05.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, gdy przestrzegacie śrimatu Ojca, nikt nie może wam sprawić cierpienia. Rawan jest tym, który sprawia wam cierpienie i trudności, ale on nie istnieje w waszym królestwie.

Pytanie:
Dzieci, co poświęcacie w tym ofiarnym ogniu wiedzy?

Odpowiedź:
W tym ofiarnym ogniu wiedzy nie poświęcacie nasion jęczmienia ani sezamu. Musicie poświęcić w nim wszystko, co macie, włączając w to swoje ciało. Oznacza to, że wasze intelekty muszą wszystko zapomnieć. Tylko bramini, którzy żyją w czystości mogą opiekować się tym ofiarnym ogniem. Ci, którzy stają się czystymi braminami, potem stają się bóstwami.

Piosenka:
Po znalezieniu Ciebie, znaleźliśmy wszystko. Niebo, ziemia, wszystko należy do nas.

Om śanti.
Dzieci muszą przybyć do Ojca. Jedynie, gdy one dokładnie Go rozpoznały i nazwały Go Ojcem, wtedy przybędą. Inaczej nie mogą tutaj przyjść. Dzieci rozumieją, że udają się do nieograniczonego, bezcielesnego Ojca. Jego imię to Śiw Baba. On nie posiada własnego ciała. Nikt nie może być Jego wrogiem. Tutaj, kiedy istnieje wrogość, władcy są zabijani. Gandhi został zabity, ponieważ posiadał ciało. Ojciec nie ma własnego ciała. Nawet gdyby oni próbowali Mnie zabić, to dotyczyłoby tego, w którego ciało Ja wszedłem. Nikt nie może zabić ani zranić duszy. Ja daje fortunę królestwa tym, którzy rozpoznają Mnie dokładnie. Nikt, bez względu na jakiekolwiek okoliczności, nie może spalić fortuny tego królestwa ani nie może zatopić jej w morzu. Dzieci, przybyłyście, aby od Ojca wziąć swoje dziedzictwo niezniszczalnego królestwa. Tam, w królestwie, nikt nie może sprawiać cierpienia, czy stwarzać komuś jakieś problemy. Tam nie ma nikogo, kto sprawiałby trudności. Rawan sprawia problemy. Rawan jest pokazywany z 10 głowami. Oni pokazują samego Rawana. Nie pokazują Madodri (żony Rawana). Oni powiedzieli tylko, że ona była żoną Rawana. Tutaj, w królestwie Rawana, doświadczacie trudności. Tam nie ma Rawana. Ojciec jest Bezcielesny. Nikt nie może Go zabić ani zranić. On czyni was takimi, że mając ciało, nie możecie doświadczać żadnego cierpienia. Dlatego musicie przestrzegać wskazówek takiego Ojca. Tylko Baba jest Oceanem Wiedzy. Nikt inny nie może przekazywać tej wiedzy. On poprzez Brahmę wyjaśnia esencję wszystkich pism. Brahma jest dzieckiem Śiw Baby. To nie jest tak, że Brahma wyłonił się z pępowiny Wisznu. Jeśli nawet mówicie o pępowinie, on wynurza się z lotosowej pępowiny Śiwy. Wy także wynurzacie się z pępowiny Śiwy. Wszelkie inne obrazy są niewłaściwe. Tylko jeden Baba jest prawy. Rawan czyni was nieprawymi. To jest sztuka. Tylko wy rozumiecie tę grę, tego kiedy zaczyna się królestwo Rawana i w jaki sposób ludzie stopniowo upadają, a końcowo upadają kompletnie. Nikt nie jest w stanie wspiąć się w górę. Ci, którzy pokazują ścieżkę do Ojca, prowadzą was nawet jeszcze bardziej do dżungli, ponieważ oni ani nie znają drogi do domu Ojca, ani drogi do nieba. Wszyscy guru są hatha joginami, którzy wyrzekli się swoich domów. Baba nie sprawia tego, że pozostawiacie wasze