05.01.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, uważajcie siebie za dusze, a kiedy mówicie do innych, mówcie do dusz, uważając ich za swoich braci. Uczyń swoją wizję tak mocną, żeby żaden zły duch nie wszedł w ciebie. Gdy widzisz u kogoś złego ducha, odsuń się od tej osoby.

Pytanie:
W jaki sposób dzieci, nawet po przynależeniu do Ojca stają się ateistami i teistami?

Odpowiedź:
1) Teistami są ci, którzy przestrzegają bożych dyscyplin i czynią starania, aby być świadomymi duszy. Ateistami są ci, którzy znaleźli się pod wpływem złych duchów wbrew bożym dyscyplinom i walczą i kłócą się ze sobą. 2) Dzieci, które są teistami, odsuwają jogę intelektu od swojego ciała i cielesnych związków; od swoich znajomych i rodziny, uważają wszystkich za braci. Dzieci, które są ateistami są świadome ciała.

Om śanti.
Ojciec przede wszystkim wyjaśnia to wam: Dzieci, wasze intelekty powinny stale pamiętać, że Śiw Baba jest waszym Najwyższym Ojcem, Najwyższym Nauczycielem i Najwyższym Przewodnikiem. Ten aspekt jako pierwszy powinien wejść do waszych intelektów. Każdy z was wie, czy intelekt zaakceptował ten fakt, czy też nie. Jeśli w twoim intelekcie jest pamiętanie, jesteś teistą. Natomiast, jeśli nie wchodzi to do intelektu, to jesteś ateistą. W intelektach studentów natychmiast pojawia się świadomość, że przyszedł ich nauczyciel. Kiedy mieszkasz w domu z rodziną, zapominasz o tym. Mało kto rozumie z takim duchowym upojeniem, że przyszedł jego Najwyższy Baba. On jest Nauczycielem, a także Prawdziwym Przewodnikiem, który zabiera was z powrotem do domu. Kiedy o tym pamiętasz, twoje szczęście wzrasta. Kiedy nie pamiętasz, siedzisz, mając różne myśli o brudnym świecie cierpienia i smutku. Po drugie – ludzie pytają was ile czasu zostało do momentu zniszczenia? Powiedzcie im: Nie zadawajcie takiego pytania. Przede wszystkim poznaj Tego, który nam to wyjaśnia. Przede wszystkim przedstawiajcie im Ojca. Jeżeli masz wdrożony ten zwyczaj, wówczas będziesz im wyjaśniał, w przeciwnym wypadku będziesz zapominać. Ojciec mówi ci tyle razy, abyś uważał się za duszę. Patrz na innych z wizją świadomości duszy. Jednak nie potraficie utrzymać tej wizji. To z trudem pozostaje w waszych intelektach, nie macie tego nawet za grosz. To jest tak, jakby nic nie wchodziło do twojego intelektu. To nie znaczy, że Ojciec was przeklina. Ojciec wyjaśnia wam, że ta wiedza jest bardzo wzniosła. Jest zakładane królestwo. Z biednych stajecie się bogaci Tylko kilku staje się bogatymi, a ci, którzy są biedni są w kolejności. Nic nie pozostaje w intelektach tych, którzy są ostatnimi numerami. Dlatego przede wszystkim, kiedy wyjaśniasz komuś, najpierw wyjaśniaj używając obrazu, który pokazuje 32 cnoty Śiw Baby. Tam także jest umieszczony napis, że najwyższy Ojciec jest również Najwyższym Nauczycielem i Najwyższym Przewodnikiem. Gdy przede wszystkim masz wiarę, że Ten, który ci wyjaśnia, jest Najwyższym Ojcem, wtedy nie będziesz mieć żadnych wątpliwości. Nikt oprócz Ojca nie może przeprowadzić tego założenia. Gdy wyjaśniacie, że odbywa się założenie, to powinno z całą pewnością wejść do ich intelektów, że istnieje ktoś, kto wam to wszystko wyjaśnia. Żadna ludzka istota nie może powiedzieć, że królestwo jest zakładane. Dlatego, przede wszystkim sprawcie, że oni będą mieć silną wiarę w Ojca. Uczy nas Bóg, Ojciec. To nie są ludzkie wskazówki; to są wskazówki Boga. Nowy świat z całą pewnością będzie założony przez Ojca. Zadaniem Ojca jest także spowodowanie zniszczenia starego świata. Dopóki oni nie będą mieć tej wiary, będą ciągle się dopytywać: Jak to sie odbywa? Dlatego musicie najpierw sprawić, żeby aspekty śrimatu pozostały w ich intelektach, ponieważ tylko wtedy będą mogli więcej zrozumieć. W przeciwnym razie będą uważali, że te wskazówki pochodzą od ludzkich istot. Wskazówka każdej ludzkiej istoty jest inna. Od ludzkich istot nie można dostać jednej wskazówki. Obecnie tylko Jeden daje wam wskazówki. Bardzo trudno jest dokładnie przestrzegać Jego śrimatu. Ojciec mówi: Bądź świadomy duszy. Uważaj, że mówisz do swoich braci, wówczas nie będzie żadnych walk ani kłótni. Gdy ktoś