05.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, siadajcie w odosobnieniu i praktykujcie doświadczanie siebie jako duszy odrębnej od ciała. To jest znane jako umieranie za życia.

Pytanie:
Jakie jest znaczenie odosobnienia? Czego powinniście doświadczać, gdy siedzicie w odosobnieniu?

Odpowiedź:
Znaczenie bycia w odosobnieniu (zagubienie się w głębiach Jednego) to bycie w pamiętaniu Jednego i pozwolenie, aby ciało skończyło się. Oznacza to usiąść w odosobnieniu i doświadczać: Ja, dusza, pozostawiam to ciało i idę do Ojca. Nikt inny nie powinien być pamiętany. Siedząc w taki sposób, stań się bezcielesny, tak, jakbyś był martwy dla swojego ciała. Jestem duszą, dzieckiem Śiw Baby. To wszystko! Gdy będziesz to praktykować, twoja świadomość ciała stale będzie się przerywać.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec przede wszystkim wam wyjaśnia: Najsłodsze dzieci, siedząc tutaj w pamiętaniu, uważajcie siebie za dusze i stale pamiętajcie Ojca. Twój intelekt nie powinien być nigdzie indziej pociągany. Dzieci, wiecie, że jesteście duszami. Ja, dusza, gram rolę poprzez to ciało. Dusza jest niezniszczalna, a ciało jest zniszczalne, dlatego wy, dzieci, macie stać się świadome duszy i przebywać w pamiętaniu Ojca. Jestem duszą i to zależy ode mnie czy te organy będą pracować, czy nie. Masz uważać się za oddzielnego od własnego ciała. Ojciec mówi: Uważaj się za duszę. Stale zapominaj o swoim ciele. Ja, dusza, jestem niezależna. Nie wolno mi pamiętać nikogo innego oprócz jednego Ojca. Tak długo, jak długo żyję, muszę przebywać w stanie śmierci. Joga, nas, dusz musi być teraz z Ojcem. Jestem martwa dla świata i dla mojego domu. Mówi się: Gdy umierasz, świat jest martwy dla ciebie. Teraz masz umrzeć za życia. Ja dusza, jestem dzieckiem Śiw Baby. Stale zapominaj o świadomości ciała. Ojciec mówi: Uważaj się za duszę i pamiętaj Mnie. Zapominaj o świadomości ciała. To jest stare ciało, prawda? Stare rzeczy się wyrzuca. Uważaj się za bezcielesnego. Teraz masz pójść do Ojca, pamiętając Go. Gdy będziesz tak robić, wdrożysz sobie ten zwyczaj. Teraz masz powrócić do domu. Dlaczego miałbyś pamiętać ten stary świat? Siadaj w odosobnieniu i rób wysiłek. Ci ze ścieżki czczenia siadają w małych niszach i przesuwają paciorki różańca, w ten sposób czczą. Wy także powinniście siadać w odosobnieniu i próbować tego, wtedy ten zwyczaj będzie wdrożony. Nie musicie mówić niczego swoimi ustami. Tutaj jest to kwestia intelektu. Śiw Baba jest Tym, który cię uczy. On nie musi robić wysiłku. To ten Baba czyni wysiłek. Dzieci, potem on wam wyjaśnia. Siadaj i przeżuwaj wiedzę w taki sposób, w jaki tylko to jest możliwe. Teraz mamy powrócić do naszego domu. Tych ciał musimy wyrzec się tutaj. Tylko poprzez pamiętanie Ojca, twoje grzechy będą usunięte i zwiększy się długość twojego życia. Wewnętrznie stale powinieneś o tym myśleć. Nie ma potrzeby, abyś cokolwiek mówił głośno. Na ścieżce czczenia, niektórzy pamiętają żywioł brahm, a inni pamiętają Śiwę, ale nie jest to dokładne pamiętanie. W jaki sposób oni mogą Go dokładnie pamiętać, jeśli Ojciec nie został im przedstawiony? Obecnie Ojciec został wam przedstawiony. Budź się wcześnie rano i w odosobnieniu, stale, w ten sposób rozmawiaj ze sobą. Ubijaj ocean wiedzy i pamiętaj Ojca. Baba, teraz naprawdę wszedłem w Twoje objęcia. To są duchowe objęcia. Dlatego w taki sposób rozmawiaj ze sobą. Baba przychodzi w każdym cyklu i uczy nas radża jogi. