05.09.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wy, dusze otrzymałyście w tym nieograniczonym dramacie swoje role. Teraz macie zdjąć kostium ciała i wracać do domu. Następnie macie pójść do swojego nowego królestwa.

Pytanie:
W jaki sposób jest to udowodnione, że Ojciec nie wykonuje żadnego zadania poprzez natchnienia, ale inkarnuje?

Odpowiedź:
Mówi się o Ojcu, że On jest Karankarawanhar (On sam działa i działa poprzez innych). Natchnienie (inspiracja) oznacza myślenie. Nowy świat nie może być założony poprzez natchnienia. Ojciec zakłada nowy świat poprzez dzieci. On nie może umożliwić wykonania czegokolwiek dopóki nie ma fizycznych narządów (ciała). Dlatego On musi skorzystać z oparcia ciała.

Om śanti.
Duchowe dzieci, siedzicie przed Duchowym Ojcem. W rzeczywistości wy, dusze, siedzicie przed swoim Ojcem. Dusza z całą pewnością siedzi razem z ciałem. Tylko wtedy Ojciec pojawia się przed wami, kiedy przyjmuje ciało. Dlatego mówi się: Dusze były oddzielone od Najwyższej Duszy prze długi czas. Dzieci, rozumiecie, że różne imiona takie jak Iśwar, Prabhu i Najwyższa Dusza, należą do Najwyższego ze wszystkich Ojca. Żaden fizyczny ojciec nie jest nigdy zwany Najwyższym Ojcem. To nie jest ważne, nawet, gdy będziecie tylko pisać „Najwyższy Ojciec”. Najwyższy Ojciec znaczy, że Ojcem wszystkich jest Jeden. Dzieci, wiecie, że jesteśmy z Najwyższym Ojcem. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza i my, dusze, mieszkamy w rejonie spokoju. Przyszliśmy tutaj, by odegrać nasze role. Graliśmy nasze role od złotego wieku do końca żelaznego. To stanie się teraz nowym stworzeniem. Dzieci, Ojciec, Stwórca wyjaśnił wam, w jaki sposób graliście takie role. poprzednio nie wiedzieliście, że przeszliście poprzez cykl 84 wcieleń. Dzieci, teraz Ojciec mówi do was, do tych, którzy przeszli poprzez cykl 84 wcieleń. Nie każdy może wziąć 84 wcielenia. Macie wyjaśniać, jak obraca się cykl 84 wcieleń. To nie jest kwestia setek tysięcy lat. Dzieci, wiecie także, że przychodzimy, co każde pięć tysięcy lat, by grać swoje role. Jesteśmy aktorami. Najwyższy ze wszystkich Ojciec ma unikalną rolę do odegrania. Nie powiecie, że Brahma i Wisznu mają unikalne role do odegrania. Oni obydwaj przechodzą poprzez cykl 84 wcieleń. Śankar nie ma roli do odegrania w tym świecie. Założenie, zniszczenie i utrzymanie są pokazane w obrazie Trimurti. Te obrazy, które pokazujecie macie też objaśniać. Zniszczenie starego świata musi nastąpić w wieku zbieżnym. Niewłaściwą rzeczą jest używać słowa "inspirujący". Ktoś może powiedzieć: Dzisiaj nie czuję natchnienia, by dokądś pójść. Inspiracja (natchnienie) oznacza myśl – inspiracja nie ma innego znaczenia. Najwyższa Dusza ani nie działa poprzez dawanie inspiracji, ani też wiedzy nie można otrzymać poprzez inspirację. Ojciec przychodzi, aby grać rolę poprzez te fizyczne organy (ciała Brahmy). On jest Karankarawanhar. On pracuje poprzez dzieci. On nie może niczego wykonać bez ciała. Nikt tego nie wie, ani też nikt nie zna Boga, Ojca. Mędrcy i święci mówili, że nie znają Boga. Oni nie mają wiedzy ani o duszy, ani o Ojcu, Najwyższej Duszy. Ojciec jest Głównym Stwórcą i Reżyserem. On daje wskazówki i On daje wam śrimat. Ludzie mają w swych intelektach wiedzę o wszechobecności. Rozumiecie, że Baba jest naszym Babą. Tamci ludzie mówią, że On jest wszechobecny i dlatego nie mogą sobie uświadomić, że On jest Ojcem. Rozumiecie, że to jest rodzina Nieograniczonego Ojca. Gdy nazywa się Go wszechobecnym, nie ma woni (nie odczuwa się zapachu) rodziny. On jest zwany Bezcielesnym Śiw Babą, Ojcem bezcielesnych dusz. Kiedy dusze mają ciało, to wtedy mówią: Baba. Dusza nie może mówić bez ciała. Na ścieżce czczenia wołaliście do Boga z tym zrozumieniem, że Baba jest Usuwającym Cierpienie i Dającym Szczęście. Szczęście otrzymujecie w lądzie szczęścia, a spokój w rejonie spokoju. Tutaj, jest tylko smutek. Tę wiedzę otrzymujecie w wieku zbieżnym, pomiędzy starym i nowym światem. Ojciec przychodzi, kiedy ma nastąpić założenie nowego świata i zniszczenie starego. Przede wszystkim, zawsze najpierw powinniście mówić o zakładaniu nowego świata. Mówienie najpierw o zniszczeniu starego świata jest niewłaściwe. Otrzymujecie teraz wiedzę o nieograniczonej sztuce. Kiedy aktorzy przychodzą ze swoich domów, aby grać swoje role, noszą zwykłe ubrania. Potem zmieniają je