staje się świadomy ciała, uważaj tę osobę za ateistę. Jeśli ktoś nie jest świadomy duszy, jest ateistą. Jeśli ktoś staje się świadomy duszy, uważaj go za teistę. Świadomość ciała bardzo szkodzi. Jeśli są najmniejsze walki lub kłótnie, uważaj tę osobę za ateistę. Oni w ogóle nie znają Ojca. Jeśli jest w kimś zły duch gniewu, taka osoba jest ateistą. W jaki sposób dzieci Ojca mogłyby mieć w sobie złe duchy? Oni nie są teistami. Niezależnie od tego, jak dużo mówią, że kochają Ojca, to jeżeli wypowiadają się wbrew dyscyplinom Ojca, powinno się uważać, że należą do społeczeństwa Rawana. Oni są świadomi ciała. Jeśli dostrzegasz w kimś złego ducha albo widzisz, że patrzy na ciebie w diabelski sposób, powinieneś odsunąć się od tej osoby. Gdy stoisz przed złym duchem, on wejdzie w ciebie. Złe duchy walczą ze sobą. Jeżeli zły duch wchodzi w kogoś, ta osoba staje się całkowitym ateistą. Bóstwa są pełne wszystkich cnót, podczas gdy ci, którzy nie mają cnót są ateistami. Ateiści nie wezmą dziedzictwa. Nie powinno być w tobie najmniejszej wady, bo inaczej doświadczysz wielkiej kary i będziesz musiał stać się częścią poddanych. Powinieneś trzymać się z daleka od złych duchów. Jeśli stoisz i stawiasz czoła złym duchom, one przyjdą. Nigdy nie powinniście przeciwstawiać się złemu duchowi. Nie wolno wam również zbyt dużo z nimi rozmawiać. Ojciec mówi: To jest świat złych duchów. Jeśli złe duchy cię nie opuściły, będziesz musiał doświadczyć kary i nie będziesz mógł zdobyć pozycji. Jest tylko ta jedna wojna. Niektórzy stają się bogaci, inni biedni. Istniał świat bogatych, a teraz jest to świat biednych. W każdym jest zły duch. Powinniście czynić pełne starania, aby usunąć te złe duchy. Baba wyjaśnia wam bardzo dużo w murli. Istnieją wszelkie rodzaje ludzkiej natury. Nawet nie pytajcie! Dlatego na wystawach przede wszystkim macie przedstawiać im Ojca. Ojciec jest tak uroczy. On czyni nas takimi bóstwami. Oni śpiewają, że Bóg nie potrzebował dużo czasu, aby zmienić ludzi w bóstwa. Bóstwa istniały w złotym wieku, a więc na pewno przedtem istniał wiek żelazny. Dzieci, macie teraz wiedzę o cyklu świata w swoich intelektach. Tam bóstwa nie będą miały tej wiedzy. Wy obecnie napełniacie się wiedzą, a potem, gdy otrzymacie swoje pozycje, nie będzie potrzeby na tę wiedzę. To jest nieograniczony Ojciec, od którego otrzymujesz dziedzictwo nieba na 21 pokoleń. Dlatego tak mocno powinieneś pamiętać takiego Ojca. Baba zawsze wyjaśnia: Zawsze uważaj, że to Śiw Baba ci wyjaśnia. Śiw Baba uczy nas poprzez ten powóz. On jest naszym Ojcem, Nauczycielem i Przewodnikiem. To jest nieograniczona nauka. Rozumiecie, że wcześniej mieliście zdegradowane intelekty. Nikt w ogóle nie wie o tej uczelni. Dlatego, gdy wyjaśniacie innym, tłumaczcie im bardzo dobrze, jakbyście podawali im roztarte wcześniej składniki. W tym nie ma kwestii Kriszny. Ojciec wyjaśnił, że nie ma żadnych boskich działalności Kriszny. One dotyczą tylko Śiw Baby. Nie może być nawet boskich działalności Brahmy, Wisznu czy Śankara. Boskie działalności są tylko Jednego, Tego który zmienia ludzkie istoty w bóstwa. On czyni świat niebem. Przestrzegacie wzniosłych poleceń Tego Ojca. Jesteście pomocnikami Ojca. Jeżeli to nie było dla Ojca, nie moglibyście nic uczynić. Teraz stajecie się warci funta, a nie byliście warci nawet pensa. Obecnie przyszliście, aby poznać wszystko, w kolejności, zgodnie z czynionymi przez was wysiłkami. Najważniejsze jest przedstawienie Ojca. Kriszna był małym dzieckiem. W złotym wieku istniało jego nieograniczone zwierzchnictwo. W jego królestwie nie było nikogo innego ani żadnej innej religii. Teraz jest wiek żelazny i istnieje tak dużo religii. Nie ma w niczyim intelekcie tego, kiedy została założona ta jedna, oryginalna, wieczna, boska religia. To jest także w waszych intelektach dzieci, w kolejności, zgodnie z waszymi staraniami. Powinniście więc przede wszystkim bardzo jasno tłumaczyć jaka jest chwała Ojca. Wiemy, że to rozpoznanie z pewnością otrzymaliśmy od Ojca. Ojciec mówi: Ja jestem również Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. W każdym cyklu doradzam wam, dzieci: Uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Mnie, a wtedy wy, dusze, z nieczystych staniecie się czyste. Bądź świadomy duszy. Dzięki uważaniu innych za dusze, nie będziesz mieć zbrodniczego oka. To dusza wykonuje czyny poprzez ciało: Ja jestem duszą i ta osoba też jest duszą. Macie to w sobie umocnić. Wiecie, że początkowo byliście w 100% czyści, a potem staliście się nieczyści. To dusza woła: Baba przyjdź! Świadomość duszy musi być bardzo silna i powinniście zapomnieć o wszelkich innych związkach. Ja, dusza, jestem mieszkańcem słodkiego domu. Przybyłam tutaj, aby grać rolę. Dzieci, jedynie wy to rozumiecie. Wy też jesteście w kolejności w pamiętaniu Go. Bóg cię uczy, a więc powinno być tak dużo szczęścia. Bóg jest naszym Ojcem, Nauczycielem, a także naszym Prawdziwym Przewodnikiem. Mówicie, że nie pamiętacie nikogo oprócz Niego. Ojciec mówi: Odsuń się od swojego ciała, cielesnych związków i stale pamiętaj tylko Mnie. Wszyscy jesteście braćmi. Niektórzy w to wierzą, a inni nie. Tych uważajcie za ateistów. Jesteśmy dziećmi Śiw Baby, dlatego powinniśmy być czyści. Wołacie do Ojca: Baba, przyjdź i uczyń nas panami czystego świata. W złotym wieku nie istnieje kwestia oczyszczania się. Przede wszystkim zrozum, że Ten to Śiw Baba i nowy świat jest przez Niego zakładany. Jeśli ludzie pytają, kiedy ma nastąpić zniszczenie, powiedzcie im: Przede wszystkim zrozumcie Alfę. Jeśli nie rozumiesz Alfy, jak inne aspekty mogą wejść do twojego intelektu? My, dzieci prawdziwego Ojca mówimy prawdę. Nie jesteśmy dziećmi ludzkich istot. Jesteśmy dziećmi Śiw Baby. Bóg mówi. Bóg jest Ojcem wszystkich braci. Ludzkie istoty nie mogą nazwać siebie Bogiem. Bóg jest Bezcielesny. On jest Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Żadna ludzka istota nie może być Ojcem, Nauczycielem i Satguru. Żadna ludzka istota nie może nikogo zbawić. Ludzkie istoty nie mogą być Bogiem. Baba jest Oczyścicielem. To Rawan czyni was nieczystymi. Cała reszta to przewodnicy ze ścieżki czczenia. Rozumiecie, że ci, którzy tutaj przychodzą, stają się teistami. Oni przychodzą do Nieograniczonego Ojca i mają wiarę, że Ten Jeden jest naszym Ojcem, Nauczycielem i Guru. Gdy rozwiniecie w pełni wszystkie boskie cnoty, rozpocznie się wojna. Z czasem sami zrozumiecie, że osiągacie karmatyczny stan. Nie osiągnęliście jeszcze swojego karmatycznego stanu Obecnie jest jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania. Macie przekazać posłannictwo wielu (ludziom). Każdy ma prawo do zdobycia dziedzictwa od Ojca. Wojna rozpocznie się z wielką siłą. Wtedy nie będzie ani szpitali, ani lekarzy. Dzieci, Ojciec osobiście wyjaśnia: Wy, dusze gracie role 84 wcieleń poprzez swoje ciała. Niektórzy wezmą 70 albo 80 wcieleń. Każdy musi powrócić. Zniszczenie musi nastąpić. Do domu nie mogą powrócić nieczyste dusze. Aby stać się czystym, koniecznie masz pamiętać Ojca. To wymaga wysiłku. Macie się stać mieszkańcami nieba na 21 wcieleń. To nie jest mała rzecz. Ludzie twierdzą, że ktoś stał się mieszkańcem nieba. Naprawdę? Ale gdzie jest niebo? Oni w ogóle niczego nie rozumieją. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe: Bóg nas uczy i czyni panami świata. Jedno to stałe szczęście a drugie to przemijające szczęście. Jeśli się nie uczysz i nie uczysz innych, to jak możesz być szczęśliwy? Macie wypędzić z siebie wszelkie diabelskie cechy. Ojciec tak dużo wyjaśnia. Jest tyle cierpienia karmy. Dopóki spotyka cię cierpienie karmy, to znaczy, że nie osiągnąłeś jeszcze swojego karmatycznego stanu. Teraz macie czynić starania. Nie powinny przychodzić żadne sztormy Mai. Dzieci, macie tę wiarę, że Ojciec wiele razy zmienił was z ludzkich istot w bóstwa. Nawet jeśli tyle wejdzie do twojego intelektu, to jest wielka fortuna. To jest nieograniczona szkoła. Tamte szkoły są niewielkimi, ograniczonymi szkołami. Ojciec czuje bardzo dużo miłosierdzia: Jak Ja mogę im wyjaśnić? Złe duchy nie zostały jeszcze z niektórych usunięte. Oni upadają zamiast zdobywać tron serca. Dużo córek przygotowuje się, aby przynosić korzyści wielu (ludziom). Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.
 

