04.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, stańcie się czyste i godne otrzymania wyzwolenia i zbawienia. Nieczyste dusze nie są godne otrzymania wyzwolenia czy zbawienia. Nieograniczony Ojciec czyni was godnymi w nieograniczony sposób.

Pytanie:
Kogo nazwalibyście wiernym Ojcu? Powiedzcie, jakie są główne znaki tego?

Odpowiedź:
Wierni Ojcu są Ci, którzy w pełni przestrzegają śrimatu Ojca, którzy praktykują bycie bezcielesnymi, którzy pozostają w niezafałszowanym pamiętaniu. Tylko takie godne dzieci potrafią wszystko wpajać. One stale myślą o usłudze. Naczynie ich intelektów stale pozostaje czyste. One nigdy nie potrafią się rozwieść z Ojcem.

Piosenka:
Serce dziękuje Temu, który dał mu oparcie...

Om śanti.
Dzieci dziękują w kolejności, zgodnie ze swoimi wysiłkami. Nie każdy mówi: „dziękuję” w takim samym stopniu. Dusze, które posiadają bardzo dobrą wiarę w swoich intelektach i angażują się w usłudze Ojca całymi sercami z wielką miłością, są tymi które wewnętrznie dziękują: Baba, to jest Twój cud. Niczego nie wiedzieliśmy. Nie byliśmy godni spotkania Ciebie. To jest prawda. Maja uczyniła każdego niegodnym. Oni nie wiedzą, kto czyni was godnymi nieba, a kto czyni was godnymi piekła. Wierzą, że to Ojciec jest Tym, który czyni was zarówno godnymi wyzwolenia jak i zbawienia. W przeciwnym razie nikt nie byłby tego godny. Oni sami mówią, że są nieczyści. Ten świat jest nieczysty. Mędrcy, święci itp. nie znają Ojca. Dzieci, teraz Ojciec sam wam siebie przedstawił. Takie jest prawo, że Ojciec musi przyjść osobiście i siebie przedstawić. On musi tutaj przyjść, by uczynić was godnymi i czystymi. Gdyby On mógł uczynić was czystymi stamtąd, gdzie przebywa na górze, jak stawalibyście się niegodni? Dzieci, wiara, którą posiadacie w intelektach, jest w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Powinniście mieć mądrość odnośnie tego, w jaki sposób przedstawiać Ojca. Na pewno mówi się: Pokłony Śiwie. Tylko On jest Matką i Ojcem, Najwyższym ze Wszystkich. Brahma, Wisznu i Śankar są stworzeniem. Z całą pewnością to Ojciec musiał być Tym, który ich stworzył. Na pewno byłaby też Matka. Bóg, Ojciec wszystkich na pewno jest jeden. Tylko Bezcielesny jest nazywany Bogiem. Stwórca zawsze jest tylko jeden. Przede wszystkim macie przedstawiać Alfę. Macie także zrozumieć, jak przedstawiać taktownie. Tylko Bóg jest Oceanem Wiedzy. On Sam przyszedł i uczył was radża jogi. Kto jest Tym Bogiem? Przede wszystkim przedstawiajcie Alfę. Ojciec jest bezcielesny i dusze także są bezcielesne. Dzieci, Ten bezcielesny Ojciec przychodzi i daje wam dziedzictwo. On musi wyjaśniać poprzez kogoś. Jak inaczej uczyniłby was królami królów? Kto założył złotowieczne królestwo? Kto jest Stwórcą Nieba? To z całą pewnością jest Niebiański Bóg, Ojciec. To musi być Bezcielesny. Przede wszystkim macie przedstawiać Ojca. Kriszna, Brahma, Wisznu i Śankar nie byliby nazywani Ojcem. Oni zostali stworzeni. Jeżeli mieszkańcy subtelnego rejonu są tworzeni i oni także są stworzeniem, to w jaki sposób ci, z cielesnego świata mogą być nazywani Bogiem? Jest pamiętane: Pokłony bóstwom. Jest także pamiętane: Pokłony Śiwie. To jest główna kwestia. Na wystawie nie wyjaśnialibyście wciąż tego samego aspektu. Tutaj macie bardzo dobrze wyjaśniać każdemu i inspirować ich do tego, aby uwierzyli. Ktokolwiek przychodzi, najpierw mówcie mu: Przyjdź, a my możemy dać ci wizję Ojca. Masz otrzymać od Ojca dziedzictwo. To Ojciec, a nie Kriszna uczył cię w Gicie radża jogi. Sam Ojciec jest Bogiem Gity. To jest najważniejsza kwestia. To nie jest tak, że Bóg Kriszna mówi. Mówi się: Bóg Rudra mówi lub Bóg Somnath mówi, lub Bóg Śiwa mówi. Historia życia każdej ludzkiej istoty jest indywidualna. Historia jednej osoby nie może być taka sama jak innej. Ktokolwiek przychodzi, najpierw wyjaśniajcie im ten aspekt. To jest główna kwestia do wyjaśniania. Takie jest zajęcie Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Tamten jest Ojcem, a ten jest dzieckiem. On jest niebiańskim Bogiem, Ojcem, podczas gdy ten jest niebiańskim księciem. Macie to bardzo jasno wyjaśniać. Główną kwestią jest Gita, ponieważ inne pisma są oparte na niej. Mówi się: Bhagawatgita