05.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, kiedy czciciele doświadczają trudności i klęsk, to wtedy Ojciec przychodzi, aby dać im wyzwolenie i zbawienie przekazując im wiedzę.

Pytanie:
Kto może stać się zwycięzcą grzesznych czynów? Czym odznaczają się ci, którzy są zwycięzcami nad grzesznymi czynami?

Odpowiedź:
Ci, którzy rozumieją filozofię karmy, to znaczy filozofię czynów, neutralnych czynów i grzesznych czynów i którzy wykonują wzniosłe czyny, stają się zwycięzcami nad grzesznymi czynami. Ci, którzy mają stać się zwycięzcami nad grzesznymi czynami, nigdy nie muszą żałować za swoje własne czyny. Ich czyny nie stają się grzeszne.

Pytanie:
Jaką podwójną usługę Ojciec wykonuje w obecnym czasie?

Odpowiedź:
Ojciec oczyszcza zarówno dusze jak i ciała. On także zabiera was, dusze, ze Sobą z powrotem do domu. Te boskie działania wykonywane są tylko przez Ojca, a nie przez żadną ludzką istotę.

Piosenka:
Pokłony Śiwie.

Om śanti.
Dzieci, słyszałyście piosenkę. Wszyscy ci, którzy należą do ścieżki czczenia, śpiewają takie piosenki. Chcą przejść z nieprzeniknionych ciemności do światła, więc wołają, by uwolnić ich od cierpienia. Wy jesteście klanem Śiwy, Brahma Kumarami i Kumari. To należy zrozumieć. Dzieci, wy nie możecie się narodzić poprzez grzech; z pewnością musicie być stworzeniem zrodzonym poprzez usta. Kriszna nie miał wielu królowych, ani wielu dzieci. Bóg Gity uczył radża jogi. Dlatego wy wszyscy z pewnością jesteście potomstwem zrodzonym poprzez usta. Bardzo dobrze znane jest określenie „Ojciec Ludzi”. Ojciec przychodzi i poprzez swoje usta zakłada bramińską religię. Imię „Pradżapita Brahma” pasuje do ojca. Teraz w praktyce należycie do tego ojca. Ludzie mówią, że Kriszna jest Bogiem i że Śiwa także jest Bogiem. Zamiast powiedzieć „Bóg Rudra” wstawiono imię Kriszny. Używa się nawet wyrażenia „Śankar i Parwati”. Nie mówią „Rudra i Parwati” ale mówią „Śiw- Śankar, wielkie bóstwo”. Śri Kriszna nie może być nazywany ”Rudrą” czy „Śankarem”. Czciciele śpiewają chwałę Boga, ale Go nie znają. W rzeczywistości prawdziwymi czcicielami w Bharacie są ci, którzy byli godni czci. Oni teraz stali się czcicielami, ale są w kolejności. Wy także jesteście w kolejności. Wy jesteście Braminami, podczas gdy oni są siudrami. Ci, którzy należeli do religii bóstw, doświadczają wielkiego cierpienia, ponieważ doświadczali także wielkiego szczęścia. Teraz, na połowę cyklu, skończyliście błąkać się od drzwi do drzwi. Wy, bramini, rozumiecie znaczenie tego, ale to także jest w kolejności. Teraz czynicie starania w takim stopniu, w jakim czyniliście je w poprzednim cyklu. Nie możecie mówić „Cokolwiek jest w sztuce życia”, ponieważ ciągle musicie czynić wysiłek. Dzieci, sztuka życia spowoduje, że będziecie czynić wysiłki. Jakie wasze wysiłki, taka będzie pozycja, jaką otrzymacie. Rozumiemy, że czyniliśmy takie same starania cykl temu. Dokonywana była taka sama przemoc i stwarzane były takie same przeszkody w jagii. Dzieci, rozumiecie, że Baba raz jeszcze przyszedł. On przyszedł w poprzednim cyklu w czasie panowania Brytyjczyków. Partia Kongresowa przejęła od nich rząd i utworzony został Pakistan. To wydarzyło się także w poprzednim cyklu. O tym nie ma wzmianki w Gicie. Nadejdzie czas, że