domy. On mówi: Bądźcie czyści! Kumar i Kumari (kawalerowie i panny) są czyści. Drapadi wołają: „Baba, ratuj nas, pragniemy stać się czyste i pójść do lądu Kriszny”. Kumari także wołają: „Baba, nasi rodzice dręczą nas i biją mówiąc, że na pewno będziemy musiały wyjść za mąż”. Zanim kumari wyjdą za mąż ich rodzice kłaniają się im, ponieważ uważają siebie za nieczystych, a kumari za czyste. Oni wołają: O, Oczyścicielu przyjdź! Baba mówi: Kumari, nie stawajcie się nieczyste! Bo inaczej będziecie musiały wołać. Musicie chronić siebie. Baba przybył, aby uczynić was czystymi. On mówi: Przyszedłem, aby dać wam wasze dziedzictwo królestwa nieba. Dlatego macie stać się czyści. Jeśli stajecie się nieczyści, umrzecie w stanie nieczystości. Nie będziecie mogli doświadczać szczęścia nieba. W niebie jest dużo przyjemności. Są tam pałace wysadzane diamentami i klejnotami. Ci sami, Radhe i Kriszna później stają się Lakszmi i Narajanem. Dlatego powinno być tyle samo miłości dla Lakszmi i dla Narajana. Aćća. Ludzie kochają Krisznę, ale dlaczego oni sprawili, że Radhe zanikła? Oni świętują narodziny Kriszny, kołysząc go w kołysce. Matki bardzo kochają Krisznę, ale nie kochają tak bardzo Radhe. Brahma, który ma stać się Kriszną również nie jest tak bardzo czczony. Oni czczą bardzo matkę świata (Dżagadambę). Jest nią Saraswati, córka Brahmy. Tylko w Adźmirze jest świątynia dla Adi Dew Brahmy. Mama jest boginią wiedzy. Rozumiecie, że ona jest braminem. Ona nie jest pierwszą boginią nieba, ani też ona nie ma 8 rąk. Osiem rąk jest pokazywanych w jej świątyni. Ojciec mówi: w królestwie Mai nie ma nic poza fałszem. Tylko jeden Ojciec, który jest Prawdą mówi prawdę po to, aby zmienić ludzi w bóstwa. Słuchając historii tamtych fizycznych braminów, osiągnęliście taki stan! Śmierć teraz jest tuż przed wami. Baba mówi: gdy drzewo osiąga stan całkowitego rozkładu na końcu żelaznego wieku, wówczas przychodzę w zbieżnym wieku cykli. Nie przychodzę w każdym wieku. Ja nie inkarnuję w rybie, krokodylu ani w dziku. Nie jestem w każdej cząsteczce. Wy dusze, nie jesteście w każdej cząsteczce, a więc w jaki sposób Ja mógłbym być? Oni mówią, że ludzkie dusze odbywają wędrówkę w zwierzęta (wcielają się w zwierzęta). Istnieje tak dużo gatunków. Nie jesteście nawet w stanie ich zliczyć. Ojciec mówi: Wyjaśniam wam teraz właściwe rzeczy. Teraz osądźcie: Czy jest prawdą, że istnieje 8,4 mln wcieleń, czy jest to fałszem? W jaki sposób może istnieć coś prawdziwego w fałszywym świecie? Tylko Jeden jest prawdziwy. Tylko Ojciec przychodzi i odróżnia prawdę od fałszu. Maja uczyniła każdego fałszywym. Ojciec przychodzi i każdego czyni prawdziwym. Teraz osądźcie: Kto ma rację? Czy wszyscy wasi przewodnicy mają rację, czy racje ma jeden Ojciec? Baba, Ten, który jest prawy, zakłada prawy świat. Tam nic nie wydarza się wbrew prawu. Tam nikt nie otrzymuje trucizny. Rozumiecie: My, mieszkańcy Bharatu na pewno byliśmy bóstwami. Teraz staliśmy się nieczyści. Ludzie wołają: O, Oczyścicielu przyjdź! Królowe, królowie, poddani, wszyscy są nieczyści i