04.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, twórzcie różne metody pamiętania Ojca. Czyńcie wysiłek i prowadźcie dziennik. Nie stawajcie się zmęczone. Bądźcie nie do niezachwiania w czasie sztormów.

Pytanie:
Dzieci, jakimi doświadczeniami powinniście dzielić się ze między sobą?

Odpowiedź:
1. Jak długo pamiętacie Ojca i w jaki sposób Go pamiętacie. Czy w czasie posiłków pamiętacie Ojca i czy macie dużo innych myśli? Baba mówi: Dzieci, spróbujcie i zobaczcie. Czy w czasie posiłków pamiętacie kogoś innego niż Ojca? Następnie dzielcie się ze sobą doświadczeniami. 2. Powinniście również dzielić się doświadczeniami, jaki macie stan, gdy widzicie jakieś przerażające sceny.

Piosenka:
Nieważne, co mówią tysiące ludzi na świecie...

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, jak możecie zapominać nieograniczonego Ojca, od którego otrzymujecie nieograniczone dziedzictwo i którego pamiętałyście przez połowę cyklu? Zostało wam wyjaśnione, że ludzkie istoty nigdy nie mogą być zwane Bogiem. Teraz, gdy odnalazłyście nieograniczonego Ojca, korzyść z Jego pamiętania jest cudowna. Im więcej pamiętacie Ojca Oczyściciela, tym bardziej stajecie się czyste. Nie możecie powiedzieć, że teraz jesteście czyste. Do samego końca nie możecie tak powiedzieć. Kiedy staniecie się całkowicie czyści, zostawicie swoje ciała i weźmiecie całkowicie czyste ciała. Gdy w złotym wieku otrzymacie nowe ciała, to będzie można o nich powiedzieć, że są doskonałe. Do tego czasu Rawan będzie całkowicie zniszczony. W złotym wieku nie są tworzone wizerunki Rawana. Dzieci, we wszystkim co robicie w swoich intelektach powinnyście mieć to, że przeszłyście przez cykl 84 wcieleń i że teraz ma się rozpocząć nowy cykl. Tamten świat jest czystym nowym światem, nowym Bharatem i nowym Delhi. Dzieci, wiecie, że najpierw jest tworzony ląd aniołów nad brzegami rzeki Jamuny. Dzieci, jest wam bardzo jasno wyjaśniane, że przede wszystkim macie pamiętać Ojca. Uczy was Bóg Ojciec. On jest Ojcem, Nauczycielem i Przewodnikiem. Musicie o tym pamiętać. Baba wyjaśnił również, że wykonujecie salto. Obraz pokazujący różne klany jest również bardzo ważny. Śiw Baba jest najwyższy, a następnie jest kok braminów. Baba mówi o tym, by wam to wyjaśnić. Dobrze, utrzymuj w swoim intelekcie to, że wykonujesz salto 84 wcieleń. Teraz jest zbieżny wiek. Ojciec nie zostaje tu przez długi okres czasu. Niemniej jednak, to zabiera około 100 lat. Po tym, gdy przychodzą i kończą się zaburzenia, rozpoczyna się królestwo. To jest ta sama Mahabharadzka wojna, w której niszczona jest niezliczona liczba religii, a zakładana jedna, oryginalna, wieczna religia bóstw. Wasze talenty są cudowne. Wiecie, w jaki sposób religijni żebracy (fakirzy) udają się na pielgrzymki, pokazując swoje fizyczne umiejętności (salta). Ludzie wierzą w nich, więc coś im dają. Oni stale ich utrzymują, ponieważ co oni mogliby ze sobą zabrać? Baba jest doświadczony w tych wszystkich aspektach. Baba wziął doświadczony powóz. On miał wielu przewodników. Dużo widział i był na wielu pielgrzymkach. Baba mówi: Możecie pamiętać o salcie. Teraz jesteśmy braminami, potem staniemy się bóstwami, a później wojownikami. To wszystko odnosi się do Bharatu. Baba wyjaśnił, że wszystkie inne religie są jak osobne wątki. Ojciec opowiedział wam waszą historię 84 wcieleń. Ci, którzy są rozsądni mogą zrozumieć, obliczając, jaką przeciętną ilość wcieleń biorą wyznawcy islamu, gdy