04.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, najpierw uczyńcie dla każdego mocną lekcję o Alfie. Wszystkie wy, dusze, jesteście braćmi.

Pytanie:
W jakim aspekcie Boże wzniosłe wskazówki są całkowicie przeciwne ludzkim

Odpowiedź:
Ludzkie wskazówki mówią, że można osiągnąć wieczne wyzwolenie, natomiast śrimat mówi, że ten dramat jest wieczny i niezniszczalny, i że nikt nie może osiągnąć wiecznego wyzwolenia. Pomimo że ktoś może powiedzieć, że nie podoba się mu odgrywanie tutaj roli, to nikt nie może nic z tym zrobić. Musicie schodzić tutaj w dół, aby odgrywać swoje role. Tylko śrimat czyni was wzniosłymi. Jest wiele różnych rodzajów ludzkich wskazówek.

Om śanti.
Dzieci, wiecie, że tutaj siedzicie przed Babą. Ojciec także wie, że Jego dzieci są przed Nim. Dzieci, wiecie także, że Ojciec przekazuje wam nauki, które potem macie przekazywać innym. Przede wszystkim macie przedstawiać Ojca, ponieważ wszyscy zapomnieli Ojca i Jego nauki. Nauka, której teraz uczy was Ojciec będzie przekazana ponownie po 5000 lat. Nikt inny nie ma tej wiedzy. Przedstawienie Ojca jest najważniejsze. Następnie, macie wyjaśniać każdemu, że wszyscy jesteśmy braćmi. Wszystkie dusze z całego świata są braćmi. Wszyscy oni muszą grać role poprzez ciała, które otrzymali. Ojciec teraz przyszedł, aby zabrać was do nowego świata, które jest zwane niebem. Jednak my wszyscy, bracia, jesteśmy nieczyści; ani jedna osoba nie jest czysta. Tylko jeden Ojciec może oczyścić wszystkich nieczystych. Jest to nieczysty, występny świat Rawana. Rawan to pięć występków. Jest pięć występków w kobiecie i pięć występków w mężczyźnie. Ojciec wyjaśnia wam w bardzo prosty sposób. Dlatego wy także możecie wyjaśniać w ten sam sposób. Przede wszystkim wyjaśniajcie, że Jeden jest Ojcem wszystkich dusz i że wszystkie dusze są braćmi. Pytajcie ich: Czy jest to właściwe? Potem powiedzcie im, by zapisali: Wszyscy jesteśmy braćmi i mamy tego samego Ojca. On jest Najwyższą Duszą wszystkich dusz. Jest zwany Ojcem. Wpójcie to mocno do ich intelektów i wtedy wszystkie śmieci poglądu o wszechobecności będą usunięte. Najpierw macie nauczyć ich lekcji o Alfie. Przede wszystkim, powiedzcie im: Zapiszcie bardzo wyraźnie: Wcześniej myślałem, że Bóg jest wszechobecny. Teraz rozumiem, że nie jest. Wszyscy jesteśmy braćmi. Wszystkie dusze mówią: Bóg Ojciec, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Allach. Przede wszystkim wdróżcie w nich wiarę, że wszyscy jesteśmy duszami, a nie Najwyższą Duszą i że Najwyższa Dusza nie jest obecna w nas. W każdym ciele obecna jest dusza. Dusze grają swoje odrębne role, biorąc oparcie ciała. Sprawcie, aby każdy to zrozumiał. Aćća! Następnie ten Ojciec przychodzi i przekazuje wiedzę o początku, środku i końcu cyklu świata. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam jako Nauczyciel. Nie ma kwestii setek tysięcy lat w tym cyklu. Jest on wiecznie ustalony. Macie wiedzieć, jak jest on równo podzielony. Wieki złoty i srebrny przeminęły. Zapiszcie to! Te wieki są zwane niebem i pół niebem. Tam jest królestwo bóstw. W złotym wieku jest szesnaście boskich stopni, a w wieku srebrnym jest czternaście. Wpływ wieku złotego jest bardzo wielki. Sama nazwa to niebo. Nowy świat jest zwany złotym wiekiem i to on jest chwalony. W nowym świecie jest tylko jedna, oryginalna, wieczna religia bóstw. Macie także obrazy, dzięki którym możecie umożliwić ludziom zdobycie wiary. Cykl świata się stale obraca. Czas trwania cyklu to 5000 lat. Wasze intelekty teraz rozumieją dynastię słońca i dynastię księżyca. Ląd Wisznu zmienia się i staje się lądem Ramy i Sity. Oni także mają dynastię. Po tym, jak mijają te dwa wieki, przychodzi wiek miedziany, królestwo Rawana. Gdy bóstwa upadają na ścieżce grzechu, tworzony jest system przestrzegania występków. W złotym i srebrnym wieku wszyscy są wolni od występków. Jest to jedna, oryginalna, wieczna religia bóstw. Pokazujcie im obrazy, gdy wyjaśniacie i także wyjaśniajcie ustnie: Ojciec staje się naszym Nauczycielem i uczy nas w taki sposób. Sam Ojciec przychodzi i się nam przedstawia. On Sam mówi: Przychodzę, aby oczyścić nieczystych. Dlatego potrzebuję ciała. Inaczej, jak mógłbym mówić? Jestem Czującą Istotą, Prawdą i Nieśmiertelny. Dusze przechodzą przez stany sato, radżo i tamo. To dusze stają się nieczyste i to dusze stają się czyste. Wszystkie sanskary są w duszy. Dusze zabierają ze sobą sanskary przeszłych dobrych albo grzesznych