05.05.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, kochacie tylko jednego Ojca, ponieważ otrzymujecie od Niego nieograniczone dziedzictwo. Mówicie do Niego z miłością „mój Baba!”.

Pytanie:
Dlaczego żadnych słów wypowiedzianych przez ludzkie istoty nie można porównać do słów wypowiedzianych przez Ojca?

Odpowiedź:
Dlatego, że każde słowo, które Ojciec wypowiada jest wzniosłym wersetem. Ci, którzy słuchają tych wzniosłych wersetów, stają się wielcy, stają się najwznioślejszymi ludźmi. Wzniosłe wersety Ojca czynią was pięknymi kwiatami. Wzniosłymi wersetami nie są słowa wypowiadane przez ludzkie istoty. Właściwie, to z ich powodu schodziliście w dół.

Piosenka:
Nawet pomimo tego, że świat może się zmienić, my pozostaniemy stali.

Om śanti.
Pierwsza linijka piosenki ma znaczenie, ale cała reszta piosenki jest bezużyteczna. Podobnie jest w Gicie, wyrażenia: Bóg mówi, manmanabhaw i madiadzibhaw, są właściwe. To jest znane jako szczypta soli w worku mąki. Dzieci bardzo dobrze wiecie, kim jest Bóg. Śiw Baba jest zwany Bogiem. Śiw Baba przychodzi i tworzy Śiwalaję. Dokąd On przychodzi? Do domu publicznego. On Sam przychodzi i mówi: Moje najsłodsze, ukochane, dawno zagubione, a teraz odnalezione duchowe dzieci. Słuchacie Go wy, dusze. Dusze wiecie, że jesteście niezniszczalne, a wasze ciała są zniszczalne. My, dusze, obecnie słuchamy naszego Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, który wypowiada te wzniosłe słowa. Tylko Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza wypowiada wzniosłe słowa, które czynią nas wzniosłymi, ludzkimi istotami. Nikt z wielkich dusz, przewodników itp. nie wypowiada wzniosłych słów. Gdy oni mówią „Śiwohum”, to nie jest prawdziwe słowo. Teraz słuchacie wzniosłych wersetów Ojca i stajecie się pięknymi kwiatami. Jest duża różnica pomiędzy kolcami a kwiatami! Dzieci, teraz wiecie, że nie mówi do was ludzka istota. Śiw Baba jest obecny w tym. On także jest Duszą, ale On jest zwany Najwyższą Duszą. Nieczyste dusze teraz wołają: Najwyższa Duszo przybądź! Przybądź i oczyść nas. On jest Najwyższym Ojcem, Tym, który czyni nas najwyższymi istotami. Stajecie się najwznioślejszymi ze wszystkich ludzkich istot, tymi, którzy są zwani bóstwami. Określenie „Najwyższy Ojciec” jest bardzo słodkie. Gdy oni określają Go jako wszechobecnego, to nie ma w tym żadnej słodyczy. Bardzo niewielu z was pamięta Ojca z wielką miłością. Fizyczni mężowie i żony pamiętają siebie nawzajem. Tutaj, wy dusze macie pamiętać o Najwyższej Duszy z wielką miłością. Na ścieżce czczenia oni nie mogą czcić Go z tak wielką miłością. Nie mają takiej miłości. Jak mogą Go kochać, jeśli Go nie znają. Dzieci, obecnie bardzo Go kochacie. Wy, dusze mówicie: „Mój Baba”. Wszystkie dusze są braćmi. Każdy brat mówi, że Baba nam się przedstawił. Jednak to nie byłoby zwane miłością. Kochacie kogoś, od kogo coś otrzymujecie. Dzieci kochają swojego ojca, ponieważ otrzymują od niego dziedzictwo. Im większe dziedzictwo, tym bardziej go kochają. Jeżeli ojciec nie ma żadnego majątku, ale dziadek posiada majątek, to dzieci nie będą tak bardzo kochały ojca. Bardziej będą kochać dziadka, ponieważ wierzą, że otrzymają od niego jakieś pieniądze. Teraz, Ten Jeden jest Nieograniczonym Ojcem. Dzieci, wiecie, że teraz uczy was Ojciec. Jest to kwestia wielkiego szczęścia: Bóg jest moim Ojcem. Nikt nie zna tego Ojca – Stwórcy. Nie znają Go, a więc samych siebie nazywają Ojcem. Gdy spytacie dziecko, kto jest jego ojcem, w końcu ono powiedziałoby „Ja nim jestem”. Dzieci teraz wiecie, że Ten Jeden z całą pewnością jest Ojcem wszystkich ojców. Nieograniczony Ojciec, którego teraz znaleźliśmy nie posiada Swojego ojca. On jest Ojcem, Najwyższym ze wszystkich. Dzieci, dlatego powinnyście mieć dużo wewnętrznego szczęścia. Gdy ludzie udają się na pielgrzymki, nie mają aż wielkiego szczęścia, ponieważ nie doświadczają tam żadnych osiągnięć. Po prostu idą, aby otrzymać wizję. Tak bardzo się starają i niczego nie zyskują. Ścierają swoje czoła, a także wydają wszystkie swoje pieniądze. Wydają bardzo dużo pieniędzy, jednak niczego nie osiągają. Jeżeli na ścieżce czczenia byłby zarabiany dochód, to ludzie Bharatu staliby się tak bogaci. Oni wydają miliardy rupii na budowanie świątyń itp. Nie mieliście tylko jednej świątyni dla Somnath. Każdy król miał świątynię. Zostało wam dane dużo bogactwa. 