05.06.22    Avyakt Bapdada     Polish Murli     17.03.91    Om Shanti     Madhuban


Aby zasiąść na wzniosłym siedzeniu jako klejnot zadowolenia,
bądź duszą zadowoloną i wolną od trosk.


Dzisiaj BapDada patrzy na swoje klejnoty zadowolenia. Wiek zbieżny jest wiekiem na bycie stale zadowolonym i zadowalanie innych. Specjalnością brahmińskiego życia jest zadowolenie. Zadowolenie jest największym skarbem ze wszystkich. Zadowolenie jest osobowością czystości brahmińskiego życia. Mając tę osobowość, z łatwością stajesz się specjalną duszą. Jeśli nie masz osobowości zadowolenia, nie możesz być zwany specjalną duszą. W dzisiejszych czasach chwalone są dwa rodzaje osobowości. Jedna to osobowość oparta na fizycznym ciele, a druga to osobowość oparta na pozycji. W brahmińskim życiu osobowość zadowolenia jest widoczna na twarzy i w ekspresji brahminskiej duszy, która ma wielkość zadowolenia w swoim brahmińskim życiu, a także widoczna jest osobowość pozycji wzniosłego stanu. Podstawą zadowolenia jest bycie napełnionym wszystkimi osiągnięciami, które zostały wzięte od Ojca. Wtedy można powiedzieć, że dusza jest zadowolona. Przyczyną niezadowolenia jest brak osiągnięcia, a przyczyną zadowolenia jest posiadanie wszystkich osiągnięć. Dlatego, jak tylko urodziliście się jako brahmini, BapDada dał wszystkim wam, brahmińskim dzieciom, pełne dziedzictwo. Czy może Baba dał niektórym mniej, a innym więcej? BapDada zawsze mówi do wszystkich dzieci: Pamiętaj Ojca i dziedzictwo. Dziedzictwem są wszystkie osiągnięcia. Zawarte w tym są wszystkie potęgi. Zawarte są w tym wszystkie cnoty, a także wiedza. Wszystkie potęgi, wszystkie cnoty i pełna wiedza. Nie jest to tylko wiedza, ale pełna wiedza. Nie są to tylko potęgi i cnoty, ale wszystkie potęgi i wszystkie cnoty. Dziedzictwo jest pełne wszystkiego, tzn. jest kompletne. Niczego nie brakuje. Każde brahmińskie dziecko otrzymuje pełne dziedzictwo, nie połowę. Nie jest tak, że ze wszystkich cnót ty otrzymujesz dwie cnoty, a ktoś inny otrzymuje inne dwie cnoty. Pełne dziedzictwo oznacza, że ono jest kompletne i doskonałe. Ponieważ każdy otrzymuje pełne dziedzictwo, to tam, gdzie są wszystkie osiągnięcia, będzie zadowolenie. BapDada widział osobowość zadowolenia wszystkich brahminów i widział, w jakim stopniu każdy rozwinął tę osobowość. W brahmińskim życiu nie ma nazwy ani śladu niezadowolenia. To jest znane jako doświadczanie przyjemności brahmińskiego życia poprzez tę osobowość. Przyjemność brahmińskiego życia zawarta jest w tej osobowości. To jest życie przyjemności i życie rozkoszowania się.

