05.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, uczyńcie nieczystą, brudną duszę i ciało czystymi poprzez pamiętanie Ojca, ponieważ teraz macie pójść do czystego świata.

Pytanie:
Które dzieci odnajdują Ojca? Jakie konto pokazał wam Ojciec?

Odpowiedź:
Dzieci, które czciły od początku odnajdują Boga. Baba pokazał wam konto, w jaki sposób wy czcicie jako pierwsi. Dlatego jesteście tymi, którzy jako pierwsi otrzymują od Boga wiedzę i dzięki temu potem władacie królestwem w nowym świecie. Ojciec mówi: Przez połowę cyklu pamiętaliście Mnie. Teraz przyszedłem, aby dać wam owoc waszego czczenia.

Piosenka:
Żyć przy Tobie i umrzeć przy Tobie.

Om śanti.
Dzieci słyszały piosenkę. Gdy ktoś umiera, to rodzi się u jakiegoś ojca. Wiecie, że jesteście duszami. Inni ludzie odnoszą to do ciała. Zostawiacie swoje ciała, a potem idziecie do następnego ojca. Mieliście 84 fizycznych ojców. W rzeczywistości jesteście dziećmi bezcielesnego Ojca. Wy, dusze jesteście dziećmi Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Jesteście mieszkańcami miejsca, które jest zwane lądem nirwany i rejonem spokoju. Ojciec także tam mieszka. Zeszliście w dół tutaj i staliście się dziećmi fizycznego ojca, a następnie zapomnieliście tamtego Ojca. W złotym wieku jesteście bardzo szczęśliwi i dlatego zapominacie Ojca, który jest spoza tego świata. Nie pamiętacie tamtego Ojca w czasie szczęścia. Pamiętacie Go w czasie cierpienia i to dusza Go pamięta. Gdy pamiętacie swojego fizycznego ojca, to intelekt wędruje w kierunku ciała. Gdy pamiętacie tamtego Babę, to mówicie: „O, Baba”. Jeden i drugi ojciec to „baba”, ale właściwym słowem jest „Ojciec”. Tamten Ojciec spoza jest Ojcem i ten ojciec także jest ojcem. Dusza pamięta duchowego Ojca, dlatego kieruje się ponad. Tamten Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam, dzieci. Teraz wiecie, że Baba przyszedł i sprawił, że należycie do Niego. Ojciec mówi: Najpierw posyłam was do nieba. Byliście bardzo bogaci, a potem wzięliście 84 wcielenia i zgodnie ze sztuką życia staliście się teraz nieszczęśliwi. Zgodnie z tą sztuką życia ten stary świat ma się skończyć. Wy, dusze i kostiumy waszych ciał były satopradhan. Potem, od złotego wieku, wy dusze następnie weszłyście do srebrnego wieku i wasze ciała także weszły w wiek srebrny, a potem przeszły do miedzianego wieku. Dusze, teraz stałyście się całkowicie nieczyste i wasze ciała także stały się nieczyste. Tak, jak nikomu nie podoba się czternastokaratowe złoto, które jest pozbawione blasku, tak samo wy dusze stałyście się brzydkie i żelazowieczne. Teraz, w jaki sposób i dusza, i ciało, które stały się bardzo brudne mogą ponownie stać się czyste? Gdy dusze stają się czyste, to mogą otrzymać czyste ciała. W jaki sposób, to może nastąpić? Czy dzięki kąpaniu się w Gangesie? Nie. Ludzie wzywają: Oczyścicielu, przyjdź. Dusza to mówi, dlatego intelekt kieruje się do Ojca, który jest poza. O Baba! Patrzcie, jak słodkie jest słowo „Baba”. Tylko w Bharacie ludzie mówią: ”Baba, Baba”. Teraz staliście się świadomi duszy i należycie do Baby. Baba mówi: Posyłam was do nieba, a wy przyjmujecie nowe ciała. Kim teraz się staliście? Powinniście stale mieć te rzeczy w sobie. Powinniście pamiętać tylko Babę. Każdy Go pamięta: O, Baba! My