04.12.18           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wasza duchowa joga jest po to, aby stać się wiecznie czystym, ponieważ macie jogę z Oceanem Czystości, aby założyć czysty świat.

Pytanie:
W co przede wszystkim powinny wierzyć te dzieci, które w intelektach mają mocną wiarę? Jakie są znaki tej wiary?

Odpowiedź:
Po pierwsze i najważniejsze, potrzebna jest wam wiara w to, że jesteście dziećmi jednego Ojca i że otrzymujecie od Niego boskie zwierzchnictwo. Gdy w to wierzycie, wtedy natychmiast wejdzie do waszych intelektów to, że czczenie, które dotąd wykonywaliście, obecnie się skończyło i że znaleźliście samego Boga. Tylko dzieci, które mają mocną wiarę w intelektach, staja się dziedzicami.

Piosenka:
Podróżniku z odległego lądu.

Om śanti.
Ojciec siada tutaj i wyjaśnia, że wszyscy są podróżnikami z odległego lądu. Wszystkie dusze są mieszkańcami najwyższej siedziby, która jest bardzo, bardzo daleko. W pismach to także jest wspomniane: Dusze mieszkają bardzo daleko, tam gdzie nie istnieje światło słońca ani księżyca. W bezcielesnym świecie i w subtelnym rejonie, nie ma sztuki życia. To jest sztuka życia fizycznego świata, który jest zwany ludzkim światem. W bezcielesnym świecie i subtelnym rejonie, nie ma cyklu 84 żyć. Cykl jest pokazywany w ludzkim świecie. Z czego jest stworzony ludzki świat i ludzkie istoty? Ludzka istota składa się z duszy i ciała. Kukiełka (ciało) jest stworzona z 5 żywiołów, dusza w nią wchodzi i odgrywa swoją rolę. Dlatego wszyscy są mieszkańcami odległego lądu. Jednak, wy macie wiarę. Ludzkie istoty nie wierzą. Ojciec wyjaśnił: Wzywacie Mnie, Mieszkańca odległego lądu, ale miejscem, w którym wy, wszystkie dusze, mieszkacie jest to samo miejsce. Ci, którzy grają role w innych sztukach, mają swój dom. Oni przychodzą stamtąd, aby grać swoje role. Dzieci, tutaj rozumiecie, że wszystkie jesteście dziećmi jednego Ojca i że jesteście mieszkańcami jednego domu, najwyższej siedziby. Jest to wielki pierwiastek brahm, a ten to pierwiastek fizycznego nieba. Tutaj gracie role. Istnieje tutaj także dzień i noc, ponieważ tutaj jest słońce i księżyc. W bezcielesnym świecie nie ma dnia ani nocy. Słońce i księżyc nie są bóstwami, są światłami tej sceny. Słońce daje światło w czasie dnia a w nocy jest światło księżyca. Obecnie wszystkie ludzkie istoty pragną pójść do lądu wyzwolenia. Wiecie, że powyżej mieszka Bóg. Gdy ludzie pamiętają Boga, mówią: Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo, a ich intelekty wędrują w górę. Dusze, wiecie, że wszędzie jest ignorancja. Wiecie, że nie jesteście mieszkańcami tego miejsca. Ten Jeden jest naszym Ojcem. Ludzie poprzez swoje usta mówią: Boże, Ojcze, a potem mówią: Wszyscy są Ojcem;Bóg jest wszechobecny. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że nie każdy jest Ojcem. Wszystkie dusze są dla siebie braćmi. Ludzie wciąż walczą i kłócą się ze sobą, ponieważ o tym nie wiedzą. Dusze, jesteście braćmi i dziećmi Ojca. Ci, którzy wierzą intelektami, są w kolejności. W ziemskich związkach wierzycie, że idziecie, aby otrzymać dziedzictwo od swojego ojca. Tutaj, Maja wciąż odwraca wasze twarze od Ojca. Należycie do Ojca, który jest Wszechmocnym Autorytetem, a więc Maja także, jako wszechmocny autorytet walczy z wami. To jest wojna, aby odnieść zwycięstwo nad 5 występkami. Wojna jest bardzo dobrze znana, ale nie ma kogoś takiego, jak Kurawowie i Pandawowie, których oni pokazali w pismach. Ta wojna z Rawanem jest bardzo zacięta. My, dusze, chcemy przebywać w pamiętaniu Ojca i stać się pełni i czyści. Nie ma żadnej metody, aby to osiągnąć, oprócz jogi. Wszyscy inni, którzy uczą się jogi, nie czynią wysiłku, aby przestrzegać czystości. Wszystkie tamte są fizycznymi jogami na krótki czas, podczas gdy to jest duchowa joga, by stać się wiecznie czystym. Stajemy się czyści gdy mamy jogę z Oceanem Czystości. Ojciec mówi: Wasze grzechy z wielu żyć są spalane w tym ogniu. Ludzie w swoich intelektach także rozumieją, że ten świat jest nieczysty. Zapytajcie kogoś: Czy to jest złoty wiek czy żelazny? Nikt wam nie powie, że to jest złoty wiek. Złoty wiek jest nowym światem. Tamten jest złotym wiekiem, a to jest żelazny wiek. Stary świat jest zwany żelaznym wiekiem, a nowy świat jest zwany złotym wiekiem. Nie możecie powiedzieć, że