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i pamiętaj cykl. Masz stać się tym, który obraca dyskiem samorealizacji. Tylko Ojciec ma wiedzę na temat całego cyklu. On teraz przedstawia ją wam. On czyni was znawcami 3 aspektów czasu. Znacie wszystkie 3 aspekty czasu tzn. początek, środek i koniec. Ojciec jest Najwyższą Duszą. On nie ma Swojego ciała. On teraz siedzi w tym ciele i wam wyjaśnia. To jest cudowny aspekt. Ponieważ On jest obecny w szczęśliwym powozie, z całą pewnością musi w nim być również inna dusza. To jest ostatnie z wielu żyć tego Brahmy. On był pierwszą czystą duszą, która potem stała się nieczysta. On nie nazywa siebie Bogiem lub Wisznu. Ani jedna dusza nie jest tutaj czysta; wszyscy są nieczyści. A więc dzieci, Baba wam wyjaśnia: Przeżuwajcie wiedzę w taki sposób i będziecie szczęśliwi. W tym celu na pewno potrzebne jest odosobnienie. Gdy będziesz pamiętać Jednego, ciało się skończy. To znane jest jako odosobnienie. Wtedy nastąpi wyrzeczenie się tej skóry. Sannjasini przebywają w pamiętaniu żywiołu brahm lub żywiołów i siedząc w takim pamiętaniu wyrzekają się świadomości ciała. Oni są zainteresowani tylko tym, aby scalić się z żywiołem brahm. Oni po prostu siedzą w takiej świadomości. Gdy siedzą w takiej tapasji, wyrzekają się ciała. Ludzie ze ścieżki czczenia bardzo błądzą. Tutaj nie ma kwestii błądzenia. Po prostu, macie przebywać w pamiętaniu. Na końcu nie będzie wolno wam pamiętać nikogo innego. Macie żyć w domach ze swoimi rodzinami, ale macie również mieć czas na tę praktykę. Studenci bardzo interesują się swoją nauką. To także jest nauka. Gdy nie uważasz siebie za duszę, zapominasz Ojca, Nauczyciela i Przewodnika. Siadaj w odosobnieniu i w taki sposób ubijaj wiedzę. Wibracje w domu, w którym jest dużo spraw, nie są zbyt dobre. Jeśli jest to możliwe, zorganizuj wszystko inaczej i siadaj w odosobnieniu w małym pokoju. Matki mają czas w ciągu dnia, gdy dzieci są w szkole. Jakikolwiek czas masz, wciąż to praktykuj. Ty masz tylko swój dom, podczas gdy Ojciec ma tyle sklepów i ich liczba stale będzie rosnąć. Ludzie martwią się o swoje interesy itd. i nawet nie śpią. To także jest interes. Baba jest takim wielkim Maklerem. On dokonuje tak dużej wymiany. On wymienia wasze stare ciała itd. na nowe. On pokazuje ścieżkę każdemu. On musi wykonywać ten interes. Ten interes jest bardzo duży. Biznesmeni troszczą się tylko o swój interes. Baba wykonuje ten interes i mówi wam, abyście robili to samo. Im dłużej będziesz przebywać w pamiętaniu Ojca, tym mniej będziesz spać. Gdy zarabiany jest dochód, to dusze cieszą się z tego powodu. Aby zarobić pieniądze, ludzie nie śpią w nocy. W czasie sezonu mają sklepy otwarte nawet przez całą noc. Zarobicie bardzo dobry dochód w nocy i wcześnie rano. Staniecie się tymi, którzy obracają dyskiem samorealizacji i są znawcami trzech aspektów czasu. Gromadzicie bogactwo na 21 żyć. Ludzie czynią wysiłek, aby stać się bogaci. Jeśli pamiętasz Ojca, twoje grzechy będą usunięte i otrzymasz siłę. Jeśli nie przebywasz na pielgrzymce pamiętania, doświadczysz wielkiej straty, ponieważ masz ogromny ciężar grzechów na swojej głowie. Teraz masz gromadzić. Pamiętaj tylko Jednego i stań się znawcą trzech aspektów czasu. Masz gromadzić to niezniszczalne bogactwo na połowę cyklu. To jest bardzo wartościowe bogactwo. Ubijaj ocean wiedzy i wydobywaj klejnoty. Dzieci, Baba pokazuje wam metody, w jaki sposób on sam to robi. Niektórzy mówią: Baba, przychodzi wiele sztormów Mai. Baba odpowiada: Zarabiaj tak dużo, ile tylko jest możliwe. To bogactwo