05.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tutaj wszystko u was jest incognito i dlatego nie wolno wam mieć żadnego zewnętrznego pokazu. Utrzymujcie upojenie swoim nowym królestwem.

Pytanie:
Dzieci, jaki czynicie wysiłek, by ustanowić swoją wzniosłą religię i stworzyć boskie czyny (dharmę i karmę)?

Odpowiedź:
Teraz czynicie wysiłek, aby wyrzec się 5 występków, ponieważ te 5 występków zepsuły każdego. Wiecie, że obecnie wszyscy stali się zepsuci i odsunęli się od swojej boskiej religii i czynów. Ojciec daje wam śrimat i zakłada waszą wzniosłą religię oraz wzniosłe, boskie czyny. Pokonujecie występki, przestrzegając śrimatu i mając pamiętanie Ojca. Sam nakładasz sobie tilak zwierzchnictwa dzięki tej nauce.

Piosenka:
Znalazłszy Ciebie, znaleźliśmy cały świat. Ziemia i niebo, wszystko należy do nas.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci, usłyszałyście tę piosenkę. Tylko duchowe dzieci mówią: Baba. Dzieci, wiecie, że On jest Nieograniczonym Ojcem, Tym, który daje wam nieograniczone szczęście, tzn. On jest Ojcem wszystkich. Wszystkie nieograniczone dzieci, dusze, wciąż Go pamiętają. One pamiętają Go w taki lub inny sposób. Jednak nie wiedzą, że mogą otrzymać zwierzchnictwo nad światem od Tego Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Wiecie, że Ojciec daje wam zwierzchnictwo nad złotowiecznym światem, które jest stałe, nie do zachwiania i nienaruszalne. To nasze zwierzchnictwo trwa przez 21 żyć. Nasze królestwo istnieje na całym świecie i nikt nie może go nam skraść. Nikt nie jest w stanie go zdobyć. Nasze królestwo jest nie do zachwiania, ponieważ tam istnieje tylko jedna religia. Tam nie ma żadnego dualizmu. Tamto królestwo jest niepodzielnym królestwem. Dzieci, gdy słyszycie tę piosenkę, powinnyście czuć upojenie z powodu swojego królestwa. Powinniście mieć w swoim domu takie piosenki. U was wszystko jest incognito, podczas gdy ważni ludzie mają dużo zewnętrznego pokazu. Wy nie macie żadnego zewnętrznego pokazu. Możecie zobaczyć, że ten, w którego wchodzi Baba także jest bardzo zwykły. Dzieci, rozumiecie, że tutaj wszystkie ludzkie istoty wykonują nieprawe, brudne czyny i to dlatego o nich mówi się, że są bezrozumni. Ich intelekty są całkowicie zablokowane. Byliście tak rozsądni! Byliście panami świata. Maja każdego uczyniła tak bezrozumnym, że nie ma z nich dłużej żadnego pożytku. Ludzie bardzo pokutują, utrzymują ofiarne ognie itp., aby znaleźć Boga, ale niczego nie osiągają w ten sposób. Oni po prostu wciąż błądzą w ten sposób. Dzień po dniu oni wciąż stają się niefortunni. Im bardziej tamopradhan stają się ludzkie istoty, tym więcej jest niepowodzeń. Mędrcy i święci, którzy są pamiętani, byli czyści. Oni mawiali „neti, neti” (ani to, ani tamto). Teraz, ponieważ stali się tamopradhan mówią: Jestem Śiwą i to samo odnosi się do ciebie (Śiwohum! Tatwam!). Mówią też, że On jest wszechobecny i znajduje się w każdym. Tamci ludzie mówią tylko „Najwyższa Dusza”. Oni nigdy nie mówią „Najwyższy Ojciec”. Nazwać Najwyższego Ojca wszechobecnym jest czymś niewłaściwym. Dlatego mówią Iśwar lub Najwyższa Dusza. Słowo „Ojciec” nigdy nie wchodzi do ich intelektów. Nawet, gdy niektórzy ludzie tak mówią, to jest tylko powierzchowne. Gdyby prawdziwie wierzyli, że On jest Najwyższym Ojcem, ich intelekty byłyby zachwycone. Ojciec daje wam dziedzictwo nieba. On jest Niebiańskim Bogiem, Ojcem. Dlaczego więc nadal znajdujemy się