przychodzą. Nie ma potrzeby na dokładną kalkulację. Nie musicie się o to martwić. Największą waszą troską jest stałe pamiętanie Ojca. Tylko o to macie się troszczyć: Pamiętać tylko Jednego. Maja stale przysparza wam wielu innych zmartwień. Tutaj Maja przysparza wam wielu zmartwień. Dzieci, z całą pewnością powinnyście mieć pamiętanie. Teraz mamy powrócić do domu. Kto nie pamiętałby swojego słodkiego domu? Oni proszą o spokój Dawcę Spokoju. Oni proszą Boga o spokój. Dzieci, wiecie, że ten stary świat ma być zniszczony. To jest w waszych intelektach, podczas gdy wszystkie inne ludzkie istoty są w wielkiej ciemności. Spokój panuje tylko w złotym wieku. Panuje tam jedna religia, jeden język i jedne zwyczaje, jeden system. Jest to królestwo spokoju. Tam nie ma kwestii podziałów. Tam jest tylko jedno królestwo i ono jest satopradhan. Tam nie istnieje królestwo Rawana, by odbywała się tam wojna. Dzieci, dlatego poziom waszego szczęścia powinien wzrosnąć. W pismach zostało zapamiętane: Zapytajcie gops i gopis o ponadzmysłowe szczęście. To wy jesteście tymi gops i gopis. Siedzicie tutaj twarzą w twarz. Jesteście w kolejności w pamiętaniu, że Baba to nasz Baba, Nauczyciel, a także nasz Przewodnik. Jest to cudowne! On jest waszym Towarzyszem życia. Gdy tylko On was adoptuje, rozpoczyna się nauka. Pamiętając tylko tyle, będziecie doświadczać dużo szczęścia. Jednak Maja powoduje, że zapominacie nawet to. To jeszcze musi być wyjaśnione ludziom. Ludzie pytają was o dowód na to, że pozostało bardzo mało czasu. Powiedzcie im: Spójrzcie, tutaj jest napisane: To są wersety Boga. Ofiarny ogień również został stworzony. To jest ofiarny ogień wiedzy. Kriszna nie może stworzyć ofiarnego ognia. Dzieci, w waszych intelektach powinno pozostawać to, że jesteśmy braminami w tym nieograniczonym ofiarnym ogniu. Baba uczynił nas instrumentami. Kiedy będziecie bardzo dobrze wpajać sobie wiedzę i jogę, a dusza będzie się stawać pełna i doskonała, wtedy stóg siana będzie podpalony. Ludzkie istoty są świadome tego, że to jest nieograniczone pole czynu, do którego każdy przychodzi i odgrywa swoją rolę. To, co było z góry ustalone, ponownie ma miejsce. Ojciec mówi: Dzieci, troszczcie się tylko o to, co się jeszcze nie wydarzyło. Cokolwiek się wydarzyło, było ustalone w dramacie, a więc dlaczego miałybyście tym się martwić? Oglądamy sztukę. Gdy ludzie widzą jakąś przerażającą scenę w sztuce (na filmie), płaczą. Tamta to sztuczna sztuka, podczas gdy to jest prawdziwa sztuka. Ludzie stale mówią: To jest prawda! To jest prawda! Jednak, wy nie powinniście mieć żadnych łez z powodu cierpienia. Macie patrzeć na wszystko jako niezależni obserwatorzy. Wiecie, że to jest sztuka, a więc z jakiego powodu mielibyście płakać? Przeszłość jest przeszłością! Nigdy nie powinniście nawet o tym pomyśleć. Stale idź naprzód i pamiętaj Ojca, a także pokazuj każdemu ścieżkę. Baba stale ci radzi. Macie dużo obrazów Trimurti. Jest jasno napisane, że tamten to Śiw Baba, a tamto to dziedzictwo, które od Niego otrzymujecie. Dzieci, powinnyście mieć dużo szczęścia, gdy widzicie te obrazy. Otrzymujemy od Baby dziedzictwo lądu Wisznu. Ten stary świat musi być zniszczony. Po prostu, miej przed sobą te obrazy. W tym nie ma żadnego wydatku. Obraz drzewa jest również bardzo dobry. Budź się wcześnie rano i ubijaj ocean wiedzy. Stań się swoim nauczycielem i ucz się. Każdy ma intelekt. Po prostu, miej te obrazy w domu. Każdy obraz zawiera pierwszej