04.12.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wszystko zależy od waszej karmy. Zawsze zwracajcie uwagę na to, aby nie robić niczego złego pod wpływem Mai, za co musiałaby być kara.

Pytanie:
Kto jest najmądrzejszy z wszystkich w Ojcowskiej wizji?

Odpowiedź:
Mądrzy są ci, którzy wpoili sobie czystość. Ci, którzy są nieczyści, nie mają żadnej mądrości. O Lakszmi i Narajanie mówi się, że są najmądrzejsi. Wy, dzieci, także stajecie się mądre. Czystość jest w tym niezbędna. Dlatego Ojciec ostrzega was: Dzieci, bądźcie ostrożne, aby wasze oczy nie oszukiwały was. Nawet patrząc na ten stary świat, nie dostrzegajcie go. Pamiętajcie nowy świat nieba.

Om śanti.
Najsłodsze, dawno zagubione, a teraz odnalezione dzieci, rozumiecie, że teraz jeszcze tylko przez kilka dni jesteście podróżnikami po tym starym świecie. Ludzie świata wierzą, że mają tu pozostać jeszcze przez następne 40 000 lat. Dzieci, wy posiadacie wiarę. Nie zapominajcie tego. Gdy siedzicie tutaj dzieci, wasze serca powinny rosnąć. Cokolwiek jesteście stanie zobaczyć swoimi oczami, wszystko będzie zniszczone. Dusze są nieśmiertelne. Ja, dusza, wzięłam 84 wcielenia. Baba teraz przyszedł, aby zabrać nas z powrotem do domu. Gdy stary świat jest bliski zniszczenia, Ojciec przychodzi, aby stworzyć nowy świat. Wasze intelekty rozumieją, w jaki sposób świat jest zmieniany ze starego w nowy i z nowego w stary. Wcześniej przeszliśmy dookoła tego cyklu wiele razy. Cykl teraz zbliża się do końca. W nowym świecie będzie tylko kilka bóstw; tam nie będzie ludzkich istot. Wszystko zależy od waszej karmy. Gdy ludzie zrobią coś złego, ich sumienie ich gryzie. Dlatego Ojciec pyta: Nie popełniliście żadnych takich grzechów w tym życiu, prawda? Ten świat jest nieczystym, brudnym królestwem Rawana. Ten świat jest pełen ciemności. Ojciec teraz daje wam, dzieci, wasze dziedzictwo. Dłużej nie czcicie. Błądząc w ciemnościach ścieżki czczenia, teraz przybyliście tutaj. Teraz macie rękę Ojca. Ponieważ nie mieliście oparcia Ojca, topiliście się w rzece trucizny. Ścieżka czczenia trwa przez połowę cyklu. Po otrzymaniu tej wiedzy idziecie do złoto-wiecznego, nowego świata. To jest pomyślny zbieżny wiek, kiedy z bycia nieczystymi i brudnymi stajecie się piękni i czyści; zmieniacie się z kolców w kwiaty. Kto was takimi czyni? Nieograniczony Ojciec. Nie nazwalibyście fizycznego ojca nieograniczonym Ojcem. Wiecie także, co robią Brahma i Wisznu. A więc jak dużo czystego upojenia powinniście mieć! Najwyższy rejon, subtelny rejon i cielesny rejon, wszystkie istnieją w zbieżnym wieku. Dzieci, teraz Ojciec siada tutaj i wam wyjaśnia, że to jest zbieg starego świata i nowego świata. Ludzie wzywają: Przyjdź i oczyść nas, nieczystych! Rola Ojca jest odgrywana tylko w zbieżnym wieku. Ponieważ On jest Twórcą i Reżyserem, to z pewnością ma coś do zrobienia. Wszyscy wiecie, że On nie może być zwany ludzką istotą; nie posiada własnego ciała. Każdy inny jest albo ludzką istotą, albo bóstwem. Śiw Baba nie może być ani bóstwem, ani ludzką istota. To ciało zostało wypożyczone tymczasowo. On nie urodził się z łona. Ojciec sam mówi: Dzieci, jak mógłbym uczyć was radża jogi nie mając ciała? Ludzie mówią, że Najwyższa Dusza jest w kamieniach i w kamyczkach. Dzieci, wy teraz rozumiecie, jak Ja przychodzę. Wy teraz uczycie się radża jogi. Żadna ludzka istota nie może tego uczyć. Żadne bóstwo nie może uczyć się radża jogi. To tu, we wzniosłym zbieżnym wieku, stajecie się bóstwami ucząc się radża jogi. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe, że teraz kończycie cykl 84 żyć. Ojciec przychodzi na końcu każdego cyklu. Sam Ojciec mówi, że to jest ostatnie z wielu żyć tego Brahmy. Śri Kriszna był księciem złotego wieku. On przeszedł dookoła cyklu 84 żyć. Śiw Baba nie wchodzi w cykl 84 żyć. Dusza Śri Kriszny zmienia się z brzydkiej w piękną. Nikt inny o tym nie wie. Wy także znacie to tylko w kolejności. Maja jest bardzo silna, ona nie pozostawia nikogo. Ojciec dowiaduje się wszystkiego. Maja, aligator, może całkowicie połknąć każdego. Ojciec wie o tym bardzo dobrze. Jednak nie myślcie, że Ojciec jest antarjami (Ten, który zna sekrety serca każdego). Nie. Jednakże Ojciec widzi działalność każdego. Do Baby przychodzą także wiadomości. Maja całkowicie połyka was na surowo. Dzieci, jest wiele takich aspektów, których nie rozumiecie. Ojciec wie wszystko. Ludzie myślą, że Najwyższa Dusza zna wszystkie sekrety każdego. Ojciec mówi: Ja nie znam wszystkich sekretów każdego. Ja wiem wszystko o was z waszego zachowania. Zachowanie niektórych jest bardzo brudne. Dlatego Ojciec wielokrotnie ostrzega was, dzieci, że macie być ostrożne względem Mai. Jednak, pomimo że Ojciec wyjaśnia, w intelektach niektórych nie pozostaje to, że żądza jest największym wrogiem. Oni nawet nie uświadamiają sobie, że ulegają występkowi. To także się wydarza. Dlatego Baba mówi: Jeśli popełniliście błąd, powiedzcie Babie prawdę i nie ukrywajcie tego. W przeciwnym razie grzech powiększy się stukrotnie. Sumienie będzie was wewnętrznie gryzło. Grzech będzie stale rósł, aż całkowicie upadniecie. Dzieci, powinnyście być całkowicie prawdomówne wobec Ojca, bo inaczej poniesiecie wielką stratę. To jest świat Rawana. Dlaczego mamy pamiętać świat Rawana? My mamy pójść do nowego świata. Kiedy ojciec buduje nowy dom, jego dzieci są bardzo szczęśliwe, ponieważ one rozumieją, że nowy dom jest budowany dla nich. To jest nieograniczony aspekt. Nowy świat nieba jest tworzony dla nas. Teraz jesteśmy bliscy odejścia do nowego świata. Zależnie od tego, ile pamiętamy Ojca, tak staniemy się piękni. Ponieważ byliśmy pod wpływem występków, staliśmy się kolcami. Dzieci, wiecie, że ci, którzy przestali przychodzić tutaj, weszli pod wpływ Mai. Oni nie są dłużej z Ojcem, ale stali się zdrajcami i wrócili do starego wroga. Maja wielu połknęła w ten sposób; tak wielu umarło. Było wielu bardzo dobrych, którzy mówili, że zrobią to i tamto. Oni także byli gotowi oddać swoje życie dla Jagii. Dzisiaj nie ma ich tutaj. Wasza bitwa jest z Mają. Nikt na świecie nie wie, w jaki sposób odbywa się bitwa z Mają. Pisma opisują bitwę pomiędzy bóstwami a diabłami oraz jak odbyła się wojna pomiędzy Kurawami a Pandawami. Możecie każdego zapytać, jak