04.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, stale macie pozostawać na szubienicy pamiętania. Tylko dzięki pamiętaniu dusza stanie się prawdziwym złotem.

Pytanie:
Jaka potęga zmienia natychmiast wasze zbrodnicze oczy?

Odpowiedź:
Kiedy dusza otrzymuje potęgę trzeciego oka wiedzy, cała zbrodniczość się kończy. Śrimatem Ojca jest: Dzieci, wszystkie jesteście braćmi, oraz braćmi i siostrami; waszym oczom nigdy nie wolno stawać się zbrodniczymi. Zawsze macie przebywać w upojeniu pamiętania. Cudowna, cudowna fortuna! Bóg nas uczy! Myślcie w ten sposób i będziecie pozostawać upojone.

Om śanti.
Duchowy Ojciec zasiada tutaj i wyjaśnia najsłodszym duchowym dzieciom. Dzieci, wiecie, że Duchowy Ojciec, który jest także Duszą jest doskonały i że nigdy nie ma na Nim żadnej rdzy. Czy Śiw Baba powiedziałby, że jest na Nim rdza? Absolutnie nie! To ten Dada był cały pokryty rdzą. Ojciec wszedł w niego, a więc on otrzymuje pomoc. Główny aspekt z powodu którego dusze stały się nieczyste i pokryte rdzą to są 5 występków. W takim stopniu, w jakim pamiętacie Ojca, rdza będzie stale usuwana. Na ścieżce czczenia słuchaliście opowieści przez wiele żyć. To, czego słuchacie teraz jest całkowicie unikalne. Teraz otrzymujecie wiedzę od Oceanu Wiedzy. Obecne w swoich intelektach macie cel i przedmiot studiów. Na żadnym innym duchowym zgromadzeniu nie ma ani celu ani przedmiotu. Zgodnie z planem dramatu oni tylko mówią, że Bóg jest wszechobecny i stale Go obrażają. Nie rozumieją, że jest to dramat i że zarówno Stwórca jak i Reżyser są także uwiązani z dramatem. Chociaż jest On pamiętany, jako Wszechmocny Autorytet wiecie, że On także porusza się po szynach dramatu. Sam Baba przychodzi i wyjaśnia dzieciom. On mówi: Uczę was zgodnie z niezniszczalną rolą, jaka jest zapisana w Mojej Duszy. Cokolwiek wam wyjaśniam jest utrwalone w dramacie. Obecnie macie się stać najwznioślejszymi ludzkimi istotami, w tym najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Takie są wersety Boga. Ojciec mówi: Dzieci, macie czynić wysiłek i stawać się takie jak Lakszmi i Narajan. Żadna ludzka istota nie może powiedzieć, że macie się stać panami świata. Wiecie, że przyszliście tutaj, aby stać się panami świata, aby zmienić się ze zwykłych ludzi w Narajana. Na ścieżce czczenia, życie po życiu, słuchaliście opowieści, ale niczego nie rozumieliście. Teraz rozumiecie, że królestwo Lakszmi i Narajana naprawdę istniało w niebie. Ono obecnie nie istnieje. Dzieci, zostało wam także wyjaśnione Trimurti. Oryginalna, wieczna religia bóstw jest ustanawiana poprzez Brahmę. W złotym wieku była tylko jedna religia. Nie było tam żadnych innych religii. Tamta religia obecnie nie istnieje, ale jest jeszcze raz ustanawiana. Ojciec mówi: Dzieci, przychodzę w zbieżnym wieku każdego cyklu, aby was uczyć. To jest Uniwersytet. Dzieci, tutaj macie naprawiać swoje charaktery. Musi być usuwane 5 występków. Przed tym, stawaliście przed bóstwami i śpiewaliście: „Jesteście pełni cnót, a my jesteśmy grzesznikami”. Ludzie Bharatu byli bóstwami. W złotym wieku Lakszmi i Narajan byli godni czczenia, podczas gdy teraz, w żelaznym wieku, stali się czcicielami. Obecnie ponownie stają się godni czczenia. Oni byli godnymi czczenia, satopradhan duszami. Ich ciała także były satopradhan. Biżuteria jest taka jak dusza. Kiedy złoto zawiera w sobie domieszki, jego wartość bardzo się zmniejsza. Wasza wartość także była bardzo wysoka. Obecnie wasza wartość bardzo się zmniejszyła. Byliście godni czczenia, a teraz