05.02.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przyszedł, aby zmienić kolce w kwiaty. Ojciec kocha i kolce, i kwiaty. On czyni wysiłek, aby zmienić kolce w kwiaty.

Pytanie:
Czym się odznaczają dzieci, które przyswoiły wiedzę?

Odpowiedź:
One dokonują cudów. Nie mogą żyć nie wnosząc korzyści sobie i innym. Gdy trafia je strzała, niszczą przywiązanie i angażują się w duchową usługę. Ich stan jest stały, stabilny i niewzruszony. Nigdy nie wykonują nierozsądnych czynów. Nigdy nie sprawiają nikomu cierpienia. Stale usuwają kolce wad.

Om śanti.
Dzieci, wiecie, że Ojciec jest jak wielki zegar. Przychodzi we właściwym czasie, aby zmienić kolce w kwiaty. To nie może być wcześniej ani później nawet o sekundę. Nie może być najmniejszej różnicy. Najsłodsze dzieci, wiecie, że obecnie jest żelaznowieczny las kolców. Dlatego ci, którzy mają stać się kwiatami, powinni czuć, że stają się kwiatami. Poprzednio wszyscy byliśmy kolcami, jedni małymi, inni dużymi. Jedni sprawiają dużo cierpienia, a inni sprawiają trochę cierpienia. Ojciec kocha każdego. Jest piosenka: Mam miłość do kwiatów, a także do kolców. Kogo On najpierw kocha? On z pewnością kocha kolce. On ma tak dużo miłości, że czyni nad nimi wysiłek i zmienia je w kwiaty. W rzeczywistości On przychodzi do świata kolców. W tym nie może być idei wszechobecności. Jest chwała tylko dla Jednego. Chwałę dla duszy śpiewa się, gdy ta dusza przyjmuje ciało i odgrywa swoją rolę. To dusza staje się wzniosła i to dusza się degraduje. Gdy dusza przyjmuje ciało i wykonuje czyny, wtedy można powiedzieć, czy jest to dusza, która wykonuje grzeszne czyny, lub dusza, która wykonuje czyste czyny. To dusza wykonuje dobre albo złe czyny. Zapytaj siebie: Czy jestem złotowiecznym boskim kwiatem czy żelaznowiecznym diabelskim kolcem? Jest ogromna różnica pomiędzy złotym wiekiem a żelaznym wiekiem. Podobnie jest ogromna różnica pomiędzy bóstwami a diabłami. Ci, którzy są kolcami, nie mogą nazywać siebie kwiatami. Kwiaty są w złotym wieku, one nie istnieją w żelaznym wieku. Teraz jest zbieżny wiek, w którym zmieniacie się z kolców w kwiaty. Gdy Nauczyciel daje wam lekcję, obowiązkiem dzieci jest przemyśleć ją i przedstawić to Nauczycielowi. Powinniście także napisać: Jeśli chcesz stać się kwiatem, uważaj się za duszę i pamiętaj Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę, który czyni cię kwiatem. Wtedy twoje wady będą usunięte i staniesz się satopradhan. Baba zadaje wam wypracowanie, a waszym obowiązkiem, dzieci, jest poprawić je i wydrukować, aby potem wszyscy ludzie myśleli o tym. To są studia. Baba uczy was nieograniczonej historii i geografii. W tamtych szkołach także uczą historii i geografii starego świata. Nikt nie zna historii i geografii nowego świata. A więc to są studia a także wyjaśnienie. Wykonać brudny czyn jest nierozsądne. Wtedy jest wyjaśnienie, że nie wolno wam wykonywać występnych czynów, które sprawiają cierpienie. Sławiony jest Ojciec, który usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia. Tutaj uczycie się, że nie wolno wam nikomu sprawiać cierpienia. Ojciec daje wam nauki: Zawsze i stale dawaj szczęście. Taki stan nie powstanie tak szybko. Możecie zdobyć swoje dziedzictwo od Ojca w sekundę, ale wymaga czasu stanie się godnym tego. Rozumiecie, że