05.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przyszedł, aby dać wam, dzieci, wasze dziedzictwo spokoju i szczęścia. Waszą oryginalną religią jest spokój. Dlatego wy już dłużej nie błądzicie w poszukiwaniu spokoju.

Pytanie:
Dzieci, w jaki sposób stajecie się godne bycia ważonymi za pomocą nieograniczonych skarbów na 21 wcieleń?

Odpowiedź:
Gdy Ojciec przychodzi, aby stworzyć nowy świat, wy, dzieci, stajecie się Jego pomocnikami. Używacie wszystkiego, co posiadacie, w wartościowy sposób dla Jego zadania. Dlatego w zamian Ojciec waży was za pomocą nieograniczonych skarbów na 21 wcieleń, aby wasze bogactwo nigdy się nie zmniejszyło; nigdy nie doświadczacie cierpienia ani nagłej śmierci.

Piosenka:
Serce dziękuje Temu, który dał mi oparcie.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci, zostało wam wyjaśnione znaczenie „Om”. Niektórzy ludzie mówią po prostu „Om”. Jednak powinno być mówione „Om śanti”. Samo „Om” oznacza „Jestem Bogiem”. „Om śanti” oznacza „Ja, dusza, jestem uosobieniem spokoju. Ja jestem duszą, a to jest moje ciało.” Najpierw jest dusza, a potem jest ciało. Dusze są uosobieniem spokoju, a ich miejscem zamieszkania jest rejon spokoju. Nie jest tak, że otrzymujecie prawdziwy spokój, gdy odchodzicie do lasu. Tylko gdy idziecie do domu, otrzymujecie prawdziwy spokój. Po drugie, ludzie chcą spokoju, gdy jest niepokój. Spokój będzie wtedy, gdy ten niespokojny ląd cierpienia będzie zniszczony. Dzieci, wtedy otrzymacie swoje dziedzictwo spokoju. Tam nie ma niepokoju ani w waszym domu, ani na zewnątrz w królestwie. Jest to zwane królestwem spokoju. Tutaj jest królestwo niepokoju, ponieważ to jest królestwo Rawana. Tamto jest królestwem założonym przez Boga. Następnie, gdy zaczyna się miedziany wiek, ono staje się królestwem Diabła. Diabły nigdy nie mają spokoju! W domu, w pracy itd., wszędzie jest tylko niepokój. Pięć występków Rawana rozsiało niepokój. Żaden z uczonych ani pandytów nie wie, czym jest Rawan. Oni nie rozumieją, dlaczego co roku zabijają Rawana. W złotym i w srebrnym wieku Rawan nie istnieje. Tam jest królestwo bóstw. Bóg, Baba, zakłada królestwo bóstw poprzez was. On nie robi tego Sam. Wy, najsłodsze dzieci, jesteście pomocnikami Boga. Wcześniej byłyście pomocnikami Rawana. Teraz przyszedł Bóg i zbawia każdego. On zakłada królestwo czystości, spokoju i szczęścia. Każde z was, dzieci, teraz otrzymało trzecie oko wiedzy. W złotym i srebrnym wieku nie ma kwestii cierpienia. Tam nikt nikogo nie obraża, nikt nie je niczego brudnego. Tylko popatrzcie, jak brudne jedzenie jedzą tutaj ludzie! Kriszna został przedstawionyjako ten, który bardzo kocha krowy. To nie jest tak, że Kriszna był pastuszkiem, który musiał pasać krowy, nie. Jest duża różnica pomiędzy krowami tam i krowami tutaj. Tam krowy były bardzo piękne i satopradhan. Tak jak bóstwa były piękne, tak również krowy były piękne. Odczuwaliście szczęście po prostu patrząc na nie. Tamto jest niebem, a to jest piekło. Każdy pamięta niebo. Pomiędzy niebem a piekłem jest taka różnica, jak pomiędzy dniem a nocą. W nocy jest ciemno, a w dzień jest światło. Gdy jest dzień Brahmy, jest także dzień klanu Brahmy. Wcześniej wy także byliście w ciemnej nocy. Obecnie jest tak duża siła czczenia. Ludzie wciąż ważą wielkie dusze złotem, ponieważ one są wielkimi uczonymi w pismach. Dlaczego one