Znaczeniem tapasji jest to, że osobowość zadowolenia jest widoczna w twoich oczach, na twojej twarzy, w twojej ekspresji i twojej działalności. Baba tworzył różaniec takich klejnotów zadowolenia. Jak długi różaniec był stworzony? Klejnot zadowolenia oznacza klejnot bez skazy. Oznaką zadowolenia jest to, że zadowolona dusza doświadcza usatysfakcjonowania i inni są usatysfakcjonowani dzięki tej duszy. W stanie bycia zaspokojonym, serce nie zadaje pytań. Jedno to serce, które jest usatysfakcjonowane (prasann), a drugie to serce, które zadaje pytania (prashna). Prashna tzn. pytania. Ktoś, kto ma zaspokojone serce, jest stale usatysfakcjonowany, ponieważ ma pełną wiedzę o dramacie i nie zadaje pytań. Jakiekolwiek pytania powstają w tobie odnośnie siebie lub innych, ty sam najpierw otrzymujesz odpowiedź. Zostało wam już wcześniej powiedziane, aby nie zadawać pytań „Co?” ani „Dlaczego?”, ale stawiać kropkę. Nie „Co?” ani „Dlaczego?”, ale kropka. W sekundę miej ekspansję, w sekundę miej esencję. Ktoś, kto jest zadowolony do takiego stopnia, stale jest wolny od trosk. Sprawdzaj: Czy ja, klejnot zadowolenia, mam w sobie te oznaki? BapDada dał każdemu tytuł „Klejnot zadowolenia”. Dlatego BapDada pyta: Klejnoty zadowolenia, czy jesteście zadowolone? Czy zawsze jesteś zadowolony z siebie, to znaczy ze swoich wysiłków, z wysiłku przekształcenia swoich sanskar, z procentu swoich wysiłków i ze swojego stanu? Dobrze, drugie pytanie: Czy zawsze jesteś zadowolony ze swojego umysłu, słów i działań, tzn. z usługi, która odbywa się poprzez związki i relacje? We wszystkich trzech – nie tylko w jednym rodzaju służenia, ale czy jesteś zawsze zadowolony ze wszystkich trzech rodzajów służenia, które wykonujesz? Czy sprawdzasz, w jakim stopniu jesteś zadowolony? Dobrze, trzecie pytanie: Czy jesteś zawsze zadowolony z siebie oraz z innych w swoich relacjach i związkach ze wszystkimi duszami? Dzieje się tak, ponieważ w roku tapasji jest to owoc sukcesu tapasji, który masz osiągnąć. Niech będzie zadowolenie z siebie, ze służenia i z innych – ze wszystkiego. Wykonywaliście jogę przez cztery godziny; to jest bardzo dobre. Z czterech godzin dotrzecie do ośmiu godzin; to też jest dobre. Stań się uosobieniem sukcesu dzięki jodze. Joga jest metodą, ale jaki sukces osiągnąłeś tą metodą? Połączenie swojej jogi jest metodą, a osiągnięciem poprzez jogę jest sukces. Tak jak mieliście cel, aby mieć osiem godzin jogi, w taki sam sposób miejcie jasny i wzniosły cel, aby osiągnąć wynik tych trzech rodzajów zadowolenia. Niektóre dzieci uważają się za zadowolone z powodu własnego sprytu. Nie bądź zadowolony w ten sposób. Jedno to kiedy twoje serce akceptuje, a drugie to kiedy twoja głowa akceptuje. Jesteś zadowolony z siebie, kiedy twoja głowa myśli „Jakie my mamy zmartwienia? Jesteśmy wolni od trosk”. Uważanie siebie swoją głową za zadowolonego to nie jest zadowolenie. Masz zrozumieć to dokładnie. Doświadczaj oznak zadowolenia w sobie. Niech twoje serce będzie zawsze usatysfakcjonowane; niech będzie ta osobowość. Jeśli ty uważasz, że masz tę osobowość, ale inni nie uważają, że ją masz, to oznacza, że tylko sprawiasz sobie przyjemność. Nie powinno być tego rodzaju zadowolenia, ale masz stać się zadowoloną duszą na podstawie właściwego doświadczenia. Zadowolenie oznacza, że twoje serce i twoja głowa będą zawsze spokojne; będą w stanie wygody i szczęścia; nie będą niespokojne; będą szczęśliwe i w komforcie. Takie klejnoty zadowolenia stale świecą jako klejnoty czoła Ojca. Sprawdzaj siebie. Zadowolenie umożliwia ci otrzymywanie błogosławieństw od Ojca i od wszystkich innych. Zadowolona dusza będzie co jakiś czas doświadczać, że leci w wimanie błogosławieństw Ojca i wszystkich innych. Te błogosławieństwa są latającym pojazdem dla takich dusz. One będą stale doświadczać, że lecą w latającym pojeździe. Takie dusze nie będą prosić o błogosławieństwa, ale błogosławieństwa przyjdą do nich automatycznie. Bycie takim klejnotem zadowolenia oznacza bycie tapaswi, który jest uosobieniem sukcesu. To nie jest sukces tymczasowy; jest to wieczny i duchowy sukces. Baba patrzył na takie klejnoty zadowolenia. Niech każdy z was zapyta siebie: Kim jestem?

