05.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, słowa „O Boże! O Baba!” nigdy nie powinny pojawiać się na waszych ustach. Taka praktyka należy do ścieżki czczenia.

Pytanie:
Dzieci, dlaczego wolicie ubierać się na biało? Czego to jest symbolem?

Odpowiedź:
Teraz umarliście za życia dla tego starego świata i dlatego wolicie ubierać się na biało. To białe ubranie symbolizuje śmierć. Gdy ktoś umiera, przykrywa się go białym prześcieradłem. Dzieci, wy obecnie umarłyście za życia.

Om śanti.
Duchowy Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam, dzieci. Jeżeli nie używacie słowa „duchowy”, a tylko mówicie „Ojciec”, to także jest w porządku. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia dzieciom. Wszyscy mówicie, że jesteście braćmi. A więc, Ojciec jest tutaji wyjaśnia dzieciom. On nie wyjaśnia każdemu. Wszyscy mówicie, że jesteście braćmi. W Gicie jest powiedziane: „Bóg mówi”. Do kogo mówi Bóg? Wszyscy są dziećmi Boga. On jest Ojcem, a więc wszystkie dzieci Boga są braćmi. Bóg na pewno wyjaśniał wam i uczył was radża jogi. Zamek na waszych intelektach teraz się otworzył. Nikt inny na świecie nie będzie myśleć w ten sposób. Ci, którzy otrzymają posłannictwo, będą przychodzić do tej szkoły i uczyć się. Oni będą myśleć, że zobaczyli wystawę i że teraz chcą tutaj przychodzić, by usłyszeć więcej wiedzy. Pierwszym i najważniejszym aspektem jest, że to są wersety Oceanu Wiedzy, Oczyściciela, Dawcy Zbawienia, Śiwy, który wygłosił Gitę. Przede wszystkim oni powinni zrozumieć, kto nas uczy i wyjaśnia nam. Jest to Najwyższa Dusza, Ocean Wiedzy, Ten, który jest bezcielesny. On jest Prawdą. On mówi tylko prawdę. Wówczas nie powstaną żadne pytania. Przede wszystkim macie wyjaśniać, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, uczy was radża jogi poprzez Brahmę. To jest królewski status. Gdy oni uwierzą, że Ojciec spoza tego świata, Ojciec wszystkich, siedzi i wyjaśnia, że On jest Najwyższym Autorytetem, nie będą mieć żadnych dalszych pytań. On jest Oczyścicielem. A więc gdy przychodzi, to z całą pewnością musi przyjść w Swoim czasie. Widzicie, że to jest ta sama Mahabharadzka wojna. Po zniszczeniu będzie świat bez występków. Obecny świat jest występny. Ludzie nie rozumieją, że Bharat był wolny od występków. Ich intelekty w ogóle nie pracują. Ich intelekty są zamknięte zamkiem Godrydż. Tylko jeden Ojciec ma klucz do tego zamka. Dlatego On jest zwany Dawcą Wiedzy i Dawcą Boskiego Oka. On daje wam trzecie oko wiedzy. Nikt nie rozumie, kto was uczy. Ponieważ oni uważają, że uczy was ten Dada (Brahma Baba), zaczynają krytykować. Zaczynają mówić takie lub inne niewłaściwe rzeczy. Dlatego to jest pierwszy aspekt, który powinniście wyjaśnić. Jest napisane: Bóg Śiwa mówi. Ojciec wyjaśnia: Jestem Oczyścicielem, Śiwą. Przyszedłem z najwyższej siedziby, by uczyć was, saligramy. Ojciec ma pełną wiedzę, a więc On wyjaśnia tajemnice o początku, środku i końcu świata. Tylko obecnie otrzymujecie te nauki od nieograniczonego Ojca. On jest Stwórcą świata. On oczyszcza nieczysty świat. Oni wołają do Niego: Oczyścicielu przybądź! Dlatego, przede wszystkim macie Go przedstawiać. Jaki masz związek z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą? On jest Prawdą i daje wam prawdziwą wiedzę, by zmienić was ze zwykłych ludzi w Narajana. Dzieci, wiecie, że Ojciec jest Prawdą i że On tworzy ziemię prawdy. Przychodzicie tutaj, by zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana. Gdy udacie się do prawnika, to rozumiecie, że udaliście się tam, aby stać się prawnikiem. Teraz wierzycie w to, że Bóg was uczy. Niektórzy wierzą, ale potem w ich intelektach powstają wątpliwości. Wtedy inni ludzie mówią do takich osób: Mówiłeś, że