będzie użyteczne. Siadaj w odosobnieniu i pamiętaj Ojca. Jeśli masz czas, możesz dużo służyć w świątyniach. Z pewnością macie mieć znaczek ze sobą. Każdy wtedy zrozumie, że jesteście duchową armią. Możesz nawet napisać, że zakładacie niebo. Istniała oryginalna, wieczna religia bóstw. Ona obecnie nie istnieje; teraz jest ponownie zakładana. Lakszmi i Narajan to wasz cel i przedmiot nauki. Czasami bierzcie nawet ze sobą obrazy w formie translajtu i jedźcie do miast, wiosek i opowiadajcie, że zakładacie królestwo. Ten obraz Lakszmi i Narajana jest pierwszej klasy. Ten obraz stanie się bardzo słynny. Nie będzie tam tylko Lakszmi i Narajan, będzie także całe ich królestwo. Ustanawiane jest zwierzchnictwo nad sobą. Ojciec teraz mówi: Manmanabhaw! Pamiętaj Ojca i twoje grzechy będą usunięte. Oni mówią, że będą świętować tydzień Gity. Te wszystkie plany zostały stworzone dokładnie tak, jak to było w poprzednim cyklu. Gdy zabierzecie ten obraz i będziecie wozić po mieście, każdy będzie bardzo szczęśliwy, patrząc na niego. Mówcie im: Pamiętajcie Ojca i dziedzictwo. Manmanabhaw! To jest wyrażenie z Gity. Śiw Baba jest Bogiem. On mówi: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte! Staniecie się tacy dzięki pamiętaniu cyklu 84 żyć. Możecie dawać prezenty w postaci literatury. Skarbiec Śiw Baby stale się przelewa. W miarę waszego rozwoju będzie bardzo dużo usługi. Cel i przedmiot nauki są bardzo jasne. Istniało jedno królestwo i jedna religia, a wy byliście bardzo bogaci. Ludzie pragną, aby istniało jedno królestwo i jedna religia. Znaki tego, czego ludzie pragną są widoczne przed wami. Później oni zrozumieją, że to, co mówicie jest właściwe. Królestwo stuprocentowej czystości, spokoju i szczęścia jest ponownie zakładane. Wtedy wy także będziecie szczęśliwi. Twoja strzała trafi do celu, gdy będziesz przebywać w pamiętaniu. Powinieneś mówić tylko kilka słów, przebywać w ciszy i nie wchodzić za dużo w dźwięk. Babie nie podobają się piosenki, poezja itp. Nie wolno wam porównywać się z ludźmi na zewnątrz. Wszystko, co was dotyczy jest zupełnie inne. Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. To wszystko! Powinniście mieć bardzo dobre hasło tak, że gdy ludzie przeczytają je, obudzą się. Liczba dzieci stale rośnie, ale skarbiec wciąż jest pełny. Cokolwiek dzieci dają, potem jest to używane przez dzieci. Ojciec nie zabiera ze Sobą żadnych pieniędzy. Wasze rzeczy są używane przez was. Ludzie Bharatu wierzą, że poprawiają dużo rzeczy. Mówią, że w ciągu 5 lat będzie tak dużo zboża, że nigdy więcej nie będzie żadnych trudności z powodu jego braku. Wiecie, że sytuacja będzie taka, iż nie będzie niczego do jedzenia. To nie jest tak, że zboże będzie tanie. Dzieci, wiecie, że zdobywacie swoją fortunę królestwa na 21 żyć. Będziecie musieli tolerować trochę trudności. Mówi się „Nie ma innego takiego pokarmu, jak pokarm szczęścia”. „Ponadzmysłowe szczęście umiłowanych i ukochanych Boga” - te wyrażenia także są pamiętane. Będzie dużo dzieci. Ci, którzy należą do tej sadzonki, stale będą przychodzić. Drzewo musi tutaj rosnąć. Tutaj następuje założenie. Z innymi religiami tak nie jest. Ci z innych religii przychodzą sponad tego świata. Gdy oni przychodzą, ich drzewo jest już zasadzone. Oni schodzą w kolejności i drzewo rozrasta się. Nie doświadczają w ogóle żadnych trudności. Muszą zejść w dół i grać swoje role. Dlatego nie ma w tym kwestii chwały. Naśladowcy stale naśladują swoich religijnych założycieli i przychodzą tutaj. Jakie nauki