Macie bardzo dobry entuzjazm dla tego roku tapasji. Każdy z was wykonuje tapasję zgodnie ze swoją zdolnością, a także ma entuzjazm odnośnie przyszłości. Ten entuzjazm jest bardzo dobry. Teraz ujawniajcie osiągnięcie, które zdobyliście jako wynik tapasji, ujawniajcie to osiągnięcie w swoim życiu oraz w związkach i relacjach ze wszystkimi innymi. Doświadczasz tego w sobie, ale nie wolno ci tylko trzymać swoich doświadczeń w swoim umyśle i intelekcie. Niech będą widoczne w twoim zachowaniu i na twojej twarzy. Wprowadź je do swoich związków i relacji. Tylko w ten sposób one będą najpierw ujawnione w tobie, potem będą ujawnione w twoich związkach, a następnie będą ujawnione na scenie świata. Wtedy zabrzmią bębny ujawnienia. Wasz memoriał w pismach mówi, że Szankar otworzył swoje trzecie oko i nastąpiło zniszczenie. Szankar oznacza stan bezcielesny, formę bycia tapaswi (tego, który wykonuje tapasję). To oznacza, że czynisz węża występków girlandą wokół swojej szyi oraz stale doświadczasz wzniosłego stanu i siedzisz na wzniosłym siedzeniu. Trzecie oko to znaczy oko stania się doskonałym, oko stania się kompletnym. Kiedy wy, wykonujący tapasję, będziecie w swoim kompletnym stanie i będziecie mieć myśl o przekształceniu świata, natura zatańczy taniec całkowitego zaburzenia. Zatańczy taniec stworzenia klęsk naturalnych. Wy będziecie nie do zachwiania, a ona stworzy zaburzenie. Dlaczego? Kto oczyści cały świat? Czy ludzkie dusze mogą to zrobić? Zaburzenie powietrza, ziemi i wody oceanu oczyści wszystko. Tą tapasją macie stworzyć taki kompletny stan. Natura przyjmie wasz rozkaz, wydany waszymi myślami, kiedy najpierw wasi stale współpracujący pracownicy – umysł, intelekt i sanskary – przyjmą wasz rozkaz. Jeśli wasze stale współdziałające zmysły nie akceptują waszego rozkazu, to jak natura może zaakceptować wasz rozkaz? Miejcie taki wysoki stan potężnej tapasji, żeby każdy miał tę samą myśl w tym samym czasie. Myśl jednej sekundy – „przekształcenie” – i natura to wykona. Wy, brahmińskie dusze całego świata, macie jogę dla pokoju na świecie wspólnie, w tym samym czasie. Każdy ma jedną myśl pamiętania w tym samym czasie. W ten sposób, kiedy wszyscy stworzą tę samą myśl, natura zacznie taniec zaburzenia. Dlatego mówicie, że przekształcenie świata nastąpi poprzez przekształcenie siebie. W jaki sposób ten stary świat zostanie przekształcony i stanie się nowy? Poprzez potężną myśl was wszystkich. Kiedy wszyscy razem będą mieć tę samą myśl, przekształcenie nastąpi. A więc, czy rozumiecie, co macie zrobić? To właśnie jest zwane tapasją. Aćća.

BapDada jest zawsze zadowolony, widząc podwójnie zagubione dzieci. To nie oznacza, że On nie cieszy się widząc mieszkańców Bahratu, ale w tej chwili jest czas dla podwójnych cudzoziemców. Ojciec jest zawsze zadowolony z Bharatu i dlatego On przychodzi w Bharacie i czyni was wszystkich mieszkańcami Bharatu. Zatem, czy w tym czasie jesteście cudzoziemcami, czy mieszkańcami Bhratu? Będąc mieszkańcami Bharatu, jesteście też mieszkańcami Madhubanu. Wam podoba się bycie mieszkańcami Madhubanu. Teraz szybko zakończcie usługę, abyście mogli stać się mieszkańcami Madhubanu. Kiedy szybko zakończycie dawanie posłannictwa całemu światu i przyjedziecie tutaj, nie będziecie już stąd odesłani. Do tego czasu to miejsce również będzie gotowe. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo miejsca (Park Pokoju). Wcześniej zostaną tam poczynione przygotowania i wtedy nie będzie dla was żadnych trudności. Jednak, kiedy przyjdzie czas, będziecie nawet spać na swojej walizce; nie otrzymacie łóżka. To będzie zupełnie inny czas. Tamten czas będzie inny niż obecny. Teraz niech posłannictwo, które przekazujecie służąc, będzie takie samo w waszych umysłach, słowach i działaniu, a wtedy prędkość usługi będzie duża. Bądźcie potężni w swoich umysłach, oświeceni w swoich słowach oraz kochający w swoich związkach i relacjach, tzn. w swoich działaniach. Niech wszystkie te trzy aspekty będą doświadczane w tym samym czasie – to jest zwane służeniem z dużą prędkością. Aćća. Czy wszyscy macie się dobrze, jeśli chodzi o wasze ciała i umysły? Przybyliście z tak daleka, a więc BapDada jest zadowolony, widząc szczęśliwe dzieci, które przybyły z daleka. Jednak, mimo że przybywacie z daleka, macie się dobrze, ponieważ przybywacie samolotem. Aćća.

BapDada przekazuje specjalną miłość i pamiętanie tym, którzy przybyli pierwszy raz w tym cyklu. Ci, którzy byli wcześniej i przybyli ponownie, podnieście ręce! Wykazaliście się dobrą odwagą. Powracacie stąd, by zarobić pieniądze na bilet i znowu tu powrócić. To też jest metoda, aby pamiętać Ojca, kiedy myślicie: Mam jechać do Madhubanu, muszę pojechać! Kiedy przybywacie tutaj, myślicie, że macie wrócić do obcych krajów, ale jak tylko wyjeżdżacie stąd, myślicie o powrocie tutaj. Kiedy przebywacie tutaj, myślicie, że macie wracać. Nadejdzie taki czas, kiedy nawet rząd będzie uważać, że brahmińskie dusze są pięknem Abu. Aćća.

