05.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, patrzcie swymi fizycznymi oczami, ale nie dostrzegajcie tego, co widzicie. Odsuńcie od tego swoje przywiązanie, ponieważ wszystko wkrótce stanie w ogniu.

Pytanie:
O jakim incognito zadaniu Bożego rządu nikt na świecie nie wie?

Odpowiedź:
Boży rząd oczyszcza dusze i czyni je bóstwami. To jest bardzo incognito zadanie, którego ludzkie istoty nie potrafią zrozumieć. Tylko, kiedy ludzkie istoty staną się bóstwami, zmienią się z mieszkańców piekła w mieszkańców nieba. Występki całkowicie zrujnowały charakter ludzi. Wy teraz wykonujecie usługę uczynienia charakteru każdego wzniosłym. To jest wasze główne zadanie.

Om śanti.
Rozumiecie, że mówiąc „Om śanti” pamiętacie oryginalną religię siebie i swój dom, ale nie ma potrzeby, aby zasiadać teraz w tamtym domu. Skoro staliście się dziećmi Ojca, z całą pewnością będziecie także pamiętać swoje dziedzictwo nieba. Kiedy mówicie "Om śanti", cała ta wiedza wchodzi do waszych intelektów. Ja, dusza, jestem uosobieniem spokoju. Jestem dzieckiem Ojca, który jest Oceanem Spokoju. Ojciec, który stwarza niebo czyni nas czystymi i uosobieniami spokoju. Czystość jest najważniejsza. Jest czysty świat i nieczysty świat. W czystym świecie nie ma ani jednego występku. W tym nieczystym świecie jest pięć występków. Dlatego ten świat jest zwany występnym światem. Tamten to świat bez występku. Schodząc stopniowo po schodach ze świata bez występku wkraczacie w świat występku. Tamten świat jest czysty, a to jest nieczysty świat. Istnieje królestwo Ramy i królestwo Rawana. Czasami mówi się o tym jako o dniu i nocy. Istnieje dzień Brahmy oraz noc Brahmy. W ciągu dnia jest szczęście, a w ciągu nocy jest cierpienie. Noc jest czasem błądzenia. To nie jest tak, że w nocy błądzicie, ale to czczenie jest zwane błądzeniem. Dzieci, przybyłyście tutaj, aby otrzymać zbawienie. Dusze, zostałyście napełnione grzechami pięciu występków. Spośród nich największym występkiem jest żądza. To z powodu tego występku ludzkie istoty stały się grzesznymi duszami. Wszyscy wiecie, że jesteście nieczyści, że urodziliście się poprzez zepsucie. Z powodu występku żądzy wszystkie wasze kwalifikacje zepsuły się. Dlatego Ojciec mówi: Pokonajcie ten występek żądzy, a pokonacie świat i staniecie się panami nowego świata. Wewnętrznie powinniście być bardzo szczęśliwi. Kiedy ludzkie istoty stają się nieczyste, nie rozumieją niczego. Z powodu żądzy jest tak dużo zaburzeń. Jest tak dużo niepokoju i krzyku z powodu cierpienia. Dlaczego obecnie na świecie są krzyki z powodu cierpienia? Ponieważ wszyscy są grzesznymi duszami. Z powodu występków ludzie są zwani diabłami. Teraz dzięki Ojcu zrozumieliście, że byliście jak łuski i niewarci nawet grosza. To, co jest bezużyteczne jest palone. Dzieci, teraz rozumiecie, że w tym świecie nie ma niczego użytecznego. Wszystkie ludzkie istoty spalą się. Cokolwiek widzicie swoimi oczami, spali się. Dusze nie mogą się spalić; to tak, jakby dusze były ubezpieczone. Czy dusze mogą być ubezpieczone? Ciało jest ubezpieczane. Dzieci, powiedziano wam, że to jest sztuka. Dusze mieszkają ponad, daleko ponad pięcioma żywiołami. Wszystkie rzeczy tego świata są stworzone z pięciu żywiołów. Dusze nie są stworzone, one istnieją zawsze. Jednak one stają się dobroczynnymi duszami i grzesznymi duszami. Jak bardzo brudne dusze stają się z powodu tych pięciu występków! Ojciec przybył, aby uwolnić was od popełniania grzechów. Cały wasz charakter został zrujnowany przez występki. Nikt nie wie, co rozumie się przez „charakter”. Zostały zapamiętane królestwa Pandawów i Kurawów. Nikt nie wie, kim byli Pandawowie. Rozumiecie, że teraz należycie do Rządu Boga. Ojciec przybył, aby ustanowić królestwo Ramy. Co obecnie robi Rząd Boga? Oczyszcza dusze i czyni je bóstwami. Inaczej skąd wzięłyby się bóstwa? Nikt tego nie wie, dlatego jest to zwane incognito rządem. Oni także byli ludźmi, w jaki więc sposób stali się bóstwami? Kto uczynił ich bóstwami? Bóstwa istnieją w niebie. Kto uczynił je mieszkańcami