5000 lat temu zostaliście uczynieni panami świata. Tylko Ojciec to mówi. 5000 lat temu od dzisiaj uczyłem was radża jogi i sprawiłem, że staliście się tacy jak oni. Popatrzcie, kim staliście się teraz! To powinno wchodzić do waszych intelektów. Byliśmy bardzo wzniośli! Przechodząc przez 84 życia obecnie upadliśmy na sam dół. Staliśmy się tak bezwartościowi jak łuski. Teraz idziemy do Baby, który czyni nas panami świata. To jest jedyna pielgrzymka, na której dusze spotykają Ojca. Wewnątrz was, więc powinna być taka miłość. Dzieci, gdy tutaj przybywacie, powinnyście mieć świadomość w swoich intelektach, że jesteście u Tego Ojca, od którego ponownie otrzymujecie zwierzchnictwo nad całym światem. Ten Ojciec nas uczy: Dzieci, wdrażajcie sobie boskie cnoty. Pamiętajcie Mnie, Ojca, Najwyższy Autorytet, Oczyściciela! Przychodzę w każdym cyklu i mówię wam: Stale pamiętajcie Mnie, a wasze grzechy będą usuwane. To powinno wchodzić do waszych serc, że idziecie do nieograniczonego Ojca. Ojciec mówi: Jestem incognito. Dusza mówi: Jestem incognito. Rozumiecie, że idziecie do Śiw Baby i Brahmy Dady; oni są połączeni. Idziemy spotkać się z Tym, który czyni nas panami świata. Powinno być nieograniczone wewnętrzne szczęście. Gdy opuszczasz dom, aby przybyć tu do Madhubanu, powinno wewnątrz ciebie buzować szczęście. Ojciec przyszedł, aby uczyć nas i On pokazuje nam sposób na wdrażanie sobie boskich cnót. Gdy opuszczasz swój dom, powinieneś mieć wewnątrz takie szczęście. Gdy dziewczyna udaje się na spotkanieze swoim przyszłym mężem, zakłada biżuterię itd., jej twarz rozkwita. Jej twarz rozkwita z powodu otrzymywania cierpienia! Wasze twarze rozkwitają, ponieważ otrzymujecie stałe szczęście. Dlatego powinno być tyle szczęścia z tego powodu, że spotykacie takiego Ojca. Obecnie znaleźliśmy nieograniczonego Ojca. Gdy pójdziemy do złotego wieku, nasze stopnie będą się zmniejszać. Wy, bramini teraz jesteście dziećmi Boga. Bóg jest tutaj i was uczy. On jest naszym Ojcem, a także naszym Nauczycielem. On nas uczy i oczyszcza, a potem zabierze ze Sobą z powrotem do domu. My, dusze teraz jesteśmy wyzwalane z tego brudnego królestwa Rawana. Dlatego powinniście wewnętrznie być bardzo szczęśliwi. Odkąd Ojciec czyni was panami świata, powinniście bardzo dobrze się uczyć. Gdy studenci dobrze się uczą, zdają z dobrymi stopniami. Dzieci mówią: Baba, stanę się Śri Narajanem. To jest prawdziwa historia o stawaniu się prawdziwym Narajanem. Jest to historia o tym, jak zmienić się ze zwykłej ludzkiej istoty w Narajana. Tamtych fałszywych historii słuchaliście życie po życiu. Tylko raz obecnie, słuchacie prawdziwej historii od Ojca. Potem ta historia trwa na ścieżce czczenia. Jest powiedziane, że Śiw Baba urodził się w nocy, a więc każdego roku oni świętują Jego narodziny. Jednak nikt nie wie, kiedy On przyszedł ani co On zrobił, gdy przyszedł. Aćća. Ludzie świętują także narodziny Kriszny. Nie wiedzą, kiedy i w jaki sposób on przyszedł ani co zrobił. Mówią, że on przyszedł w lądzie Kansy. W jaki sposób on mógłby się urodzić w nieczystym lądzie? Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe, ponieważ idziecie do nieograniczonego Ojca. Niektórzy przekazują swoje doświadczenie o tym, w jaki sposób ten i ten trafił w nich strzałą i powiedział im, że przyszedł Baba. Od tamtego dnia oni wciąż pamiętają tylko Ojca. Ta pielgrzymka jest dla was po to, abyście szli do Najwyższego ze wszystkich Ojca. Baba jest żywą Istotą i przychodzi, aby spotkać Swoje dzieci. Tamte pielgrzymki są fizyczne. Tutaj Ojciec jest żywą Istotą. Tak jak my dusze mówimy poprzez ciała, tak Ojciec, Najwyższa Dusza także mówi poprzez ciało. Ta nauka jest przekazywana dla waszego utrzymania przez 21 wcieleń. Inne nauki są tylko na jedno życie. Dlatego, której nauki powinniście się uczyć i czym powinniście się zajmować? Ojciec mówi: Uczcie się obu nauk. Nie wolno wam zostawiać domu i rodziny, iść i mieszkać w lesie, tak jak robią to sannjasinowie. Ta ścieżka jest ścieżką rodzinną. Te studia są dla obu nauk. Nie każdy będzie się uczył. Niektórzy uczą się bardzo dobrze, a inni trochę mniej. Strzała wiedzy przeszywa niektórych natychmiast, a inni wciąż mówią w taki sposób, jakby byli bez rozumu. Niektórzy mówią: Tak, będę próbować zrozumieć. Inni mówią: Muszę zrozumieć te