05.09.21    Avyakt Bapdada     Polish Murli     15.03.88     Om Shanti     Madhuban


Podstawą obrazu nowego świata jest obecne wzniosłe bramińskie życie.


Dzisiaj BapDada, Stwórca świata, Ten, który tworzy wzniosłą fortunę świata, patrzy na swoje dzieci, które są uosobieniem obrazu wzniosłej fortuny. Wy wszystkie, dusze bramińskie, jesteście obrazami wzniosłej fortuny świata. Wzniosła fortuna przyszłości jest jasno widoczna na obrazie waszego brahmińskiego życia. Każde wzniosłe działanie brahmińskiego życia daje doświadczenie wzniosłego owocu przyszłości. Wzniosłe myśli brahmińskigo życia sprawiają, że przyszłe wzniosłe sanskary są bardzo wyraźne. Tak więc obecne życie bramińskie jest obrazem fortunnego świata przyszłości. Widząc takie dzieci, które są obrazem przyszłości, BapDada jest zadowolony. Wy jesteście obrazem, a także wizerunkami oparcia dla przyszłej fortuny. Stajecie się wzniośli i tylko wtedy świat również staje się wzniosły. Kiedy wy macie fruwający stan, świat również ma fruwający stan. Kiedy wy, brahmińskie dusze, przechodzicie przez etapy, stan świata też zmienia się zgodnie z tym. Kiedy wasz stan jest satopradhan, świat także jest satopradhan, to jest złoty wiek. Kiedy wy się zmieniacie, świat też się zmienia. Do tego stopnia jesteście wizerunkami oparcia!

W obecnym czasie odgrywacie tak wzniosłe role z Ojcem. W całym cyklu tylko teraz gracie specjalne, najbardziej wzniosłe role. Współdziałacie z Ojcem i spełniacie wszystkie pragnienia wszystkich dusz na wiele wcieleń. Staliście się instrumentami, aby dać każdej duszy prawo do wzięcia wyzwolenia i wyzwolenia w życiu od Ojca. Jesteście Kamdhenu, tymi, którzy spełniają wszystkie pragnienia, tak samo jak Ojciec. Jesteście tymi, którzy spełniają wszystkie pragnienia. W ten sposób dajecie każdej duszy doświadczenie stanu bycia całkowicie nieświadomym pragnień, tak, że na pół cyklu ani dusze, które wykonują bhakti, ani dusze, które osiągają stan wyzwolenia w życiu, nie mają żadnych pragnień w ciągu każdego życia. Wy nie spełniacie pragnień tylko jednego życia, ale dajecie doświadczenie stanu bycia nieświadomym pragnień na wiele wcieleń. Tak jak wszystkie skarbce i skarby Ojca zawsze są przepełnione, nie ma wzmianki ani oznaki czegoś nieosiągalnego, w ten sam sposób wy zawsze jesteście przepełnieni wszystkimi skarbami, tak samo jak Ojciec.

Dusza brahmińska to taka, która jest uosobieniem wszystkich osiągnięć, dusza pełna wszystkiego. Tak jak Ojciec jest zawsze latarnią morską i generatorem mocy, tak dusze brahmińskie są równe Ojcu – jesteście latarniami. To dlatego jesteście instrumentami umożliwienia wszystkim duszom dotarcia do celu. Tak jak Ojciec jest zawsze Dawcą i Dawcą Błogosławieństw w każdej myśli, w każdym słowie i w każdym działaniu, tak wy, dusze brahmińskie, również jesteście dawcami i tak jak Ojciec dawcami błogosławieństw. Czy taki jest obraz waszego brahmińskiego życia? Ilekroć malujecie obraz czegoś, pokazujecie w nim wszystkie specjalności tego, czyż nie tak? W ten sam sposób, czy napełniliście siebie specjalnościami obrazu obecnego brahmińskiego życia? Wy jesteście największymi artystami w tym, że każdy z was maluje swój własny obraz. Gdy twój obraz jest malowany, w tym samym czasie malowany jest obraz świata. Czy macie to doświadczenie?