na swoje kostiumy, a kiedy sztuka jest skończona, zdejmują swoje kostiumy i wracają do domu. Podobnie wy, dusze przychodzicie tutaj ze swojego domu bezcielesne. Przychodzicie tutaj i zakładacie kostium w postaci ciała. Każda dusza otrzymała swoją rolę. To jest nieograniczona sztuka. Ten cały nieograniczony świat jest teraz stary a potem będzie nowy świat. Populacja tam jest bardzo mała i jest tylko jedna religia. Dzieci, macie odsunąć się od tego starego świata i pójść do ograniczonego nowego świata, tam gdzie jest tylko jedna religia. Kiedy na świecie są niezliczone religie i niezliczona ilość ludzkich istot, to wtedy świat staje się nieograniczony. Tam ( w nowym świecie) jest tylko jedna religia i bardzo niewiele ludzkich istot. Ojciec musi przyjść, by założyć jedną religię. Dzieci, rozumiecie tajemnice nieograniczonej sztuki: w jaki cykl się obraca. Cokolwiek wydarza się obecnie w rzeczywistości, później będzie świętowane na ścieżce czczenia jako święto. Dzieci, znacie te wszystkie święta w kolejności. Mówi się: narodziny Śiw Baby, Boga, Najwyższego ze wszystkich. Inne święta mogą być stworzone tylko po Jego przyjściu. Najpierw przychodzi Śiw Baba i wypowiada Gitę, to znaczy, On przekazuje wam wiedzę o początku, środku i końcu. Razem z tym czego was uczy, także uczy was jogi. Tak więc, przede wszystkim kiedy przyszedł Ojciec, były narodziny Śiwy. Potem były narodziny Gity. On przekazał duszom wiedzę, a więc to były narodziny Gity. Dzieci, powinnyście myśleć o tym wszystkim i pisać o wszystkich świętach w kolejności. Tylko ci, którzy należą do waszej religii, zrozumieją to. Każdy kocha swoją religię. Nie ma kwestii tamtych z innych religii. Pomimo, że ktoś może kochać inną religię, nie może wejść do tej religii. Ci z innych religii nie mogą pójść do nieba. Jest to bardzo jasne w obrazie drzewa. Wszystkie religie przyjdą dokładnie w tym samym czasie co poprzednio. Ale przede wszystkim przychodzi Ojciec. On przychodzi i uczy was radża jogi. A więc mówi się, że są narodziny Śiwy, potem narodziny Gity, a następnie narodziny Kriszny, który później staje się Narajanem. I wówczas jest to wiek złoty. Macie pisać tak, jak jest w kolejności. To są kwestie wiedzy. Ludzie nie rozumieją, kiedy są narodziny Śiwy. Wiedza, którą On daje jest zwana Gitą, a potem ta wiedza zanika. Nie ma święta z powodu narodzin Dżagadamby. Ludzie w ogóle nie znają ani daty, ani czasu żadnego z tych zdarzeń. Oni nie wiedzą o królestwie Lakszmi i Narajana, ani też królestwie Ramy i Sity. Oni tylko wiedzą o tych, którzy przybyli w ostatnich dwóch i pół tysiącach lat. Oni nie wiedzą, ile czasu minęło odkąd istniały bóstwa oryginalnej, wiecznej boskiej religii. Cykl nie może trwać dłużej, niż pięć tysięcy lat. W pierwszej połowie cyklu jest to ich królestwo, w drugiej połowie cyklu populacja się powiększa. Tak więc, w jaki sposób cykl mógłby trwać dłużej, ponad to? Nie może być 8,4 milionów wcieleń. Tamci ludzie wierzą, że wiek żelazny trwa setki tysięcy lat. W ten sposób oni wprowadzili ludzi w całkowitą ciemność. Jest ogromna różnica pomiędzy tym faktem, że cały dramat trwa pięć tysięcy lat, a wiedzą, w której mówią o 40 tysiącach lat wieku żelaznego, który jeszcze ma tyle trwać. Kiedy jest wojna, oni czują, że Bóg musi przyjść. Jednak, Bóg musi przyjść w wieku zbieżnym. Mahabharacka wojna odbywa się w wieku zbieżnym. Ojciec mówi: Ja przychodzę w zbieżnym wieku każdego cyklu. Ojciec przychodzi, by przeprowadzić założenie nowego świata i zniszczenie starego świata. Kiedy odbywa się założenie nowego świata, stary świat jest wtedy z całą pewnością niszczony i w tym celu jest wojna. W tym nie ma kwestii inspiracji od Śankara, czy czegoś podobnego. Jest zrozumiałe, że zostanie zniszczony cały świat. Wszystkie budynki, itp. będą zniszczone w trzęsieniach ziemi, ponieważ potrzebny jest nowy świat. Nowy świat z całą pewnością istniał. Delhi było Paristanem, ludem aniołów. Znajdowało się nad brzegami rzeki Dżamuny, w królestwie Lakszmi i Narajana. Są obrazy tego świata. O Lakszmi i Narajanie mówi się, że należą do nieba. Dzieci, miałyście wizję tego, jak odbywa się ceremonia ich ślubu. Baba powtarza z wami wszystkie te punkty. W porządku. Jeżeli nie możesz pamiętać punktów, po prostu pamiętaj Babę. Jeżeli zapominasz Ojca, to pamiętaj Nauczyciela. Z całą pewnością będziesz pamiętać to, czego