Bóg cię uczy, a więc dlaczego pozostawiłeś Boga i przyszedłeś tutaj? Kiedy powstają u nich wątpliwości, uciekają. Wówczas w taki czy inny sposób grzeszą. Bóg mówi: Żądza jest największym wrogiem! Gdy pokonasz żądzę, odniesiesz zwycięstwo nad światem. Ci, którzy staną się czyści, następnie pójdą do czystego świata. Tutaj jest to kwestia radża jogi. Pójdziecie tam i będziecie władać. Wszystkie dusze będą musiały wyrównać swoje karmiczne konta i powrócić do domu. Obecny czas jest na wyrównywanie wszystkich kont. Wasze intelekty teraz mówią, że złoty wiek z całą pewnością będzie założony. Złoty wiek jest zwany czystym światem. Cała reszta pójdzie do rejonu wyzwolenia, a potem oni muszą powtórzyć swoje role. Wy także czynicie ciągle starania, by stać się czystymi i stać się panami czystego świata. Wszyscy będziecie uważać się za panów. Nawet poddani są panami. Poddani mówią: Mój Bharat! Nawet wielcy ludzie i sannjasini mówią: Mój Bhabrat! Rozumiecie, że obecnie w Bharacie każdy jest mieszkańcem piekła. Obecnie uczymy się radża jogi, by stać się mieszkańcami nieba. Nie każdy stanie się mieszkańcem nieba. Tylko obecnie otrzymujecie tę wiedzę. Wszystko, co tamci ludzie przekazują, pochodzi z pism. Oni wszyscy są autorytetami pism. Ojciec mówi: Studiując Wedy i pisma na ścieżce czczenia, oni stale upadali. To wszystko jest ścieżką ślepej wiary. Ojciec mówi: Przychodzę, gdy ścieżka czczenia się kończy. Muszę przyjść, by dać wszystkim czcicielom owoc ich czczenia. Czciciele są większością. Oni wszyscy stale wołają: O Boże, Ojcze! Czciciele na pewno mówią „O Boże, Ojcze! O Boże!” Jest różnica pomiędzy czczeniem a wiedzą. „O Boże” nigdy nie powinno pojawiać się na waszych ustach. Ludzkie istoty miały taki zwyczaj przez połowę cyklu. Obecnie rozumiecie, że On jest waszym Ojcem, dlatego wam nie wolno dłużej wołać „O, Ojcze!” Macie brać od Ojca swoje dziedzictwo. Przede wszystkim miej wiarę w to, że otrzymujesz swoje dziedzictwo od Ojca. Ojciec daje wam, dzieci prawo do wzięcia swojego dziedzictwa. On jest prawdziwym Ojcem, prawda? Ojciec wie, że daje swoim dzieciom nektar wiedzy do wdrażania sobie; sadza dzieci na stosie wiedzy, budzi je z głębokiego snu i zabiera do nieba. Ojciec wyjaśnił, że dusze są mieszkańcami rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Ziemia szczęścia jest zwana światem bez występku. Bóstwa są całkowicie czyste. Drugim miejscem jest słodki dom. Wiecie, że jest to wasz, aktorów, dom i że przychodzicie tutaj z tamtego miejsca spokoju, aby grać swoje role. My, dusze, nie jesteśmy mieszkańcami tego miejsca. Tamci fizyczni aktorzy są mieszkańcami tego miejsca. Oni przychodzą ze swoich domów, zmieniają ubranie i grają swoje role. Rozumiecie, że waszym domem jest rejon spokoju, dokąd macie powrócić. Gdy wszyscy aktorzy wchodzą na scenę, Ojciec przychodzi i zabiera każdego z powrotem do domu. Dlatego On jest zwany Wyzwolicielem i Przewodnikiem. On usuwa cierpienie i daje szczęście. Dokąd udadzą się te wszystkie ludzkie istoty? Pomyślcie o tym! Wołaliście do Oczyściciela, aby tutaj przyszedł. W jakim celu wołaliście? Przywoływaliście własną śmierć! Wy nie chcecie przebywać w świecie cierpienia i dlatego mówicie: Chodźmy do domu! Oni wszyscy wierzą w wyzwolenie. Bardzo dobrze jest znana starożytna radża joga Bharatu. Ludzie udają się za granicę, by uczyć starożytnej radża jogi. W rzeczywistości hatha jogini w ogóle nie znają radża jogi. Ich joga jest niewłaściwa. Dlatego powinniście pójść i uczyć ich prawdziwej radża jogi. Widząc szafranowe szaty sannjasinów, ludzie tak bardzo ich szanują. Nawet w buddyzmie, gdy widzą osobę tak ubraną, okazują szacunek. Sannjasini przychodzą później. Na początku religii buddyjskiej nie