05.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie umrzeć śmiercią za życia dla tego starego świata oraz waszych starych ciał i powrócić do domu. Dlatego wyrzeknijcie się świadomości ciała i stańcie się świadome duszy.

Pytanie:
Jakie są znaki dzieci, które czynią bardzo dobre starania?

Odpowiedź:
Ci, którzy wykonują bardzo dobre wysiłki, budzą się wcześnie rano i praktykują bycie świadomymi duszy. Czynią starania, by pamiętać jednego Ojca. Ich celem jest nie pamiętanie żadnych cielesnych istot, tylko stałe pamiętanie Ojca i cykl 84 żyć. To jest taka wspaniała fortuna!

Om śanti.
Dzieci, teraz umarłyście za życia. W jaki sposób umarłyście? Wyrzekłyście się świadomości ciała, a więc pozostaje tylko dusza. Ciała są niszczone, dusze nigdy nie umierają. Ojciec mówi: Za życia uważaj się za duszę i miej jogę z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, a wtedy ty, dusza, staniesz się czysta. Dopóki dusza nie stanie się całkowicie czysta, nie może otrzymać czystego ciała. Gdy dusza staje się czysta, automatycznie pozostawia swoje stare ciało, tak jak wąż automatycznie zrzuca swoją skórę. Przywiązanie jest przerwane. Wąż wie, że gdy otrzymuje nową skórę, starą pozostawia. Dzieci, każde z was ma własny intelekt. Dzieci, wy teraz rozumiecie, że umarłyście za życia dla tego starego świata i swoich starych ciał. Potem, pozostawiwszy swoje ciała, do jakiego miejsca wy, dusze, powrócicie? Do swojego domu. Przede wszystkim pamiętaj to silnie: Jestem duszą, nie ciałem. Dusza mówi: Baba, teraz należę do Ciebie. Umarłam za życia. Wy, dusze, teraz otrzymałyście rozkaz: Pamiętajcie Mnie, swojego Ojca i staniecie się satopradhan z tamopradhan. Ta praktyka pamiętania musi być silna. Dusze, wy mówicie: Baba, Ty przyszedłeś, a więc będziemy należeć tylko do Ciebie. Dusze są rodzaju męskiego, nie żeńskiego. Zawsze mówi się: Jesteśmy braćmi. Nigdy nie powiecie, że wszyscy jesteście siostrami. Jesteście wszyscy synami. Wy wszyscy, synowie, macie otrzymać dziedzictwo. Jeżeli nazywasz siebie córką, to jak otrzymasz swoje dziedzictwo? Wszystkie dusze są braćmi. Ojciec mówi każdemu: Duchowe dzieci, pamiętajcie Mnie! Dusze są tak malutkie. To są bardzo głębokie i subtelne aspekty i one mają być zrozumiane. Dzieci, nie potraficie przebywać w stabilnym pamiętaniu. Jest taki przykład, jakim posługują się sannjasini. Komuś zostało powiedziane, by powtarzał sobie: Jestem bawołem, jestem bawołem. Tak mówiąc, ta osoba uważała, że stała się bawołem. W rzeczywistości nikt nie staje się bawołem. Ojciec mówi: Uważajcie siebie za dusze. Nikt z nich nie ma tej wiedzy o duszy i Najwyższej Duszy. Dlatego mówią coś takiego. Wy teraz macie stać się świadomi duszy. Jestem duszą. Mam zrzucić to stare ciało i wziąć nowe. Ludzie mówią, że ta dusza jest gwiazdą, która mieszka w środku czoła. Jednak potem mówią, że dusza ma kształt kciuka. Jest tak ogromna różnica pomiędzy gwiazdą a kciukiem! Oni także tworzą saligramy z gliny. Dusze nie mogą być tak duże. Ponieważ ludzkie istoty są świadome ciała, tworzą duże wizerunki o fizycznych kształtach. To wszystko są bardzo subtelne aspekty. Ludzie czczą, siedząc gdzieś samotnie w kącie. Każdy z was ma mieszkać w swoim domu z rodziną i wykonywać swoją pracę, utrzymując silnie w intelekcie myśl, że jest duszą. Ojciec mówi: Ja, wasz Ojciec, jestem także maleńką kropką. To nie jest tak, że Ja jestem większy. Ja mam całą wiedzę. Dusze i Najwyższa Dusza są identyczne. On jest po prostu zwany Najwyższym. To jest ustalone w sztuce życia. Ojciec mówi: Ja jestem nieśmiertelny. Jeżeli nie byłbym nieśmiertelny, jak mógłbym was oczyścić? Jak mógłbym nazywać was „słodkimi dziećmi”? To dusza wszystko wykonuje. Ojciec przychodzi i czyni was świadomymi duszy. W tym celu potrzebny jest wielki wysiłek. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie! Nie pamiętaj nikogo innego! Na tym świecie jest wiele rodzajów jogi. Kiedy dziewczyna zaręcza się, ma jogę ze swoim narzeczonym. Wcześniej nie była z nim w ten sposób połączona. Gdy już raz zobaczy swojego narzeczonego, pamięta go. Ojciec teraz mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie! Masz to bardzo dobrze praktykować. Te dzieci, które czynią bardzo dobre wysiłki, będą budzić się wcześnie rano i praktykować przebywanie w świadomości duszy. Ludzie także rano czczą. Oni pamiętają swoje specjalne bóstwo. Mimo że tak bardzo czczą Hanumana, nic o nim nie wiedzą. Ojciec przychodzi i wyjaśnia: Wasze intelekty stały się takie, jak intelekty małp. Teraz ponownie stajecie się bóstwami. To jest nieczysty, tamopradhan świat. Teraz przyszliście do Nieograniczonego Ojca. Ja jestem poza odradzaniem się. To ciało należy do tego Dady. Ja nie mam cielesnego imienia. Moje imię to Śiwa, Dobroczyńca. Dzieci, wiecie, że Śiw Baba, Dobroczyńca, przychodzi i zmienia piekło w niebo. On wnosi tak dużo korzyści. On całkowicie niszczy piekło. Stworzenie nieba odbywa się teraz poprzez Pradżapitę Brahmę. Wy jesteście ustami zrodzonymi dziećmi Pradżapity Brahmy. Na tej ścieżce ostrzegajcie siebie nawzajem, mówcie do siebie: Manmanabhaw! Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte. Ojciec jest Oczyścicielem, prawda? Ludzie popełnili błąd pisząc, że mówi Bóg Kriszna, zamiast napisać, że Bóg Śiwa mówi. Bóg jest bezcielesny. On jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Jego imię to Śiwa. Śiwa jest bardzo czczony. Ludzie mantrują: Śiwa z Kaśi. Na ścieżce czczenia nadali Mu różne imiona. Zbudowali dla Niego wiele świątyń dla swojego własnego dochodu. Jego oryginalne imię to Śiwa. Jednak nazwali Go także Somnath (Pan Nektaru), Ten, który daje wam nektar do picia. On daje wam bogactwo wiedzy. Kiedy stajecie się czcicielami, wydajecie tak dużo na budowanie Jego świątyń. Jest tak, ponieważ On dał wam taki nektar. Razem z Panem Nektaru musi być także Pani Nektaru (Somnathni). Jacy są król i królowa, tacy są poddani, a więc wy wszyscy jesteście panami i paniami nektaru. Pójdziecie do złotego świata. Tam będą cegły ze złota, bo jak inaczej byłyby budowane ściany? Ponieważ tam jest tyle złota, tamen świat jest zwany złotym światem. Ten świat jest światem żelaza i kamienia. Gdy tylko słyszycie nazwę "niebo", ślinka napływa wam do ust. Są także dwie formy Wisznu: Lakszmi i Narajan. Oni są dwiema odrębnymi istotami. Stajecie się panami lądu Wisznu. Obecnie jesteście w lądzie Rawana. Ojciec teraz mówi: Po prostu uważaj się za duszę i pamiętaj Mnie, swojego Ojca. Ojciec mieszka w najwyższej siedzibie i wy, dusze, także mieszkacie w najwyższej siedzibie. Ojciec mówi: Ja nie sprawiam wam żadnej trudności. To wszystko jest bardzo łatwe, ale Rawan, wasz wróg, stoi przed wami. On stwarza przeszkody. Nie ma przeszkód w wiedzy. Przeszkody są w pamiętaniu. Maja wciąż na nowo sprawia, że zapominacie o pamiętaniu. Ona czyni was świadomymi ciała i uniemożliwia