te dwa aspekty w pismach są możliwe? Bóstwa są bez przemocy. One są w złotym wieku. Czy one przyszłyby do żelaznego wieku, aby walczyć? Nikt nie rozumie, którzy są Kurawami, a którzy są Pandawami. Cokolwiek jest napisane w pismach, ludzie to czytają, a następnie recytują. Baba studiował całą Gitę. Gdy otrzymałem tę wiedzę, zacząłem myśleć o znaczeniu tamtych aspektów dotyczących wojny, które zostały napisane w Gicie. Kriszna nie jest Bogiem Gity. Ojciec siedział w tym (Brahmie) i sprawił poprzez niego, że my wszyscy odłożyliśmy tamtą Gitę na bok. Teraz mamy tak dużo światła od Ojca. To dusze otrzymują światło. Dlatego Ojciec mówi: Uważaj siebie za duszę i pamiętaj nieograniczonego Ojca. Kiedy pamiętaliście Go podczas czczenia, mówiliście: Gdy przyjdziesz, oddam siebie Tobie. Jednak nie rozumieliście, w jaki sposób On miałby przyjść i w jaki sposób mielibyście się poświęcić. Dzieci, teraz rozumiecie, że my, dusze, jesteśmy takie same jak Ojciec, ale narodziny Ojca są unikalne. Dzieci, On tak dobrze was uczy. Wy same mówicie: On jest tym samym Ojcem. On staje się naszym Ojcem w każdym cyklu. Wszyscy mówimy „Baba, Baba”, a Baba mówi: Dzieci, dzieci. Jako wasz Nauczyciel, On uczy was radża jogi i czyni was panami świata. Należąc do tego Ojca, musicie także pobierać nauki, które On daje wam jako wasz Nauczyciel. Wasze serca powinny rosnąć ze szczęścia, gdy tego słuchacie. Jeśli ktoś staje się brudny, nie może być tego szczęścia. Chociaż oni mocno próbują, nie są częścią naszego klanu. Jest tak wiele nazwisk ludzi. To wszystko jest ograniczone. Popatrzcie, jak wielkie jest wasze nazwisko! Prapradziadek Brahma jest największy. Nikt inny go nie zna. Mówią, że Śiw Baba jest wszechobecny. Nikt nawet nie wie o Brahmie. Mają obraz Brahmy, Wisznu i Śankara, ale umiejscowili Brahmę w subtelnym rejonie. Oni nie znają jego biografii. Jak mógłby Brahma istnieć w subtelnym rejonie? Jak on mógłby stamtąd was zaadoptować? Ojciec mówi: To jest mój powóz. Ja wchodzę w niego w ostatnim z jego wielu żyć. To teraz jest pomyślny zbieżny wiek, w którym zachodzi epizod Gity. Głównym aspektem tego jest czystość. Nikt inny nie wie, jak stać się czystym z nieczystego. Mędrcy i święci mężowie itp. nigdy nie powiedzą wam: Zapomnijcie swoje ciało oraz wszystkie cielesne związki i pamiętajcie tylko Mnie, Ojca, aby wszystkie grzeszne czyny, które popełniliście z powodu Mai, zostały spalone. Oni nie znają Ojca. Ojciec powiedział w Gicie: Przychodzę, aby podźwignąć tych mędrców itp. Ojciec wyjaśnia: To jest ostatnie życie wszystkich dusz, które grały swoje role od początku cyklu do teraz. To jest także jego ostatnie życie. On ponownie stał się Brahmą. W dzieciństwie był tylko wioskowym urwisem. On zakończył swoje 84 życia – od pierwszego do ostatniego. Ponieważ teraz zamki na waszych intelektach, dzieci, zostały otwarte, stajecie się mądre. Wcześniej byłyście bezrozumne! Lakszmi i Narajan są rozsądni. Nieczysta dusza jest zwana nierozsądną. Głównym aspektem jest czystość. Piszecie: Maja sprawiła, że upadliśmy. Nasze oczy stały się zbrodnicze. Ojciec wielokrotnie was ostrzega. On