czasem, chociaż tegoroczny sezon teraz dobiega końca, wy nie zbliżacie się do końca, ale stajecie się kompletni. Spotkać się oznacza osiągnąć pełnię. Stajecie się równi, prawda? A więc to nie koniec. Chociaż czas sezonu dobiega końca, wy sami staliście się równi i kompletni, i dlatego BapDada był bardzo zadowolony, mogąc sprowadzić wszystkie podwójnie zagubione dzieci z każdego miejsca do subtelnego rejonu. W formie cielesnej niektórzy mogą przybyć, a inni nie mogą. Dlatego przysyłacie swoje zdjęcia lub listy. Jednak w formie awjakt BapDada może łatwo stworzyć zebranie i wynurzyć dzieci z każdego miejsca. Gdyby wszyscy zostali zaproszeni do przyjazdu i pozostania tutaj, potrzebne byłyby wszelkie udogodnienia dla każdego. W rejonie awjakt nie ma potrzeby na wszystkie te fizyczne udogodnienia. Gdybyście tam zebrali nie tylko podwójnie zagubione dzieci, ale nawet wszystkie dzieci z całego Bharatu, czulibyście nieograniczony rejon awjakt. Bez względu na to, ile jest tam setek tysięcy, nadal wydaje się, że widać tylko małe zgromadzenie.

Dzisiaj Baba wynurzył tylko podwójnych cudzoziemców w subtelnym rejonie. BapDada widział, że chociaż macie różne zwyczaje i systemy, doświadczyliście bardzo dobrego rozwoju dzięki swoim zdecydowanym myślom. Większość z was idzie naprzód z zapałem i entuzjazmem. Oczywiście nadal są tacy, którzy zawsze będą pokazywać swoje gry, ale wynik, który Baba zobaczył, był taki, że do ubiegłego roku byliście w o wiele większym zamieszaniu. W wyniku tego roku Baba zobaczył, że wiele dzieci było teraz silniejszych niż w zeszłym roku. BapDada zobaczył, że cały czas są takie dzieci, które pokazują Mu swoje gry. Nadal bawicie się w gry zamieszania, prawda? Gdybyście wtedy nagrali wideo, a potem usiedli i obejrzeli je, czulibyście się tak, jakby to była sztuka. Jednak to jest inne niż wcześniej. Ci, którzy stali się doświadczeni, stają się także dojrzali. Tak więc w wyniku Baba zobaczył, że wasza miłość do uczenia się i entuzjazm do pamiętania z łatwością zmieniają odmienne systemy, zwyczaje i wierzenia. Dla mieszkańców Bharatu przekształcenie jest łatwe. Oni znają bóstwa i mają pomieszaną wiedzę pism, a więc przekonania nie są takie nowe dla ludzi Bharatu. Patrząc na wszystkie dzieci wszędzie, Baba zobaczył dusze, których intelekty miały taką wiarę, że były nie do zachwiania i nie do poruszenia. Ci, których intelekty mają taką wiarę, stają się również przykładami umożliwiającymi innym posiadanie takiej wiary w intelekcie. Mieszkając w domach ze swoimi rodzinami, potężnymi myślami przekształcacie swój sposób patrzenia i postawę. Baba zobaczył takie specjalne klejnoty. Nawet te dzieci, które wcześniej były całkowicie pochłonięte swoimi tymczasowymi udogodnieniami i chwilowym szczęściem, zgodnie z własnymi zwyczajami itp., teraz idą naprzód w linii tych, którzy czynią intensywne starania i nieustannie dokonują przekształcenia dzień i noc. Nawet jeśli nie ma ich tak wiele, te, które są, są dobre. BapDada daje przykład „dżatku” (tych, którzy składają ofiarę jednym uderzeniem). W ten sam sposób, po tym, jak twój umysł miał myśl o wyrzeczeniu, twoje oczy nie są pociągnięte wstecz. Były takie dzieci. Dzisiaj Baba patrzył na ogólny wynik. Patrząc na potężne dusze, Bap i Dada uśmiechali się i szczerze rozmawiali o tym, jak zapamiętane są dwa rodzaje stworzenia Brahmy. Pierwsi są brahminowie, którzy wyłonili się z ust Brahmy. Drugim stworzeniem jest świat, który Brahma stworzył swoimi myślami. Ojciec Brahma przez długi czas miał wzniosłe, potężne myśli. Chociaż są obaj, Bap i Dada, stworzenie nie jest nazwane stworzeniem Sziwy. Nazywacie się dynastią Sziwy. Nie nazywacie się Sziw Kumarami i Sziw Kumari. Nazywacie się Brahma Kumarami i Brahma Kumari. Brahma przywoływał was swoimi wzniosłymi myślami, to znaczy stworzył stworzenie. Tak więc przybyliście tutaj w cielesnych formach poprzez przywoływanie potężnymi myślami Ojca Brahmy.