mają taki wpływ? Baba także to wyjaśnił. Gdy pojawiają się nowe liście na drzewie, one są satopradhan. Podobnie, gdy nowe dusze przychodzą z ponad, one z pewnością wywierają wpływ na jakiś czas. Ludzie ważą je złotem lub diamentami. Jednak wszystko to wkrótce zostanie zniszczone. Ludzkie istoty mają budynki warte setek tysięcy. Oni uważają siebie za bardzo bogatych. Dzieci, rozumiecie, że tamto bogactwo trwa tylko przez krótki czas. Wszystko to obróci się w pył. Bogactwo niektórych ludzi będzie spalone... Ojciec ustanawia niebo i ci, którzy obecnie używają swojego bogactwa na ten cel, otrzymają na 21 wcieleń pałace wysadzane złotem i diamentami. Tutaj otrzymujecie tylko na jedno życie. Tam to będzie trwało przez 21 wcieleń. Wszystko, co widzicie swoimi oczami, włączając w to swoje ciała, zostanie spalone. Dzieci, macie wizje dzięki boskiemu zrozumieniu. Nastąpi zniszczenie, a potem będzie królestwo Lakszmi i Narajana. Wiecie, że raz jeszcze ustanawiacie swoją fortunę królestwa. Władaliście przez 21 pokoleń, a następnie było królestwo Rawana. Teraz Ojciec przyszedł ponownie. Na ścieżce czczenia każdy pamięta Ojca. Zapamiętano, że każdy pamięta Boga w czasie cierpienia. Ojciec daje wam wasze dziedzictwo szczęścia, a potem nie ma potrzeby, aby Go pamiętać. „Jesteś Matką i Ojcem”. Tamta matka i ojciec mają własne dzieci. Tutaj to jest kwestia Matki i Ojca z ponad tego świata. Wy teraz uczycie się, by stać się Lakszmi i Narajanem. Gdy uczniowie w szkole zdają bardzo dobrze, ich nauczycielowi dawana jest nagroda. Jaką nagrodę dalibyście Temu? Czynicie Go swoim Dzieckiem w magiczny sposób. Mówi się, że matka Kriszny zobaczyła kulę masła w ustach Kriszny. Kriszna urodził się w złotym wieku; on nie jadł masła itp. On jest panem świata. A więc do jakiego czasu to się odnosi? To odnosi się do obecnego czasu, do zbieżnego wieku. Wiecie, że pozostawicie swoje ciała i staniecie się niemowlętami. Staniecie się panami świata. Dzieci, dwa chrześcijańskie narody walczą ze sobą, a wy bierzecie masło; otrzymujecie królestwo. Tamci ludzie sprawili, że ludzie Bharatu walczyli ze sobą, a oni wzięli masło. (Dziel i rządź.) Rząd brytyjski rozprzestrzenił się na trzy czwarte świata. Następnie ich wpływ stopniowo malał. Nikt za wyjątkiem was nie może władać całym światem. Wy jesteście teraz dziećmi Boga. Teraz stajecie się panami Brahmandu i panami świata. Brahmand nie jest włączony do świata. Nie ma królestwa w subtelnym rejonie. Cykl złotego, srebrnego, miedzianego i żelaznego wieku istnieje tutaj, w cielesnym świecie. Dusze nigdzie nie idą, gdy wchodzą w trans. Jeśli dusza opuściłaby ciało, ciało umarłoby. Wszystkie to są wizje. Niektórzy ludzie mogą nawet otrzymać wizję dzięki okultystycznej potędze w taki sposób, że siedząc w jednym miejscu oni są w stanie zobaczyć Parlament za granicą. Baba trzyma klucz do boskiej wizji w swojej ręce. Siedząc tutaj, możecie zobaczyć Londyn. Nie potrzebujecie kupować żadnych urządzeń itp. Wizje są otrzymywane we właściwym czasie, zgodnie z czasem ustalonym w dramacie. Bóg został przedstawiony na obrazach jako dający wizję Ardżunie. Zgodnie z dramatem on miał mieć wizję. To także jest ustalone. To nie jest niczyja wielkość. Wszystko to dzieje się zgodnie z dramatem. Kriszna staje się księciem świata, to znaczy on otrzymuje masło. Nikt nie wie, czym jest