jest klejnotem i matką wszystkich pism. Ludzie pytają: Czy wierzycie w Wedy i pisma? O, każdy na pewno wierzyłby w swoje religijne pismo. Oni nie wierzyliby we wszystkie pisma. Tak, z całą pewnością istnieją wszystkie te pisma, ale zamiast znać pisma, pierwszą, podstawową kwestią jest znać Ojca, od którego masz otrzymać dziedzictwo. Nie otrzymasz dziedzictwa od pism. Otrzymasz dziedzictwo od Ojca. Oni stworzyli księgę na podstawie wiedzy i dziedzictwa, które dał Ojciec. Przede wszystkim macie wyjaśniać na temat Gity. Kto jest Bogiem Gity? To w niej wspomniana jest radża joga. Radża joga z całą pewnością byłaby dla nowego świata. Bóg nie przyszedłby i nie uczynił każdego nieczystym. On musi stworzyć czystych cesarzy. Przede wszystkim przedstawiajcie Ojca i sprawcie, że oni napiszą: Naprawdę wierzę, że to jest mój Ojciec. Przede wszystkim macie wyjaśniać: Pokłony Śiwie. Ty jest Matką, Ty jesteś Ojcem. To jest chwała Tego Ojca. Bóg musi przyjść tutaj, aby dać owoc czczenia. Teraz zrozumieliście, co jest owocem czczenia. Tylko ci, którzy bardzo dużo czcili, otrzymają ten owoc. Te kwestie nie są wspomniane w pismach. Wy także wiecie o tym w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Jest wyjaśniane, że On jest waszą Nieograniczoną Matką i Ojcem. Dżagadamba i Dżagadpita także są pamiętani. Zostało zrozumiane, że Adam i Ewa są ludzkimi istotami. Oni nazywają Ewę matką. Nikt naprawdę nie wie, kto jest Ewą? Ojciec siada tutaj i wyjaśnia. Tak, nikt nie zrozumie tego natychmiast. Nauka wymaga czasu. Dzięki studiowaniu oni ostatecznie stają się prawnikami. Tam na pewno jest cel i zadanie. Jeśli macie stać się bóstwami, przede wszystkim macie przedstawiać Ojca. Ludzie śpiewają: Ty jesteś Matką i Ojcem. Następnie mówią także: O, Oczyścicielu, przyjdź! Tak więc co jest nazywane nieczystym światem, a co jest nazywane czystym światem? Czy żelazny wiek nadal będzie trwał przez kolejne 40 tysięcy lat? Aćća. Tylko jeden Ojciec czyni was czystymi, prawda? To Bóg, Ojciec zakłada niebo. To nie może być Kriszna. On otrzymał swoje dziedzictwo. Tamten śri Kriszna jest księciem nieba, podczas gdy Śiw Baba jest Stwórcą nieba. Tamten jest stworzeniem, pierwszym księciem. Powinniście sprawić, że to stanie się jasne oraz napisać wielkimi literami tak, aby łatwo wam było wyjaśniać. Oni wtedy poznają Stwórcę i stworzenie. Tylko Stwórca jest pełen wiedzy. On uczy was radża jogi. On nie jest królem. On uczy was radża jogi i czyni was królami królów. Bóg uczył radża jogi i śri Kriszna osiągnął królewską pozycję. On ją utracił i musi ją ponownie odzyskać. To może być bardzo dobrze wyjaśniane za pomocą obrazów. To, co robi Ojciec jest z całą pewnością potrzebne. Poprzez użycie imienia śri Kriszny, Bharat staje się jak łuska. Bharat staje się jak diament, gdy poznaje Śiw Babę. Jednak najpierw w waszych intelektach ma pozostać to, że On jest waszym Ojcem. To Ojciec przede wszystkim stworzył nowy świat nieba. Teraz to jest stary świat. W Gicie jest wspomniana radża joga. Ludzie zagranicą także pragną studiować radża jogę. Oni studiowali ją z Gity. Teraz ją znacie i próbujecie wyjaśniać innym, kto jest Ojcem. On nie jest wszechobecny. Jeżeli On byłby wszechobecny, w jaki sposób uczyłby nas radża jogi? Powinniście bardzo dużo myśleć na temat tego błędu. Tylko ci, którzy są zajęci służeniem, stale będą o tym myśleć. Będziesz potrafił wpajać sobie wiedzę, gdy będziesz przestrzegać śrimatu Ojca. Gdy stajesz się bezcielesny, będziesz mógł pozostawać w stanie manmanabhaw, staniesz się wierną panną młodą i będziesz wierny Ojcu, tzn. staniesz się godnym dzieckiem. Ojciec rozkazuje ci: Stale powiększaj pamiętanie na ile tylko to jest możliwe! Wchodząc w świadomość ciała ani Mnie nie pamiętasz, ani twój intelekt nie staje się czysty. Mówi się, że do przechowywania mleka lwicy, potrzebne jest złote naczynie. Tutaj potrzebne jest naczynie, które jest wierne Ojcu. Jest bardzo niewielu takich, którzy są niesfałszowani i wierni Ojcu. Niektórzy zupełnie niczego nie wiedzą. Oni są jak małe dzieci. Pomimo że siedzą tutaj, niczego nie rozumieją. To jest tak, jak zaślubianie dzieci w ich dzieciństwie. Rodzice sadzają je na kolanach i poślubiają