05.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, nigdy nie wolno wam opuszczać tej nauki. To dzięki studiowaniu tej nauki zdobywacie stypendium. Dlatego wdrażajcie sobie wiedzę, którą otrzymujecie od samego Ojca.

Pytanie:
Kogo moglibyście nazwać godnymi braminami i jakie są ich znaki?

Odpowiedź:
1) Godni bramini potrafią wypowiadać wiedzę Gity Baby ze swojego serca.
2) Oni czynią innych takimi samymi, jakimi oni są.
3) Rozdają dar bogactwa wiedzy wielu innym.
4) Z nikim nigdy nie wchodzą w konflikt.
5) Ich intelekty nie przywiązują się nigdy do żadnej ludzkiej istoty.
6) Bramini to ci, którzy nie mają w sobie żadnych złych duchów; czynią starania, aby wyrzec się świadomości ciała i być świadomym duszy.


Om śanti.
Baba Sam przedstawił Siebie a także wiedzę o cyklu świata. Dzieci, do waszych intelektów weszło to, że cykl powtarza się identycznie, dokładnie tak, jak ludzie tworzą sztuki i modele. Dzieci, powinnyście obracać tym cyklem w swoich intelektach. Jesteście nazywani tymi, którzy obracają cyklem samouświadomienia, a więc wszystko to powinno obracać się w intelektach. Wdrażajcie sobie wiedzę, którą otrzymaliście od Ojca. To powinno być do takiego stopnia wdrożone, że na końcu będziecie pamiętać tylko jednego Ojca i w intelektach będzie wiedza o początku, środku i końcu stworzenia. Dzieci, powinnyście wykonywać bardzo dobry wysiłek. To jest edukacja. Dzieci wiecie, że nikt za wyjątkiem braminów nie ma takiego wykształcenia. Jest dużo różnych kast. Ludzie wierzą, że wszyscy powinni zebrać się razem i zjednoczyć się. Teraz na całym świecie nie może być jedności W tym świecie istnieje potrzeba jednego królestwa, jednej religii i jednego języka, ale to może zaistnieć tylko w złotym wieku, gdzie nad światem jest zwierzchnictwo Lakszmi i Narajana, którzy są panami tamtego świata. Powinniście wyjaśniać ludziom, jak wtedy panował pokój na świecie. Ta kwestia dotyczy jedynie Bharatu. Kiedy było ich królestwo, na całym świecie panował pokój. Dzieci, nikt za wyjątkiem was nie wie o tym. Wszyscy są czcicielami i możecie zobaczyć różnicę pomiędzy ich czczeniem a tą wiedzą. To nie jest tak, że jeżeli nie będziecie czcić, złe duchy będą wyrządzać wam szkody; nie. Teraz należycie do Ojca. Jakiekolwiek złe duchy macie wewnątrz w sobie, one będą usunięte. Głównym złym duchem (który ma pozycję lidera) jest ego świadomości ciała. Ojciec czyni was świadomymi duszy, abyście się go wyrzekli. Gdy pamiętacie Ojca, żaden zły duch nie ośmieli się do was przyjść. Żaden ze złych duchów nie przyjdzie przez 21 żyć. Pięć złych duchów należy do tej społeczności Rawana. Królestwo Rawana i królestwo Ramy są oddzielne od siebie. W królestwie Rawana panuje zepsucie, podczas gdy w królestwie Ramy dusze są wzniosłe. Dzieci, nikt za wyjątkiem was nie rozumie tego kontrastu. Jednak, nawet wśród was, bardzo dobrze to rozumieją tylko rozsądni i mądrzy, ponieważ Maja - kot nie jest słabsza. Czasami dzieci przestają się uczyć lub przestają chodzić do ośrodka i nie wdrażają sobie boskich cnót. Ich oczy oszukują ich. Jeśli zobaczą coś dobrego, zjedzą to. Dlatego Ojciec wyjaśnia: Oni (Lakszmi i Narajan) są celem nauki i wy macie stać się takimi jak oni, a także wdrażać sobie cnoty takie, jakie oni mają. Tam, jakimi jak król i królowa, są także ich poddani; wszyscy mają boskie cnoty. Diabelskie cechy tam nie istnieją; tam nie ma diabłów. Nikt