dziedzictwem od nieograniczonego Ojca jest zwierzchnictwo nieba. Wyjaśniacie, że Bharat otrzymał zwierzchnictwo świata od parlokik Ojca. Wszyscy byliście panami świata. Dzieci, powinnyście mieć to wewnętrzne szczęście. Zaledwie wczoraj byliście panami świata. Ludzie mówią o setkach tysięcy lat. Mówią, że każdy wiek trwa setki tysięcy lat, podczas gdy wy mówicie, że cały cykl trwa 5000 lat. Jest to ogromna różnica. Tylko Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Od Niego powinniście przyswajać boskie cnoty. Ludzie na świecie dzień po dniu stają się coraz bardziej tamopradhan. Stale uczą się coraz więcej i więcej wad. Poprzednio nie było tyle zepsucia i fałszu. Teraz to rośnie. Wy teraz stajecie się satopradhan dzięki potędze pamiętania Ojca. Tak jak przyszliście tutaj, musicie także powrócić. Przede wszystkim odczuwacie szczęście, że znaleźliście Ojca. Wasze połączenie jest nawiązane i jest pielgrzymka pamiętania. Ci, którzy więcej czcili, będą mieli intensywniejszą pielgrzymkę pamiętania. Wiele dzieci mówi: Baba, nie potrafię Cię pamiętać. To samo wydarza się na ścieżce czczenia. Gdy ludzie siadają, aby słuchać religijnych historii, ich intelekty błądzą w innym kierunku. Ten, kto przekazuje historię, spogląda na nich i nagle zadaje im pytanie: O co cię przed chwilą pytałem? Wtedy oni wyglądają na zmieszanych, podczas gdy inni potrafią odpowiedzieć natychmiast. Nie wszyscy są tacy sami. Chociaż siedzą tutaj, w ogóle niczego nie przyswajają. Gdyby wdrożyli wiedzę, pokazaliby cuda. Nie mogliby żyć nie wnosząc korzyści sobie i innym. Chociaż niektórzy mają w swoich domach wiele szczęścia - mają rezydencję i samochód itp. - gdy zostaną trafieni strzałą, to wystarczy. Kobieta mówi wtedy swojemu mężowi: Chcę wykonywać tę duchową usługę. Jednak Maja jest bardzo potężna. Nie pozwala jej tego robić. Jest przywiązanie. Jak ona mogłaby odrzucić tę rezydencję i całe to szczęście? Ach, ale co z całym tym szczęściem, jakiego doświadczaliście na początku? Niektórzy należeli do wielkich rodzin milionerów i multimilionerów, pozostawili wszystko i przyszli tutaj. Ich los pokazuje, że nie mieli odwagi pozostawić wszystkiego. Są schwytani w łańcuchy Rawana, są to łańcuchy intelektu. Ojciec tłumaczy: Ach, ale wy stajecie się godnymi czczenia panami świata. Ojciec gwarantuje, że przez 21 żyć nigdy nie zachorujecie. Będziecie wiecznie zdrowi przez 21 żyć. Możesz mieszkać ze swoim mężem, ale po prostu otrzymaj pozwolenie, aby żyć w czystości i czynić innych czystymi. Waszym obowiązkiem jest pamiętanie Ojca, od którego otrzymujecie bezgraniczne szczęście. Pamiętając Go staniecie się satopradhan z tamopradhan. To jest kwestia wielkiego zrozumienia. Dla ciała nie ma żadnej gwarancji. Przynajmniej należcie do Ojca! Nikt nie jest bardziej uroczy niż On. Ojciec czyni was panami świata i mówi: Stań się tak satopradhan, jak chcesz. Zobaczysz szczęście bez granic. Matki, Baba poprzez was otwiera bramy do nieba. On matkom powierzył urnę wiedzy. Baba uczynił matki powiernikami: Matki, troszczcie się o wszystko. On powierzył im urnę poprzez tego (Brahmę), a potem ludzie napisali, że ocean był ubijany a naczynie z nektarem zostało dane Lakszmi. Teraz wiecie, że Baba otwiera bramy nieba. Dlaczego więc nie mielibyśmy zdobyć