czynów. W złotym wieku nie są popełniane żadne grzechy. Oni działają i odgrywają swoje role, ale ich czyny są neutralne. Te słowa są także w Gicie. Jesteście teraz w stanie zrozumieć to w praktyczny sposób. Wiecie, że Baba przyszedł, aby przekształcić stary świat i uczynić go nowym, gdzie wszystkie czyny będą neutralne. Jest to zwane złotym wiekiem. Tutaj czyny stały się grzeszne. Dlatego jest to zwane żelaznym wiekiem. Jesteście teraz w zbiegu obu wieków. Baba mówi wam o dwóch stronach, byście mogli bardzo jasno zrozumieć każdy aspekt, którego uczy was Ojciec jako Nauczyciel. Aćća! Pozostaje zadanie Guru. Ludzie wołają do Niego: Przyjdź i oczyść nas, nieczystych! Gdy dusza staje się czysta, ciało także staje się czyste. Jakie jest złoto, takie są z niego ozdoby. Jeśli do 24 karatowego złota nie doda się domieszki, ozdoba zrobiona z niego także będzie satopradhan. Tylko gdy doda się domieszkę, staje się tamopradhan. Bharat na początku był Złotym Wróblem. Był 24 karatowym złotem. Był to satopradhan, nowy świat, natomiast teraz stał się tamopradhan. Na początku jest czystym złotem. Nowy świat jest czysty, a stary świat jest nieczysty. Potem dodawana jest domieszka. Tylko Ojciec to wyjaśnia. Żadne ludzkie istoty czy guru tego nie wiedzą. Oni wołają: Przyjdź i oczyść nas! Zadaniem Satguru jest odciągnąć ludzkie istoty od życia rodzinnego i zabrać je na emeryturę. Zatem zgodnie z planem sztuki życia sam Ojciec przychodzi i przekazuje wam całą tę wiedzę. On jest Nasionem ludzkiego drzewa świata. On wyjaśnia wiedzę o całym drzewie. Imię Śiw Baby to zawsze Śiwa. Wszystkie dusze muszą tu przyjść, aby grać swoje role i dlatego przyjmują różne imiona. Pomimo że ludzie wołają do Ojca, nie znają Go. W jaki sposób On wchodzi w Pomyślny Powóz, by sprawić, że pójdziecie do czystego świata? Ojciec wyjaśnia: Wchodzę w ciało tego, który jest w swoim ostatnim wcieleniu z wielu wcieleń. On bierze pełne 84 wcielenia. Ja muszę wejść w ten Fortunny Powóz, aby uczynić go królem królów. Śri Kriszna jest pierwszy. On jest panem nowego świata, a potem schodzi w dół przechodząc przez dynastię słońca, dynastię księżyca, a potem przez dynastie kupców i siudrów. Następnie staje się częścią dynastii Brahmy. Ze złotowiecznego staje się srebrnowieczny. Wy teraz ponownie stajecie się złotowieczni z żelaznowiecznych. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, swojego Ojca! Dusza, w której ciało wszedłem, nie miała najmniejszej wiedzy o tym. Wszedłem w tego i dlatego on jest zwany Fortunnym Powozem. Sam Ojciec mówi: Przychodzę w czasie ostatniego z jego wielu żyć. Słowa w Gicie są dokładne. Gita jest klejnotem wszystkich pism. Ojciec przychodzi w zbieżnym wieku oraz stwarza klan bramiński i klan bóstw. Wszyscy znają pozostałe klany, ale nikt nie zna tych klanów. Ojciec przychodzi w ostatnim z jego (Brahmy) wielu żyć, które jest w wieku zbieżnym. Ojciec mówi: Jestem Nasionem. Kriszna jest mieszkańcem złotego wieku. Jego nie można zobaczyć w żadnym innym miejscu. Gdy weźmie kolejne wcielenie, jego imię, kształt, miejsce i czas zmienią się. Na początku on jest pięknym, małym dzieckiem. Potem, gdy staje się stary, opuszcza to stare ciało i bierze kolejne młode ciało. Jest to z góry ustalona gra w sztuce życia. W swoim następnym wcieleniu on nie jest zwany Kriszną. Następne ciało otrzymuje inne imię, ponieważ jego rysy, czas itp., wszystko się zmienia. Mówi się, że historia i geografia świata powtarza się identycznie. Ta sztuka życia stale się powtarza. Musicie przejść przez stany sato, radżo i tamo. Nazwa świata i nazwa wieku się zmieniają; teraz jest wiek zbieżny. Ja przychodzę w tym zbiegu. Macie to zrozumieć. Ojciec jest waszym Ojcem, Nauczycielem i Guru, który pokazuje wam bardzo dobry sposób na stanie się satopradhan. W Gicie jest napisane: Wyrzeknij się świadomości ciała i wszystkich religii ciała oraz uważaj się za duszę. Z pewnością macie powrócić do swojego domu. Ludzie na ścieżce czczenia czynią dużo starań, by pójść do Boga. Tam jest ląd wyzwolenia. Uwalniacie się od wykonywania czynów, a potem idziecie i pozostajecie w świecie bezcielesnym. Gdy aktor powraca do domu, jest wolny od grania swojej roli. Każdy pragnie otrzymać wyzwolenie, ale nikt nie może otrzymać wiecznego wyzwolenia. Ta sztuka życia jest wieczna i niezniszczalna. Niektórzy mówią, że nie chcą grać roli. Jednak, nikt nie jest w stanie nic z tym zrobić. Ta sztuka życia jest wiecznie ustalona. Ani