obecnie istnieje złoty wiek, jak również żelazny wiek; nie. Mieszkaniec piekła to znaczy mieszkaniec piekła. Stary świat jest zwany nieczystym światem, a nowy świat jest zwany czystym światem. To wyjaśnienie jest wyjaśnieniem dla ludzkich istot. Zwierzęta nie powiedzą: Oczyścicielu, przyjdź. Zapytajcie kogoś i on wam powie, że to jest piekło. Bharat był nowym światem, niebem, a teraz Bharat jest starym światem, piekłem. Wciąż podkreślajcie znaczenie Bharatu. Wszyscy inni przychodzą w środkowym okresie. My nie mamy z nimi nic wspólnego. Nasza religia, która zanikła jest odrębna. Teraz stajecie się tymi, którzy wierzą intelektami. Wiecie, że jesteście dziećmi jednego Ojca. Otrzymujecie od Ojca zwierzchnictwo nad sobą; przede wszystkim potrzebna jest wam ta silna wiara. Słuchacie wiedzy i jest to w porządku. Stwarzani są poddani, jednak macie wierzyć, że jesteście dziećmi Nieograniczonego Ojca. Rozumiecie, że czciliście, aby spotkać Boga. To czczenie teraz się skończyło. Obecnie Sam Bóg przyszedł i On spotyka się z nami. Otrzymujemy do Niego pozycję samozwierzchnictwa dynastii słońca. Bierzemy taką wysoką pozycję. Bogaci ludzie adoptują tylko jedno dziecko. Podczas gdy tutaj, Nieograniczony Ojciec chce mieć niezliczoną ilość dzieci. On mówi: Ci, którzy stają się Moimi dziećmi otrzymają dziedzictwo nieba. Ci, którzy nie należą do Mnie, nie mogą wziąć dziedzictwa. Oni nawet nie przestrzegają śrimatu. Ci, którzy wierzą, mówią: Baba, ponownie przyszliśmy i teraz nie zostawimy twojej ręki. Ojciec wyjaśnia dzieciom. Następnie dzieci wyjaśniają innym to, że one stały się dziećmi Parlokik Ojca. My przestrzegamy Jego śrimatu. Uczy nas Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Dlatego bardzo wielu stało się Brahma Kumar i Kumari, oni z całą pewnością wierzą, a więc dlaczego my nie mielibyśmy się tacy stać? Powinniście pisać: Teraz należę do Ciebie i posyłam to Babie. Ojciec powie: Nie jestem daleko. Jestem tutaj. Jestem obecny tutaj. Siedzę tutaj w praktyczny sposób. O prezydencie powie się, że on jest obecny na tej ziemi. To nie oznacza, że prezydent jest wszechobecny. W podobny sposób, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, zwany Tym, który usuwa cierpienie i jest Dawcą szczęścia, On nie może być wszechobecny. W niebie, w miejscu gdzie nie ma Ojca, ani jedna osoba nie jest nieszczęśliwa, to w jaki sposób ludzkie istoty mogą być tak nieszczęśliwe w Jego obecności? Dzieci, Ojciec tworzy dla was gniazdo. Tak jak ptaki tworzą gniazda dla swoich małych, podobnie Ojciec także stwarza dla was, dzieci, gniazdo. On stworzył gniazdo poprzez was. Gniazdo nieba jest stwarzane dla was, aby w nim przebywać. Ojciec mówi: Jeśli przestrzegacie Moich wskazówek, będziecie w niebie władać. Jeśli w coś mocno wierzycie, wówczas będziecie się mocno tego trzymać. To nie jest tak, że macie tutaj tak po prostu siedzieć. Nie wolno wam pozostawiać swojego domu i rodziny. Tamci ludzie pozostawiają swój dom i rodzinę. Oni uważają swojego przewodnika za swojego Boga. Oni nie umierają za życia. Wy macie umrzeć za życia, a następnie żyć w złotym wieku. Bierzecie od Ojca swoje nieograniczone dziedzictwo. Wierzycie, że uczy was nieograniczony Ojciec i że On daje wam dziedzictwo na 21 żyć, a więc powinniście przestrzegać Jego wskazówek. Gdy stajesz się dzieckiem Ojca, On daje wskazówki. Przede wszystkim usiądź w bhatti przez jeden tydzień. Stale, każdego dnia będziecie otrzymywać wiedzę. Nie każdy rozumie w takim samym stopniu. Każdy otrzymuje zgodnie z własnymi wysiłkami i własną fortuną. Wszystko zależy od waszych wysiłków i fortuny. Możecie powiedzieć, czy to jest w waszej fortunie i jaką pozycje weźmiecie. Po przynależeniu do Ojca nadal macie żyć w domu z własną rodziną. Aćća. Jeśli nie masz męża, wtedy stań się laską dla ślepych. Na pewno masz pójść i przekazywać historię prawdziwego Narajana. Popatrzcie, córka Prem poszła służyć. Ci, którzy zaprosili ją, zorganizowali kampanię i przedstawili ją wielu innym. Oni weszli pod wielki wpływ. Jednak Ojciec mówi: Nikt z nich nie wierzył intelektem, że was wszystkich uczy nieograniczony Ojciec i że to od Niego otrzymujecie dziedzictwo na 21 żyć. Oni byli pod wrażeniem, ale nie wierzą, że was uczy naprawdę Ojciec, Ocean Wiedzy. Tak, oni mówią, że to jest bardzo dobre, ale