ludzie ostatecznie zrozumieją, że to jest ten sam okres. Niektórzy już rozumieją, że Bóg przyszedł. Bóg przyszedł, kiedy odbyła się Mahabharacka Wojna. To, co mówią, jest właściwe, tylko zmienili imię. Gdyby użyli imienia Rudry, byłoby zrozumiałe, że jest to właściwe. Rudra stworzył ofiarny ogień wiedzy, dzięki któremu zostały usunięte wszystkie trudności świata. Dzięki wam oni to stopniowo zrozumieją. Jednak przedtem upłynie trochę czasu. Inaczej zgromadziłby się tu taki wielki tłum, że nie moglibyście się uczyć. Nie ma takiego prawa, by tu były tłumy. Zadanie będzie przeprowadzane w sposób incognito. Gdyby przybyła tutaj jakaś ważna osoba, ludzie powiedzieliby, że oszalała. Dzieci, tutaj uczy was Ojciec. Bóg przyszedł, aby stworzyć religię bóstw. On teraz przybył, by usunąć trudności czcicieli i stworzyć nowy świat. Po zniszczeniu nie będzie tu żadnych trudności. W złotym wieku nie będzie czcicieli ani żadnych działań, które sprawiają cierpienie. (Zadzwonił brat Ramesh z Bombaju). Kiedy BapDada odchodzi, dzieci się smucą. Żona, której mąż wyjechał za granicę, pamięta go i płacze. To dotyczy fizycznego związku, a ten związek z Babą jest duchowy. Kiedy jesteście rozdzielani z Babą, zaczynają płynąć łzy miłości. Dzieci, które są usłużne, bardzo doceniają Babę. Godne dzieci bardzo cenią Ojca. Związek z Śiw Babą jest najwyższy. Żaden związek nie jest wyższy niż ten. Śiw Baba czyni was jeszcze wyższymi niż On sam. Choć stajecie się czyści, nie możecie stać się czyści na zawsze, jak Ojciec. Tak, stajecie się czystymi bóstwami. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Wy nie możecie stać się Oceanem Wiedzy, niezależnie od tego, ile słuchacie. Dzieci, Baba jest Oceanem Wiedzy i Oceanem Błogości, i was także czyni pełnymi błogości. Inni mają tylko takie imiona. Obecnie na świecie jest bardzo długi różaniec czcicieli. Wasz różaniec to 16 108. Czcicieli są miliony. Tutaj nie ma kwestii czczenia. Zbawienie otrzymujecie dzięki wiedzy. Jesteście teraz uwalniani od łańcuchów czczenia. Baba mówi: Kiedy wszyscy czciciele doświadczają trudności, Ja muszę przyjść, aby dać im wszystkim wyzwolenie i zbawienie. Z pewnością bóstwa nieba musiały wykonać takie czyny, że mogły zdobyć wysoką pozycję. Tam ludzkie istoty nadal wykonują czyny, ale nie mają powodów, aby żałować za to, co robią. Tutaj czyny są grzeszne, ponieważ tutaj istnieje Maja. Tam Maja nie istnieje. Wy stajecie się zwycięzcami grzesznych czynów. Dzieci, które teraz rozumieją głęboką filozofię karmy, neutralnej karmy i grzesznej karmy, zwyciężają grzeszne czyny. Dzieci, wy byłyście uczone radża jogi w poprzednim cyklu. Teraz ponownie uczę was tego. Partia Kongresowa usunęła cudzoziemców i odebrała królestwa królom. Spowodowała, że znikła nazwa „król”. 