je sobie. One stają się przyjaciółmi, mają dużo miłości, a więc rodzice szybko zaślubiają swoje dzieci. Tutaj jest tak samo. Oni pragną zaręczyć się, ale nie rozumieją niczego. Należymy do Mamy i Baby oraz mamy wziąć od Niego swoje dziedzictwo. Oni niczego nie wiedzą. To jest zdumiewające! Pozostają tu przez 5 do 6 lat, a potem rozwodzą się z Ojcem, z Mężem. Maja niepokoi ich tak bardzo. Tak więc przede wszystkim macie im powiedzieć: Pokłony Śiwie. On jest także Stwórcą Brahmy, Wisznu i Śankara. Śiwa jest Oceanem Wiedzy. A więc, co powinniście teraz czynić? Jest miejsce obok Trimurti. A więc powinniście w tym miejscu napisać: To, co robi Śiw Baba różni się od tego, co robi Kriszna. Kiedy wyjaśniacie najpierw ten aspekt, ich czoła dosłownie się otworzą. Ta nauka jest dla przyszłości. Nie ma żadnych innych studiów takich jak te. Nie możecie otrzymać takich doświadczeń z pism. W waszych intelektach jest to, że studiujecie by przyjść na początku złotego wieku. Skończymy szkołę i zdamy końcowy egzamin. Pójdziemy i będziemy tam władać. Ci, którzy przekazują Gitę, nie potrafią wyjaśniać takich aspektów. Najpierw masz poznać Ojca. Masz wziąć od Ojca swoje dziedzictwo. Tylko Ojciec jest Trikaldarśi. Żadna ludzka istota na świecie nie jest trikaldarśi. W rzeczywistości ci, którzy są godni czczenia, potem stają się czcicielami. Jesteście tymi, którzy czcili. Nikt inny o tym nie wie. Ci, którzy czcili są najlepsi. Są nimi Brahma i ustami zrodzone stworzenie Brahmy. Ten osobiście staje się godny czczenia. On jest najbardziej godny czczenia, a potem staje się największym czcicielem. Potem on ponownie stanie się godny czczenia. On także jest pierwszym, który otrzymuje owoc czczenia. Bramini studiują, a potem stają się bóstwami. To nigdzie nie jest zapisane. Biszampitamei itp. teraz są świadomi, że to ktoś inny inspiruje was do wypuszczania strzał. Oni na pewno rozumieją, że istnieje pewna potęga. Nawet teraz mówią, że jest jakaś siła, która ich uczy. Baba widzi: Ci wszyscy są Moimi dziećmi. On (Śiw Baba), będzie widział wszystko tymi oczami (Brahmy). Kiedy oni karmią ducha, ta dusza przychodzi i widzi: To jest ta, a ta osoba. Gdy ta osoba je, jej oczy stają się takie jak duszy, która została przywołana. Dusza bierze tymczasową pożyczkę. Takie rzeczy są tylko w Bharacie. W starożytnym Bharacie najpierw są Radhe i Kriszna. Ci, którzy dają im narodziny, nie są uważani za tak wzniosłych. Oni zdali w mniejszym stopniu. Chwała przede wszystkim zaczyna się od Kriszny. Obydwoje, Radhe i Kriszna przychodzą we własnych królestwach. Imiona dzieci są wspanialsze niż imiona ich rodziców. To są tak cudowne kwestie! Istnieje incognito szczęście. Ojciec mówi: Ja wchodzę tylko w zwykłe ciało. On musi opiekować się tak wielką grupą matek. A więc On wziął zwykłe ciało, poprzez które mogą być pokrywane wydatki. To jest bhandara (skarbiec) Śiw Baby. On jest niewinnym powiernikiem niezniszczalnych klejnotów wiedzy, a wy jesteście zaadoptowanymi dziećmi, które są pod opieką. Dzieci, tylko wy o tym wiecie. Kiedy zaczynacie, zacznijcie od: Pan Śiwa mówi. On jest Stwórcą wszystkich. Następnie pytajcie: W jaki sposób Kriszna może być nazywany Oceanem Wiedzy lub Bogiem, Ojcem? Napis powinien być także jasny, aby to bardzo dobrze pozostawało w intelektach, kiedy to czytają. Niektórym ludziom zrozumienie tego zajmuje 2 do 3 lat. Bóg musi przyjść i dać owoc czczenia. Ojciec stworzył ten ofiarny ogień poprzez Brahmę. On uczył braminów i uczynił ich bóstwami. Potem musieliście zejść w dół. To jest bardzo dobre wyjaśnienie. Przede wszystkim macie udowodnić, że śri Kriszna jest niebiańskim księciem. On nie jest Niebiańskim Bogiem, Ojcem. Ludzie stali się całkowicie tamopradhan z powodu pojęcia o wszechobecności. Oni zapomnieli Tego, który dał im ich zwierzchnictwo. Baba daje królestwo w każdym cyklu, a my potem zapominamy Babę. To jest bardzo zdumiewające! Powinniście tańczyć w szczęściu cały dzień. Baba czyni nas panami świata! Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry, od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Bądź wierny Ojcu w niesfałszowany sposób. Powiększaj pamiętanie i uczyń swój intelekt czystym.