jedna osoba nie może otrzymać wiecznego wyzwolenia. Ludzkie istoty mają najróżniejsze poglądy. To są wzniosłe wskazówki, które umożliwią wam stanie się wzniosłymi. Nie nazwalibyście ludzkich istot wzniosłymi, to bóstwa są wzniosłe. Wszyscy im się kłaniają. Dlatego, one muszą być wzniosłe, ale nikt nie rozumie tego. Rozumiecie, że macie wziąć 84 wcielenia. Śri Kriszna jest bóstwem, księciem nieba. Jak on mógłby tu przyjść? To nie Kriszna wypowiedział Gitę. Wszyscy go czczą, ponieważ on był bóstwem. Bóstwa są czyste, a oni sami są nieczyści. Mówią: Jesteśmy bez cnót. Nie mamy żadnych cnót. Uczyń nas cnotliwymi! Idą przed obraz Śiwy i mówią: Daj mi wyzwolenie! Ponieważ Śiwa nigdy nie wchodzi w wyzwolenie w życiu ani w niewolę, wołają do Niego: Wyzwól nas! On daje wyzwolenie w życiu. Teraz rozumiecie, że wszyscy jesteście dziećmi Mamy i Baby. Otrzymujecie od nich pełnię bogactwa. Ludzie wciąż proszą o coś bez zrozumienia. Ci, którzy nie mają zrozumienia z pewnością będą doświadczać cierpienia. Oni muszą doświadczać nieograniczonego cierpienia. Dzieci, dlatego powinnyście mieć to wszystko w swoich intelektach. Ponieważ ludzie nie znają nieograniczonego Ojca, wciąż bardzo walczą ze sobą. Oni stali się sierotami. Tam są ograniczonymi sierotami, tutaj są nieograniczonymi sierotami. Ojciec zakłada nowy świat. Teraz ten świat jest światem nieczystych dusz. Złoty wiek jest zwany czystym światem, a wiek żelazny jest zwany starym światem. Wszystkie te aspekty są w twoim intelekcie. Stary świat ma być zniszczony, a wy będziecie przeniesieni do nowego świata. Teraz jesteście chwilowo w wieku zbieżnym. Stary świat zmienia się w nowy świat. Wiecie także o nowym świecie. Wasze intelekty teraz powinny pójść do nowego świata. Cokolwiek robisz, twój intelekt musi pamiętać, że uczysz się aspektów, których uczy cię Ojciec. Uczniowie, powinniście o tym pamiętać, ale wasze pamiętanie jest w kolejności zgodnie z wysiłkami, które czynicie. Ojciec także daje wam miłość i pamięta was w kolejności, zgodnie z waszymi wysiłkami. Nauczyciel także oczywiście będzie mieć większą miłość do tych, którzy się dobrze uczą. Jest tak wielka różnica! Ojciec stale wszystko wyjaśnia. Dzieci, macie sobie wszystko wpajać. Wasze intelekty nie powinny wędrować w żadnym innym kierunku niż Ojciec. Jeśli nie pamiętasz Ojca, jak będą usunięte twoje grzechy? Maja będzie stale przerywać jogę twojego intelektu. Maja bardzo was oszukuje. Ten Baba daje wam przykłady: Na ścieżce czczenia bardzo czciłem Lakszmi. Gdy zobaczyłem ją na obrazie, na którym masuje stopy Narajana, wyzwoliłem ją. Gdy siedziałem w pamiętaniu, a mój intelekt wędrował tu i tam, policzkowałem siebie – dlaczego mój intelekt wędruje w innych kierunkach? W końcu miałem wizję zniszczenia, a także wizję stworzenia nowego świata. Moje pragnienie posiadania wizji zostało spełnione. Zrozumiałem, że teraz nadejdzie nowy świat i że taki się stanę, a ten stary świat będzie zniszczony. Miałem tak silną wiarę. Miałem też wizję swojego królestwa. Dlatego zapytałem siebie: Skoro otrzymuję królestwo nieba, dlaczego mam dalej działać w tym świecie Rawana? To się nazywa bożym intelektem. Bóg wszedł we mnie i sprawił, że mój intelekt pracuje. Urna wiedzy została przekazana matkom. Dlatego wszystko zostało przekazane matkom i zostało im powiedziane: Opiekujcie się całym interesem i uczcie każdego. Dzięki temu, że stale uczycie każdego, zaszliście tak daleko. Gdy mówicie do siebie, popatrzcie ilu was jest! Gdy dusze stają się czyste, potrzebują czystych ciał. Pomimo że oni rozumieją czystość, Maja sprawia, że zapominają. Mówicie im, żeby uczyli się przez siedem kolejnych dni, a oni odpowiadają: „Przyjdziemy jutro”. Jednak, następnego dnia Maja ich całkowicie wykańcza, po prostu nie przychodzą. Pomimo że uczy ich Bóg, nie przychodzą i nie uczą się u Boga. Pomimo że nawet mówią: „Tak, z pewnością przyjdziemy”, Maja sprawia, że znikają. Ona nie pozwala im przychodzić regularnie. Ci, którzy czynili wysiłki w poprzednim cyklu, z pewnością będą je czynić ponownie. Nie ma żadnego innego sklepu. Czynicie ogromny wysiłek. Budujecie wielkie muzea. Ci, którzy zrozumieli w poprzednim cyklu, zrozumieją ponownie. Zniszczenie musi nastąpić i zachodzi założenie. Dusze będą się uczyć i wezmą pierwszej klasy ciała. Jest to wasz cel i przedmiot nauki. Dlaczego nie mielibyście tego pamiętać? Idziemy teraz do nowego świata zgodnie z wysiłkiem, który czynimy. Aćća