klasy wiedzę. Mówi się, że nastąpi zniszczenie. Jednak, wy już kochacie Ojca, prawda? Śiw Baba staje się Agentem i zaręcza nas. Teraz, gdy znaleźliście Satguru w postaci tego pośrednika (Brahmy), otrzymaliście również dużo dobrych rzeczy, aby zrozumieć i wyjaśniać innym. Ale nawet wtedy jest wielki pokaz Mai. Elektryczność, gaz itp. nie istniały 100 lat temu. Wcześniej wicekrólowie itp. podróżowali powozami zaprzęganymi w 4 lub 8 koni. Kiedyś bogaci ludzie podróżowali samochodami, a teraz są samoloty itp. Wcześniej nic z tego nie istniało. Spójrzcie tylko, jak dużo się wydarzyło w ciągu zaledwie 100 lat. Ludzie myślą, że to jest niebo. Dzieci, teraz rozumiecie, że tamto niebo jest niebem, podczas gdy wszystko, co jest tutaj, jest warte tylko kilku groszy. Wszystko to jest zwane sztucznym pokazem. Dzieci, teraz powinnyście się troszczyć tylko o jedno – o pamiętanie Ojca. To w tym aspekcie Maja stwarza przeszkody. Baba daje swój przykład, w jaki sposób je posiłki: Bardzo próbuję jeść w pamiętaniu, ale pomimo to zapominam Babę! Dzieci, dlatego dobrze rozumiem, ile wysiłku musi to wam zabierać. Dobrze, dzieci, same spróbujcie i zobaczcie! Spróbujcie pamiętać Babę. Sprawdzaj siebie, by zobaczyć, czy jesteś w stanie stale pamiętać. Powinniście dzielić się swoimi doświadczeniami. Baba, nie potrafię przebywać w pamiętaniu przez cały czas, ponieważ pamiętam dużo innych rzeczy. Baba sam opowiada wam o swoim doświadczeniu. Ten, w którego wszedł Baba również czyni starania i ma dużo odpowiedzialności. Być znanym jako ważna osoba oznacza otrzymywać dużo cierpienia. Baba otrzymuje dużo wiadomości. Oni bardzo biją kobiety z powodu występku żądzy. Oni nawet wyrzucają je z domu. Córki mówią: Przyszłam, by znaleźć schronienie u Boga. One doświadczają wielu przeszkód. Nikt nie doświadcza spokoju. Dzieci, macie tę gwarancję, że jeżeli teraz czynicie starania, przestrzegacie śrimatu, to będziecie mogli być spokojni. Ten Baba widział wiele takich rodzin tutaj, które żyły ze sobą w wielkiej jedności. Oni wszyscy przestrzegali wskazówek starszych osób (seniorów). Oni mówią: To jest tak, jakbyśmy byli w niebie. Teraz Baba zabiera was do takiego nieba, gdzie jest wszelkiego rodzaju szczęście. Zostało zapamiętane, że bóstwom jest ofiarowywane 36 różnych potraw. Teraz otrzymujecie od Ojca swoje dziedzictwo nieba. Tam będziecie jeść tak dużo smacznych potraw i będziecie żyć w czystości. Teraz stajecie się panami tego świata. Będzie różnica pomiędzy królem, królową a poddanymi. Wcześniej królewscy ludzie żyli z wielkim pokazem. Jednak, oni byli nieczyści oraz mieszkali w królestwie Rawana, a więc pomyślcie tylko, jak będzie w złotym wieku! Przed wami jest obraz Lakszmi i Narajana. Oni napisali fałszywe rzeczy o Krisznie i zniesławili go. Kłamstwo tzn. kłamstwo; w nim nie ma ani ziarna prawdy. Teraz rozumiecie, że byliście panami nieba, a później, przechodząc przez 84 wcielenia, wasze intelekty stały się całkowicie intelektami siudrów. Spójrzcie tylko, jaki stał się wasz stan! Kim stajecie się teraz dzięki wykonywaniu wysiłku? Ojciec pyta was, kim się staniecie? Wszyscy podnosicie ręce odnośnie wejścia do dynastii słońca: Będziemy całkowicie naśladować Matkę i Ojca. Nie będziemy czynić mniejszych starań. Cały wysiłek leży w pamiętaniu i czynieniu innych równymi sobie. Dlatego Ojciec mówi: Tak bardzo jak to tylko jest możliwe, uczcie się, jak służyć. To jest bardzo łatwe. To jest Śiw Baba, to