05.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec kocha wszystkie dzieci, ale te, które natychmiast słuchają rad Ojca są pociągane do Ojca. Cnotliwe dzieci przyciągają miłość Ojca.

Pytanie:
Jaki kontrakt stworzył Ojciec?

Odpowiedź:
Tylko jeden Ojciec stworzył kontrakt na uczynienie wszystkich pięknymi kwiatami i zabranie wszystkich do domu. Na całym świecie nie ma żadnego innego kontrahenta takiego jak Ojciec. Tylko On przychodzi, aby zapewnić każdemu zbawienie. Ojciec nie może nie służyć. Dlatego wy, dzieci, także powinniście dać dowód swojej usługi. Nie wolno wam ignorować tego, co słyszeliście.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia duchowym dzieciom: Dzieci, gdy tu jesteście, uważajcie siebie za dusze. Tylko jeden Ojciec to wyjaśnia. Żadna ludzka istota nie może wyjaśniać innym, aby uważali się za dusze. Tylko Ojciec przychodzi i uczy was tego po 5000 lat. Dzieci, tylko wy o tym wiecie. Nikt nie wie, że jest to najbardziej pomyślny zbieżny wiek. Dzieci, powinnyście pamiętać, że jesteście w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. To także jest manmanabhaw. Ojciec mówi: Pamiętajcie Mnie, ponieważ teraz macie wrócić do domu. Wasze 84 wcielenia teraz się kończą. Teraz macie stać się satopradhan i powrócić do domu. Niektórzy w ogóle nie pamiętają Baby. Ojciec zna bardzo dobrze wysiłki każdego. Dotyczy to tych, którzy są tutaj, a także tych, którzy są na zewnątrz. Baba wie, że pomimo iż Ja widzę dzieci siedzące tutaj, pamiętam słodkie usłużne dzieci. Patrzę na nie i myślę: Jakim kwiatem jest to dziecko i jaką ma cnotę? Niektórzy są tacy, że w ogóle nie mają żadnych cnót. Co Baba zrobi patrząc na takie dzieci? Ojciec jest Magnesem, czystą Duszą, więc z pewnością będzie przyciągać. Jednak Baba wie, co jest wewnątrz. Ojciec pokazuje wam Swój cały dziennik i wy, dzieci, także powinnyście pokazywać swój dziennik. Ojciec mówi wam: Przyszedłem, aby uczynić was panami świata. Potem wszystko zależy od wysiłków, które każdy czyni. Każdy powinien znać swoje wysiłki. Baba pisze: Spiszcie, czym się, kto zajmuje i wyślijcie to do Baby. Albo każcie im to spisać i wysłać Babie. Ci, którzy są czujnymi i rozsądnymi bramińskimi nauczycielami, powinni sprawić, by każdy napisał, czym się zajmuje i jaki jest jego dochód. Ojciec mówi wam wszystko o Sobie, a także przekazuje wam wiedzę o początku, środku i końcu świata. On zna stan każdego. Są różne kwiaty. (Baba pokazał różne rodzaje kwiatów). Popatrzcie, ten jest tak królewskim kwiatem. Ma taki zapach, a gdy rozkwitnie będzie miał pierwszej klasy piękno. Wy także staniecie się godni jak Lakszmi i Narajan. A więc Ojciec stale patrzy na każdego. On nie wszystkim daje światło i moc. Każdy z was przyciąga do siebie zgodnie z tym, jaki jest. Jak ci, którzy nie mają żadnych cnót mogliby cokolwiek wziąć od Baby? Tacy pójdą tam i otrzymają pozycje warte kilku groszy. Baba widzi cnoty każdego z was, daje wam także miłość. Jego oczy stają się wilgotne od tej miłości. Te usłużne dzieci wykonują tyle usługi. Nie