ma sannjasinów. Gdy grzech wzrasta w religii buddyjskiej, wówczas zakładana jest religia sannjasinów. Na początku tej religii dusza także przychodzi z góry, a potem jej naśladowcy schodzą w ślad za nią. Po co założyciel religii wyrzeczenia miałby uczyć wyrzeczenia na samym początku? Wyrzeczenie przychodzi później. Oni skopiowali to wyrzeczenie z tej ścieżki. Jest wielu chrześcijan, którzy szanują sannjasinów. Ubrania w kolorze szafranu są uniformem hatha joginów. Wy nie musicie pozostawiać swoich domów i rodzin, ani też nie jesteście zmuszani do noszenia białych ubrań. Jednak, białe ubrania są dobre. Byliście w bhatti i te białe ubrania stały się waszym ubiorem. Obecnie ludziom bardzo podobają się białe ubrania. Gdy ktoś umiera, jest przykrywany białym prześcieradłem. Wy obecnie umarliście za życia, a więc dobrze jest ubierać się na biało. Przede wszystkim przedstawiajcie im Ojca. Potrzeba czasu na wyjaśnienie, że jest dwóch Ojców. Nie jesteście w stanie wyjaśnić tak dużo na swoim programie lub wystawie. W złotym wieku macie jednego Ojca. W obecnym czasie macie trzech ojców, ponieważ Bóg wchodzi w ciało Pradżapity (ojca ludzkości) Brahmy. On jest Ojcem każdego. Macie także ziemskiego ojca. Który z tych trzech ojców daje ci najwyższe dziedzictwo? W jaki sposób bezcielesny Ojciec daje ci dziedzictwo? On daje ci je poprzez Brahmę. Możecie bardzo dobrze wyjaśnić ten obraz. Śiw Baba jest bezcielesny, a ten to ojciec ludzkości Brahma, Adi Dew, Prapradziadek. Ojciec mówi: Wy nie nazywacie Mnie, Śiwy, Prapradziadkiem. Ja jestem Ojcem wszystkich, podczas gdy ten Brahma jest ojcem ludzkości. Wy wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Pomimo że jesteście kobietami i mężczyznami, wasze intelekty rozumieją, że jesteście braćmi i siostrami. Otrzymujecie od Ojca swoje dziedzictwo. Pomiędzy bratem a siostrą nie może być zbrodniczej napaści. Jeżeli oni patrzą na siebie w występny sposób, upadają. Zapominają Ojca. Ojciec mówi: Stajesz się Moim dzieckiem, potem brudzisz swoją twarz! Nieograniczony Ojciec jest tutaj i wyjaśnia dzieciom. Stajecie się bardzo upojeni. Wiecie, że macie mieszkać w domach ze swoimi rodzinami. Macie być ze swoimi ziemskimi krewnymi i względem nich spełniać swoje obowiązki. Powinieneś nazywać swojego fizycznego ojca ojcem. Nie powinieneś nazywać go swoim bratem. W zwykły sposób możesz nazywać go ojcem. Twój intelekt rozumie, że on jest twoim fizycznym ojcem. Masz wiedzę. Ta wiedza jest unikalna. Obecnie nawet zwracają się do ojca po imieniu, ale gdybyś nazwał przy kimś swojego ojca bratem, on by pomyślał, że z tobą coś jest nie tak. Macie używać wielkiej dyplomacji. Wasza wiedza jest incognito i wasze związki są incognito. Wasze relacje z innymi muszą opierać się na wielkiej dyplomacji. Jednak, dobrze jest okazywać sobie nawzajem szacunek. Macie spełniać swoje obowiązki względem swoich rodzin, ale twój intelekt powinien wędrować ponad wszystko. Bierzemy od Baby swoje dziedzictwo. Jednak, masz nazywać swojego wujka wujkiem, a swojego ojca ojcem. Ci, którzy nie stali się braminami, nie zrozumieją aspektu brata i siostry. Tylko ci, którzy stali się synami i córkami Brahmy, zrozumieją te aspekty. Ludzie na zewnątrz, gdy to słyszą, doznają szoku. Bardzo dobry intelekt jest potrzebny, aby to zrozumieć. Ojciec czyni wasze intelekty tak nieograniczonymi! Wcześniej wasze intelekty były ograniczone. Teraz wasze intelekty wchodzą w nieograniczoność. On jest naszym nieograniczonym Ojcem. Wszyscy są naszymi braćmi i siostrami. W aspekcie związków, synowa powinna być zwana synową a teściowa teściową. Nie powinniście ich nazywać siostrami, nawet jeżeli one przychodzą na lekcje. Mieszkając ze swoją rodziną, macie mieć bardzo