Stworzenie myślami nie jest gorsze czy słabsze. Myśli musiały być potężne, ponieważ dzieci musiały być sprowadzane do jego rodziny z daleka, zza różnych zasłon. Takie wzniosłe, potężne myśli zainspirowały was i przybliżyły. Dlatego to stworzenie dokonane za pomocą potężnych myśli jest również potężne. Wielu z was miało doświadczenie, że ktoś specjalnie inspiruje intelekt i przyciąga. Z powodu potężnych myśli Brahmy, gdy tylko ujrzysz obraz Brahmy, doświadczasz, że ten obraz żyje. Wasz postęp odbywa się w oparciu o doświadczenie żywego związku. Dlatego BapDada był zadowolony, widząc stworzenie. Teraz stale będziecie dawać praktyczny dowód jeszcze potężniejszego stworzenia. Jeśli chodzi o czas służenia podwójnie zagubionych dzieci, to już minął okres dzieciństwa. Nadszedł czas, aby stać się doświadczonym, czynić innych nie do zachwiania i nie do poruszenia oraz dać innym doświadczenie. Czas na gry dobiegł końca. Teraz bądźcie stale potężni i słabe dusze czyńcie potężnymi. Jeśli ty masz sanskary słabości, sprawisz, że inni też będą słabi. Jest mało czasu, a nadejdzie maksimum stworzenia. Nie cieszcie się z tej ilości, uważając, że teraz jest ich wiele. Ilość będzie cały czas wzrastać. Jednak wymagania czasu i metoda waszego utrzymania teraz się zmienią.

Była różnica w utrzymaniu tych, którzy świętują Złoty Jubileusz i tych, którzy świętują Srebrny Jubileusz. Podobnie będzie różnica dla tych, którzy przyjdą później. Zatem uczyńcie ich potężnymi w krótkim czasie. Oczywiście oni będą mieć swoje własne wzniosłe uczucia. Jednak wy wszyscy także macie w krótkim czasie pomóc im w ich rozwoju poprzez wasze związki i relacje, aby z łatwością mieli entuzjazm i odwagę, by iść naprzód. Ta usługa ma teraz znacznie wzrosnąć. Nie jest to już czas na gromadzenie potęgi tylko dla siebie, ponieważ oprócz potęgi dla siebie macie również zgromadzić tyle potęgi dla innych, abyście byli w stanie dawać im współdziałanie. Nie wolno wam tylko brać współdziałania, wy macie dawać współdziałanie. Dla tych, którzy są tu od dwóch lat, te dwa lata nie są czymś małym. Wy macie doświadczyć wszystkiego w krótkim czasie. Na obrazie drzewa pokazujecie, że nawet dusze, które przychodzą na końcu, z pewnością muszą przejść przez cztery etapy i że nie ma znaczenia, czy mają 10, 12, czy jakąś inną ilość narodzin. Nawet ci, którzy przychodzą na koniec, muszą doświadczyć wszystkich potęg w krótkim czasie. Wy macie doświadczać zarówno życia studenta, jak i bycia sługą. Słudzy nie tylko mają prowadzić kursy i wykłady. Być sługą to znaczy nieustannie współdziałać zapałem i entuzjazmem, współdziałać w uczynieniu innych potężnymi. Musicie zaliczyć wszystkie przedmioty w krótkim czasie. Tylko gdy zrobicie wszystko z tak dużą prędkością, będziecie mogli dotrzeć do celu. Dlatego macie ze sobą współdziałać. Nie wolno wam mieć jogi ze sobą. Nie zaczynajcie jogi ze sobą. Współdziałająca dusza, nieustannie współdziałając, zbliża innych do Ojca i czyni ich równymi. Nie wolno wam czynić innych równymi sobie, ale równymi Ojcu. Zostawcie tutaj wszystkie swoje słabości. Nie zabierajcie ich z powrotem do obcych krajów. Macie stać się potężnymi duszami i uczynić innych potężnymi. Niech ta zdecydowana myśl będzie stale w waszej świadomości. Aćća.