za wyjątkiem was, córek i synów Brahmy nie rozumie tych aspektów. Wy macie czystą dumę, ponieważ staliście się teraz teistami, bo należycie do najsłodszego duchowego Ojca. Wiecie także, że żadna ludzka istota nie może uczyć radża jogi; nikt inny nie może uczyć tej wiedzy ani pielgrzymki pamiętania. Tylko Ojciec może was tego uczyć. Uczycie się tego, a następnie uczycie innych. Być może oni zapytają was, kto nauczył was tego i kim jest wasz guru, ponieważ nauczyciele nie uczą tych duchowych aspektów i tylko guru mógłby tego nauczyć. Jednak wy, dzieci, wiecie, że nie macie żadnego innego guru tylko Prawdziwego Przewodnika (Satguru). On jest także zwany Najwyższym. Zgodnie ze sztuką życia Prawdziwy Guru Sam przychodzi i przedstawia się wam. To co On nam mówi jest prawdą i On zabiera nas do lądu prawdy. Może być tylko jedna Prawda. Pamiętać jakąś ludzką istotę jest niewłaściwe. Tutaj musicie pamiętać tylko jednego Ojca. Dokładnie tak jak wszystkie dusze są bardzo małymi punktami światła, tak samo Ojciec jest punktem światła. Każda dusza ma swoje sanskary i karmę; sanskary nie mogą być jednakowe u wszystkich. Jeżeli ich sanskary byłyby podobne, ich rysy także byłyby takie same. Jednak ich rysy nie mogą być nigdy takie same. Musi być jakaś różnica. Istnieje tylko ta jedna sztuka i tylko jeden świat, nie wiele. Powiedzieć, że jest świat powyżej i świat poniżej lub, że istnije świat wśród gwiazd, to wszystko są bajki. Baba pyta: Kto wam o tym powiedział? Wtedy oni wspominają różne pisma. Pisma niewątpliwie musiały zostać napisane przez ludzkie istoty. Wiecie, że ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. Sekunda po sekundzie, ta część, która jest odgrywana, jest także w dramacie z góry wyznaczona. Dzieci, w swoich intelektach także macie to, w jaki sposób ten cykl świata się obraca i jak oni odgrywają swoje role. Dzieci, Baba powiedział wam, że w złotym wieku, tylko wy macie role do odegrania. Zeszliście w kolejności, aby odgrywać swoje role. Baba tłumaczy wszystko dobrze i tak samo wy, dzieci, musicie wszystko wyjaśniać innym. Zostaną otworzone duże ośrodki, a wtedy będą przychodzić zarówno ważni ludzie, jak i biedni. Zazwyczaj ta wiedza szybko wchodzi do intelektów ludzi biednych. Gdy ważni ludzie przychodzą, mówią, że z powodu swojej pracy, nie mają czasu, by się uczyć. Dzieci obiecują, że będą się bardzo dobrze uczyć, ale jeśli nie uczą się, same sobie szkodzą. Maja pociągnie ich do siebie. Jest dużo dzieci, które przestają się uczyć. Jeśli one opuszczają naukę, z pewnością upadają. Dobrzy uczniowie w szkole nigdy nie opuściliby nauki, aby pójść na ceremonię zaślubin lub w inne miejsce, ponieważ mają w swoich intelekatach zrozumienie, że muszą się dobrze uczyć i dostać dobre stypendium. Dlatego oni uczą się i nigdy nie pomyślą, aby opuścić swoją naukę. Oni nie znajdują niczego słodszego od swojej nauki. Oni rozumieją, że inaczej ich czas byłby niepotrzebnie stracony. Tutaj jest tylko jeden Nauczyciel, który was uczy. Nie powinniście więc nigdy opuszczać swojej nauki. Tak, studenci są w kolejności zgodnie z tym, jak dużo robią wysiłku. A jeśli nauczyciel czuje, że jego uczniowie uczą się bardzo dobrze, uczenie ich cieszy go. Jeśli uczniowie dobrze się uczą, wtedy imię nauczyciela będzie sławione, stopnie uczniów poprawią się i zdobędą oni wysokie pozycje. Tutaj także ci, którzy dobrze się uczą zdobędą