wam pamiętanie Ojca. Odbywa się ta bitwa. Ojciec mówi: Jesteście karma joginami. Dobrze, jeśli nie możesz pamiętać Mnie w ciągu dnia, pamiętaj Mnie w nocy. Ta praktyka będzie potem użyteczna dla ciebie w ciągu dnia. Zawsze miej stałą świadomość, że pamiętasz Ojca, który czyni cię panem świata. Kiedy pamiętasz Ojca i cykl 84 żyć, to także jest dla ciebie wielka fortuna. Mówcie także innym: Siostry i bracia, żelazny wiek teraz się kończy, a nadchodzi złoty wiek. Ojciec przyszedł i uczy nas radża jogi dla złotego wieku. Po wieku żelaznym musi przyjść złoty wiek. Nie pamiętaj nikogo innego, tylko jednego Ojca. Ci, którzy są na emeryturze, utrzymują towarzystwo sannjasinów. Być na emeryturze, to znaczy nie mieć potrzeby mówienia. Dusze są ciche. One nie mogą scalić się ze światłem. Żaden aktor nie może opuścić tej sztuki życia. Ojciec także powiedział wam, byście nie pamiętali nikogo innego oprócz Jednego Ojca. Nawet mimo że widzicie wszystkich, nie wolno wam ich pamiętać. Ten stary świat będzie zniszczony; to jest cmentarz, czyż nie tak? Czy kiedykolwiek pamięta się zwłoki? Ojciec mówi: Oni wszyscy są już martwi. Ja przyszedłem, by oczyścić nieczystych i zabrać ich z powrotem do domu. Tutaj wszystkie ciała zostaną zniszczone. W obecnym czasie produkowane są bardzo potężne bomby. Oni mówią: Siedząc w jednym miejscu, możemy zrzucić bomby dokładnie tam, gdzie wycelujemy. To jest ustalone, że zniszczenie odbędzie się raz jeszcze. Bóg przyszedł i uczy was radża jogi dla nowego świata. To jest ta sama Mahabharacka wojna, o której jest mowa w pismach. Bóg z całą pewnością przyszedł, by przeprowadzić założenie i zniszczenie. Te obrazy są bardzo klarowne. Macie wizję: Tacy się staniemy. Wszelkie nauki tego świata zakończą się tutaj. Tam nie są potrzebni lekarze ani prawnicy. Bierzecie swoje dziedzictwo tutaj. Ci, którzy mają talenty i umiejętności tutaj, zabiorą je tam. Będą tam pierwszej klasy budowniczowie. Będą także bazary. Wszystko będzie dalej funkcjonowało. Oni wszyscy zabiorą ze sobą wszelką mądrość, której nauczyli się tutaj. Poprzez naukę nabywają wiele umiejętności i doskonalą wiele talentów. One wszystkie będą tam użyteczne. Oni będą tam poddanymi. Dzieci, wy nie macie zamiaru stać się poddanymi. Wy przyszłyście, by wziąć tron Baby i Mamy, a więc przestrzegajcie śrimatu, który Ojciec wam daje. Śrimat pierwszej klasy, który tylko On wam daje, brzmi: Pamiętaj tylko Mnie! Czasem fortuna jakiejś osoby nagle się otwiera. Ktoś staje się instrumentem w tym celu. Baba mówi wam, kumari: Jeżeli teraz wyjdziecie za mąż, zniszczycie siebie całkowicie. Nie wpadajcie do takiego rynsztoka. Czy nie będziesz słuchać Ojca? Czy nie chcesz stać się cesarzową nieba? Obiecaj sobie, że nigdy nie powrócisz do tamtego świata, że nigdy nawet nie będziesz pamiętać tamtego świata. Czy ktoś kiedykolwiek pamięta cmentarz? Tutaj mówicie: Im szybciej opuszczę to ciało, tym szybciej mogę pójśćdo nieba. Nasze 84 wcielenia teraz się skończyły. Teraz idziemy do naszego domu. Innym także mówcie o tym. Rozumiecie także, że nikt oprócz Ojca nie może dać wam królestwa złotego wieku. Ten powóz też doświadcza cierpienia karmy. Bap i Dada czasami prowadzą duchową rozmowę pomiędzy sobą. Ten Baba (Brahma) mówi: Baba, pobłogosław mnie! Albo daj mi jakieś lekarstwo na ten kaszel, albo usuń go poprzez czar. Śiw Baba odpowiada: Nie! Masz przejść przez to cierpienie. Ponieważ Ja używam