dziedzictwa od Baby? Dlaczego nie mielibyśmy stać się mahawirami i być nanizani na różaniec zwycięstwa? Dzieci, nieograniczony Ojciec bierze was w objęcia. Po co? Aby uczynić was panami nieba. On jest tutaj i daje nauki tym, którzy są całkowicie jak kolce. On kocha nawet kolce. Dlatego czyni je kwiatami. Wzywacie Ojca, aby przyszedł do nieczystego świata, w nieczyste ciało: Porzuć swój ląd nirwany i przybądź tutaj. Ojciec mówi: Zgodnie ze sztuką życia muszę przyjść do świata kolców. Więc On z pewnością was kocha. Jak mógłby uczynić was kwiatami nie mając miłości? Teraz macie się zmienić z żelaznowiecznych kolców w złotowiecznych, satopradhan panów świata. To jest wam wyjaśniane z tak wielką miłością. Kumari jest kwiatem, dlatego każdy kłania się do jej stóp. Gdy ona staje się kolcem (nieczysta), sama musi się każdemu kłaniać. A więc co powinnaś zrobić? Powinnaś pozostać kwiatem, abyś stała się wiecznym kwiatem. Kumari jest bez występku mimo że urodziła się przez występek, tak jak sannjasini rodzą się przez występek. Oni żenią się, a potem porzucają swoje domy i rodziny. Wtedy ludzie nazywają ich wielkimi duszami. Jest ogromna różnica pomiędzy panami świata złotego wieku, a wielkimi duszami żelaznego wieku. Dlatego Baba powiedział: Zadawajcie pytanie: Czy jesteś żelaznowiecznym kolcem, czy złotowiecznym kwiatem? Jesteś zepsuty czy wzniosły? Skoro to jest królestwo Rawana, to jest zepsuty świat. Mówi się, że jest to diabelskie królestwo, królestwo diabłów. Jednak nikt z nich nie rozumie, że sam taki jest. Dzieci, gdy taktownie zadajecie takie pytania, wtedy oni sami zrozumieją, że są ludźmi pełnymi żądzy, gniewu i chciwości. Piszcie o tym na wystawach, aby poczuli, że są żelaznowiecznymi kolcami. Wy teraz stajecie się kwiatami. Baba stale jest Kwiatem. On nigdy nie staje się kolcem. Jednak wszyscy inni stają się kolcami. A więc Kwiat mówi: Ja zmieniam was, kolce, w kwiaty. Dlatego pamiętajcie Mnie. Maja jest tak potężna. Czy chcecie należeć do Mai? Ojciec pociąga was ku Sobie i Maja pociąga was ku sobie. To jest stary but. Na początku dusza bierze nowy but, a potem bierze stary but. Teraz wszystkie buty są tamopradhan. Czynię was takimi jak aksamit. Ponieważ tam dusze są czyste, otrzymują aksamitne ciała, bez żadnych wad. Tutaj jest wiele defektów. Spójrzcie jak piękne są tam rysy twarzy. Nikt nie może stworzyć takich rysów tutaj. Sam Ojciec mówi: Czynię was tak wzniosłymi. Mieszkając w domu ze swoją rodziną, stań się czysty. Ogień jogi jest po to, by usunąć rdzę, która zgromadziła się na was przez wiele żyć. Wszystko w tym ogniu będzie spalone. Staniecie się prawdziwym złotem. Dawana jest wam bardzo dobra metoda dla usunięcia domieszki: Stale pamiętaj tylko Mnie. Macie tę wiedzę w swoich intelektach. Dusza jest bardzo maleńka. Gdyby była trochę większa, nie mogłaby wejść. Jak by weszła? Lekarze tak bardzo łamią sobie głowy, aby zobaczyć duszę. Jednak nie można jej zobaczyć. Możesz mieć wizję, ale z wizji nie ma żadnych korzyści. Jaka jest korzyść z tego, że na przykład masz wizję Vaikunthu (raju)? Tylko gdy stary świat się kończy, możesz stać się mieszkańcem raju. W tym celu masz praktykować jogę. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, Ja najpierw mam miłość dla kolców. Ojciec jest Oceanem Miłości w największym stopniu. Dzieci, wy także stajecie się słodkie. Ojciec mówi: Uważaj się za duszę i patrz na innych jak na braci i wszystkie zbrodnicze myśli skończą się całkowicie. Intelekt oszukuje nawet w związku brata i siostry, dlatego musicie widzieć wszystkich jako braci. Tam nie ma świadomości ciała, tak by mogła być świadomość nieczystego związku albo przywiązanie. Ojciec uczy tylko dusze. Dlatego wy także musicie uważać się za dusze. To ciało jest zniszczalne, a więc nie wolno wam przywiązywać do niego swojego serca. W złotym wieku nie macie do niego miłości. Słyszeliście historię króla, który zwyciężył przywiązanie. Mówi się: Dusza pozostawi jedno ciało, pójdzie i weźmie następne. Ona otrzymała swoją rolę, dlaczego więc miałaby mieć przywiązanie? Dlatego Baba mówi: Bądź ostrożny. Jedz chałwę nawet gdy umiera twoja matka czy twoja żona. Obiecajcie, że nie będziecie płakać niezależnie od tego, kto umiera. Pamiętaj swojego Ojca i stawaj się satopradhan. Nie ma żadnego innego sposobu, aby stać się satopradhan. Tylko czyniąc starania staniecie się paciorkami w różańcu zwycięstwa. Czyniąc starania możecie stać się kim tylko chcecie. Ojciec rozumie, że będziecie wykonywać taki sam wysiłek, jaki wykonaliście w poprzednim cyklu. Ojciec jest Panem Biednych. Dotacje dawane są biednym. Sam Ojciec mówi: Wchodzę w zwykłe ciało, ani biedne ani bogate. Tylko wy, dzieci, znacie Ojca, podczas gdy cała reszta świata nazywa Go wszechobecnym. Ojciec ustanawia taką religię, że nie będzie tam nawet wzmianki o cierpieniu. Na ścieżce czczenia ludzie proszą o błogosławieństwa. Tutaj nie ma kwestii otrzymywania miłosierdzia. Komu mielibyście się kłaniać? On jest tylko punktem. Moglibyście się kłaniać, gdyby On był czymś dużym. Nie możecie się kłaniać czemuś tak maleńkiemu. Do kogo składalibyście ręce w modlitwie? Wszystkie te oznaki ścieżki czczenia znikną. Składanie rąk staje się ścieżką czczenia. Czy w domu bracia i siostry składają ręce przed sobą nawzajem? Ludzie proszą o syna, aby uczynić go swoim dziedzicem. Dziecko jest panem i dlatego Ojciec mówi namaste dzieciom. Ojciec jest Sługą dzieci. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie przywiązuj serca do zniszczalnych ciał. Stań się zwycięzcą przywiązania. Obiecaj, że nie będziesz płakać niezależnie od tego, kto opuszcza ciało.

2. Stań się tak słodki, jak Ojciec. Dawaj każdemu szczęście. Nie sprawiaj nikomu cierpienia. Służ zmieniając kolce w kwiaty. Wnoś korzyść sobie i innym.

Błogosławieństwo:
Zasiadaj na lotosowym miejscu i doświadczaj bożej miłości będąc niezależnym od jakiejkolwiek świadomości ciała.

Lotosowe miejsce jest symbolem wzniosłego stanu bramińskich dusz. Dusze, które zasiadają na lotosowym miejscu automatycznie są niezależne od świadomości ciała. Żadna świadomość ciała ich nie pociąga. Ojciec Brahma zawsze miał w świadomości anielską i boską formę, poruszając się i działając, wszystko wykonując. W taki sam sposób, gdy ty masz naturalny świadomy duszy stan, wtedy mówi się, że jesteś niezależny od jakiejkolwiek świadomości ciała. Ci, którzy przebywają poza jakąkolwiek świadomością ciała są kochani przez Boga.

Hasło:
Twoje specjalności i cnoty zostały dane przez Boga, jako prabhu prasad i uważać je za swoje własne jest arogancją ciała.