jest ląd Wisznu, w którym będzie królestwo Lakszmi i Narajana. Ten jest bardzo doświadczony. Możecie wyjaśniać obraz schodów. Dzieci, widząc obraz drzewa i cyklu powinnyście mieć całą wiedzę w swoich intelektach. Dokąd odeszło królestwo Lakszmi i Narajana? Kto stoczył bitwę? Kto pokonał was? Teraz królestwo nie istnieje. Oni nie wiedzą niczego na temat tych bożych kwestii! Dzieci, miałyście wizje tego, jak przynoszono złoto i diamenty z jaskiń i kopalń. Ta nauka będzie istnieć dla waszego szczęścia. Tutaj, ona istnieje dla cierpienia. Tam nawet samoloty będą niezawodne. Dzieci, na początku miałyście wizje tego wszystkiego. Na końcu także będziecie mieć dużo wizji. Mieliście również wizje tego, w jaki sposób złodzieje przychodzą, by wszystko skraść, a następnie uciekają, gdy widzą waszą formę śakti. Wszystkie te aspekty dotyczą końca. Złodzieje przyjdą, by was okraść, ale jeśli będziecie stać w pamiętaniu Ojca, uciekną. Ojciec mówi: Dzieci, czyńcie teraz dużo starań. Główną kwestią jest czystość. Bądź czysty tylko przez to jedno wcielenie. Śmierć jest tuż przed wami. Przyjdzie wiele bardzo poważnych naturalnych klęsk, podczas których wszystko będzie zniszczone. Śiw Baba wyjaśnia wam poprzez tego. Dusza tego również słucha. Ten Baba mówi wam o wszystkim. Śiw Baba nie ma w tym aspekcie żadnego doświadczenia. To dzieci doświadczają tego, jak przychodzą sztormy Mai. Ten jest pierwszy, a więc on doświadcza wszystkiego. Nie ma się w tym czego obawiać. Bądź nie do zachwiania. Przebywając w pamiętaniu Ojca, otrzymasz siłę. Niektóre dzieci prowadzą swój dziennik, ale posuwając się do przodu, przestają to robić. Wtedy Baba rozumie, że one się zmęczyły. One nawet nie piszą listu do Ojca, od którego otrzymują wielkie dziedzictwo. Nawet nigdy Go nie pamiętają! Taki Ojciec powinien być bardzo pamiętany: Śiw Baba, Ja Cię tak bardzo pamiętam! Baba, jak mogę żyć bez pamiętania Ciebie! Jak możecie zapomnieć Ojca, od którego otrzymujecie zwierzchnictwo nad światem? Nawet jeżeli napiszecie tylko kartkę pocztową, to także jest pamiętanie Ojca. Fizyczny ojciec również napisałby list do swojego dziecka: Moje dziecko, światło moich oczu... Co żona napisałaby do swojego męża? Tutaj macie obydwa te związki. To także jest metoda na pamiętanie Ojca. Baba jest bardzo słodki! O co On was prosi? O nic! On jest Dawcą. On jest kimś, kto obdarowuje. On niczego nie bierze. On mówi: Słodkie dzieci, przyszedłem, a potem odejdę po uczynieniu Bharatu wonnym ogrodem. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. By wejść do dynastii słońca, dokładnie naśladuj Matkę i Ojca. Czyń starania, by przebywać w pamiętaniu i czyń innych równymi sobie.

2. Czyń starania, przestrzegaj śrimatu i bądź spokojny. Słuchaj poleceń seniorów.

Błogosławieństwo:
Kłaniaj się jako instrument o pokornym sercu, uważając się za sługę i sprawiaj, że inni będę się kłaniać.

O kimś, kto oferuje swoją każdą myśl i czyn Ojcu, mówi się, że jest instrumentem. Być instrumentem oznacza zaoferować się, a o tym, kto się kłania, mówi się, że ma pokorne serce. Im więcej kłaniasz się swoimi sanskarami i myślami, tym bardziej świat pokłoni się tobie. Kłaniać się oznacza sprawiać, że inni się pokłonią. Niech nie będzie myśli: No cóż, niech inni pokłonią się przede mną. Ci, którzy są prawdziwymi sługami, zawsze się kłaniają. Nigdy nie pokazuj żadnej apodyktyczności.

Hasło:
Teraz nie bądź uosobieniem problemów, stań się uosobieniem rozwiązań.