taktowne relacje z każdym. Macie także uważać, co mówią inni ludzie. Inaczej oni powiedzą, że zmieniacie mężów w braci, a teściowe w siostry. Będą się dziwić, czego wy jesteście uczeni. Tylko wy i nikt inny nie potrafi zrozumieć tych aspektów wiedzy. Mówi się: „Tylko Ty, Boże, znasz swoje sposoby”. Wy teraz staliście się Jego dziećmi. Dlatego tylko wy znacie Jego sposoby. Musicie z wielką uwagą wchodzić w relacje z innymi, aby nikt nie popadał w zamieszanie. Na swoich programach macie najpierw wyjaśniać, że to Bóg was uczy. Teraz, powiedzcie nam, kim On jest! Czy jest to bezcielesny Śiwa, czy Śri Kriszna? Po narodzinach Śiwy są narodziny Kriszny, ponieważ Ojciec uczy radża jogi. Dzieci, wasze intelekty teraz zrozumiały, że dopóki nie przyjdzie Najwyższa Dusza, Śiwa, nie możecie świętować Jego narodzin. Dopóki Śiwa nie przyjdzie i nie założy ziemi Kriszny, jak możecie świętować narodziny Kriszny? Ludzie świętują narodziny Kriszny, ale niczego nie rozumieją. Kriszna był księciem, a więc z całą pewnością on był księciem w złotym wieku. Było to królestwo bóstw. Na pewno nie tylko Kriszna otrzymał zwierzchnictwo. Na pewno jest to ziemia Kriszny. Ludzie mówią o ziemi Kriszny, a o tej ziemi mówią, że jest to ziemia diabła, Kansy. Gdy została zniszczona ziemia Kansy, ziemia Kriszny została założona. Oni obaj istnieją w Bharacie. Diabeł Kans czy ktoś jemu podobny nie może istnieć w nowym świecie. Wiek żelazny jest zwany ziemią Kansy. Popatrzcie, ile jest teraz ludzkich istot! W złotym wieku jest ich bardzo niewiele. Bóstwa nie walczyły. Czy powiecie o ziemi Kriszny, czy o ziemi Wisznu, o boskim społeczeństwie, czy o diabelskim społeczeństwie, wszystko to odbywa się w tym świecie. Jednak ani nie było bitwy pomiędzy bóstwami a diabłami, ani nie było bitwy pomiędzy Kurawami a Pandawami. Pokonujecie Rawana. Ojciec mówi: Pokonaj tych 5 występków i staniesz się zwycięzcą świata. W tym nie ma kwestii walki. Jeśli mówilibyście „walka”, to byłaby przemoc. Macie zwyciężyć Rawana, ale nie używając przemocy. Tylko dzięki pamiętaniu Ojca nasze grzechy są usuwane. Nie ma kwestii walki. Ojciec mówi: Staliście się tamopradhan i teraz ponownie macie stać się satopradhan. Starożytna radża joga Bharatu jest bardzo dobrze znana. Ojciec mówi: Połącz swój intelekt w jodze ze Mną a twoje grzechy będą zniszczone. Ojciec jest Oczyścicielem, połącz więc jogę intelektu z Nim i staniesz się czysty. Teraz macie z Nim jogę w praktyczny sposób. W tym nie ma kwestii bitwy. Ci, którzy dobrze się uczą i mają jogę z Ojcem, wezmą dziedzictwo od Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Praktykując patrzenie na siebie jako na braci, spełniaj swoje odpowiedzialności w związkach. Miej relacje z każdym, używając wielkiego taktu. W ogóle nie powinno być żadnego zbrodniczego sposobu patrzenia. W obecnym czasie wyrównywania masz stać się całkowicie czysty.

2. Aby wziąć swoje pełne dziedzictwo od Ojca, ucz się bardzo dobrze i stawaj się czysty dzięki jodze z Oczyścicielem.

Błogosławieństwo:
Stań się wizerunkiem, który obdarza wizjami i ujawnij swoją kompletną oraz doskonałą formę, poprzez postawienie kropki na słabościach.

Świat pamięta twoją kompletną i doskonałą formę oraz twoją formę godną czczenia z przeszłego cyklu. Dlatego teraz ujawnij swoją doskonałą formę w praktyczny sposób. Postaw kropkę na słabościach z przeszłości i ze zdecydowaniem zakończ swoje stare sanskary oraz naturę. Nie kopiuj słabości innych. Zatrzymaj swój intelekt przed wdrażaniem sobie wad. Miej satopradhan intelekt, który wdraża boskie cnoty, a staniesz się wizerunkiem, który obdarza wizjami.

Hasło:
Utrzymuj swoje wieczne i oryginalne cnoty w swojej świadomości oraz wdrażaj je w praktyce.