dusze stałyśmy się nieczyste! Przyjdź więc teraz i oczyść nas. Ta rola jest także w tej sztuce życia i dlatego ludzie wołają. Zgodnie ze sztuką życia On może przyjść tylko, gdy stary świat ma stać się nowy. Dlatego On z całą pewnością przychodzi w zbieżnym wieku. Dzieci, macie wiarę, że Baba jest najbardziej umiłowany. Mówi się: Słodki, słodszy i najsłodszy. Teraz, kto jest słodki? Jeśli chodzi o ziemskie związki, to ojciec, który daje wam narodziny jest słodki. Potem jest to nauczyciel, u którego się uczycie i dzięki któremu osiągacie pozycję w życiu. Mówi się, że wiedza jest źródłem dochodu. Gjan oznacza wiedzę, a joga to pamiętanie. Nikt nie zna nieograniczonego Ojca. Zostało jasno pokazane na obrazach to, że Śiw Baba przeprowadza założenie poprzez Brahmę. W jaki sposób Kriszna mógłby uczyć radża jogi? Radża jogi naucza się w celu pójścia do złotego wieku, dlatego Ojciec niewątpliwie musiał jej uczyć w zbieżnym wieku. To Baba zakłada złoty wiek, On przeprowadza to zadanie poprzez Brahmę, On jest Karankarawanhar (Ten, który działa i inspiruje innych). Tamci ludzie mówią o Trimurti Brahmie, jednak Śiwa jest Najwyższy ze Wszystkich. Ten Brahma jest cielesny, a tamten jest Bezcielesny i jest tylko ten świat. Cykl tego świata wciąż się obraca i powtarza. Nie został zapamiętany cykl świata subtelnego rejonu. Historia i geografia świata powtarza się. Zapamiętano, że istnieją wieki: złoty, srebrny, miedziany i żelazny. Pomiędzy, z całą pewnością, potrzebny jest zbieżny wiek. W przeciwnym razie, kto zmieniłby żelazny wiek w złoty? Ojciec przychodzi tylko w zbieżnym wieku, aby zmienić mieszkańców piekła w mieszkańców nieba. Im bardziej świat starzeje się, tym więcej jest cierpienia. Im bardziej dusza jest tamopradhan, tym bardziej doświadcza cierpienia. Bóstwa są satopradhan. Ten Jeden jest Najwyższym Autorytetem, Rządem Boga Ojca i Dharamradź jest również z Nim. Ojciec mówi: Byliście mieszkańcami świątyni Śiwy, a teraz to jest dom publiczny. Byliście czyści, a teraz staliście się nieczyści i nazywacie siebie grzesznikami. Dusze mówią: Jesteśmy bez cnót, nie mamy żadnych cnót. Gdy ludzie idą do świątyni jakichś bóstw, wtedy śpiewają przed nimi. Oni powinni mówić to przed Ojcem, ale odsuwają Go na bok i mówią to do swoich braci. Tamte bóstwa są waszymi braćmi, wy nie idziecie, aby otrzymać coś od swoich braci. Stale schodziliście w dół, czcząc braci. Dzieci teraz wiecie, że Ojciec przyszedł i że otrzymujemy nasze dziedzictwo od Niego. Jednak ludzkie istoty w ogóle nie znają Ojca. Oni mówią, że On jest wszechobecny, a niektórzy potem mówią, że On jest pierwiastkiem nieskończonego światła. Są tacy, którzy mówią, że On jest poza imieniem i postacią. Mówią, że On ma postać wiecznego światła, a więc jak mogą mówić, że jest poza imieniem i postacią? Ponieważ nie znają Ojca, oni stali się nieczyści. Dusze musiały stać się tamopradhan. Tylko, gdy Ojciec przychodzi, może każdego oczyścić. Wszystkie dusze mieszkają z Ojcem w bezcielesnym świecie, a potem schodzą tutaj i grają swoje role sato, radżo i tamo. To dusze pamiętają Ojca. Ojciec przychodzi i mówi, że bierze oparcie ciała Bramy. On jest szczęśliwym powozem. Nie może istnieć powóz bez duszy. Oni mówią, że Bhagirat (Szczęśliwy Powóz) sprowadził Ganges. Ale to nie jest możliwe. Jednak oni w ogóle nie rozumieją tego, o czym mówią. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że to jest deszcz wiedzy. Co dzięki temu się wydarzy? Staniecie się czyści z nieczystych. W złotym wieku także istniały rzeki Ganges i Dżamuna. Oni mówią, że Kriszna bawił się nad brzegami Dżamuny. To nie ma miejsca. On jest księciem w złotym wieku i dlatego opiekują się nim z wielką troską, ponieważ on jest taki, jak kwiat. Kwiaty są bardzo piękne. Każdy przychodzi i wącha zapach kwiatów. Oni nie będą wąchać zapachu kolców. Teraz panuje świat kolców. Ojciec przychodzi i zmienia las w ogród kwiatów i dlatego On jest również zwany Babulnath, Tym, który zmienia kolce w kwiaty. Ludzie śpiewają Jego chwałę: Baba, który zmienia kolce w kwiaty. Dzieci, powinniście mieć tak dużo miłości do Ojca. Teraz wiecie, że należycie do nieograniczonego Ojca. Teraz macie z Nim związek, a także macie związek ze swoim fizycznym ojcem. Gdy pamiętasz Ojca spoza, to staniesz się czysty. Dusza wie, że ten to jest jej fizyczny ojciec, podczas gdy Tamten to Ojciec spoza tego świata. Na ścieżce czczenia dusze wiedzą, że ten to jest fizyczny ojciec, a tamten to jest Bóg Ojciec. Dusze pamiętają niezniszczalnego Ojca. Nikt nie wie, kiedy Ojciec przychodzi i zakłada niebo. Ojciec przychodzi i oczyszcza nieczystych. Dlatego On z całą pewnością przychodzi w zbieżnym wieku. W pismach oni napisali, że czas trwania cyklu to setki tysięcy lat i oni wprowadzili ludzi w całkowitą ciemność. Oni mówią, że ci, którzy dużo czczą, odnajdują Boga. Dlatego ci, którzy najbardziej czcili, z całą pewnością jako pierwsi powinni Go odnaleźć. Baba przekazał wam konto tego. Wy jako pierwsi czcicie, a więc jesteście tymi, którzy jako pierwsi powinniście otrzymać wiedzę od Boga, tak byście potem mogli władać królestwem w nowym świecie. Dzieci, Nieograniczony Ojciec daje wam wiedzę. W tym nie ma kwestii trudności. Ojciec mówi: Pamiętaliście Mnie przez połowę cyklu. Nikt nie pamięta Mnie w szczęściu. Na końcu, kiedy staliście się nieszczęśliwi, przychodzę i czynię was szczęśliwymi. Teraz stajecie się wielkimi ludźmi. Budynki premierów i ministrów są pierwszej klasy. Wszystkie ich meble byłyby najlepsze. Wy stajecie się wielkimi ludźmi; stajecie się bóstwami z boskimi cnotami, panami nieba. Tam będziecie mieć pałace wysadzane diamentami i klejnotami. Tam wasze meble będą pierwszej klasy, inkrustowane złotem. To jest ofiarny ogień wiedzy Rudry. Śiwa jest również zwany Rudrą. Gdy kończy się czczenie, Bóg stwarza ofiarny ogień Rudry. W złotym wieku nie ma kwestii ofiarnych ogni ani czczenia. Tylko obecnie Ojciec stwarza niezniszczalny ofiarny ogień wiedzy Rudry i potem to jest pamiętane. Czczenie nie trwa cały czas. Istnieje czczenie i wiedza. Czczenie jest nocą, a wiedza jest dniem. Ojciec przychodzi i wnosi dzień. Dlatego wy, dzieci powinnyście tak bardzo kochać Ojca. Ojciec czyni nas panami świata. Baba jest najbardziej umiłowany. Nie ma niczego bardziej uroczego niż On. Pamiętaliście Go przez połowę cyklu i mówiliście: Baba, przyjdź i usuń nasze cierpienie. Ojciec teraz przyszedł i wyjaśnia: Dzieci, macie żyć w domu ze swoją rodziną. Jak długo moglibyście być tutaj z Babą? Możecie być z Nim tylko w najwyższym rejonie. Nie