dlatego oni czczą Lakszmi i Narajana. Czyści królowie istnieli w Bharacie. Teraz oni stali się nieczyści. Oni czczą czystych. Baba przychodzi teraz i czyni was cesarzami i cesarzowymi. Dlatego powinniście czynić wysiłek. Nie ma nikogo z ośmioma rękami. Lakszmi i Narajan mają tylko po dwie ręce. Na obrazach oni pokazali brzydkiego Narajana i piękną Lakszmi. W jaki sposób jedno może być czyste, a drugie nieczyste? Tak więc te obrazy są fałszywe. Ojciec wyjaśnia: zarówno Radhe jak i Kriszna byli piękni. Potem siedząc na stosie żądzy oboje stali się brzydcy. Jedno brzydkie nie może być z drugim, który jest piękny. Kriszna jest znany jako siam sundar (brzydki i piękny). Dlaczego oni Radhe nie nazywają siam sundar? Dlaczego jest taka różnica? Para powinna być taka sama. Obecnie siedzicie na stosie wiedzy, a więc dlaczego idziecie i siadacie na stosie żądzy? Sprawcie by wasze dzieci czyniły ten wysiłek: Siedzimy na stosie wiedzy. W takim razie dlaczego chcecie zasiąść na stosie żądzy? Jeżeli mąż bierze wiedzę, a żona nie, to powoduje kłótnię. Jest dużo przeszkód w tym ofiarnym ogniu. Ta wiedza jest tak rozległa! Ten ofiarny ogień wiedzy Rudry zaczął się w chwili kiedy Baba przyszedł. Nie możecie stać się bóstwami dopóki nie staniecie się braminami. Aby zmienić się z nieczystego siudry w czyste bóstwo, musisz stać się braminem. To bramini opiekują się ofiarnym ogniem. Macie stać się czyści w tym ofiarnym ogniu. Jednak nie musicie zbierać nasion jęczmienia, sezamu itp. tak jak inni ludzie. Ludzie tworzą ofiarne ognie w czasie trudności. Oni wierzą, że Bóg także stworzył taki ofiarny ogień. Ojciec mówi: To jest ofiarny ogień wiedzy, w którym składacie ofiarę. Musicie poświęcić wszystko, włączając w to swoje ciała. Nie musicie wkładać żadnych pieniędzy itp. rzeczy. Poświęćcie w tym wszystko. Istnieje także historia o tym: Dakśa Pradżapita stworzył ofiarny ogień. Jest tylko jeden Pradżapita Brahma, tak więc skąd wziął się Dakśa Pradżapita? Ojciec stwarza ten ofiarny ogień poprzez Pradżapitę Brahmę. Wy wszyscy jesteście braminami i otrzymujecie dziedzictwo od Dziadka. Mówicie, że przybyliście do Śiw Baby. To jest urząd pocztowy Śiw Baby. Kiedy piszecie list, adresujecie: do Śiw Baby na ręce Brahmy. Baba zamieszkuje w tym Brahmie. Wszyscy ci bramini studiują wiedzę i jogę, aby stać się czyści. Nie mówicie, że jesteśmy nieczyści. Jesteśmy nieczyści, ale Oczyściciel czyni nas czystymi. Żadna z tych ludzkich istot nie jest czysta i dlatego oni chodzą kąpać się w Gangesie. Wiecie, że tylko Baba, Satguru nas oczyszcza. Jego śrimatem jest: Dzieci, połączcie jogę swoich intelektów tylko ze Mną. Jeżeli chcesz, możesz iść do tamtych guru lub możesz przestrzegać Moich wskazówek. Osądź sam! Wasz jest tylko jeden Ojciec, Nauczyciel i Satguru. Nieograniczony Ojciec mówi do wszystkich ludzkich istot: Stańcie się świadomi duszy! Bóstwa są świadome duszy. Nikt tutaj nie posiada tej wiedzy. Sannjasini mówią, że dusza jest Najwyższą Duszą, że dusza zlewa się z żywiołem brahm. Słuchając tego, staliście się nieszczęśliwi