Wszystkim wielkim, zadowolonym duszom; wzniosłym duszom, które stale mają zaspokojone serca; tym, którzy są stale wolni od trosk; duszom, które są sługami i które służą z dużą prędkością poprzez wszystkie trzy rodzaje służenia w tym samym czasie; duszom, które wykonują tapasję i zasiadają na siedzeniu wzniosłego stanu, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Awjakt BapDada spotyka się z grupą:

Czy wszyscy uważacie siebie za święte łabędzie? Co jest specjalnym zadaniem świętego łabędzia? (Wszyscy dali swoje odpowiedzi) Czy wszystkie specjalności, które wymieniliście, są w waszych praktycznych działaniach? Oprócz was, brahminów, kto inny może stać się świętym łabędziem? Dlatego mówcie z duchowym upojeniem, że tak jak Ojciec jest zawsze czysty i cały czas wprowadza wszystkie potęgi w działanie, w ten sam sposób wy, święte łabędzie, zawsze wprowadzacie wszystkie potęgi w praktyczną formę i zawsze żyjecie w czystości. Byliście tacy i zawsze tacy pozostaniecie. Pamiętacie wszystkie trzy aspekty czasu, prawda? BapDada jest zadowolony, widząc rolę dzieci, którą one odgrywały już wielokrotnie. Dlatego nie uważacie tego za trudne, prawda? Słowo „trudne” nie może pojawić się nawet w snach tych, którzy są tak jak Ojciec wszechmocnymi autorytetami. Czy w słowniku brahminów istnieje słowo „trudne”? Ono nie istnieje gdzieś napisane małym drukiem, prawda? Wy macie także pełną wiedzę na temat Mai, prawda? Kiedy jesteście pełni, nie możecie zawieść, nie zdać. Jaki jest powód niepowodzenia? Jeśli wiesz o tym wcześniej, dlaczego ponosisz porażkę? Jeśli ktoś wie z wyprzedzeniem, a potem nie zdaje, jak byście go nazwali? Kiedy coś się dzieje, powodem tego, że nie zdajesz są twoje niewłaściwe uczucia na jakiś temat. Macie grypę uczuć. Czy wiecie, co robi grypa? Sprawia, że jesteście słabi. Kiedy masz grypę, coś może być drobnostką, ale ty robisz z tego coś dużego. Dlatego stańcie się pełni! Nie wolno wam zawieść; musicie zdać. Niezależnie od tego, jaka sytuacja się pojawi, przechodź dalej, a zdasz z wyróżnieniem. Musicie przejść (przezwyciężyć). Macie zdać, a także macie być stale paas (blisko). Kiedy mówisz z upojeniem, że nikt inny nie ma tyle miłości do BapDady, co ty, to, skoro masz miłość, chcesz być daleko czy blisko? Masz być blisko i zdać. Ci z was, którzy są z Wielkiej Brytanii, spełnią wszystkie nadzieje BapDady, prawda? Jakie jest numer jeden czyste pragnienie Ojca? Baba szczególnie pyta tych z Wielkiej Brytanii. Macie przyprowadzić duże mikrofony, które mogą stać się instrumentami ujawniającymi Ojca i zbliżą się do Ojca. Teraz zdecydowanie powinny pojawić się mikrofony z Wielkiej Brytanii, Ameryki i z innych krajów, ale jedni to ci, którzy współdziałają, a inni to ci, którzy są blisko i współdziałają. Przygotujcie więc takie mikrofony. Ogólnie biorąc, usługa dobrze się rozwija i będzie się nadal powiększać. Aćća. Dzieci z Rosji są młode, ale one są fortunne. Ile miłości macie do Ojca? Dobrze. BapDada jest zadowolony z odwagi dzieci. Teraz zapomnieliście, czym jest ciężka praca. Aćća.

Błogosławieństwo:
Miej prawo do otrzymywania błogosławieństw dzięki temu, że wykonujesz dobroczynną pracę swoją każdą myślą, słowem i czynem.

Miej tę zdecydowaną myśl dla siebie – w ciągu całego dnia, poprzez swoje myśli, słowa i czyny, będziesz dobroczynną duszą i stale będziesz wykonywać dobroczynność. Natychmiastowym owocem wykonywania dobroczynności są błogosławieństwa od każdej duszy. A więc gromadź błogosławieństwa ze swojej każdej myśli i słowa. Niech podziękowania za współdziałanie wyłaniają się z serc tych, którzy są w związku i kontakcie z tobą. Tylko takie dusze otrzymują nagrodę.

Hasło:
Stale przebywaj w towarzystwie jednego Ojca i uczyń Ojca swoim Towarzyszem. To jest wielkość.