mówi: Dzieci, nie bądźcie pokonywane przez Maję. Teraz macie powrócić do domu. Uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Ojca. Ten stary świat jest bliski zniszczenia. Stajemy się czyści, a więc potrzebujemy także czystego świata. Dzieci, macie stać się czyste z nieczystych. Ojciec nie będzie miał jogi. Baba nie staje się nieczysty, żeby On miał mieć jogę. Baba mówi: Jestem tutaj, aby wam służyć. Wzywaliście Mnie, abym przyszedł i oczyścił was, nieczystych. To z tego powodu, że Mnie wzywaliście, bym przyszedł, Ja przyszedłem. Pokazuję wam bardzo łatwą ścieżkę: Po prostu bądźcie manmanabhaw. To są słowa Boga. Ponieważ oni wymienili imię Kriszny, każdy zapomniał Ojca. Ojciec jest pierwszy; Kriszna jest drugi. Baba jest Panem najwyższego rejonu, podczas gdy Kriszna jest panem nieba. Nic nie dzieje się w subtelnym rejonie. Spośród wszystkich Kriszna jest pierwszy; każdy go kocha. Wszyscy inni go naśladują. Nie każdy może pójść do nieba. Zatem, najsłodsze dzieci, wasze szczęście powinno być tak głębokie, żeby przenikało wasze kości. Wiele dzieci, które przychodzą do Baby, nigdy nie potrafi żyć w czystości. Gdy Baba pyta ich „Skoro oddajesz się występkowi żądzy, dlaczego przychodzisz do Baby?” oni odpowiadają „Co ja mogę zrobić? Ja nie mogę pozostać z dala. Jeśli przychodzę tutaj, może strzała uderzy w tarczę. Kto jak nie Ty, Ojciec, mógłby dać mi zbawienie? Dlatego przychodzę i siadam tutaj. Maja jest bardzo potężna. Wierzę, że Baba zmieni mnie z nieczystego w czystego i pięknego, ale co ja mogę zrobić? Dzięki temu, że mówię prawdę, może się poprawię. Wierzę, że dzięki Tobie mogę być zmieniony.” Baba czuje miłosierdzie dla takich dzieci. To ponownie się wydarzy. Nic nowego! Baba codziennie daje śrimat wam wszystkim, ale tylko kilkoro z was wkłada go w praktykę. Co Baba może z tym zrobić? Baba mówi, że może takie są ich role; nie każdy może stać się królem czy królową. Jest zakładane królestwo i wszyscy są w nim potrzebni. Pomimo to Baba mówi: Dzieci, nie pozwólcie odejść waszej odwadze. Potraficie pójść naprzód. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze bądź prawdomówny wobec Ojca. Jeśli teraz popełniasz jakiś błąd, nie ukrywaj go. Zatroszcz się, by twoje oczy nigdy nie stały się zbrodnicze.

2. Zawsze miej czyste upojenie, że nieograniczony Ojciec zmienia was z nieczystych i brudnych w pięknych, z kolców w kwiaty. Teraz trzymamy się ręki Ojca i z tym oparciem przejdziemy rzekę trucizny.

Błogosławieństwo:
Bądź wielce fortunną duszą, która za życie bramińskie otrzymuje koronę światła.

Specjalnością zbieżnowiecznego bramińskiego życia jest czystość. Symbolem czystości jest korona światła, którą każda bramińska dusza otrzymuje od Ojca. Ta korona światła czystości jest wznioślejsza nawet od korony wysadzanej klejnotami. Jest ona znakiem wielkiej duszy, duszy posiadającej Bożą fortunę. BapDada daje każdemu dziecku w momencie narodzin błogosławieństwo „Pozostań czyste!” Symbolem tego jest korona światła.

Hasło:
Z postawą nieograniczonego braku zainteresowania, usuń niepokój z dusz, które cierpią z powodu swoich pragnień.