uczy cię twój Nauczyciel, prawda? Pamiętając Nauczyciela będziesz także pamiętać wiedzę. Macie także swój cel w intelektach. Macie o tym pamiętać, ponieważ to jest wasze studenckie życie, prawda? Wiecie, że Ten, który was uczy jest także waszym Ojcem. Fizyczny ojciec nie znika. Są ojcowie lokik i Parlokik, a potem ten, alokik. Nikt nie pamięta tego jednego (alokik). Otrzymujecie dziedzictwo od swojego fizycznego ojca. To pamiętacie do samego końca. Kiedy opuszczacie swoje ciało, idziecie i macie następnego ojca. Otrzymujcie fizycznego ojca życie po życiu. Ludzie, gdy cierpią pamiętają swojego Parlokik Ojca, a także pamiętają Go w szczęściu. Kiedy mają dziecko, mówią, że Bóg dał im to dziecko. Dlaczego oni mieliby pamiętać Ojca Ludzkości Brahmę? Od niego niczego nie otrzymujecie. On jest zwany alokik ojcem. Wiecie, że otrzymujecie swoje dziedzictwo od Śiw Baby poprzez Brahmę. Tak jak wy się uczycie, tak samo on się uczy. Ten powóz stał się instrumentem. Jego ciało stało się powozem na końcu jego wielu żyć. Powóz musi otrzyma nazwę. To wyrzeczenie jest nieograniczone. Powóz jest cały czas, jednak nie ma gwarancji odnośnie kogokolwiek innego. Będąc na tej ścieżce, następnie uciekają od Ojca. Ten powóz został wyznaczony zgodnie z dramatem. On jest zwany „szczęśliwym powozem”. Wy wszyscy nie jesteście zwani szczęśliwymi powozami, tylko jeden jest uważany za „szczęśliwy powóz”, w który Ojciec wchodzi, by dać wam wiedzę. On umożliwia przeprowadzenie zadania założenia. Wy nie jesteście szczęśliwymi powozami. Wy, dusze jesteście w tych pojazdach i uczycie się. Wy, dusze stajecie się czyste. Dlatego jest wielkość (ważność) tego ciała, w którym On zasiada i uczy nas. To ostatnie życie jest bardzo cenne. Potem zmieniacie swoje ciała i stajecie się bóstwami. Nauki otrzymujecie poprzez to stare ciało, Należycie do Śiw Baby. Wiecie, że wasze poprzednie życia nie były warte nawet grosza. Wasze życie teraz staje się warte funta. Weźmiecie wysokie pozycje, zgodnie z tym ile się uczycie. Ojciec wyjaśnił, że pielgrzymka pamiętania jest główna. Jest to zwane starożytną jogą Bharatu, dzięki której stajecie się czystymi z nieczystych. Wszyscy stajecie się mieszkańcami nieba, jednak zależy to potem od tego, ile się uczycie. Siedzicie w tej nieograniczonej szkole. Potem staniecie się bóstwami. Możecie zrozumieć, kto weźmie wysoką pozycję i jakie będą związane z tym kwalifikacje. Wcześniej my także nie mieliśmy żadnych kwalifikacji. Przestrzegaliśmy wskazówek diabła. Teraz otrzymujemy wskazówki Boga. Przestrzegając wskazówek diabła, upadamy. Przestrzegając bożych poleceń, wznosimy się. Tylko Jeden daje nam wskazówki Boga, podczas gdy wielu innych daje wskazówki diabła. Otrzymujecie wskazówki od tak wielu, od matki, ojca, braci, sióstr, nauczycieli, guru itp. Teraz otrzymujecie wskazówki Jednego. One będą dla was użyteczne przez dwadzieścia jeden wcieleń. Powinniście więc przestrzegać takich wskazówek, prawda? Bierzesz wzniosłą pozycję zgodnie z tym, w jakim stopniu przestrzegasz tych wskazówek. Jeżeli przestrzegasz ich w mniejszym stopniu, pozycja którą otrzymujesz jest niższa. Śrimat pochodzi od Boga. Bóg jest Najwyższy ze wszystkich. On jest Tym, który uczynił Krisznę najwznioślejszym ze wszystkich. A potem Rawan uczynił go najniższym ze wszystkich. Ojciec czyni was pięknymi, a potem Rawan czyni was brzydkimi. Ojciec daje wam wasze dziedzictwo. On jest całkowicie wolny od występków. O chwale bóstw śpiewa się, że są napełnione wszystkimi cnotami, są całkowicie cnotliwe. Sannjasini nie są zwani całkowicie wolnymi od występku. W złotym wieku i dusze i ciała są czyste. Każdy zna bóstwa. Ponieważ one są całkowicie czyste, stają się panami doskonałego świata. One nie są takie teraz. Później staniecie się bóstwami. Ojciec przychodzi tylko w zbieżnym wieku. Bramini są tworzeni poprzez Brahmę. Wszyscy jesteście dziećmi Brahmy. On jest prapradziadkiem. Zapytajcie ich: Czy nie słyszeliście o Ojcu Ludzkości, Brahmie? Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza stwarza świat poprzez Brahmę, czyż nie tak? Jest klan braminów, a wy następnie stajecie się braćmi i siostrami, ustami zrodzonym stworzeniem Brahmy. Tutaj nie ma kwestii królów i królowych. Ten bramiński klan istnieje tylko w tym krótkim czasie zbieżnego wieku. Ani Pandawowie, ani Kurawowie nie mają królestwa. Aćća.