w piekle? W jaki sposób możemy teraz osiągnąć wyzwolenie i wyzwolenie w życiu? To nie pojawia się w niczyim intelekcie. Dusze stały się nieczyste. Na początku dusze są satopradhan i rozsądne. Potem przechodząprzez stany sato, radżo i tamo i stają się bezrozumni. Obecnie staliście się rozsądni. Baba teraz wam przypomniał, że gdy w Bharacie istnieje nowy świat, to jest wasze królestwo. Jest tylko jedna wskazówka, jeden język, jedna religia, a także królestwo jednego cesarza i jednej cesarzowej. Potem, w miedzianym wieku zaczyna się ścieżka grzechu. Wtedy wszystko zależy od karmy każdego. Pozostawiasz ciało i bierzesz następne zgodnie ze swoją karmą. Ojciec mówi: Ja teraz uczę was takich czynów, że osiągacie zwierzchnictwo na 21 żyć. Nawet, pomimo że tam również posiadacie ograniczonego ojca, nie macie wiedzy o tym, że otrzymaliście dziedzictwo królestwa od nieograniczonego Ojca. Potem, w miedzianym wieku zaczyna się królestwo Rawana i związki stają się występne. Narodziny, które otrzymujesz są zgodne z twoją karmą. W Bharacie istnieli godni czczenia królowie, a także królowie, którzy czcili. W wiekach złotym i srebrnym wszyscy są godni czczenia. Tam nie ma żadnego czczenia. Gdy zaczyna się ścieżka czczenia, wtedy król i królowa stają się czcicielami i podobnie dzieje się z wszystkimi poddanymi itd. Największy z królów, który należał do dynastii słońca i był godny czczenia staje się potem czcicielem. Nagroda za wasze stawanie się teraz bez występków, trwa przez 21 wcieleń. Potem zaczyna się ścieżka czczenia. Oni budują świątynie bóstwom i czczą je. Tak wydarza się tylko w Bharacie. Historia 84 żyć, którą opowiada wam Ojciec, jest także tylko dla ludzi Bharatu. Ci z innych religii przychodzą później. Potem, w miarę jak powiększa się populacja, jest ich dużo. Cechy różnych religii są odmienne pod każdym względem. Ich systemy i zwyczaje także są różne. Dla ścieżki czczenia również potrzebne są wszystkie szczegóły, podobnie jak nasiono jest małe, a drzewo, które z niego wyrasta jest ogromne. Tak jak liście i inne elementy drzewa nie mogą być policzone, w podobny sposób jest tak dużo ekspansji czczenia. Oni wciąż tworzą tak dużo pism. Ojciec mówi teraz do dzieci: Wszystko, co jest związane ze ścieżką czczenia musi się skończyć. Teraz pamiętaj Mnie, Ojca! Wpływ czczenia jest ogromny. To jest tak piękne i jest tak dużo tańczenia, zewnętrznego pokazu, śpiewania i wydatków itd. Ojciec mówi: Teraz pamiętaj Mnie i swoje dziedzictwo. Pamiętaj swoją oryginalną, wieczną religię bóstw. Życie po życiu czciliście na wiele różnych sposobów. Sannjasini uważają miejsce zamieszkania dusz, czyli pierwiastek światła, za Boga. Oni pamiętają pierwiastek brahm. W rzeczywistości, gdy sannjasini są satopradhan, odchodzą i żyją w lasach w spokoju. To nie jest tak, że oni scalą się z pierwiastkiem brahm. Oni wierzą, że pozostawiając ciało w pamiętaniu pierwiastka brahm, scalą się z nim. Ojciec mówi: Nikt nie może scalić się z pierwiastkiem brahm. Dusze są niezniszczalne. Jak dusza mogłaby scalić się z czymś? Na ścieżce czczenia oni tak bardzo łamią sobie głowy nad tym, a potem niektórzy mówią, że Bóg na pewno przyjdzie w takiej czy innej postaci. W takim razie, kto ma rację? Oni mówią, że będą mieć jogę z pierwiastkiem brahm i scalą się z nim. Ci, ze ścieżki rodzinnej mówią, że Bóg przyjdzie na pewno w takiej lub innej postaci, aby oczyścić nieczystych. Jednak to nie jest