5000 lat temu Bharat był królestwem wielkich królów. Było to królestwo Lakszmi i Narajana. Kiedy Bharat był królestwem bóstw, nazywał się lądem aniołów. Z pewnością to Bóg musiał ich uczyć radża jogi i dlatego są zwani bogami i boginiami. Teraz, kiedy mamy wiedzę, nie możemy nazywać siebie bogami i boginiami, bo wtedy wszyscy królowie, królowe i poddani mogliby nazywać siebie bogami i boginiami. Jednak to nie jest możliwe. Imiona Lakszmi i Narajan nie będą nadawane poddanym. Nie ma takiego prawa. Nawet za granicą nikt nie nadaje sobie imienia swojego króla. Mają wielki szacunek dla swojego króla. Dzieci, rozumiecie, że Ojciec przyszedł 5000 lat temu, i że teraz Ojciec przyszedł ponownie, aby ustanowić boski ląd królów. Śiw Baba musi przyjść w obecnym czasie. To On, a nie Śri Kriszna, jest Przewodnikiem Pandawów. Ojciec przychodzi jako Przewodnik, aby zabrać was do domu i stworzyć nowy świat nieba. Dlatego bramini z całą pewnością muszą być stworzeni przez Brahmę. Główną kwestią jest to, że ludzie zepsuli Gitę. Ojciec teraz wyjaśnia: Ja nie jestem Kriszną. Ja mogę być nazywany Rudrą lub Somnath. Daję wam do picia nektar wiedzy i nie ma w tym kwestii wojny itp. Otrzymujecie masło królestwa dzięki potędze jogi. Kriszna na pewno otrzymuje masło. To jest dusza Kriszny w jej ostatnim życiu. Ojciec uczy Brahmę i Saraswati takich czynów, że w przyszłości stają się Lakszmi i Narajanem. W dzieciństwie Lakszmi i Narajan są Radhe i Kriszną i dlatego na obrazie pokazani są Radhe i Kriszna razem z Lakszmi i Narajanem. Jednak jedni nie są więksi od drugich. Sławione są boskie działania jednego Boga Gity. Dzieci, Śiw Baba daje wam różne wizje. Nie są to boskie działania ludzkich istot. Chrystus i inni przyszli i założyli religie. Oni po prostu przychodzą i odgrywają swoje role, nie ma w tym kwestii wykonywania przez nich boskich czynów. Oni nikomu nie mogą dać zbawienia. Nieograniczony Ojciec mówi: Dzieci, przeszedłem, aby podwójnie wam służyć, dzięki czemu wy, dusze, staniecie się czyste i wasze ciała staną się czyste. Zabieram każdego z powrotem do domu, do lądu wyzwolenia, a potem przyjdziecie stamtąd tutaj i odegracie swoje role. Dzieci, Baba jasno wam to tłumaczy! Bardzo łatwo jest objaśnić obraz Lakszmi i Narajana. Jest także obraz Trimurti i Śiw Baby. Niektórzy mówią, że nie powinno być Trimurti, a inni mówią, że nie powinno być historii 84 wcieleń na obrazie Kriszny. Kiedy ludzie słyszą, że Kriszna także ma 84 wcielenia i staje się nieczysty, zaczynają się bać. My udowadniamy im, że Śri Kriszna, który rodzi się pierwszy, musi mieć największą ilość wcieleń. Każdego dnia wyłaniają się nowe punkty, ale one muszą być także przyswojone. Najłatwiejszy do wyjaśniania jest obraz Lakszmi i Narajana. Ludzkie istoty nie rozumieją znaczenia żadnego z tych obrazów. Oni stwarzają całkowicie przekręcone obrazy. Pokazują Narajana z dwiema rękami, a Lakszmi z czterema rękami. W złotym wieku oni nie mają tylu rąk. W subtelnym rejonie jest tylko Brahma, Wisznu i Śankar. Nawet oni nie mają wielu rąk. W świecie dusz są tylko bezcielesne dusze, więc gdzie się znajdują ludzie z ośmioma czy dziesięcioma rękami? Lakszmi i Narajan są pierwszymi, którzy żyją w ludzkim świecie i mają dwie ręce, ale ludzie przedstawiają ich z czterema rękami. Pokazują Narajana jako ciemnoniebieskiego, a Lakszmi jasną. Zatem jakie będą ich dzieci i ile będą miały rąk? Czy to oznacza, że ich syn będzie miał cztery ręce, a córka dwie ręce? Możecie zadawać ludziom takie pytania. Dzieci, wyjaśniono wam, że zawsze musicie uważać, że to Śiw Baba wypowiada do was murli. Czasami wyjaśnia także Brahma. Śiw Baba mówi: Przyszedłem jako Przewodnik. Ten Brahma jest moim najstarszym synem. Ludzie mówią: Trimurti