potrafią wypoczywać bez służenia. Niektórzy nawet nie wiedzą, jak służyć. Nawet nie siedzą w jodze. Nie wpajają sobie żadnej wiedzy. Baba czuje: Jaką pozycje one wezmą? Nikt nie może się ukryć. Dzieci, które mają dobry intelekt i opiekują się ośrodkiem, powinni przesłać swoje dzienniki. Wtedy Baba zrozumie, na ile każdy czyni wysiłki. Baba jest Oceanem Wiedzy. Dzieci, On daje wam wiedzę. Szybko widać, ile ktoś czyni wysiłków i na ile staje się cnotliwy. Baba kocha każdego. Jest o tym piosenka: Kocham Twoje kwiaty, a także Twoje kolce. Jest to w kolejności. Więc powinieneś mieć tyle miłości do Ojca, że natychmiast robisz to, co mówi ci Baba. Wtedy Baba zrozumie, że go kochasz. On poczuje pociągnięcie. Ojciec ma taką atrakcję, że całkowicie lgniesz do Niego. Jednak, dopóki rdza nie zostanie usunięta, nie będzie takiego przyciągania. Ja patrzę na każdego. Baba pragnie usłużnych dzieci. Ojciec przychodzi tutaj w celu służenia. Nieczystych czyni czystymi. Wiecie o tym, ale ludzie na świecie nie wiedzą o tym. Teraz jest was niewielu. Jeżeli nie masz jogi, nie będzie tego przyciągania. Bardzo niewielu z was czyni taki wysiłek. Wpadacie w taką lub inną pułapkę. Nie jest to duchowe spotkanie, na którym macie mówić, „Prawda, prawda” o wszystkim, co słyszycie. Tylko jedna Gita jest klejnotem wszystkich pism. Radża joga jest wspomniana tylko w Gicie. Tylko Ojciec jest Panem Świata. Stale mówię wam, dzieci, że wasz wpływ rozwinie się dzięki tej Gicie, ale musi być w tym także siła. Musi być bardzo dobra siła potęgi jogi, a wy jesteście w tym bardzo słabi. Pozostało teraz mało czasu. Jeżeli staniesz się słodki, inni także będą słodcy w stosunku do ciebie. Jeżeli będziesz Mnie kochać, ja także będę kochać ciebie. Jest to miłość duszy. Przebywaj w pamiętaniu jednego Baby. Tylko dzięki pamiętaniu twoje grzechy będą usunięte. Niektórzy w ogóle nie pamiętają Baby. Ojciec wyjaśnia: Tutaj nie ma kwestii czczenia. Jest to powóz Baby i Śiw Baba uczy poprzez niego. Śiw Baba nie prosi was o mycie nóg i potem picie tej wody. Baba nie pozwala wam nawet dotykać swoich stóp. To jest nauka. Co by się stało, gdybyście dotykali Jego stóp? Ojciec zbawia każdego. Tylko garstka z wielu milionów rozumie ten aspekt. Tylko ci, którzy przyszli w poprzednim cyklu będą w stanie to zrozumieć. Ojciec, Niewinny Pan, przychodzi, daje wiedzę niewinnym matkom i podźwiga je. Baba zabiera was bardzo wysoko do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Ojciec po prostu mówi: Wyrzeknij się występków. Z ich powodu są zaburzenia. Ojciec wyjaśnia: Sprawdzaj siebie. Jakie wady mam? Biznesmeni sprawdzają swoje konta codziennie, aby zobaczyć stan zysków i strat. Wy także powinniście prowadzić konto tego, ile pamiętaliście niezwykle umiłowanego Babę, który czyni was panami świata. Jeśli zobaczysz, że pamiętałeś Go bardzo krótko, będziesz się wstydził: Czy nie pamiętałem takiego Baby? Nasz Baba jest najcudowniejszy ze wszystkich. Na całym świecie także niebo jest najcudowniejsze. Tamci ludzie mówią, że niebo ma setki