kwestie, będąc gdzieś w odosobnieniu. Następnie oni odchodzą i znikają. Jeżeli strzała wiedzy trafia w kogoś, to natychmiast ta osoba przyjdzie, by wszystko zrozumieć. Niektórzy mówią, że nie mają czasu. Wówczas możecie zrozumieć, że strzała ich nie trafiła. Popatrzcie, jak Baba natychmiast wszystko zostawił, gdy strzała go trafiła! On uwierzył, że otrzyma zwierzchnictwo, a więc pomyślał: Czym jest to wszystko, co posiadam, w porównaniu z tym? Ja chcę wziąć od Ojca prawo do królestwa. Ojciec mówi: Teraz spełniajcie swoje obowiązki, ale przyjdźcie i w ciągu jednego tygodnia zrozumcie to wszystko bardzo dobrze. Macie się opiekować swoją rodziną i utrzymywać swoje stworzenie. Tamci ludzie (sannjasini) tworzą rodzinę, a potem opuszczają dom i uciekają. Ojciec mówi: Stworzyłeś swoje stworzenie, a więc bardzo dobrze się nim opiekuj. Jeżeli twoja żona i dzieci słuchają ciebie, to są posłuszne i godne. Jeżeli nie słuchają, są nieposłuszne i niegodne. Możecie powiedzieć, którzy są godni, a którzy niegodni. Ojciec mówi: Jeżeli przestrzegasz śrimatu, stajesz się wzniosły. W przeciwnym razie nie możesz otrzymać dziedzictwa. Bądź czysty, bądź godnym dzieckiem i sław imię Ojca. Gdy trafi ich strzała oni powiedzą: To jest to! Teraz będę zarabiać prawdziwy dochód. Ojciec przyszedł, by zabrać was do Śiwalaji. Macie także stać się godni pójścia do Śiwalaji. W tym zawarty jest wysiłek. Mówcie im: Teraz pamiętajcie Śiw Babę. Śmierć stoi przed wam. Im także trzeba wnosić korzyść. Mówcie im: Pamiętajcie teraz Ojca i wasze grzechy będą usunięte. Zadaniem was, córek jest podźwignąć zarówno swoją rodzinę jak i rodzinę teściów. Jeżeli wy zostałyście zaproszone tutaj, to waszym obowiązkiem jest także wnieść im korzyść. Bądźcie miłosierne. Pokazujcie nieczystym i tamopradhan, ludzkim istotom sposób na stanie się satopradhan. Wiecie, że wszystkoniewątpliwie staje się stare, z nowego. W piekle wszystkie dusze są nieczyste. Dlatego udają się nad Ganges, aby tam się kąpać i oczyścić. Jednak przede wszystkim oni mają zrozumieć, że są nieczyści, a więc mają stać się czyści. Ojciec mówi do dusz: Pamiętajcie Mnie i wasze grzechy będą usunięte. Dajcie wszystkim mędrcom i świętym mężom Moje posłannictwo, że Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie! Dzięki jodze lub pielgrzymce pamiętania domieszka, która jest w duszach, będzie ciągle usuwana. Zostaniecie oczyszczeni i powrócicie ze Mną. Ja zabiorę was wszystkich z powrotem ze Sobą do domu. Skorpion cały czas porusza się dopóki nie dotrze do czegoś miękkiego. Wtedy on tam ukłuje. Cóż on by osiągnął, gdyby kłuł kamień? Wy także macie przedstawiać Ojca. Ojciec powiedział wam, gdzie są Jego czciciele. Oni są w świątyniach Śiwy, Kriszny, Lakszmi i Narajana. Czciciele stale czczą Mnie. Także oni są Moimi dziećmi. Oni także otrzymali ode mnie królestwo, ale teraz stali się czcicielami z bycia godnymi czci. Oni są także czcicielami bóstw. Najlepszym czczeniem jest niesfałszowane czczenie Śiwy. Gdy ludzie stopniowo upadali, zaczęli czcić żywioły. Łatwo jest wyjaśniać czcicielom Śiwy, że to jest Śiw Baba, Ojciec wszystkich dusz. On daje nam nasze dziedzictwo nieba. Ojciec mówi: Teraz pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte. Daję wam to posłannictwo. Ojciec mówi: Jestem Oczyścicielem, Oceanem Wiedzy. Daję wam tę wiedzę i uczę jogi, aby was oczyścić. Daję wam to posłannictwo poprzez ciało Brahmy: Pamiętajcie Mnie! Pamiętajcie swoje 84 życia! Czcicieli znajdziecie w świątyniach, a także na kumbha melach. Możecie wyjaśniać, czy Oczyścicielem jest Ganges, czy Najwyższa Dusza. Dlatego dzieci powinnyście być bardzo szczęśliwe, wiedząc do kogo idziecie. On jest zwykły! Jaką wspaniałość On mógłby ujawnić? Co Śiw Baba powinien zrobić, żeby wyglądać jak wspaniała osoba? On nie może założyć szafranowych szat. Ojciec mówi: Biorę zwykłe ciało. Poradźcie mi, co zrobić! W jaki sposób powinienem ozdobić ten powóz? Gdy ludzie jeżdżą na koniu Husajna, pięknie go ozdabiają. Tutaj oni przedstawiają powóz Śiw Baby jako byka. Nakładają również okrągły wizerunek Śiwy na czoło byka. W jaki sposób Śiw Baba mógłby wejść w byka? Dlaczego pokazują byka w świątyniach? Mówią, że jest to powóz Śankara. Czy Śankar w subtelnym rejonie miałby powóz? To wszystko należy do ścieżki czczenia i zostało ustalone w sztuce życia. Aćća.