tak, że On będzie nauczał tam z góry poprzez natchnienie. Czy nauczyciel pozostałby w domu i inspirowałby każdego? Nie ma czegoś takiego jak „natchnienie”! Nic nie wydarza się poprzez natchnienie. Pomimo że mówi się, iż zniszczenie odbywa się poprzez natchnienie od Śankara, w rzeczywistości jest to ustalone w dramacie. Oni muszą produkować pociski itp. To jest tylko chwała dla nazwy. Nikt z nich nie zna chwały swoich przodków. Oni nawet nazywają założycieli religii swoimi przewodnikami. Jednak oni po prostu tylko zakładają swoje religie. Przewodnik, jest tym, który zbawia. Założyciele religii przychodzą, aby założyć swoje religie, a potem po nich przychodzą ich dynastie (naśladowcy). Oni nikogo nie zbawiają. Dlaczego więc mieliby być nazywani przewodnikami? Istnieje tylko jeden Przewodnik, który jest też nazywany Dawcą Zbawienia dla wszystkich. Jedynie Bóg Ojciec przychodzi i zbawia każdego. On daje wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Nikt nie może przestać pamiętać Go. Bez względu na to, jak żona bardzo kocha swojego męża, ona nadal woła: O Boże! O Iśwar!, ponieważ tylko On jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia, że wszystko to jest stworzeniem, a On jest Stwórcą, Ojcem. Tylko jeden Ojciec daje każdemu szczęście. Brat nie może dać dziedzictwa bratu. Dziedzictwo zawsze jest otrzymywane od ojca. Ja daję wszystkim wam, nieograniczonym dzieciom, wasze nieograniczone dziedzictwo. To dlatego każdy pamięta Mnie: O, Najwyższy Ojcze, przebacz mi! Miej dla mnie miłosierdzie! Oni niczego nie rozumieją. Na ścieżce czczenia oni chwalą Go na tak wiele różnych sposobów! On także odgrywa swoją rolę zgodnie z dramatem. Ojciec mówi: Ja nie przychodzę, kiedy oni Mnie wzywają. Ta sztuka życia jest z góry ustalona. Rola Mojego przyjścia jest ustalona w dramacie. Ja inspiruję założenie jednej religii i zniszczenie niezliczonych religii, tzn. założenie złotego wieku i zniszczenie żelaznego wieku. Ja Sam przychodzę w Swoim czasie. Rola ścieżki czczenia także jest zaplanowana w dramacie. Ponieważ rola ścieżki czczenia doszła do końca, dlatego musiałem przyjść. Dzieci mówią: Teraz rozumiem, że spotkałem Ciebie ponownie po 5000 lat. Baba, także w poprzednim cyklu wszedłeś w ciało Brahmy. Otrzymujecie tę wiedzę tylko obecnie. Nie otrzymacie jej ponownie. To jest wiedza, a tamo to czczenie. Stan wznoszenia się jest nagrodą za wiedzę. Mówi się, że możesz otrzymać wyzwolenie w życiu w sekundę. Dżanak otrzymał wyzwolenie w życiu w sekundę. Istnieje wyrażenie: Radhe staje się potem Anu Radhe (tą, która staje się tamtą w przyszłości). Dzięki tej wiedzy Dżanak potem staje się Anu Dżanakiem, ojcem Sity. Oni po prostu podali ten przykład, pomimo że niczego nie rozumieją. Mówią, że Dżanak otrzymał wyzwolenie w życiu w sekundę. Czy to był tylko jeden Dżanak, który osiągnął wyzwolenie w życiu? Wyzwolenie w życiu tzn. życie wolne od tego królestwa Rawana. Ojciec wie, że wszystkie dzieci stały się teraz zdegradowane. One teraz mają otrzymać zbawienie. Po degradacji otrzymują wysoką pozycję wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Najpierw pójdziecie w wyzwolenie, a następnie do wyzwolenia w życiu. Z lądu spokoju pójdziecie do lądu szczęścia. Ojciec wyjaśnił tajemnicę całego cyklu. Inne religie także przychodzą po was i populacja ludzkiego świata stale wzrasta. Ojciec mówi: Obecnie drzewo ludzkiego świata stało się tamopradhan i osiągnęło