Brahma. Nie można powiedzieć ani Trimurti Śankar, ani Trimurti Wisznu. Śankar znany jest jako wielkie bóstwo. W takim razie dlaczego mówią „Trimurti Brahma”? Baba stwarza ludzi, więc ten (Brahma) staje się Jego żoną. Ani Śankar ani Wisznu nie mogą być nazywani „żoną”. To są cudowne rzeczy do zrozumienia. Tutaj po prostu macie pamiętać Ojca i dziedzictwo. To właśnie wymaga wysiłku. Dzieci, teraz stałyście się bardzo rozsądne. Stajecie się panami nieograniczoności poprzez nieograniczonego Ojca. Ziemia i niebo, wszystko będzie należało do was. Brahmand także stanie się wasz, a potem będzie królestwo Wszechmocnego Autorytetu. Będzie tylko jeden rząd. Kiedy był rząd dynastii słońca, nie było dynastii księżyca. Potem, kiedy była dynastia księżyca, nie istniała już dynastia słońca, ona przeminęła. Sztuka życia się zmienia. To są cudowne (zdumiewające ) rzeczy. Dzieci, dlatego powinno wzrastać w was szczęście. My na pewno weźmiemy nasze nieograniczone dziedzictwo od nieograniczonego Ojca. Żona pamięta bardzo dobrze swojego męża. Baba daje wam nieograniczone królestwo, jak bardzo powinniście więc pamiętać tego Męża mężów? To jest takie ogromne osiągnięcie! Tam nie będziecie prosić nikogo o jałmużnę. Nikt tam nie jest biedny. Nieograniczony Ojciec napełnia fartuch Bharatu. Królestwo Lakszmi i Narajan jest nazywane złotym wiekiem. Teraz jest żelazny wiek, a więc popatrzcie na kontrast! Ojciec mówi: Dzieci, Ja uczę was radża jogi. Byłyście bóstwami, potem stałyście się wojownikami, kupcami i siudrami. Teraz stałyście się ponownie braminami i macie stać się bóstwami, a więc pamiętajcie ten cykl 84 wcieleń. Bardzo łatwo jest wyjaśniać obrazy. Kiedy było królestwo bóstw, nikt inny nie miał królestwa. Królestwo było tylko jedno. Było tam bardzo mało ludzi. To jest zwane niebem, gdzie jest czystość, spokój i szczęście. Biorąc wcielenia, dusze stale schodziły w dół schodów życia. Tamte dusze przeszły przez 84 wcielenia i stały się tamopradhan; one muszą stać się ponownie satopradhan. Nikt za wyjątkiem Ojca nie może tego uczyć. Rozumiecie, że Śiw Baba wszedł w tego (Brahmę) w ostatnim z jego wielu wcieleń. On tak jasno to tłumaczy! Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Miej wszystkie duchowe związki z jednym Ojcem. Doceniaj usłużne dzieci. Służ, by uczynić innych podobnymi do siebie.

2. Od nieograniczonego Ojca otrzymujemy naszą fortunę królestwa nieograniczonego świata. Będziemy władać ziemią, niebem, wszystkim – bądź z tego powodu szczęśliwy i upojony. Pamiętaj Ojca i dziedzictwo.

Błogosławieństwo:
Bądź stałym uosobieniem sukcesu w swoich wysiłkach i usłudze, którą wykonujesz, utrzymując równowagę bycia dzieckiem i panem.

Stale miej upojenie: Jestem dzieckiem i panem nieograniczonego Ojca i nieograniczonego dziedzictwa. Jednakże, gdy ma być dana jakaś rada, jakiś plan ma być przygotowany i jakieś zadanie zrealizowane, rób to wówczas jako pan. Później, po zrealizowaniu wszystkiego przez większość lub dusze instrumentalne, stań się dzieckiem. Naucz się sztuki, kiedy być doradcą, a kiedy być tym, kto stosuje się do rady, i odniesiesz sukces, zarówno w swoich wysiłkach, jak i w usłudze, którą wykonujesz.

Hasło:
Żeby być pokornym instrumentem, oddaj swój umysł i intelekt Bogu.