05.07.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     20.02.86     Om Shanti     Madhuban


Wasz fruwający stan będzie korzyścią dla wszystkich.


Dzisiaj BapDada przyszedł specjalnie, aby złożyć podwójnie zagubionym dzieciom podwójne gratulacje. Po pierwsze dlatego, że chociaż udaliście się do odległych krajów i weszliście w różne religie, to rozpoznaliście Ojca szybciej niż wiele dusz mieszkających w pobliżu w Bharacie. Gratulacje za rozpoznanie Ojca, to znaczy za osiągnięcie swojej fortuny. Po drugie, tak jak szybko rozpoznaliście Ojca, tak szybko zaangażowaliście się w służenie, a więc, po drugie, gratulacje za szybkie pójście naprzód w usłudze. Prędkość ekspansji w usłudze była duża i również w przyszłości podwójnie zagubione dzieci mają stać się instrumentami specjalnego zadania. Oryginalne klejnoty, specjalne dusze, które są instrumentami w Bharacie, stały się bardzo silnym fundamentem i przeprowadziły zadanie założenia, a podwójnie zagubione dzieci wykonały usługę szybkiego rozprzestrzenienia dźwięku we wszystkich kierunkach i nadal będą to robić. Dlatego BapDada składa wam wszystkim, dzieci, specjalne gratulacje za szybki postęp w usłudze, który nastąpił jak tylko przyszłyście i urodziłyście się. W krótkim czasie poszerzyliście usługę na wiele różnych krajów i dlatego zadanie rozpowszechniania dźwięku rośnie z łatwością. Będąc zawsze podwójnie lekkimi, z całą pewnością będziecie także zawsze czynić intensywne starania, by wziąć swoje pełne prawo do stania się podwójnie ukoronowanymi. BapDada przyszedł specjalnie, aby spotkać się z wami. BapDada widzi, że bębny szczęścia biją w sercu każdego. BapDada słyszy muzykę szczęścia dzieci i ich piosenki szczęścia. Idziecie naprzód z głęboką miłością do pamiętania i służenia. Jest pamiętanie, a także służenie, ale co jeszcze trzeba dodać? Niech zawsze będzie równowaga pomiędzy nimi. Ta równowaga sprawia, że doświadczacie otrzymywania błogosławieństw od Ojca dla siebie i dla usługi. Macie wtedy zapał i entuzjazm do służenia. W dalszej usłudze, kiedy równowaga pamiętania i służenia będzie większa, dźwięk zabrzmi na świecie bardzo głośno. Wprowadziliście dobrą ekspansję. Co dzieje się po ekspansji? Po ekspansji specjalne dusze muszą zostać uczynione instrumentami esencji usługi, aby te specjalne dusze obudziły specjalne dusze Bharatu. Teraz również w Bharacie, zgodnie z czasem, metody służenia są ulepszane. Przywódcy, religijni przywódcy, a także aktorzy wchodzą w kontakt. Kto jeszcze pozostał? Oni wchodzą w kontakt, przywódcy również wchodzą w kontakt, ale teraz musi pojawić się myśl, aby przybliżyć szczególnie politycznych przywódców.

Wy wszystkie, dzieci-podwójni cudzoziemcy, teraz wchodzicie w stan fruwający, prawda? Nie jesteście na etapie wspinania się, prawda? Czy macie stan fruwający? Kiedy jest stan fruwający, oznacza to, że jest korzyść dla wszystkich. Kiedy wszystkie dzieci będą miały stały i stabilny stan fruwający, wszyscy skorzystają, tzn. zadanie przekształcenia zostanie wykonane. Obecnie macie stan fruwający, ale oprócz tego macie również stany innych poziomów. Czasami stan jest bardzo dobry, a czasami jest to stan czynienia wysiłku, by stworzyć taki stan. Kiedy większość ma stały stan fruwania, oznacza to, że nastąpi zakończenie. Dzieci, wszystkie wiecie, że stan fruwający jest wzniosłym stanem. Stan fruwający jest etapem do osiągnięcia stanu karmatycznego. Stan fruwający to jest stan przebywania w ciele, a jednak bycia od niego oddzielonym, stan kochania Ojca i służenia. Stan fruwający to jest stan bycia dawcą fortuny i dawcą błogosławieństw. Stan fruwający to jest stan, który będzie dawać wizje aniołów i bóstw, chodzących i poruszających się.