wysokie pozycje Niektórzy z tej samej klasy osiągną wysoką pozycję, a inni niższą, a więc ich dochody nie będą jednakowe. Wszystko zależy od intelektu. Tam ludzkie istoty uczą ludzkie istoty. Jednak tutaj wiecie, że to nieograniczony Ojciec was uczy. Dlatego powinniście uczyć się bardzo dobrze i nie wolno wam być niedbałymi. Nigdy nie powinniście opuszczać tej nauki. Czasami niektórzy stają się zdrajcami z powodu mówienia innym o rzeczach (pokręconych) pełnych zamętu. Nie powinniście przestrzegać wskazówek innych. Bez względu na to, co ktoś mówi o śrimacie, macie wiarę, że to Ojciec was uczy, a więc nie powinniście nigdy pozostawiać tej nauki. Dzieci, jesteście w kolejności, podczas gdy Ojciec jest zawsze numer jeden, pierwszy. Jeśli pozostawicie tę naukę, gdzie indziej pójdziecie? Tej nauki nie możecie pobierać nigdzie indziej. Musicie uczyć się z Śiw Babą. Musicie także zawrzeć transakcję z Śiw Babą. Niektórzy mówią o rzeczach pełnych zamętu i odwracają twarze innych. To jest bank Śiw Baby. Na przykład, niektórzy z was mogą chcieć zacząć satsang na zewnątrz, wy chcecie nagromadzić w banku Śiw Baby, ale jak zamierzacie to zrobić? Dzieci przychodzą tutaj i dają co mogą do bandary Śiw Baby. Jeśli nawet dają jeden grosz, dostaną za to stukrotny zwrot. Śiw Baba mówi: W zwrocie za to, otrzymacie pałac. Ten cały stary świat będzie zniszczony. Wielu przychodzi z bogatych rodzin, ale nikt z was nie może powiedzieć, że nie jesteście utrzymywani ze skarbca Śiw Baby, ponieważ wszyscy jesteście tutaj utrzymywani. Niektórzy są biedni, a niektórzy są bogaci. O biednych troszczą się bogaci. W tym nie ma kwestii lęku. Dużo dzieci chce należeć do Baby, ale one także muszą być godne, muszą być zdrowe i powinny umieć dawać wiedzę innym. Nawet rząd sprawdza każdego dokładnie, zanim go wybierze. Tutaj także wszystko najpierw musi być sprawdzone. Czy oni potrafią służyć? Wszyscy są w kolejności. Każdy z was robi swój wysiłek. Niektórzy z was robią dobry wysiłek, ale potem są nieobecni. Z takiej lub innej przyczyny, przestają przychodzić, a wtedy to odbija się na ich zdrowiu. Jesteście tego wszystkiego uczeni tak, że możecie stać się zdrowi na zawsze. Ci, którzy są zainteresowani, rozumieją, że tylko dzięki pamiętaniu ich grzechy mogą być usunięte. Oni wykonują bardzo dobry wysiłek. Tylko niektórzy przychodzą tu dla zabicia czasu. Wy musicie sprawdzić siebie pod tym względem. Ojciec wyjaśnia: Jeśli popełnisz błąd, będzie wiadomo, że nie będziesz mógł nikogo uczyć. Baba mówi: W ciągu siedmiu dni masz stać się godnym Braminem, nie tylko z nazwy. Prawdziwy Bramin to ten, który sercem pamięta wiedzę Gity Baby. Bramińscy kapłani są także w kolejności. Tutaj jest tak samo. Jeśli nie zwracasz uwagi na tę naukę, kim się staniesz? Każdy z was musi robić wysiłek i pokazywać dowód usługi. Wtedy będzie zrozumiałe, jaką pozycję osiągniesz i to będzie ustalone na cykl po cyklu. Jeśli nie uczysz się i nie uczysz innych, wtedy powinieneś wewnętrznie zrozumieć: Nie uczyłem się dobrze i dlatego nie potrafię nikogo uczyć. Baba mówi: Dlaczego jeszcze nie stałeś się godny, aby uczyć innych? Jak długo jeszcze musi być posyłany do ciebie bramiński nauczyciel? Musisz sprawiać, aby inni stawali się podobni do ciebie. Ci, którzy uczą się bardzo dobrze, powinni pomagać. Jednak wielu z was ma ze sobą jakieś konflikty lub jesteście do siebie przywiązani i przestajecie