Najsłodszym ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom: Namaste.

Esencja dla dharny:
1. By wziąć wszystkie prawa do wzniosłej pozycji na dwadzieścia jeden wcieleń, wyrzeknij się przestrzegania wszystkich wskazówek diabła i przestrzegaj tylko wskazówek Boga. Pozbądź się wszystkich występków.

2. Siedząc w swoim starym ciele wpajaj sobie nauki Ojca i stawaj się bóstwem. To jest bardzo cenne życie. W tym życiu masz się stać wartym funta.

Błogosławieństwo:
Stań się stałym i lekkim joginem poprzez doświadczanie współdziałania we wszystkich związkach.

Brać pomoc, czyli mieć doświadczenie we wszystkich różnych związkach z Ojcem w każdej chwili, to znaczy mieć łatwą jogę. Ojciec jest związany, by spełniać obowiązek związku w każdym czasie (zawsze). W ciągu całego cyklu, tylko teraz masz kopalnię wszystkich doświadczeń. Dlatego zawsze bierz pomoc ze wszystkich związków i stań się stałym i łatwym joginem, ponieważ ci, którzy są zanurzeni w doświadczeniu i osiągnięciu wszystkich związków, łatwo mogą pozostawać ponad atmosferą starego świata.

Hasło:
Specjalnością bramińskiej formy (duszy) jest napełnienie wszystkimi potęgami.