Stan fruwający uwolni wszystkie dusze od żebrania i da im prawo do dziedzictwa Ojca. Wszystkie dusze doświadczą tego, że ich specjalne bóstwa i boginie – ktokolwiek jest ich instrumentalnym bóstwem – inkarnowały na tej ziemi. W złotym wieku wszyscy będą zbawieni, ale wy jesteście dawcami zbawienia dla wszystkich dusz, które są obecne w tym czasie. Po zakończeniu dramatu (sztuki) wszyscy aktorzy pojawiają się na scenie. Teraz zbliża się czas zakończenia dramatu cyklu. Wszystkie dusze świata z całą pewnością będą miały wizje, albo w swoich snach w ułamku sekundy, albo przez dźwięk ujawnienia wszędzie, gdzie główni aktorzy sztuki życia, bohaterowie tego dramatu, zostali ujawnieni na tej scenie; gwiazdy ziemi zostały ujawnione na ziemi. Wszyscy będą bardzo szczęśliwi, że spotkali swoje specjalnie umiłowane bóstwa. Otrzymają wsparcie. Wy, podwójni cudzoziemcy, również jesteście szczególnie umiłowanymi bogami i boginiami, prawda? Czy może to tylko ci, którzy świętują Złoty Jubileusz? Czy wy też jesteście częścią tego, czy tylko obserwatorami? Widzieliście scenę Złotego Jubileuszu, prawda? Została odegrana zabawiająca rola. Jednak w końcowych scenach, czy będziecie tymi, którzy obdarzają wizjami, czy tylko obserwatorami? Czym będziecie? Wy jesteście głównymi aktorami, bohaterami, prawda? Teraz niech ta scena pojawi się tak, jak to będzie. Stańcie się teraz trikaldarszi i wyobraźcie sobie, jak piękna będzie ta finałowa scena i jak piękni wy będziecie. Będziecie aniołami, a następnie bóstwami, przepięknie ozdobionymi wizerunkami z boskimi cnotami. W tym celu od teraz praktykujcie widzenie siebie w stanie anielskim i stale idźcie do przodu. Są cztery główne przedmioty – bycie wizerunkiem wiedzy, wizerunkiem stałego pamiętania, wizerunkiem wszystkich boskich cnót. Jeżeli brakuje choćby jednej cnoty, nie możesz być nazwany w szesnastu niebiańskich stopniach pełnym. Będą trzy rodzaje chwały: szesnaście niebiańskich stopni, cnotliwi i napełnieni wszystkim. Pełni wszystkich cnót, całkowicie wolni od występków i pełni w szesnastu niebiańskich stopniach. Wszystkie trzy specjalności są potrzebne. Szesnaście niebiańskich stopni oznacza, że macie być pełni, doskonali i mieć wszystkie cnoty. Sprawdźcie to. Zostało wam powiedziane, że jest to rok, w którym możecie gromadzić przez długi czas. Później konto długiego czasu skończy się i wtedy będzie się mówić „na krótki czas”, a nie „na długi czas”. Teraz wejdźcie w szereg czyniących starania przez długi czas. Wtedy weźmiecie prawo do osiągnięcia fortuny królestwa na długi czas. Jeżeli są nawet dwa lub cztery narodziny mniej, to już nie będzie liczone jako długi czas. Niech to będą pierwsze narodziny i wzniosłe szczęście natury w jej największym rozkwicie. Niech to będzie 1.1.1. (pierwszy dzień pierwszego miesiąca pierwszego roku). Bądźcie numer jeden we wszystkim. Co będziecie musieli zrobić w tym celu? Kiedy jesteś numer jeden w służeniu, to twój stan jest również numer jeden i wtedy przyjdziesz w pierwszym dniu pierwszego miesiąca pierwszego roku, prawda? Stańcie się więc tymi, którzy mają grać swoje role z duszą numer jeden na początku złotego wieku i którzy grają swoje role w pierwszym życiu. To wy rozpoczniecie erę. Tylko ci, którzy urodzą się w pierwszym życiu, zaczną od daty pierwszego dnia pierwszego miesiąca pierwszej ery. Wy, podwójni cudzoziemcy, przyjdziecie jako numer jeden, prawda? Aćća. Czy wiecie, jak nosić anielską suknię? Jest to jaśniejące ubranie. Mieć świadomość anioła i stać się tą formą tzn. nosić anielską suknię. Coś, co jaśnieje, przyciąga z daleka. Ten anielski strój, czyli anielska forma, przyciągnie dusze, które są bardzo daleko. Aćća.