twojego powozu, daję ci coś jako zwrot za to, jednak tamte to są twoje karmiczne konta. Taka czy inna rzecz będzie wciąż się wydarzać aż do końca. Jeżeli miałbym pobłogosławić ciebie, to musiałbym pobłogosławić każdego. Jeżeli ta córka, która siedzi tutaj dzisiaj, jutro znalazłaby się w katastrofie pociągu i umarła, Baba powie: Dramat. Wy nie zapytacie: Dlaczego Baba nie ostrzegł jej wcześniej? Nie ma takiego prawa. Ja przychodzę, by uczynić nieczystych czystymi. Ja nie przyszedłem po to, aby mówić wam o tych wszystkich innych sprawach. Sami macie wyrównać wszystkie swoje karmiczne konta. Nie ma w tym kwestii błogosławieństw. Jeżeli chcecie tego, idźcie do sannjasinów! Baba mówi wam tylko jedno. Wołaliście do Mnie, bym przyszedł i zabrał was z piekła do nieba. Ludzie śpiewają o tym, że Rama Sity jest Oczyścicielem. Jednakże oni źle zrozumieli wszystko. Chwalą Ramę i śpiewają o nim piosenki. Ojciec mówi: Straciliście tak dużo pieniędzy na ścieżce czczenia. Jest piosenka, która mówi: „Popatrz tylko, co stało się z tym twoim światem!” Oni tworzą posągi bóstw, czczą je, a potem topią w morzu. Wy teraz rozumiecie, ile marnują pieniędzy. Wszystko to wydarzy się ponownie. Coś takiego nie dzieje się w złotym wieku. Wszystko jest ustalone, sekunda po sekundzie. To samo powtórzy się w każdym cyklu. Macie bardzo dobrze zrozumieć dramat. Aćća. Jeżeli nie potraficie pamiętać bardzo dużo, to wtedy Ojciec mówi: Po prostu pamiętaj Alfę i betę, Ojca i dziedzictwo. Powinniście być wewnętrznie upojeni tym, jak wy, dusze, przeszłyście przez 84 wcielenia, idąc wokół całego cyklu. Wyjaśniajcie to innym, używając tych obrazów. Jest to bardzo łatwe. To jest szczera rozmowa z duchowymi dziećmi. Dzieci, tylko z wami Ojciec prowadzi duchową rozmowę. On nie może rozmawiać z nikim innym. Ojciec mówi: Uważaj się za duszę. To dusza wszystko robi. Ojciec przypomina wam: Przeszliście przez 84 wcielenia. Zawsze rodzicie się jako ludzkie istoty. Tak jak Ojciec wydaje rozkaz, by nie wchodzić w występek, tak samo wydaje rozkaz zakazujący każdemu płaczu. Nikt nie płacze w złotym i srebrnym wieku, nawet małe dzieci nie płaczą. Jest zabronione, by ktoś płakał. Tamten świat jest światem, gdzie każdy jest radosny. Macie to praktykować tutaj. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zamiast prosić Ojca o błogosławieństwa, wyrównuj wszystkie swoje karmiczne konta poprzez pielgrzymkę pamiętania. Wykonuj wysiłek, by stać się czystym. Zrozum ten dramat dokładnie.

2. Widząc ten stary świat, niczego nie pamiętaj. Stań się karma joginem. Praktykuj bycie stale radosnym. Nigdy nie płacz.

Błogosławieństwo:
Zaadoptuj czyste intencje i wzniosłe życzenia dla wszystkich dusz i stań się świętym łabędziem z intelektem łabędzia.

Mieć intelekt łabędzia, tzn. stale posiadać czyste i wzniosłe myśli dla wszystkich dusz. Przede wszystkim rozróżnij intencje wszystkich dusz, a potem wpajaj je. Nie pozwól, aby twój intelekt wpajał sobie jakąkolwiek nieczystą czy zwyczajną intencje dla jakiejś duszy. Ci, którzy zawsze posiadają czyste intencje i czyste życzenia są świętymi łabędziami. Gdy oni widzą czy słyszą cokolwiek niekorzystnego, niedobroczynnego o jakiejkolwiek duszy, swoją postawą dobroczynności przekształcą ten brak dobra. Ich wizja dla każdej duszy będzie wzniosła, czysta i kochająca.

Hasło:
Stań się takim Gangesem miłości, tak, że Ojciec, Ocean Miłości będzie widoczny poprzez ciebie.