i zepsuci. Zepsuci są ci, którzy rodzą się poprzez truciznę. W królestwie Rawana każdy wykonuje zepsute czyny. Następnie Ojciec musi przyjść, aby uczynić was pięknymi kwiatami. On przychodzi tylko w Bharacie. Ojciec mówi: Ja uczę was wiedzy i jogi. 5000 lat temu Ja uczyłem was tego i uczyniłem was panami nieba i czynię was takimi ponownie. Ja przychodzę w każdym cyklu. Nie ma to ani początku ani końca; cykl wciąż się obraca. Nie ma żadnej kwestii całkowitego zniszczenia. Dzieci, obecnie napełniacie swoje fartuchy niezniszczalnymi klejnotami wiedzy. Oni mówią, że Śiw Baba napełnia ich fartuchy. To oznacza, że On dmie w konchę i napełnia nasze fartuchy. Wiedza pozostaje w waszych intelektach. Dusza jest napełniona sanskarami. To dusza studiuje i staje się inżynierem czy prawnikiem. Teraz, kim wy dusze się staniecie? Mówicie: Baba, weźmiemy nasze dziedzictwo i staniemy się Lakszmi i Narajanem. Dusze na pewno rodzą się ponownie. To wymaga zrozumienia. Wyszeptuj jedynie parę słów komuś do ucha „Jesteś duszą, pamiętaj Śiw Babę, a otrzymasz królestwo nieba.” To jest tak łatwe! Tylko jeden Ojciec mówi prawdę. On zapewnia zbawienie każdemu. Wszyscy inni mówią kłamstwa i sprowadzają degradacje. Wszystkie te pisma itp. zostały stworzone później. Jest tylko jedno pismo Bharatu. Jest nim Gita. Ludzie mówią, że one trwają od niepamiętnych czasów. Ale odkąd? Uważają, że świat trwał przez setki tysięcy lat. Aćća. Dzieci, przynosicie dla Baby winogrona, przynosicie je i potem je zjadacie. Ja ich nie jem. Jestem Abhokta (poza doświadczaniem owocu czynu). Ja buduję dla was pałace w złotym wieku. Tutaj również daję wam nowe pałace, w których możecie się zatrzymać i mieszkać. Ja mieszkam w starym miejscu. Ten Baba jest wspaniały. On jest Ojcem jak również Gościem. Gdybym pojechał do Bombaju nazwaliby mnie gościem. Ten jest największym Gościem z całego świata. Jemu nie zajmuje długiego czasu, aby przyjść i odejść. On jest wspaniałym Gościem. Mieszkaniec odległego lądu przybył do obcego lądu. Dlatego On jest Gościem. On przychodzi, aby uczynić was pięknymi kwiatami, aby dać wam swoje dziedzictwo i zmienić was z łusek w diamenty. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wpajaj niezniszczalne klejnoty wiedzy i dmij w konchę. Każdemu rozdawaj te klejnoty wiedzy.

2. Zrozum różnicę pomiędzy prawdą i fałszem. Przestrzegaj prawdy. Nie wykonuj żadnego czynu wbrew prawu.

Błogosławieństwo:
Bądź stale potężny i zakończ całą bezużyteczność, poprzez utrzymywanie intelektu zajętym.

Ci, którzy używają metody utrzymywania swoich intelektów zajętymi, stają się stale potężni. Łatwym sposobem na zakończenie bezużyteczności i na stanie się potężnym, jest bycie stale zajętym. Dlatego, tak jak każdego ranka, ustalasz fizyczny rozkład na cały dzień, zrób też harmonogram na utrzymywanie intelektu zajętym: w tym czasie będę utrzymywać tę potężną myśl w swoim intelekcie i zakończę całą bezużyteczność. Jeśli będziesz zajęty, Maja odejdzie z daleka.

Hasło:
Żeby zapomnieć świat smutku, bądź stale zagubiony w miłości Boga.