staliście się czcicielami. Im więcej macie jogi, tym więcej rdzy będzie usunięte. Wasza miłość do Ojca stale będzie wzrastać i będziecie doświadczać szczęścia. Baba jasno wam mówi: Dzieci, piszcie pamiętnik, jak długo pozostawaliście w ciągu dnia w pamiętaniu. Wyrażenie „pielgrzymka pamiętania” jest właściwe. Gdy będziecie pozostawać w pamiętaniu i usuwać rdzę, wasze ostatnie myśli poprowadzą was do waszego przeznaczenia. Tamci przewodnicy zabierają was tylko na fizyczne pielgrzymki. Tutaj wy, dusze, jesteście na pielgrzymce. Macie pójść do najwyższego rejonu, ponieważ ten cykl dramatu zbliża się do końca. Wiecie, że ten świat jest bardzo brudny. Nikt nie zna Boga, ani też nie będzie Go znał. Dlatego mówi się, że niektórzy w czasie zniszczenia, nie mają kochających intelektów. Dla nich to piekło jest jak niebo. Te kwestie nie mogą pozostawać w ich intelektach. Dzieci, powinnyście bardzo dużo przebywać w samotności po to, aby przeżuwać tę wiedzę. Bardzo dobrze jest przebywać tutaj w samotności i dlatego Madhuban jest sławiony. Dzieci, powinnyście doświadczać wielkiego szczęścia. Bóg uczy nas, dusze w ciałach. On uczył nas w ten sam sposób w poprzednim cyklu. Nie jest to sprawa Kriszny; on był małym dzieckiem. On jest duszą, a Ten jest Najwyższą Duszą. Dusza numer jeden, dusza śri Kriszny, staje się ostatnią i wtedy jego imię się zmienia. W ostatnim z jego wielu żyć jego imię z pewnością będzie inne. Ten był zwany Dadą Lekhradżem. To jest ostatnie z jego wielu wcieleń. Ojciec mówi: Ja wchodzę w tego i uczę was radża jogi. Ojciec z całą pewnością musi w kogoś wejść. O tym nie mówi się w pismach. Dzieci, Ojciec was uczy i tylko wy się tego uczycie. Ta wiedza nie będzie istniała w złotym wieku. Tam jest tylko nagroda. Ojciec przychodzi w zbieżnym wieku i daje wam tę wiedzę, a potem osiągacie swoje pozycje. To w tym czasie uzyskujecie nieograniczone dziedzictwo od Nieograniczonego Ojca. Dzieci, dlatego nie powinniście być niedbałe. Kiedy Maja czyni was bardzo niedbałymi, to można zrozumieć, że nie jest to w waszej fortunie. Ojciec inspiruje was, abyście czynili wysiłek, ale wtedy jest ogromna różnica w waszych fortunach. Niektórzy zdają, a niektórzy nie zdają. Aby stać się podwójnie ukoronowanymi, macie czynić jakiś wysiłek. Ojciec mówi: Możecie pozostawać w domu ze swoją rodziną. Macie spłacić swój dług względem fizycznego ojca. Macie przestrzegać praw. W tym świecie wszystko jest nieprawe. Wiecie, że byliście bardzo wzniośli i że potem upadliście. Teraz macie się stać czyści. Wszyscy jesteście dziećmi Pradżapity Brahmy. Jesteście Brahma Kumaris. Dlatego wszyscy jesteście braćmi i siostrami i z tego powodu nie może być żadnego zbrodniczego sposobu patrzenia. Ojciec pokazuje wam różne taktyki. Stale wszyscy mówicie: „Baba, Baba”, dlatego jesteście braćmi i siostrami. Wszyscy nazywacie Boga, Babą. Dusze mówią, że są dziećmi Śiw Baby, a potem w ciałach są braćmi i siostrami. Dlaczego wiec miałoby być zbrodnicze spojrzenie? Możecie to wyjaśniać na wielkich zgromadzeniach. Wszyscy jesteście braćmi. Potem kiedy poprzez Pradżapitę Brahmę stwarzane jest stworzenie, wszyscy stajecie się braćmi i siostrami. Nie ma żadnych innych związków. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Skoro jesteśmy dziećmi jednego Ojca, jak możemy wchodzić w występek? Jesteśmy braćmi, a także braćmi i siostrami. Ojciec wyjaśnił, że te oczy bardzo was oszukują. Jak tylko widzą coś dobrego, serce pragnie to posiadać. Jeżeli oczy niczego nie widzą, nie będzie pragnień. Ten zbrodniczy sposób patrzenia musi być zmieniony. Braciom i siostrom nie wolno wchodzić w występek. Taki sposób patrzenia musi być usunięty. Musi być potęga 3 oka wiedzy. Wszystko, co zrobiliście stało się poprzez wasze oczy. Przez połowę cyklu oczy robiły to wszystko. Teraz Ojciec pyta: Jak cała ta rdza może zostać usunięta? My dusze, które byłyśmy czyste, teraz jesteśmy pokryte rdzą. Im bardziej pamiętacie Ojca, tym bardziej Go kochacie. Miłość powstaje dzięki pamiętaniu, a nie poprzez studia. To jest starożytna joga Bharatu, dzięki której, dusze, stajecie się czyste i powracacie do domu. Wszystkim braciom musi być przedstawiony ich Ojciec. Z powodu pojęcia wszechobecności każdy upadł z wielką siłą. Ojciec mówi: Zgodnie z dramatem teraz jest wasza rola. Królestwo z pewnością musi być ustanowione. Jakikolwiek wysiłek każdy z was czynił w poprzednim cyklu, będzie go również z pewnością czynił znowu. Stale obserwujcie jako niezależni obserwatorzy. Wielu przyjdzie, aby obejrzeć wasze wystawy. To jest wasza boża misja. To jest misja Bezcielesnego Boga, Ojca. Tamci ludzie mają misję chrześcijańską, misję buddyjską, a to jest misja Bezcielesnego Boga. Bezcielesny Bóg z pewnością wchodzi w ciało. Wy, bezcielesne dusze, żyłyście ze Mną. Żaden intelekt nie jest świadomy, jak wygląda ten dramat. Każdy w królestwie Rawana, ma intelekt pozbawiony miłości. Teraz macie kochać Ojca. Obiecaliście, że moim jest Jeden, nikt inny. Macie stać się zwycięzcami przywiązania. To wymaga wielkiego wysiłku. To jest jak wspinanie się na szubienicę. Pamiętać Ojca, to wspinać się na szubienicę. Dusze, macie zapomnieć swoje ciała i pójść do Ojca poprzez pamiętanie. Pamiętanie Ojca jest najważniejsze. Jak inaczej może być usunięta rdza? Dzieci, powinnyście mieć wewnętrzne szczęście, że uczy was Śiw Baba. Gdyby ktoś z zewnątrz to usłyszał powiedziałby: Co wy mówicie? Ponieważ oni wierzą, że Kriszna jest Bogiem. Dzieci, obecnie jesteście bardzo szczęśliwe, że idziecie do królestwa Kriszny. My także możemy stać się książętami i księżniczkami. On jest pierwszym księciem. On żyje w nowym domu. Dzieci, które rodzą się później, także przyjdą później. Jednak one urodzą się w niebie. Wy także możecie stać się książętami nieba, ale nie każdy może wziąć pierwszy numer. Różaniec będzie stwarzany w kolejności. Ojciec mówi: Dzieci, czyńcie wielkie starania. Przybyłyście tutaj, aby zmienić się ze zwykłych ludzi w Narajana. Jest to historia prawdziwego Narajana. Nigdy nie słyszeliście, żeby ktoś powiedział, że to jest historia prawdziwej Lakszmi. Każdy kocha Krisznę. Oni huśtają Krisznę w kołysce. Dlaczego nie Radhe? Zgodnie z planem dramatu jego imię zostało zapamiętane. Radhe jest mu równa, a więc dlaczego Kriszna jest dużo bardziej kochany? Taka jest jego rola w dramacie. Synowie są zawsze bardziej kochani. Ojciec jest bardzo szczęśliwy patrząc na synów. Kiedy ktoś ma syna, staje się bardzo szczęśliwy. Jeżeli ma on córkę, to się dławi. Niektórzy nawet ją zabijają. W królestwie Rawana, charaktery stały się tak inne. Śpiewacie: „Jesteście pełni wszystkich cnót, a my jesteśmy bez cnót”. Ojciec mówi: Teraz znowu stańcie się cnotliwi. Teraz rozumiecie, że staliście się panami świata niezliczoną ilość razy i teraz macie się ponownie tacy się stać. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe. O! Śiw Baba nas uczy. Usiądźcie i pomyślcie o tym. Bóg nas uczy. Cudowna fortuna! Cudowna! Tylko pomyślcie w ten sposób i powinniście być bardzo upojeni. Cudowna, cudowna fortuna! Odnaleźliśmy Nieograniczonego Ojca i będziemy pamiętać tylko Babę. Mamy wpajać czystość. Stajemy się tacy i dlatego wpajamy boskie cnoty. To także jest manmanabhaw. Baba czyni nas takimi. To jest sprawa praktycznego doświadczenia. Ojciec radzi wam, najsłodsze dzieci: Piszcie swój dziennik. Siadajcie w samotności i rozmawiajcie z sobą. Noście znaczek na swoim sercu. Stajecie się tym przez postępowanie według śriamtu Boga. Spójrz na znaczek i stale kochaj Babę. Dzięki pamiętaniu Baby tacy się stajemy. Baba, to jest Twój cud. Baba, wcześniej nie wiedzieliśmy, że uczynisz nas panami świata. Ludzie intensywnie czczą, są gotowi nawet podciąć sobie gardło i poświęcić życie, aby mieć wizje. Tylko to robiąc, mają wizje. Różaniec czcicieli składa się z takich czcicieli. Czciciele są bardzo szanowani. Czciciele żelaznego wieku są jak cesarze. Dzieci, obecnie kochacie Nieograniczonego Ojca. Nie wolno wam pamiętać nikogo, tylko Ojca. Linia intelektu powinna być bardzo czysta. Nasze 84 życia teraz się kończą. Z pewnością będziemy postępować według rozkazów Ojca. Żądza jest największym wrogiem. Nie wolno nam dać się pokonać przez żądzę. Jeśli jesteście przez nią pokonani, będziecie musieli żałować i cóż potem zrobicie? Wasze kości będą całkowicie skruszone. Będzie otrzymana bardzo sroga kara. Zamiast usuwania rdzy, pokryjecie się jeszcze większą warstwą rdzy. Nie będziecie mogli mieć jogi. Wtedy jest bardzo trudno pozostawać w pamiętaniu. Wielu opowiada bajki, że pozostają w pamiętaniu Baby cały czas. Jednak Baba wie, że oni nie mogą tego uczynić. Maja tworzy wiele sztormów. Niektórzy mają nawet sny, które sprawiają im kłopoty. Wiedza jest bardzo prosta. Nawet małe dziecko może ją wyjaśniać. Jednak na pielgrzymce pamiętania są problemy. Nie wolno wam być szczęśliwymi myśląc, że wykonujecie wielką usługę. Macie stale wykonywać incognito usługę pamiętania. Ten (Brahma) jest upojony tym, że jest synem Śiw Baby. Baba jest Stwórcą świata, a więc ja z pewnością stanę się panem nieba. Powinno być wewnętrzne szczęście: Stanę się księciem. Dzieci, nie jestem w stanie pozostawać tak długo w pamiętaniu jak czynicie to wy. Baba musi myśleć o wielu rzeczach. Dzieci, nigdy nie powinnyście być zazdrośni, że Baba oferuje gościnność ważnym osobom. Baba czuje puls każdego i reaguje odpowiednio do tego, po to, aby wnieść tej osobie korzyść. Nauczyciel wie, jak prowadzić każdego studenta. Dzieci, nie powinnyście mieć żadnych wątpliwości. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Usiądź w samotności i rozmawiaj ze sobą. Aby usunąć z duszy rdzę, trwaj na pielgrzymce pamiętania.

2. Nie miej żadnych wątpliwości i nie bądź zazdrosny. Miej wewnętrzne szczęście. Stale służ incognito.

Błogosławieństwo:
Bądź jogajukt i juktijukt sługą i pozostawaj poza, wykonując usługę.

Ci, którzy są sługami, zawsze pozostają poza, wykonując usługę. Ci, którzy są jogajukt i juktijukt sługami zawsze pozostają poza wykonując usługę. To nie jest tak, że nie są w stanie stać się bezcieleśni, ponieważ mają dużo usługi do wykonania. Kiedy pamiętasz, że to nie jest twoja usługa, tylko, że Ojciec ci ją dał będziesz pozostawać wolny od niewoli. Praktykuj: Jestem powiernikiem. Jestem wolny od niewoli. W krytycznych chwilach praktykuj stan karmatycznym, twój końcowy stan. Tak, jak kontrolujesz ruch swoich myśli wciąż na nowo, tak w krytycznych chwilach doświadczaj końcowego stanu i będziesz w stanie zdać z wyróżnieniem w końcowych chwilach.

Hasło:
Dobre życzenia przekształcają wymówki w rozwiązania.