tysięcy lat, natomiast wy mówicie, że cykl ma 5000 lat. Jest to taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Baba oddaje się tym, którzy są bardzo starymi czcicielami. Oni dużo czcili. Baba w tym życiu studiował Gitę, a także trzymał przy sobie obraz Narajana. On wyzwolił Lakszmi z bycia służącą i miał z tego powodu tyle szczęścia. Tak jak my opuścimy nasze ciała i weźmiemy następne w złotym wieku, podobnie, Baba także był szczęśliwy, że pójdzie i stanie się pięknym księciem. On także stale inspiruje was, byście czynili wysiłki. Jak możecie stać się tacy tak po prostu? Jeśli będziesz bardzo dobrze pamiętać Babę, otrzymasz dziedzictwo nieba. Niektórzy ani w ogóle się nie uczą, ani nie wpajają boskich cnót. Oni nawet nie prowadzą swojego dziennika. Tylko ci, którzy mają stać się wzniośli, zawsze będą prowadzić dziennik. W przeciwnym razie będą jedynie się popisywać. Przestają pisać dziennik po 15-20 dniach. Tutaj wszystkie egzaminy są incognito. Ojciec zna kwalifikacje każdego. Jeśli natychmiast posłuchasz rozkazów Ojca, będziesz nazwany posłusznym i tym, który przestrzega wszystkich rozkazów. Baba mówi: Dzieci, macie teraz dużo służyć. Tak dużo bardzo dobrych dzieci rozwodzi się z Ojcem i odchodzi. Ten Jeden nigdy z nikim się nie rozwodzi. Zgodnie z dramatem, ten Jeden musi przyjść, aby zrealizować wielki kontrakt. Jestem największym Kontrahentem ze wszystkich. Uczynię wszystkich pięknymi i zabiorę z powrotem do domu. Dzieci, wiecie, że jest tylko jeden Kontrahent, który czyni nieczystych czystymi. On teraz jest przed wami. Niektórzy mają tak dużo wiary, a inni w ogóle nie mają wiary. Dzisiaj są tutaj, a jutro odejdą, ponieważ takie jest ich zachowanie. Ich z pewnością będzie gryźć sumienie: Co robię dla Baby żyjąc z Babą? Co otrzymasz jeśli w ogóle nie będziesz służyć? Robienie czapati i gotowanie warzyw – to robiłeś także wcześniej. Co nowego zrobiłeś? Masz dać dowód służenia. Pokazałem ścieżkę wielu. Ta sztuka życia jest stworzona w cudowny sposób. W praktyczny sposób widzicie, co się dzieje. W pismach napisali o boskich działaniach Kriszny, ale w rzeczywistości są to boskie działania jednego Ojca. Tylko On każdego zbawia. Nikt inny nie może wykonywać takich czynów jak ten Jeden. Wasze czyny powinny być dobre. Jednak porwać kogoś itp. nie jest działaniem godnym pamiętania. Tylko jeden Ojciec zbawia każdego. On przychodzi i zakłada niebo w każdym cyklu. Nie ma kwestii setek tysięcy lat. Dzieci, powinniście wyrzec się swoich brudnych zwyczajów. W przeciwnym razie, jaką pozycję otrzymacie? Widząc wasze cnoty Ukochany zakocha się. On zakocha się w tych, którzy wykonują Jego usługę. Jaki pożytek jest z tych, którzy w ogóle nie służą? Te kwestie należy zrozumieć bardzo jasno. Ojciec wyjaśnia: Jesteście bardzo fortunni. Nikt inny nie jest tak fortunny jak wy. Pomimo że pójdziecie do nieba, powiększajcie swoją nagrodę. W przeciwnym razie wasze pozycje będą zmniejszone. To jest kwestia cyklu po cyklu. Nie powinniście być zadowoleni z tego, że otrzymacie