oni dają w celu osiągnięcia zbawienia? Żadnych! Tutaj Ojciec zakłada przyszłą religię bóstw. Nowa sadzonka jest zakładana w zbieżnym wieku. Najpierw sadzonkę sadzi się do doniczki, a potem jest przesadzana do gruntu i tam rośnie. Wy wszyscy także sadzicie sadzonkę, która potem będzie rosła w złotym wieku, a wy zdobędziecie fortunę swojego królestwa. Zakładacie nowy świat. Ludzie uważają, że nadal pozostaje wiele lat żelaznego wieku, ponieważ pisma mówią o setkach tysięcy lat. Sądzą, że nadal pozostaje 40 tysięcy lat żelaznego wieku, a potem przyjdzie Ojciec i stworzy nowy świat. Niektórzy wierzą, że to jest ta sama mahabharadzka wojna i że niewątpliwie istnieje Bóg Gity. Mówcie im, że to nie Kriszna nim był. Ojciec wyjaśnił, że Kriszna bierze 84 cielenia. Rysy jednego wcielenia nie mogą być takie same jak następnego, a więc, w jaki sposób Kriszna mógłby przyjść tutaj? Nikt o tym nie myśli. Rozumiecie, że Kriszna był księciem nieba, a więc, w jaki sposób mógłby przyjść w miedzianym wieku? Gdy będzie patrzeć na obraz Lakszmi i Narajana, będziecie mogli wszystko zrozumieć. Śiw Baba daje wam to dziedzictwo. Tylko Ojciec zakłada złoty wiek. Obrazy cyklu, drzewa itp. nie są gorsze. Pewnego dnia wszystkie te obrazy stworzycie w formie translajtu. Wtedy każdy będzie prosić o takie obrazy. Poprzez nie nastąpi szybka usługa. Tak dużo dzieci przyjdzie do was, że w ogóle nie będziecie mieć czasu. Przyjdzie wielu, a wy będziecie szczęśliwi. Dzień po dniu wasza siła będzie wzrastać. Zgodnie z dramatem ci, którzy mają stać się kwiatami, zostaną dotknięci. Dzieci, nie możecie mówić: Baba, dotknij intelektu tej osoby. Baba nie dotyka niczyjego intelektu. We właściwym czasie oni automatycznie zostaną dotknięci. Ojciec tyko wam pokazuje drogę. Dużo córek pisze: Dotknij intelektu mojego męża. Jeśli Baba dotknąłby intelektu każdego, wówczas wszyscy razem poszliby do nieba. Musi być wysiłek w uczeniu się. Jesteście pomocnikami Boga. Baba zawczasu mówi wam całą prawdę. On mówi wam precyzyjnie to, co ma być zrobione. Zabierzcie te obrazy ze sobą, a także obraz schodów. Zgodnie z dramatem, założenie musi nastąpić. Zwracajcie uwagę na wskazówki odnośnie służenia, które Baba wam daje. Baba mówi: Twórzcie setki tysięcy znaczków różnego rodzaju. Kup bilet na pociąg, który jedzie 150 kilometrów, jedź i służ. Idź od przedziału do przedziału. To jest bardzo łatwe. Dzieci, powinnyście bardzo interesować się służeniem. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Ubijaj ocean wiedzy i uzyskuj bardzo dobre klejnoty. Gromadź dochód. Stań się prawdziwym pomocnikiem i służ.

2. Bardzo interesuj się nauką. Kiedykolwiek masz czas, siadaj w odosobnieniu. Za życia praktykuj bycie martwym dla swojego ciała. Stale doświadczaj tego stanu i zapominaj o świadomości ciała.

Błogosławieństwo:
Bądź prawdziwym sługą, który kończy ze wszystkimi różnicami i wprowadza jedność.

Specjalnością bramińskiego życia jest to, że wielu się jednoczy. To poprzez waszą jedność zostanie założona jedna religia i jedno królestwo na świecie. A więc zwracajcie specjalną uwagę na skończenie z wszystkimi różnicami i wprowadzajcie jedność, a będziecie nazwani prawdziwymi sługami. Nie jesteście sługami dla siebie, ale sługami w celu służenia. Cokolwiek oddaliście, jest dla usługi. Tak jak sakar Baba poświęcił swoje kości dla usługi, w taki sam sposób, niech usługa stale zachodzi poprzez twój każdy fizyczny organ.

Hasło:
Zatrać się w miłości Boga, a świat cierpienia zostanie zapomniany.