możecie być z Nim tutaj. Tutaj macie studiować wiedzę. Jest bardzo niewielu tych, którzy studiują wiedzę. Czy nauka odbywa się poprzez głośniki? W jaki sposób nauczyciel zadawałby pytania? W jaki sposób wy moglibyście odpowiadać głośnikom? Dlatego niewielu studentów jest uczonych w tym samym czasie. Jest wiele uczelni, każdy zdaje egzaminy i są ogłaszane wyniki. Tutaj tylko jeden Ojciec was uczy. Powinniście również wyjaśniać, że macie dwóch ojców, fizycznego i spoza tego świata. Ludzie pamiętają Ojca spoza w czasie cierpienia. Ten Ojciec teraz przyszedł tutaj. Mahabharadzka wojna jest przed wami. Tamci ludzie uważają, że Kriszna przyszedł podczas Mahabhardzkiej wojny, ale to nie jest możliwe. Biedni ludzie są w tak wielkim zamieszaniu! Jednak oni wciąż mówią: „Kriszna, Kriszna” przez cały czas. Śiwa tak jak Kriszna jest najbardziej umiłowany. Jednak Ten jest Bezcielesny, a tamten jest cielesny. Bezcielesny Ojciec jest Ojcem wszystkich dusz. Obydwaj są najbardziej umiłowani. Kriszna jest także panem świata. Teraz możesz osądzić, kto jest najbardziej umiłowany. Tylko Śiw Baba czyni was godnymi. Co robi Kriszna? To Ojciec czyni go takim. Dlatego większa powinna być chwała Ojca. Ojciec wyjaśnił, że wszyscy jesteście Parwati. Śiwa, Pan Nieśmiertelności, przekazuje wam historię. Wszyscy jesteście Ardżunami i wszyscy jesteście Draupadi. Ten występny świat jest zwany królestwem Rawana. Tamten to jest świat wolny od występku. Tam nie ma kwestii występku. Czy Bezcielesny Ojciec stworzyłby występny świat? W występku jest cierpienie. Sannjasini mają hata jogę, ścieżkę odosobnienia. Nigdy nie można wyrzec się czynu. To jest możliwe tylko wtedy, gdy dusza oddziela się od ciała. Całe konto czynu zaczyna się w więzieniu łona. Jednak mówienie o wyrzeczeniu się czynu jest niewłaściwe. Wielu ludzi studiuje hata jogę itp. Oni idą i siadają w jaskiniach, a nawet chodzą po ogniu. Mają dużo okultystycznych potęg. Oni nawet sprawiają za pomocą magii, że pojawiają się różne rzeczy. Jednak nikt nie może poprzez nich otrzymać wyzwolenia lub zbawienia. Bóg jest zwany nawet Czarodziejem, Kupcem Klejnotów i Biznesmenem. Tylko jeden prawdziwy Przewodnik przychodzi i daje każdemu wyzwolenie oraz zbawienie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Jest tylko jeden najbardziej umiłowany Ojciec, który zmienia kolce w kwiaty. Pamiętaj Go z wielką miłością. Stań się czystym pachnącym kwiatem i dawaj każdemu szczęście.

2. Ta wiedza jest źródłem dochodu. Dzięki niej na 21 żyć stajecie się wielkimi ludźmi. Dlatego uczcie się dobrze tej wiedzy, a także uczcie innych. Stańcie się świadomi duszy.

Błogosławieństwo:
Uczyń BapDadę swoim Towarzyszem i stań się łatwym joginem, który robi wszystko z podwójną siłą.

Wykonując każde zadanie, uczyń BapDadę swoim Towarzyszem, a praca zostanie wykonana z podwójną siłą. Bardzo łatwo będziesz również mieć Jego świadomość, ponieważ naturalnie pamięta się tego, kto jest zawsze z tobą. Będąc towarzyszem w ten sposób i stale utrzymując towarzystwo Prawdy w swoim intelekcie, staniesz się łatwym joginem. Dzięki przebywaniu w tym potężnym towarzystwie będziesz wykonywać każde zadanie z podwójną siłą i doświadczysz sukcesu.

Hasło:
Maharati to ten, kto nigdy nie ulega zewnętrznemu wpływowi Mai.