cokolwiek. Macie czynić bardzo dobre wysiłki. Macie także dać dowód usługi – ilu uczyniliście podobnymi do siebie. Gdzie są wasi poddani? Ojciec i Nauczyciel inspiruje każdego do czynienia wysiłku. Jednak, musi być to w czyjejś fortunie. Największym błogosławieństwem jest to, że Bóg opuszcza Swój dom spokoju i przychodzi tutaj do nieczystego świata w nieczyste ciało. Bo inaczej, kto dałby wiedzę o Stwórcy i stworzeniu? To, że królestwo Ramy jest w złotym wieku, a królestwo Rawana w żelaznym wieku, nie wchodzi do niczyjego intelektu. W królestwie Ramy istnieje tylko jedno królestwo, natomiast w królestwie Rawana jest niezliczona ilość królestw. Dlatego pytacie: Czy jesteście mieszkańcami piekła czy mieszkańcami nieba? Jednak, ludzie nie rozumieją tego, gdzie są. To jest las kolców, a tamten to ogród kwiatów. A więc teraz macie naśladować matkę, Ojca i specjalne ukochane dzieci, ponieważ tylko wtedy staniecie się wzniośli. Ojciec dużo wyjaśnia, ale zrozumieją tylko ci, którzy mają zrozumieć. Niektórzy słuchają tego, a potem bardzo dobrze przeżuwają ocean wiedzy. Inni po prostu ignorują to, co słyszeli. Wszędzie jest napisane: Czy pamiętasz Śiw Babę? Wtedy z pewnością będziesz pamiętać swoje dziedzictwo. Jeśli macie boskie cnoty, staniecie się bóstwami. Jeśli macie gniew albo diabelskie wady, nie będziecie w stanie wziąć wysokiej pozycji. Tam nie ma złych duchów. Rawan tam nie istnieje, więc jak mogłyby przyjść tam złe duchy Rawana? Świadomość ciała, żądza, gniew, chciwość itd. są wielkimi złymi duchami i jest tylko jedna metoda, aby je usunąć. Pamiętanie Baby. Tylko dzięki pamiętaniu Baby wszystkie złe duchy odejdą. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Lekcja wieczorna:Dużo dzieci pragnie służyć, czynić innych podobnymi do siebie i tworzyć swoich poddanych. Tak jak ich starsi bracia służą, one chcą czynić podobnie. Matek jest więcej. Naczynie zostało umieszczone na głowach matek, ale jest to ścieżka rodzinna. Wszyscy są potrzebni. Baba pyta was: Ile dzieci macie? On patrzy, czy dobrze odpowiecie, czy nie. Mam pięcioro swoich dzieci, a następnym dzieckiem jest Śiw Baba. Niektórzy mówią tak, po to, by tak tylko mówić. Niektórzy naprawdę czynią Go swoim Dzieckiem. Ci, którzy czynią Go swoim Dziedzicem, wejdą do różańca zwycięstwa. Ci, którzy naprawdę czynią Go swoim Dziedzicem, sami także stają się dziedzicami. Pan jest zadowolony z uczciwego serca, ale wszyscy inni mówią tak, po to, by tylko mówić. W obecnym czasie tylko Parlokik Ojciec daje każdemu dziedzictwo. Dlatego macie pamiętać Tego, od którego otrzymujecie dziedzictwo na 21 żyć. W swoim intelekcie macie wiedzę o tym, że nie wszyscy pozostaną tutaj. Ojciec widzi stan wszystkich was, na ile naprawdę uczyniliście Go swoim Dziedzicem, czy mieliście taką myśl, aby tak zrobić i czy rozumiecie znaczenie uczynienia Baby swoim Dziedzicem. Wielu nie rozumie tego i nie są w stanie uczynić Baby swoim Dziedzicem, ponieważ są pod wpływem Mai. Obecnie jesteście pod wpływem Boga albo pod wpływem Mai. Ci, którzy są pod