się uczyć. Ci, którzy czynią starania, otrzymają owoc tego. Dlaczego wchodzisz pod wpływ tego, co ktoś ci mówi i przestajesz się uczyć? To także jest w dramacie. To nie jest w ich fortunie. Dzień po dniu nauka staje się coraz bardziej intensywna i jest otwieranych coraz więcej ośrodków. To nie są wydatki Śiw Baby; wszystkie wydatki ponoszą dzieci. To jest najlepsza dotacja. Kiedy inni składają dotacje, otrzymują jako zwrot tylko ograniczone krótkotrwałe szczęście, podczas gdy za to co tutaj dajesz, otrzymujesz nagrodę na 21 żyć. Wiecie, że przyszliście tutaj, aby ze zwykłego człowieka stać się Narajanem, a więc powinniście naśladować tych, którzy dobrze się uczą. Powinniście uczyć się regularnie. Zazwyczaj to z powodu świadomości ciała wielu z was walczy ze sobą, dąsacie się na własną fortunę. To dlatego matki są w większości. To imię matek jest sławione. Ten awans matek został zaplanowany w dramacie. Dlatego Ojciec mówi: Słodkie, słodkie dzieci, uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie tylko Mnie. Bądźcie świadome duszy. Jak bez ciała mogłybyście słuchać, o czym mówią inni? Miejcie taką mocną praktykę: Ja jestem duszą i mam teraz powrócić do domu. Baba mówi: Wyrzeknijcie się wszystkiego i pamiętajcie tylko Ojca. Wszystko zależy od tego. Ojciec mówi: Poza tym wykonujcie swoją pracę itd. Przez osiem godzin prowadźcie swój interes, miejcie osiem godzin odpoczynku i przez osiem godzin służcie temu Rządowi. Nie jest tak, że służycie Mnie, służycie całemu światu. Dlatego powinniście przeznaczać na to czas. Ważnym aspektem jest pielgrzymka pamiętania. Nie powinniście marnować swojego czasu. Co otrzymujecie pracując osiem godzin dla tamtego rządu? Być może jeden, dwa lub pięć tysięcy. Służąc temu Rządowi, stajecie się multimilionerami. Dlatego powinniście służyć z głębi swojego serca. Ci, którzy chcą stać się jednym z ośmiu klejnotów, niewątpliwie muszą pamiętać Babę przez osiem godzin. Ci na ścieżce czczenia mają bardzo dużo pamiętania. Ludzie jednak marnują swój czas. Niczego nie otrzymują. Kąpiąc się w Gangesie, mantrując i odprawiając pokutę, oni nie spotykają Ojca, ani nie otrzymują dziedzictwa od Niego. To tutaj otrzymujecie swoje dziedzictwo od Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie bądź nieposłuszny śrimatowi, przestrzegając wskazówek innych. Nie słuchaj złych rzeczy i nie odwracaj twarzy od nauki. Nie wolno ci mieć z nikim konfliktu.

2. Sprawdzaj siebie i pytaj: Czy popełniam gdzieś błędy? Czy przykładam pełną uwagę do tej nauki? Czy marnuję swój czas? Czy stałem się świadomy duszy? Czy służę duchowo z głębi swojego serca?

Błogosławieństwo:
Bądź światłem i bądź aniołem pełnym lekkości, który pozostaje wolny od atrakcji starych sanskar i związków starego świata.

Być aniołem to znaczy być wolnym od jakichkolwiek atrakcji starego świata, nie być przyciąganym przez jakikolwiek związek, ani swojego ciała, cielesnej osoby ani posiadłości. W taki sam sposób, musisz być wolnym od atrakcji starych sanskar. Niech nie będzie żadnej atrakcji sanskar w jakiejkolwiek formie myśli, postawy czy słów. Gdy staniesz się wolny od wszystkich atrakcji, to znaczy od marnowania czasu, od bezużytecznego towarzystwa i bezużytecznej atmosfery, wtedy zostanie powiedziane, że jesteś światłem i aniołem.

Hasło:
Duchowymi społecznymi pracownikami są ci, którzy utrzymują wszystkie dusze potęgą ciszy.