Niektórzy pytają: Co będzie w nowym świecie? Wy jesteście obrazem nowego świata. Przyszłość staje się wyraźniejsza poprzez wasze życie. Popatrz na swój obecny obraz i sprawdź: Czy twój obraz jest namalowany w taki sposób, że każdy, kto go widzi, staje się zadowolony na zawsze? To powinien być taki obraz, aby widząc twój obraz, nawet ci, którzy mają lekką falę niepokoju, zapomnieli o niepokoju i doświadczyli fal spokoju; aby dusza, która jest uosobieniem braku osiągnięcia, automatycznie doświadczyła osiągnięcia; aby ktoś, kto przychodzi jako żebrak, odszedł pełny. Widząc twoją uśmiechniętą twarz, zapomną o łzach w swoich umysłach i oczach i nauczą się uśmiechać. Wy też mówicie Ojcu, że nauczył was uśmiechać się, prawda? Więc waszym obowiązkiem jest powstrzymanie ich płaczu i nauczenie, jak się uśmiechać. Brahmińskie życie jest takim obrazem. Zawsze miejcie świadomość: My jesteśmy takimi wizerunkami oparcia, fundamentem. Popatrzcie na obraz drzewa – gdzie siedzą brahmini? Siedzą u podstaw, prawda? Fundament brahmiński jest bardzo mocny i dlatego pozostajecie nieporuszalni i niezachwiani przez połowę cyklu. Wy nie jesteście zwyczajnymi duszami. Jesteście wizerunkami oparcia, fundamentem.

Wasz doskonały stan obecnego czasu jest podstawą waszego stanu 16. niebiańskich stopni w złotym wieku. Jedna instrukcja obecnego czasu jest podstawą oparcia dla jednego królestwa tam. Pełnia wszystkich skarbów wiedzy, cnót i potęg obecnego czasu jest podstawą pełni tam. Niezależność od atrakcji ciała w obecnym czasie jest postawą osiągnięcia tam zdrowego ciała. Stan bezcielesności teraz jest podstawą wolności od choroby i długiego życia. Życie wolnego od trosk cesarza tutaj, staje się podstawą osiągania stanu, w którym każda chwila jest przyjemnością; jest to przyjemność umysłu. Stały, niezachwiany, duchowy wysiłek przynależenia do Ojca i nikogo innego staje się podstawą do osiągnięcia udogodnień, które są stałe, bezgraniczne, niekończące się i wolne od przeszkód. Mała rodzina obecnego czasu, to znaczy BapDada, matka i ojciec, bracia i siostry, ta mała rodzina staje się podstawą małej rodziny tam. Sanskary związku z Matką i Ojcem tutaj sprawiają, że doświadczacie cesarza świata i cesarzowej świata jednego przyszłego królestwa jako matki i ojca. Tutaj jest związek rodziny pełnej miłości; tam, bez względu na to, czy ktoś jest królem, czy poddanym, uważa się za członka rodziny. W rodzinie jest bliskość miłości. Chociaż każdy z nich ma inną pozycję, pozycja ta dotyczy miłości, a nie wahania się czy strachu. Zatem jesteście obrazem przyszłości, prawda? Sprawdźcie wszystkie te rzeczy na swoim obrazie. W jakim stopniu wzniosły obraz jest gotowy? A może nadal rysujecie linie? Jesteście sprytnymi artystami, czyż nie tak?

BapDada stale sprawdza, w jakim stopniu każdy z was ukończył swój obraz. Nie możecie narzekać na nikogo innego – że nie namalował tego dobrze i dlatego tak jest. Musicie namalować swój własny obraz. Otrzymujecie również materiały od BapDady. Niczego w tym nie brakuje, prawda? Tutaj również uczycie gry kupowania materiałów i używania ich do budowania. Wszystko zależy od tego, kto buduje; on może wziąć tyle, ile chce. To zależy od tego, kto bierze, ile jest w stanie wziąć. To otwarty rynek. BapDada nie liczy, czy masz wziąć dwa, czy cztery. A więc każdy z was namalował najpiękniejszy obraz, prawda? Zawsze myśl, że jesteś obrazem przyszłej fortuny. Rób każdy krok w tej świadomości. Ponieważ jesteście kochający, jesteście również współdziałający, a ponieważ jesteście współdziałający, każda dusza otrzymuje współdziałanie Ojca. Nie jest tak, że jedne dusze otrzymują więcej współdziałania, a inne mniej. W zwrocie za jeden, BapDada daje każdej duszy multimilionkrotny zwrot współdziałania. Wszystkie dusze, które współdziałają, zawsze otrzymują współdziałanie Ojca i będą je otrzymywać, dopóki On tu jest. Ponieważ macie współdziałanie Ojca, każde zadanie jest już wykonane. Doświadczacie tego i nadal będziecie doświadczać, gdy idziecie dalej. Nic nie jest trudne, ponieważ podstawą jest wasze osiągnięcie, którym jest fortuna otrzymana od Dawcy Fortuny. Tam, gdzie jest fortuna i błogosławieństwa, nic nie jest trudne.