po wyjściu na zewnątrz wszystko się kończy. Ktokolwiek czyni ten wysiłek, przychodzi mu to z trudem. Pomimo, że oni mają duchowe spotkania, to ci, którzy zbierają się razem, nie mają wiary w intelektach. Oni są zwani pół kastowymi. Istnieje wiara i wątpliwości. W jednej minucie mówią, że uczy ich Ojciec, a w następnej mają wątpliwości i mówią: W jaki sposób jest to możliwe? Tak, dobrze jest stać się czystym ale bardzo trudno jest żyć w czystości. Przede wszystkim musi być wiara i oni powinni to napisać z wewnętrznym szczęściem. Ci, którzy są wolni od niewoli, nigdy nie piszą takich listów, jakie piszą gopiki, które są w niewoli. Baba pisze: Nie uczyniliście tego, by nawet jedna osoba uwierzyła intelektem. Tak, stworzyliście zwykłych poddanych, ale nie stworzyliście dziedziców. Nie stworzyliście nawet jednej osoby, która uwierzyłaby intelektem. Tylko ci, którzy wierzą swoimi intelektami, stają się dziedzicami. Pomimo, że niektórzy wierzą intelektami, nie biorą wiedzy, a więc idą do tej dynastii i stają się służącymi. Wraz z swoim rozwojem otrzymacie dokładne wizje. Poznacie również z jakim numerem staniecie się służącą lub służącym, a potem będzie wielki żal: Nie przestrzegałem śrimatu i dlatego osiągnąłem taki stan. Pomimo tego, w każdej sytuacji powie się, że jest to dramat. Ten ma taką rolę w dramacie cykl po cyklu. Z całą pewnością będziecie mieć wizje. Na końcu musi zostać ogłoszony wynik, a potem będzie powiedziane, że takie jest przeznaczenie: To było w mojej fortunie. Zostaną ogłoszone wyniki waszej nauki. To jest bardzo dobra szkoła. Ten, który uczy, jest tylko Jeden, a także jest tylko jedna nauka i tylko jeden egzamin. Nauczyciel wie, jacy są studenci. Każdy stale bardzo szybko biegnie do przodu. Wraz ze swoim rozwojem przyjdziecie, aby poznać więcej. Będziecie wchodzić w trans tak, jak to było na początku. Stale rozumiecie, że to Ojciec wyjaśnia. Gdy nie przestrzegasz śrimatu, popełniasz błędy. Idąc w ten sposób do przodu, rozwijasz w sobie ten zwyczaj. Możesz zapytać: Śiw Baba, czy przestrzegam Twojego śrimatu i Baba ci odpowie: Nie przestrzegasz i dlatego twoja fortuna jest taka jaka jest. Można zrozumieć, że masz w tej chwili nad sobą złe omeny. Jednak, gdy twój postęp będzie większy, one zostaną usunięte. Niektórzy upadają z powodu najmniejszego śladu żądzy. Bharat był czysty i wzniosły, a teraz jest zdegradowany. Istnieje chwała tych wzniosłych bóstw. Ojciec mówi: To jest diabelskie społeczeństwo. Przeszedłem, aby założyć boskie społeczeństwo. Ta boska religia jest najwyższa ze wszystkich. Tylko Ojciec jest Oczyścicielem, jednak ludzie niczego nie rozumieją. Wszyscy ci, którzy przyszli żeby założyć religię, z całą pewnością są czyści. W każdej sytuacji jest dobro i zło. Są ci, którzy mają mniejszą fortunę oraz ci, którzy mają dobrą fortunę. To królestwo Rawana teraz ma się skończyć. Miasto Rawana ma zostać spalone. Wy, armia Ramy, jesteście tutaj. Ci, którzy należą do tej religii, będą rozumieć. Rozumiecie w kolejności. Niektórzy zostali uderzeni tylko jedną strzałą, tak jak król Dżanak i oddają się. Oni nigdy nie dają wymówek. Tutaj wymówki nie działają. Jednak jest wiele sztormów Maji. Ona sprawia, że zapominacie o własnym klanie i o tym, że jesteście dziećmi Boga. Dlatego dzieci, macie stać się bardzo słodkie. Nie wolno wam mieć najmniejszego upojenia żądzą. Żądza jest największym wrogiem. To jest najważniejszy egzamin. Baba mówi: Dzieci, żyjcie razem i żyjcie w czystości, a także to zademonstrujcie. Ojciec zna stan dzieci. Ci, którzy wierzą intelektami przekazują wiadomości Ojcu: Baba, pamiętam Cię, a także służę. Tylko, gdy oni piszą o wiadomościach z usługi, Ja wierzę w nich. Tylko gdy oni dają dowód usługi, Baba pokłada wielką nadzieję w tych dzieciach. Powinno być też zrozumiane, że Baba jest tylko jeden, a nas, dzieci, jest dużo. Nie uważaj, że Baba ma odpowiadać ci każdego dnia. Nie, Ojciec jest Panem Biednych. Biednym są dawane dary. Ten ląd Bharatu jest biedny. Z bycia bogatym, Bharat stał się biedny. Nikt o tym nie wie. Ten Bharat jest niezniszczalnym lądem, w którym inkarnuje Bóg. Bharat był Złotym Wróblem, to znaczy, był skarbcem wszelkiego szczęścia i my wszyscy czynimy wysiłek, aby pójść do tego lądu szczęścia. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