nieba? Z mieszkańców nieba stali się mieszkańcami piekła, później z mieszkańców piekła znowu stają się mieszkańcami nieba. Nie wiedzieliście o tym, więc jak ktoś inny mógłby to wiedzieć? Złoty wiek jest zwany niebem, a żelazny wiek jest zwany piekłem. Teraz rozumiecie, że ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. Ta nauka jest po to, aby stać się czystymi z nieczystych. To dusze stają się nieczyste. Ojciec nauczył was interesu zmieniania nieczystych w czystych. Jeśli staniecie się czyści, pójdziecie do czystego świata. Tylko, gdy dusze staną się czyste, będą godne pójścia do nieba. Tylko w zbieżnym wieku otrzymujecie tę wiedzę. Otrzymujecie broń, aby stać się czystymi. Tylko Baba jest zwany Oczyścicielem. To do Niego ludzie mówią: Oczyść nas! Lakszmi i Narajan byli panami nieba. Potem po wzięciu 84 wcieleń stali się nieczyści. Temu (Krisznie) jest nadany tytuł „Brzydki i Piękny” (Siam Sundar), ale ludzie nie rozumieją znaczenia tego tytułu. Otrzymujecie jasne wytłumaczenie na temat Kriszny. Oni uczynili jeden świat dwoma światami. W rzeczywistości jest tylko jeden świat, który staje się nowy i stary. Dzieci na początku są młode, potem rosną i stają się dorosłe. Na początku świat także jest nowy, a potem się starzeje. Macie dobrze nad tym się zastanowić, aby móc to wyjaśniać! Zakładacie swoje królestwo. Ten także to zrozumiał, prawda? On stał się bardzo słodki, dlatego, że wszystko zrozumiał. Kto mu to wyjaśnił? Bóg. To nie była kwestia wojny itp. Bóg napełnia was wiedzą i czyni rozsądnymi! Ludzie chodzą do świątyni Śiwy i kłaniają się, ale nikt z nich nie wie, kim On jest ani jaki On jest. Mówią tylko: Śiwa z Kasi, Ten, który jest Panem Świata, Ten który sprowadził Ganges, ale w ogóle nie rozumieją znaczenia tego. Gdy próbujecie im wyjaśniać, mówią: Co możesz nam wyjaśnić? My studiowaliśmy Wedy i pisma. Dzieci, wpajacie to w kolejności. Ci, którzy mają całkowicie kamienne intelekty, zapominają o tym. Ci, z boskimi intelektami mają teraz zadanie zmiany intelektów innych w boskie. Jakie są czyny tych, którzy mają kamienne intelekty! Są łabędzie i bociany. Łabędź nie uczyni nigdy nikogo nieszczęśliwym. Bociany sprawiają cierpienie. Oni są także zwani diabłami. Nie mają żadnego rozpoznania. Do ośrodków przychodzi wielu występnych. Opowiadają historie, że żyją w czystości, ale to jest kłamstwo. Mówi się, że świat jest fałszem… Teraz jest zbieżny wiek. Jest tak wielka różnica! Ci, którzy kłamią, ci, którzy zachowują się źle, to ci, którzy przyjdą jako trzeci rodzaj. Jest pierwszy rodzaj, drugi i trzeci. Ojciec mówi wam, kto jest trzecim rodzajem. Ojciec wyjaśnia, że macie dawać pełny dowód swojej czystości. Wielu mówi, że nie jest możliwe, aby dwoje z was żyło razem w czystości. Ponieważ niektóre dzieci nie mają potęgi jogi, nie mogą w pełni wyjaśniać takiego łatwego aspektu. Nikt nie może wyjaśnić im, że to Bóg nas uczy. On mówi, że stając się czystymi, staniecie się panami nieba na 21 żyć. Wygrywacie wielki los na loterii. Jest jeszcze więcej szczęścia. Dużo dzieci żyje w czystych małżeństwach i pozostaje czystymi. Bóstwa są czyste. Tylko Ojciec może uczynić was czystymi z nieczystych. Zostały wam także wyjaśnione wiedza, czczenie i brak zainteresowania. Wiedza i czczenie są po połowie, a brak zainteresowania przychodzi po czczeniu. Nie musicie już dłużej pozostawać w tym nieczystym świecie. Macie zdjąć swoje ubrania (ciała) i powrócić do domu. Teraz, kiedy nasz cykl 84 wcieleń jest skończony, mamy powrócić do naszego rejonu spokoju. Nie powinniście zapomnieć pierwszego aspektu, Alfy. Dzieci, rozumiecie, że ten stary świat z całą pewnością ma być zniszczony. Ojciec ustanawia nowy świat. On przychodził wiele razy, aby ustanowić nowy świat, a potem następuje zniszczenie piekła. Piekło jest ogromne, a niebo jest małe. W nowym świecie jest tylko jedna religia. Teraz tutaj istnieje dużo religii. Zostało zapisane: Zniszczenie poprzez Śankara. Ma być zniszczenie tych wszystkich wielu religii i założenie jednej religii poprzez Brahmę. Kto stwarza