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Twój intelekt ma zawsze pamiętać, że jesteś teraz przez krótki czas w zbieżnym wieku. Stary świat ma być zniszczony, abyśmy potem mogli być przeniesieni do nowego świata. Dlatego masz usunąć jogę swojego intelektu ze starego świata.

2. Przedstawiaj Ojca wszystkim duszom i wyjaśniaj im głęboką filozofię karmy, grzesznej karmy i neutralnej karmy. Najpierw nauczcie się dobrze lekcji o Alfie.

Błogosławieństwo:
Bądź wolny od jakiejkolwiek niewoli karmy i doświadczaj stanu karmatycznego dzięki równowadze karmy i jogi.

Gdy masz równowagę między karmą a jogą, wtedy automatycznie odnosisz sukces w każdym czynie. Dusza karma jogina nigdy nie zostaje schwytana w jakąkolwiek niewolę karmy. Ten, który jest wolny od jakiejkolwiek niewoli karmy jest nazywany karmatycznym. Karmatyczny nie oznacza bycia poza wykonywaniem czynów. Nie wolno ci być oddzielonym od karmy, ale oddzielonym od schwytania w niewolę karmy. Taka dusza karma jogin będzie czynić czyny innych dusz wzniosłymi poprzez własne czyny. Dla takiej duszy każdy czyn będzie rozrywką. Ona nie będzie doświadczała niczego jako trudnego.

Hasło:
Boża miłość jest budzikiem, który cię budzi w amrit weli.