2. Twórz metody jak przedstawiać Ojca w taktowny sposób. Przeżuwaj ocean wiedzy i udowadniaj, kto jest Alfą. Miej wiarę w intelekcie i służ.

Błogosławieństwo:
Bądź wzniosłym sługą, który staje się instrumentem dla przekształcenia świata poprzez przekształcenie siebie.

Wy, dzieci, przyjęłyście kontrakt na doprowadzenie do przekształcenia świata poprzez wasze przekształcenie. Przekształcenie siebie jest podstawą przekształcenia świata. Bez względu na to, ile wysiłku wykonujesz wobec jakiejś duszy, bez przekształcenia siebie, nie może nastąpić przekształcenie tej duszy. Dzieje się tak dlatego, że w dzisiejszym świecie ludzie nie zmieniają się tylko dlatego, że coś słyszą, zmieniają się, gdy widzą zmianę. Wielu z tych, którzy są przyczyną twojej niewoli, zmienia się, gdy widzą przekształcenie w twoim życiu. Tak więc zademonstrowanie tego poprzez robienie tego, pokazanie tego poprzez zmianę siebie, oznacza bycie wzniosłym sługą.

Hasło:
Zmień energię swojego czasu, myśli i słów z marnowanej w najlepszą, a staniesz się potężny.