Esencja dla dharny:

1. Nie czyń niczego, co jest wbrew bożym dyscyplinom. Jeśli jest w kimś zły duch albo ktoś w zły sposób patrzy na ciebie, odsuń się od takiej osoby. Nie rozmawiaj z nią za dużo.

2. Aby doświadczać stałego szczęścia, zwracajcie pełną uwagę na uczenie się. Usuwajcie diabelskie cechy, wdrażajcie sobie boskie cnoty i stawajcie się teistami.

Błogosławieństwo:
Bądź potężną duszą, które zna znaczenie każdej sekundy i każdej myśli i dlatego napełnia swoje konto gromadzenia (oszczędności).

W zbieżnym wieku w każdej chwili macie niezniszczalne osiągnięcia od niezniszczalnego Ojca. W całym cyklu tylko obecnie otrzymujecie taką fortunę i dlatego waszym hasłem jest: “Jeśli nie teraz, to nigdy”. Jakiekolwiek wzniosłe zadania macie przeprowadzić, macie zrobić to teraz. Gdy macie taką świadomość, nie będziecie nigdy marnować swojego czasu, myśli ani czynów. Poprzez takie potężne myśli, wasze konta gromadzenia napełnią się i dusza stanie się potężna.

Hasło:
Czystość to unikalność każdego słowa i każdego czynu. Przekształć zwykłość w wyjątkowość

Specjalny wysiłek, by stać się równym Ojcu Brahmie.
Niech w lokik będzie świadomość, że jesteś alokik. Gdy żyjemy ze swoimi lokik jesteśmy odmienni od innych. W świadomości duszy uważaj, że jesteś inny. Łatwo jest być innym (odmiennym) w swoich czynach – poprzez to nie będziecie kochani przez świat, ale gdy staniecie się niezależni od ciała i będziecie wykonywać czyny w świadomości duszy, będziecie kochani przez każdego. To nazywa się stanem alokik