wpływem Boga, uczynią Go swoim Dziedzicem. Jest różaniec ośmiu, a także 108. Ośmiu z pewnością czyni cuda. Oni z pewnością uczynili Babę swoim Dziedzicem. Pomimo że czynią Go swoim Dziedzicem, sami także otrzymują dziedzictwo. Ci, którzy uczynili swoim Dziedzicem kogoś tak wzniosłego, sami także będą wykonywać tak wzniosłe czyny. Nie powinniście wykonywać żadnych grzesznych czynów. Wszystkie występki są grzesznymi czynami. Zapomnieć Ojca i pamiętać kogoś innego także jest grzesznym czynem. Ojciec to znaczy Ojciec. Ojciec mówi poprzez te usta: Stale pamiętaj tylko Mnie. Otrzymaliście tę wskazówkę. Dlatego powinniście Go w pełni pamiętać. Wymaga to wielkiego wysiłku. Jeśli będziesz pamiętać jednego Ojca, Maja nie będzie ci tak dokuczać. Jednak Maja także jest bardzo potężna. Rozumiecie, że Maja zmusza was do wykonywania grzesznych czynów. Ona sprawia, że nawet wielcy maharati upadają na dno. Dzień po dniu liczba ośrodków stale będzie wzrastać. Będą otwierane Gita patśale i muzea. Ludzkie istoty z całego świata zaakceptują to, co mówi Ojciec, a także to, co mówi Brahma. Tylko Brahma jest zwany Pradżapitą Brahmą (Ojcem Ludzkości). Dusze nie powinny być nazywane ludźmi. Kto stwarza ludzki świat? Jest wymieniana nazwa Pradżapita Brahma. Ten jest fizyczny, a Ten drugi jest bezcielesny. Ten jest wieczny. Tego także nazwie się wiecznym. Imiona obydwu są najwyższe. Ten jest Duchowym Ojcem, a ten jest Pradżapitą (Ojcem Ludzkości). Obydwaj są tutaj i uczą was. Oni są najwyższymi istotami. Dzieci, powinnyście być tak upojone! Powinniście mieć tyle szczęścia. Jednak Maja nie pozwala wam być szczęśliwymi lub upojonymi. Jeśli tacy studenci przeżuwaliby ocean wiedzy, mogliby służyć i mogliby być szczęśliwi, ale być może to wciąż wymaga czasu. Tylko, gdy osiągnięcie swój karmatyczny stan możecie być szczęśliwi. Aćća.

Duchowy BapDada mówi do duchowych dzieci: miłość, pamiętanie i dobranoc.

Esencja dla dharny:
1. Każdego wieczoru sprawdzaj stan swojego konta: Jak długo w ciągu całego dnia pamiętałem bardzo słodkiego Babę? Nie prowadź konta tylko na pokaz, ale czyń incognito wysiłki.

2. Ubijaj ocean wiedzy, który daje ci Ojciec i dawaj dowód służenia. Nie ignoruj tego, co słyszałeś. Sprawdzaj, czy są w tobie jakieś diabelskie cechy a jeśli są, usuwaj je.


Błogosławieństwo:
Bądź wolny od gniewu, pozostając także wolnym od samolubstwa, zazdrości i złości.

Możesz mieć jakieś pomysły i zaoferować siebie dla usługi, ale nie pozwól, aby one zmieniły się w pragnienia. Gdy twoja myśl zmienia się w pragnienie, wtedy doświadczasz irytacji, złości. Po prostu zaoferuj swe pomysły altruistycznie, a nie z egoistycznych motywów. Nie myśl, że ponieważ ty to powiedziałeś, to musi się wydarzyć. Zaoferuj siebie i nie wchodź w „dlaczego?” czy „co?”. Ponieważ wtedy pojawią się inni towarzysze w formie zazdrości i niechęci. Gniew także powstaje z powodu samolubstwa i zazdrości. Tak, więc teraz uwolnij się od nich wszystkich.

Hasło:
Twoim zajęciem jest bycie posłannikiem pokoju i obdarzanie każdego spokojem.