Dzisiaj jest kolej na UK (Zjednoczone Królestwo). Co jest specjalnością UK? Czy uczynicie Londyn miejscem swojego królestwa nawet w złotym wieku, czy będzie to tylko miejsce turystyczne? To jest Zjednoczone Królestwo, prawda? Czy uczynicie je królestwem również tam, czy królowie po prostu udadzą się tam z wizytą? Niemniej jednak to jest nadal nazwane królestwem, prawda? Obecnie jest to królestwo usługi. Jest to instrumentalne królestwo, które służy wszystkim obcym krajom, prawda? Nazwa królestwo jest słuszna, prawda? Jest to królestwo, które zjednoczy wszystkich. Jest to królestwo, które umożliwi wszystkim duszom spotkanie z Ojcem. BapDada mówi do tych, którzy są z UK: Wy jesteście stale OK. UK tzn. ci, którzy są stale OK. Jeżeli ktoś was zapyta, powiecie „Jestem OK” (wszystko w porządku), prawda? Nie tak, że mówisz „Tak, to prawda, jestem OK…” z długim westchnieniem, a kiedy jesteś naprawdę w porządku, bardzo entuzjastycznie mówisz „Tak, jestem OK”. Jest różnica w sposobie, w jaki mówisz OK. Tak więc musi być gotowe królestwo zbieżnego wieku, królestwo usługi, poprzez które rozprzestrzeni się wszędzie inspiracja, aby dusze stały się władcami, to znaczy królewską rodziną. Zatem królestwo jest miejscem, gdzie tworzone są dusze, które biorą prawo do królestwa. Właśnie dlatego BapDada szczególnie pamięta o specjalności każdego kraju i sprawia, że ona nieustannie się rozwija. BapDada nie patrzy na słabości, tylko sygnalizuje. Ponieważ stale mówi do was „Jesteście bardzo dobrzy, jesteście bardzo dobrzy”, stajecie się dobrzy. Gdyby powiedział „Jesteście słabi, jesteście słabi”, to stalibyście się słabi. Jeżeli jesteś już słaby, a ktoś mówi ci o tym, to tracisz przytomność. Bez względu na to, jak nieprzytomny ktoś jest, jeżeli podasz mu życiodajne zioło wzniosłej świadomości, świadomości jego specjalności, to odzyska przytomność. Wszyscy macie życiodajne zioło, prawda? A więc przed takimi trzymajcie lustro specjalności, ponieważ każda brahmińska dusza jest specjalna. Wy jesteście garstką z wielu milionów, prawda? Jesteście wyjątkowi, prawda? Po prostu w tym czasie niektórzy zapominają o swoich specjalnościach. Gdy te specjalności zostaną im przypomniane, oni staną się specjalnymi duszami. Im więcej będziecie mówić o ich specjalnościach, tym bardziej i tym wyraźniej doświadczą swoich słabości. Nie będziecie musieli im o nich przypominać. Jeżeli powiecie im o ich słabości, będą próbować ją ukryć. Będą unikać tego i powiedzą „Nie jestem taki”. Zamiast tego, powiedzcie im o ich specjalnościach. Dopóki sami nie doświadczą swoich słabości, nie mogą dokonać przekształcenia, nawet jeżeli będą pracować nad nimi przez 50 lat. Przywracajcie do życia tych, którzy są nieprzytomni, podając im to dające życie zioło i stale fruwajcie oraz pomagajcie w tym innym. To właśnie robi UK, prawda?