Baba szczególnie śle wypełnione miłością pamiętanie wszystkim dzieciom wszędzie. Wzniosłym duszom, które są nieustannie kochające, współdziałające i potężne, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Wszyscy jesteście szczęśliwi, że – chociaż jest różnorodność – wszyscy należycie teraz do Jednego, prawda? Nie ma już różnych wskazówek. Jesteście wzniosłymi duszami, które przestrzegają wskazówek Boga. Język brahminów jest taki sam. Należycie do jednego Ojca i macie wszystkim dać wiedzę o jednym Ojcu, aby oni też należeli do Ojca. To jest taka wielka i wzniosła rodzina. Gdziekolwiek się udacie, do jakiego kraju pojedziecie, jesteście upojeni, że jesteście tam w domu. Ośrodek usługi oznacza wasz dom. Nie ma nikogo innego, kto miałby tyle domów. Jeśli ktoś was zapyta, gdzie są wasi znajomi, powiecie, że są na całym świecie. Gdziekolwiek się udacie, jest wasza rodzina. Macie prawo do nieograniczoności. Staliście się sługami. Bycie sługą oznacza bycie tym, kto ma wszystkie prawa. Macie to nieograniczone, duchowe szczęście. Teraz każde miejsce rośnie w oparciu o potężny stan. Na początku wymaga to trochę wysiłku. Następnie, gdy utworzy się kilka przykładów, inni, którzy je widzą, z łatwością idą do przodu.

BapDada wciąż przypomina wam wszystkim, dzieci, o tej wzniosłej myśli. Wy sami macie stale utrzymywać zapał i entuzjazm do pamiętania i służenia, iść naprzód w szczęściu z dużą prędkością, a także umożliwiać innym iść w ten sam sposób z zapałem i entuzjazmem. Baba otrzymał zdjęcia i listy od wszystkich dzieci, które nie mogły tu przybyć fizycznie. Odpowiadając wszystkim, BapDada daje każdemu multimilionkrotną miłość i pamiętanie z serca. Zapał i entuzjazm, który teraz macie, powiększcie multimilionkrotnie. Niektórzy nawet pisali o swoich słabościach, a więc BapDada mówi do nich: Napisać do Baby oznacza oddać je Babie. Nie zachowuj niczego, co oddałeś. Kiedy już oddałeś swoje słabości, nie przypominaj ich sobie nawet w myślach. Po trzecie, nigdy nie zniechęcaj się własnymi sanskarami, sanskarami grupy ani zaburzeniami atmosfery. Zawsze doświadczaj, że Ojciec jest połączony z tobą. Ze zniechęconego stań się potężny i fruń naprzód. Kiedy konta karmiczne są wyrównane, oznacza to, że ciężar został usunięty. Stale ze szczęściem spalaj ciężar przeszłości. BapDada zawsze współdziała z wami, dzieci. Nie myślcie za dużo. Marnotrawstwo myśli osłabia was. Jeżeli masz dużo bezużytecznych myśli, przeczytaj murli 2 lub 4 razy. Ubij to i nadal ucz się, a ten czy inny punkt osiądzie w twoim intelekcie. Stale gromadźcie potęgę, mając czyste myśli, a bezużyteczność skończy się. Czy rozumiecie?