tę religię? Nie jest to Brahma. Brahma staje się czysty z nieczystego. O Mnie (o Śiwie) nie mówi się, że zmieniam się z nieczystego w czystego. Kiedy oni są czyści, są zwani Lakszmi i Narajanem. Kiedy on jest nieczysty, jego imię to Brahma. Jest dzień Brahmy i noc Brahmy. On (Śiw Baba) jest zwany wiecznym Stwórcą. Dusze tak czy inaczej zawsze istnieją, więc On nie może być zwany Stwórcą dusz. A więc one są nazywane wiecznymi. Ojciec jest wieczny i dusze są wieczne. Ta sztuka jest także wieczna. Jest to wiecznie z góry ustalona sztuka życia. Dusze, otrzymałyście wiedzę o cyklu świata, od jego początku poprzez środek aż do końca. Kto wam ją dał? Ojciec. Należycie do Pana i Mistrza przez 21 żyć, potem, w królestwie Rawana, stajecie się sierotami i niszczycie swoje charaktery występkami. Ludzkie istoty wierzą, że piekło i niebo istnieją razem w tym samym czasie. Dzieci, wszystko zostało wam bardzo jasno wyjaśnione. Teraz jesteście incognito. W pismach zapisano różne rzeczy. Nić zaplątała się całkowicie. Ludzie wołają do Ojca: Nie ma z nas żadnego pożytku. Przyjdź, oczyść nas i napraw nasze charaktery. Wasze charaktery są teraz bardzo poprawiane. Niektórzy zamiast poprawiania swoich charakterów, psują je jeszcze bardziej. Możecie poznać to po ich zachowaniu. Dzisiaj są łabędziami, a jutro stają się bocianami. Nie zajmuje im to dużo czasu. Maja jest bardzo incognito. Tutaj niczego nie widać, ale jak tylko wychodzą, wszystko jest widoczne. Oni są zachwyceni, słuchają i potem uciekają! Upadają z taką wielką siłą, że ich kości kruszą się. To odnosi się do dworu Indry, Indraprasth. Wiecie, kogo nie można przyprowadzić na to zgromadzenie. Gdy oni usłyszą trochę wiedzy, pójdą do nieba. Wiedza nie może być zniszczona. Ojciec mówi: Teraz czyń wysiłek i osiągaj wysoką pozycję. Jeśli oddacie się występkowi żądzy, wasza pozycja jest niszczona. Teraz rozumiecie, jak obraca się cykl świata. Dzieci, wasze intelekty teraz bardzo się zmieniły. Ale Maja i tak was oszukuje. Nie powinniście wiedzieć niczego o pragnieniach. Jeśli stale macie jakieś pragnienia, tracicie wszystko i stajecie się niewarci nawet grosza. Maja w taki czy inny sposób oszukuje nawet bardzo dobrych maharati i oni nie mogą zdobyć serca Baby. Niektóre dzieci nie wahają się nawet zabić swego ojca. One mogłyby nawet zniszczyć swoją rodzinę. Oni są bardzo grzesznymi duszami. Rawan sprawia, że robią różne rzeczy. Oni są bardzo nielubiani. To jest taki brudny świat! Nie powinniście pozwolić, aby wasze serca były do niego przyciągane. By stać się czystym, potrzebna jest wielka odwaga. Aby jako nagrodę dostać świat, najważniejsza jest czystość. Z powodu czystości jest dużo zaburzeń. Gandhi także mówił: O, Oczyścicielu przyjdź! Ojciec mówi: Historia i geografia świata teraz się powtarza. Każdy musi upaść i tylko wtedy oni wszyscy mogą razem powrócić do domu. Ojciec przybył, aby zabrać was wszystkich do domu. Nikt nie może powrócić zanim Ojciec nie przyjdzie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby uchronić się od bycia oszukanym przez Maję, nie miej żadnego rodzaju pragnienia. Bądź całkowicie nieświadomy pragnień.

2. Aby dostać jako nagrodę zwierzchnictwo nad światem, czystość jest najważniejszą rzeczą. Dlatego, aby żyć w czystości, potrzebujecie odwagi. Macie naprawić swoje charaktery.

Błogosławieństwo:
Stań się całkowicie wolny od przywiązania i służ z uczuciem miłosierdzia oraz ze świadomością bycia instrumentem.

Obecnie, kiedy wszystkie dusze są zmęczone, zniechęcone i proszą o miłosierdzie, wy dzieci Dawcy macie być miłosierne wobec waszych braci i sióstr. Bez względu na to jak zły ktoś może być, również dla niego bądź miłosierny, a nie będziesz mieć uczuć zazdrości ani gniewu. Łatwo o świadomość bycia instrumentem, gdy pojawia się uczucie miłosierdzia. Nie miej jednak miłosierdzia z powodu przywiązania. Prawdziwe miłosierdzie czyni cię wolnym od przywiązania, ponieważ nie ma w nim żadnej świadomości ciała.

Hasło:
Okazywać innym współdziałanie oznacza gromadzenie na własnym koncie.