Ile osób pojechało z Londynu do innych miejsc? Oni tak czy inaczej wyjechali z Bharatu, ale ilu wyjechało z Londynu? Ilu wyjechało z Australii? Australijczycy również rozszerzyli się i wyjechali w inne miejsca. Im dalej płynie Ganges wiedzy, tym lepiej. Ile ośrodków jest w UK, Australii, Ameryce i Europie? (Wszyscy mówili o swoich miejscach.) Oznacza to, że odbywa się ekspansja. Czy pozostały jeszcze jakieś specjalne miejsca? (Jest ich wiele.) Aćća, dla nich też musicie stworzyć plany. Kraje poza Bharatem mają takie podźwignięcie, że mogą bardzo łatwo otwierać ośrodki. Możecie mieć lokik pracę, a także być instrumentami usługi alokik. W Bharacie jest specjalność otwierania ośrodków przez zaproszenie, ale za granicą sami zapraszacie siebie. Dajecie sobie zaproszenie i tam jedziecie. Jest to podźwignięcie, które otrzymaliście dla łatwej ekspansji usługi. Gdziekolwiek pojedziecie, dwie lub trzy osoby mogą stać się instrumentami założenia i one będą stawać się tym zgodnie z dramatem. Czy nazwiecie to darem, czy podźwignięciem, które otrzymaliście, macie zakończyć usługę w krótkim czasie i to może być zakończone na czas tylko gdy jest duża prędkość. Jest różnica między metodami Bharatu a metodami ziem za granicą. Dlatego ekspansja za granicą odbywa się bardzo szybko i nadal będzie się odbywać. Wiele ośrodków można otworzyć w ciągu jednego dnia. Instrumenty mieszkające za granicą mają łatwą okazję służenia wszędzie. Spójrzcie na ludzi Bharatu! Trudno im nawet uzyskać wizę. A więc ludzie mieszkający za granicą mają szansę stać się instrumentami służącymi tamtejszym ludziom. Dlatego macie szansę usługi. Tak jak jest szansa, że przyjdziecie ostatni i pójdziecie szybko, tak samo otrzymaliście szansę na wykonanie szybkiej usługi. Dlatego nie będzie skargi, że przybyliście później. Ci, którzy przybyli później, mają specjalną szansę szybkiego pójścia do przodu. Każdy z was jest sługą. Czy wszyscy jesteście sługami, czy sługami są tylko ci, którzy mieszkają w ośrodkach? Gdziekolwiek jesteście, nie możecie odpoczywać bez wykonania usługi. Służenie jest komfortowym snem. Mówi się: Kiedy śpisz wygodnie, to jest życie! O usłudze mówi się, że jest snem w wygodzie. Jeżeli nie ma służenia, nie ma wygodnego snu. Powiedziano wam, że służenie jest nie tylko poprzez słowa. Służy się w każdej sekundzie, każdą myślą. Żaden brahmin nie może powiedzieć – czy mieszka w Bharacie, czy za granicą – że nie otrzymuje szansy, by służyć. Nawet jeżeli jesteś chory, możesz swoim umysłem wykonywać usługę tworzenia atmosfery i rozprzestrzeniania wibracji. Niezależnie od tego, jaki rodzaj usługi wykonujesz, masz być stale zajęty służeniem. Służenie jest twoim życiem. Być braminem oznacza być sługą. Aćća.

Tym, którzy nieustannie przebywają w stanie fruwającym, a tym samym wnoszą korzyść każdemu; tym, którzy zawsze doświadczają siebie jako aniołów; szczególnie umiłowanym boskim duszom, które będą ujawnione światu jako szczególnie umiłowane bóstwa; tym, którzy zawsze uważają się za specjalne dusze i dają innym doświadczenie ich specjalności; specjalnym duszom, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada spotyka się z grupą:

Czy zawsze doświadczacie siebie jako karma joginów? Życie karma jogina oznacza stale być na pielgrzymce pamiętania podczas wykonywaniu każdego zadania. Tylko dzieci wzniosłego Ojca wykonują to wzniosłe zadanie i zawsze odnoszą sukces. Wszyscy jesteście duszami karma joginami, prawda? Robiąc wszystko, zawsze bądźcie oddzieleni i kochający. Dzięki tej praktyce idźcie stale do przodu. Oprócz odpowiedzialności za siebie, wszyscy macie także odpowiedzialność za świat. Ludzie mają fizyczne środki. Wy macie stale iść do przodu, mając życie karma jogina, a także umożliwiając to innym. To jest niezwykle urocze życie. Jest usługa, a także szczęście. Macie jednocześnie jedno i drugie, prawda? To jest Złoty Jubileusz każdego. Złoty oznacza bycie stabilnym w satopradhan stanie. Dlatego zawsze rozwijajcie się w oparciu o taki wzniosły stan. Wszyscy dobrze służyliście, czyż nie tak? Tylko obecnie otrzymujecie tę szansę służenia. Później ta szansa skończy się. Dlatego stale rozwijacie usługę. Aćća.

Błogosławieństwo:
Zdobądź dyplom niszczyciela przeszkód, doświadczając ochronnego baldachimu Ojca i stań się uosobieniem doświadczenia.

Gdy Ojciec jest z tobą, nikt nie może ci nic zrobić. Doświadczenie Jego towarzystwa staje się baldachimem ochrony. BapDada zawsze, tak czy inaczej, chroni dzieci. Sprawdziany przychodzą, żebyś stał się doświadczony, zatem zawsze myśl, że sprawdzian przyszedł, abyś przeszedł do następnej klasy. To dzięki temu zdobędziesz dyplom niszczyciela przeszkód i błogosławieństwo bycia uosobieniem doświadczenia na zawsze. Jeśli niektórzy robią teraz trochę hałasu lub tworzą przeszkodę, będą się stopniowo uciszać.

Hasło:
Ci, którzy zaczynają współdziałać w czasie potrzeby, otrzymują multimilionkrotny zwrot za jeden.