stan całkowitego rozkładu. Cały fundament oryginalnego, wiecznego, boskiego drzewa zgnił. Wszystkie inne religie nadal istnieją. Ani jedna osoba w Bharacie nie uważa się za należącą do oryginalnej, wiecznej, religii bóstw. Oni należeli do religii bóstw, ale obecnie nie wierzą, że należeli do religii bóstw, ponieważ bóstwa są czyste. Oni uważają, że nie są czyści. Jak my, nieczyste istoty moglibyśmy nazywać siebie bóstwami? System nazywania siebie Hindusami jest systemem stworzonym zgodnie z planem dramatu. Nawet w spisie ludności oni zapisują nas jako należących do religii hinduskiej. Mimo że oni są mieszkańcami Gudźratu, będą zapisani jako Hindu Gudziaratis. Przynajmniej spytajcie ich, skąd się wzięła hinduska religia! Nikt tego nie wie. Oni mówią tylko, że ich religia była założona przez Krisznę. Kiedy? W miedzianym wieku. To w miedzianym wieku oni zapomnieli swoją religię i zaczęli siebie nazywać Hindusami. Dlatego mówi się, że ich boska religia i czyny zostały zepsute. Tam każdy wykonuje dobre czyny. Tutaj, każdy wykonuje brudne czyny i dlatego mówi się: Boska religia bóstw i boskie czyny stały się zepsute. Wzniosła religia i wzniosłe czyny teraz są ponownie ustanawiane. Dlatego mówi się wam, abyście stale wyrzekali się tych 5 występków. Te występki istniały przez pół cyklu. Teraz macie się wyrzec ich na jedno życie. Co do tego potrzebny jest wysiłek. Nie można otrzymać zwierzchnictwa świata, nie czyniąc jakiegoś wysiłku! Tylko gdy pamiętasz Ojca, nałożysz sobie tilak zwierzchnictwa, tzn. tylko wtedy staniesz się godny królestwa. Im bardziej pozostajecie w pamiętaniu i przestrzegacie śrimatu, tak zgodnie z tym staniecie się królami królów. Nauczyciel przybył, aby was uczyć. To jest szkoła, by zmienić się z ludzkiej istoty w bóstwo. On opowiada wam historię o zmianie ze zwykłego człowieka w Narajana. Ta historia jest bardzo dobrze znana. Ona jest zwana także historią o nieśmiertelności, historią o prawdziwym Narajanie i historią o trzecim oku. Ojciec wyjaśnia wam znaczenie wszystkich trzech. Na ścieżce czczenia istnieje wiele historii, a więc popatrzcie jak dobra jest ta piosenka! Baba czyni nas panami całego świata w taki sposób, że nikt nie może nam skraść tej pozycji bycia panem. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze bądźcie świadomi, że jesteście instrumentami do założenia jednej wskazówki, jednego królestwa i jednej religii. Dlatego macie się zjednoczyć i przestrzegać jednej wskazówki.

2. Aby nałożyć sobie tilak samozwierzchnictwa, czyń wysiłek, aby wyrzec się występków. Zwracaj pełną uwagę na naukę.

Błogosławieństwo:
Miej prawo do ponadzmysłowej radości i do bycia bezpiecznym od ataków Mai, dzięki swojemu stanowi trikaldarsi.

Specjalnym błogosławieństwem zbieżnego wieku i specjalnością bramińskiego życia, jest ponadzmysłowa radość. Ona nie może być doświadczona w żadnym innym wieku. Jednakże, żeby doświadczyć tego szczęścia, masz zadbać o swoje bezpieczeństwo od ataków Mai, przebywając w swoim stanie trikaldarsi. Jeśli stale, na nowo, jesteś atakowany przez Maję, nie możesz doświadczyć ponadzmysłowej radości, nawet jeśli tego pragniesz. Ci, którzy doświadczają ponadzmysłowej radości, nie mogą być pociągani przez szczęście zmysłów; ponieważ są pełni wiedzy, uważają, że jest to zupełnie pozbawione smaku.

Hasło:
Gdy będzie równowaga pomiędzy usługą poprzez karmę i przez myśli, będziesz w stanie uczynić atmosferę potężną.