1. Nie stwarzaj wymówek, ale stale przestrzegaj śrimatu Ojca. Daj dowód służenia.

2. Nie zapominajcie, że jesteście dziećmi Boga i że wasz klan jest najwyższy ze wszystkich. Wierzcie intelektami, a także inspirujcie do tego innych.

Błogosławieństwo:
Służ, jako niezależny obserwator, utrzymując w swojej świadomości specjalność i unikalność bramińskiego życia.

Te bramińskie narodziny są boskimi narodzinami. Zwyczajne dusze świętują dzień swoich narodzin, rocznicę ślubu przyjaciół oddzielnie, ale wasze narodziny, dzień Matki, dzień Ojca, zaręczyn wszystkie dni są takie same, ponieważ wszyscy obiecaliście należeć do jednego Ojca i nikogo innego. Tak, więc odgrywaj swoją rolę w wykonywaniu usługi, utrzymując w swojej świadomości specjalność i unikalność tych narodzin. Bądźcie dla siebie nawzajem towarzyszami w usłudze, ale bądźcie towarzyszami pozostając niezależnymi obserwatorami. Niech nie będzie podległości wobec kogokolwiek.

Hasło:
Wolnym od trosk cesarzem jest ten, kto ma równowagę pokory i autorytetu w swoim życiu.