świat, a czym jest Brahmand. Wy, dusze, mieszkacie w Brahmandzie. To obecnie odbywa się wchodzenie i wychodzenie z subtelnego rejonu oraz posiadanie wizji itp. Potem subtelny rejon nie będzie wspominany przez następne 5000 lat. Ludzie mówią: Pokłony Bóstwu Brahmie. Następnie mówią: Pokłony Najwyższej Duszy, Śiwie. On więc jest najwyższy. On jest zwany Bogiem. Tamte bóstwa są także ludzkimi istotami, ale one mają boskie cnoty. Nie może być żadnych ludzkich istot z 4 lub 8 rękami. Tam także ludzkie istoty mają tylko dwie ręce, ale one są całkowicie czyste; tam nie wspomina się o nieczystości. Tam nie ma nigdy nagłej śmierci. Dzieci, dlatego powinnyście być tak szczęśliwe. Ja, dusza, widzę Babę poprzez to ciało. Możecie widzieć tylko ciało; nie możecie zobaczyć ani Najwyższej Duszy, ani duszy. To jest kwestia zrozumienia duszy i Najwyższej Duszy. Otrzymujecie boskie zrozumienie, by to zobaczyć. Wszystko, co widzicie w boskiej wizji, jest widziane jako duże. Królestwo także będzie duże. Dusza jest tylko punktem. Nie zrozumiecie niczego widząc tylko punkt. Dusze są bardzo subtelne. Wielu lekarzy próbowało uchwycić duszę, ale nikt nie jest w stanie niczego wiedzieć. Tamci ludzie są ważeni złotem i diamentami. Wy stajecie się multimilionerami na życie po życiu. Nie macie żadnego zewnętrznego pokazu. On siada w tym powozie i uczy nas w taki zwykły sposób. Jego nazwa to Fortunny Powóz (Bhagirath). Ojciec wchodzi w ten nieczysty stary powóz i wykonuje najwyższą ze wszystkich usługę. Ojciec mówi: Ja nie posiadam swojego własnego ciała. Jak mogę Ja, Ocean Wiedzy, Ocean Miłości, dać wam wasze dziedzictwo? Ja nie mogę dać go stamtąd. Czy uczę poprzez natchnienie? Ja z pewnością muszę tutaj przyjść. Na ścieżce czczenia czcicie Mnie i wszyscy kochacie Mnie. Ludzie kochają obrazy Gandhiego, Nehru itp. Oni pamiętają ich ciała. Dusze są niezniszczalne, a więc oni urodzili się ponownie, ale ludzie wciąż pamiętają zniszczalne wizerunki. To jest czczenie materii! Oni budują kaplicę i ofiarowują kwiaty itd. Tamto jest memoriałem. Jest tak dużo świątyń Śiwy. Największy memoriał to memoriał Śiwy. Jest chwała świątyni Somnath. Mahmud Gaznawi przybył i obrabował ją. Mieliście tak dużo bogactwa! Baba ważył was, dzieci, klejnotami. Ja nie ważę Siebie Samego. Ja nie staję się tak bogaty! Ja was czynię takimi. Tamci ludzie mogli ważyć kogoś, a nazajutrz on mógł umrzeć. Tamto bogactwo jest bezużyteczne. Ojciec waży was niekończącymi się skarbami w taki sposób, że one pozostają z wami przez 21 wcieleń. Jednak tak się dzieje tylko wtedy, gdy przestrzegacie śrimatu. Tam nie wspomina się o cierpieniu; tam nigdy nie ma nagłej śmierci. Tam nie będzie żadnego lęku przed śmiercią. Ludzie tutaj tak boją się śmierci, że płaczą. Tam jest tak dużo szczęścia, że pójdziecie i staniecie się książętami. Śiwa, Najwyższa Dusza, jest zwany Czarodziejem, Biznesmenem i Kupcem Klejnotów. On także obdarza was wizjami stawania się takim księciem jak ten. Baba teraz zamknął rozdział wizji. One spowodowały dużo szkód. Teraz Ojciec zbawia nas poprzez wiedzę. Najpierw pójdziecie na ziemię szczęścia. Teraz to jest ziemia cierpienia. Wiecie, że to dusza przyswaja wiedzę. Dlatego Ojciec mówi: Uważaj się za duszę. Dobre i złe sanskary są w duszy. Jeśli czyjeś sanskary byłyby w ciele, wtedy one byłyby spalane z jego ciałem. Mówicie: Śiw Baba, my, dusze, uczymy się poprzez te ciała. To jest coś nowego. Śiw Baba uczy nas, dusze. Pamiętajcie o tym bardzo mocno. On jest Ojcem, a także Nauczycielem wszystkich nas, dusz. Ojciec Sam mówi: Ja nie mam własnego ciała. Ja także jestem duszą, ale jestem zwany Najwyższą Duszą. To dusza wszystko robi. Imiona ciał stale się zmieniają. Dusza jest duszą. Ja, Najwyższa Dusza, nie odradzam się tak jak wy. Moja rola w dramacie jest taka, że wchodzę w tego i przekazuję wam wiedzę. To dlatego on jest zwany Fortunnym Powozem. On jest także nazywany starym butem. Śiw Baba zakłada stary długi but. Ojciec mówi: Ja wchodzę w niego na końcu ostatniego z jego wielu wcieleń. On staje się pierwszy ze wszystkich i to samo odnosi się do was! Baba mówi: Jesteście bardzo młodzi. Macie uczyć się więcej niż ja i wziąć wysoką pozycję. Jednak, ja mam Babę ze sobą, a więc ja wciąż na nowo Go pamiętam. Baba także śpi ze mną. Jednak Baba nie może mnie objąć. On może objąć was. Jesteście wielkimi szczęściarzami. Możecie objąć ciało, które Śiw Baba wypożyczył. Jak ja mogę Go objąć? Ja nie mam tej fortuny! To dlatego jesteście pamiętani jako fortunne gwiazdy. Dzieci są zawsze fortunne. Ich ojciec daje im bogactwo. Zatem wy jesteście fortunnymi gwiazdami. Śiw Baba mówi: Jesteście większymi szczęściarzami niż Ja. Ja uczę was i czynię was panami świata. Ja nie staję się tym. Wy stajecie się także panami Brahmandu. Tylko Ja mam klucz do boskich wizji. Ja jestem Oceanem Wiedzy. Ja także czynię was oceanami wiedzy takimi jak Ojciec. Znacie cały cykl i staniecie się władcami globu, cesarzami i cesarzowymi. Ja tym się nie staję. Gdy ludzie się starzeją, zapisują w testamencie wszystko swoim dzieciom i odchodzą na emeryturę. Tak było we wcześniejszych czasach. Obecnie oni mają przywiązanie do swoich dzieci. Ojciec z ponad mówi: Ja wchodzę w tego i zmieniam was, dzieci, z kolców w kwiaty oraz czynię was panami świata. Ja czynię was zawsze szczęśliwymi na połowę cyklu, a potem idę i zasiadam w stanie emerytury. To nie jest wspominane w pismach. Sannjasini przekazują aspekty z pism. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. On Sam mówi: Wedy i pisma należą do ścieżki czczenia. Tylko Ja jestem Oceanem Wiedzy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Cokolwiek widzisz swoimi oczami, włącznie ze swoim ciałem, to wszystko ma być spalone. Dlatego używaj wszystkiego, co masz, w wartościowy sposób.

2. Ucz się, by wziąć swoje pełne dziedzictwo od Ojca. Stale utrzymuj w swojej świadomości to, że jesteś fortunny i stań się panem Brahmandu oraz panem świata.

Błogosławieństwo:
Bądź zdobywcą świata, stając się wolny od jakiejkolwiek niewoli królewskiej formy Mai.

Moje wysiłki, mój wynalazek, moja usługa, moje dotknięcie, moje cnoty są dobre. Moja potęga podejmowania decyzji jest bardzo dobra. Taka świadomość „moje” jest królewską formą Mai. Maja dokonuje takiego czaru, że zmienia nawet „Twoje” w „moje”, a więc teraz stań się wolny od jakiejkolwiek takiej niewoli i stwórz związek z Jednym Ojcem, a staniesz się zwycięzcą nad Mają. Jedynie ci, którzy są zwycięzcami nad Mają, stają się zdobywcami świata. Oni łatwo i automatycznie używają wskazówki jednej sekundy, aby stać się bezcielesnymi.

Hasło:
Przekształcicielem świata jest ten, kto przekształca czyjąś negatywność na pozytywność.