Ci, którzy namalowali bardzo dobry obraz, z pewnością zdobędą pierwszy numer. Więc wszyscy jesteście tymi, którzy będą częścią pierwszej dywizji, czyż nie? Będzie tylko jedno pierwsze miejsce, ale w pierwszej dywizji będzie wiele miejsc, prawda? Więc gdzie chcecie wejść? Pierwsza dywizja jest dla każdego. Dobrze jest coś zrobić i to uzyskać. BapDada daje szansę każdemu, bez względu na to, czy są to Bharatwasi, czy podwójni cudzoziemcy, ponieważ jak dotąd rezultat nie został ujawniony. Czasami dobrzy znikają, zanim wynik jest pokazany, więc możecie zająć ich miejsca, prawda? Dlatego wciąż macie szansę na wszystko, co chcecie wziąć. Następnie zostanie postawiona tablica z napisem: „Nie ma miejsca. Wszystkie miejsca są zajęte.” Fruńcie więc bardzo wysoko. Nie biegnijcie, fruwajcie. Ci, którzy biegną, zostaną na dole, a ci, którzy fruwają, wzniosą się wysoko. Stale fruwajcie i inspirujcie innych do fruwania. Aćća.

Wszystkim wielkim duszom we wszystkich czterech stronach, które są wzniosłym obrazem wzniosłej fortuny; duszom, które stale doświadczają, że są wizerunkami oparcia dla świata; wzniosłym duszom, które stale, dzięki własnemu doświadczeniu bycia uosobieniem osiągnięć, dają innym doświadczenie bycia uosobieniem osiągnięć; godnym czczenia brahminom, którzy mają stać się duszami bóstw i którzy mają prawo do multimilionkrotnej miłości i współdziałania od Ojca, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Spotkanie z grupą:

Czy doświadczacie tego, że dłoń Ojca jest stale nad waszymi głowami? Wzniosłą dłonią są wzniosłe wskazówki. Tak więc, kiedy macie dłoń Ojca na każdym kroku, to znaczy, kiedy macie wzniosłe wskazówki, wtedy, z powodu tych wzniosłych wskazówek, automatycznie mają miejsce wzniosłe zadania. Mając stałą świadomość ręki, stańcie się potężni i stale posuwajcie się naprzód. Ręka Ojca stale i łatwo daje wam doświadczenie posuwania się naprzód. Dlatego miejcie świadomość tej wzniosłej fortuny w każdym zadaniu i stale posuwajcie się naprzód. Wy stale macie dłoń i macie stałe zwycięstwo.

Pytanie: Jaki jest łatwy sposób, aby stale być łatwym joginem (z łatwością mieć jogę)?

Odpowiedź: „Ojciec jest moim światem.” Miej tę świadomość, a staniesz się łatwym joginem, ponieważ przez cały dzień twój intelekt jest pociągany do świata. Kiedy Ojciec jest twoim światem, dokąd pójdzie twój intelekt? Pójdzie do świata, nie pójdzie do dżungli. A więc, ponieważ Ojciec jest twoim światem, staniesz się łatwym joginem. W przeciwnym razie musisz czynić wysiłek, aby odsunąć intelekt stąd i połączyć go tam. Zawsze bądźcie zanurzeni w miłości Ojca, a wtedy nie można o Nim zapomnieć. Aćća.

Awjakt BapDada spotyka się z braćmi i siostrami, podwójnymi cudzoziemcami.