Specjalne inspiracje od BapDady.

Wszędzie, czy za granicą, czy na tej ziemi, jest wiele małych miejsc. Obecnie one są zwyczajne, ale dzieci są napełnione wszystkimi skarbami. Przez długi czas wielu miało nadzieję zabrać tam w objazd dzieci instrumenty, ale ich pragnienie nie zostało spełnione. BapDada spełnia to pragnienie. Stwórzcie specjalne plany dla dzieci maharati, aby poszły zapalać lampy nadziei w innych. BapDada daje specjalny czas, aby budzić lampy nadziei. Dzieci maharati, wy wszystkie powinnyście podzielić się różnymi rejonami i pójść tam, aby spełnić nadzieje dzieci w wioskach, które nie mogą przybyć tutaj z powodu czasu. Chodzicie do głównych miejsc, ponieważ tam mają duże programy, ale programy, które robią w małych miejscach stosownie do swoich możliwości, są ich wielkimi programami. Ich bhawna (uczucia miłości) jest ich najważniejszym działaniem. BapDada miał przez długi czas w rejestrze prośby od wielu takich dzieci i BapDada życzy sobie, aby zakończyć ten rejestr. Baba daje dzieciom maharati specjalną szansę, aby stały się władcami globu. Zatem nie mówcie: Dadi powinna pójść do wszystkich miejsc. Nie. Jeśli jedna Dadi miałaby pójść wszędzie, to zajęłoby pięć lat. Czy zaakceptowalibyście, gdyby BapDada nie przychodził przez pięć lat? Nie byłoby dobrze, gdyby spotkania z BapDadą odbywały się tutaj (w Madhubanie), a Dadi byłaby w podróży. A więc stwórzcie program dla maharati. Stwórzcie program, by jeździć do miejsc, gdzie nikogo jeszcze nie było. W tym roku, gdziekolwiek jedziecie specjalnie, służcie na publicznych spotkaniach jednego dnia, a drugiego dnia miejcie program tapasji dla brahminów. Nie wykonujcie tylko publicznych działań i nie wracajcie szybko z powrotem, ale tak dużo jak to możliwe twórzcie programy, które będą specjalnym odświeżeniem dla brahminów. Jednocześnie niech będą programy, na których możecie połączyć się z VIP-ami, ale niech to będą krótkie programy. Stwórzcie takie programy, na których brahmini mogą otrzymać potęgę zapału i entuzjazmu oraz napełnić się odwagą i entuzjazmem, aby uwolnić się od przeszkód. BapDada daje wam czas, abyście stworzyli program udania się w objazd wszędzie, ponieważ zgodnie z czasem okoliczności też się zmieniają i będą się zmieniać. Dlatego teraz zakończcie rejestr. Aćća.

Błogosławieństwo:
Bądź tym, kto czyni łatwe starania i kto dzięki swojemu wzniosłemu stanowi duchowości sprawia, że atmosfera staje się duchowa.

Swoim stanem duchowości uczyń atmosferę w swoim miejscu usługi duchową, dzięki czemu łatwo nastąpi postęp u ciebie i u dusz, które mają przyjść. Jest tak, ponieważ wszyscy, którzy przychodzą, są zmęczeni atmosferą na zewnątrz i potrzebują dodatkowego współdziałania. Dlatego dawaj im współdziałanie duchowej atmosfery. Niech każda dusza, która przychodzi, doświadczy, że jest to miejsce, gdzie z łatwością może robić postępy.

Hasło:
Stań się dawcą błogosławieństw i stale dawaj błogosławieństwa dobrych życzeń i czystych uczuć.