Najsłodszym, ukochane, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Obiecaj sobie, że: 1. Będziesz teraz zarabiać prawdziwy dochód; 2. Uczynisz siebie godnym pójścia do Śiwalaji; 3. Staniesz się godnym dzieckiem, będziesz przestrzegać śrimatu i sławić imię Ojca.

2. Bądź miłosierny i czyń ludzkie istoty z tamopradhan satopradhan. Każdemu wnoś korzyść. Przypominaj każdemu o Ojcu zanim nadejdzie śmierć.

Błogosławieństwo:
Stań się wielki w usłudze poprzez lekcję Hadzi (tak, zaprawdę) i stań się godnym otrzymywania błogosławieństw od każdego.

Wykonując usługę ze szczęściem i entuzjazmem, zwracaj również uwagę na to, jak służysz, dzięki czemu otrzymasz błogosławieństwa od każdego, ponieważ gdzie są błogosławieństwa, tam nie ma ciężkiej pracy. Teraz po prostu miej cel otrzymywania błogosławieństw od tych, z którymi wchodzisz w kontakt. Lekcja “Hadzi” jest sposobem na otrzymywanie błogosławieństw. Nawet, gdy ktoś nie ma racji, nie spychaj go dalej w dół, mówią, że się myli, ale okaż mu wsparcie i pomóż w powstaniu. Bądź współdziałający, a otrzymasz błogosławieństwa z ich zadowolenia. Ci, którzy stają się wielcy, otrzymując błogosławieństwa, automatycznie stają się wielcy.

Hasło:
Pracując mocno, utrzymuj również cel uzyskania mocnego stanu.