Podwójni cudzoziemcy mają bardzo dobry entuzjazm do wykonywania usługi. Dlatego idziecie dobrze do przodu. Cudzoziemskie lądy dokonały dobrego postępu w usłudze w ciągu 14 lat. Wy idziecie do przodu wykonując podwójną pracę – lokik i alokik. Używacie swojego czasu na podwójną pracę, a także używacie swojego intelektu i fizycznej energii. To jest także cud intelektu. Iść do przodu w wykonywaniu usługi podczas wykonywania swojej lokik pracy jest aktem odwagi. BapDada zawsze pomaga takim odważnym dzieciom w każdym zadaniu. Im więcej masz odwagi, tym więcej otrzymujesz multimilionkrotnej pomocy od Ojca. Wy idziecie do przodu, odgrywając obydwie swoje role. BapDada jest zadowolony, widząc to u dzieci. Jesteście wolni od Mai, prawda? Kiedy jesteście jogajukt, jesteście automatycznie wolni od Mai. Jeśli nie jesteście jogajukt, nie jesteście wolni od Mai. Maja też kocha dusze brahmińskie. Ci, którzy są silni, znajdują przyjemność z innymi, którzy są silni. Maja jest potężna. Wy też jesteście potężni, więc Maja lubi bawić się z tymi, którzy są potężni. Teraz bardzo dobrze znacie Maję i wiecie, jak czasami przybiera nowe formy. Być pełnym wiedzy oznacza znać Ojca, stworzenie, a także Maję. Jeśli znasz Stwórcę i stworzenie, ale nie znasz Mai, nie możesz być pełnym wiedzy.

W żadnym czasie, w żadnej sytuacji, nawet jeśli twoje ciało jest słabe lub jest większe obciążenie w twoim zadaniu, nigdy nie stawaj się zmęczony w swoim umyśle. Zmęczenie ciała można zakończyć szczęściem umysłu. Jednak zmęczenie umysłu nawet zwiększy zmęczenie ciała. Nigdy nie pozwól, aby twój umysł stał się zmęczony. Kiedy stajesz się zmęczony, wtedy w sekundę przyjdź do świata Ojca. Jeśli masz zwyczaj zmęczenia umysłu, to nie będziesz w stanie doświadczać takiego zapału i entuzjazmu brahmińskiego życia, jaki powinieneś. Posuwasz się naprzód, ale nie będziesz doświadczać, że Ten, który wszystkich porusza, sprawia, że ty się poruszasz. Będzie tak, jakbyś posuwał się dzięki dużej ilości ciężkiej pracy, a kiedy doświadczasz, że coś jest ciężką pracą, pojawi się zmęczenie. Zawsze myśl: „Karawanhar sprawia, że działam. Ten, który sprawia, że każdy się porusza, sprawia, że ja się poruszam”.

Stale wykonuj usługę zgodnie ze swoim czasem i energią. Usługa nigdy nie może czekać – jeśli nie dzisiaj, to jutro to się wydarzy. Jeśli służysz tak dużo, jak możesz, swoim sercem i miłością w sercu, BapDada nigdy nie będzie narzekać, że zrobiłeś to, ale nie zrobiłeś tamtego. Otrzymasz „Dobrze zrobione!” Kiedy służysz zgodnie z czasem i swoją energią ze szczerym sercem, wtedy Pan jest zadowolony z uczciwego serca i jakiekolwiek twoje zadanie wciąż pozostaje, BapDada jakoś umożliwi, żeby to zostało zrobione. Jakakolwiek usługa ma być wykonana w określonym czasie, na pewno zostanie wykonana, nie zostanie pominięta. BapDada dotknie takiej lub innej duszy i sprawi, że dusza będzie współdziałać z Jego dziećmi. Dzieci będące joginami otrzymują wszelkiego rodzaju współdziałanie w odpowiednim czasie, ale kto otrzyma współdziałanie? Naprawdę usłużni, którzy mają prawdziwe serca. Zatem, czy wy wszystkie, dzieci, jesteście usłużne? Pan jest z nas zadowolony – tego doświadczacie, prawda? Aćća.

Błogosławieństwo:
Bądź zanurzony w miłości do jednego Ojca, stale doświadczaj stanu wznoszenia się i stań się uosobieniem sukcesu.

Główną podstawą sukcesu w usłudze i w twoim stanie wznoszenia się jest nieprzerwana miłość do Ojca. Nie pozwól sobie widzieć niczego oprócz jednego Ojca: Baba w twoich myślach, Baba w twoich słowach i towarzystwo Baby także w twoich czynach. Kiedy dusza zanurzona w miłości wypowiada choć jedno słowo, to słowa miłości wiążą również inne dusze więzią miłości. Jedno słowo „Baba” od takich dusz zanurzonych w miłości działa jak magia. Te dusze stają się duchowymi czarodziejami.

Hasło:
Duszą joginem jest ta, która jest zwrócona do wewnątrz i stabilna w formie światła i mocy.